Angående historiska havsnivåer. Vad döljer sig i siffrorna?

Här följer ett gästinlägg av Lars Kronqvist. Han skriver i sitt mejl till mig: Bifogade fil innehåller funderingar kring IPCC och SMHI siffror ang havsnivån. Som vanligt fler frågor än svar – men ändå en fundering och ett samband som jag tycker verkar intressant och relevant. Jag saknar underlag för ytterligare bearbetning av kurvorna. Men det kanske även fäller hypotesen så det kanske räcker med att väcka frågan – är havsnivån styrd av periodicitet som har 11 årscykel? Jag har varit i kontakt med SMHI ang detta. Utan att de direkt pekat på felaktigheter.

IPCC kom med sitt sammanfattande dokument nyligen. Där angav de att de är säkra på utvecklingen av havsnivån från 1900-2010 med följande specificering:

Hela perioden 1901-2010 1,7 mm/år med en ökning från 1970 till 2,0 mm/år och från 1993 till 3,2 mm per år. Men de angav därtill att det troligen fanns en period mellan 1920 och 1950 då ökningen var likartad som dagens, dvs 3,2 mm/år.

För att få detta att stämma så innebär detta att perioder med sänkning eller ingen eller låg höjning bör återfinnas under perioden 1900-1920 och 1950-1970.

Nyfiken som jag är gick jag till SMHIs sidor som innehåller en excelfil med havsvattenstånd från 14 av våra kuststationer rensade för landhöjningar. De presenteras med årsmedelvärden och en utjämnad kurva där medelvärdena filtrerats med en gaussfunktion för att få fram ett långtidsmedelvärde. Se fig 1. ( Copyright SMHI 2013.):

Havsnivåhöjning i Sverige

Denna kurva ger ingen entydig bild av det som IPCC beskrivit ovan. Däremot tycks det inte vara en stadig höjning under perioden. Excel inbjuder till analys. En andragradsanalys av de utjämnade siffrorna genom att stegvis beräkna förändringen mellan varje år och omvandla dem till beräknad årstakt gav ett intressant utseende på kurvorna som väcker mer frågor än svar. Se fig 2:

SMHI Vattenståndsvariationer

Dessa variationer i havsvattenståndet utmed våra Svenska kuster tycks vara utsatt för en viss periodicitet som ger mer eller mindre tydligt genomslag. Därtill är det spännande att periodiciteten kan vara kopplad till en välbekant 11 års solfläckscykel.

Givetvis så är trenden i siffrorna på längre sikt den som SMHI visat –ca 1,6 mm/år på 100 årsvärden – en takt som IPCC även sett som mycket trolig.

Men varför dessa stora svängningar – är de speglingar av globala temperatursvängningar?

Lars Kronqvist

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Det intressanta med dessa indicier om att vi påverkas av cykliska variationer och inte enbart av en stadig förändring är väl att CO2 påverkan överskattas under vissa perioder och lämnar frågetecken i forskarnas ansikten under andra!
  Kanske kan vi få en verklighetsbild som bättre stämmer med verkligheten om vi ser vad som sker?
  På DN är de sura:
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/surare-hav-hotar-hela-ekosystem/

 2. Lasse

  Som ett brev på posten kommer här lite mer om periodiska klimatsystemet:
  http://wattsupwiththat.com/2013/10/12/another-peer-reviewed-paper-predicting-the-cessation-of-global-warming-will-last-at-least-another-decade/

  North atlantic oscilliation NOA ligger bakom-60 års cykel.

 3. Sirapsodlaren

  Det kunde vara intressant att göra en fouriertransform på data, samt att korrelera det med tex antal solfläckar som funktion av tiden.
  http://www.random-science-tools.com/maths/FFT.htm

 4. Slabadang

  Redovisningen av de globala havsnivåerna suger och är medvetet vilseledande!

  Innan klimathypokondrikerna invaderade klimatvetenskapen så fyllde de traditionella havsytemätningarna sin relevanta funktion. Fastnaglade i berg mätte man förändringarna och tidvattenvågornas förändringar i sina toppar och dalars snitt. Vi fick alltså avläsningar i förhållande till land och vi kunde beräkna förändringar i nettonivån genom att lägga till förändringen för mätplatsens landhöjning/landsänkning. Över 2000 kuststationer mäter mäter den lokala förändringen av havsnivån. Det är enkelt att förstå den faktiska nyttan av dessa mätningar och landhöjningsförändringarna vid varje mätplats är noggrant uppmätt och säkerställda.

  Enligt denna säkra okomplicerade mätmotod vi använt sedan 1800 talet och framåt ,fortsätter att fungera alldeles utmärkt. Dessa mätningar är vad alla lokala stadsplanerare och beslutsfattare har konkret användning av när de skall planera framåt i tiden. Det är samtidigt det mått den stora allmänheten förväntar sig är vad som avses med ”förändringar i havsnivåer”. Det är väl glasklart varför klimathypokondriker inte lägger dessa metrics främst eftersom de inte visar vare sig nån acceleration eller signal om ”mänsklig påverkan”

  http://c3headlines.typepad.com/.a/6a010536b58035970c0168eb8a79ba970c-popup

  Vad klimathypokondrikerna istället visar upp är denna fruktsallad av blandade äpplen päron med en och annan selleri (jamen selleri det är väl en grönsak? Japp och en mail till Colorado universitetet och NOAA om skillnaden skulle vara en hjälp för dem att skilja på vad som är vad!)

  http://sealevel.colorado.edu/

  I beskrivningen av ”global sea level rise” så hävdar de följande:

  ”Since 1993, measurements from the TOPEX and Jason series of satellite radar altimeters have allowed estimates of global mean sea level. These measurements are continuously calibrated against a network of tide gauges. When seasonal and other variations are subtracted, they allow estimation of the global mean sea level rate. As new data, models and corrections become available, we continuously revise these estimates (about every two months) to improve their quality.”

  Ser ni alla brasklapparna inbyggda i texten och vilken viktig grundläggande uppgift saknas i denna korta presentation ?.. och varför ser vi nästintill 100%iga skillnader 1.6 mm och 3.2 mm mellan de två olika reddovisningarna av havsnivåerna? Det är päronen och sellerin som utgör skillnaden . men först läs denna förklaring och motivering till varför äpplena och sellerin som i sin klimathypokondriska benämning kallas för ”GIA” skall användas.

  På Noaas hemsida kan vi läsa följande i inledningen:

  http://sealevel.colorado.edu/content/tide-gauge-sea-level

  ”Surveys of the tide gauge site are performed regularly to account for any settling of the site. Tide gauges may also move vertically with the region as a result of post-glacial rebound, tectonic uplift or crustal subsidence. This greatly complicates the problem of determining global sea level change from tide gauge data. Differences in global sea level estimates from tide gauge data usually reflect the investigator’s approach in considering these vertical crustal movements. Tide gauges also monitor meteorological factors that affect sea levels, such as barometric pressure and wind speed, so that these variable factors can be eliminated from long-term assessments of sea level change. Although the global network of tide gauges comprises of a poorly distributed sea level measurement system, it offers the only source of historical, precise, long-term sea level data. Major conclusions from tide gauge data have been that global sea level has risen approximately 10-25 cm during the past century. ”

  Ja är det inte fantastisk hur usla och ”problematiska” dessa tidvattenmätningar är.? Det är ju en massa olika saker de INTE berättar menar NOAA .. men ändå så läste vi nyss att satelitmätningar och den metod man använder sig av kalibreras mot dessa bergfasta traditionella mätningarna.

  IPCCs bergfasta ankare är Church and White vars artiklar legat til grund för IPCCs havsnivåhistorik och om de här gubbarna blandade sallader efter samma recept som de skriver sina artiklar på McDonlads hade restaurangchefen tackat för visat intresse efter första provanställningsdagen. Så vad är problemet?
  Jo gubbarna gör (medvetet?) framförallt två generalfel.

  Det första är att de INTE jämfört noggranheten och osäkerheterna mellan satellitmätningarna kontra den traditionella metoden. Nu har de i kraft av den alltmer ökande skillnaden mellan den traditionella säkra metoden fått smisk på fingrarna då de likställt osäkerheterna och noggrannheten från satellitmätningarna med den traditionella.
  Den andra är att de applicerar GIA på både den gamla mätmetoden såväl som på nya satellitdata.Plötsligt talar vi inte heller längre om havsytenivån utan vi pratar efter ”justeringar” med GIA om istället om HAVSVOLYM. Church och White har uppenbarligen överskattat osäkerheterna i tidvattenmätningarna och kapitalt (eller medvetet?) underskattat osäkerheterna med satellitdata. GIA är samtidigt baserat på vaddådå då ? .. jo självklart dessa djävla teoretiska klimatmodeller som är fullmatade med kimathypokondriska AlGoreitmer på anabola steroider occh får på grund av denna medicinering ståkuk på sina kurvor i alla sammanhang oavsett om det passar eller ej..

  Inte nog med att de slår ihop två helt olika mätmetoder de slår dessutom ihop TRE HELT OLIKA SATELLIERS data Topex Jason1 och jason 2. Det visar sig att skillnaderna i rådatat dessa satelliter emellan är större än den skillnad i havsvolym de har till uppgift att mäta och var är dessa osäkerheter representerade i den kurva NOAA/Boulder Univ hoppas vi ska svälja? Och var finns underlaget för att beräkna dessa osäkerheter och olika osäkerheter?

  Adderar vi osäkerheterna i modellerna plus osäkerheterna i satellitdata så är det ett teoretisk första nyss påbörjade elevarbete vi ser. Nu när NOAA och JPL som leverantör av dessa data äntligen och till sist just ”kalibrerat” satellitdata” mot tidvattenmätningarna (kvalitetskontroll) och halverat ökningen av havsnivåerna så återstår ju frågan hur i helvete det gått till etfersom Boulder university tydligen INTE fått den rapporten? Eftersom deras redovisnoing inte förändrats ett smack mer än att de ändrat texten ovanför med nya brasklappar och jag saknar den rödfärgade fetningen och en mer detaljerad på varningstexten ovanför deras graf.

  ”Whats the sea level rise? Church .. what kind of sea level rise do you like?”

  Så vi har en mätmetod vi kan lita till dvs tidvattenmätningarna och vi kan också lita till förändringarna i landhöjninh/sänkning och som fungerar alldeles utmärkt för den som ska långtidsplaera. De satellitbaserade missfostren till redovisning med havsvolymen med sina sänkta havsbottnar och breddade havsvidder är ju en kul grej för klimathypokondriker och även seriösa havsforskare att studera och jobba med, men redovisningen av den medvetet viljeledande inkompatibla frukt/grönskakssalladen de erbjuderär inte acceptabel och IPCC skall skämmas för att de ägnar sig åt medveten vilseledning?

  Atmosfärsmodellerna har sina aerosoler vulkaner som sina töjningstroppar de som jobbar med havsvolym har sina isiostaiska i GIA.
  http://sealevel.colorado.edu/content/what-glacial-isostatic-adjustment-gia-and-why-do-you-correct-it

  Fråga er samtidigt om inte själva rubriken på grafen för ”Global mean sea level” utgör en medvetet falsk marknadsföring?

 5. Lasse

  #4 Slabadang
  Varför ser man aldrig denna studie i referenserna?
  http://ibis.grdl.noaa.gov/SAT/SeaLevelRise/documents/NOAA_NESDIS_Sea_Level_Rise_Budget_Report_2012.pdf

  Watts Up har idag en rykande färsk hänvisning som har en direkt koppling till dagens inlägg-fast de går inte omvägen in i Östersjön och till havsnivåerna, vilket ger mer svårtolkade siffror. Men de får jobba lite för att få NOA perioderna att stämma med temperaturerna.
  De gör dessutom en uppdelning av temperatursvaren på CO2 och på periodicitet som jag tror kan accepteras av alarmisterna.
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2013GL057877/pdf

 6. Slabadang

  Lasse!

  Det var den rapporten jag syftade till att Boulder univ måste ha missat och länken skulla har klistrats in vid avsnittet. Hur den INTE påverkar redovisningen är för mig obegripligt!

 7. Lasse

  #6 Jag anar att den ligger och lurar i vassen!
  Fö så ger en sökning på NOAA en lite sorglig påminnelse om USAs budgetsvårigheter:
  http://governmentshutdown.noaa.gov/

 8. Slabadang

  Singer och carter på kusi just nu om NIPCC!

  http://www.kusi.com/

 9. Börje S.

  #6 Slabadang

  För ett halvår sedan undrade jag över SMHI:s skattningar av den framtida havsnivån i Nyköping. Den sades av denna institution kunde förväntas att bli upp till 2 meter över den nuvarande. När jag i ett mail undrade hur i hela friden SMHI kommit fram till en så hårresande skattning svarade Sten Bergström som tydligen var ansvarig för den rapport som Nyköpings kommun beställt. Jag skickade då NOAA:s senaste beräkning (1,6mm/år ±0,8) till honom. Den kände han inte till, och i stället för att sätta min lit till sådan information menade han att det vore lämpligare att lyssna till 2två av Stefan Ramstorfs föreläsningar om havsnivåhöjningar på http://www.realclimate.org/

  Samtidigt presenterade han ett diagram över havsnivåer i Stockholm, som tydligt visade att landhöjningen vida överskred havsnivåhöjningen.
  /Users/borjesandquist/Desktop/image003.exr
  Vår egen havsnivåexpert, Wibjörn Karlén, som hävdar att höjningen är noll alt obetydlig hade han inte konsulterat eftersom ”han är rätt ensam om denna uppfattning”.

  Som varande okunnig lekman inom ämnet så kan jag inte säga att jag blev klokare av detta. Jo, förresten lite, mina fördomar om den etablerade klimatforskningen bekräftades (än en gång).

 10. Lasse

  #9 Kan konstatera att SMHIs expert Sten Bergström lever i en bubbla. Undrar hur de yngre som ser detta på SMHI kan låta en så isolerad chef styra? Samt hur alla de länsstyrelser och kommuner som låter SMHI vara deras expert på just havsnivån.
  Att vi kan se en pulserande havsnivå i filtrerade värden som ovan tycker jag borde väcka någon tanke om att det finns yttre krafter som styr och att enskilda års trend lätt kan brytas.
  Annars blir de lätt överraskade och de som bygger fasta kajer får bygga om dessa för lägre vattenstånd i framtiden.

 11. Jimmy

  Havsnivåhöjning i Gamlebyviken? INTE !
  http://www.vt.se/nyheter/arkiv.aspx?articleid=6986372