Moren har gjort sin plikt, moren kan gå

 Lennart B

 Gästinlägg av Lennart Bengtsson
Medlem av Vetenskapsakademien
Gästprofessor vid Uppsala Universitet

(”Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen“, från Friedrich Schiller: Konspirationen i Genua).

Under de senaste decennierna har det blivit allt vanligare med politiska enfrågepartier i flera länder och svensk politik har och har också haft en rik flora av dessa. De flesta har både begränsat stöd och begränsad livslängd och flera lyckas sällan tränga igenom det massmediala larmet. Ett märkligt exempel här är fjolårets piratparti som knappast kommer att få någon längre politisk uppehållstid i Sverige, ett annat som däremot har hängt med ett längre tag är miljöpartiet eller de gröna. Bortsett från Sverige och Tyskland, där partiet fått en framskjuten roll, är det internationellt sett obetydligt. En orsak till framgången i dessa länder är dels en kulturellt betingad miljösyn men starka nationalromantiska och teknikfientliga inslag (genteknik, kärnkraft etc.) och dels ett mycket starkt och uthålligt medialt stöd.

Under det senaste decenniet har det svenska miljöpartiet engagerat sig starkt i klimatpolitiken. Detta har initialt förstärkt partiets identitet och bidragit till ett utökat politiskt stöd framför allt i storstäderna. Emellertid, har de allmänna partierna strategiskt också assimilerat miljö- och klimatfrågor i sina program, vilket fått till följd att miljöpartiet tvingats förstärka sin fundamentalistiska profil med allt mer absurda idéer och utökade krav på medborgarna genom fortsatt höjda klimatskatter, andra avgifter och uppoffringar såsom extra ”klimatpåslag” på bil- och flygresor. Detta drabbar i först hand en ekonomiskt utsatt allmänhet med en krympande kassa, men knappast taxi- och flygresande riksdagsledamöter som har den bekväma transporten som en kostnadsfri del av sin verksamhet.  De redan extrema pålagorna, framför allt när det gäller energiförsörjningen, saknar helt grund då Sverige närmast är unikt i sin energihushållning med en fortlöpande och världsledande reduktion av växthusgasutsläppen.  Dessutom har Sverige fördelen av en väl fungerade energiförsörjning genom vattenkraft, kärnkraft och bioenergi som genomförts av framsynta politiker under tidigare decennier. Med en växande absorption av koldioxid i den svenska skogen är sannolikt det svenska bidraget noll eller tom negativt.

För miljöpartiet räcker emellertid inte detta på långt när. Företrädare för miljöpartiet pläderar istället till ett ännu mer absurt sparande, allsköns tokiga investeringar i järnvägstrafik i avfolkningsbygder med ökade kostnader inte minst för alla utanför tätorterna genom ytterligare avgifter för uppvärmning, elström och transporter. Det är närmast obegripligt att en sådan för landet skadlig politik fortfarande stöds av nära nog 10 % av befolkningen. Kanske man borde ta till sig det engelska uttrycket ”Charity begins at home”.

I flera avseenden är den gröna politiken en paradox. Detta har tydligt redovisats i Hans-Werner Sinns utmärkta bok ” Das grüne Paradoxon”.  Uppenbara exempel här är en i de flesta avseenden misslyckad satsning på vindkraft och på etanol, vilket snarare är till förfång än till nytta för klimatet, därtill är det ekonomiskt skadligt. Vindkraften inte minst genom det ökade behovet av reservenergi när det inte blåser och etanolproduktionen för dess utsläpp av andra växthusgaser.

Sveriges fossila utsläpp globalt sett uppgår till ca 1 promille av det globala, vilken dessutom mer än väl kompenseras av en motsvarande kolsänka. Det svenska nettobidraget är enligt bästa bedömningar följaktligen negativt.  Det svenska miljöpartiet borde därför för att få en meningsfull sysselsättning utlokalisera sin verksamhet till länder där koldioxidutsläppen är ett problem. Det är knappast brist på sådana länder, vilka dessvärre saknar de svenska möjligheterna och där framsynta energiinvesteringar inte har gjorts. Som första steg borde det svenska miljöpartiet försöka övertala sin systerorganisation i Tyskland att överväga det mindre kloka i att lägga ned sin kärnkraft och därigenom kraftigt tvingas utöka de fossila utsläppen. Det är nämligen inte möjligt att ersätta detta men en så variabel och osäker energikälla som vindenergi, då produktionen av energi från vindaggregat är helt okorrelerad med dess användning.

Som ett ytterligare steg borde miljöpartiet överväga att flytta sin verksamhet till länder som Kina, USA, Indien mm där, jämfört med Sverige, möjligheterna till besparingar mm är på en helt annan skala. I en globaliserad värd med ett gemensamt lufthav bör ju insatserna göras där de gör mest nytta. Med andra ord moren(miljöpartiet) har gjort sitt i klimatpolitiken, moren(miljöpartiet) kan gå.

Lennart Bengtsson

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Christer Löfström

  Kollar i dag kostnad för ett treårsavtal på el från E.ON och Vattenfall.
  12000 kWh/år
  E.ON 110.40 öre/kWh
  VF 110.38
  Om jag så flyttar från Skåneland till Ersmark (norrut)
  E.ON 98.73
  VF 85.63
  Mellan lägsta och högsta skiljer det 248.50 kr/månad
  Detta är en mindre summa per månad än vad det skiljer genom att handla mat och annat för hushållet där varan är billigast. ICA/Konsum/Netto som alla tre ligger på promenadavstånd.
  (reservation för räknefel)
  Livet är en enda lång fest. (Om man fokuserar på det viktiga)
   

 2. Labbibia

  Stort tack Lennart!

  Mycket bra sammanfattning av hur skev hela klimat/miljödebatten blivit i Sverige, och vem vi har att ”tacka för det”.

  För mig är det en gåta att inte , för folkflertalet i landet,de katastrofala konsekvenserna av MP:s politik, om den genomfördes, genomlyses  av en eller flera kritiskt tänkande journalister…..

  Jomenvisst, många journalister sympatiserar med dem, men långt i från alla! 

 3. Ingemar Nordin

  Bra inlägg Lennart B!

  Men vad har Indien, USA och Kina gjort för ont för att förtjäna MP? Är du inte lite väl hård nu?

 4. bom

  Vääldigt bra skrivet! Miljöpolitiken är helt galen och skadar både miljön och ekonomin.
  Och Labbibia om du vet någon ”kritiskt tänkande journalist” så tipsa mig för den skulle jag vilja se… sådana ffg-upplevelser växer inte på träd!

 5. Peter Stilbs

  Utmärkt, Lennart. Möjligen ett lätt sakfel. Det svenska fossilbränsleutnyttandet lär ska vara 2 promille av världens, inte 1.

  Om MP. Jag blev paff när jag såg en opinionsundersökning härom veckan. De lär ha nästan 20% i Stockholms stad. Ofattbart.

 6. Labbibia

  bom
  Tja…..Anders Bolling på DN, exempelvis.

 7. Labbibia

  bom

  Han har en egen blogg…..

  ”Apokalypsens gosiga mörker”.
  Verkar definitv vara en person som ”tänker själv”.

 8. Jonny Fagerström

  Bra skrivet Lennart!

  Tack för att du medverkar på TCS!

 9. Kurt Persson

  Hur ser Bengtsson på Kinas insamling av naturtillgångar i tex Afrika – transport till kina – produktion i Kina – transport till Sverige – masskonsumtion i Sverige. Ger detta plus eller minus för CO2 i världen. Skulle man kunna påverka detta i Sverige?

 10. Adolf Goreing

  #5 det är de bortskämda socio-, eko-, human-, etc.-medelklass-akademikerna på söder. Oftast utan bil och sällan med riktiga jobb heller. Käkar vegetarisk eko-mat på något mysigt kvarterscafé och tycker att hela världen borde ha som dom.

 11. Christer Löfström

  När jag, en simpel ingenjör, klar med yrkeslivet går igenom livet så här långt, och försöker dokumentera vad som hände vid olika tillfällen, så blir det hela upphängt på platser jag varit, och människor jag träffat.

  Det som förvånar mig är att det i mötena finns så många välklädda, rentvätade, verbala med fina titlar (mer än en professor) som ger intrycket av att tänka med kroppsdelen de sitter med i stället för kroppsdelen som de sätter mössan på.

  Adolf Goreing #10, du ger vid en första betrakelse mig sådant intryck. Jag upprepar det jag bett om i en annan kommentar. Ge mig en länk till något du publicerat.

  Lennart Bengtsson:  
  Ämnet du tar upp berör det jag sysselsätter mig med under innevarande vintervila. 
  Jag skall kolla vad du syssslat med för att få til bröd och mjölk. Medan jag gör det kan du läsa ett intressant inlägg av en småländs präst som enligt mig har koll på läget.
  http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article1591927/Inkludera-energi-i-FN-malen.html

 12. Peter F

  Jag länkade in Bengtssons inlägg till MPs YouTubesida…..den låg kvar i exakt 3 minuter. Hoppas någon fick eftermiddagskaffet i halsen.

 13. Christer Löfström #12

  Jag kan bistå med en CV
  http://www.issibern.ch/~bengtsson/

  😀

 14. Peter F #12

  Ha ha….vad kul! Ja det var säkert någon som fick kaffet i vrångstrupen!

    

 15. Helge

  Christer Löfström # 1 & 11
  Först vill jag påpeka att jag känner rätt många familjer där 250 kr i månaden är mycket pengar, och då handlar de redan där det är billigast osv. Känner även de som omvänt aldrig behöver tänka särskilt mycket på priset. Själv tycker jag alla kostnader som är ologisk ska man undvika, det gynnar ingen på sikt att ta mer betalt än det är värt.

  För företag kan skillnaden vara förödande.

  När det gäller ditt inslag #11 säger det mer om dig själv än om någonting annat.

  Du kanske kan förklara för mig hur det kommer sig att när det förkommer personangrepp och personligt tyckande om andra debattörers personliga förmågor, dvs av nervärderande slag så är det nästan alltid någon som inte har några sakargument att framföra.

  Själv lärde jag mig tidigt att kan man inte bemöta någon med sakargument, har man antingen fel eller så behöver man gå hem och fundera på sina argument. Personangrepp var detsamma som att medge att man haft fel och hade lite problem med den personliga prestigen.

 16. Pehr Björnbom

  Tack Lennart för ett mycket välskrivet och givande bidrag till den så viktiga debatten om Sveriges klimatpolitik. Det väcker många viktiga tankar.
   

 17. Pehr Björnbom

  Helge #15,
   
  Själv lärde jag mig tidigt att kan man inte bemöta någon med sakargument, har man antingen fel eller så behöver man gå hem och fundera på sina argument. Personangrepp var detsamma som att medge att man haft fel och hade lite problem med den personliga prestigen.
   
  Mycket bra skrivet! Detta kan inte upprepas för många gånger.

 18. Adolf Goreing

  #11 Längst ned följe en artikel jag publicerat om aerosoler. De flesta arbeten inom detta arbete finns dock som internrapporter på Harwell, UK. Vilka inte är ämnade för publikt skådande. (Det finns c:a 5-6 sådana ”rapporter” vilka motsvarar ungefär lika många ”papers”. Egentligen mera.). Harwell räknades då (på 80-talet) som militärt område och det mesta man gjorde var ”classified”.

  Det finns ytterligare ett opublicerat manus inom aerosolområdet som jag har skrivit. Den kan du också få om du önskar. Jag betvivlar att du kan tillgodogöra dig innehållet dock. Eftersom den forskning jag var inblandad i var extremt specialiserad. (Det är inte elakt menat). 
  Det kallades inte ens klimatforskning utan benämningen var ”environmental science”.  Jag har sedan den tiden hållit mig a jour med området och läst 100-talet artiklar. Klimatforskningen har utvecklats mot en extrem politisering. Det upplever jag som extremt overkligt och olustigt. Man tonar hela tiden ner osäkerheterna. Något som jag är skolad att i det närmaste överdriva och lyfta fram väidgt tydligt. 

  Här är den artikel jag får hänvisa till utan godkännande:

  Dollard G. J., Davie:s T. J. and Lindstrom J. P. C. (1987)
  Measurements of the dry deposition rates of some trace gas species. In Physical-Chemical Behaviour of Atmospheric Pollutants ´´(edited by Angeletti G. and Restelli G.), p. 809. Reidel, Dordrecht.

  Kan dock inte riktigt se varför detta skulle göra mig mer elelr mindre trovärdig. Argumenten jag framför kan oftast härledas till någon artikel.

 19. Pehr Björnbom

  Kurt Persson #9,
   
  Hur ser Persson på Kinas insamling av naturtillgångar i tex Afrika – transport till kina – produktion i Kina – transport till Sverige – masskonsumtion i Sverige. Ger detta plus eller minus för CO2 i världen. Skulle man kunna påverka detta i Sverige?
   
  😉
   

 20. Adolf Goreing

  #18 (forts.) jag kanske ska tillägga att min enda officiella klimatrforskningsartikel gör mig mer kvalificerad än några av de s.k ”lead-authors” i IPCC-rapporten. Det har ju visat sig att några av dem inte hade publicerat ett dyft inom området tidigare!
  Men återigen. Sakskälen måste väl ändå väga tyngst i debatten?! Vi använder medicinska rön i dagens sjukvård som härrör från nazisternas experiment i koncentrationslägren. Ska vi sluta med det med hänvisning till att det är inte trovärdiga nazister som ligger bakom? Oavsett fakta?

 21. Mr. G.

  Ja det är stor skillnad på Lennart Bengtssons seriösa tanke- och skrivarbete och det som just nu pågår i Kalifornien:
  Gov. Jerry Brown criticizes ’political lemmings’ of climate change:
   http://blogs.sacbee.com/capitolalertlatest/2011/12/jerry-brown-criticizes-political-lemmings-of-climate-change-california-san-francisco.html
  ”Voodoo-Science”- Multi-Dr. Pachauri of IPCC proposes consensual climate science programme: ”New approach to climate deniers: Launch them into space!”…on Sir Branson’s private space craft:
  http://www.grist.org/climate-skeptics/2011-12-16-new-approach-to-climate-deniers-launch-them-into-space

 22. Pehr Björnbom

  Adolf Goreing #18,

  Tack! Jag tycker att det är värdefullt att veta att du har en solid bakgrund som aerosolexpert.

    

 23. Peter F

  Jag har nu bombat MPs YouTubesida i ett par timmar och är numer spärrad från att få  lämna kommentarer. Ett typiskt svenskt antidemokratiskt parti mao. Lite besviken är jag. Men tyvärr inte förvånad. Varför vågar man inte ta en debatt i denna fråga.

 24. Lennart.
  Bra skrivet. Jag kan inte tänka mig något mer konstruktivt än att ta bort moms och ”energiskatt” på el. Det skulle göra underverk för svensk industri och ha positiva effekter på hushållen.

 25. Kurt Persson

   Björnbom #19
  Hur ser Björnbom på Kinas insamling av naturtillgångar i tex Afrika – transport till kina – produktion i Kina – transport till Sverige – masskonsumtion i Sverige. Ger detta plus eller minus för CO2 i världen. Skulle man kunna påverka detta i Sverige?

 26. Mr. G.
  Kalifornien är kört. Hade tankar att pensionera mig där men det blev inte av. Som tur är.

 27. Kurt Persson #25

  Tramskommentarer undanbedes!

  Vi har kommenteringsreglerna beskrivna i en länk längst upp till vänster på sidan, du kanske behöver uppdatera dig?

 28. Det är ju jag som fick äran att publicera Lennart Bengtssons tankar om miljörörelsen och jag håller självklart med honom. Det pågår diverse märkliga diskussioner i Sverige idag bl a detta med köttfria dagar. Vissa menar på fullt allvar att politiker skall bestämma vad vi skall äta.

  Tack men Nej tack säger jag om det.

    

 29. ThomasJ

  Intressant läsning, Lennart! Tack!

  I USA är mer/mindre ’the hell loose’ m.a.a. DoJ’s aktion att beslagta bloggaren Tallblokes laptops, läs Jeff Id’s take här:

  http://noconsensus.wordpress.com/2011/12/17/crackdown-u-s-representative-ed-markey-d-ma-its-time-to-bring-them-to-justice/

  Å då erinras att Markey kallar sig för demokrat… man baxnar!

  Mvh/TJ

 30. Lena Krants #28

  Jag tror nog inte att det blir lag på köttfria dagar i Sverige- på samma sätt som att det inte är lag på att äta 68 brödskivor om dagen, eller att fira jul och midsommar på ett lagstadgat sätt…

  Att Kurt Persson råkade lyfta blicken för att se samhället i ett lite större och mer globalt perspektiv är väl knappast att betrakta som trams.

  ”Follow the money” så kan du nog börja ana i vilken ända miljöproblemen är som störst.

 31. LBt

  Lennart Bengtsson menar att klimatinsatser bör göras där de har störst effekt, där de optimalt kan bidra till att sänka de globala CO2-utsläppen. Begåvat, genomtänkt, naturligtvis är det så.

 32. Ingemar Nordin

  LBt #31,

  Ja, det är väl ett minimikrav – om man nu tror att det är något större problem med den mänskliga CO2-produktionen. Men i så fall är det inte bara MP som bör klandras utan även FNs alla klimatmöten. Hur mycket sänkning av CO2-produktionen har de åstadkommit sedan Berlin-mötet (när det nu var på 90-talet)? Och hur många miljarder har inte deras möten och avtal om åtgärder kostat?

 33. Uffeb #30

  Jag heter Krantz och inget annat!

  😉

  Ibland tycks du kasta dig in utan att ha läst kommentarerna. Kurt Persson får gärna säga sina tankar om Sveriges Import och vad som är bra respektiva dåligt med det. Det var liksom det han ombads att göra men han svarade med att ställa om samma fråga till den som frågade.

  Vad gäller köttfria dagar pågår det en sådan diskussion men du har kanske missat den?

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/politiker-ska-inte-bestamma-vad-folk-ska-ata_6713669.svd

            

 34. UD/RK Samhällsdebatt har samlat en del ”Twitter” från Durban. Läsvärt!
  http://uddebatt.wordpress.com/2011/12/11/the-real-story-behind-durbancop-17-through-twitter/

 35. Och Andas lugnt har skrivit om ”The Empire”
  http://andaslugnt.blogspot.com/2011/12/klimatmyglet-varre-vi-trott.html

 36. Lena Krantz #33

  Ursäkta stavfelet. 🙂

  Jag vet vad du heter, och hur ditt namn stavas.

  När det gäller Kurt Perssons kommentar så uppfattade jag den inte så snäv så att den bara skulle handla om lilla Sverige. Men jag fattade kanske fel i hastigheten?

  Om köttförbud vissa dagar skrattar jag bara. Inget att bry sig om tycker jag. Jag varken jagar eller föder upp egna köttkreatur, men kan välja vilka dagar jag äter kött oavsett hur högermänniskor hotar med framtida köttfria dagar.

  Påminner mig om tidigare högerretorik:  ”Snart får man väl inte bestämma vilken trottoar man ska gå på i det här landet.”

  Jag kanske kan tillägga att jag själv inte är vänster, men jag är lite nyfiket intresserad över hur extremhögern ogillar sitt eget land och sprider fullständigt förödande negativa vrångbilder av ett ganska trevligt land.

 37. Åke N

  Uffeb #36.
  ”Jag kanske kan tillägga att jag själv inte är vänster, men jag är lite nyfiket intresserad över hur extremhögern ogillar sitt eget land och sprider fullständigt förödande negativa vrångbilder av ett ganska trevligt land.”
  Vad f-n vill du säga?

 38. Lennart Bengtsson!
  Jag tycker att det är intressant att du inte tvekar att säga att Sverige eventuellt är en koldioxidsänka, totalt sett.
  I Finand verkar motsvarande diskussion föras efter Durban. Jag snubblade över detta i veckan som gick:
  http://www.forest.fi/smyforest/foresteng.nsf/allbyid4/8BAECDAD174714E5C22579650048E1A5

  Det hela kanske skulle bli ett originellt revynummer, om inte några andra hunnit före:
  http://www.youtube.com/watch?v=JDCgNx0h5rQ

 39. Åke N

  Gunnar #38.
  Mitt i prick, sista länken. Har sett den förr, men man glömmer.

 40. Uffeb # 36

  Om du är intresserad föreslår jag att du läser artikeln som jag länkade till. Den är en debattartikel som protesterar mot att införa köttfria dagar och skriven av en Moderat. Här har du en artikel skriven av några som vill införa dessa dagar. Den är skriven av en blandning av partitillhörighet, både höger och vänster.

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/kommunerna-bor-infora-kottfria-dagar_6705871.svd

  Detta har nog inte så mycket med höger eller vänster att göra till att börja med och det är nog bra om du håller dig till saken, det blir lättare att svara då.

  Nej, Kurt Persson menade inte i Sverige utan vad Sverige importerar.

  Ursäkta om jag är lite noga med stavningen men jag känner ju liksom inte igen mig själv annars!

  🙂

      

 41. JonasB1

  Jag är förvånad att Bengtsson vill ha med TCS att göra med tanke på det han hade att säga hos UI för ett tag sen. Han har väl tröttnat på ekokammaren?
  Men roligt att han vill delta där debatten förs. Det vore dock intressantare om han delgav oss sina synpunkter om att klimatkänsligheten av allt att döma är lägre än IPCCs skattning.

 42. Lena Krantz #40

  Läste inte repliken på inlägget du länkade till.

  Vore kul om Alliansen kunde framföra en enad politik när det gäller den här sortens frågor. Man kanske kunde lagstifta om att barn i skolan ska få tillgång till mjölk minst en gång i veckan, eller att äldre i samhällets omsorg ska få plättar stekta på båda sidor minst varannan gång det serveras.

  Att en moderat lantbrukare protesterar mot pratet om köttfria dagar är inte märkligt.

  Det jag associerade till var kanske förlegat. Det är inte alltid så lätt att hänga med i hur olika politiska partier försöker profilera sig.

  När det gäller sakfrågan så är jag inte så insatt i mathållningen eller oppinionerna i Täby, men det kanske redan finns många köttfria dagar för skolbarnen i många kommuner? Kanske till och med i Kungälv…

  Man får troligen fortfarande välja trottoar även där.

  Men jag är som du förstår mycket måttligt intresserad av vad dom skriver och tycker. Men retoriken är spännande tycker jag.

 43. Tage Andersson

  Det finns massor av miljöproblem ett miljöparti borde ägna sej åt. Tyvärr har man låst fast sej vid klimatet och energin. Betr klimatet vet man att den långsiktiga globala temperaturstegringen var 0,06 grader C per decennium under 1900-talet. Den visar ingen tendens att höjas annat än i overifierbara klimatmodeller och domedagsprofeters katastrofhunger. Klimatskräcken leder till häxjakt på den nyttiga koldioxid som bildas vid all förbränning. Speciellt bisarr blir denna jakt i ett litet land som vårt. Tack vare kärnkraft, vattenkraft och i förhållande till sin folkmängd enorm tillgång till biologiska bränslen, har vi ju redan låga utsläpp av koldioxid. Eftersom vi svarar för knappt 2 tusendelar av de globala utsläppen blir en minskning av våra betydelselös. I stället motiveras den av att vi, som bror duktig, ska vara bäst och ledande. Tror någon att megastater som Kina och Indien ska imponeras av oss?
  I-ländernas välstånd har skapats av billig och effektiv fossil energi. Fortfarande vilar den på dessa, alltså kol, olja och gas. Nu, när vi fördyrar energin med skatter och försöker övergå till ineffektiv energi, som vindkraft, skjuter vi oss själva i foten. Det är också orimligt att fordra att u-länder ska avstå från den billiga och effektiva fossila energin. Det är minst sagt angeläget att de får det bättre. Ju fortare det går, ju mer kommer de att ägna sej åt miljön. Och lösa befolkningsproblemet genom mindre barnkullar
  Typiskt för den enkelriktade svenska klimatdebatten är att kunniga debattörer, som Lennart Bengtsson, sällan släpps fram i våra media.

 44. Peter F

  Jag har nu förstort en hel lördag för ”vakten” på MPs  YouTubesida. Ni får gärna hjälpa till med upprepade inlägg. Bengtssons artikel duger gott, men glöm inte ange källan

 45. Christer Löfström

  Lena Krantz #13.
  Tack för länken. Bra att starta från.

  Adolf Goreing #18
  Stort tack för referensen! Ditt område är alltså Aerosolfysik. Din kommentar #10 handlar dock inte om aerosolfysik (spännande). Ligger väl nära till hands att tro att jag inte har förmågan att läsa vetenskapliga artiklar, men helt säkert skall du inte vara.

  Pehr Björnbom och Helge.
  Om jag nu får till det, siktar på marknadsveckan i Skåne 2012, så kommer man att kunna läsa namnen på de jag mött och vad som försiggick. Examensarbetaren från KTH, gasturbinbrännare, som påstod att han utfört ett arbete som jag gjort. Professorn på LTH som godkände en licavhandling där det felaktig påstods att artikel var acceperat för publikation, är bara små saker.
  De flesta som korsat mitt spår har jag haft stort utbyte av att arbeta med. Men andelen av fibblare är ansenlig.
   
  Lennart Bengtsson.
  Din artikel ovan berör inte ditt vetenskaliga område. Den handlar om politik. I sverige är det inte bara miljöpartiet som överdrivit klimathotet.

  Folkpartiet och Moderaterna, kärnkrafstkramarna, har gjort samma sak.

  Centern, böndrenas politiska gren, har gjort det för att ersätta bidragsberoende matproduktion med bidragsberoende produktion av energigrödor.

  Om jag skulle välja ut någon organisation i Sverige att granska med avseende på stolligt energi- och klimatbeteende, skulle jag välja organisationen Svenskt Näringsliv.

  Vad är din reaktion på Alf Svenssons artikel i Sydsvenskan?

 46. Christer Löfström # 45

  Jag tror inte att det är så meningsfullt att ställa frågor riktade direkt till Lennart i kommentarfältet här på TCS. Förmodligen har han annat för sig än att läsa och besvara kommentarer här. Men jag tror att det fanns en mailadress i länken som jag gav dig.

    

 47. Ingemar Nordin

  Lena #46,

  Jag tycker annars att det vore bra om författarna till inläggen här på TCS kan vara med i diskussionen, åtminstone lite grand. Det är bl.a. den möjligheten som gör bloggar överlägsna prasselmedia.

 48. Ingemar Nordin # 47

  Du har helt klart en poäng men jag har inte bett Lennart att viga eftermiddagen och kvällen åt detta. Det kanske jag skulle ha gjort men så är det hur som helst inte.

    

 49. Ulf L

  Jag skulle uppskatta mycket om Lennart Bengtsson tittade in då och då. Han är sansad och kunnig.

 50. Bim

  Ett skarpt inlägg av Dr Max i dag.
   
  Ge dig lite tid Uffeb, och läs, så kanske du vaknar upp ur din folkhemsutopi.

  Lär dig att makten är elak, girig och oförsonlig och att bloggar som denna och andra är viktiga för att ingen skall kunna dribbla bort demokratin.

  Hörde idag med ena örat barn som spela någon pjäs där de kallade koldioxid en farlig gas. Det är en politisk indoktrinering som är jäkligt osmaklig.

 51. Ingemar Nordin #47

  Håller med dig. Bra förslag. När jag tänker efter så är det ett alldeles utmärkt förslag. Det skulle kunna höja bloggens läsvärde flera snäpp.

  Skribenterna behöver ju inte ge sig in i långa och meningslösa floskler bara för att dom är beredda att läsa och svara på eventuella frågor.
  D v s det behöver ju inte bli av karaktären ”Chatta med Lennart idag mellan klockan si och så…”

 52. …forts  #51

  Men att publicera ett tänkvärt inlägg från en gästskribent, och därefter säga att han troligast inte har tid att läsa eventuella kommentarer eller frågor – ja det känns lite… vet inte vad det kan kallas… lite fel kanske?

 53. Christer Löfström #45
  ”Vad är din reaktion på Alf Svenssons artikel i Sydsvenskan?” 
  Att åren går men svälten består.

 54. Adolf Goreing

  #45 ang. artikel m.m. Jag menade inte att du inte kan läsa vetenskapliga artiklar. Det vet jag inget om. Däremot hade min forskningsinsats mycket lite med klimatpåverkan att göra. Det var helt enkelt inte hett just då. Om någon minns så var det skogsdöden som var på tapeten (i Sverige) och bl.a misstänkte man utsläpp från utlandet. Sverige anklagade UK för sin skogsdöd i väst vilket visade sig ogrundat. Mina aerosolinsatser kom till nytta under Tjernobyl eftersom man då ville modellera nedfallet i den brittiska terrängen.

 55. Bim #50
  Det är en politisk indoktrinering som är jäkligt osmaklig.”

  Ännu osmakligare; den politiska kompostindoktrineringen som betyder att massvis med människor i u-länder år efter år dör svältdöden helt i onödan.

 56. Bim

  Börje Gustavsson # 55
  Ja! Det ena ar ju en följd av det andra.

 57. Ivh

  Ett bra inlägg. Det är ovanligt på den här bloggen. Lennart Bengtsson förklarar tydligt vad han anser fel med miljöpartiets politik.
   
  Det är ett sakfel i det Lennart Bengtssons skriver som Peter Stilbs redan påpekat.
   
  Det som jag tycker är vart att diskutera är att de svenska utsläppen av växthusgaser under de senaste 10 åren minskat med 15%. Detta trots nedläggningen  av Barsebäcks kärnkraftverk. Hade det inte lagts ned så hade nog minskningen varit närmare 20%.
   
  Lennart Bengtsson har några åsikter som jag inte delar.
  Enligt Riksrevisionen så har klimatskatterna varit det effektivaste politiska styrmedlet för att minska utsläppen av växthusgaser. Låginkomsttagarna använder en mindre andel av sin disponibla inkomst till energislukande aktiviteter än höginkomsttagarna. Klimatskatterna har varit en av anledningarna till att det gått så snabbt att ersätta fossila bränslen för uppvärmning av byggnader med biobränslen.
   
  Jag delar heller inte uppfattningen att satsningen på vindkraft är ett misslyckande. 4% av Sveriges elproduktion i år kommer från vindkraft. Däremot så delar jag uppfattningen att det är oklokt att lägga ned kärnkraftverk i förtid och ersätta dessa med vindkraftverk.
   
  När det gäller etanolsatsningen så har jag egentligen för lite kunskap inom området för att ha en säker uppfattning. En mindre mängd etanolproduktion i Sverige tycker jag är OK, eftersom dranken ersätter importerad soja som djurfoder. Nu har jag förstått att en stor del av spannmålen som används vid etanoltillverkningen i Norrköping är kasserad och duger inte till djurfoder eller människoföda. Då duger inte dranken heller som djurfoder, utan den gör man biogas av. I det fallet så undrar jag om det inte vore energieffektivare att använda spannmålen som fast biobränsle för uppvärmning.
   
  Att Sverige haft en framsynt energi- och miljöpolitik delar jag. Men det finns fläckar som inte varit så lyckade. T ex så borde kraftöverföringen mellan norra Sverige och södra vara mer utbyggd. Redan på 80-talet så fanns det förstudier på en förstärkning av kraftöverföringen från Norrland till ett ställverk utanför Växjö. Den hade behövts idag.
   
   
   

 58. Kurt Persson

  Lena #48 Nu förstår jag ungefär varför min fråga till Bengtsson inte kunde ställas till honon av mig – men till mig av Björnbom – fast lite undrande till varföt det blev trams när den ställdes av mig till Björnbom.

 59. Gosselin.  Ny bok på väg
  http://notrickszone.com/2011/12/17/german-climate-and-energy-experts-to-publish-controversial-new-book-rejects-climate-alarmism-calls-to-reopen-debate/
   

 60. ThomasJ

  I.E. #59: Tack för den länken! Intressant blir att notera reaktionerna när boken väl kommer ut i cisrkulation… Kul!  🙂

  Mvh/TJ

 61. Lennart Bengtsson

  Hej

  Här kommer ett försök till svar på en del av alla frågor/kommentarer 

  Normal
  0
  0
  1
  349
  1993
  Max-Planck-Institute for Meteorology
  16
  3
  2447
  11.1539

  0

  21
  0
  0


  Hej
   
  Hans–Werner Sinn i sin bok ”den gröna paradoxen” har mycket klart pekat på det paradoxala i den aktuella klimatpolitiken där enskilda länder som exempelvis Sverige (land A) åtager sig nära nog orimliga energisparbeting medan andra länder som står utanför Kyotoöverenskommelsen (land B) inte gör detta då de har andra prioriteter.  Resultatet hittills visar att Kyotoöverenskommelsen  inte har haft någon som helst effekt på atmosfärens koldioxidkoncentration. Se t ex (http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/index.html, fig 4)
   
  Antag nu att land A reducerar sitt behov av fossil energi. Detta leder till att de fossilproducerande länderna reducerar sitt pris enligt lagen om tillgång och efterfrågan vilket innebär att land B kan köpa mera fossil energi till samma pris som tidigare med konsekvensen att utsläppen av växthusgaser globalt sett inte minskar. I själva verket kommer utsläppen sannolikt att öka då land B förmodligen har en mindre effektiv energiproduktion.
   
  Även om diverse sparåtgärder att minska de nationella växthusgaserna kan ses som etiska, vilket är naturligt i en traditionell protestantisk kultur, så har de dessvärre ingen effekt när det gäller att reducera den globala ökningen av växthusgaserna. Det är detta som är den gröna paradoxen.  Klimatproblemet löser man inte med hjärtat utan med förståndet. Det åtgärder som görs måste enligt min uppfattning vara ekonomiska inom en övergripande marknadspolitik och inte inom en artificiell marknad med nationellt eller regionalt bestämda politiska styrmedel med allsköns subventioner, vilket på sikt riskerar att leda till omfattande felinvesteringar. Vindenergisatsningen är ett lämpligt exempel här.
  Följden blir bara att land A  på sikt riskerar att bli ekonomiskt lidande och effekten på klimatet noll eller negativt.  Att få för sig att man så att säga skall gå före och visa världen vägen är rent dåraktigt.
   
  Det finns bara ett sätt att minska på koldioxidutsläppen globalt sett och det är helt enkelt att låta den fossila energin, i den utsträckning detta är möjligt, helt enkelt bli kvar i marken. Detta är ju även på sikt förnuftigt för de länder som utvinner och säljer fossil energi då värdet med största möjlighet ökar med tiden.  Förhoppningen är att de skall inse detta.  Sverige har ju här i alla fall sparat på sitt uran som säkert kan bli värdefullt i en framtid.
   
   
   

 62. ThomasJ

  Donna Laframboise tar upp en nedranns intressant fakt via en konfa nyligen, citat:


  Which Other Minorities Should Be Blasted into Space?
  December 17, 2011 at 1:47 pm
  To be a climate skeptic in 2011 is to be a member of a minority. Those in power – the establishment – all insist that the debate is over and that the science is settled. Politicians, media conglomerates, business leaders, and international organizations have been banging that drum for years (see note in italics at the bottom of this post).
  But science is never settled. As new information becomes available, our ideas evolve. For those who think science is something that gets decided, once and for all, I have one word for you: Pluto.
  When I was a child the establishment view was that it was a planet. In grade school and high school I was taught that this was the case. Had I taken science courses in university, during the 1980s, I’d have heard the same thing.
  But in 2006, when I was in my early forties, the experts announced that they’d made a mistake. Revoking Pluto’s official planet status, they said it didn’t meet all the necessary criteria.
  Compared to the climate debate whether or not a heavenly orb qualifies as a planet is a straightforward matter. And yet the answer was not written in stone. Over time, the view of the experts changed.
  Therefore just because a perspective happens to be embraced, at this moment in time, by a majority of scientists means nothing. As eminent physicist Freeman Dyson has observed:

  In the history of science it has often happened that the majority was wrong and refused to listen to a minority that later turned out to be right.

  Minority views have a long track record of challenging established authority well beyond the scientific realm. The anti-slavery campaign began as a minority position. A hundred years ago the belief that women should be able to vote was still a minority view.
  These days, when we think of minorities, groups such as gays and lesbians, Muslims, and the disabled spring to mind.
  Which brings me to Rajendra Pachauri, the chairman of the Intergovernmental Panel on Climate Change. This gentleman is the head of a UN body. The UN is supposed to be a champion of diversity. It is supposed to defend the rights of minorities to participate as equal members in society.
  And yet this past week, at a conference in California, Pachauri ‘joked’ that the world would be better off without climate skeptics. In his view we should be assigned seats on Richard Branson’s private spaceship. According to a published account:

  “Perhaps it could be a one-way ticket,” Pachauri said, smiling, “though I’m not sure space deserves them.”

  No one appears to have distanced themselves from these remarks. Apparently everyone else in attendance thought this was funny.
  So I have a question for California governor Jerry Brown, Richard Branson, and the 200 or so others who participated in that event:
  Which other minorities should also be disposed of?
  How funny would it have been had Pachauri said that gays should be given a one-way ticket to outer space? Or Muslims?
  Really, I want to know.

  http://nofrakkingconsensus.com/2011/12/17/which-other-minorities-should-be-blasted-into-space/

  Sorry för x-posting, men detta ÄR rejält oroande, ”..värre än vi trott..”

  Mvh/TJ

 63. Holmfrid

  Tack för inlägget Lennart B.  Om du tillåter skall jag sända in artikeln på Fria Ord i några norrlandstidningar.

  Konstaterar att miljöpartiet nu betraktas som ett hot av s-partiet, som ju fruktar deras populism.   V-partiet under Sjöstedt gör ju sitt bästa för att gnaga i det stora partiet från andra ändan.  s-partiet är nödvändigt för att uppnå en långsiktig energipolitik i ett Europa som hemfaller åt orealistiska visioner.

  F.d.   GD Kåberger i Energimyndigheten har slutat och rest till Japan för att lära japanerna att ersätta 52 kärnkravtverk med vindenergi.  Lycka till med destruktionen!!  Nu är det alldeles nödvändigt för Reinfelt att ersätta Kåberger med en energikunnig person.

 64. Lennart Bengtsson

  hej

  En långsiktig FÖRNUFTIG energipolitik är vad Sverige och Europa behöver. Det är inget som bör drivas av extrempartier vilket nu dessvärre är fallet.

  Lennart B 

 65. Lennart Bengtsson # 64

  Tyvärr verkar det ju som om även något/några av de mer sansade partierna hamnat snett i energifrågan? Tänker närmast på S, som ju inför förra valet hotade att riva upp den nya kärnkraftsöverenskommelsen.

  Fullständigt horribelt, om man betänker vilka en energibristsituation skulle drabba hårdast, nämligen deras egna väljare. Dessa tillhör  ju kanske inte  de ekonomiskt starkaste grupperna i landet.

  Politikernas vägar äro outgrundliga……..

 66. Ivh

  Lennart Bengtsson #61
   
  Det finns bara ett sätt att minska på koldioxidutsläppen globalt sett och det är helt enkelt att låta den fossila energin, i den utsträckning detta är möjligt, helt enkelt bli kvar i marken.


  Mycket bra formulerat.


  Energi behövs ju och min uppfattning är att det går inte att utesluta något alternativ för att förverkliga det. Biobränslen, kärnkraft och vindkraft tillsammans med energieffektiviseringar är det som kan minska behovet av fossila bränslen.

 67. L

  Ivh #66, läste du hela Bengtssons kommentar så inser du kanske att det inte är Sverige som ska gå före, eftersom det troligen får motsatt effekt.

 68. Gunbo

  Lite reflektioner kring Donna Laframboises paralleller till klimatskepticismen.

  Vilken minoritet kämpade för att Pluto skulle benämnas planetoid i stället för planet? Det fanns inget kontroversiellt i beslutet att ändra Plutos status. De enda som protesterade mot beslutet var några astrologer, om jag minns rätt.

  Hon skriver:  ”The anti-slavery campaign began as a minority position.”

  Anti-slaverirörelsen var inte vetenskaplig utan helt och hållet politisk, likaså frågan om kvinnors rösträtt. De flesta sociala reformerna har sitt ursprung i politiska rörelser som till en början var i minoritet.   

  Klimatfrågan är, eller borde inte vara, en politisk fråga utan en vetenskaplig!

 69. Christer Löfström

  Lena Krantz #46
  Vad får dig att tro att Lennart Bentsson tid är viktigare än min?

  Vem tror du en kvinna i Östafrika, lagandes mat inomhus över öppen eld, skulle bjuda på middag?( Kamrat Bengtsson från Vetenskapsrådet eller ingenjör löfström från Skåneland?)
   
  Adolf Goreing #54
  Jag avslutade yrkeslivet med partikelrening av rökgaser från stora industrianlägningar. Dimensionering samt R&D infattande både matematisk modellering och mätningar i verkligheten.

  Daniel Yergin var på CNN förra söndagen i programmet GPS. Han talade om Fracking. Energiintresserad kan ha stort utbyte av hans böcker.
   ”Prize” ”The Quest”
  http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?search_word=Yergin+Daniel&language=&ac_used=yes
   

 70. Robert

  Den största gemensamma faktorn för kommentarerna här är att de vet ganska lite om vindkraft (inkl Lennart Bengtsson). De politiska vinklingarna hoppar jag över. Ser man rent konkret på vindkraftens miljöpåverkan så är den miljömässiga investeringen avseende den energi och resurser som åtgår vid tillverkning och uppförande av ett vindkraftverk återbetald efter 1 år. Lennart pratar om ”misslyckad satsning”, hur kan man göra det utan att ge någon referens. Thanet2 Wind Farm med 147MW installerad effekt och en  produktionskapacitet på 367 GWh ger ett betydelsefullt tillskott av förnyelsebar energi. Det är bara ett av många exempel. Utbyggnaden av havsbaserad vindkraft kommer att öka enormt då det är en ännu dåligt utnyttjad energikälla. Jag rekommenderar läsning av ”Oceans of opportunity”. Ett transnationellt kraftnät som kan realiseras i samband med utbyggnad av havsbaserad vindkraft råder lite bot på problemet med variationer i produktionen.
   
  Ärligt talat tror jag få av er har förstått vilken utmaning mänskligheten står inför (en del förstår men bryr sig inte). Förnyelsebar energi är ett måste. Bortsett från CO2-utsläppen, som kommer att leda till katastrofala förhållanden för många av jordens fattiga, så finns övriga luftföroreningar som måste reduceras. Världens energitillgångar är begränsade och efterfrågan kommer att stiga, alltså behöver vi ett annat energisystem. Problemet idag är att energin är alldeles för billig. Höj energiskatten och sänk skatten på arbetskraften. Det gynnar närproduktion och straffar långa transporter, exempelvis lönar det sig då inte att alltid producera i Kina. Apropå Kina så har de nu gått om Tyskland i fråga om utbyggnad av vindkraften. Insiktsfullt att satsa på detta, trots att de inte har ”någon besvärlig miljöorganisation” som yttrar sig (det är få som kan yttra sig i Kina). På det här forumet är det populärt att tycka illa om miljöorganisationer – det är ganska obegripligt. Det är dessa som till stor del ser till att vi bl. a. fortfarande har någotsånär ren luft att andas, att Östersjön inte helt har dött av övergödning och att GMO inte tagit sig in överallt. Det är de som gör att vi miljömässigt fortfarande har något att lämna över till kommande generationer. För merparten av debattörerna här verkar det dock inte vara prioriterat. Men billig energi och fri handel det är förstås mycket viktigare….. 
  Någon ondgjorde sig över köttfria dagar – jag tycker det vore positivt (jag är inte vegetarian). Ser man sambandet mellan nedhuggningen av regnskogen, odlandet av soja för kraftfoder för att nötboskapen ska växa fortare och vår köttkonsumtion så kommer insikten av att en ändring måste ske. 

  Kredit till Lennart Bengtsson #61 för formuleringen ”… helt enkelt att låta den fossila energin, i den utsträckning detta är möjligt, helt enkelt bli kvar i marken.” Detta är dock bara möjligt med stark utbyggnad av förnyelsebar energi och straffskatt på fossil energi. Givetvis är inte bara vindkraften viktig, utan även biomassa, sol mm. 

   

 71. L

  Robert, är inte vindkraft den största miljöförstöring vi har i Sverige?

 72. Men Robert!
  > Bortsett från CO2-utsläppen, som kommer att leda till katastrofala förhållanden för många av jordens fattiga
  Och hur menar du att det går till?
  >så finns övriga luftföroreningar som måste reduceras
  Det kan jag hålla med om. Låt oss koncentrera oss på reella problem istället istället för att utföra dyrbara regndanser för att blidka klimatgudarna

 73. Lennart Bengtsson

  Robert,

  Jag är rädd att Du missade huvudpunkten. Vad jag försökte få fram var att det är klimatpolitiskt meningslöst för ett enskilt land att föra en  energimässig extrempolitik om den inte omfattas av alla. Det är dessvärre nödvändigt att ta hänsyn till globalekonomiska realiteter.
  Vad beträffar vindkraften så hänvisar jag till Hans-Werner Sinn Das grüne Paradoxon. Jag behöver inte upprepa argumenten här. Vidare har KVA kritiskt granskat vindkraften och framfört det den mycket låga verkningsgraden på ca 6%. Man måste givetvis  producera energi när den skall användas på grund av lagringsproblemen. Med en mindre utbyggnad av den svenska kärnkraften och bioenergin är vindkraften obsolet. Vindkraft är dyr och landskaps och miljö-förstörande  och är dessvärre en följd av en irrationellt grundad  energipolitik som drivits fram av engagerade miljöaktivister utan att begripa de tekniska och operativa begränsningarna eller som framgått i vissa fall inte ens ha klart för sig skillnaden mellan effekt och energi.
  Lennart B 

 74. Holmfrid

  Tyskland är på väg att etablera en stark, dominerande ställning i Europa tack vare en felkonstruerad euro, som gynnat den tyska industrin.  Det är oroväckande, när deras energipolitik är ett vågspel som kommer att riskera det europeiska välståndet.  För att matcha de 100000 MW vindkraft som skall ersätta kärnkraften behövs 60000 MW vattenkraft från Skandinavien, som den tyske ambassadören meddelade i sin artikel i DN.  Norrmännen blev chockade, dock inte det MP-styrda svenskarna.  Luleälvens 11 kraftstationer producerar max 4350 MW. Siemens har meddelat att dom avvecklar kärnkraften.  Tysk ingenjörskonst behövs för att utveckla 4:e gen kärnkraft, som skulle lösa energifrågan för många generationer framåt och producera billig el ur avfallet, som nu deponeras till ingen nytta.  Energifrågan är en ödesfråga för världen.
    Besökte SSAB´s företagspresentation nyligen.  Där visades CO2-kostnadernas effekt på framtida investeringar.  SSAB flyttar nu över de lönsammaste produkterna i Oxelösund till deras anläggning i USA.  Med fördubbling av utsläppsrättskostnaderna som följd av den tyska energipolitiken riskerar Oxelösund nu att avvecklas. Samtidigt boomar järnmalmspriserna.  Deras nyligen renoverade 2:a masugn har inte startats sedan i somras.  Nyckelpersoner börjar dra. Nyköpingsregionen riskerar att svältas ut.  I norra Sverige riskerar den malmbaserade stålproduktionen överflyttning till Finland, där billig egenkontrollerad kärnkraftel lockar.  Då blir rysk naturgas, billig el och järnpellets en oslagbar kombination, som då fimpar kolimporten till Sverige.  Luleå blir då en industriell öken.  Vad blir framtiden för ett Sverige med stort kostnadskrävande pensionärskollektiv, halvt illiterat ungdom och flyende industrier?

 75. Lennart Bengtsson

  Till Tage Andersson och andra som påpekat ett mindre sakfel i min text

  Sveriges kolddioxidutsläpp

  Enligt IEAs key world energy statistics som fritt kan laddas ned utgjorde Sveriges CO2 ursläpp 2009 41.71 Mton och de globala utsläppen 28999 Mton.

  Detta ger efter division:0.14%.

  T.o.m. 2011 utgår jag från att Sveriges utsläpp har fortsatt att minska ngt medan det totala globalutsläppet fortsatt att öka. Okonfirmerade uppgifter anger ett värde på 32-22 Gton

  Sammanfattningsvis bör vi därför ligga närmare 1 promille än 2. Detta var orsaken till mitt värde

  Emellertid har man i dessa siffror, enligt internationell överenskommelse, inte inkluderat de icke-fossila CO2 utsläppen  vilka bör leda till ett värde på 2 promille.  Enligt min uppfattning är det inkonsekvent att inte inkludera CO2 från bioenergin och avfallet( som till  dels kommer från fossila källor). Man bör också nämna att inte minst miljöaktivister har föreslagit att inte heller torv skall inkluderas i CO2 statkistiken. Detta, det svenska fossila bränslet, är  ju inte ett antal miljoner år utan bara några 1000-tals

  Hsn

  Lennart 

 76. Lennart Bengtsson

  Till Tage Andersson och andra som påpekat ett mindre sakfel i min text

  Sveriges koldioxidutsläpp

  Enligt IEAs key world energy statistics som fritt kan laddas ned utgjorde Sveriges CO2 ursläpp 2009 41.71 Mton och de globala utsläppen 28999 Mton.

  Detta ger efter division:0.14%.

  T.o.m. 2011 utgår jag från att Sveriges utsläpp har fortsatt att minska ngt medan det totala globalutsläppet fortsatt att öka. Okonfirmerade uppgifter anger ett värde på 32-22 Gton

  Sammanfattningsvis bör vi därför ligga närmare 1 promille än 2. Detta var orsaken till mitt värde

  Emellertid har man i dessa siffror, enligt internationell överenskommelse, inte inkluderat de icke-fossila CO2 utsläppen  vilka bör leda till ett värde på 2 promille.  Enligt min uppfattning är det inkonsekvent att inte inkludera CO2 från bioenergin och avfallet( som till  dels kommer från fossila källor). Man bör också nämna att inte minst miljöaktivister har föreslagit att inte heller torv skall inkluderas i CO2 statkistiken. Detta, det svenska fossila bränslet, är  ju inte ett antal miljoner år utan bara några 1000-tals

  Hsn

  Lennart 

 77. Pehr Björnbom

  Kurt Persson #58 och Lena Krantz #48,
   
  Jag vill be om ursäkt för kommentaren #19. Den var skämtsamt menad men gick snett och ledde till en tramsdebatt i stället.
   
  Det jag ville säga var egentligen bara att jag upplever Kurts tilltal som oartigt. Det finns ju ett tilltal som de flesta här använder såsom Kurt Persson #58 så varför inte använda detta?
   

 78. Robert # 70

  ”Någon ondgjorde sig över köttfria dagar – jag tycker det vore positivt (jag är inte vegetarian). Ser man sambandet mellan nedhuggningen av regnskogen, odlandet av soja för kraftfoder för att nötboskapen ska växa fortare och vår köttkonsumtion så kommer insikten av att en ändring måste ske.”

  Denna någon var jag. Jag ger dig rätt i att det är totalfel att hugga ner regnskog för att odla kraftfoder (jag tycker att det är totalfel att hugga ner regnskogen av vilket skäl som helst). Men jag menar att lösningen inte är att sluta äta kött utan att verka för att nötboskapen i svenska affärer kommer från svenska bönder i huvudsak. Dessutom hävdar jag att en glad ko som har fått beta eller äta hö etc, dvs en ko som har levt ett bra liv med mat som den är gjord för att äta ger ett bättre kött. 

  Sist men inte minst skall vi undvika onödiga transporter. Vi har kor i det här landet och vi har väldigt mycket betesmark, två komponenter som vi skall utnyttja.

            

 79. Robert #70

  Glömde skriva att jag inte tycker att politiker skall kunna detaljbestämma över människors liv på det viset heller. Jag vill allt bestämma vad jag själv och mina barn äter.

    

 80. Lennart Bengtsson

  Hälsosam proteinrik föda är nyttigt på många sätt inte minst för tankeförmåga och ett sunt omdöme. Kanske detta tom kan höja debattnivån. Njut därför gärna av en välsmakande biffstek även om det skulle vara på en måndag. Jag  föredrar inte minst en Biff a la Rydberg vid mina Sverigebesök även om detta skulle infalla på en måndag. Nötkreaturet som bidragit med biffen får gärna vara svensk men Argentina går också bra.

  Hsn

  Lennart 

 81. Ni är alla rättroende vilket härmed intygas.

 82. Lennart Bengtsson

  Det var ett bra råd!

  😉

 83. Ivh

  L #67
   
  Visst verkar det onödigt att vi i Sverige satsar massor på att minska koldioxidutsläppen när många andra länder inte bryr sig, i det fallet kan jag hålla med dig.
   
  Jag delar däremot inte uppfattningen som många framför här att koldioxiden inte medverkar i den pågående klimatförändringen.

 84. L

  Ivh, poängen var att vi i Sverige snarare kan bidra till högre globala utsläpp om vi minskar användningen av fossila bränslen. 

 85. Pehr Björnbom

  Lennart #76, jag har också sett argumentet att man bör se torv som förnyelsebart bränsle till och med i en avhandling. När jag påpekade det orimliga i detta så togs det inte väl emot av handledaren i fråga.
   
  Det märkliga är att vissa inom bioenergisvängen föreslår att torven skall undantas i statistiken vilket är osakligt. Samtidigt finns det andra inom samma sväng som argumenterar för framställning av så kallad biochar, i stort sett träkol, för att använda som jordförbättringsmedel. Genom att träkol har visat sig inte brytas ner så fort utan kan ligga kvar upp till tusen år i jorden så innebär detta att man extraherar koldioxid från luften.
   
  Men torven som förnybar och biochar som kolsänka går inte ihop. Jag anser dock att det är riktigt att se biochar som en kolsänka och att torv in skall ses som ett förnyelsebart bränsle.
   

 86. Pehr Björnbom

  Korrektion:

  Jag anser dock att det är riktigt att se biochar som en kolsänka och att torv inte skall ses som ett förnyelsebart bränsle.
   
   

 87. Pehr Björnbom #85
  ”Jag anser dock att det är riktigt att se biochar som en kolsänka”

  Javisst är det en kolsänka, men en helt otroligt dum sådan. Mitt påstående att människan inte kan bruka och odla jorden stämmer fortfarande. Först kompost sedan ytgödsling, plöjningsfritt, tillverka biogas av skörderester och nu ska hon indoktrineras med ytterligare en; biochar eller mer känt som terra preta. Helt otroligt, en metod som både är en kolsänka, bygger upp matjordslagret, motverkar näringsläckage från åkerjorden, ger rekordväxtlighet utan vare sig konstgödsel eller GMO har varken miljöetablissemanget eller det akademiska etablissemanget fortfarande inte upptäckt d v s JORDISERING!
  Ni som fortfarande inte vet vad jordisering är kan kolla på denna artikel i Fobos tidning Odlaren. I artikeln nämns också lite om vad jag anser om biochar/terra preta: http://www.fobo.se/artiklar/vaxtodling/odlingsmetodik/odlaren_jordisering_2011.pdf
   

 88. Palle136

  Börje #86:
  Hej,
  hur mycket vatten ger du din pumpa-planta under en odlingssäsong? 
  Och använder den som har odlingsrekordet för pumpor också jordisering? 

 89. Pehr Björnbom

  Börje Gustavsson #86,
   
  Tråkigt att höra från dig som verkar ha kunskap om odlingsjordens egenskaper att detta är så pass överdrivet som jordförbättringsmedel. Från min egen sakkunskap har jag konstaterat att de mängder biochar som man kan tänkas blanda in i odlingsjord är så pass små att det ändå totalt sett endast kan bli en marginell effekt. Ändå satsats det stora forskningspengar på detta och det finns även intressen från företag som arbetar med träkolsframställning inblandade.
   
  Däremot skulle man ju, om man är intresserad av att extrahera mer än marginella mängder koldioxid från atmosfären, kunna göra biochar och lagra upp den i stora deponier som måste skyddas så att de inte utsätts för brand eller bakteriell nedbrytning. Detta skulle då kunna bli ett led i att kontrollera atmosfärens koldioxidhalt enligt liknande principer som Freeman Dyson föreslog redan 1977:
  http://adamant.typepad.com/seitz/files/Dyson_Energy_1977.pdf
   

 90. Christer Löfström

  Kommentar borttagen

 91. Pehr Björnbom

  Börje Gustavsson, jag anser att dina idéer är precis sådana som vi behöver för framtiden. Vad vi behöver är metoder som kan förändra koldioxidhalten om det visar sig att ökad koldioxidhalt är alltför skadlig. Vi behöver fler frihetsgrader i detta för mänskligheten så utmanande problem.
   
  När jag funderade lite mer över jordiseringen och läste i Dysons artikel att torv och humus verkar innehålla mera kol än som finns totalt i alla träden på jorden så framstår jordisering som en stor möjlighet för att kontrollera koldioxidhalten i framtiden.
   

 92. # 19 o 25

  1 Utsläpp av CO2 är ju inget problem. Det är positivt och ger bättre växlighet!
  2 Troligen har Kina insett att AGW är en bluff men spelar med så länge det gynnar dem vilket det gör! EU m.f. slår ju ut sin industri. Företag och produktion flyttar till Kina mm.
  3 Kinas omfattande investeringar i Afrika ger kraftig ekonomisk utveckling som minskar fattigdomen. Det är så välstånd utvecklas!
  (Mycket av svenskt bistånd går till NGOs och svenska kyrkliga organisationer i Afrika. Skulle vi anlita dessa för vår ekonomiska utveckling?)
  4 Jag satt på den angolanska sidan när Sida var i Angola första ggn 1977 för att starta upp svenskt bistånd. Angolanernas önskelista: Volvo, Scania, LM m.f. svenska företag. Det blev nobben! Angolanerna förstod nada. Drog slutsatsen: antingen är sv bistånd en bluff eller så kan sv bistånd bara gå till dagisverksamhet. Suck!

 93. ThomasJ

  Kuragerat tal av verklighetsbaserad politiker, tyvärr ej svensk (finns där öht. någon… ?  😉  )

  http://wattsupwiththat.com/2011/12/17/congressman-rohrabachers-speech-on-climate/

  Undrar om där finns ett uns av embryo hos någon inom den svenska politikokrat-eliten o/e deras lakejer till liknande agerande…?  😯

  Mvh/TJ

 94. ThomasJ

  Holmfrid #74: Tack den, skrämmande!, infon. Vad månne numera ’di nye’ ’centristerna’ i regeringen tänka/tro/göra…? Fru Lööf (etCons.) blir la snart utan jobb då det inte kommer finnas nåt svenskt näringsliv kvar…

  Vad gör f.ö. Svenskt Näringsliv o/e de andra företagarförbunden? Inte speciellt mycket såvitt jag vet…  🙁

  Det gör ont i mitt Land – Arma Land!

  Mvh/TJ

 95. ThomasJ

  #93: korr: ska vara ett ’för’ i inledningen. Sorry!
  Mvh/TJ

 96. Ingemar Nordin

  ThomaJ #92,

  Rohrabacher for president! 🙂

 97. Slabadang

  Rohrabacher!

  Vi kan konstatera att allt fler gör exakt samma analys av läget hotet och problemet. Det som skrämmer mest är ju omfattningen av brotten mot både demokrati och vetenskap och det är oerhört viktigt att hoten formuleras på den nivå där ansvaret för det hör hemma.Klimatdemokraturens medhjälpare sitter ju allra högst upp i hierarkin. Det vänder på allvar nu!! Insikten når allt fler och dominobrickerna faller åt rätt håll.

 98. ThomasJ

  Ingemar #96: Ja, det hade i sanning ’vatt nått’!  😀
  Vem i den blågula ankdammen skulle kunna tänkas bli nominerad ’for president’ – dvs. [idag] motsvarande ’regeringschef’? Nuvarande…?; Näppeligen! Knohultarn?; Jo, tjena mittbena!

  Tror/är övertygad om/ att där bara måste till ett total revidering, evtl. med insats från utländsk kompetens, av existerande svenska, samhälleliga ’styrsystemet/-n’. Du, m.fl., har ju varit inne på tanken att ta upp temat direktdemokrati, vilket jag anser är utengemärkt bra och framförallt absolut nödvändigt för detta samhälles fortlevnad. Hur nu slikt ska gå till finns flertal ideér, koncept, tankar osv., huvudsaken, nu, är iaf ATT dessa tankar/kommunikationer förekommer och ökar i intensitet.

  Mvh/TJ

 99. Palle136 #88
  hur mycket vatten ger du din pumpa-planta under en odlingssäsong?
   
  Bra fråga, men tyvärr svår att besvara, beroende på att vädret d v s sol, vind och regn varierar år från år. En regnig sommar som denna kanske en kubikmeter i veckan när den växer som mest. En varm och solig vecka kanske det dubbla eller mer. En av många fördelar vid jordisering, d v s att ha en djup och hög mullhalt, är att jorden inte torkar ut så fort.
   
  Och använder den som har odlingsrekordet för pumpor också jordisering?
   
  Många gör, kolla här på Anders Lilja (Anders är en av Europas bästa odlare):
  http://www.bigpumpkins.com/Diary/DiaryViewOne.asp?eid=57250
  Dutch Brad, en kanadensare som emigrerat till Holland, har för ett par år sedan b l a odlat världen största squash:
  http://www.bigpumpkins.com/Diary/DiaryViewOne.asp?eid=127167
   
  Många rekordodlare jordiserar utan tänka på det, man gräver och plöjer ned stora mängder färskt organiskt avfall på hösten. Jag vet ingen rekordodlare bland eliten som t ex ytgödslar. I Sverige är vi ett tiotal rekordodlare och samtliga jordiserar.

 100. ThomasJ #98
  Det finns saker som åtminstone jag tycker borde förändras
  Ur Wikipedia.
  Maktdelningsprincipen, maktfördelningsläran, är en doktrin som innebär att den offentliga makten i en stat konstitutionellt fördelas på olika maktpoler, för att dessa ska uppväga och utöva kontroll över varandra i syfte att förhindra maktmissbruk. Maktdelningsprincipen är ett fundamentalt begrepp i moderna parlamentariska demokratier och utgör en av dess grundvalar. Sverige och andra nordiska länder är del av några få länder som inte tillämpar en tydlig maktdelningsprincip.
   
  En författningsdomstol är en statlig institution för så kallad normkontroll, det vill säga att den har till funktion att kontrollera om lagar strider emot författningen och därmed förklara dem ogiltiga. Den står inte över politiken. Den garanterar bara att det som varit så viktigt att politikerna skrivit in det i författningen tolkas på ett konsekvent sätt över tiden.
  En författningsdomstols främsta syfte är att garantera medborgarnas fri- och rättigheter visavi den lagstiftande och exekutiva makten, d.v.s. att politikerna håller vad de lovat. Bland de mer kända exemplen kan nämnas den tyska författningsdomstolen, som tillkom efter det tredje rikets fall och de bittra erfarenheterna av nazisternas övergrepp mot mänskliga rättigheter m.m

 101. All bets are off!
  http://wattsupwiththat.com/2011/12/18/co2-sensitivity-is-multi-modal-all-bets-are-off/

 102. ThomasJ

  Ingvar E. #100 (m.fl.): Helt rätt, hela vägen. En författningsdomstol och (åter-)införandet av det s.k. statstjänsteansvaret (personliga), som sossarna avskaffade 1974 för att bereda vägen för utnämnandena av sina ’liktänkare, u.p.a.’, är deFacto de absolut första akutfrågorna att lösa!
  Men, igen, vilket politiskt parti vill/önskar nåt sånt…?  😉

  Mvh/TJ

 103. Pehr Björnbom #89
  Detta skulle då kunna bli ett led i att kontrollera atmosfärens koldioxidhalt enligt liknande principer som Freeman Dyson föreslog redan 1977: http://adamant.typepad.com/seitz/files/Dyson_Energy_1977.pd f”
   
  Tack för den mycket intressanta länken! Jag har nu läst vad Dyson föreslog 1977, bl a skriver han: ”Nedplöjning av växtrester/skörderester i marken kan ge betydande höjningar av kol- och humushalten i jordbruksmark”. Lite skillnad mot vad det plöjningsfria miljöetablissemanget med Rockström i spetsen föreslår. Enligt SVTs blogg Ställom så vill ju Rockström t o m att vi skrotar plogen, snacka om kapitalförstöring.

 104. Joakim

  Tack Lennart.
  Ni har samma synvinkel på MP som jag, och många andra.

 105. ThomasJ

  Intressant läsning om bioenergi av Matt Ridley:

  http://www.rationaloptimist.com/blog/bioenergy-versus-planet

  Nåt för mp-mupparna att ta till sig…  😉

  Mvh/TJ

 106. Hans Danielsson

  En vanlig uppfattning är att om Vindkraft producerar X kWh och levererar denna energimängd till det ”stora elnätet” kommer man att spara in motsvarande energimängd på något annat ställe. Vidare uppfattas vindkraft  som koldioxidfri vilket gör att man” räddar världen” genom att satsa på  vindkraft. Slutligen tror många politiker att satsning på vindkraft ger många ”GRÖNA” arbetstillfällen.

  Rapporten ”Electricity in The Netherlands,
  Wind turbines increase fuel consumtions and increase CO2 emissions”,Oktober 2011.
  Som reglerkraft hade man gasdrivna turbiner av en typ som lämpar sig för snabba omställningar i belastningen som är typiska för vindkraft. Dessa gasturbiner har lägre termisk verkningsgrad (därför att de måste kunna klara snabba omställningar) än de gasturbiner som är optimerade för att lämna maximal effekt. Jämför med en bil som kör med låg växel på motorväg och som måste bromsa och gasa ofta .En sådan bil tar mer energi (”soppa”) och släpper ut mer föroreningar, än en bil som kör på hög växel med konstant hastighet. Studien visade att det gick åt mer gas som alstrade mer koldioxidutsläpp med denna reglerkraft än om man producerade lika stor mängd energi som vindkraftverken producerade med gasturbiner optimerade för energiproduktion!!!

  Sverige.  Energimyndigheten har föreslagit ett planeringsmål på 30 TWh vindkraft år 2020. Kostnaden för denna utbyggnad ligger mellan 200-300 Miljarder kr. Som jämförelse kan nämnas att det i särklass största industriprojektet i Sverige, JAS 39 Gripen, hade en utvecklingskostnad (konstruktion ,.prototyper och utprovning) på 23 Miljarder kr i 2003 års penningvärde.(Källa: Boken ”Rikets flygplansköp JAS 39 Gripen” av G. Lindqvist inköpsdirektör FMV) Man är tydligen beredd att  investera i  10 gånger mer än JAS- projektet i vindkraft. De 23 Miljarder som investerades i JAS-projektet  gav 2-4 miljoner arbetstimmar (med skatt och ATP-avgifter betalda i Sverige).Den stora satsningen på vindkraft ger inte många tusen arbetstimmar betalda i Sverige. Pengarna går mest till utländska finansbolag samt kringresande vindrallare.
   
  Innan vindkraft i stor skala blev aktuell, fanns i princip vattenkraft och kärnkraft i Sverige och båda var koldioxidfria Man har under lång tid förfinat sina prognoser för att beräkna mängden vatten i kortsiktiga och långsiktiga vattenmagasin. Man kan med stor exakthet beräkna vattenflöden och hur lång tid det tar innan dessa flöden når olika vattenmagasin. Därför hade man tidigare långa planeringshorisonter. Vindkraften däremot är svår att prognosera, vilket gör att stora variationer kan inträffa med några timmars varsel. Speciellt om vindkraften skall ha förtur, kommer det att medföra att nivåerna i våra vattenmagasin utsätts för stora ändringar på några timmar, med ökat slitage på dammar och turbiner. Energiverkningsgraden per m3 vatten kommer att minska vilket innebär ett slöseri med våra vattentillgångar .Vidare kan man förutse problem med ”elnätet” i stil med vad England har.
  Enligt en artikel i ”The Daily Telegraph, March 2,2011 varnar den högsta chefen för Englands elnät att en ny inställning hos elkunderna  krävs, ”man får använda  el då den finns, annars får man vänta”. Att el finns då man trycker på knappen. är inte självklart i framtiden. 
  Eftersom Sverige redan exporterar vattenkraft som reglerkraft till Danmark och Tyskland, kan man fråga sig OM vi har tillräcklig vattenkraft i Sverige för att reglera 30 TWh svensk vindkraft? Vad händer i Tyskland OM VI INTE vill/kan leverera vår vattenkraft till dem och tysk industri får problem?
   
  Man kan då konstatera
  * Vindkraft ÖKAR mängden koldioxid i  luften  om man
      använder Kol eller Gas som reglerkraft. Endast de vindkraftverk
      med tillgång till vattenkraft som reglerkraft, minskar koldioxid-
      utsläppen .Sveriges och Norges vattenkraft kan inte försörja
      alla Europas vindkraftverk med Reglerkraft!
  *Vindkraft skapar inga nya arbetstillfällen, tvärtom de förstör
     mängder av arbetstillfällen och länders ekonomier.
  *Vindkraft  till 30  TWh är oerhört kostsamt, utbyggnaden kostar
    lika mycket som 10 JAS 39 Gripen-projekt, som var Sveriges
    genom tiderna största industriprojekt.  Detta kommer att öka   elpriset för svenska elabonnenter. Vad händer då med de 300000 anställda i den svenska elintensiva industrin?
  Man kan fråga sig om Sverige stannar kvar inom EU,kommer det i framtiden ett överstatligt beslut som tvingar Sverige att bygga ut våra orörda älvar för att rädda Tysklands vindkraft?

 107. Hans Danielsson #106
  Man kan verkligen undra varför politiker har så svårt att ta till sig realiteter

 108. Joel

  ThomasJ { 19.12.11 at 10:26 }  #105

  Fascinerande sammanställning!