Mycket ska man höra

Eller snarare läsa, innan ögon och öron trillar av. Det kanske var klokt av DN att ta bort möjligheterna att kommentera artiklar innan dagens artikel om Stockholm 2100 kom i tryck.

Vi på TCS kan också konstatera att vi fortfarande behövs

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Häpnadsväckande artikel …

  Detta utdrag var nästan roligt: …”I de nybyggda områdena finns en viss beredskap för vårt nya klimat. Cirka 1.600 fastigheter i länet ligger i erosionsläge och i Hammarby Sjöstad har man lagt strandmattor av kokosfibrer för att stabilisera slänterna. Dagvattenproblemen löser man med gröna Sedumtak och gröna parkeringsrutor….”  

 2. En expert säger i artikeln: ”Vattenburna infektioner kommer att öka eftersom det regnar mer. En ökad avrinning gör att mer smittämnen, tarmbakterier och virus hamnar i vattnet.”

  Jag undrar lite om inte ökad avrinning också innebär att det smittade vattnet blir utspätt (och mindre smittosamt)?

 3. Johan M

  Jag tycket det roligaste var ”Den nya rapporten om klimatförändringarnas konsekvenser i Stockholm är tråkig läsning för alla som tänkt leva i 90 år till”. Man undrar om det skulle vara roligare att läsa rapporten om hur vi står rustade för en temperatursänkning på 4-6 grader.   Då skulle man nog kunna hålla sig för skratt.
   
  ”– Vi har redan märkt en ökad dödlighet vid högre temperaturer.”  ….  oj, oj, oj. Hur skulle det se ut om vi istället får vargavintrar? Tja, en ledtråd finns ju att hämta is statistiken. ”Joacim Rocklöv tittar i sin avhandling både på hur värme och hur kyla påverkar dödligheten i Sverige. Och det visar sig alltså att kyla faktiskt är precis lika farligt som värme – om inte farligare. När det gäller kyla, så räcker det nämligen med en eller ett par dagars extrema temperaturer för att dödligheten ska skjuta i höjden. Och så är inte fallet för värmeböljor.”
   
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=3472401
   
   
   

 4. Måns B

  Peter Harold
  Som i Östersund ungefär?

 5. Peter F

  Vad kostar alla dessa konsekvensrapporter ? Och vad kostar alla åtgärder ? Kokosfibermattor, jo jag tackar.

 6. Jan E M

  Att vid ny- och ombyggnad dimensionera för en klimat- och vädersituation som det finns en stor risk för att den uppstår inom hundra år är inte fel.

  Det som är nytt för mig är att de räknar med att havsnivåökningen skall bli så snabb så att den överstiger landhöjningen i Stockholm och att det i slutet på det här sklet kan vara högre vattenstånd än idag. För bara några år sedan så ansågs det som högst osannolikt att havsnivåhöjningen skulle bli så snabb som landhöjningen under det här seklet.

 7. Man kan ju undra hur man räknat ut att var 4:e Botkyrkabo är ”värmesårbar” dom andra 3 kanske är värmekompatibla;)

 8. S. Andersson

  Jag tycker att det är otroligt att så mycket av medias tid nuförtiden går åt till att göra förutsägelser om hur livet kommer att gestalta sig i framtiden. Fullkomligt idiotiskt.
   
  Som någon sa: Att sia är svårt, särskilt om framtiden.

 9. Johan M

  ”Klimatet visar redan nyckfulla prov på vad som komma skall men kommunerna jobbar mer med att minska växthusgaserna än att förbereda sig för klimatförändringar.”
   
  Man skulle ju önska att de i alla fall lade en liten slant på att hålla kollektivtrafiken igång i vinter.

 10. Inge

  För någon dag sedan påmindes vi om en spådom 1958 där man räknade med att år 2008 skulle Manhattan stå under vatten. Såna spådomar har en tendens att förskjutas längre in i framtiden efterhand de inte går i uppfyllelse. DN och de som tar AGW på sånt allvar gör sig bara dumma i folks ögon.

 11. Jan E M

  Peter F #5

  Åtgärder vid nybyggnad ger inga stora merkostnader, någon tiondels procent av totalkostnaden. Det är ju inte så att man idag bygger om befinliga anläggningar för eventuella framtida klimatförändringar, det kommer man att göra när det märks att de inte fungerar. Man gör inte en åtgärd på ett
  befintlgt byggnadsverk 30 år innan det kanske behövs, men när merkostnaden inte är så stor att göra det vid nybyggnad så gör man det för att slippa bygga om senare.

 12. Red Hansen

  #11 Jo det hade ju varit bra om kajerna var sänkbara det kan vi se i verkligheten

 13. Janne

  De hinner nog riva byggnaderna som byggs nu och bygga nya innan den siade framtiden gör sig påmind med stigande vatten och värme. Bortkastade pengar på något som ingen vet något om. Men det låter bra och många vill höra just detta!

 14. Red Hansen #12

  Varför inte flytande kajer? Det vore väl i alla fall innovativt…

 15. Jan E M

  Janne #13

  När man bygger ett nytt hus idag vet man inte hur länge det kommer att stå. Att då lägga lite extra pengar vid nybyggnaden så de klarar klimatförändringar som klimatforskare varnar för är inte fel.

  Det är när man får problem med äldre bebyggelse som man får avgöra om det är värt att rusta upp husen för framtida föändringar.

 16. Ingemar Nordin

  Jag tror inte att den globala temperaturen kommer att öka särskilt mycket under detta århundrade (0,7 grader är mitt stalltips), och inte heller att det sker någon nämnvärd havsnivåhöjning, särskilt inte i Stockholm.

  Men man kan alltid diskutera hur mycket resurser som det är värt att lägga ned pengar på anpassning till udda väderfenomen, typ värmebölja, extrem och långvarig kyla, mycket nederbörd (snö såväl som vatten), lite nederbörd. Och det är väl så att ju rikare ett land, och dess befolkning är, desto mer kan vi unna oss lyxen att ta hänsyn till fler extrema fall.

  Problemet, som jag ser det, med SMHIs rekommendationer är att man inte också varnar för extrem och långvarig kyla (vilket brukar döda långt fler än extrem värme). Och mycket talar också för att om temperaturen sjunker till LI-nivåer så kommer antalet stormar och kylan att öka. I stort sett är SMHIs rekommendationer ganska irrelevanta, eftersom extrem väderlek alltid kan uppstå.

 17. Jan-Erik S.

  Näst sista meningen lyder.
  ”Våra kroppar och samhället är ju anpassade för vårt nuvarande klimat.”
  Nyper mig i armen och kan konstatera att jag är vaken…tyvärr.

  Därför alla Norrlänningar som flyttar söderut får värmeslag.
  Eller?    

 18. Jan-Erik S.

  På ren svenska:
  Hur i he…te kan en statlig myndighet tillåtas skriva sådan rappakalja???
  Ursäkta språket men detta är ju fullständigt oacceptabelt!!!

  Finner helt enkelt inte ord.
  Går helt enkelt inte att bemöta.
  Som att försöka tala en sierska som förutspår jordens undergång till rätta.

  Tycker faktiskt SMHI som myndighet från centralt håll ska komma med avståndstagande.
  Eller vad tycker du Thomas?      

 19. Bim

  Jan-Erik S
  Thomas svarar inte på dumma frågor, men frågar du mig så tycker jag inte SMHI skall tycka överhuvud taget.

 20. Håkan

  Hade man lagt ner lika mycket tid och pengar på grundläggande klimatforskning hade man inte behövt några konsekvensrapporter….

 21. Jan E M

  När man bygger vägar, järnvägar, hus och andra byggnadsverk så dimensioneras det utifrån olika väderförutsättningar. Det dimensioners inte för det allra extremaste vädertyperna. Det är också olika normer beroende på var i landet det är. Byggnormer och -regler har funnits i Sverige i över 100 år, och när det gäller dimensioneringar för väder och vind har det varit SMHI som stått för underlaget.

  Klimatet har ju förändrat sig och SMHI har väl bättre förutsättningar än andra att kunna förutspå vad framtida klimatförändringar kan medföra för föändringar. När det gäller kylan så dimensionerar vi redan idag för det och där är det inte några förändringar på gång.

 22. Ingemar Nordin

  Jan E M, #21

  Klimatet har ju förändrat sig och SMHI har väl bättre förutsättningar än andra att kunna förutspå vad framtida klimatförändringar kan medföra för föändringar.

  Ja, de BORDE ha det. Men tyvärr så verkar SMHI vara på jakt efter  egna forskningspengar, och då lönar det sig att köpa IPCCs prognoser rakt av. Jag har inte sett någon självständig, egen bedömning av vad IPCC kommit fram till. Har du? 

  Man skulle ju, som skattebetalare, kunna förvänta sig att en nationell myndighet gör sina egna bedömningar. Detta sker ju i många andra länder. Men inte i Sverige. Där verkar man alltid lägga sig platt för vad FN och EU kommer fram till.

 23. István

  Fler sådana artiklar behövs, för att sakens fullständiga idioti skall tydligt framstå för alla som tänker det minsta.
  Kolla de gulliga frågorna efter artikeln.
  Är du orolig för klimatförändringen?  ”Nej, jag tar dagen som det kommer”, är svarsalternativet för oss självtänkande typer.
  Är du ofta förargad i trafiken? Välj mellan: Ja – Nej – Jag åker kollektivt.
  Precis som om kollektivtrafikanterna aldrig har anledning till att bli förbannade. 

 24. bom

  Peter F #5
  Kokosfibermattorna är mycket populära. Dom ruttnar i dom flesta lägen på ungefär tre år, Så kallad grön teknik – bara någon säger att det är grönt så är ett godkännande givet. Fråga någon politiker bara! Sverige skall bli ledande i världen och rikt av grön teknik. Hela världen skall se upp till oss och köpa skiten.

 25. Rolf

  Nu när kommentarer inte går att skriva så finns ju mailadressen till skribenten. Drog iväg en och talade om att lite riktig undersökande journalistik är på sin plats ibland. Kanske kan det leda till Pulitzer priset för ett bra utfört arbete och grävande journalistik …. men men det är nog för mycket begärt ….

 26. Peter F

  bom24
  Låter som ett nytt miljötänk. Först tar vi alla era sockerodlingar för värdelös etanol, sedan tar vi era kokosnötter för markplaneringar i värlfärdslandet  lillleputt Sverige.  Jag mår illa.

 27. Rolf

  Måste bara dela med mig av denna från Jo Nova 
   
  http://blogs.news.com.au/images/uploads/grants_thumb.jpg

 28. Gunnar E

  ”Kylan” är mkt sämre. Inte betr. köldknäppar utan vid en måttlig nedgång i temp och nederbörd som inverkar men ligt på matproduktionen. Då kan det bli knepigare på många vis.

 29. Ingemar Nordin

  Rolf #25,

  Om man letar efter exempel på undersökande journalistik så bör man läsa Donna Laframboises nya bok

  http://nofrakkingconsensus.com/2011/10/13/a-book-is-born/

  Den är ett utmärkt exempel på ett väl researchad, väl argumenterad och intressant stycke journalistik. Alla svenska journalister som har ambitionen att säga något om IPCC bör läsa den.

  Men inte bara det. Även framtida vetenskapshistorisk forskning kring denna episod i klimatvetenskapens historia kommer att ha stor nytta av hennes arbete.

 30. Slabadang

  De har verkligen ingen aning om någonting!

  March 27, 2011, James Hansen & Makiko Sato
  The NOAA web pages giving weekly ENSO updates predict a return to ENSO–neutral conditions by mid–summer with some models suggesting a modest El Nino to follow. We have been checking these forecasts weekly for the past several years, and have noted that the models almost invariably are biased toward weak changes. Based on subsurface ocean temperatures, the way these have progressed the past several months, and comparisons with development of prior El Niños, we believe that the system is moving toward a strong El Niño starting this summer. It’s not a sure bet, but it is probable.

  Åsså facit:

  http://jonova.s3.amazonaws.com/graphs/la-nina-el-nino/images/ncep-oct-2011-la-nina-forecast.gif

 31. Rolf #27

  Någon mer än jag som fattat hur lätt det är att bli populär om man gnäller på skatter, hotar med kyla som gör att vi måste elda på mera, vill rädda världen genom att göra det lättare för några få att få det bra mycket bättre så att man kan hjälpa de andra att åtminstone få det lite bättre… 

  Men en annan fråga:

  Vilka är dom där snygga och intelligenta tjejerna som har så kloka åsikter. Jo Nova till exempel?

 32. Slabadang

  Uffe B!

  Ja Uff B får vi höra nu vad det är för ”snygga tjejer” du har att göra med? Lägg ut analysen så vi får ta del av din fantastiska förmåga att dra slutsatser? 🙂 

 33. Slabadang #32

  Enkelt svar.
  Vem är JoNova?

 34. Slabadang

  Uffe B!

  Ja får vi höra… vem är JoNova?

 35. Glömde de inte förvärrad fotsvett i artikeln?
  Med tanke på att det blir så hiskeligt varmt, menar jag. 🙂

  Annars tycks de fått med det mesta som kan drabba oss (eller snarare våra efterkommande)…..

 36. Kristian Grönqvist

  Jag vet naturligtvis inte hur Ni resonerar, men för den som varit i New Orleans, är det ett helt annat resonemang som gäller. Kostar gör det också. Men dilemmat är kanske att problemet där är så påtagligt. Säkert är Ni lyckligt omedvetna om de problemen. Lek barn, så länge Ni kan leka…

 37. Hoppas man lever 10 år till. Nano-teknik är fascinerande!
  http://www.nyteknik.se/tidningen/article3292407.ece

 38. Adolf Goreing

  #36 Du menar att rapportförfattarna har varit i New Orleans? Eller vad? Vad har det med svenskt klimat att göra? Du tänker väl inte ta upp ”Katrina”? Det finns ingen koppling mellan enskilda väderhändelser och klimat och inga trendanalyser stödjer att ”det blir bara värre”.

 39. Håkan R

  #36
  Du menar att vi skall planera för en Katrina i Stockholm, eller vad menar du egentligen?

 40. Carl-Axel

  Landhöjningen i Stockholm är ca 4 mm per år. Vid mitten av seklet har nivån med nuvarande landhöjning stigit ca 20 cm och vid slutet av seklet ca 40 cm i förhållande till i dag.

  Hur tolkar man då detta fantastiska citat

  ”Men vid mitten av seklet når vi brytpunkten då havsnivån ökar snabbare, mellan 30-50 centimeter från norra Norrtälje till Landsort vid slutet av seklet, säger Lovisa Lagerblad, klimatutredare på Länsstyrelsen.”

  1. Är Lovisas hypotes att vi är tillbaka på samma nivå som i dag om 89 år?

  2. Skall vi tolka Lovisa som att havet kommer att stiga ca 1m från mitten till slutet av seklet och vi därefter skall vara tillbaka på 1950 års kustlinje år 2100.

  Hmm, känner inte något behov av kokosmattor i något av alternativen, är däremot mer orolig för hur träpålarna i Gamlastan klarar framtida landhöjning.

 41. Börje S.

  Förklaringen till alla konstiga uppgifter om framtida kustnivåer och temperaturer är att de som är dessa uppgifters upphovsmän ljuger.

  Medvetet.

  De vet inte ett skit om framtida havsnivåer och framtida temperaturer. DET vet de. Alltså ljuger de medvetet. Varför???

  Ni som inte gjort det än: säg upp prenumerationen! Inte f-n ska ni gå och betala tusenlappar för en blaska som ljuger er rakt upp i ansiktet.

 42. Helge

  DN är uppsagd sen länge, läser allt mer sällan web versionen. DN ger mig inget längre av nyhetsvärde. Finns klart bättre alternativ på nätet.

 43. Christopher E

  Kristian Grönqvist #36;

  New Orleans ligger i ett sjunkande delta. I naturen skulle deltat normalt bygga på i höjd i takt med sänkningen, men där är flodernas naturliga förlopp satt ur spel, så ingen deposition sker.

  Det är alltså inte stigande havsnivåer som är anledningen till att staden är invallad. Någon ökad orkanfrekvens finns där inte heller, förresten.

  Kristian, det är OK att inte veta så mycket om saker. Det finns en massa saker jag inte kan ett dyft om. Jag skulle till exempel inte ge mig in på en sportblogg och hävda att fotbollar är fyrkantiga eller att Vanuatus skidlandslag vann OS eller något sådant. Men det blir lite märkligt när du gång på gång hävdar felaktigheter med sådan total arrogans och dryghet. Eller har du poäng med #36 som vi missar?

 44. Inge

  En tysk vetenskapsman, Horst Joachim Lydecke har gått igenom solaktivitetens samband med temperaturen och hittat starka samband:
  http://climaterealists.com/index.php?id=8495
  taget från dagens Greenie Watch

 45. Daniel F.

  Kristian Grönqvist #36,
   
  Det där var ett riktigt lågvattenmärke. Till och med för att komma från dig. Kan du utveckla hur/om du tänkte där? 
   
  Varenda gång man ber någon AGW-förhoppare komma med exempel på verkliga problem som uppstått pga AGW, så möts man av antingen tystnad, eller enskilda väderhändelser (värmebölja i Ryssland och översvämningar i Pakistan är vanligast).
   
  Därefter blir det sedvanligt armviftande och intelligenta beskyllningar om att vi skeptiker inte vet skillnaden mellan väder och klimat. :/

 46. Björn

  DN är ute och spekulerar! Vi som läsare förväntar oss objektivitet och inte journalistisk subjektivitet. Allmänheten förleds att tro att det föreligger ett verkligt hot. Finns det inte verkliga problem som DN kan syssla med?

 47. Magnus A

  Stockholm rustar sig till tänderna ja, men i Malmö och Göteborg?

  En viss (om ordet tilillåts) ordb*jsare:

  <i>”Om hundra år vill ingen bo i Malmö eller Göteborg.”</i>

  http://gt.expressen.se/nyheter/1.2533984/om-hundra-ar-vill-ingen-bo-i-malmo-eller-goteborg

 48. Kristian Grönqvist

  Till alla ömma tår och låtsaskunniga.

  Väldigt vad alla blev upprörda. Ni får gärna säga vad Ni vill Men New Orleans hände. Nyligen. Inte för hundra år sen.

  Och det byggs upp nu. Med tanke på vad som kan hända igen. Sa jag något annat…?

  Ja förstås, det där citatet från mumitrollet på kometjakt. Bisamråttan, vars modell var Georg Herik von Wrigt, var lite av en pessimist. Men det var Georg också. På sätt och vis…    

 49. Kristian Grönqvist

  Lågvattenmärket bör nog stå för någon som tror på det…

 50. Inge

  Kristian

  Det finns ingen här som behöver få ömma tår av dina skriverier. Mumintrollet är din nivå, håll dig där.

 51. Olaus Petri

  Kristian G # 48, när man blir påkommen med byxorna nere vid fotknölarna, är det såväl kutym som normalt hyfs att be om ursäkt.

  Du visste förvisso inte bättre, och inget fel med det. Det hade dock varit mer klädsamt att erkänna det.

 52. Lars Jonsson

  Carl-Axel.
  Och alla andra som intresserar sig för vattennivåerna i Stockholm. Jag har försökt få fram material och källor till dessa uppgifter. SMHI har via Rossby center försökt ge projektioner eller scenarier på vattenståndshöjningar. De har tre scenarier, ett värsta, ett medel och ett lågt som ger 88 cm, 40, och 8 cm (om jag minns rätt)
  I en rapport från 2004:
  Modelling a future sea level change scenario affecting the spatial development in the Baltic Sea Region –
  First results of the SEAREG project
  Michael Staudt, Hilkka Kallio and Philipp Schmidt-Thomé

  Ges för Stockholmsområdet ett spann på mellan 0-20 cm och för Södertörn hamnar man i nästa segment som sträcker sig ner till Östergötland/Gotska Sandön på 20-40 cm. I en artikel som den i DN kan man undra var de nya uppgifterna kommer ifrån. Om vi tänker oss ett värsta scenario enligt Rossby center på 88 cm – landhöjnigen på ca 40 cm så blir det ju ca 40-50 cm. Men det rimliga är ju att även om man följer den rådande klimatvetenskapen, som ju vi ifrågasätter, så är för Stockholms del en rimlig planeringsnivå just 0-20 cm, och i värst fall 40 cm till 2100. Är detta något att våndas över. Har stockholmarna inga andra problem att ägna tid och pengar på?
  Är det någon som sett varifrån källan kommer? 

 53. Kristian Grönqvist

  Inge och Olaus Petri tycks vara grabbarna med de allra sämsta argumenten, de har inga andra än invektiv, för det andra är de inte särskilt läskunniga heller eftersom de fortfarande inte har förstått vad jag skrev. Förmodligen inget de behövde reta sig på. De retade sig troligen på att någon, som kunde vara emot dem, skrev något. Innehållet eller vad jag sade var tydligen inte så noga. 

  Läs igenom en gång till och analysera verkligen innehållet. Jag tror inte Ni hittar något osant. Inte ens om Ni anstränger Er. Om Ni läser bokstav för bokstav, kommer Ni nämligen inte att se att jag nämner överhuvudtaget något om orsakerna. Bara om att man bygger på ett annat sätt för att hindra en upprepningav eländet.

  Mer ointelligent genomläsning har jag knappast sett hos någon av mina studenter. Och lågvattenmärket. Var satt det? Dumskallar…

  Och byxorna…?  Vatr hade de hasat sa Ni? Och när gjorde de det…? 

  Ha det så bra…    

    

 54. Kristian Grönqvist

  Daniel F och Christopher saknar också läskunnighet, vilket är deras stora följetong. Jag skulle gärna ger Er tips på hur man tillägnar sig kunskap genom skriven text, men det går ju inte genom att skriva…
  Jag rekommenderar en kurs.
  Christopher:
  Nästa gång Du försöker lära någon nägot, försök att inte lära barnmorskan föda barn… det blir så otroligt fånigt.   

 55. Jan-Erik S.

  Hmm…kan konstatera att ”Thomas” inte har kommenetrat här.
  Varför Thomas? 

 56. Kristian Grönqvist

  Nu har jag blivit mitt snälla jag igen. Det förvånar mig att jag regelbundet behöver reagera, det borde ha framgått vid det här laget att jag inte är helt oinitierad, trots mitt bonniga språk och mina sällsynt bonniga liknelser.

 57. Olaus Petri

  Kristian G, jag har läst dina inlägg, för säkerhets skull två ggr. Du har helt rätt, det stod inget av värde där mer än att de som bor i NO har problem. Men varför bli upprörd när du blir upplyst om att detta inte beror på ”klimathotet”?

  Så visst reagerar du men inte pga att man har AGW-problem i NO utan…? 🙂

 58. Kristian Grönqvist

  Olaus Petri

  Jag är inte upprörd. Jag är förvånad. Speciellt över att fullständigt okunniga människor tolkar mina enkla skrivningar som personliga påhopp och ser sig tvungna att svara med påpekanden av invektiv art. Att påpeka om min gylf tex, när man själv ståtar utan byxor överhuvudtaget. Du finner inte ett sådant beteende störtlöjligt kanske. Jag gör det. Och jag ser det dessutom som en information om läskunnigheten.

  Jag hoppas vi i verkligheten/framtiden ken umgås på ett midre debilt plan och att saker, oavsett vilken specifik linje man företräder, hanteras med den seriositet de förtjänar. Jag har säkerligen tidigare nämnt bloggens ganska ensidiga tugg.

  No.s ombyggnad på ett nytt sätt var en fingervisning om att vissa byggare/politiker i Stockholm inte heller vill bli tagna med byxorna nere. speciellt i strandnära områden… 

  Ingen linje företräds särskilt trovärdigt med kunskapslösa invektiv.    

 59. Kristian.
  Ett litet tips. Var tydlig med vad du syftar på när du gör ett inlägg. Jag förstod inte vad du menade med ditt ursprungliga inlägg. Eftersom den här siten är ganska fokuserad runt klimatalarmism så antog både jag och flera andra att det var i den kontexten ditt inlägg skulle läsas.

 60. Jan E M

  Ingemar Nordin #22
  SMHI gör sina egna bedömningar på vad som händer om klimatet blir varmare. Att de får liknande resultat som andra meteorologiska institut tycker inte jag är konstigt.

 61. Olaus Petri

  Kristian, jag får nog hålla med Ingvar här. Du hade gärna kunnat skriva något i stil med att ”nu vill jag byta samtalsämne och inte tala om klimatalarmismen. Har ni tänkt på att New Orleans har stora problem med att floddeltat staden ligger på eroderar etc…”

  Tänk på det nästa gång Kristian, så slipper dina kloka rader att missförstås. 

 62. Kristian Grönqvist

  Ingvar Engelbrekt.

  Tack för informationen. Som om jag inte skulle veta det.

  Läs istället igenom mina inlägg nästa gång, utan att svara med ryggmärgen. Då blir det så bra så. Det har inte fallit Er in att jag kanske just därför skriver som jag skriver. För att snabbt sålla agnarna från vetet. Ju äldre man blir desto snabbare ser man mönstret.

  Jag tycker verkligen inte att jag komplicerar saker. Jag påstår inte att saker orsakas av det ena eller det andra. Jag kommenterar för det mesta bara verkligheten och undrar ibland om alla tolkningar verkligen är genomtänkta eller genomarbetade.

  Jag påstår aldrig något jag inte vet någonting om, vilket kanske ger intrycket av kaxighet, eftersom det jag uttalar mig om är saker jag själv tagit reda på eller upplevt.

  Mao,  man upplever det man tolkar saker som och tolkningsföreträdet är inte alltid bara på en sida. Redan enkel sannolikhetskalkyl talar sitt tydliga språk om den saken.         

 63. Jan-Erik S.

  Jan E M#60:
  Du skriver:
  ”Att de får liknande resultat som andra meteorologiska institut tycker inte jag är konstigt. ”
  Jag tycker inte det är konstigt.
  Jämfört med danska och väderlekstjänsten så är SMHI outstanding…på att gissa fel.
  Samma här. Finns inga skäl att de gissat rätt.
  SMHI som vi stöttar med skattemedel borde läggas ner.
  Varför inte gräva ner SMHI i de skyddsvallar mot havsnivåhöjningen som de påstår kommer att drabba Sthlm?     
    

 64. Kristian Grönqvist

  Olaus Petri

  Med en bachelor i geologi och en master i paleoantropologi förutsätter Du fortfarande att jag inte är underkunnig om deltor. erosion, vattnets påverkan på stadsbyggnad eller tunnlar genom Hallandsåsen. Du tar Dig väldigt stora friheter, trots marginell utbildning.

  Vad jag skrev i klartext var, att blir man stadsbyggnadsingenjör i Stockholm, så har man säkert erforderlig utbildning för det. Vilket innebär även en framförhållning inför värsta scenarier. vare sig de kommer att inträffa eller inte. Annat vore tjänstefel. Och är anledningen till att Du inte sitter på posten.

  Det går alltid att raljera från ett elfenbenstorn, men när man sitter på ansvaret, så ser det faktiskt väldigt annorlunda ut. Oavsett om det rör sig om World Trade Center eller hamnbassängen eller slussen i Stockholm…

  Skärp Er grabbar. Er okunskap lyser som en fyrbåk.

  Som ett praktiskt exempel från Härjedalen i vanlig ordning, kommer följande:

  Alla dammarna i Ljusnan, dimensioneras efter den sk ”tusenårsfloden” , alltså inte en flod som inträffar precis vart tusende år, utan som i värsta scenariot kan inträffa vart tusende år. Alla marginbaler förstärks till det scenariot. Vilket gör att ingen damm rasar precis i morgon. Ändå vet vi att en olycka kan hända…

  Vad lär detta oss om ingenjörskonst. Jo att man tar till marginaler vare sig det gäller vatten, hus eller offentlig konstruktion. Utom om man har ont om pengar. Och det är det som Ni i förlängningen vill spara på, eftersom Ni påtalar allt onödigt i förbyggande åtgärder.

  Det behöver inte gå åt helvete, men gör det det, vem hänger vi först…?                

 65. Kristian.
  Du riktar ditt svar till mig. Jag ville ett vänligt råd. Du säger att du visste om det. Och att du skrev som du skrev för att ”sålla agnarna från vetet”.
  då skall jag i fortsättningen undvika att kommentera dina inlägg eftersom de tydligen kan ha en dold agenda.

 66. Kristian Grönqvist

  Ingvar

  Alla människor har en dold agenda… Har Du inte upptäckt det än…? 

 67. Christopher E

  Kristian Grönqvist;

  Dina bortförklaringar är något av det pinsammaste jag sett på länge. Du gjorde ett billigt försök att förlöjliga de som inte oroar sig för att Stockholm drunknar genom att hänvisa till en totalt ovidkommande händelse i New Orleans.

  Att du själv påstår dig ha överlägsen kunskap i alla ämnen, och således alltså påstår att du visste att jämförelsen var nonsens, gör ju faktiskt inte feltrampet mindre, utan större.

  #54; Du är tydligen bara ute efter att provocera och bidrar inte kunskap. Om du är den stora ”barnmorskan” som ingen kan lära att föda barn så har vi inte sett något skrivet av dig som stöder det. Vattennivån i New Orleans var ett dödfött barn på grund av barnmorskan i detta fall…

  Är du förresten samme Kristian Grönkvist som blev blockerad på bloggen Terra Incognita efter upprepade spydigheter?

 68. tty

  Kristian Grönqvist #64

  ”Med en bachelor i geologi och en master i paleoantropologi förutsätter Du fortfarande att jag inte är underkunnig om deltor. ”

  Kunskapen sträcker sig i varje fall tydligen inte till vad pluralformen av ”delta” är.

 69. Pehr Björnbom

   
  En annan sak av typen mycket skall man höra innan öronen trillar av är följande påstående av Lars Karlsson på UI för att försvara sitt angrepp på att Sten Kaijser påpekat att koldioxidens mättnad har betydelse för växthuseffektens storlek:
   
  Att effekten av CO2 inte i någon rimlig mening är ”mättad” kan man konstatera genom att jämföra med Venus: med 96% koldioxid i en mycket tät atmosfär (90 x jorden) är växthuseffekten där på c:a 400 grader.
   
  17 oktober 2011 21:47
   
  Men mättnad har inte med växthuseffektens storlek i sig att göra utan med hur växthuseffekten ändras med ökad koldioxidhalt. Nästan mättad innebär att temperaturen inte direkt ökar så mycket vid ökad koldioxidhalt, i fallet Jorden att fördubbling av koldioxidhalten ger en direkt effekt av 1 grad i stället för 10 grader som vi ser hos en del andra växthurgaser.
   
  Lars Karlsson stöder sig på vad som skrivs i Wikipedia:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Venus
   
  Den stora CO2-rika atomsfären tillsammans med det oerhört höga atmosfärstrycket resulterar i en stark växthuseffekt som höjer yttemperaturen till ungefär 400 °C mer än vad den skulle varit i annat fall, vilket gör att yttemperaturen kan nå 500 °C.
   
  Men här menar man alltså inte att växthuseffekten är temperaturökningen på grund av ökad koldioxidhalt. Växthuseffekten innebär här helt enkelt att Venus har en högre temperatur än den skulle ha om dess atmosfär inte innehöll några växthusgaser.
   
  Detta beror på två saker. Koldioxiden gör att strålningsbalansen mellan Venus och världsrymden flyttas upp till hög höjd över Venus yta. På grund av det stora trycket i Venus atmosfär (nästan 100 bar vid ytan) så ökar temperaturen därifrån och neråt med 400 grader.
   
  Så om Venus inte alls skulle ha någon växthuseffekt så skulle dess yttemperatur vara upp till 100 grader. Men genom att koldioxiden inte släpper ut värmestrålningen förrän på en hög höjd så blir det på denna höjd som temperaturen blir upp till 100 grader och nere vid ytan blir den, genom att temperaturen ökar med trycket när man går nedåt i atmosfären, upp till 500 grader.
   
  Det som gör att Venus växthuseffekt är så mycket större än Jordens är alltså att Venus atmosfär har så högt tryck. Men trots att Venus atmosfär har hundra gånger större tryck så blir växthuseffekten mindre än tjugo gånger större än Jordens.
   

 70. Pehr Björnbom

   
  Lars #52,
   
  Min spontana fundering när jag läste DN-artikeln var att journalisten måste ha ”tillrättalagt” det som står i SMHI:s rapport.
   
  Kanske är det just så. De scenarier från den klimatvetenskap som vi kritiserar här på TCS visar ju inte samma riskbild som man får om man läser DN-artikeln, precis som du påpekar. En bra gissning är alltså att DN överdriver.
   
  Klimatforskare brukar ju faktiskt framhålla att man inte kan göra prognoser för klimatet. Vad man kan göra är riskanalyser baserade på klimatmodeller och scenarier. Dessa riskanalyser blir dels beroende på hur mycket man litar på att klimatmodellernas resultat faktiskt ger någon slags bild av vad som kan hända i framtiden, dels blir de beroende på hur man värderar riskerna.
   

 71. Inge

  För min del så kan Kristian Grönqvist gärna blockeras här också. Han respekterar inte alls våra synpunkter men kräver att själv bli respekterad och begär att vi ska läsa mellan raderna för att förstå vad han egentligen menar och bidrar inte på något sätt till diskussionen med några fakta.

 72. Olaus Petri

  Kära Kristian, ingenstans skrev du:

  ”Vad jag skrev i klartext var, att blir man stadsbyggnadsingenjör i Stockholm, så har man säkert erforderlig utbildning för det. Vilket innebär även en framförhållning inför värsta scenarier. vare sig de kommer att inträffa eller inte. Annat vore tjänstefel. Och är anledningen till att Du inte sitter på posten.”

  Inte för att det du trodde att du skrev men inte skrev har någon bäring på någoning, så förstår jag naturligtvis att du blir förvirrad och lite ilsk när det du tror att du skriver faktiskt inte skrivs (av dig).

 73. Slabadang

  Pehr B!

   Bloggen Utan Insikt,  Utan Insyn, Utan Integritet och Utan Intresse är ett fenomen så märkligt att man bara skakar på huvudet eller gapar.
  Nu har ju inte UI fler besökare än vad det finns amerikanska turister i Somalia i och för sig, och bevisar att konceptet inte är speciellt intressant eller framgångsrikt.

  Vem besöker livets ords bloggar om gudstro om man vill diskutera religion? Det blir liksom bara ett forum för de inre redan frälsta medlemmar som istället borde samtala över en trevlig fika med kanelbullar för att bekräfta varandra och sin tro. Den öppna omvärlden uppfattas ju lätt som hotfull och agressiv om man är hårt troende. I faikarummet med kompisar känns det mycket tryggare.

  Censuren och kontrollen över argumenten i kommentarerna är inte grundad på formen eller uttrycket utan endast motsatsen dvs de kritiska kommentarer som verkligen har ett innehåll censureras och endast de med sämre släpps fram. Ett genuint svaghetstecken och bevis på rädsla och osäkerhet.

  Venus är inget bra exempel för klimathotare att dra fram av flera skäl. Att Lars K inte har koll på den mest grundläggande fysik är helt mänskligt om man är vanlig läsare, men som redaktör för UI blir det verkligen pinsamt i kombination med den högre svansföringen om det ”vetenskapliga kunskapsläget”. Näväl vi fick ett tydligt exempel på hur det står till med den saken på UI.

  Jag gillar och litar på ingenjörer. Varför är att de kan inte jobba efter ideer och teorier utan måste alltid leverera funktion i slutändan. Ansvaret för funktion och realitet ligger liksom inbyggt i själva yrket och som kritiskt granskande felsökare är de suveräna.

  Vad gäller Venus så förstår jag att en ingenjör reagerar mycket starkt på dessa observationer och ingen här på TCS har kommenterat dessa observationer. Vad är felet?

  http://theendofthemystery.blogspot.com/2010/11/venus-no-greenhouse-effect.html

 74. Lars Jonsson

  Pehr #70
  Det första man ser på uppslaget i DN är just ordet SMHI´s prognos. Jag tycker man kan analysera frågan med tydliga argument avseende just framtida ”möjliga” havsnivåökningar, eftersom det kunde vara ett möjligt problem för dagens stadsplanerare. Hela artikel är dock så pass generell och overderhäftig att den inte borde ha publicertas.
  Detta är effekten av den inbjudan som klimatvetenskapen gjorde till andsra dicipliner, dvs humanvetenskapen, att vara med vid festbordet. Nu finns det tydlkligen läkare som enbart sysslar med hälsa och klimat.
  En tanke som slog mig avseende hennes påstående att vi är anpassade till en visst nordligt klimat och därför kommer att ”drabbas” av diverse värmeböljer etc. Två frågor:
   
  1) Vilken forskning ger vid hand att nordbor inte på 100 år skulle kunna acklimatisera sig till ett klimat som är mer likt Sydeuropas?
  2) Hur påverkas vår sammantagna genetiska disposition till ett varmare klimat med tanke på att antagligen ca 30% av stockholms invånare har sitt ursprung från länder, med just ett ännu varmare klimat, Balkan, Centralasien, Mellanöstern, Afrika, Sydamerika etc etc. Kunde man inte helt enkelt säga att med det nya bredare genmaterialet så kommer svenskarna om hundra år just vara perfekt anpassade till 4-6° varmare årsmedelvärde (vilket jag inte tror på) .
  Sedan måste man ju ställa sig frågan, hur skulle det vara att installera luftvärmepumpar nöär man kjommer i riskzoonen, dvs 85+ de fungerar ju som aircondition på sommaren. Att se kommande värmeböljer (om 100 år) som ett reellt hälsoproblem för ökad dödlighet är ju helt befängt. Troligen är datorn ett större hälsoprobelm än varmare klimat.
   

 75. Pehr Björnbom

   
  Slabadang #73,
   
  Den gode Harry Dale Huffman överdriver lite när säger att det inte finns någon växthuseffekt vare sig på Jorden eller på Venus. I själva verket stöder hans beräkningar att det finns växthuseffekt på båda planeterna så lite är det som han leker med ord.
   
  Han visar ju att utstrålningstemperaturen hos Venus är 1,176 ggr utstrålningstemperaturen för Jorden beroende på att Venus är närmare Solen. Utstrålningstemperaturen skall motsvara den temperatur som atmosfären får på den höjd i atmosfären där utstrålningen sker och den bestäms av strålningsbalansen (ingående strålning = utgående strålning).
   
  På grund av växthusgaserna kommer utstrålningen att ske i atmosfärens (egentligen troposfärens) översta skikt. När man sedan går nedåt i atmosfären ökar temperaturen på grund av trycket och vi får en högre temperatur vid ytan än om vi inte skulle ha växthusgaser. Detta är växthuseffekten.
   
  Harry Dale Huffman gör sina beräkningar precis efter samma antaganden. Han antar alltså att det finns en växthuseffekt men han säger inte så. På detta sätt leker han alltså med ord.
   
  En intressant sak som han visar är att när man går nedåt i atmosfären och trycket ökar så bibehåller Venus och Jorden samma förhållande mellan temperaturerna 1,176 som mellan utstrålningstemperaturerna. Så vid trycket 1 bar är Venus temperatur 1,176 ggr Jordens temperatur vid ytan.
   

 76. Håkan Sjögren

  Pehr Björnbom # 69 : Att temperaturen på ytan av Venus ör så hög beror på två saker. Dels ligger Venus närmare solen, vilket ger en högre temperatur, dels är atmosfärens tryck så mycket högre än jordens. Om man söker upp ett ställe i atmosfären på Venus där trycket är en bar, dvs samma som vid jordytan  och korrigerar för solavstånden så blir temperaturerna lika. Detta är oberoende av om det är koldioxid som ger det höga trycket eller om det vore till exempel argon i stor myckenhet. Jag vidhåller: det finns inga ”växthusgaser” annat än i IPCC:s mytologi. Mvh, Håkan.

 77. Thomas

  Slabadang #73, en sak den där länken missar är Venus höga albedo. Venus tar emot mindre solljus än jorden trots sitt läge och därför är temperaturen på utstrålad IR lägre än den på jorden, inte högre. Utan växthuseffekt skulle dessutom vare sig jorden eller Venus ha de temperaturer de har. Tvärtemot vad Huffman påstår vet naturligtvis forskarna om hur Venus ser ut och deras teorier förklara temperaturen där också.
   
  Det hela är bara exempel på en av alla dessa självutnämnda genier som med jämna mellanrum bygger evighetsmaskiner, löser cirkelns kvadratur etc och inte förstår varför inga seriösa vetenskapsmän inser deras storhet.

 78. Pehr Björnbom

   
  Thomas #77,
   
  Du har rätt i att Huffman missat att ta hänsyn till Venus mycket större albedo än Jordens.
   
  Gör man det så stämmer hans beräkningar mycket sämre. Jag är ju inte direkt någon expert på detta men jag gissar att konvektiv värmeöverföring jämfört med värmestrålning är mer betydelsefull i Venus atmosfär än på jorden givet det höga atmosfärtrycket. Detta borde gynna uppkomsten av adiabatiska temperaturprofiler, så kallad konvektiv jämvikt.
   
  Jag antar att du med självutnämnt geni syftar på att Huffman inkompetensförklarar andra vitt och brett medan han framställer sig själv som den som vet bäst. Detta tycker jag är ett allmänt förekommande fenomen inom bloggosfären som jag sett mycket av i klimatsammanhang.
   

 79. Magnus A

  Kristian Grönqvist. Det är nog så att ingen (jag läste inta alla kommentarer efter #54) gett dig ett relevant argument. Det var om landsänkning mm, trots att du tog upp en orkan, samt att du såklart bemötts med (hävdar jag bestämt) mycket otrevlig dryghet.

  Grundfelet i ditt argument är att du antyder något som inte stöds av forskning, nämligen att det kommer att bli värre orkaner pga global uppvärmning.

  Historiskt är kan inte sägas att de blivit kraftigare eller fler, och senaste decennierna exvis dessa data för energi hos dem:

  http://coaps.fsu.edu/~maue/tropical/global_running_ace.jpg

  Men framför allt anser inte ledande forskare på området att fler eller kraftigare orkaner kommer att bli resultatet av eventuell antropogen uppvärmning. Buskort (*) video med Chris Landsea om just detta:
  http://www.youtube.com/watch?v=uFJpRp1-dNU

  (*) Inte busskort!

 80. Pehr Björnbom

   
  Thomas #77,
   
  Judith Curry har skrivit om Planetary Energy Balance:
  http://judithcurry.com/2011/08/19/planetary-energy-balance/
   
  Hon länkar till ett kapitel i sin lärobok:
  http://curryja.files.wordpress.com/2011/08/planetary-energy-balance.pdf
   
  Där framgår det på sidan 3 att Venus teoretiska utstrålningstemperatur blir 244 K mot Jordens 254 K. Detta är alltså effekten av Venus högre albedo, lägre utstrålningstemperatur trots att Venus är närmare Solen.
   
  Ett mått på växthuseffekten är skillnaden i temperatur mellan yttemperatur och utstrålningstemperatur och denna skillnad är mycket större för Venus än för Jorden.
   
  Om man sedan fortsätter att läsa avsnittet 14.3.2 Planetary Time Scales så framgår så småningom att den dynamiska transporten av värme är starkt dominerande på Venus jämfört med strålning. Detta medför att temperaturen utjämnas i tid och rum över hela planeten så att det inte blir någon skillnad mellan natt och dag och inte heller mellan polerna och ekvatorn.
   
  Utjämning av temperaturen i vertikal led innebär konstant potentiell temperatur, dvs. en torradiabatisk profil (just detta står inte explicit just där men så förstår jag saken).
   
  På Jorden råder mer av en likafördelning mellan dynamisk transport av värme och värmestrålning. Detta innebär att vi får skillnader mellan dag och natt och kallare poler än ekvator samt sådana fenomen som inversion.
   

 81. AOH

  Thomas / Pehr Björnbom   #  77  / 78
   
  Det var en  intressant tråd  # 73 Slabadang tipsade om
   
  ”Thomas ……   en sak den där länken missar är Venus höga albedo……..
   
  ”….  Pehr Björnbom  ….Du har rätt i att Huffman missat att ta hänsyn till Venus mycket större albedo än Jordens.
   
  Läs hela tråden och framförallt hur kunnigt och elegant  Huffman  svarar med en del tänkvärda ” hugg” till  den  s.k. konsensus
   
  …..Harry Dale Huffman said…
  Good Morning, Celeste,
   
   
   I have NOT assumed there is no difference in albedo, or that the difference in albedo is unimportant, rather you are assuming that the difference IS important……
   
  ……My analysis clearly and simply SHOWS it is not important, and the simple physical reason why it is not: Because the two atmospheres must be heated by direct absorption of incident solar infrared radiation, both of them by the same portion of that incident radiation (read my second reply to ”biocab”, above).
   
  Konsensus:  
  Thomas:  ”….. Tvärtemot vad Huffman påstår vet naturligtvis forskarna om hur Venus ser ut och deras teorier förklara temperaturen där också…..”
  Ha – Ha – Ha
   
   
  Tråden fortsätter hos ”joanne”  och även där  ger Huffman svar på tal.
   
   
  http://joannenova.com.au/2011/10/there-is-a-greenhouse-effect-on-venus/
   
  „……..Readily disproved, but dismissive of the truth as it suits them (in this instance, Mr. Hammer has conveniently forgotten the Stefan-Boltzmann law, that temperature varies as the fourth-root of the incident power, not linearly with it).
   
   
   Go away, Mr. Hammer (and Jo Nova, see how you too have been led astray, by letting this garbage in as authoritative science).
   

 82. Pehr Björnbom

  AOH,

  Huffman förbiser väldigt mycket när han påstår att infallande infraröd strålning värmer atmosfären på båda planeterna. Även övrig infallande strålning, den kortvågiga värmer, förutom den del av den kortvågiga som direkt reflekteras genom att planeten har en albedo.

  Genom att Venus har en högre albedo än Jorden så blir slutresultatet att Venus värms mindre av infallande strålning från Solen än Jorden.

 83. AOH

  Thomas:  

  Slabadang #73, en sak den där länken missar är Venus höga albedo. ….. 

  Thomas

  Vad tycker du om det här?

   

  http://jennifermarohasy.com/2011/02/a-note-on-the-stefan-boltzman-equation/

  „…….In climate discussions the term albedo seems to be frequently used. This is just (1-emissivity). To me as an engineer the term albedo is gobbledegook and shows to a large extent the users do not understand heat transfer……..“

  SB –Law:

  ……..In summary there is nothing settled about the Stefan-Boltzmann equation. It cannot be used on its own to determine atmospheric temperatures….“

   

  Dessutom väckte TCS stort  internationellt intresse:

  http://theendofthemystery.blogspot.com/

  där Thomas tidigare kommentar talar för sig själv:

  ”…… Det hela är bara exempel på en av alla dessa självutnämnda genier  som med jämna mellanrum bygger evighetsmaskiner, löser cirkelns kvadratur etc och inte förstår varför inga seriösa vetenskapsmän inser deras storhet……”

  Titta gärna vad som skrivs ute i den stora världen:     

  ” ……and others made a series of disparaging comments about it, all quite scientifically incompetent……”