Nej – orkanen Harvey orsakades inte av ”klimatförändringarna”

Orkanan Harvey medförde rekordstora mängder regn i sydöstra Texas. Klimathotarna var inte sena att försöka koppla detta till ”klimatförändringarna”. Men hur är det med den frågan? Är det sant eller påhitt?

I dagens inlägg ska vi vetenskapligt granska detta genom att titta på verkligt uppmätta värden.

Först noterar vi att bland klimathotarna har begreppet ”klimatförändringarna” till stor del ersatt det gamla ”globala uppvärmningen”. Anledningen var att det var en paus på nästan tjugo år i globala uppvärmningen. Med ordet ”klimatförändringarna” kan allt skyllas på detta. Värme, kyla, torka, skyfall, oväder, snöstorm, mindre öknar, mer öknar o.s.v. Begreppet klimatförändring är egentligen meningslöst då klimatet alltid har ändrats och kommer att ändras.

Harvey är den första orkanen av kategori 3 eller starkare som på 12 år som drabbat USA. Likaså har inte översvämningar eller tornados blivit vanligare om vi betraktar uppmätta värden.

En bra genomgång av Harvey finns på Cliff Mass väderblogg. Mass arbetar på institutionen Atmospheric Sciences på University of Washington. Just på den institutionen var jag själv anställd för att forska om isbildning i Arktis för ett antal år sedan. Vill också säga att Cliff Mass säger sig tro på globala uppvärmningen enligt IPCC och att människan har viss påverkan. Men det gäller att få forskningsanslag. Allt som står i huvuddokumentet AR5 är inte tokigt. Summary for Policymakers (SPM) är ett politiskt dokument som inte har så mycket med vetenskap att göra. Klimatmodellerna är svaga, ickevaliderade och duger inte att göra prognoser med men det handlar inte om det nu.

Tillbaka till orkanen Harvey. Det dröjde inte länge innan gammelmedia och politiker påstod att våra växthusgasutsläpp hade bidragit till eller de stora  regnmängderna och därmed orsakat översvämningarna.

bbc_harvey

Först Cliff Mass slutsats: Global uppvärmning orsakad av människan spelade en helt obetydligt roll i denna katastrof.

Varför fick Houston så mycket regn?

Orkanan/tropiska stormen Harvey fick sin vattenånga från Mexikanska Golfen. Orkanen blev stationär för flera dagar. Alla tropiska stormar/orkaner för med sig stora mängder regn. Skillnaden var att den stannande och blev stillastående för flera dagar.

Hur mycket regn kom det?

Texas_rain_7days

7 dygn regnmängder sydöstra Texas

Det grå området indikerar mer 20 inches (51 cm) och det var runt Houston. Vissa platser fick 30-50 inches (76-127 cm) regn.

Globala uppvärmning analysen

Låt oss analysera två nyckelfrågor.

1. Gjorde globala uppvärmningen att orkanen Harvey blev kraftigare och producerade mer regn?

2. Gjorde globala uppvärmningen att orkanen blev stationär för flera dagar?

Först låt oss titta på de termodynamiska effekterna – ökad temperatur och fuktighet.

Varmare luft kan innehålla mer vattenånga vilket kan leda till mer nederbörd när luften dras in i stormen och stiger. Dessutom kan stormens kraft öka då latent värme släpps ut då vattenånga kondenseras.

CC_relationship

Det är allmänt känt enligt Clausius Clapeyron (CC) kopplingen, se bild ovan, att luften kan innehålla 7% mer vattenånga för varje ökad grads temperatur. Det finns också teoretiska studier och modeller som säger att nederbörden kan öka med 7% för varje ökad grads temperatur. Kom ihåg detta tal – det blir viktigt nedan.

För Texas kust blir vattentemperaturen i Mexikanska golfen avgörande då luften har passerat över havet. Så hur mycket har ytvattnet och luften ökat i temperatur de senaste decennierna? GISS anger att ytvattnet har blivit 0.5 – 1.0  grader varmare i augusti  jämfört med perioden 1967 – 2016. Inte speciellt mycket. En del av det var naturligt och en del orsakad av människan.

GISS_SST_2017-08_anomaly

Ändring av ytvattentemperatur i augusti 1967 – 2016 enligt GISS

Men det är ytvattentemperaturen för veckan innan orkanen som räknas.

NOAA_SST_anomaly_20170820-20170826

NOAA visar att i norra delen av Mexikanska golfen var  0.5 – 1.0 grader varmare än normalt. Ok hur var det då med lufttemperaturen i området veckan innan?

Surface_temp_170819-170825

Nej det var normala temperaturer i Mexikanska golfen och i Texas (vit färg). Så orkanen Harvey befann sig där lufttemperaturen var nära det normala och ytvattentemperaturen bara lite över det normala. Så slutsatsen blir: Globala uppvärmningen kan inte ha bidragit mycket till Harvey.

Ett stickspår. Antag att ALL 0.5 grader ytvattenuppvärmning beror på människan och inget är naturligt. Och antag att luften värmdes lika mycket. Då skulle orkanens styrka med nederbörden öka med 3.5% av globala uppvärmningen. Så där 30 inches av regn föll skulle 1 inch (2.5 cm) vara beroende på globala uppvärmningen. Inte mycket.

Hurricane_Houston_50y

Nederbörd i Houstonområdet augusti – oktober 1968-2016

Någon tydlig trend för nederbörden syns inte. Är det någon trend är den möjligen avtagande.

Nu till andra frågan. Finns det något som talar för att globala uppvärmningen orsakade att Harvey blev stationär i flera dagar? I media har det spekulerats i att jetströmmen blivit ”slö” och flyttat sig p.g.a. globala uppvärmningen.

Men det finns inget sådant som stöds av modeller eller observationer.

USA-500mb

Bilden ovan visar avvikelsen från normalt för 500 mb zonal vinden 18-25 augusti. (Zonal vinden är komponenten i väst östlig riktning, min anm.) Den kan användas för att se vad som påverkade hur orkanen rörde sig. Blå färgen över Mexikanska golfen visar att vinden var mer ostlig (d v s blåste åt väster) än normalt. Observera att vind anges var det blåser ifrån, inte åt vilket håll. De gröna och gula färgerna över Texas innebär att orkanen skulle bromsas upp av en västlig vind något starkare än normalt. Men vid Texas kust är zonal vinden helt normal. Så vindarna skulle tvinga orkanen gå mot Texas för att sen stanna upp (vilket den gjorde).

Men då är frågan. Förväntar vi oss att globala uppvärmningen orsakar detta vädermönster? Alltså avvikelsen från normalt är sådant att vindarna blir svagare. Men någon sådan trend är inte synlig på uppmätta data, se figur nedan.

Mexiko_Golf_500mb

Augusti zonal vinden på 500 mb sedan 1948 i aktuellt område

Avslutar med Cliff Mass egna ord: The bottom line in this analysis is that both observations of the past decades and models looking forward to the future do not suggest that one can explain the heavy rains of Harvey by global warming, and folks that are suggesting it are poorly informing the public and decision makers.

Anmärkningsvärt är hur få orkaner det varit senaste åren som träffat USA. Senaste en kategori 3 eller över kom in över land i USA var 2005. Tittar vi på 1930, 1940 och 1950 talet var det betydligt fler orkaner, se nedan.

Orkaner_1930-39

Orkaner_1940-50

Orkaner_1951-1960

Klimathotarna och svensk gammelmedia försöker lura folk att ”ovädren” blir mycket starkare på grund av mänskliga koldioxidutsläpp. Vad beträffar orkaner som träffar USA finns ingen som helst stöd för detta. Senaste kategori 5 orkanen som kom in över USA och passerade Florida med stor förödelse var Andrew 1992. Orkanen Katrina var en kategori 3 orkan när den kom in över Louisiana.

Likaså har det hänt flera gånger tidigare att orkaner blivit tillfälligt stationära flera dagar men inte över USA:s land utan till havs. Det var slumpen, som så många gånger i vädersammanhang, som gjorde att det blev en stationär orkan över land med extremt stora regnmängder som i sin tur orsakade översvämningar.

Referenser

Cliff Mass U of W,  Roy SpencerJoe Bastardi

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Per för genomgången.
  Följde Joe Bastardis Weatherbell s rapportering från orkanen. Han visade hur väderläget skulle ge orkanen en cirkulär rörelse med stor nederbörd.
  Nu är det en ny på gång: https://www.weatherbell.com/

 2. Lasse #1: Joe Bastardi har sagt att förutsättningarna för orkaner i Atlanten är goda i år. Det handlar inte bara om havets temperatur utan om många andra saker, t.ex. avsaknad av vindskjuvning. Orkanen Irma, som nu är en kategori 3, är ett hot mot USA:s östkust. Modellerna är inte överens om banan men risken för träff finns. Men det är ca en vecka dit. Före ligger Puerto Rico, Dominikanska Republiken, Kuba och Bahamas. https://weather.com/storms/hurricane-central/irma-2017/AL112017

 3. tty

  Vi är på väg mot en La Nina. Det innebär liten vindskjuvning över Atlanten och gynnsamt läge för orkanbildning.

 4. Björn

  Att skylla på ”klimatförändringarna” är ett helgarderingssvar från den som inte begriper någonting, eller den som vill med alla medel försvara AGW. Det finns andra konkreta orsaker som borde analyseras mera, exempelvis varför jetströmmarnas sommarlägen, börjar likna vinterlägen. Den mycket sannolika orsaken är avtagande energi i UV-området och därmed ett förändrat jetströmsmönster. Stationära jetströmsmönster kan vara en del av det ihållande regnet över södra Texas. Se nedan och lär om jetsrömmar.

  http://climate.ncsu.edu/edu/k12/.JetStreams

  https://www.climate.gov/news-features/event-tracker/us-temperature-extremes-and-polar-jet-stream

 5. pt

  Vid dessa dramatiska väderhändelser heter det att de är det värsta på många år, dvs inget nytt utan har förekommit tidigare långt innan man skyllde allt på koldioxiden. Människans inverkan på verkningarna av väderhändelserna är hur vi bygger vår infrastruktur och att folk flyttar till områden som är väderkänslig då dessa ofta också är attraktiva att bo på frånsett att det blir svåra oväder då och då.

 6. Lasse

  Kort fråga.
  Kan pausen i orkaner som drabbat USA förklaras?
  Orkaner ger betydande avkylning.
  Finns det nån risk att värme lagrats in i vattnet och nu frisläppts?
  Hur ser ytvattentemperaturen ut i Golfen under en säsong.
  http://www.ifremer.fr/co-argoFloats/float?ptfCode=4901473
  Tycker mig se en viss ökad temperatur med djupare skikt här!

 7. pekke

  Är nån intresserad av diverse regnrekord i USA så finns det en lista.

  http://www.nws.noaa.gov/ohd/hdsc/record_precip/record_precip_us.html

  Texas finns med 5 olika noteringar.

 8. pekke

  OT
  Förslag om att subventionera elcyklar !!

  https://www.nyteknik.se/miljo/regeringen-satsar-budgetmiljarder-pa-klimat-och-miljo-6868257#conversion-122831618

  Nu har väl de sista hjärncellerna brunnit hos vår Klimatminister !?

 9. Peter Stilbs

  Mann och andra har givetvis vädrat morgonluft. Corneliussen på Physics Today är warmist-kramare, för övrigt http://physicstoday.scitation.org/do/10.1063/PT.6.3.20170901a/full/

 10. Håkan Bergman

  pekke #8
  Det gäller bara att följa väderrapporterna och ha reservkapacitet i kollektivtrafiken. Vissa dagar är det inte lika roligt att cykla. Saxat från DN Sthlm idag:

  ”Under måndagsmorgonen var det stora problem i busstrafiken i och runt Stockholm. Anledningarna till problemen var flera: många resenärer på grund av vädret, flera vägarbeten och en del olyckor. Detta medförde att många av bussarna blev antingen inställda eller försenade.
  – Regnet har inneburit att många har velat ta bilen, vilket i sin tur har inneburit mer trafik än normalt på vägarna, säger Claes Keisu på SL:s presstjänst.
  Dessutom har fler resenärer än vanligt tagit bussen, eftersom gångtrafikanter och cyklister inte är lika sugna som vanligt på att ta sig till jobbet på egen hand.”

 11. Lasse

  Om orkaner är ett tecken på klimatförändring så återstår det en hel del att förklara.
  Varför har det varit så få, rekordlång 12 årig paus.
  https://wattsupwiththat.com/2017/09/04/roger-pielke-jr-the-hurricane-lull-couldnt-last/

 12. tty

  #6
  ”Tycker mig se en viss ökad temperatur med djupare skikt här!”

  Nu är det ju dock enbart temperaturen vid ytan (egentligen så djupt som vågorna rör upp vatten till ytan) som är betydelsefull när det gäller orkaner.

  På IR-foton kan man för övrigt se ett tydligt kallt ”spår” i havet bakom orkaner. Både p g a att värme förbrukas av orkanen och p g a att svalare vatten kommer upp till ytan genom omrörningen av ytvattnet.

 13. Peter Stilbs

  Lite OT – men kanske det igen blir lite ordning på NASA, och slut på den vetenskapliga korruptionen i klimatrelaterade frågor

  http://climatechangedispatch.com/trump-appoints-conservative-ex-navy-flier-to-run-nasa-liberal-heads-explode/

 14. Thomas P

  Peter #13 Det var uppe förut här, och jag blir lite förbryllad att ni tycks se klimatfrågan som helt avgörande för om någon blir bra chef på NASA. Jag trodde de mest höll på med annat, utforska rymden, typ. Att han är politiker som saknar naturvetenskaplig bakgrund är ett minus, annars verkar han väl bättre än väntat när det nu är Trump som utser. Det kunde ju blivit någon familjemedlem eller golfpolare.

 15. Peter Stilbs

  Ja, vårt SVT. Man inledde kvällens Vetenskapens Värld med Harvey, jovisst var det klimatförändringar, och det skulle bli mer av varan. Sen lyckades man någon minut senare också att påstå att en plötslig Karl-Johan-förekomst i Värmland också var klimatförändringsstyrd. Ja, jag minns den senaste där – 1994 – men inte var det något speciellt däremellan

  Båda tycks komma av relativt hårt regnande efter torka och relativt generös värme. Så var det också 1994.

  Nu en massa trams om självkörande bilar. Manuellt körbara ska komma att förbjudas.

  Nu stänger jag av

 16. L

  #15, Vetenskapens Värld hänvisar ständigt till ”forskarna” som i sin tur ofta är förvånade över sina nya upptäckter. Det betyder i så fall att dom lika ofta haft fel tidigare..! Varför då lita på forskarna..?

  Ja, det där med självkörande bilar var ganska avslöjande. Det skulle öka antalet bilar och körningar istället för att minska dom. För att lösa det måste man förbjuda oss att äga bilar. Visst, försök med det.. 🙂

 17. Svempa

  #13 Intressant utnämning. Lite kul också att den refererade förfärade alaramistkrönikören heter Linda Stasi. Omskolad DDR medborgare?

 18. Bedrövligt men väntat att Vetenskapens Värld skulle koppla Harvey till ”klimatförändringarna”. Som referens använde de ospecificerat ”tyska forskare”. Ja men vilka då? Vilket underlag finns?

  Tidigare artiklar har visat att redaktion på Vetenskapens Värld har kopplingar till vänsterextremism. https://www.klimatupplysningen.se/2012/05/15/vansterextremister-pa-sveriges-televisions-vetenskapsredaktion/

  Sen var det en hyllning till självkörande bilar och att vanliga bilar kommer att förbjudas. I det kommunistiska kontrollsamhället är detta en våt dröm.

 19. Jan-Åke

  ”Projections for the 21st century indicate that it is likely that the global frequency of tropical cyclones will either decrease or remain essentially unchanged, concurrent with a likely increase in both global mean tropical cyclone maximum wind speed and rain rates (Figure TS.26)” (AR-5 2013)
  IPCC menar alltså att OM det blir varmare så kommer tropiska cykloner ev mer sällan men troligen blir de kraftigaste kraftigare med mer regn.

 20. Christopher E

  #18 Per Welander

  Jag råkade se den biten när de testade en ”självkörande” Tesla på motorväg. Det gick inget vidare – vilket vinglande – och de erkände att om väglinjerna är nötta går det inte alls. Ej heller i stadstrafik. Inte blev jag då sugen på att sitta i den bilen med dödsskräck och läsa mail. Faktum är att datorn lyckades köra som den själv satt och sms:ade bakom ratten och svept ett antal glas whisky först… målet att få AI mänskligt har verkligen nått långt. Teknikens under… 🙂

  Men givetvis är alla problem lösta ”om ett par år”… heter det. Hypen är total både för batteribilar och självkörande.

 21. Lasse

  #12 tty
  Tack för reflektionen .
  Argobojarna visar tydligt hur ytvattentemperatur och salthalt indikerar energiinlagring, där salthalten kanske även gör inblandning på djupet försvårande. Släpper inte ett spår så lätt 😉
  Det finns tydligen ett samband mellan AMO och cyklonenergi (ACE).
  Kanske har artikelförfattaren jobbat lite för att få fram korrelationen men ändå:
  https://wattsupwiththat.com/2017/09/04/correlation-of-accumulated-cyclone-energy-and-atlantic-multidecadal-oscillations/

 22. Thomas P

  Per #18 ”Sen var det en hyllning till självkörande bilar och att vanliga bilar kommer att förbjudas.”

  Välkommen till min värld som cyklist där många vägar är förbjudna för mig. Det var bilindustrin som en gång lobbade för att vägar som en gång delats av alla skulle reserveras endast för bilar. Du lever redan i ett ”kommunistiskt kontrollsamhälle”.

 23. Thomas Palm #22: Nu försöker du blanda ihop korten som så ofta. Att du som cyklist inte får köra på vägar har med trafiksäkerhet att göra. Själv tycker jag inte cyklister (som ofta kör som galningar) ska få dela väg med fotgängare. Jag har inte sagt att cyklar ska förbjudas. OT. Har du lycrabyxor på dig när du cyklar?

  Såg att Miljöpartiet skulle subventioner elcyklar med 25%. Där har du kontrollsamhället. Ta från folk i glesbygd som inte har nytta av en cykel och ge till de rika miljöflummarna i storstäder. Som med Tesla som kostar över miljonen.

 24. Christofer E #20: Förarlösa bilar är långt ifrån att släppas ut i vanlig hård trafik. Finns på avgränsade teststräckor. Vetenskapens Värld var helt ute och cyklade igen när man sa ”några få år”. Det finns massor med olösta problem kvar. Förarlösa bilen ska klara ett vägbygge med detour. Polis ska kunna stoppa bilen. Passagerare ska kunna komma ut i en nödsituation men inte för lätt vid stopp på motorväg. Fordonet ska inte kunna användas som terroristvapen (laddas med sprängmedel och sen skickas fram). O.s.v.

  Så att orkanen Irma nu ska träffa södra Florida på söndag morgon lokal tid enligt senaste GFS-prognosen. Nåja det kan ändra sig.

 25. Ivar Andersson

  #20 Christopher E
  Självkörande bilar nivå 5 (full automatisering, alltid tillgängligt, ögon kan släppa vägen, händer kan släppa ratten) kommer samtidigt som vindkraft, solel och elbilar klarar sig utan subventioner.

 26. Håkan Bergman

  Per W. #24
  Undrar om dom har testat självkörande på vinterväg i snöyra?
  Sen ska firma Lövén&Lövin inte snacka så mycket om hållbarhet, det är inte hållbart att ta från dom fattiga och ge till dom rika. Tyvärr har vi en totalt impotent allians så vi får väl gratulera SD igen. Hur svårt kan det vara att se vad som håller på att hända?

 27. Olle R

  #19 Jan-Åke
  Det ser ju nästan ut som om verkligheten bekräftar detta:

  http://postmyimage.com/img2/328_image.png

  Kraftiga cykloner, kategori 3 och mer, ser ut att ha en svagt ökande trend medan totala antalet är ganska oförändrat över tid ( kanske tom svagt fallande senaste decennierna).

  För övrigt, den här bilden är från Ryan Maues cyklonsajt på Weatherbell, där han bl a summerade ACE för olika regioner och globalt. Den har dock helt försvunnit från webben de senaste dagarna. Är det nån som vet varför? Har den hamnat bakom betalvägg eller har han hamnat i onåd hos Bastardi?

 28. Thomas P

  Per #23 ”Att du som cyklist inte får köra på vägar har med trafiksäkerhet att göra. ”

  Och det är precis samma argument som man tänker sig för att eventuellt förbjuda bilar med förare i framtiden, att de är för osäkra. För er som är övertygade om att förarlösa bilar inte kommer fungera under överskådlig framtid är det dock inte något ni behöver oroa er över.

  ” Har du lycrabyxor på dig när du cyklar?”

  Nej, jag har cykeln som transportmedel och har då på mig helt vanliga kläder. Har du speciella sportkläder på dig när du kör bil?

 29. Olle R

  Orkan Irma ser ut att bli en riktig monsterorkan och troligtvis den sista med det namnet. Riktigt otäckt faktiskt. Enligt senaste GFS-prognosen dammar den rakt in i Floridas sydspets på söndag kväll lokal tid med vindhastigheter på drygt 80 m/s (157 knop). Större än orkanen Andrew på alla vis.. Här en prognosbild av själva ”landfallet”:
  http://postmyimage.com/img2/121_image.png

 30. Lasse

  #28
  Varifrån kommer kommentaren ”nu är du ute och cyklar” och vad syftar den på?
  Är det cykelns förträffliga framkomst men något vingliga färdväg som de framhåller?
  Det är många klimatintresserade AGW anhängare som är ute och cyklar i alla fall.
  Gemensamt är väl att de tror sig ha rätt oavsett vilka samband de än vill hävda.
  https://realclimatescience.com/2017/09/new-video-evaluating-ten-years-of-fake-arctic-forecasts/

 31. Christopher E

  #27

  Syns ju inga oroande trender där. Dippen precis i början av diagrammet gör en mest nyfiken på hur det sett om ett sådant diagram funnits under hela 1900-talet också. Men färre men något starkare tropiska cykloner är nog mest en god nyhet i många delar av världen. Därför att även en cyklon som inte är superstark ändå är destruktiv. Det är som att fråga vilket alternativ som mest dåligt under en cykeltur; en liten risk att bli påkörd av en bil som kör 100 km/h eller en något större risk att påkörd av bil som kör i 80 km/h.

  Om man ska vara petig är diagrammet i länken felbenämnt. Det finns inga ”global hurricanes”. Hurricane (orkan) heter de bara i Atlanten och nordöstra Stilla havet. Den allmänna termen för fenomenet är tropiska cykloner.

 32. Peter Stilbs

  Miljöpartiets utspel i går (ja, de tycks bestämma mycket eländigt i regeringen, trots sina 3% av väljarkåren) om subventionerade elcyklar är ju en logisk härdsmälta på alla sätt. Jag fattar inget av dessa tankegångar. Men kinesiska cykeltilverkare jublar säkert.

  Lite OT- jag vet – men eftersom självkörande bilar redan avhandlats här…

 33. Björn

  Ämnet självkörande bilar är lite OT här, men jag kan inte låta bli att kommentera. Självkörande bilar kommer aldrig att kunna blandas med annan trafik. Skall vi få en uppdelad värld, där stadsdelar eller landsdelar är till för självkörande respektive framförda av människor? Detta skapar en politisk omöjlighet och därför faller konceptet.

 34. Björn #33: Du har rätt – i alla fall närmaste 20 – 40 åren. Och då menar jag förarlösa bilar i vanlig trafik. De rödgrönas vision är att förbjuda vanliga bilar. Staten Storebror kontrollerar då hur du förflyttar dig, när och till vilket pris. Det hela ska uppnår genom att förarlösa bilzoner införs som sedan expanderar och tränger ut vanliga bilar. Kraftiga straffskatter införs på vanliga bilar (redan på gång). Drabbar de i glesbygden extra hårt.

  Otroligt hur sossarna, som tidigare värnade om ”arbetarna” och de svaga, nu säljer ut sig till Miljöflummarna. Det drabbar ju deras ”gamla” väljare hårdast. Inte bara Moderaterna som övergivit kärnväljarna.

 35. Guy

  Håkan Bergman # 26

  Om hållbarhet har jag frågat här på bloggen i hopp om att få svar ens av Thomas, men nix. Nu kom ett svar i Hbl ledare. Jag citerar ledaren som citerar den tidigare norska statsministerns kommissions definition på hållbar utveckling.
  ”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”

  Nå, av den definitionen blev jag inte mycket klokare. Om vi skall tillgodose dagens behov så kan vi inte tillåta inskränkningar. Om vi inte skall äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov, måste vi veta vilka dessa är och det vet vi inte. Jag tror knappast att dom vill tillbaka till stenåldern.

  Sammantaget förstår jag ännu inte vad som menas med hållbar utveckling. Ändå är det ordkombinationen som är högst på modet.

 36. L

  #35, ”Hållbar utveckling” innebär politiskt korrekt för dagen… Kan ersättas med ”Dagslända”…

 37. Sören G

  #35 #36
  ”…..tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”
  Att avveckla all fossil energi kan knappast vara att tillgodose dagens behov. Inte heller kommande generationers behov.– Däremot att låta teknikutvecklingen ha sin gång utan politikers klåfingrighet med att ge subvventioner till idiotiska projekt som vindktaftverk.

 38. Svempa

  #23 Trafikseparering t.ex cyklar och fotgängare är att eftersträva. Så även bilar och cyklar vilket kommer bli än viktigare om / när självkörande bilar kommer i tätorter.

  Att tekniken kommer finnas där inom en inte alltför avlägsen framtid tycks rätt sannolikt med den snabba utveckling som nu sker inom AI och deep learning. Hur den sedan skall implementeras infrastrukturmässigt är kanske en knivigare fråga.

 39. L

  #38, undrar om ”deep learning” innebär att självkörande bilar kommer att känna igen lantbrevbärarens bil och kör om, eller om den stannar bakom vid varje brevlåda…. 🙂

 40. Gunnar Strandell

  Håkan Bergman #26
  Ford i USA påstår sig ha gjort de första testerna i världen i början av 2016.

  Som du kan se på bilderna behövs särskild utrustning på bilen och en noggrann 3-D karta längs vägen för att hitta rätt spår när inte linjerna syns. Tesla har som jag skrivit tidigare en hel del lösningar som Åsa-Nisse skulle gillat.

  Länk:
  https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2016/01/11/ford-conducts-industry-first-snow-tests-of-autonomous-vehicles.html

 41. Ann lh

  Ang. Begreppet hållbar utveckling innebar från början att minska gapet mellan fattiga och rika länder genom att överföra resurser från nord till syd, dvs en form av global socialdemokrati och dessutom med krav på nolltillväxt dvs om jag tolkat Darwalls bok The Age of Global Warming rätt, kommit ihåg rätt och relaterat rätt.
  Sedan har bl.a. Brundtland kommit med sin definition.

 42. Rolf H Carlsson

  Apropå orkaner. Vilka har varit de värsta under de senaste hundra åren?
  Jag känner till en som inträffade i Florida 1935 med styrka 5 som bl. a. vräkte Henry Flaglers (blev omåttlig rik som partner till Rockefeller i Standard Oil; han utvecklade stora delar av Florida och bodde själv i Palm Beach där hans hem är museum), stolta järnvägsbygge ner till Key West i havet. Man kan fortfarande se några broruiner när man far landvägen dit ner.
  Klimathysterin börjar kosta oss miljarder. När och hur ska vi få stopp på eländet?

 43. Sören G

  OT
  Geab har beslutat att stoppa all ny elproduktion till det gotländska elnätet, förklarade dess vd Jan Karlsson på tisdagen.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6770501

 44. Svempa

  #39 Lantbrevbäraren kommer så klart att ha blivit ersatt av en självnavigerande drönare så den situationen kommer inte att uppstå 🙂

 45. Jan Sunner

  Stark uppvärmning av Arktis.
  Svagare jet-vindar med en tendens till att ”låsa” sig i vissa mönster.
  Större förluster av is i Arktis och på Antarktis är vad modellerna har förutspått.
  En ökande frekvens av extrema väderfenomen.
  Den mest våldsamma (dokumenterade) orkan som bildats på Atlanten.
  En global temperaturökning som ligger i linje med publicerade modeller.
  De varmast åren någonsin uppmätta (var tog er uppvärmningspaus vägen?).

  The preponderance of evidence determines the outcome of any case.
  Tvivlar ni inte ibland?
  Om ni har fel, hur kommer ni att bli ihågkomna?

 46. Svempa

  #45 Jan Sunner. I fall inte som nyttiga idioter för klimathotsindustrin

 47. Guy

  Jan S # 45

  Ja, till skillnad från klimathotarna tvivlar vi faktiskt.

 48. Rolf H Carlsson

  Jan Sunner, var får Du Dina uppgifter ifrån? Är det ”auktoriteter” som Al Gore som medvetet eller omedvetet hävdade att CO2 leder till uppvärmning när det förhåller sig tvärtom? Eller är det vår egna självutnämnda ”expert”, Johan Rockström som ljög rakt ut i etern i klimathysterimegafonen SR med påståendet att det nu är varmare än någonsin sedan isen smälte? Kända fakta säger annat, bl.a. att det var betydligt varmare på Romartiden, ca 1000 år f. K.
  I Uppsala har man mätt dagstemperaturen sedan 1722 om jag minns rätt och de uppgifter jag sett anger mätningar redan på 1800-talet som de högsta.
  Det vore klädsamt om några av alla klimathysteriker någon gång intog en mer ödmjuk och vetenskaplig attityd, men det är kanske för mycket begärt. Vetenskaplighet = kritisk granskning och respekt för falsifieringsimperativet!