När kommer nästa Istid?

Ganska nyligen kom en artikel i Nature, med titeln ”The Asian monsoon over the past 640,000 years and ice age terminations”. Tyvärr är den inte fritt läsbar, men access kan köpas av vem som helst för ca 30 dollar…

Artikeln har refererats här och var (ex här, här och här), och innehåller mycken intressant information, utöver det som impliceras i själva titeln. Huvudförfattarna kommer från Kina och studien är främst baserad på temperaturlänkade isotopdata för syre-16 och syre-18 i stalagmiter i en kalkstensgrotta i Kina (ja – det är stalagmiter som växer uppåt 😉 )

Abstract
Oxygen isotope records from Chinese caves characterize changes in both the Asian monsoon and global climate. Here, using our new speleothem data, we extend the Chinese record to cover the full uranium/thorium dating range, that is, the past 640,000 years. The record’s length and temporal precision allow us to test the idea that insolation changes caused by the Earth’s precession drove the terminations of each of the last seven ice ages as well as the millennia-long intervals of reduced monsoon rainfall associated with each of the terminations. On the basis of our record’s timing, the terminations are separated by four or five precession cycles, supporting the idea that the ’100,000-year’ ice age cycle is an average of discrete numbers of precession cycles. Furthermore, the suborbital component of monsoon rainfall variability exhibits power in both the precession and obliquity bands, and is nearly in anti-phase with summer boreal insolation. These observations indicate that insolation, in part, sets the pace of the occurrence of millennial-scale events, including those associated with terminations and ’unfinished terminations’.

Jag noterade själv artikeln genom nedanstående sammanfattande diagram i Physics Today’s referat av artikeln, under deras egna titel ”Paleoclimate record connects Asian monsoons and ice-age cycles”. Här kopplar man Jordens banparametrar (jordaxellutning, excentricitet och precessionsrörelse) och deras i sammanhanget mycket starka inverkan på solinstrålningen – mot nämnda temperaturrelaterade syre-16/syre-18-data, samt underst istidsresulterade havsnivådata.

De grå staplarna representerar perioder med extremt torra monsunperioder, som tycks korrelera med slut på repektive istidscykel.

ptorb

Ett annat diagram i artikeln visar samtida koldioxid- och metanhalt i atmosfären – som vad jag kan se inte alls varit konstanta i minst 600 000 år innan industrialismen, som påståtts in absurdum i på många ställen. Nej – för koldioxid sägs nivån här vara nere vid 180 ppm i slutet av en istidscykel, för att sedan gå upp till ca 290 ppm innan nästa cykel börjar. Istidscyklerna framgår tydligast i diagrammen via den därtill kopplade uppmätta relativa havsnivån, som ju blir låg, därför att stora delar av Jordens vatten är bundet som landis.

Kanske inte så konstigt heller att monsunerna blir svaga – men det måste ju vara en följdverkan, inte en orsak till avslutande av istider. I så här komplexa kopplade system är det ofta svårt att skilja på orsak och verkan, men otvivelaktigt är det ju Solen som är den helt dominerande styrkraften.

(Det finns också en annan samtida och starkt besläktad artikel i Nature-media av samma forskargrupp, och den är fritt läsbar: ”Strong coupling of Asian Monsoon and Antarctic climates on sub-orbital timescales”).

Ja, i stort är ju detta i sak inte helt nytt – det är en variation av bekräftelse av de s.k. Milankovitch-cyklernas påverkan på inflödet av solstrålning till Jorden. Och ett snarlikt diagram hittar man i engelska Wikipedia (liksom förklaringar av banparametrarna och ytterligare information och historik). 

MilankovitchCyclesOrbitandCoresRecaptioned

(By Incredio – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MilankovitchCyclesOrbitandCores.png, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45036243)

 • Wikipedia’s bildtext: Past and future Milankovitch cycles. VSOP allows prediction of past and future orbital parameters with great accuracy. Shows variations in: obliquity (axial tilt) in blue (ε). eccentricity in green (e). longitude of perihelion in purple (ϖ). Precession index in dark red (e sin(ϖ) ), which together with obliquity, controls the seasonal cycle of insolation.[1] – Calculated daily-averaged insolation at the top of the atmosphere in black ( ), on the day of the summer solstice at 65° N latitude. – Benthic forams in dark red and – Vostok ice core in dark green show two distinct proxies for past global sea level and temperature, from ocean sediment and Antarctic ice respectively. The vertical gray line shows current conditions, at 2 ky A.D.

Frågan jag dock själv och många andra ställer är mer närliggande – inte vad som sker i slutet av en istidscykel – utan vad är tecknen på en inledning? Inte kan man läsa ut annat ur diagrammen och resonemangen än att en ny ca 100 000 års nedisning ligger mycket nära i tiden? Det har man ju i övrigt hävdat länge – men senaste decennierna är det ju bara det käpprätt omvända alternativet som ältas till leda. Och vid ”uppvärmningen” i slutet av istiderna ovan är ju dessutom enligt arbetet koldioxidhalten vid ett minimum på 180 ppm…

Denna Natureartikel verkar allmänt högst trovärdig och högkvalitativ i övrigt. Välgörande är också avsaknaden av den vanliga fixeringen och ältandet om antropogen ”global warming” – ja, kanske svårt att få in denna aspekt på en 640 000 årsskala – men andra har ju lyckats. Naturens egna krafter framstår så övertygande stora att ”den förstärkta växthuseffekten” via koldioxids inverkan i sammanhanget framstår som helt marginell (någon Watt per kvadratmeter) jämfört med solinstålningsvariationerna (som enligt diagrammen kan uppgå till nära 100 watt per kvadratmeter). Visserligen sker de över större tidsrymder än de 150 år man tillskriver det nutida massiva fossilbränsleutnyttjandet, men ändå. Dessutom bör man erinra sig att avståndet mellan Solen och Jorden årligen varierar med drygt 3% – utan att ”det märks” – trots den i sammanhanget mycket stora (kvadratiskt avståndsförstärkta) totala förändringen i solinstrålningsintensitet. Tydligen har ”klimatsystemet” sådan tröghet att denna årsvariation i stort jämnas ut.

600px-Seasons1

”Global warming” – jodu… – ”klimatförändringar” vid en ny istid är däremot högst reella – och ett skrämmande scenario.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Intressant med istidsvarningen.
  Jag har en fundering.
  Längs ekvatorn erhålls mycket mer energi än vad som motsvaras av uppvärmningen. Överskottet regleras i korttid med olika termostater som moln och åskväder ( thunderstorms ) samt orkaner. Havsvatten över 30 graders nivå är sällsynt. I den större skalan så förs varmare vatten med strömmar till andra delar av klotet.
  Under en istid så lär väl denna transport minska och livet kring ekvatorn kan fortgå med liknande betingelser, tack vare denna energin.
  Det gäller att tänka positivt-idag i klotet P1!

 2. Sören G

  Hörde just Isabella Lövin i riksdagdebatten. Hon påstod att 2016 kommer att bli det varmaste året i mänsklighetens historia. Enligt temperaturmätning från isborrkärnor på Grönland var temperaturen 2 C högre än nu 6000 BCE, 5000 BCE och 1300 BCE, men flera grader lägre vid tidpunkter däremellan. Vid 100 BCE var temperaturen 1 C högre än nu och vid 1000 CE minst lika varmt som nu. Mellan dessa tidpunkter var det betydligt kallare. Kallaste perioden under hela Holocen var på 1600-talet. – Vi ska vara glada för att det just nu är varmare igen. Hur länge det nu varar.

 3. Thomas P

  ”Ett annat diagram i artikeln visar samtida koldioxid- och metanhalt i atmosfären – som vad jag kan se inte alls varit konstanta i minst 600 000 år innan industrialismen, som påståtts in absurdum i på många ställen.”

  Vilka är alla dessa som påstått att halterna varit konstanta i minst 600 000 år? Jag är säker på att den som letar kan lyckas hitta någon, men vanligt är det inte, jag kan inte påminna mig att jag sett det någon gång. Det hela är välkänt sedan länge och har tagits upp otaliga gånger bara på den här bloggen.

  ”Frågan jag dock själv och många andra ställer är mer närliggande – inte vad som sker i slutet av en istidscykel – utan vad är tecknen på en inledning? Inte kan man läsa ut annat ur diagrammen och resonemangen än att en ny ca 100 000 års nedisning ligger mycket nära i tiden?”

  Ännu en gång ser vi klimatalarmisen titta fram här. Ingemar Nordin skrev i början om året om detta:
  https://www.klimatupplysningen.se/2016/01/17/koldioxidsutslappen-flyttar-fram-nasta-istid-50-000-ar/
  Enligt denna artikel skulle det dröjt 50 000 år innan nästa istid utan våra utsläpp och med dessa kan vi fördröjt den 50 000 år till.

  ”jämfört med solinstålningsvariationerna (som enligt diagrammen kan uppgå till nära 100 watt per kvadratmeter). ”

  Lokalt och säsongsberoende. Totalt sätt är solinstrålningen under Milankovitch-cykeln i stort sett konstant. Det är storleken på årstidsväxlingarna som varierar.

  ”Dessutom bör man erinra sig att avståndet mellan Solen och Jorden årligen varierar med drygt 3% – utan att ”det märks” ”

  Det ”märks” inte för att vi är vana vid det. Utan denna variation skulle vi ha större årstidsväxlingar på norra halvklotet och mindre på södra. Om den helt plötsligt skulle reverseras är jag säker på att vi snart skulle märka det.

  Peter gör alla möjliga krystade jämförelser för att bagatellisera inverka av CO2. Dessa är dock lätta att genomskåda.

 4. LBt

  ”…..varit konstanta i minst 600 000 år innan industrialismen, som påståtts in absurdum…..”.
  Vem säger något sådant?

  Detta är väl vad alla vet och säger
  ”…..nere vid 180 ppm i slutet av en istidscykel, för att sedan gå upp till ca 290 ppm innan nästa cykel börjar”

  Men visst är det uppenbart att resan mot nästa istid påbörjats efter ett globalt klimatmaximum för ca 8000 år sen, en resa där den globala medeltemperaturen faller med ca 0,03 C per århundrade och som efter 10000 år signifikant sänkt jordens medeltemperatur ner i vad som karaktäriserar istiden.

  Dvs om inte denna resa abrupt avbrutits för ca 150 år sen samtidigt som signifikanta mängder CO2 börjat tillföras atmosfären och där resan utför nu vänts i en uppgång om ca 1 C per århundrade. Dessutom i god korrelation med hur våra utsläpp utvecklats.

  Men vi har sannolikt avbrutit resan ot nästa istid och det är bra. 1 C räcker emellertid, vi kommer knappast att stanna vid 1,5 C vilket troligen kommer att visa sig i mesta laget och risken är stor att vi även spänger 2-gradesgränsen med konsekvenser vi inte kan bedöma. I vilket fall som helst är det uppenbart att temperaturstegringen över 1,5 C behöver vi inte, vi eldar resurser för kråkorna, i onödan. Resurser som kan visa sig vara nödvändiga i en framtid för att kommande generationer skall kunna hålla istiden borta.

  Men världen har börjat ta i detta inom ramen för sina möjligheter, lite sent, lite vagt men ändå.

 5. pekke

  Nej tack, nån ny istid vill vi inte ha.
  Det var en hård värld med is, tundra, stäpper och öknar där mesta växtligheten fanns runt ekvatorn.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Last_Glacial_Maximum

  Vegetation under istiden.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Last_glacial_vegetation_map.png

  Vad jag kan se så glider man sakta in i en istid, medan uppvärmningen från en istid går snabbt, kan tänka mig att avsmältningen mättar atmosfären med vattenånga som därmed förstärker uppvärmningen.

  Man får väl hoppas för kommande generationer att nästa istid är långt borta.

 6. Thomas P

  Sören #2 Blanda inte ihop lokal temperatur på Grönland vilket är vad du får i borrkärnor med global temperatur! Att 2016 skulle varit varmast i mänsklighetens historia är förvisso inte troligt, men Löwin menade antagligen modern historia, inte vad som skedde för många tusen år sedan eller under Eem.

 7. Thomas P

  pekke #5 ”Vad jag kan se så glider man sakta in i en istid, medan uppvärmningen från en istid går snabbt, kan tänka mig att avsmältningen mättar atmosfären med vattenånga som därmed förstärker uppvärmningen.”

  Oj, jag trodde det var förbjudet att tala om vattenånga som positiv återkoppling till upvärmning bland er ”skeptiker”, eller är det OK om den fungerade så historiskt, bara den inte gör det idag?

  Att en istid börjar långsamt är oundvikligt. Det tar tid att bygga upp kilometertjocka inlandsisar, speciellt som det blir torrare och torrare på toppen av dem allteftersom de når högre och nederbörden därför måste minska. Avsmältningen verkar mer vara en självförstärkande process. När isen försvinner sjunker albedo. Begravt organiskt material frigörs och bryts ned så CO2 och CH4-halterna stiger mm

 8. Sören G

  Just nu pratar Isabella Lövin om stål utan kol. Hur ska det gå till? Stål är en legering mellan järn och kol.

 9. Lasse

  #7 Thomas P
  ” Avsmältningen verkar mer vara en självförstärkande process. När isen försvinner sjunker albedo”
  Är inte det en skröna?
  Lite nytt om isbildningen:
  https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161010103628.htm

 10. Peter Stilbs

  #6, #8 – Lövin bara babblar – hon vet inget om varken klimat eller stålframställning.

 11. pekke

  TP #7

  ” Oj, jag trodde det var förbjudet att tala om vattenånga som positiv återkoppling till upvärmning bland er ”skeptiker”, eller är det OK om den fungerade så historiskt, bara den inte gör det idag? ”

  Det har väl sagts här och från andra andra ” skeptiker ”, vattenånga är den dominerande värmedrivaren i stället för CO2.

  #8
  Miljöpartister kan trolla, vet du inte det ?
  Finns såvitt jag vet ingen fungerande process som kan ersätta kolet i stål.
  Det är nog lika bra att de lägger ner de svenska stålverken så att nån annan får använda kolet i ett land med billigare och skitigare tillverkning.

 12. Olav Gjelten

  Fysikern Stein Bergmark fick rådet att pensionera sig när han publicerade följande rapport:
  Istäcket i Antarktis blir allt tjockare, isen vid Nordpolen smälter bara lite och inte mer än helt normala förändringar över tiden. Gällande Grönlandsisen smälter den nu i en takt att 1 procent försvinner per 100-årspertid.

  Det skulle alltså ta 10 000 år innan den i teorin skulle vara bortsmält. Vi har med största sannolikhet ny istid långt innan dess.

 13. Peter Stilbs

  #11 – Lövin pratar om vätgasframställt kol antar jag. Det har figurerat som en frälsarmetodik i miljöpressen senaste veckan. Kol i stål vet de inget om – inte heller ”väteförsprödning” https://sv.wikipedia.org/wiki/Väteförsprödning

 14. Lasse

  #10 Peter-hon är inte ensam om att vara okunnig.
  Men politiker är roliga att lyssna på.
  ”Solceller har blivit 50% billigare på fem år-därför vill vi bygga ut solceller med subventioner nu”
  Varför inte vänta lite till? 😉

  Men här kan vi väl rätt mycket om klimatet. Lite mer än vad Thomas vill föra fram.
  Är det CO2 som ligger bakom det rekord som vi kanske får i globala temperaturen 2016 och i så fall vad säger det om 1998 som hittills har rekordet?
  https://wattsupwiththat.com/2016/10/11/quicky-october-2016-enso-update/

 15. Olav Gjelten

  # 12 Då får vi i tillägg inte glömma att den ”smältande” Grönlandsisen endast utgör 10 procent av den ständigt växande isen runt Sydpolen.

 16. Håkan Bergman

  Skona nerver och hjärta, titta på originalet.
  http://parliamentlive.tv/Event/Index/9da7b790-789f-46f3-8fbd-b0cc29e949fb

 17. Ingemar Nordin

  Tack Peter,

  Vet du om de säger något om spår efter galaktisk strålning, 10Be t.ex.?

 18. Guy

  Thomas P, vore det inte bättre att du kritiserade artikeln som sådan än att du kritiserar kommentarerna i arrogant och hånfull stil.

  Du brukar själv uppmana andra att kritisera sak och inte person.

 19. Sören G

  Temperaturutvecklingen i norra Sverige under 1800- och 1900-talet. Även om det är lokalt säger det nog något om trenden. ”The warmest decade was the 1930s, after which a cooling trend occurred until the 1970s (-0.325 oC decade-1, 1941-1970). Warming then set in again to the end of the series (0.227 oC decade-1, 1971-2002).” Klingbjerg 2002

 20. Lasse

  #19 Sören G
  Denna temperaturtrend under 1971-2002 sker samtidigt som solen skiner fler timmar på oss, något vi inte kan tacka CO2 för eller?

 21. Sören G

  #20 Lasse
  Min uppfattning också.

 22. Peter Stilbs

  Ingemar #17 – jag hittar inget om galaktisk strålning eller 10Be

 23. Olav Gjelten

  Jag skulle vilja att någon försöker uppskatta hur det skulle bli om klimathotatnas allra värsta scenario skulle inträffa (extremt osannolikt) och jämföra detta med en ny istid (som nästan hundraprocentig säkert att den VILL komma).
  Hoppas därefter att så många klimathotstroende som möjligt vill besvara varför den allra värsta tänkbara katastrofen är att föredra.

 24. Björn

  Bra inlägg Peter! Verkligheten tuffar på oberoende av diverse fantasiprodukter som pöser ut ur hjärnorna på ansvarslösa klimatforskare och politiker. Den reella verkligheten är obönhörlig och vi kommer att gå in i en ny istid oberoende av en liten ökning av CO2 i atmosfären. Som Du skriver, ”…..men otvivelaktigt är det ju Solen som är den helt dominerande styrkraften”, vilket jag tveklöst håller med om.

 25. Thomas P

  Olav #23 ”Värsta” skulle väl vara de som tror på något liknande massutrotningen i slutet av Perm. I det perspektivet är en istid en så liten händelse att den knappt syns.

 26. Olav Gjelten

  Tiotusenkronorsfrågan inom psykologin borde vara:
  Varför bemödar vi oss åt att skriva den ena spaltkilometern efter den andra om ytterst små klimatförändringar i positiv riktning NÄR DET VERKLIGA OCH HELT GIGANTISKA HOTET är en ny istid, som dessutom förmodligen står för dörren?

 27. Thomas P

  Olav #26 Ni klimatalarmister är för festliga. Vad menar du med ”står för dörren”? Har du sett för mycket på The Day After Tomorrow?

 28. kopp

  ”Solen… är den helt dominerande styrkraften.”

  Inte särskilt chockerande för den som ens ytligt studerat klimatologi/närliggande vetenskaper (bara man lyckas ta sig ur AGW-programmeringen..)

 29. Mats G

  “När kommer nästa Istid?”

  Den som lever får se är väl det rätta svaret på den. Jag anser inte att man bör ersätta ett katastrofscenario med ett annat. Då förtar det det man kritiserar klimatalamisterna för. Som Thomas snabbt snappa upp.

  Det som är det stora problemet med klimathotet är all kapitalförstöring, felbeslut och felinvesteringar som görs i dess fotspår. Resurser som vi skulle kunna förbättra livskvaliten på för många. Det här anser jag är det värsta. Motsatta, dvs hot om istid, blir samma sak.

  Klimatet bör transfereras till sitt rätta forum. Klimatforskarna så kan de käbbla själva. Vi andra kan anpassa oss nuvarande väder. Det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder som bekant.

 30. Sören G

  Den nuvarande mellanistiden började för 11 600 år sedan och slutar möjligen om 2 000 år. I varje fall om man ska tro en av de längre solaktivitetscyklerna som har en period på 2 400 år och som hade sitt lägsta värde under Lilla Istiden på 1600-talet. Då var det kanske nära att en riktig istid hade börjat. Nästa gång när denna solaktivitetscykel på nytt når sitt lägsta värde kan det vara dags.

 31. Sören G

  by Javier
  ”Frequency analysis of solar variability during the Holocene identifies several cycles (McCracken et al., 2013), with the most important being the 11.4-yr Schwabe cycle, the 87-yr Gleissberg cycle, the 208-yr de Vries cycle, the ~ 1000-yr Eddy cycle, and the ~ 2400-yr cycle. Even longer cycles can be identified from 10-Berilium (10Be) records in ice cores, like a 9600-yr cycle (Sánchez-Sesma, 2015). Comparison of climate and solar variability records leads to the important observation that the length of the cycle correlates with the amplitude of the climate effect observed and in general the longer the cycle the more profound effect it appears to have on climate.”

 32. Thomas P

  Mats #29 ” Det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder som bekant.”

  Jag är inte säker på att folket på Haiti håller med.

 33. Olav Gjelten

  När börjar en ny istid?
  Forskare är förvånade. Mellanistiden borde redan vara slut. Av den orsak antyder jag med ett frågetecken, # 26, att den nya istiden kan stå för dörren.
  Är måhända detta för svårt och för allvarligt för att ens diskuteras därför att en lösning inte finns och att katastrofen, när den oundvikligen kommer, blir den största i mänsklighetens historia?
  Bättre förmodligen att fokusera på det hanterliga, den nuvarande klimatförbättringen, och sörja över den.

 34. Jan-Åke

  Lövin menade det hon sa dvs mänsklighetens historia.Om hon menade den moderna historien är det troligen sant sedan Mediveal climate Anomaly.Ole Humlum höll föredrag på Högberga Gård Lidingö 8e okt.Var själv där,han visade tydligt att tempdata före år 1950 sänkts och noteringar därefter höjts.Det kallas enligt honom ”adjustements” som gjorts utan motivation.Han har ägnat år åt detta,och menar att de varma 1930-tals åren trollats bort.Sen har vi ju en utrikesminister som påstår att vulkanutbrott beror på klimatförändringar.

 35. Daniel Wiklund

  Thomas P tycker att klimatalarmister är roliga. Tur det, Romson och Lövin är ju inte så roliga, eller hur Thomas P.

 36. Roland Salomonsson

  Att jordens system av cirkulationer/rörelser runt solen, den enda enegikällan av betydelse, resp runt jordens egen axel, har en övervägande betydelse för uppkomst av istid än något annat står väl utom alla tvivel. Notera först att sedan minst 3 milj år bakåt lever vi i en relativ istid, där det periodvis är korta interglacialer, medan normaltillståndet snarast är glacialer. Nästa glacial borde starta när som helst (eller kanske redan startat) även om vi inte inser det medan vi är mitt inne i förändringen.

  Jag funderar över att jorden av komplicerade samband gång på gång är ”förberett” för att gå in i glacialt tillstånd (eller att en glacial förstärks – som skedde under senaste glacialen), men att detta ändå inte händer som kunde väntas.
  Kan det tänkas att tillståndet övergår till en glacial period om något större intermesso triggar fram det medan jorden står klar att starta en glacial? Här tänker jag på en våldsam vulkaneruption (typ Mt Tuba ca 74000 f kr) eller ett nedslag av en himlakropp i jätteformat. Till dessa 2 naturliga vill jag även lägga globalt atomkrig. Om inget av dessa tre triggande fallen inträffar under de år jorden är mogen för en glacial så skjuts en sådan upp en viss bestämd period igen. Förr eller senare kommer en triggande händelse att inträffa när jorden samtidigt är mogen för en glacial.

  Vad säger ni om do?

 37. Peter Stilbs

  Här är en fritt läsbar ny modellering av vad som skulle hända om Jordens dygn vore längre – ganska så tänkvärt http://scitation.aip.org/content/aip/magazine/physicstoday/news/10.1063/PT.5.4024

 38. Thomas P

  Peter #37 Ja, för den som tror att GCM:er kan modellera verkligheten är det intressant…

 39. Björn

  Olav Gjelten [33]; Ja, när kommer istiden? Jag har för några år sedan läst en rapport från SGU, men har förgäves sökt och inte hittat den i deras rapportdatabas. Jag är övertygad att titeln var ” Istider som kommer”, men är inte helt säker. Kan vara så att de har dragit tillbaka den från offentlighetens ljus när det inte längre är PK att tala om sådant som kan störa AGW-hypotesen. Men enligt denna rapport skulle istäcket nå sitt maximum om 60000 år. Man talade om att istäcket över nuvarande Stockholmsområdet skulle återigen uppgå till dryga 3 km. Om detta inträffar om 60000 år kan man undra hur lång tid denna process tar innan 3 km is uppnås? Om en istidscykel är 100000 år, då kan man undra om en interglacial tid är inkluderad i dessa 100000 år. Om en ny cykel börjar när den gamla slutar, skulle det innebära att vi kanske nu redan är på väg mot vår nya utsiktspunkt 3 km ovanför Stockholm.

 40. Jan-Åke

  Björn #39
  Tippar på 5-6000 år att nå 3000 meter.Early Holocene Sea Level Rise då inlandsisen senast smälte och havet steg 50-60 meter,det var 7000-12000 år sedan.Bara en gissning !

 41. Peter Stilbs

  #38 – här gäller det snarast störningsräkning – ”att se vad en viss mindre förändring leder till i första ordningen” – inte att simulera alltihopa – vad jag förstår

 42. Olav Gjelten

  Jag är definitivt ingen klimatalarmist, såsom någon kändis skriver # 27. Skeptiker är jag heller inte då en sådan antas vara lite osäker. Jag är däremot ensam diskuterande här på Klimatupplysningen om att våga erkänna att jag är KLIMATREALIST – en person som inte tvekar om att klimathotet (global warming) är falskt och VÅR TIDS STÖRSTA LÖGN.

 43. Guy

  Du är också ganska festlig, Thomas # 27

  ”Olav #26 Ni klimatalarmister är för festliga. Vad menar du med ”står för dörren”? Har du sett för mycket på The Day After Tomorrow?”

  Om ”står för dörren” är fel så vad beror det på att klimathotare hela tiden säger ”nu är det bråttom”.
  Samt slösar ofantliga mängder pengar på saken.

 44. Svend Ferdinandsen

  Der var også denne:
  https://judithcurry.com/2016/10/02/dust-deposition-on-ice-sheets-a-mechanism-for-termination-of-ice-ages/
  Den forklarer desværre kun om årsager til at en istid ender, ikke om effekten (den modsatte måske) også kunne starte en istid.

 45. Thomas P

  Peter #41 Att se vad som händer om man dubblar CO2-halten är störningsräkning (i och med att effekten är logaritmisk). Att dubbla dygnets längd eller helt slå av jordrotationen är att simulera ett helt annat klimat. Det är belysande att du kan acceptera det sistnämnda men inte det första.

  Jan-Åke #40 ”Tippar på 5-6000 år att nå 3000 meter.Early Holocene Sea Level Rise då inlandsisen senast smälte och havet steg 50-60 meter,det var 7000-12000 år sedan.”

  Titta på nedersta kurvan i Peters första figur! Att bygga upp ett istäcke (dvs sänka havsnivån) tar lång tid medan avslutningen går snabbt. Även om en ny istid sätter igång tar det kanske 80 000 år till maximalt istäcke.

  Olav #42 Det är klart du är klimatalarmist. Du skrev just: ”NÄR DET VERKLIGA OCH HELT GIGANTISKA HOTET är en ny istid,” Det om något är alarmism (dvs att varna för något ej existerande) eftersom det inte finns några som helst tecken på att vi står inför någon ny istid under överskådlig tid. du t o m klämde i med versaler för att riktigt skrika ut ditt larm till världen. Realist är du inte på något sätt.

 46. Daniel Wiklund

  Känns tryggt att du Thomas P reder ut begreppen, vad som definierar en alarmist och en realist. Du är verkligen bloggens facit. Överdomare skulle man också kunna kalla dig.

 47. Ann lh

  Enligt torsdagens SvD har riksdagen nu röstat om Parisöverenskommelsen. Samtliga ledamöter utom SDs röstade ja för underskrift.
  Det är minsann inte bara Isabella Lövin som är totalt okunnig. Arma land!

 48. Joakim

  Angående dåliga kläder för haitier, skulle säga hellre dåliga val av boplats.
  Detsamma gäller i Sverige på vissa platser envisas folk att bygga hus med källare trots att man vet att översvämmningar är rätt vanliga just där.
  Haitier är ju fattiga så hjälp dem med flytten eller redigt byggande. Alla miljarder som plöjs på totalt hjärnlösa projekt med vindmöllor elbilar och liknande skulle kunna komma väl till pass.
  Jag som bor i Thailand ser folk vinka glatt från husen som förstås är byggda på pelare. Thailandäre tycks vara något mera intelligenta för de vet att klimatet går inte att lita på.
  Annars är det rätt skönt att slippa höra det eviga ältandet om klimathotet, för här hörs det inte så mycket.
  Var över till Sverige fyra månader i somras (kallt som f) och tröttnade totalt på tjatet.
  Hur står ni ut, starta en antirevolution.

 49. b-j-b

  Ann # 47
  Mörner skrev om sitt program igår på Frihetsportalen:
  https://www.frihetsportalen.se/2016/10/klimatkonferens-hogberga-2-vad-ar-clexit/
  Tydligen den enda blogg som uppmärksammat helgens klimatkonferens…

 50. Mats G

  Haiti.

  Hur långt går ens ansvar. Har man som svensk skattebetalare ansvar för Haiti? För Irak, för sydsudan, IS. Båtflyktstragedierna, pingviner, isbjörna, elefanter. Hur långt kan man dra det… Räcker det att betala skatt eller måste jag göra mer?

  Varför inte föra alla korrupta politiker till Haag och ställe dem för rätta. Då vet de att de inte kan försnilla ala hjälpsändningar… Nä tydligen skall man försörja alla dessa korrupta politiker och organistationer till jag förblöder. Räcker det inte med att skattepengarna försnillas här hemma. Kanske vi borde höja skatten lite mer så pengarna skall rätta som regeringen vill. Hmmm, alt ta itu med korruptionen och alla andra dumheter båce inom klimat och integration…

 51. Olav Gjelten

  # 45
  Begreppet klimatalarmism är hundra procent kopplad till ”global warming” eller klimatförändringar, som är samma sak.
  Bara klimatalarmister är förnekare inför det gigantiska hotet om en ny istid. Vi lever redan på övertid säger forakare.

 52. Mats G

  51
  Olav Gjelten
  ”Vi lever redan på övertid säger forakare.”

  Det är inte forskare det är hotare. Ingen har en j–a aning. Det vi vet är att det kommer. Inte när.

 53. Mats G

  47
  Ann lh

  Det känns bra att detta land styrs av hundratals ignoranter.

 54. Mats G

  forts, eller naiva som de själva skulle säga.

 55. Olav Gjelten

  Mats # 53. Du har helt säkert rätt i att man vet att en ny istid vill komma, men inte NÄR.
  Vad som är oroande är att längden på jordens mellanglaciära perioder har ganska konstant varit 8000-10000 år. Den tiden är vi redan över. Vidare har jag läst något om att när jordbanan närmar sig cirkelform, från att ha varit oval, då brukar istider inträffa. Nu är vi där!
  Med dessa fakta för ögonen är det helt fruktansvärd att världens länder fortsätter att lotsas som ingenting. Om världen i dag har ytterst svårt att ta emot några hundratusen flyktingar från krigsdrabbade länder i Mellanöstern, hur kommer det inte att bli när kanske ett par miljarder av oss tvingas fly från kyla och växande glaciärer? En istid kan komma långt fortare än att vi sakta omsen hinner förbereda oss, som i ett sådant fall allra minst måste ta sekler.
  Sedan är det bra att veta att begreppet klimatalarmism helt står för ”global warming” Klimathotstroende är förnekare inför det verkliga hotet – en ny istid.

 56. Slabadang

  I den klimatalarmistiska fanatiasivärlden! (felstavat med flit)

  Kunskapen om klimatet i makro är hyfsat, Men när det gäller micronåvån där 400 miljontedelar co2 ingår är löjeväckande osäkert och där kunskapsluckan getts utrymme att fyllas med hysteriskt spekulativ klimatalarmism.

  Rena förbannade pseudovetenskapen där det kända faktorerna blandas med de okända eller osäkra, i en gröngrötig soppa.

 57. tty

  Om någon vill läsa artikeln i Nature så finns den här:

  https://www.researchgate.net/publication/304610925_The_Asian_monsoon_over_the_past_640000_years_and_ice_age_terminations

 58. tty

  Pekke #5

  ”Vad jag kan se så glider man sakta in i en istid, medan uppvärmningen från en istid går snabbt, ”

  Omslaget till glaciala förhållanden kan också gå ganska fort, åtminstone på högre breddgrader.

  Googla ”Late Eemian Aridity Pulse” så får du se.

 59. Roland Salomonsson

  #45 – Thomas P m fl

  Ca 15000 f kr så var istäcket senaste istiden svårt ”degenererat”. Enstaka rest söder om fjällvärlden och sannolikt var isarna i norr då uppdelat i flera isar. Helt säker kan man förståss inte vara.

  Men så inträffar istidsbakaslaget ”Yngre Dryas” ungefär någon gång mellan 13-12000 f kr. Det är denna period som svarar för stora utdöenden inom Euroasien resp Nordamerika. Samtidigt försvinner stenålderns ”högkultur” Sollutrean med närbesläktade inom Europa. Även de sista resterna av Neanderthal försvinner. Ja, ingendera försvinner, men de börjar leva på nya sätt, som lämnar andra spår efter sig än tidigare. Troligast tvingades de bosätta sig längs kuster av större sjöar och Atlanten, Dessa områden är nu översvämmade.

  Yngre Dryas varar i ca 2000-1500 år, och under denna tid växer isarna snabbt till sig igen, så att södra iskanten kommer att ligga vid Kattegatt och innefatta delar av Norra Skåne (åtminstone). Bakomliggande orsaker till DY tvistas det om, men att det skulle vara vulkanutbrott i södra Tyskland är tveksamt, då sådanas utsläpp skulle kunna mätas in (vilket inte är skett vad jag förstår). Redan innan bakslaget, så hade människa nått dagens Sverige. Boplatser är hittade och i varje fall längs dåvarande Kattegattkusten kan man hitta boplatslägen från före YD och vilka under YD är översvämmade för att efter YD går tillbaks höja sig över vatten igen och börja brukas på nytt. För att få till stånd en sådan landsänkning torde krävas en rejält tjock ny is (hög massa).

  Av ovanstående vill jag påstå att istillväxt sker relativt snabbt trots allt, förutsatt att omständigheterna är de rätta. Isbildning måste understödjas av energiöverskott av typ Golfströmmen, som även tillför stora delar av dess överskott av luftfuktighet, vilken blåser in över land och omvandlas till stora mängder med snö. Dessa 5-6000 år för att bilda istäcke på 3000 m tjocklek kanske trots allt sker avsevärt snabbare?

  En annan detalj om inlandsisar. De kan inte inta hur hög höjd över havet som helst innan de flyter ut kraftigt. En is har störst tjocklek i sina centra (där marken tyngs ned mest), men stora delar av detta är ju under havsytan. För Grönlands isar är det flera regioner med 1800 m UNDER havsytan, medan genomsnittet för resten handlar om 600-800 m under. Inne i isarna är det ändå uppstickande berg (Nunatakker), liksom att Nunatakker finns längs isarnas periferier med avbrott för kalvande isflöden ut mot haven (fjordbildning). Tänk er istidsisarnas effekter på jordskorpan, som när man kastar en sten i vatten. Isarna bildar alltså ett system av FLERA markvågor räknat från isarnas centra, vilka startar vid iskanterna och återfinns utåt. Väldigt långsamt förståss, men ändå . . .

 60. Mats G

  59
  Roland Salomonsson
  och – Thomas P

  ”Av ovanstående vill jag påstå att istillväxt sker relativt snabbt trots allt, förutsatt att omständigheterna är de rätta. Isbildning måste understödjas av energiöverskott av typ Golfströmmen, som även tillför stora delar av dess överskott av luftfuktighet, vilken blåser in över land och omvandlas till stora mängder med snö”

  Detta stöder mekanismen varmare klimat mer is och snö….

  Tjoflöjt.. lol.. Its good to be me…

 61. Thomas P

  Mats #60 ”Detta stöder mekanismen varmare klimat mer is och snö….”

  Sådant kalas för confirmation bias.

  ”Tjoflöjt.. lol.. Its good to be me…”

  Hur gammal är du egentligen? Du argumentera som en åttaåring.

 62. Roland Salomonsson

  Nu gäller det energi som förs norrut från den region vilken ”producerar” de egentliga energiöverskotten, d v s området mellan vändkretsarna. Även om det blir kyla norr resp söder om resp vändkretsar, så strävar ju fysiken att utjämna skillnaderna. M a o erfordras energi som erfordras för att generera ånga som blåser in över land och blir till snö. Likaså krävs sådan för att generera de vindar som skall föra överskott av luftfuktighet in över land.

  Glöm alla påhitt om att golfströmmen skulle tyna bort inför eller under en istid. TVÄRTOM – ju större skillnader desto kraftigare strömmar resp vindar. Arkeologi visar ju förvånansvärt att under senaste istidens sista period OCH under YD, så är stora områden av det kustnära Nordkalotten tajga-områden och alltså fullt beboliga för människa (effekt av en golfström?). Samtidigt är den sista isperioden en av de kallaste där isarna når som längst söderut. Notera att senaste istiden sker i 3 perioder (YD tillkommer) där istäcket nästan är helt borta mellan resp delperiod.

  En annan sak: Någon uppger att man uppmätt gashalter i isarnas kärnor, bl a att det skulle vara ca 0.018% CO2 när istiden börjar resp 0,029% CO2 när istiden slutar. För det första är mätningar av denna typ starkt ifrågasatta. Det är tveksamt att gaser kan inneslutas till den grad under en utdragen frysprocess (TÄNK!) och labförsök har aldrig lyckats återskapa den infrusna gasen med bibehållen halt. För det andra är det lätt att med labförsök visa att när CO2 understiger 0,02%, SÅ DÖR LIVET (svälter ihjäl), och det vet vi inte skedde. Vi vet mätbart också att nu när CO2 ökat från ca 0,03% till 0,04%, så visar satellitmätningar att öknar minskar, växtligheten blivit frodigare, skördarna bättre, växterna blir motståndskraftigare mot olika sjukdoms- resp parasitangrepp. När jorden var som frodigast och artrikast för några 100 miljoner år sedan, så anses geologiska material visa att då var CO2 ca 0,08%. Mars har f ö ca 20% CO2 i atmosfären och där finns en uthärdlig dager och minus 40 nattetid. Märkligt relaterat alarmisternas påstådda effekt av en ökning på några få ”hundradels %” på jorden (borde inte planeten påminna om en smältugn?).