När bladen tystnat

vindkraftverk trasig

Det är omöjligt att veta hur framtidens energisystem kommer att se ut. Vilka energislag som är verkligt hållbara kan vi inte avgöra idag. Därför finns det all anledning att gå försiktigt fram. Det gäller inte minst omsorgen om natur- och kulturlandskapet.

Vindindustrin verkar mena att de vet hur framtiden kommer att se ut och att vindkraftverk hör framtiden till. Det tror däremot inte jag. Jag tror att människor i framtiden kommer att skaka på huvudet och peka på den här tiden som en dåraktig tid. En tid då människan trodde att den rätta vägen för att få fram energi var anläggningar som tar flera kvadratkilometer i anspråk.   

Eftersom jag inte tror på vindkraft som en viktig spelare i framtidens energimix är jag mycket oroad över de planerade industrialiseringarna av vår natur. Vindindustrin bedriver dessutom en rätt obehaglig och stark lobbyverksamhet för att få sälja sin produkt. En viktig fråga är vad som händer när detta energislag inte längre är intressant? När ingen längre reparerar verken och de inte producerar någon el vad händer då? Vi vill ju inte ha det som på Hawaii där verken bara har fått stå kvar och sakta rosta bort (Daily Mail). Hur många verk som är övergivna och står och förfaller i exempelvis USA är inte helt lätt att få fram. Något som genast kommer fram vid en googling är uppgifter om 14000 övergivna verk i USA men jag har inte hittat någon tillförlitlig källa till den uppgiften.

I Sverige får vi ändå hoppas att markägarna lägger undan pengar till avvecklingen av de vindkraftverk som de har på sina marker. Det är ju inte bara verket som ska bort, vägar och inte minst betongfundamentet måste ju också bort om naturen ska kunna återställas till ett någorlunda ursprungligt skick. Har man gjort värre ingrepp som exempelvis sprängningsarbeten är det förmodligen omöjligt att återställa det vindindustrin har ställt till med.

Vi har den här världen i vår tid bara till låns. Att förstöra natur- och kulturlandskapet utan att vi idag vet om vindkraft är något som är hållbart in i framtiden är oförsvarbart. Vi förstör naturen för att ”rädda klimatet” men jag tror knappast att våra barn och barnbarn kommer att tacka oss. 

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. S. Andersson

  Utmärkt Lena! Jag ställde faktiskt frågan om ”decommissioning” till en ledande vindkraftstillverkare för ett tag sedan. Svaret jag fick var att betongfundamenten nog fick vara kvar, det är i princip omöjligt att få bort dem, men det gjorde inget eftersom det bara var lite betong…
   
  På den självklara följdfrågan om markägarna var medvetna om detta fick jag inget svar.
   
  Det är otroligt, tänk om ExxonMobil hade hällt ut tonvis med betong i den svenska naturen, då hade Gustav Frigolit fått tuppjuck.

 2. Jag tycker du överdriver detta problem Lena. Verken är ju bara att fälla ikull och återvinna som skrot på traditionellt vis. En del av fundamenten kan nyttjas för andra ändamål. Andra får bli kvar. Som jämförelse kan nämnas att vi har massor med militära betongkonstruktioner som står kvar i naturen utan funktion längre. anlagda vägar är vanligtvis en fördel för markägaren som kan nyttja dessa i brukandet av sin egendom.

 3. Sven Hellqvist

  Lite OT kanske men en fråga: En del företag har investerat i egna vindkraftverk och på detta sätt i sin marknadsföring hävdat att man producerar sin egen el, tar sitt miljöansvar m m. En sak vet jag och det är att en del subventioner belastar min elräkning som jag dessutom får betala skatt för. Är det någon som kortfattat vet vad det är för ekonomiska regler och fördelar som företagen åtnjuter (skatter, subventioner, etcetera)?? En sak förmodar jag och det är att de nog inte har något emot att snylta på övriga producenters elproduktion när det är dåliga vindförhållanden samt sälja sitt överskott till någon annan när te x produktionen står still under en helg.

 4. Lennart Bengtsson

   
  Hej
   
  Det speciellt beklagansvärda i Sverige är att det inte finns något behov av vindkraft.  Vi har faktiskt överflöd på el och Sverige exporterar detta överskott som är ca 3x större än vad den subventionerade vindkraften ger. Vi får hoppas att uttrycket ”die dummen Schweden” inte blir vad som kommer att användas. Att tro att vindkraft kan ersätta kärnkraft är helt omöjligt då vindkraften är beroende av vinden och människorna behöver el även när det inte blåser. Tyvärr kan inte heller lagra så stora mängder vindel som behövs på långa vägar. Dessutom kommer man att få allt större problem att ta hand om vindelöverskottet när det blåser kraftigt. Detta är vad som nu händer i Tyskland och Danmark där man tvingas betala för att någon tar hand om de tillfälliga elöverskotten. Tankarna går till Ebberöds bank. Man får hoppas att de i fysik okunniga statsråden och deras rådgivare söker sig till den tillförlitliga sakkunskapen i landet som faktiskt har ett solitt kunnande om hur  landets elförsörjningen fungerar.    Det förefaller ibland som om detta inte har skett. Effekt och Energi är inte detsamma men blandas ihop av media på det mest stolliga vis. Sverige har faktiskt ett utmärkt fungerande system som inte behöver ändras än att den gamla kärnkraften ersätts med ny under de kommande 30 åren.
  Emellertid om våra påhittiga politiker jagar ut pappers-, massa- trä och stålindustri och annan tung och elintensiv industri ur landet så klarar vi oss fint med vattenkraft och biovärme. Dessutom kan vi göra en naturpark av en stor del av det folktomma landet och få hit massor av turister och alla nya arbetstillfällen för att ta hand om älg-, varg-, björn- och lodjurssafari. Vi skulle då kunna konkurrera med Afrikas jättelika naturparker. Det är kanske detta vissa politiker av det grönare slaget har i bakfickan?
  LennartB
   
  LennartB

 5. Björn

  Ja, detta med vindkraften är den konkreta avigsidan med klimathysterin. Ingenting är konsekvensfritt vilket vindkraften visar. En av konsekvenserna är kostnader som inte i längden går att dölja. Om vi inte har någon nytta av den driftosäkra vindkraften, varför skall vi då acceptera luftfakturor? I dag står att läsa i SVD: ”Vattenfalls chef tvivlar på förnybart. De förnybara energislagen är inte driftsäkra”.

 6. pekke

  LennartB #4
  Inga problem, när vi lagt ner massa- och sågvirkesindustrin så kan vi ju alltid hugga ner skogen och flisa den till alla nya fliseldade biovärmeverk som poppar upp överallt i Europa, de har ju inte mycket till skogar att hugga ner själva så de måste importera från andra länder och de är ju också mer försiktiga med att decimera sina småskogar p.g.a. lokal opinion.
  Nån gång så växer väl våra skogar upp igen i framtiden.
   
  http://en.wikipedia.org/wiki/Drax_power_station#Full_firing_with_biomass
   
  Ja, jag är något sarkastisk.

 7. Christopher E

  En bra text, Lena.
   
  Nu är det tyvärr inte bara planerade snurror, utan stora områden som i mina trakter är redan förstörda. Det gör ont i hjärtat att se tex. den undersköna övergången från kustslätt till högland förvandlat till ett nära sammanhängande industriområde (flaxande på dagen, en skog av blinkade röda nattetid). Och veta att jag troligen aldrig kommer att få se detta landskap detsamma igen under min tid.

 8. Lena Hulden

  Det är inte bara betongfundamenten (vilkas effekt på markfaunan är okänd) utan också all infrastruktur som vägar, broar, kablar mm. som borde bort. Vägar för med sig en förändring av floran och insektfaunan. Det innebär en mängd invasiva växter som bereds goda möjligheter på vägrenarna. Dessutom påverkas populationerna av speciellt rovfåglar och fladdermössen av vindmöllorna negativt. Verkligt katastrofalt blir det när man vill bygga vindkraft i fjällvärlden.

 9. Hans i Lund

  Off-topic, men Sture Åström har fått in en bra artikel i dagens nummer av Sydsvenskan som jag gärna vill dela med mig av.
  http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/inget-vetenskapligt-ron-kan-nagonsin-betecknas-som-slutgiltigt-bevisat/
   

 10. Helge

  Lennart Bengtsson #4
  Kan bara instämma!

 11. Slabadang

  GRN vårt skämt til granskande nämnd!
  Det finns bara en anmälan som lett till fällning!
  http://www.radioochtv.se/Tillsyn/Granskning-av-program/Granskningsnamndens-beslut/Sok-tidigare-granskningsarenden-och-beslut/Information-om-arende/?dnr=0154/2010
   
  Naturligvis är denna fällning MOT klimatkrtiker och läser ni nmotiveringen av beslutet så är det rena gallematiasen som avhandla fel sak med fel argument.
  Det är ju för oss som befinner oss på nätet där den fria informationen fortfarande flödar glasklart hur korrumperad vår demokrati är numer och att klimatpropagandan är sanktionerad från högsta ort. Vi är faktiskt riktigt illa ute när ingen står upp för sanning fakta och demokratisk moral. Den ägs bara numer fritt bland individer om vad som är rätt och fel medan etablissemanget och åsiktsindutrin ger fullstäöndigt f…n i det.
   
  Efter all hysterisk överdriven klimatpropaganda från SVT /SR så är det alltså ett enda ärende som är fällt och det handlade om att p Jones erkände att MWP kunde ha varit vermare än nu.

 12. Undrande

  SVT fortsätter att sprida ”kunskap”, se dagens ”Kunskapskanal”!
   
  Klimatforum 2013: Vägen framåt
  16:20 – 17:30

   
  Jorden har börjat skicka fakturor tillbaka in i våra klimatförändringar. Så beskriver klimatgurun och miljövetenskapsprofessorn Johan Rockström läget. Målet är att transportsektorn ska landa på nästan noll när det gäller inrikestransporter. Det går, menar Mats Björsell, klimatexpert på Naturvårdsverket. Men, som Håkan Johansson, klimatexperter på Trafikverket påpekar: dagens utveckling går fortfarande i andra riktningen. Arrangör: Naturvårdsverket.

 13. Mikael

  Var det inte i boken 1984 som man hittade på olika myndigheter? T ex jobbade väl Smith på Sanningsministeriet. Där propagandan och lögnerna skapades. Man hittade på en opposition för att fånga oliktänkande människor. Vad sägs om våra myndigheter? Hur många jobb förmedlas av Arbetsförmedlingen? Vad granskas på Granskningsnämnden?

 14. Slabadang

  Off topic eller ej?
  Jag hävdar att vi faktiskt kan MÄTA den journlaistiska styrningen och vanbeskrivningen av opinoner som de inte stödjer och öppet motarbetear. Det är ingen exakt vetenskap men helt klart kan vi på dagens ämne konstatera att SVT totalt är ute och cyklar om allt vad miljö/klimatplitik heter. De har rest en mur av östtysk modell där SVTs politruker till gatekeepers håller all konfronaterande information ute som strider emot det indoktrineringsuppdrag Vtenskräpsredaktionen efter sanktion från SVT öledning redan upprättat.
   
  Skillanden mellan den officiella sanningen och verkligheten blir i allt fler ämnen allt större och med hjälp av nätet så kan vi kva ntiativt börja avläsa åsiktstyrningens imfattning och systematik.
  vad gäller kliamtfrågan så är de skeptiska bloggarna i frökrossande majoritet till både djup aktivitet och besök med ett fullständigt i sin jämförelse med de klimattrogna i förkrossande dominans. Både vad gäller artikelförfattares mångfald och kompetens och mest tydligt den enorma mängden kommentarer.
   
  Ta ett tydligt exempel på hur åsiktsstyrningen går till inom SVT/SR. Du kan inte anmäla SVT eller SR för vad de INTE sänder. Söker du på ”Farage” på SVT får du NOLL träff! På youtube är Farage den absolut ledande politikern med sex viodeos över en halvmiljon tittare och de tre främsta passerar över miljonen. cameron kommer inte ens i närheten och som sagt på SVT existerar inte Farage överhuvud taget. ”det är Farages argument som är farliga för SVTs ledning. De stämmer inte med den bild de vill sända om EU till tittarna. 
   
  Hur många känner inte igen sig och sympatiserar med den bild av EU Farage framställer?
  Det är samtidigt skälet till varför Farage aldrig nämns och detta trots att EU har det lägsta förtroendet bland den svenska allmänheten. Det här ’r ett väl iscensatt medvetet övergrepp på den svenska samhällsdebatten och allt fler börjar tröttna på skiten.
  Samma sak gäller KVA energiutskotts mycket sakliga halshuggning av vindkraften. All kritik som kan nå vidare mot EU blockeras av SVT. Gustav Fridolin fick åka på en vaselin-macka i Aölmedalen och klritiker eller kritiska frågor existerar inte över huvudstaget. MP är SVTs eget lilla ideolgiska gosedjur.
   
  Så vad blir den mätbara faktorn i skillnaden mellan etablissemangsmedia och nätet, dvs skillnaden mellan den planlagda orkerstrerade informationen och den spontana verkligt folkliga?
   
  Svaret ’r att vi har en journöaoistkår vi skall göra oss av med och allmänheten skall ställa upp villkoren och reglerna för kontrollen av denna numer totalkorrumperade grupp siom missbrukar sin position roll och makt. Det folkliga förtroendet för kåren befinner sig på exakt rätt plats i intjänat förtroende. De slåss med telefonförsäljarna i förtroendebarometern!

 15. Håkan Bergman

  Slabadang #14
  Det där har säkert funkat, men det funkar inte i all oändlighet.
  http://www.demoskop.se/aktuellt/nyhet/valjarbarometern-for-juli-2/

 16. Ingemar Nordin

  Slabadang #14,

  Jo, Svenska stormedia är extrema i sin ensidighet. Inte ens Tyskland (som Gosselin brukar klaga över) kommer i närheten. Där har bl.a. Der Spiegel, Bildt, och Fokus publicerat flera energiskeptiska, och även klimatskeptiska, artiklar. De skulle t.ex. inte drömma om att dissa Hans von Storch eller Fritz Vahrenholt (välkänd socialdemokratisk klimatskeptiker). Här, däremot, har man ”inte plats” på debattsidorna och PS-nyheterna för KVA och Lennart Bengtsson.

  Norra Nordkorea är bara förnamnet!

 17. Mer OT, men relevant
   
  Som ni (kanske?) redan känner till har Bob Carter blivit utsparkad från sitt universitet (John Cook Univ) efter mer än 30 år. Han var pensionerad, men kunde som oavlönad adjungerad professor fortsätta jobba, hade tillgång till bibliotek, skrivbord, dator mm.
   
  Han blev utsparkad för att det dels kom så många klagomål från hatande aktivister mot att han uttalade sig och fick göra det, och dels för att de yngre förmågorna på skolan (Earth & Environmental Sciences) inte var bekväma med hans åsikter, de passade alltså inte in ’i bilden’
   
  Här har ni en radiointervju med honom:
   
  http://webstore.2gb.com/audio/the-chris-smith-afternoon-show/201306/26-bob-carter.mp3

 18. lennart Bengtsson

  Håkan Bergman
   
  Läser man svenska tidningar så existerar inte partiet Sverigedemokraterna. Att det sedan är det parti som kommer som nummer tre i i dagens utvärdering är en märklig ordning då det inte ens existerar?  ibland frågar man sig vad demokrati egentligen är. Varför inte föreslå att man upphör med fria val och helt enkelt överlåter detta åt de individer som mediafolket har bestämt sig för. Medborgarnas åsikter har ju inte längre någon betydelse då det saknar förmåga att inse sitt bästa.

 19. Lennart Bengtsson #18
  Framstående experter har länge försökt lösa det problemet genom homogenisering av data. Sifo är den ledande auktoriteten inom detta område men lyckas ändå bara få bort 3-5 procentenheter som bäst. Enda lösningen är nog att kalla in James Hansen. 🙂

 20. ThomasJ

  Tack Lena för ett utengemärkt bra/viktigt inlägg!  😀
   
  ’Hela saken’ är bra mycket värre än vad [främst] ovetande/manipulerade markägare & evtl. ägare till vkv + övriga populasen anar. En ’decomission’ av ett vkv är ingen enkel, eller för den delen ’billig’, sak att företa sig. De flesta vkv-anläggningarna ligger organisatoriskt i egna, separata ’bolag’, lönsamheten är till 90%+ helt beroende på de 15-åriga subventionerna (=våra skatte- + brukarpengar). Så vad gör då vindmaffian? Jo, man arrenderar mark för ett vkv och betalar markägaren ~ 1-3% av genererad el i arrende, under 14 år+360 dagar, varefter ’bolaget’ sätts i konkurs (pga avslut av subventionsperioden). Konkursboet har inga tillgångar (kreativ bokföring) och därmed faller ansvaret för återställning av naturen på markägaren… Detta enligt miljöbalken(MB)…  Att, konformt med MB, återställa en vkv-anläggning är ENORMT dyrbart, enbart omhändertagandet (deponi) av ~ 1.000 – 1.500 kbm betong (fundamenten) kostar ~ 1.000-3.000 kronor/kbm (beroende på kommuns avgifter), plus arbetskostnader för bilningen, + trp-dito osv., osv.
  Tillkommande kostnad, ännu ej kalkylerad pga att man inte vet hur, är ’decomission’ av propellern som är tillverkad i komposit-material (danskarna har ett megaproblem härmed, då man där avser ’skrota’ ~ 5.000 vkv’s)…
   
  Således; en markägare kan erhålla sisådär 150-200 kkr/år i arrende av vkv-operatören/ägaren, men blir sedan, när kk:n fastlagits, ansvarig för återställningskostnader som vida överstiger de ackumulerade intäkterna under driftperiodens längd…
  Snacka om att det kan kännas skönt, för kort stund i vinterkyla, att kissa i byxan…  🙄
   
  I sammanhanget kan noteras, att landstinget i Skåne – som ekonomiskt i sanning går på knä, eller lägre ner… – har beslutat investera ~ 300 miljoner sek i en vkv-park i SMÅLAND!
   
  Is this a totally freaked World or is it not..?  = It’s not! It IS freaked!
   
  Go figure!
   
  Mvh/TJ

 21. Om vindkraften används i framtiden, kommer mänskligheten att ha gigantiska problem. Om folk inte då har insett att vindkraften är värdelös som elproducent, håller intelligensen på att försvinna från människor.
  Kan det vara så, på fullaste allvar, att människor i genomsnitt blir mindre intelligenta för varje generation nu? Ända fram till 1950-talet verkade folk arbeta för att framtiden skulle bli bättre och de flesta verkade anse att ekonomisk tillväxt och teknisk utveckling hade mer positiva än negativa effekter. För att inte tala om att vindkraften var avvecklad och funnen värdelös, och ingen hade några planer på att att återinföra den. Det gäller både väderkvarnar, segelfartyg och vindkraften som elproducent. Försök gjordes ju redan i slutet av 1800-talet att använda vinden för att göra el. Det fungerade lika dåligt som nu, fast då fanns inga subventioner, så försöken övergavs.
  Med 60-talet växte den människohatande miljörörelsen, som anser människan vara en parasit eller ett virus på jordytan. En sjukdom som bör utrotas. Dessa miljöaktivisters budskap är förfärande om vi ser bakom fasaden, och något värnande om miljö och natur blir det inte av deras förslag. Ändå går så många människor på det. Dessa falska miljövänner har blivit en maktfaktor som har sympatisörer i alla medier och alla politiska partier.

 22. Pelle L

  Den här leken som kommunerna ägnar sig åt, att ”investera” i egna vindkraftsanläggningar för att slippa ifrån elskatterna är verkligen helt absurd.
   
  Förstår inte kommunpolitikerna vad pengar är?
  Och vad skatter är?
   
  För att ställa upp ett exempel som visar idiotin extra tydligt:
  Tänk er att Skatteverket bygger ett eget wvindkraftverk för att slippa energiskatten.
  Utgiften för elenergi minskar med X kr. Bra va?
  Men samtidigt minskar inkomsten med X kr. Hoppsan, tänkte inte på det  🙁
   
  Hur i hela humhum kan man resonera så korkat?

 23. pekke

  SvD har i dag en artikel om fiaskon på upphaussad miljöteknik i Sverige.
  http://www.svd.se/naringsliv/branscher/energi-och-ravaror/sex-heta-bolag-inom-miljoteknik-blev-sex-iskalla_8321088.svd

 24. ThomasJ

  Engelska flottan har inte siktats vid Vinga, däremot har vita elefanter siktats på Nordsjön…  😉
  Länk:
  http://www.economist.com/news/business/21580484-huge-offshore-energy-project-may-prove-expensive-disaster-white-elephants-seen-north-sea
   
  Disaster är knappast ens ett passande förnamn…
   
  Mvh/TJ

 25. ThomasJ

  Jonas N #17: Tack länken till intervjun med BC!  😀
   
  Här en YouTubare från releasen av hans senaste bok, ’Taxing Air’:
   
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V_qMZ3Eggn4
   
  Mvh/TJ

 26. Thomas P

  Tacka vet jag den ofarliga oljan:
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17088928.ab
   

 27. pekke

  Thomas P.
  Troligtvis gas !
  Från Reuters.
  ” The Canadian Broadcasting Corp. said four pressurized tank cars blew up after the train, which had 73 cars in all, came off the rails. Pictures taken in the moments after the disaster showed a gigantic fireball rising high into the night sky. Residents told reporters they had heard five or six large blasts. ”
  http://www.reuters.com/article/2013/07/06/us-train-idUSBRE96505L20130706?feedType=RSS&feedName=topNews&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&dlvrit=992637
   
  Så vitt jag vet så behöver man inte trycksatta tankar för olja, bensin eller diesel.
   
   
  Det här kan ju oxå bli otrevligt om nåt händer.
   
  http://www.transportnytt.se/nyheter/item/499-seagas-ar-forsta-bunkerfartyget-for-gas

 28. pekke

  Som vanligt är det oklart vad tåget transporterade och vad som hände.
  http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/story/2013/07/06/quebec-train-derailment-fire.html
   

 29. Christopher E

  #26
   
  Vem har sagt att olja är ofarligt? Den är ju energirik, vilket är själva poängen. Att inte dra en farligt-gods-led rätt igenom ett område med bostadshus är därför en god idé.
   
  På tal om farligt gods, förresten, i mars förra året kolliderade en buss med en vindturbintransport i Brasilien. 17 passagerare dödades. Inga smidiga åbäken att transportera bland vanlig trafik.
   
  Vi lever i en värld av risker, och att planera global energiförsörjning pga av enstaka olyckor kan ju bara hamna fel. Det finns bättre underlag.
   
  Nytto/kostnadskalkylen vinner dock olja över vind med astronomiskt övertag.
   
   

 30. Christopher E

  Pekke, när jag läste länken tyckte jag också ”crude oil” i trycksatta tankar lät mer än skumt, men OK då tänkte jag, man kan väl dra olika petrokemiska produkter över samma kam i detta fall.

 31. Pelle L

  Thomas P #26
   
  Ja det är ju ett steg i rätt riktning från den dödligt strålande kärnkraften 😉

 32. Kommentar #26 illustrerar ganska väl nivån (i brist på bättre ord) på hur jag uppfattar alarmisternas anspråk:
   
  Oavsett exakt hur det ligger till med fysiken, atmosfären, klimatet eller dess känslighet ..
   
  .. vad de har att komma med är meningslösa emotionella appeller samt önskan om att få komm åt resurser (andras!). Inget mer!

 33. Thomas P #26
  Då har du gjort det igen!
  Från en extremt tvivelaktig nyhetskälla läser du det du vill skall ha hänt utan att reflektera över det rimliga i det. Även om det stämmer att det är en oljetransport är det tämligen irrelevant för det som diskuteras.
  Jag hade hoppats att du lärt dig något av Manhattandemonstrationen.
  Det roliga är att du har mage att kritisera WUWT som nyhetsförmedlare medan vilken halvtänkt smörja som helst från desmogblog eller AB duger.
   
  Skrattretande!

 34. Christopher E

  #33 Perfekt
   
  På tal om läsa extremt okritiskt när det passar ens agenda, såg du detta på WUWT? (Sladabang tipsade om det också här).
   
  http://wattsupwiththat.com/2013/07/03/peter-h-gleick-genius/#more-89359
   
  Smältande trafikljus och gatlyktor i den globala uppvärmningen – Gleick och McKibben.
   
  En höjdare i blåögdhet.

 35. ThomasJ

  Nyligen utsänd dokumentär ’Jagarna på Färöarna’ ger anledning till ytterligare version av revolution mot ’eliten’ och dess hyckleri…;
   
  http://www.svtplay.se/video/1321567/minnenas-television-jagarna-pa-faroarna
   
  Den som inte lär [sin] historia, kommer att upprepa begångna fel over-and-over… Dvs. ungefär som[mittåt!] ’saker & ting’ enligt eliten (hah!) just nu händer & fötter…  Go figure!
   
  Mvh/TJ

 36. Christopher E #34
   
  Jodå båda de exemplen med smältande gatllampor har jag sett. I mina diskussioner på Flashback och VoF har jag stött på än fler exempel på att de här människorna helt slutar tänka när de läser något som tilltalar dem.
  änn roligare är när de börjar omdefiniera ord och begrepp för att försvara de orimliga positioner de intagit genom att okritiskt svälja rena dumheterna.
  Det kan kanske vara så att de inte har några som helst jämförbara upplevelser, eller snarare saknar förmågan att göra jämförelser med vardagliga händelser.
  När det gäller vilka temperaturer plast smälter vid borde de i alla fall kunna jämföra med vad som händer när de häller kaffe i en plastmugg.
  Att man kan doktorera utan att ha en sådan grundläggande förståelse för verkligheten är oroande.

 37. ThomasJ

  Nåt som ’missats’ under gotlänska almedalsveckan – sweet talking BS ’all along’ – konträrt:
   
  http://windfarmaction.wordpress.com/2013/07/06/its-easy-to-be-green-with-other-peoples-money/
   
  Mvh/TJ

 38. Håkan Bergman

  pekke #27
  Det var tydligen 4 uppställda vagnar med propan som exploderade, oljan brann bara, vilket är illa nog.
  http://www.postvagnen.com/forum/index.php?id=744689