Nej, somrarna har inte blivit varmare

Nu har andra hälften av denna sommar varit varm och då börjar man tydligen prata om supervärme (länk). Hur många kommer ihåg den kyliga inledningen på sommaren? Inte många verkar det som. Minnet är visst väldigt kort. Låt oss titta på statistisken. Har somrarna blivit varmare?

Antalet dagar med medeltemperatur över 20 grader i Uppsala
Fig 1 – Antalet dagar med medeltemperatur över 20 grader i Uppsala

Det är tydligt att somrarna inte blivit varmare. Som vanligt ska man nog ta mätningarna före mitten på 1800-talet med en nypa salt. Nu är visserligen inte 2014 med i denna statistik men jag har svårt att tro att den kommer att förändra bilden något väsentligt.

För att ta fram denna statistik har jag använt mig av Uppsalas klimatserie men ”rättat” den efter mätningarna vid Uppsala flygplats (F16) där det finns mätningar från 1953 (se tidigare inlägg här). Uppsalas klimatserie är tydligen väldigt påverkat av urbaniseringseffekter under senare år. Tittar man på SMHIs statistik (här) från Uppsala kan man få uppfattningen att det blivit varmare på senare tid i Uppsala. Men så är inte fallet om man istället mäter temperaturen utanför staden istället för inne i staden.

Uppsalas klimatserie rättad från 1953 med hjälp av data från Uppsala flygplats (F16)
Fig 2 – Uppsalas klimatserie (årsmedelvärden) rättad från 1953 och framåt med hjälp av data från Uppsala flygplats (F16). Blå linjen är 10-årsmedelvärden.

Tittar man på årsmedelvärden från Uppsala (fig 2) ser man att skillnaden mellan 30-talet och nu är väldigt små. Kanske ligger det inom felmarginalen. Den globala uppvärmningen har alltså inte påverkat Uppland, och kanske större delar av Sverige, överhuvudtaget.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. pekke

  Här finns SMHI:s temperaturrekord för Sverige.

  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/svenska-temperaturrekord-1.5792

  Högsta uppmäta temperatur var 1933 och 1947 och varmaste Augustidag var 1975.

 2. Ingemar Nordin

  Idag låg temperaturen på 31 grader i Linköpings ytterkanter. Svettigt. Men ibland tänker jag på den kommande vintern. Jag gillar inte heller när det är svinkallt – allt blir jobbigt med massa kläder, frysta lås och bilar som inte vill starta.

  Nej, lagom är bäst 🙂

 3. Varmast 1751, då var Bellman 11 år gammal.

 4. Håkan Bergman

  Skulle vi inte få regnigare somrar, torkan är vad som bekymrar mig mest.

 5. ceebee

  Värt att notera av nummerserien är att det varit 26 år då temperaturen inte överstigit 20 grader en enda dag

 6. Magnus Cederlöf

  Ceebee #5:
  Det bevisar alltså att det finns dåligt väder :-).

  För alla som inte läst så noggrant så är det alltså 20 grader i medeltemperatur över dygnet. Maxtemperaturen kan ha varit över 20 grader.

 7. Johan Nylander

  Gissa vilka som kommer att använda senaste värmeböljan som slagträ till valet?!! (med hänvisning till att människors minne är kort i politiska sammanhang)

 8. Gunbo

  Magnus C,

  ”Den globala uppvärmningen har alltså inte påverkat Uppland, och kanske större delar av Sverige, överhuvudtaget.”

  Kanske inte Uppland men definitivt fjällområdena där trädgränsen flyttat uppåt, bl a i Abisko med 125-225 m mellan åren 1950 och 2011.

  http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/tradgransenflyttarallthogreuppifjallen.5.3c508bd113d579dbf151c.html

 9. Gunbo. Hur vet du att det är den globala uppvärmningen som (ev?) flyttat trädgränserna, och att det inte varit helt normala lokala variationer som ju alltid pågår?

  Försöker du återigen hävda att där skulle finns ’kunskap’ där där det bara finns förhoppningsfulla hypotser?

 10. Slabadang

  Centern och miljöförstörelserörelsen dödar människor genom att subventionera giftigare utsläpp!

  http://joannenova.com.au/2014/08/green-plan-causes-air-pollution-kills-thousands-in-the-uk-thanks-to-dirty-diesel/#more-37027

 11. Alienna

  Gunbo hänvisar till bl.a. Abisko, och länkar till klimatpropaganda.

  Här är lite fakta (’kunskap’) om samma Abisko:
  http://www.linnea.com/~ans/abiskoogat/mtserier/skgsgrns/skgsgrns_text.html

 12. Gunbo

  Alienna #11,

  Tack för länken till intressant material! De här sidan om temperaturen i Abisko sedan 1900-talets början var speciellt intressant:
  http://www.linnea.com/~ans/abiskoogat/mtserier/temperatur/temp_graf.html

 13. Daniel Wiklund

  Det är märkligt att varje liten temperaturhöjning numera är nåt hotfullt, och är orsak till att prata om kommande klimatkatastrofer. Här i Luleå har vi ett litet berg, som började komma upp ur havet för ca 6000 år sedan,och är nu 65 meter högt. Det var den senaste(knappast den sista) istiden som tryckte ner jorden som fortfarande håller på att resa sig. Tala om klimatförändring.

 14. Mats G

  Ang förändringar i vår närmiljö.

  Wiki
  ”På 1880-talet sänktes Hjälmaren genom en sjösänkning med 1,9 m, och 190 km² land torrlades. Mycket av denna yta hade dock varit våtmark och inte räknats som en del av Hjälmarens vattenyta.”

  Frågan blir då. Om man är miljöaktivist. Skall området ställas tillbaka till ursprungligt skick? All mänsklig påverkan är ju dålig. Det är väl huvudtesen.

 15. Thomas P

  Mats G #14 ” Om man är miljöaktivist. Skall området ställas tillbaka till ursprungligt skick? All mänsklig påverkan är ju dålig. Det är väl huvudtesen.”

  Du har uppenbarligen inte mycket koll på miljörörelsen. Ta och läs lite i Sveriges Natur eller WWF:s tidning för att få en mer realistiskt bild av hur miljörörelsen fungerar och dess mål. Man är fullt medveten om värdet av kulturlandskap och det omöjliga, rentav oönskade att återgå till något ”ursprungligt” skick, vad det nu skulle vara.

  Enligt er ”skeptiker” borde det i alla fall inte vara något problem att återställa Hjälmaren: om inte stigande havsnivåer är ett problem att anpassa sig till borde heller inte en stigande nivå i en sjö vara det.

  Här kan du i alla fall läsa lite om effekterna av sjösänkningen som inte blev som någon tänkt sig:
  http://www.ne.se/rep/v%C3%A5tmarkshistoria-det-blir-inte-alltid-som-man-t%C3%A4nkt-sig

 16. Mats G

  15
  Thomas P
  ”Du har uppenbarligen inte mycket koll på miljörörelsen.”

  Här kan det nog finnas en brist. Men jag misstänker att det finns villiga kandidater att upplysa mig om så krävs.

  Den uppfattningen jag har om Miljörörelsen handlar mycket om absurditet och godtycke. Vad är god miljö? Skall man konservera eller förändra. Det handlar mycket om dagsformen.

  Jag tror alla och envar tycker att döda sjöar och skogar och vad det nu kan vara är en dålig idé. Utöver det så sprider sig åsikterna i något som liknar fraktala dimensioner.

 17. Mats G

  #16
  Forts miljörörelsen.

  Och i slutändan handlar det inte om miljön utan samhällsförändring. Till vad är lite oklart för mig. Man ogillar att det är som det är nu med kapitalister och marknad och sådant otyg. Det verkar som om man fått för sig att medeltiden var höjdpunkten i mänsklig civilisation. Innan upplysningen. Kanske en återgång till den tiden är målet. Det feodala systemet och landskapslagar kanske är att föredra. en sak är säker med ett sådant mål så kommer miljarder människor dö. Misstänker ett kanske en miljard människor tops kan överleva under sådana förhållande på Jorden. så är en miljöaktivist en humanist? Skulle inte tro det.

 18. Thomas P

  Mats G #16 Visst finns det olika åsikter inom miljörörelsen, konstigt vore det väl annars.

  ”Och i slutändan handlar det inte om miljön utan samhällsförändring.”

  Du vill i alla fall gärna tro det.

  ” Det verkar som om man fått för sig att medeltiden var höjdpunkten i mänsklig civilisation. ”

  Vem är ”man” här? Kan du ge exempel? Du vandrar vidare till allt värre halmdockor.

 19. Olav Gjelten

  Att använda flygplatser som mätstationer för temperaturer gynnar klimathotsrörelsen. Där är enorma ytor med asfalt och betong som påverkar temperaturen uppåt, förmodligen med flera grader, särskilt under soliga sommardagar.
  Jag har länge förundrat mig över de höga temperaturerna i Norrköping uppmätt av SMHI. Nu har jag fått förklaringen. Mätstationen där ligger intill en jättestor, asfalterad parkeringsplats.

 20. Olav Gjelten

  Då jag har rötter från Spanien, har jag mycket kontakter där. Där är miljöbegreppet fortfarande relationen mellan människor, precis som det var här fram till omkring 1970, då en nytillkommen vänsterrörelse, med medias hjälp, ändrade på begreppet inom bara några når.
  Att komma till Spanien är för mig minst av allt sol och bad, men väldigt mycket att umgås med människor som har en härlig, avslappnad inställning till det vi menar miljö och klimathot. Det sistnämnda skrattar de bara åt och är mäktigt stolta över Spaniens klimat och över att miljoner av frusna nordeuropeer varje år finner vägen dit.

 21. Pelle L

  Olav Gjelten #20

  Och spanjorerna kallar väl oss bleka, frusna nordbor refugiados climáticos 🙂

 22. Mats G

  Thomas P
  ”Kan du ge exempel? ”

  Wow, vet knappt var jag skall börja.

  Först en ordningsfråga. Man är miljörelsen och dess sympatisörer.

  Då kör vi.
  Ingen El, förutom när det blåser, ingen oljebaserad transport. det innebär flyg, bil och lastbil.
  Tåg när det blåser. Kanske vi skall sätta vindsnurror på tågen också. En miljömedvetens briljanta idé i deras möjliga omöjliga värld.

  Vi som har någon slags verklighetsförankring inser rätt snabbt att ett sådant samhälle skulle kollapsa rätt snabbt med följder som anarki och kaos.

  Nä, nä så vill de(miljörörelsen med sympatisörer) inte ha det förstås. De skall gå utan att det blir konsekvenser av realiteter.

  En halmdocka med stort H för dig i guess. Men tyvärr finns det lite sanningar här och var i det.

  En sådan vision är inte annat än märkligt.

 23. Olav Gjelten

  Pelle # 21 Blev vi inte för ett antal år sedan itutade att klimatflyktingar snart skulle välla in här från sydligare längder? Till och med skulle de komma i sådana mängder att myndigheter skulle vara chanslösa att stoppa dem.
  Så fortsätter det år efter år bara vara tvärt emot. Men aldrig hör jag miljöfolket, som tror sig kunna allt, lärt sig något bara för att de hela tiden har fel.

 24. Olav Gjelten

  Här nedan har jag gjort ett kategoriserande var man står i klimatfrågan. Jag har en viss respekt för 1. Det visar i alla fall att man är beredd på konsekvensen för sin övertygelse. Exempel 3 tillhör jag själv.
  Det absolut värsta tycker jag är ståndpunkt 2. Där tror man sig veta att jorden går under på grund av koldioxiden, men vill av sociala skäl ändå inte vidta de ”nödvändiga” åtgärder för att förhindra detta. Här befinner sig de flesta politiska partier.

  1. Man är övertygad om att ökningen koldioxiden skapar katastrof och att människan bär skulden. I stort sett alla medel måste vara tillåtna för att ”rädda” jorden”. (MP, kanske C)
  2. Man är övertygad om att ökningen av koldioxiden skapar katastrof på samma sätt som i 1. Man inser emellertid att alla grupper inte klarar av de åtgärder som är nödvändiga och nöjer sig bara med åtgärder som ändå innebär att vår planet ej kan räddas. S, Fp, KD, Nymoderaterna och Kommunisterna)
  3. Man tror inte på någon katastrof eller ens olämpor med en måttlig ökning av koldioxiden. Inga åtgärder behövs vidtas. Pengarna som åtgärderna skulle kostat kan läggas på annat.

 25. Olav Gjelten

  Gunbo # 8
  Jag är tämligen övertygad om att trädgränshöjningen i Abisko på upp till 225 meter skylles mer att dessa områden tidigare varit betesmark än temperaturhöjningen.
  Alltid intressant det du skriver, men jag skulle gärna vilja se att du tar mer markant avstånd från klimatjönseriet.

 26. Gunbo

  Olav G #25,

  ”Jag är tämligen övertygad om att trädgränshöjningen i Abisko på upp till 225 meter skylles mer att dessa områden tidigare varit betesmark än temperaturhöjningen.”

  Enligt professor Leif Kullman som studerat den svenska fjällvärlden sedan 30 år har ren- eller annat bete inte påverkat trädgränsen. Enligt honom är det den stigande temperaturen som ligger bakom.

  Här är en av hans PowerPoint presentationer:
  http://www.fsgk.se/Vesiparlamentti-2013/Fjaellandskapets-utveckling-i-ett-foeraenderligt-klimat_Kullman_06112013.pdf

  Och här finns ett urval av vetenskapliga artiklar av honom:
  http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/foranderligafjall/Sv/las-mer/Pages/default.aspx

  ”Alltid intressant det du skriver…”

  Tack, det var roligt att höra!

  ”….men jag skulle gärna vilja se att du tar mer markant avstånd från klimatjönseriet.”

  Jag är inte intresserad av den politiska sidan av klimatdebatten utan kollar mest den vetenskapliga.

 27. Alienna

  Gunbo, ”Enligt professor Leif Kullman som studerat den svenska fjällvärlden sedan 30 år har ren- eller annat bete inte påverkat trädgränsen.”

  Kan du visa var du hittat det påståendet?

 28. Peter Stilbs

  Kan det inte snarare vara den ökade koldioxidhalten i atmosfären som höjt trädgränsen?

 29. Pelle L

  Eller ändrat betestryck från vilda/tama djur, eller turism eller vad som helst egentligen.

  Men man finner ju det man letar efter 😉

 30. Gunbo

  Alienna #27,

  ”Kan du visa var du hittat det påståendet?”

  Ja, det kan jag. Här: http://www.mtnforum.org/sites/default/files/publication/files/4597.pdf

  Citat: ”The results briefly summarized above emphatically contest the claims, based on inadequate field research, that intense grazing and trampling by semi-domestic reindeer has concealed attempts of vascular plants to migrate upslope and increase the alpine plant species richness.”

 31. Gunbo

  Peter Stilbs #28,

  Bräckligt halmstrå! Man behöver inte ta till CO2-förklaringen när man har temperaturkurvan från t ex Abisko som här: http://www.linnea.com/~ans/abiskoogat/mtserier/temperatur/temp_graf.html

 32. AndreasF

  Jag har tidigare inte skrivit här men har ofta läst kommentarer och läsvärda länkar som åtminstone har övertygat mig om att AGW-förespråkarna (alarmister) har en del att bevisa.
  Idag när jag läste Aftonbladet kunde jag inte låta bli att mejla två frågor till Irene Wennemo. Jag har inga stora förhoppningar om att hon svarar. Men jag var tvungen att ifrågasätta henne när hon skriver att det ena temperaturrekordet efter det andra har slagits. Är inte jätteinsatt i detta men vad jag vet så har inga absoluta temperaturrekord slagits och endast ett fåtal ortsrekord. Hon skrev också att vi hade drabbats av den värsta åskan någonsin men det är väl svårt att veta eftersom SMHI inte har räknat blixtar i så värst många år?

  Här är ledaren: http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/irenewennemo/article19319439.ab
  /AndreasF