NIPCCs Fossil Fuels och CBA

COP-karusellen, FNs krig mot de suveräna staternas frihet att själva styra över sin energiförsörjning, har än en gång visat upp sig.

https://www.thegwpf.com/annual-cop-ritual-the-climate-merry-go-round/

Regelboken, målet för konferensen, förhandlades mer eller mindre frivilligt fram, under starkt grupptryck och med krav på konsensus. Hur dess regler kommer att tolkas, lär vi nog få erfara med tiden. Frågan är om FN kom ett steg närmare sitt mål om att styra den globala klimat- och energipolitiken, eller om det möjligen blev tvärtom.

Sprickorna i fasaden blev allt tydligare och mitt under konferensen släpptes den mycket välkomna och efterlängtade rapporten, NIPCCs Climate Change Reconsidered II Fossil Fuels (se länk nedan). Fossil Fuels redovisar den traditionella vetenskapens bild av de fossila bränslenas för- och nackdelar och tar upp forskning, som IPCC ignorerat eller kanske inte ens noterat (nära 3000 referenser totalt).

Rapporten är en guldgruva att ösa ur. Till skillnad från NIPCCs tidigare rapporter lägger den tonvikt på miljö-ekonomi och de fossila bränslenas betydelse för människors hälsa, välstånd, säkerhet och för miljön. Det avslutande kapitlet Cost-Benefit-Analysis (CBA) utgör en sammanfattning av rapporten. Det här inlägget grundas på det avsnittet och kan ses som en fortsättning på ett tidigare inlägg ”Det o/användbara SCC-begreppet” (se länk nedan).

IAM – Global Warming – SCC

Klimathotet vilar tungt på IAM, Integrated Assessment Models. En typisk IAM består främst av utsläppsscenarier, framtida CO2 -halter i atmosfären och klimatprojektioner med förmodad påverkan:

Utsläppsscenarier är enligt rapporten endast något lite mer än gissningar och spekulativa berättelser. Inte ens nutida utsläpp kan mätas korrekt och vad framtida teknologier för med sig är omöjligt att veta.

Framtida CO2 -halter i atmosfären är högst osäkra eftersom kolcykeln inte är tillräckligt känd för att utgöra grunden för precisa förutsägelser och klimatkänsligheten i IAM är orealistiskt hög, vilket resulterar i alltför höga värden på framtida temperaturförändringar.

IAM ignorerar dessutom den forskning, som säger att klimatförändringarna inte kommer att leda till mer extremt väder som översvämningar, torka eller värmeböljor och det är högst osäkert om systemet skiljer mellan naturligt förekommande förändringar i väder och klimat och det eventuella antropogena bidraget.

Det är utifrån dessa samverkande osäkerheter och felaktigheter, som den globala temperaturutvecklingen, Global Warming och klimathotet, beräknas.

Verkligheten för sin del svarar med sin egen utvärdering och egna fakta:

Judith curry temp

Det är också utifrån denna högst osäkra grund som SCC, det vill säga de sociala kostnaderna för användningen av de fossila bränslena, beräknats. Det var SSC, som gav Obamaadministrationen möjlighet att juridiskt brännmärka koldioxid som en förorening och SCC har dessutom utgjort ett effektivt vapen i det politiska kriget mot ”kol”.

Trumpadministrationen beordrade förra året att de beräkningar av SCC som gjordes under Obamaadministrationen ska dras tillbaka.

CBA

En objektiv klimatdebatt kan naturligtvis inte ensidigt bygga på IAMs och SCCs ”kaskad av osäkerheter och felaktigheter”, en objektiv och ärlig klimatdebatt kräver självklart att man både räknar med de fossila bränslenas kostnader och dess fördelar – med andra ord Cost Benefit Analyser.

Om kostnaderna visar sig vara större än fördelarna borde UNFCCCs krav på att reducera användningen av de fossila bränslena fortsätta, men om fördelarna visar sig överväga måste mänskligheten återfå friheten att använda de energikällor, som är mest lämpad respektive situation – energy freedom.

Det har utförts många och djupgående analyser kring hur användning av de fossila bränslena påverkar mänskligheten. Analyserna har i Fossil Fuels delats in i 25 grupper som t.ex. surt regn, luftkvalitet, demokrati, miljövård, skogsbruk, människans hälsa och hållbarhet. Resultatet blev att av de 25 grupperna visade 16st fördelar och endast 1st nackdelar. De resterande 8 grupperna visade antingen okänd påverkan eller noll nettopåverkan. Slutsatsen är att de fossila bränslenas nytta för mänskligheten överstiger kostnaderna! (Se figur 8.4.1.1).

Med kännedom om detta kommer den självklara frågan, varför ska utsläppen av koldioxid begränsas och vad kostar det att minska utsläppen?

Även om ”the economics of climate change is a problem from hell” enligt ekonomiprofessor M. Weitzman finns det många, som utför CBAnalyser.

Intressant nog finns en sådan analys i IPCCs volym II. Där kom man fram till att:

Kostnaderna för att begränsa CO2 -utsläppen för att undvika uppvärmning på 2 grader C till 2050 är 6,8 ggr större än nyttan. Dessutom anges att med tanke på de stora osäkerheterna är det omöjligt att göra beräkningar, som ligger ännu längre fram i tiden.

IPCC erkänner dessutom, enligt Fossil Fuels, stora osäkerheter kring bedömning av de fossila bränslenas sociala kostnader och medger att klimatförändringarnas påverkan på mänsklighetens välbefinnande är relativt liten i förhållande till andra faktorer!

Detta resultat finns som sagt redovisat i IPCC volym II. Varken volym III eller den av byråkrater skapade SPM tar någon notis om dessa beräkningar.

Andra analyser visar att kostnaderna för att minska en eventuell uppvärmning är upp till 160 gånger högre än nyttan.

Fossil Fuels resonerar även kring än större och allvarligare nackdelar och risker med att ersätta de fossila bränslena med förnybara energikällor. De senare kan inte generera tillräckligt med energi och om energikonsumtionen tvingas minska medför det minskad ekonomiskt tillväxt, det vill säga lägre inkomst per capita, för miljarder människor. Detta drabbar främst de fattiga. Det får självklart enorma konsekvenser inte minst med tanke på att det finns nära samband mellan välstånd och fred, välstånd och demokrati och demokrati och fred.

Slutorden i rapporten är en uppmaning till världens politiker:

FNs krig, mot de suveräna staternas frihet att själva bestämma över sin energipolitik, energifrihet, började på allvar under 1980-talet och nådde sin febertopp under andra decenniet på 2000-talet. Kriget var varken baserat på vetenskap eller på ekonomi. Det är hög tid att avsluta detta krig.

välbefinnande

Ann Löfving-Henriksson

Om man inför julefriden inte riktigt känner för att fördjupa sig i de fossila bränslenas oändliga värde och klimathotets djupa mörker kan man istället pigga upp sig med våra ultimata resurser från väst d.v.s. våra norska vänner i Klimarealistene, som via Geir Aaslid sänt ut glada, roande och innehållsrika beskrivningar av spektaklet i Katowice:

https://www.klimarealistene.com/2018/12/06/klima-solnedgang-i-katowice/

https://www.klimarealistene.com/2018/12/15/klima-krangling-i-katowice/

Kanske också av intresse:

Enlig Fossil Fuels brukar ekonomer inte ta den klimatvetenskapliga debatten på allvar, inte ens de som specialiserat sig på klimatförändringar. Det gäller även William Nordhaus, som nyligen fick årets ”Nobelpris” i ekonomi och hyllades i svensk media. Nordhaus godtar de marknära temperaturmätningarna som underlag för beräkning av den globala medeltemperaturen, medan den bäst tillgängliga klimatvetenskapen visar att människans påverkan på det globala klimatet sannolikt är för liten för att mätas mot bakgrunden av naturliga variationer.

Länkar:

http://climatechangereconsidered.org/climate-change-reconsidered-ii-fossil-fuels/

https://www.klimatupplysningen.se/2017/03/19/det-oanvandbara-scc-begreppet/

GOD JUL

med hopp om fortsatt utbyte av tankar om frihet, forskning och fakta under 2019

jul 4

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Tack Ann L H! För den julklappen. Har ju tidigare hört IPCC knysta om kärnkraftens nytta som räddningen för klimatet.
  Men detta var ju mycket mer lovande. Någon har plötsligt tänt lampan, President Trump har redan gjort mänskligheten en mycket större tjänst än Buch och Clintongänget någonsin skulle kunna åstadkomma bara genom att sätta klackarna i backen och lyssna på den riktiga vetenskapen,, trots det massiva motståndet.
  Ann, återigen tack! Julen 2018 verkar vara en dubbel högtid.

 2. Sören G

  Så sannt. Klimatpolitiken handlar varken om vetenskap eller ekonomi, bara om ett på okunskap grundat fanatiskt hat mot koldioxid.

 3. Lars Cornell

  Tack Ann. Det var en mycket efterlängtad artikel. SVT Vetenskapsredaktion måste skämmas, jag vill beteckna det som brottsligt, att undanhålla Sveriges folk och politiker den analysen av Cost-Benefit nu när vi utdelat ett Nobelpris i tekniken att göra sådana beräkningar. Utan sådan kunskap famlar våra riksdagsmän i mörkret när de skall fatta beslut om vår energipolitik. Att grunda energipolitik på fanatiskt hat i stället på försök till beräkningar för oss tillbaka till häxprocessernas medeltid.

 4. Björn

  Alla länder måste utvecklas i sin egen takt, speciellt U-länder. Utveckling och administration i U-länderna är i de flesta fallen primitiv och därför kan krav från FN på konformism, mer ses som något negativt. Man ser bara i ett I-land som Frankrike där konformismen i klimatfrågan leder till omöjliga levnadsvillkor och med protester som följd. Idealisterna på alla nivåer måste bytas ut mot människor som är realister och pragmatiker. FN är idag och på sikt, ännu en utopi som drivs av i de flesta fallen av makthungriga idealister utan tillräckliga kunskaper.

 5. Ivar Andersson

  Alla klimathotstroende som tror på den katastrofala uppvärmningen kan sänka sin inomhustemperatur till 15 grader så får dom uppleva att kyla är sämre än värme. Rockström, Greta, alla MP-are med flera kan föregå med gott exempel. Hur ska vi uppnå inomhustemperaturen 15 grader med sol, vind, vatten och träbränsle när kärnkraft, olja, kol och gas har fasats ut?
  God Jul alla tänkande människor.

 6. Kjell Lindmark

  #5 Ivar Andersson

  Utmärkt idé, förutom det ska de heller inte åka bil eller buss. Endast tåg på elektrifierade banor är tillåtet. I övrigt är det apostlahästarna eller cykel utan hjälpmotor som gäller. Möjligtvis kan de ha en åsna att rida på.

 7. Sören G

  #6
  ”Endast tåg på elektrifierade banor är tillåtet.”
  Fast bara när solen lyser eller när det blåser.

 8. Kjell Lindmark

  Kostnaden att hålla 2C gradersmålet är 6,8 ggr högre än nyttan, jo ja tackar jag. Men nu har man bestämt sig för ett nytt mål 1,5C grader, det innebär väl att kostnaden stiger med 1,7 ggr så det faktiska blir således 8,5 högre än nyttan. :).

 9. Ivar Andersson

  #6 Kjell Lindmark
  De ska givetvis rida på en älg eller åka i en rendriven vagn. Ackja går ju inte eftersom snön snart är ett minne blott. Åsnor och hästar är inga vilda djur i Sverige och ska undvikas och helst slaktas och göras om till biogas 🙂 God Jul

 10. Bim

  Ivar Andersson # 5
  Rida på åsnor?
  Menar du rida på varandra?

 11. Sören G

  Vad är det för kostnad över huvud taget för 2 C uppvärmning? Där dessutom endast en bråkdel kan bero på mänsklig verksamhet. Ett varmare klimat har väl nästan bara fördelar (havet stiger mycket långsamt). Det växer bättre och extrema väderhändelser blir snarare färre. (Och den ökade koldioxidhalten gör också att det växer bättre.)
  Om kostnaden är noll för koldioxidutsläpp så är ju kostnaden för att förhindra koldioxidutsläpp kostnad/0 d.v.s. oändligt många gånger större.

 12. Tack Ann för ett intressant inlägg.

  Lite OT men det är ju jul. Charlatanen Pär Holmgren sa ju att snön skulle försvinna, se artikel från 2006 https://www.expressen.se/nyheter/snon-pa-vag-att-forsvinna-for-alltid/

  Nästan hela Sverige är nu snötäckt och de flesta får en vit jul. Uppmätta verkliga värden visar att antalet gröna jular är inte mycket fler än tidigare, googla på Klimatupplysningen och grön jul.

  Nu är det snart 2022 då Vasaloppet skulle vara slut p g a snöbrist. Citat: ”Pär Holmgren befarar att Vasaloppet inte överlever sitt 100-årsjubileum 2022”. 2018 var det så mycket snö så man tvingades snöröja Vasaloppsspåren. Pär Holmgren, som förordar diktatur, ska nu ställa upp i EU-valet för Miljöpartiet.

 13. Ivar Andersson

  #10 Bim
  Fy på dig! Nog har vi gott om åsnor men att vi ska slakta dom och göra biogas av dom finns inte i min värld.
  God Jul 🙂

 14. Bim

  Ivar Andersson # 13
  Inte i min värld heller. Jag sa väl inte att VI skall rida på dom. Vi kör ju diesel o bensinare.

  Dom får rida på varandra förstår du väl, eller är du med i miljöpartiet?
  God Jul ändå för att du läser KU. Planetens räddare. 😀

 15. Ingvar i Las Palmas

  Sören G. #2
  >Klimatpolitiken handlar varken om vetenskap eller ekonomi, bara om ett på okunskap grundat fanatiskt >hat mot koldioxid.
  Både ja och nej. primärt är det ett maktprojekt vars mål är ”Global Governance” en omskrivning av Världsregering.
  Sök och läs dokumentet ”The First Global Revolution” utgivet av Globalist-klubben ”Club of Rome”. Där finner du rötterna till ”klimathotet”. Att de eldat på ”hatet mot koldioxiden” är dock sant.

 16. Claes-Erik Simonsbacka

  The mysterious long-range transport of giant mineral dust particles
  ”New evidence for long-range transport of giant dust particles”

  http://advances.sciencemag.org/content/4/12/eaau2768

  Mvh,

 17. Kjell Lindmark

  #15 Ingvar i Las Palmas

  Vill bara intyga att du har helt rätt.

 18. Rolf Mellberg

  #16 Claes-Erik

  Mer om ”smuts” i luften

  I länken nedan kan man se att partiklar i luften och nedfall i oceanerna kan ha spelat en viktig roll under istiden. Man har nog inte helt förstått varför det först efter 4-5 Milancovic-cykler övergår till varm period. Men här säger man att en allt kallare planet är korrelerad mot starkt ökad mängd partiklar i atmosfären, detta kyler via aldebo (i luften) och i oceanerna bidrar particklarna till en gödning som svälter ut CO2 varvid ännu mer kalla öknar breder ut sig och mer damm åker upp. Till slut når man en tipping point när solen gassar på en alltför smutsig snö. Kul för Johan Rockstar att det kanske ändå finns en tipping point.

  http://www.nbi.ku.dk/english/news/news18/a-dusty-atmosphere-caused-extreme-global-cooling/

 19. Sören G

  #15 Ingvar i Las Palmas
  Håller med när det gäller den djupast liggande orsaken. Men agerandet från journalister vanliga politker och Greenpeace etc. handlar om ett hat mot koldioxid som uppkommit genom propaganda/hjärntvätt.

 20. Robert Norling

  #12 Per Welander
  Vi får se till att häckla Väder-Per ända fram till EU-valet, på alla forum som står till buds.

 21. #5 Ivar Andersson#

  Du är generös. På landet i Frankrike är det många pensionärer som genomlider vintern med en inomhustemperatur på 10° – 12°. De eldar med ved. Om det blir riktigt kallt tänder de fotogenkaminen under dagen.

 22. Ulf

  OT
  Alla dessa åsiktsartiklar som sprider fake news är obehagliga men den här tar nog priset.
  https://www.svd.se/liberalismen-har-gatt-fran-ansvarsfull-till-omansklig#1kAWQW-comments

  Samtidigt har följande hänt:
  ”För 50 år sedan levde lite drygt 50 procent av jordens befolkning i extrem fattigdom. I dag är det bara 11 procent. Det är en häpnadsväckande utveckling som ändrar förutsättningarna för oss alla.”

  Det är den här typen av dödgrävare och spridare av super fake news som måste bekämpas. Här väl ihop med klimathotarna.

 23. latoba

  #12 Per Welander
  Ja de har nu ett komplett spår från Sälen till Mora, och det med natursnö!

 24. Ulf

  Finns artikeln ifrån AP kvar där FN förutspår höga temperaturökningar 1989 om 30 år?
  Kom att tänka på att 1989 var tillväxten i världen mycket lägre än den blev de senaste 30 åren eftersom vi blev av med en massa socialism på jordklotet. Koldioxidutsläppen måste ha blivit mångdubbelt högre än vad FN trodde 1989 och ändå blev temperaturhöjning mycket mindre än prognoserna.

 25. Claes-Erik Simonsbacka

  #18 Rolf Mellberg

  Tack för informationen och länkarna:

  http://www.nbi.ku.dk/english/news/news18/a-dusty-atmosphere-caused-extreme-global-cooling/

  https://www.pnas.org/content/115/9/2026

  Mvh,

 26. Ulf

  Svar Per 12

  Pär får en faktiskt att fundera på om feministerna inte har en poäng med ”killgissa”.

 27. Claes-Erik Simonsbacka

  Helt hjärntvättade miljöaktivister och beslutsfattare, p.g.a. den enda i Sverige offentligt möjliga och ensidiga politiska propagandan, tror att det bara är koldioxidutsläpp som reglerar jordens klimatvariationer och dess effekter.

  Mvh,

 28. Rolf Mellberg

  #24 Ulf

  Du måste nog titta på vid 8:40 här:
  https://www.youtube.com/watch?v=P1blqSKsS8s&t=527s

  Där mästerinkvisitorn Hultman gör dundersjälvmål, lysande underhållning. (resten av filmen är något skrämmande men kan senare möjligen (får vi hoppas) bli en klassiker i genren lysenkosim.)

 29. Rolf Mellberg

  #25

  På Judith Currys blog såg jag för en tid sen en post som hette Beyond Milankovic som var intressant och rätt lättläst vill jag minnas.