Titelsjuka i klimatdebatten?

Titelsjuk fig1Under min korta karriär som klimatdebattör har jag några gånger råkat ut för att genmälen ägnar flera rader åt min professorstitel, eller rent utav använder den som ett huvudargument mot den uppfattning jag argumenterat för. Det påstås att man  försöker skylta med en kompetens  man inte har på klimatområdet, att man borde publicera i vetenskapliga tidskrifter istället etc.

Min linje har varit att varken skämmas eller yvas över titeln, och jag har inte själv undertecknat med denna, utan det har varit redaktionella tillägg. Detta i förhoppningen att texten och sakargumenten skall stå i förgrunden.

Av ”symmetriskäl” har jag också valt att inte fästa avseende vid motsvarande påståenden, som då och då framförts från klimatrealistiskt håll. Nämligen att många av de ledande AGW-skribenterna har en förhållandevis svag akademisk meritering. Skeptiker emellan cirkulerar mer eller mindre bestyrkta påståenden om att vissa framträdande AGW-förespråkare haft problem med att få ihop sin avhandling etc. Även om de har disputerat, har de sedan gjort karriär vid institut, där just klimatfrågan blivit en språng­bräda till generösa forskningsanslag och kanske en professorstitel. Detta har jag hittills alltså inte använt som argument. Å andra sidan är det helt i linje med Olle Häggströms beryktade försvar för personangrepp, att sådant  påverkar förtroendet för vad denne forskare påstår.

Det som nu har fått mig att något omvärdera situationen är vad Donna Lamframboise skrivit i kapitel 3 & 4 i sin nyligen utkomna bok “The Delinquent Teenager”. Det är en viktig skillnad att det nu inte handlar om enstaka debattörer på bloggar eller insändarsidor, utan om nyckelpersoner i IPCC-hierarkin. Donna inleder med att referera IPCC-företrädares skrytsamma påståenden om den höga vetenskapliga kompetensen bland medarbetarna. Hon citerar* t ex  Pachauri: “can’t think of a better set of qualified people” och mer allmänt om IPCC i sin helhet:

* thousands of the best scientists

* the best scientific expertise from around the world

*  almost four thousand of the world’s best specialists

                                                                        *referenser sid 103 i boken

Laframboise ger först några exempel på ledande specialister som inte fått medverka i de avsnitt där deras expertis hör hemma. Namnen är ev kända bland TCS’s besökare. William Gray ifråga om orkaner och extremväder, Paul Reiter om myggors spridning av  tropiska sjukdomar och Axel Mörner om havsnivåns förändringar.

Det följande kapitlet “Twenty-Something Graduate Students” var för mig en häpnadsväckande läsning om vilka som istället fått ansvara för en antal specialiserade kapitel. Enligt Donna är en typisk grupp doktorander i 20-30-årsåldern.

Ett exempel är Richard Klein, som  med en färsk Master-examen arbetade för Greenpeace.  Efter två år som sådan blev han 1994, 25 år gammal,  “lead author” för IPCC. En sådan förväntas självständigt skriva avsevärda textavsnitt i “sitt” kapitel och deltager i möten om utformningen av hela kapitlet. Klein har varit sådan “lead author” för tre kapitel. Därefter, vid 28 års ålder, blev han “coordinating lead author” – den högsta rangen – för ytterligare tre kapitel. Allt detta utspelade sig innan han  disputerade 2003. Att han nu är professor i geografi gör inte denna karriär mindre förvånande.

Det är heller inte ett enstaka fall. Laurens Bower var 1999-2000 “lead author” för ett kapitel om Försäkring och Andra Finansiella Tjänster, innan han fick Mastersexamen 2001. Han meritering inom ekonomiområdet bestod vid rekryteringen till IPCC i att han var trainee på ett försäkringsbolag i München. Han disputerade 2010 och anses nu vara en expert på klimatförändring och vattenresurser.

Lisa Alexander, Sari Kovats och Jonathan Patz är ytterligare exempel på författare till IPCC-kapitel många år innan de disputerat och publicerat sitt första vetenskapliga arbete. De två senare medverkade i kaptlet om Klimatförändringar och Hälsa, till vilket alltså Paul Reiter inte fick bidra.

Det är stor skillnad på den “titelsjuka” som yttrar sig i lustigheter över en persons titel, när denne skrivit om en enstaka sakfråga, och säkerställandet av vetenskaplig kompetens hos de personer som haft en nyckelroll vid författande och sammanställning av kapitel i IPCC-rapporterna. Det är uppenbart att skrytet över IPCC’s höga vetenskapliga kompetens har minst lika skakig grund som det om källornas kvalitet.

Om det någon gång är berättigat att kräva formell vetenskaplig meritering, så är det just för uppgiften att välja ut, värdera och sammanställa andras publikationer till en skrift någonstans på skalan mellan handbok och bibel. Om inte annat, så för att kunna utöva någon form av auktoritet gentemot författare som är oeniga. Dessutom, hur stor praktisk möjlighet har en doktorand att faktiskt underkänna texten från sin handledare eller en kollega till denne?

Därmed absolut inte sagt att man måste vara disputerad för att kunna skriva något klokt och riktigt inom ett snävt akademiskt område. Det är  som sagt skillnad på titelsjuka och upprätthållande av akademiska kriterier.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Pelle L

  ”en skrift någonstans på skalan mellan handbok och bibel”
   
  Sannerligen en vacker formulering!
  Kan det kallas understatement, eller är det bara ironi?
   
  Tack för en bra start på söndagen!
   
   

 2. Max

  På tal om titlar, vad sägs om denna för en av ledarna för det nyligen avklingade COP17 i Durban:
  The President Designate, Her Excellency Ms. Maite Nkoana-Mashabane, Minister of International Relations and Cooperation of the Republic of South Africa.”
  /Max

 3. Tack C-G!

  Ur IPCC:s synpunkt måste ju detta vara ett perfekt förfarande, så länge ingen ”synar korten”, dvs ”de bästa forskarna i världen”. Vilket man ju faktiskt först relativt nyligen börjat göra.

  Men som sagt….: Man tager en ung idealistisk studerande, gärna med bakgrund i någon NGO, varför inte just Greenpeas? Minimal risk för att denne person ska bli obekväm. Och Om det av någon anledning skulle gå helt åt pipsvängen, har man dessutom den perfekta syndabocken, som kan kastas till vargarna, på det att de etablerade forskarna inte behäver riskera sitt rykte.

  Nyttiga idioter, helt enkelt?

 4. Lars Bern

  Ja, och nämnde Häggström är professor i statistik, vilket inte gör honom bättre skickad att yttra sig i klimatfrågan än skribenterna på TCS. Det anmärkningsvärda är att han som statistiker inte genomskådat Michel Manns hockeyklubba, eller kanske har han hjälpt Mann att fiffla ihop den. Meriterande är det i alla fall inte.

 5. Ivh

  Hej C-G
   
  Jag är bara en simpel civilingenjör och intresset för klimatfrågan kom i samband med folkomröstningen om kärnkraft 1980. Själv har jag ju aldrig sysslat med klimatforskning förstås, men jag har följt debatten sedan slutet på 70-talet.
   
  Min uppfattning är motsatt mot din. De som förnekar eller bagatelliserar växthusgasernas påverkan på klimatet hävdar ofta sin titel och redovisar gärna en lång meritlista.
   
  En lång meritlista imponerar inte på mig trots att min egen är lång och spretig då jag bytt jobb och bransch flera gånger där jag dessutom haft chefstitlar vid flera tillfällen. Då är jag mer imponerad av personer som sysslat med forskning inom samma område under större delen av sitt yrkesliv, Meritlistan blir inte så lång då.
   
  Stockholmsinitiativet framhåller ofta att ni är flera professorer och flera välmeriterade civilingenjörer som står bakom det. Men det är ingen som har sysslat med klimatforskning.
   
  ”Skeptiker emellan cirkulerar mer eller mindre bestyrkta påståenden om att vissa framträdande AGW-förespråkare haft problem med att få ihop sin avhandling etc. Även om de har disputerat, har de sedan gjort karriär vid institut, där just klimatfrågan blivit en språng­bräda till generösa forskningsanslag och kanske en professorstitel.”
   
  Min uppfattning är att mediokra forskare kan livnära sig på att ha extrema uppfattningar. Om de flesta forskare inom ett område når liknande resultat, så kan professorer och andra forskare få stor personlig uppmärksamhet om man har en avvikande uppfattning utan att man egentligen bedrivit någon forskning.

 6. En politiker som går mot strömmen!
  http://www.ericsoniubbhult.se/

 7. @Ivh
   
  Vore intressant att hör din kommentar kring det som är artikels huvudpunkt, dvs omeriterade ”lead-authors”…?!

 8. D Lundkvist

  Jag har bara en fil.kand i statsvetenskap, alltså inga långa meritlistor, och jag förnekar bestämt spårgasen CO2:s katastrofala inverkan på klimatet. Det är rymdväder eller s.k. solcykler som är intressantast ur klimatpåverkansperspektiv. Det är fullständigt trams att påstå att skiftningar i mängd av en nettotillförd sketen spårgas som CO2 skall leda till olika tipping points och klimatkatastrof. Det räcker dessutom att lyssna till Lindzen och Tim Ball för att förstå att det är enbart miljökommunister som är i farten i IPCC. Förstår man inte vad det innebär är man förmodligen mer godtrogen än vad som borde vara tillåtet för att få kallas vuxen. ”True believers” (Eric Hoffer) kallas de också de som alltför lätt ställer sig i överheternas skyddande famnar och utifrån den upphöjda plattformen får lära sig agitera och kasta sten på fritänkare, kritiker och kättare. Ryktet om jordens förestående död är betydligt överdrivet.

 9. latoba

  Ihv m fl
  Det är nog inte Stockholmsinitiativet som hävdar några professorstitlar. Jag tycker att det är mest AGW-troende som flitigt och helt osant påpekar att AGW-skeptiker främst är en  samling gamla professorer, en pansarofficer etc.  C-G Ribbings analys tycker en ”simpel” civilingenjör som jag är på pricken.

 10. OT
  åtta frågor att ställa.
  http://co2insanity.com/2011/12/15/eight-questions-to-kill-the-kyoto-climate-protocol-in-2012/

 11. Ingemar Nordin

  Utmärkt C-G! Du formulerar det bra. Titlar är verkligen inte allt. Men när det gäller ett så maktpåliggande åtagande som att utforma FNs, och hela världens klimatpolitik, så vill man ju gärna tro att ”lead-authors” är ordentligt insatta i det de skriver om och inte bara drivs av ungdomlig idealism.

  Policyn att välja bort kompetenta, men kritiska, forskare är ju också systematisk.

 12. Adolf Goreing

  #5 ”slutet av 70-talet”. Du måste blanda ihop miljö och klimat. Klimatfrågan är betydligt senare än så. Det var förresten M. Thatcher som var först att torgföra den och det var slutet av 80-talet.  Riktigt hett blev det inte förrän den första IPCC-rapporten kom ut. Om du fortfarande tror att GHG står för dtörre delen av temp.förändringen så har du inte läst på vad AGW-hypotesen hävdar. Ensamt kan inte GHG förklara uppgången. GHG-bidraget är mindre än 50 % av forcings. (Detta är inte en skeptiker åsikt). Gavin Schmidt har mellan tummen och pekfingret hävdat en påverkan från GHG på mellan 30-50%. ”Land-use” är t.ex en viktig faktor. (Ytterligare ett argument mot eko-odling eftersom den kräver 40-50% mer mark för samma skörd.)

 13. Ivh

  John Johansson #5
   
  Det är väl inte helt ovanligt att de som sammanställer och skriver en vetenskaplig artikel är i början på sin karriär. Ofta skrivs ju artiklarna av en av de yngre medarbetarna i ett forskningsteam, därför att huvudpersonerna anser sig inte ha tid.
   
  Adolf Goering #12
   
  Koldioxidfrågan diskuterades även på 70-talet och då i synnerhet i samband med kärnkraftsomröstningen. Men det var andra miljöfrågor som diskuterades mer, som försurningen och blyförgiftning.
   
  Jag har också noterat att uppvärmningen har varit mycket snabbare än vad klimatforskarna på 70- och 80-talet förutspådde.
   

 14. Gunnar Strandell

  Ivh #13
  Klart att uppvärmningen gått snabbare än vad klimatforskarna trodde på 1970-talet. Då förutspådde de ju en ny istid! 😀

 15. D Lundkvist

  Rorabacher på WUWT citerar Eisenhower: ”
  Eisenhower pointed to the danger “of domination of the nation’s scholars by Federal employment, project allocations, and the power of money is ever present — and is gravely to be regarded. 

  Yet, in holding scientific research and discovery in respect, as we should, we must also be alert to the equal and opposite danger that public policy could itself become the captive of a scientific-technological elite.”

 16. Håkan

  => Ivh

  ”Min uppfattning är att mediokra forskare kan livnära sig på att ha extrema uppfattningar. Om de flesta forskare inom ett område når liknande resultat”

  Vad tycker du då om årets Nobelpris map extrema uppfattningar?

  Från DN 12/4 av Karin Bojs
  ”Världens då allra mest framstående kemist, tvåfaldige Nobelpristagaren Linus Pauling, sa offentligt att det finns inga kvasikristaller, bara kvasiforskare och kallade Schechtmans upptäckt för nonsens.”

 17. Ivh

  Gunnar Strandell #14
   
  Det är ytterst få klimatforskare som förutspått en ny istid. De som gjort det har fått stor medial uppmärksamhet.
   
  En av de som envist hävdat i över 20 års tid att vi går mot ny istid är Wibjörn Karlen. Han gör det fortfarande.
   
  Bert Bohlin och flera andra forskare som faktiskt sysslat med klimatforskning har däremot hävdat att klimatet blir varmare. Runt 1980 så pratades det om en temperaturhöjning på c:a en halv grad fram till 2050.

 18. Håkan

  => Ivh

  En annan forskare var Stephen Henry Schneider som under sin karriär lyckades med att tro både på istider och extremvärme.

  ”However, it is projected that man’s potential to pollute will increase 6 to 8-fold in the next 50 years. If this increased rate of injection… should raise the present background opacity by a factor of 4, our calculations suggest a decrease in global temperature by as much as 3.5 °C. Such a large decrease in the average temperature of Earth, sustained over a period of few years, is believed to be sufficient to trigger an ice age. However, by that time, nuclear power may have largely replaced fossil fuels as a means of energy production.[3]”

 19. Ingemar Nordin

  Appropå titlar; här är ytterligare två klimatforskare som kommit med en ny skeptisk bok:

  Prof. Dr. Fritz Vahrenholt and Dr. Sebastian Lüning. Die kalte Sonne, Warum die Klimakatastophe nicht stattfindet.

  Någon har nämnt den förut, men det tål att upprepas. Mer på

  http://notrickszone.com/2011/12/17/german-climate-and-energy-experts-to-publish-controversial-new-book-rejects-climate-alarmism-calls-to-reopen-debate/

  Fler och fler klimatforskare och modellbyggare kliver fram! Bra, ty det har sedan länge varit känt att många (bortåt hälften 2008) varit skeptiska till de egna klimatmodellernas förmåga att förutspå framtida klimat. Men denna tysta minoritet/majoritet? har vi inte sett så mycket av. Kanske delvis beroende på att de vill vara anonyma och inte vill riskera sina karriärer.

 20. Ivh

  Schneiders artikel under 70-talet är välkänd.
   
  Han skrev att aerosolerna bidrog till att kyla planeten och att koldioxidhalten till att höja den. De ytterligheter han skrev trodde han inte själv på, för han insåg att bränslekonsumtionen inte skulle kunna öka så mycket som den gjort under 50- och 60-talen.
   
  Lägg märke till att han skrev om ytterligheterna i samma artikel.

 21. Ivh

  Håkan
   
  Att det finns kvasiforskare känner jag till. De är vanliga inom energiforskningen. Forskare som inte kommer med några resultat men ägnar mycket tid åt att kritisera och svärta ned andra. Allra mest stryk får de som delar ut forskningsanslag ta.

 22. Håkan

  => Ivh
   
  Tyvärr verkar alla AGW:are ha en förkärlek för ytterligheterna, det är liksom det som är problemet, det är där pengar och berömmelse finns att hämta. En gång katastrofmånglare alltid katastrofmånglare.

 23. Håkan

  => Ivh 21 Menar du att du håller med Linus Pauling att hävdandet av kvasikristallers existens är kvasiforskning

 24. Thomas

  Håkan #22, felet enligt dig tycks vara att Schneider haft fräckheten att fundera över möjliga problem. Detta är i vissa kretsar den yttersta synden. Positiv skall man vara och blunda för allt negativt som kan hända.
   
  Att säga att *om* man släpper ut tillräckligt mycket svavel så skulle man kunna få en istid är dock inte detsamma som det du säger i i #18 att Schneider trodde på en istid. Vill du hitta folk som tror på en snar istid finns bättre exempel. Karlén, Jaworowski etc.
   
  Sen är det ju lite synd om Rasool som var senior forskare och försteförfattare på artikeln du citerar. Han blir ständigt bortglömd.

 25. L

  Thomas, har du någon koll på när vi passerar värmetoppen innan vi vänder mot en ny istid? Är det omöjligt att vi är nära?

 26. Thomas

  L #25, nej för all del, det kanske utbryter kärnvapenkrig imorgon och allt sot i atmosfären som bildas när våra städer brinner räcker för att starta en istid. Vem vet?
   
  Det mesta tyder dock på att en istid även utan utsläpp av CO2 är tusentals år bort och med dessa utsläpp kan vi komma att bryta hela cykeln.

 27. Håkan

  => Thomas 24

  ”Positiv skall man vara och blunda för allt negativt som kan hända.”

  Som sanna Lutheraner skall vi mao vältra oss i alla (härliga)katastrofer klimatmodellerna målar upp i sin virtuella drömvärld?

 28. Peter Stilbs

  Kanske det kan vara kul i samband med istid/aerosoler och kärnvapenkrig att titta på mitt tidigare inlägg https://www.klimatupplysningen.se/2010/09/03/klimatmodellering-anno-1970/

 29.  
  Det som beskrivs av Ribbing är delvis nytt för mig och tjänar till att ytterligare förstärka en bild av en delvis moraliskt korrupt klimatvetenskap. Inom andra vetenskapliga discipliner finns förvisso mycken prestige men klimatvetenskapen torde vara oöverträffade vad gäller personangrepp, oförmåga att på ett sakligt sätt möta ifrågasättanden och oblamerad aggression gentemot meningsmotståndare. Allt detta är symptomatiskt för personer vars vetenskapliga oförmåga måste döljas enligt devisen; ”ett säkert uppträdande kan dölja oceaner av osäkerhet”.

  Jag ser dock positivt på framtiden. Avsaknaden av en kontinuerligt ökad global uppvärmning som förutspåddes av GCM, Climategate och medias svalnande intresse kommer göra det möjligt att på ett helt annat sätt än förr kunna vinna gehör för det berättigade ifrågasättandet. Jag tror att det inte är en alltför avancerad gissning att IPCC och klimathysterin kommer att för lång tid framåt framstå som ett skräckexempel på politisk styrning av vetenskap.

    

 30. Ivh #5

  Det är inte mitt intryck att klimatrealister stuckit fram sin meritlista mer än motparten, som i sin tur genomgående framhållit att man ”inte är klimatforskare”. Om du talar om MSM, finns felkällan att det är redaktionerna som lägger till detta i texten.

  Men visst spelar det ibland löjligt mycket större roll vem som säger något, and vad vederbörande sagt!

  Inte har det varit lönsamt att vara den förste forskaren med ”extrem uppfattning”! I branschen skämtar vi ibland om att det bästa är att vara en ”god tvåa”. Gärna efter någon i ett av USAs toppkvintett, och att ha en personlig kontakt med tätgänget.

  Det är också pinsamt lönsamt att vara uppmärksammad i vanliga tidningar. ”Publikation” i Expressen kan vara mer lönsamt för anslagen än i Phys. Rev. Letters – och då slipper man dessutom skriva själv. Liikså har larm från forskare varit lönsamma under den nu ganska långa tid som media villigt hakar på.

  I dagens läge är det däremot definitivt inte lönsamt att vara klimatrealist om man har behov av forskningsanslag. Det håller du väl med om?

  Vänliga hälsningar

  C-G

 31. Pehr Björnbom

  Thomas #24,
   
  Detta är tydlige artikeln i fråga:
   
  Rasool and Schneider 1971
   
  Rasool, S.I., and S.H. Schneider, 1971: Atmospheric carbon dioxide and aerosols: Effects of large increases on global climate. Science, 173, 138-141, doi:10.1126/science.173.3992.138.
   
  Effects on the global temperature of large increases in carbon dioxide and aerosol densities in the atmosphere of Earth have been computed. It is found that, although the addition of carbon dioxide in the atmosphere does increase the surface temperature, the rate of temperature increase diminishes with increasing carbon dioxide in the atmosphere. For aerosols, however, the net effect of increase in density is to reduce the surface temperature of Earth. Because of the exponential dependence of the backscattering, the rate of temperature decrease is augmented with increasing aerosol content. An increase by only a factor of 4 in global aerosol background concentration may be sufficient to reduce the surface temperature by as much as 3.5°K. If sustained over a period of several years, such a temperature decrease over the whole globe is believed to be sufficient to trigger an ice age.
   

 32. Thomas

  Herr Ribbing #20 kan du vänligen sluta använda termer som ”klimatrealist” som du mycket väl vet är värdelösa. Jag ser mig som lika mycket klimatrealist som du, och på avsevärt mycket bättre grunder.
   
  ””Publikation” i Expressen kan vara mer lönsamt för anslagen än i Phys. Rev. Letters”
   
  Traditionellt är det snarare tvärtom att för mycket publicitet i ”vanliga” media snarare ses som en nackdel, att man är för publicitetshungrig istället för att ägna sig åt ren forskning. Att en granskningskommitté för anslag skulle värdera en artikel i Expressen högt har då jag aldrig hört talas om, kanske i något humanistiskt ämne, men inte i naturvetenskap.
   
  Peter #28, och vad tror du hänt om man kört vidare med allt mer kolkraft utan svavelrening? Alla prognoser för framtiden baseras på vissa antaganden. Det är därför IPCC talar om ”scenarier” vilket dock brukar förlöjligas här på bloggen.

 33. Björn

  L [25]; Läs SKB: s ”Fakta om istider”. De har ju intresse av att veta vad som händer med kärnbränsleavfall i händelse av en ny istid. Om 5000 år är fjällkedjan täckt av 1 km is, Stockholm är inte ännu täckt med is, men det är mycket kallt och ständig tjäle förekommer. Om ca 60 000 år är Stockholm täckt av ca 2.5 km is.

  http://www.ostrom.se/fakta%20om%20istider.pdf
    

 34. Björn

  Tyvärr blev inte länken riktig till SKB i mitt inlägg 33. Försök med nedanstående länk.

  http://www.ostrom.se/fakta%20om%20istider.pdf
    

    

 35. Björn

  Fungerar inte igen. Pröva igen!

  http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=istiderna+som+kommer&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ostrom.se%2Ffakta%2520om%2520istider.pdf&ei=rfvtTtysF-Hc4QSDpPSkCQ&usg=AFQjCNGC2UJpSHHE97tWFY8erGBdZXfKyw

 36. Ivh

  Hej C-G #30
   
  Realistiska forskare har alltid haft svårt att få anslag. Om man sticker ut så syns man mer medier som kvällstidningar.
  Att bli publicerad i dagstidningar gör att många forskare kan leva på att åka runt på föreläsningar och ta bra betalt. Tidningar publicerar ofta det som läsarna vill läsa. Om någon forskare kommer fram till att alkohol är nyttigt i något avseende så får det stora rubriker för att läsarna vill läsa det. De vill inte läsa att risken att dö i förtid i skrumplever är stor om man dricker dricker alkohol. Det är likadant med globala uppvärmningen, det är trevligare att läsa att det inte är något problem än att läsa att livsstilen kanske måste förändras.

 37. Lennart Bengtsson

  Ang SKBs ambitioner

  I samband med diskussionen om lagring av kärnavfall för en tid sedan hade man kravet att detta skulle klara av nästa istid. Jag påpekade försynt att det också var ett problem att ha 2-3 km is över huvudet i så där 50 000 år. Det kan ju faktiskt hända, långt före nästa istid, att dagens kärnavfall kan bli framtidens bränsle. Dessutom tror jag  att den tidens människor, om de till äventyrs fortfarande finns kvar, har annat för sig än att bekymra sig om vår tids kärnavfall.
  Angående olyckan vid Fukushima så hör man väldigt litet om de minst 30 000 människor som strök med i tsunamivågorna och dess efterverkningar. Att avlida  i en naturlig olycka är liksom OK men ojojoj för allt vad de hemska människorna hittar på, även om det faktiskt har förekommit spekulationer att växthusgaserna även kan sätta sprätt på jordbävningar och vulkaner.

  Lennart 

 38. Ingemar Nordin

  IvH #36,

  Jag vet att du skriver som ett typiskt bloggtroll emellanåt: kläcker ur dig uppenbara osanningar och värderingar som du vet att många läsare ogillar. Det är ofta ett sätt att sabotera en seriös diskussion.  Så försök att behärska den lusten lite grand.

 39. Lennart Bengtsson
  Kloka reflexioner

 40. lvh # 36

  Här sköt du dig väl ändå i foten? 😉

  Du skrev:

  Det är likadant med globala uppvärmningen, det är trevligare att läsa att det inte är något problem än att läsa att livsstilen kanske måste förändras.”

  Menar du alltså på fullt allvar att vi faktiskt ofta får läsa i tidningarna att det inte är någon fara på taket i klimatfrågan?

  Vilken planet bor du på?

 41. Ingemar Nordin

  Lennart B #38,

  Precis. Det är väl, såvitt jag förstår oklart om någon enda har dött av olyckan i Fukushima. Ändå var det detta som triggade den tyska regeringen att ta sitt beslut om att lägga ned sin kärnkraftsproduktion.

  Det verkar nästan som om Angelika Merkel bara satt och väntade på en anledning att ta det beslutet. Man undrar ju vad som ligger bakom…

 42. Ivh

  Thomas #32
   
  De forskare som söker publicitet i dagstidningar som Expressen är ofta, inte alltid, misslyckade på ett eller annat sätt. Kändisskapet gör att de kan resa runt och föreläsa för ”vanligt folk” och ta bra betalt för det.

 43. L

  Thomas #26, jag frågade inte när vi har istid nästa gång utan när vi börjar gå mot kallare tider. Enligt SKB som Björn länkade till är kan det vara dags redan nu; ”0 – 10 000 år. Klimatet i Skandinavien blir gradvis kallare.”

  Ver det inte Arrhenius förhoppning också, att koldioxid skulle kunna användas för att skjuta upp nästa istid? 

 44. Ingemar Nordin #41
  Det troligaste är väl en felbedömning om vad som skulle vara bästa taktiken för att säkra återval?

 45. Slabadang

  Titlar!

  Det är så kul med typ UIs strategi där de förtvivlat försöker skapa ett regelverk för att kunna hävda monopol på tolkningen av klimatvetenskapen. Det är ett förbaskat roligt hemmabygge med så många totalt bizarra motsägelser så man kan bara skratta. De har ett antal plastic padding artade delar som ska hålla ihop hemmabygget och som alltid passar in där det saknas orginal.

  När det visar sig att klimatvetenskapen är oenig om det mesta så funkar Orseskelinjen för reparationer med paddingen att de skeptiska personerna även om de har högsta kompetens tillhör ”oljelobbyn” ”big oil” ”höger” ”kreationister” och skall därfrö inte räknas. Att vara en finnig Grinpiss aktivist som läser historia och sitter som lead author skall dock inte ses som en belastning och inte heller att tillhöra WWFs panel för ”klimatvittnen”. Kriterierna för trovärdighet är minst sagt totalt fucked up!

  Sen består alla större forskningsfält av flera mindre och när vi går igenom hela det klimatvetenskapliga fältet så får vi en gigantiskt lång lista på alla dess byggstenar. Det innebär att du kan granska varje byggsten för sig och det här gör att du förstår konsekvenserna av de ruttna byggstenarnas betydelse för hela bygget.

  Den viktigaste baskunskapen som krävs för att kunna granska klimatvetenskapen ligger inte högre än på högstadienivå. Att kunna läsa sammanställningar av observationer utgör en bra enkel grund för granskning. Att förstå hur stort utrymmet är mellan vad vi vet med stor säkerhet och vad som utgör uppskattningar och spekulationer är ett måste men samtidigt inte svårt.Det är bara att läsa in sig på säker klimatdata. Det räcker gott för att bli supersketisk till tex både rekonstruktionen (Church IPCC) av ökningen av havsnivåerna med både andra rekonstruktioner (Mörner) och de senaste kvalitativa satellitdata levererade av ENVISAT och Jason 2. Har du bara en hyfsad känsla för rimligheter så är du utrustad med verktyg som inte är lika poppis inom CAGWkyrkan.

  Det bästa sättet att upptäcka IPCCs svagheter i sina konstruktioner är att avläsa hur upprörda reaktionerna blir i CAGWlägret för olika skeptiska publikationer.
  De lyckades lura till och med mig i sina angrepp på Soon och Baulinas artikel som ”debunked” ”flawed” ”big oil” paper of no value” tills man läste deras artikel själv och förstår varför CAGWkyrkan gick man ur huse. Det var ju avlöjandet av den klimathistoriska förfalskningen IPCCs nobless genomfört som blev belyst med strålkastare.Det var att IPCC avslöjades att INTE sammanfatta den samlade klimatvetenskapliga kunskapen om klimathistoriken utan representerade en AVVIKANDE bild av historiken,som gjorde att de använde hela djävla propagandaapparaten och körde ”titta en fågel” tricket och klämde ur hela lagret av plastic padding tubarna till sista klutten för att försöka hålla upp och täta fasaden på det Mannska hemmabygget.

  Nu hjälpte tricket inte mer än tillfälligt och vi vet nu att MWP (medeltida värmeperioden) var global och inte lokal (IPCC) och att dagens förändring av is i Arktis inte alls är spektakulär utan ur ett klimatperspektiv en helt vanlig dag.
  Vi vet också att de grönländska tempkurvorna alltid har varit i stor svängning och dagens förändringar är rent löjliga att oja sig över.

  Det är genom att granska var klimatvetenskaplig byggsten för sig som du upptäcker hur mycket skitsnack och ren bullshit IPCC ägnar sig åt. Det är klart att de försöker försvara sitt lilla revir med att slå titlar av papier mache`i huvudet på folk som kritiskt granskar deras arbete och slutsatser. Jag är taskig och tar absolut noll notis om de gränser de markerar och är man van att ägna sig åt kritisk granskning av konsulter organisationer och produkter så lär man sig att det är just in i de mest revirpinkade områdena du skall klampa in och röja runt.

  Den riktigt riktigt ömmaste tån är ju frågan om molnen och klimatkänsligheten och herre min gud om det nu finns nån sån. Här vadar vi i plastic padding upp till midjan, och hur fan de tillåtits att dra så stora växlar på em grund så skakig som denna blir det ultimata beviset på att hela CAGWen verkligen är en totalt grundlöst rent fantasifoster och slagsmålet mellan Dessler (Ipcc) och Spencer (Skeptiker) i ämnet säger allt! Är man snäll så kan man konstatera att Dessler (hög klimatkänslighet) hamnat på efterkälken och trots att PP tubarna klämdes tomma igen vid varje senaste artikel av Spencer så vinner Spencer både på poäng och innehåll och med både observationer till stöd och finurliga mätmetoder och utvärderingar så lede Spencer utvecklingen i försöken att mäta och i första hand bestämma tecknet på molnens feedback och även utröna om molnen har en funktion som en ”forcing” av temperaturen och inte bara slav under den, och därefter i rätt ordning försöker beräkna klimatkänsligheten.

  Klimatmodellerna är sen en mycket försvårande omnständighet och ett verktyg svårt att utvärdera och skaffa sig insyn i. Men de består av samma byggstenar du kan granska separet och med vetskapen om stt de pekart i tjottaheiti sedan femton år tillbaka pga av att de bland annat bryter mot en stor majoritet av de vetenskapliga principerna för prognostiserande förmåga (Scott Armstrong) gör att du kan negligera dem och stället fokusera på någon av byggstenarna.

  Med tanke på att Rockström är utbildad till bonde och upphöjs till ”Sveriges färmste klimatexpert” av CAGW så kan vi konstaera att vem fan som helst kan kallas för klimatexpert och till det sällskapet har de ju faktiskt bjudit in vem som helst att bli sin egen ”klimatexpert”. Att vara professor i något ämne behöver inte vara någon belastning men det krävs betydligt mindre för att inse att CAGW är ett fantasifoster.Det är bara att läsa innantill. 

 46. Thomas

  Ivh #42, för all del kan publikationer i dagspress ge en alternativ karriär men Ribbing talade om ”anslag” vilket jag tolkade som vetenskapliga sådana. Att proklamera att Sverige är bakgrunden till Atlantismyten eller liknande kanske kan ge någon rubrik, men anslag lär man inte få.
   
  L #43, givet dagens CO2-utsläpp blir jorden varmare under överskådlig framtid. Vad som skulle hänt utan dessa är inte relevant. Den där SKB-rapporten är 18 år gammal och geologerna (i alla fall på SKB) tycks inte tagit till sig det då.
   
  Arrhenius som svensk nationalist såg bara fördelar med värme från mer CO2, men dels brydde han sig inte om vad som hände på andra delar av jorden och dels tänkta han sig att utsläppen skulle vara någon tiopotens mindre så förändringen skulle ske mycket mer långsamt. Hans uppfattning är inte så relevant idag utom vetenskapshistoriskt. Det motsäger dock myten om att AGW skulle hittats på av några katastroftroende.

 47. L

  Thomas, det måste väl vara högst relevant att veta om jorden blir varmare eller kallare om man inte räknar in effekten från CO2-hypotesen?

 48. Ingemar Nordin

  Ingvar E #44,

  Jovisst är det en grundläggande del av de politiska spelreglerna att bli (om)vald, vilket ger en tidshorisont för politiker på mellan 3 till 4 år. Men i dagens Europa så finns också regeln att ”vara betydelsfull i EU-sammanhang” och få ett erkännande från EU. Det betyder ibland att politiker kör över folkopinionen och hoppas på att inte heller oppositionen skall våga något annat. (På så sätt uppstår ”det demokratiska underskottet”.)

  Jag är inte särskilt bevandrad i Tysk inrikespolitik, men jag har förstått att Die Grüne har ett ännu större inflytande där än här. De sitter på The Moral High Ground i Mainstream media. MEN, om Merkel hade velat så skulle hon ju ha kunnat spela ut kortet med att att en nedläggning av kärnkraft med nödvändighet innebär fler kolkraftverk. Varför gjorde hon inte det?

  Hon kunde ha gått ut hårt mot kärnkraftsindustrin och krävt ännu striktare säkerhetsmarginaler etc. (Fast det skulle kanske väcka ett löjets skimmer att begära säkerhet mot 10 m höga Tsunamivågor i Tyskland :-))

 49. Björn

  Thomas [46]; ”Den där SKB-rapporten är 18 år gammal och geologerna (i alla fall på SKB) tycks inte tagit till sig det då”.

  Allt som är äldre än 18 år kan inte tas på allvar om det kommer från SKB. Vad tror du de säger om din axelryckning? Den förenklade skriften från SKB är en sammanfattning av en mycket mer ofattande vetenskaplig rapport.

 50. Thomas

  L #47, det är inte relevant för hur jorden verkligen kommer att utvecklas. Dessutom är enda sättet att någonsin få veta hur jorden skulle kommit att utvecklats utan våra utsläpp att räkna på det i en klimatmodell, och sådana har du väl inte mycket till övers för?

 51. Björn

  Thomas poäng var ju att hotscenarier och föreslagna lösningar om vad som kan tänkas vara ett tänkbart framtida problem (förvaring av kärnbränsle i många tusen år) inte skall anses ha någon giltighet/relevans ngt decennium efter de författats

  Och i fallet IPCC (som ju eg snarare skall ses som ett gigantiskt grupparbete av självselekterade aktivister) kommer han ju att få rätt också, har redan fått det delvis … 

  Men där argumentarar han alltså precis raka motsatsen. Vår Thomas … 

   

 52. L

  Thomas, vad du säger är alltså att man inte vet hur klimatet skulle ha varit utan våra koldioxidutsläpp, samtidigt som man säger att dessa är huvudorsaken till att det blivit varmare. Jo jag tackar… 🙂

 53. Bengt Abelsson

  Apropå ivh #42
   
  Jim Hansen, NASA, (ö)känd klimatforskare.
  ”Also, he seems to have inappropriately taken between $10,000 and $26,000 for speeches unlawfully promoting him as a NASA employee.”
  WUWT 18 nov 2011
  Jag kan instämma i ivh,s bedömning av denna forskare.

 54. Thomas

  L, Björn och Jonas N, jag vet att ni älskar att vara häcklare men försök att ärligt läsa och försöka förstå vad motparten skriver så blir debatter så mycket intressantare.
   
  T ex är det ju inte jag som anser klimatmodeller värdelösa utan L m fl här. Jag kan tänka mig att man kan ha en rimlig uppfattning om hur klimatet skulle sett ut utan våra utsläpp, men något empiriskt sätt att testa det finns naturligtvis inte.
   
  Vad gäller SKB:s rapport. Är det någon av er som ser att man tagit hänsyn till AGW i den? Kunskapen om hur CO2-utsläppen skulle påverka på lång sikt var mycket mindre spridd när den rapporten skrevs.Finns det nyare kunskap så varför gå till en så gammal rapport? Det är som att börja hänvisa till första IPCC-rapporten istället för den senaste.

 55. L

  Thomas, läs själv, det är du som pratar om klimatmodeller, inte jag.

 56. Thomas

  L #55, jag bara förklarar för dig att enda sättet att besvara en hypotetisk fråga som den du ställde i #47 är att använda klimatmodeller. Insåg du inte det?

 57. L

  Thomas, nej jag insåg bara att det verkar saknas ett relevant svar.

 58. Björn

  Thomas [54]; Du talar ju om AGW som om det var en sanning, när det faktiskt rör sig om en omstridd hypotes som inte ännu är bevisad. Du kan väl inte bara vifta bort cykliska landistider. Varför skulle AGW vara ett större hot än en återkommande landistid? Det dramatiska är att Skandinavien och stora delar av norra halvklotet blir obeboeligt när istiden återkommer.  Om det nu är så att CO2 på något sätt kan fördröja denna oundvikliga landistid, är det då rimligt att bekämpa CO2? Den stora landmassan finns norr om ekvatorn, vilket innebär att där finns också merparten av jordens befolkning. Var skall befolkningen få sin gröda och kött ifrån när landisen slåt till. Tror du att Milankovitch hypotes om planeternas variabla och cykliska rörelser är påhitt? Det är när dessas lägen är minst gynnsamma för solenergin som når jorden, som landisens verkning är optimal.

 59. Thomas:

  ” men försök att ärligt läsa och försöka förstå vad motparten skriver så blir debatter så mycket intressantare” 

  Igen ett utmärkt exempel på de egna ’argumenten’ bara skall tillämpas åt det ena (egna) hållet, men är totalt irrelevanta åt andra.

  Men, Thomas, det var liksom huvudpoängen i mitt påpekande.

   

 60. Sten Kaijser

  Thomas #32
  Vad vi kallar oss själva tycker jag är mindre viktigt än vad vi kallar varann. Jag talar helst om pro- och antagonister till AGW-hypotesen.
  Sedan finns det inom båda grupperna extremister som om de inte drar löje över sig och ”sin sida” åtminstone illustrerar talesättet att ”med sådana vänner behöve man inga fiender”.

 61. Thomas #32

  Eftersom du skriver ”vänligen” skall jag svara – annars är ju din auktoritet i frågan om hur vi skall benämnas låg. Du har väl aldrig tidigare protesterat?

  Det är som sagt bara ett ”etikettproblem”. Frågan är om det finns något bättre?

  Dina meningsfränder använder med förkärlek ”klimatförnekare” vilket är både felaktigt och löjligt. Sten förslag ovan:  ”AGW-antagonist” är hyfsat, men det täcker inte hela klimatfrågan. Var det du som föreslog ”contrarian” för en tid sedan? Man måste åtminstone säga ”klimatcontrarian” för att vara specifik, och då blir mycket skruvad svengelska. ”IPCC-motståndare” – tjaa det är lite långt och ändå innehållslöst.

  Nej, i all vänlighet kommer jag att fortsätta att kalla oss ”klimatrealister”, och så får vi fortsätta att diskuterar vad som är realistiskt. T o m den sovrade skaran av AGW-förespråkare som nyligen åkte hem från Durban hade uppenbara problem att bestämma vilken klimatpolitik som är ”realistisk”.

    Beträffande lönsamheten för forskare att mediaexponera sig, så återspeglas det givetvis inte i protokollen eller i officiella motiveringar, men jag har sett & hört tillräckligt många exempel för att våga framföra påståendet. Det handlar i första hand om den mer tillämpade forskningen och dess finansiering.

   

  C-G

 62. Thomas

  Ribbing #61 jag har ett flertal gånger påpekat det olämpliga med ordet ”klimatrealist”, men det är väl inte direkt oväntat att du inte tagit till dig det eller ens noterat det. Se t ex här:
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/09/21/vad-ar-ipcc%E2%80%99s-uppdrag/
   
   
  Dina meningsfränder använder med förkärlek ord som ”alarmist” vilket är precis lika löjligt som förnekare. Jag har använt ”contrarian” men nu senast var det inte jag som föreslog det. Peter Stilbs kanske? Själv tycker jag annars ”förnekare” är rätt bra ord för de som förnekar den etablerade vetenskapen och är så helt ointresserade av att försöka hitta på något som är bättre. Dvs epitetet passar inte in på en som Roy Spencer som faktiskt publicerar hypoteser, men väl på alla här på bloggen.
   
  Du vill kalla dig ”klimatrealist” underförstått att alla som inte tycker som du inte är realister. Det hela påminner om hur den mer radikala falangen under ryska revolutionen en gång hamnade i majoritet på ett möte och då röstade igenom att de skulle heta bolsjevikerna (majoritetmän) och de andra mensjeviker (minoritet). Det hela fungerade också, snart var bolsjevikerna i majoritet, men snyggt var det inte.
   
  Men för all del, om du vill det så kan väl även jag kalla mig klimatrealist i diskussion med dig så det blir precis så förvirrat som du förtjänar.

 63. Ingemar #48
  Det ligger nåt i det. ”Att gå före”  Hmm, påminner mig om nån bild som figurerat. Lemmeltåg.

 64. Per-Erik Hedén

  Här är en länk till en moderat riksdagsman med kloka debattinlägg om klimatet:

  http://www.ericsoniubbhult.se/visa.lasso?ukat_id=8000000000029683&kat_id=84500000000003888&mall=1-spalt.lasso 

 65. Thomas #64?
  Det är ju inte klimatet vi förnekar! Det är det som är det löjliga med den beteckningen.
  Tvärtom bejakar vi att klimatet har haft och kan ha starka natuyrliga variationer.

  Kanske ”IPCC-förnekare”?

  /C-G

 66. Thomas

  Ribbing #65 problemet med ditt argument är att många, bl a Maggie, inte har något emot att kalla sig ”klimatskeptiker”. Är då de skeptiska till att det finns ett klimat? Har man sen läst Peter Stilbs är även den mer bokstavliga tolkningen du gör av ”klimatförnekare” inte långt borta. Han har skrivit om hur stora lokala temperaturvariationer (väder) gör det meningslöst att tala om små förändringar i klimat.
   
  Vad hjälper det att kalla dig ”IPCC-förnekare”? Forskningsresultaten finns där med eller utan IPCC:s sammanfattning.

 67. Helge

  Thomas #62
  Vi har diskuterat detta tidigare, alarmist är ett definierat ord http://en.wikipedia.org/wiki/Alarmism, förnekare är det inte. Dvs om du inte menar Gudsförnekare eller förintelseförnekare, så det är bara ytterliggare ett av de billiga knepen du tar till och åtminstone i mina ögon sänker din trovärdighet. Har man inga sakargument bör man vara tyst, eller acceptera att man är överbevisad tills ev nya sakargument dyker upp.

  Klart att klimatet ändras, det vet både du och jag, men att koldioxiden skulle vara en dominerande kraft saknas idag bevis för, det vet även du och jag, så då återstår politik.

  Dagens politik kostar bara utan att göra någon större nytta, det anser i vilket fall både Riksrevisionen och EU-revisionen.

   

 68. C.G. Ribbing
  Nu har Thomas lurat ut dig långt ut i flanken på ett stickspår för att undvika att tala om väsentligheter. Det är han en mästare på

 69. Thomas

  Helge #67, ordet ”förnekare” existerar som avledning av ”förneka” och bara för att du väljer att dra upp exemplen gudsförnekare och förintelseförnekare innebär inte det att man inte analogt kan tala om andra typer av förnekare. SAOB nämner bara explicit gudsförnekare så med din stringens är inte förintelseförnekare heller ett acceptabelt ord. Både förnekare och alarmist är accepterade ord med motsvarande negativ klang även om du inte inser det.
   
  Du säger att det saknas bevis för CO2 dominerande inflytande idag. Men då kommer vi till nästa fråga: vad som skall klassas som ”bevis” i vetenskap. I matematik och logik är det enkelt, så icke i naturvetenskap. Speciellt är det inte enkelt i ett område där vi bara har en enda jord och inte kan göra experiment där vi tar två identiska planeter varierar CO2-halten på den ena och mäter skillnaderna. Vill du hårddra det kommer vi aldrig få ”bevis” för att CO2 ligger bakom oberoende av hur mycket klimatet förändras. De indicier som finns är dock tillräckliga för att övertyga en stor majoritet av alla klimatforskare.
   
  Du verkar dock inte speciellt intresserad av sakfrågor utan är mest ute efter att få en ursäkt för att slippa tro på alla obehagliga sanningar du möter.
   
  Att sen en hel del av politiken som blivit resultatet av olika klimatmöten är ineffektiv är en helt annan fråga än om AGW är en realitet.

 70. Bim

  Thomas # alla
  Hur mår du egentligen?

 71. L

  Thomas, AGW är en realitet medan CO2-hypotesen som du själv säger, inte kommer att kunna bevisas med den kunskap vi har idag. Vi får lita på att politikerna också har fattat det.

 72. Svempa

  Vem kan man tro på tro på tro på när tro på när det är så här? Biskopen eller Ingemar Hedenius? Thomas och lvh har från början valt ”The Bishop”

  http://www.youtube.com/watch?v=gDnE-5lD7w8 

 73. Slabadang

  Debunk av Rahmsdorf/Taminos senaste artikel?

  Nej rena slakten faktiskt och att kritikerna lärt sig alla de gamla CAGWtricksen gör att artiklarna hamnar i den skeptiska tuggen innan bläcket ens hunit torka.

  Den här typen av granskning är lysande för alla som vill försöka sätta sig in i hur IPCC manipulerat och russinplockat tidigare. Hur kan ett så geniumt skitpapper som Rahmsdorf ens komma på tal för publicering. Finns de absolut NOLL kvalitetskrav ? När jag lyssnade på AGU videon med Pfeffer om glaciärer och havsnivåer så börjar man ju undra va faan de e frågan om. De här gubbarna ska ju liksom tillhöra CAGW-eliten.

  http://wattsupwiththat.com/2011/12/17/frank-lansner-on-foster-and-rahmstorf-2011/#more-53252

 74. Jan E M

  L #71

  Det är bevisat att ökad halt av CO2 ger ett varmare klimat. Om atmosfären vore torr och inga andra luftföroreningar förekom så skulle det gå att räkna ut hur mycket varmare klimatet blir med en fördubbling av CO2-halten.

  Den kunskapen verkar de flesta politiker, som sysslar med klimatfrågan, ha. De flesta svenskar som satt sig in i klimatfrågan förstår det också. Det är bara på den här bloggen som många verkar ha svårt att förstå det.

 75. AOH

  Jan E M  # 74

  En passande inlaga till dig och dina trosfränder:

  http://hbl.fi/opinion/lasares-brev/2011-12-16/den-sista-chansen-togs-aldrig-i-durban
   
  ”Den sista chansen” togs aldrig i Durban
   
   
   
  ”……Faktum är att okunnigheten om klimatet snarare ökat än minskat. …..
   
  Eller rättare sagt. Tidigare trodde man att man visste mycket, nu inser man hur litet man egentligen vet.
   
  Det intrycket får man när man läser en del av de oändliga mängder rapporter och utredningar som produceras av ”klimatindustrin”. Det är fortfarande oklart om extrem väderlek, stormar, köld, värme, torka med mera blivit vanligare. Somliga ser klara tecken på detta i statistiken, andra inte.
   
  Här gäller den gamla regeln: den som tror ser, den som inte tror ser inte. Och alla anser sig förstås vara helt objektiva…..”

   

 76. Ingemar Nordin

  Jan E M #74,

  En väldigt bra introduktion till växthuseffekten och klimatmodellerna finns av Peter Stilbs här:

  http://stockholmsinitiativet.se/vetenskap/vaxthuseffekten-och-klimatmodellerna/

  Se även de andra artiklarna på http://stockholmsinitiativet.se/vetenskap/

  Där kan du lära dig mer om var Stockholmsinitiativet står i klimatdebatten. Sidorna har visserligen några år på nacken nu, men de räcker gott.

 77. Thomas

  Ingemar #76 Sidorna räcker, för den som skaffat sig oberoende kunskap, onekligen gott för att förstå hur ytlig kunskapen inom SI egentligen är. Som introduktion är Stilbs sida helt värdelös. Inledningen går väl an, men så fort han börjar komma in på vattenånga och andra växthusgaser blir det närmast parodiskt, för att inte tala om de där ”alternativa synsätten” han av någon obegriplig anledning finner det värt att ta upp som om de var på något sätt värda att tas på allvar. 

 78. Peter Stilbs

  Thomas #77. jag finner det egenligen meningslöst att diskutera med Dig, men eftersom Du igen kommer med totala förvrängningar – som jag påpekat för Dig otaliga gånger – så måste jag replikera. Ta det inte som en diskussion bara

  a) Vattenånga och andra växthusgaser  -Du retar Dig tydligen på att jag påpekar att IPCC-kärnan vidhåller en ca 2-5 ggr förstärkning av CO2:s grundläggande klimatkänslighet på ca 1 grad vid en fördubbling . Det verkar på andra arbeten vara en försvagning – och håller man inte klimatmodellerna i shack med en lika påhittad aerosolförsvagning som balanserar förstärkningen så skenar de.

  b) Du retar Dig på att jag  påpekar att olika gasers (logaritmiska) bidrag inte är additiva – och att spårgasers IR-absorption helt drunknar i den från H2O och CO2. Det är alltså nonsens att metan, lustgas etc är mycket mer potenta växthusgaser än CO2. Rent trams! 

  c) De ”alternativa synsätten” är bara medtagna för att påvisa att det även i modern – peer-reviewad litteratur – finns motstridiga uppfattningar. 

  Kan Du sluta nu – eller har Du hakat upp Dig ?

  Sätt Dig och läs Climategatemailen istället för att tramsa på denna blogg. 

 79. Thomas #77
  Eftersom jag inte är insatt i hur ev. växthusgaser fungerar så måste jag ju ändå påpeka att Peter Stilbs inlägg är intressant och lärorikt medan ditt inlägg inte bidrar på något sätt.  Det är ju rent ut sagt inget annat än ett djefla tyckande! Kontraproduktivt i allra högsta grad!

 80. L

  Jan E M #74, det var knappt en siffra rätt där. Om du tror att politikerna vet lika lite som du är det skrämmande, men ”de flesta svenskar som satt sig in i klimatfrågan” vet betydligt bättre. 

 81. Thomas

  Peter #78
   
  a) ”och håller man inte klimatmodellerna i shack med en lika påhittad aerosolförsvagning som balanserar förstärkningen så skenar de.”
   
  Vad menar du egentligen med det påståendet? Någon skenande effekt får man sannerligen inte utan aerosoler. Att vattenånga ger positiv återkoppling är som jag förklarat otaliga gånger helt naturligt.
   
  b) Det är tyvärr du som snackar rent trams. Eftersom spårgasernas absorbtionsspektrum inte helt överlappar CO2+H2O så ger det precis som i den tabell du inte gillar ett betydande tillskott. Per volymsenhet är metan, lustgas etc mycket mer potenta växthusgaser än CO2, vilket är helt naturligt eftersom de finns i så mycket mindre koncentration och de frekvenser de absorberar därför inte är lika mättade. För små förändringar i forcing går det utmärkt att se de olika bidragen som additiva, vilket jag förklarat för dig förut.
   
  Som vanligt när du kommer med påståenden som strider mot all etablerad vetenskap torde du dock inte vara beredd att backa upp dem med solida beräkningar och vetenskapliga publikationer. Du föredrar att komma med tvärsäkra påståenden på din egen blogg där du slipper vetenskaplig granskning.
   
  c) Och? Du vet mycket väl att det om man letar runt i världens tusentals vetenskapliga tidskrifter emellanåt slinker in artiklar som är rent nonsens. Enda tillfället det finns skäl att diskutera artiklar som de där är just i en diskussion om att peer review inte garanterar sanning. För debatten om växthuseffekten är de helt ointressanta,  och att du ändå tar med dem visar på dina demagogiska avsikter. Du är inte ute efter att förklara utan att sprida tvivel. Men för all del, mig gör det inget eftersom du bara avslöjar din egen oförmåga till kritisk analys på detta område.
   
  Hela den här bloggen är trams, så om du menar att jag tramsar så passar jag perfekt in.

 82. Peter Stilbs

  Thomas #81 a) Detta är inget jag har hittat på – det baseras på ett stillsamt påpekande av Richard Lindzen – jag hittar inte citatet just nu – men ungeför samma sak står här:

  http://leohusswalinprize.org/uploads/files/Lindzen_3_maj_.pdf

  i föredraget ”How can climate models fail”

 83. Åke N

  Thomas #81 a.
  ”Att vattenånga ger positiv återkoppling är som jag förklarat otaliga gånger helt naturligt.”
  Förlåt en helt okunnig ekonom som ägnat sitt liv åt programmering, men var är den saknade ”hotspot”?
   

 84. Thomas

  Peter #82, du kunde i alla fall kostat på dig ett citat eller sidhänvisning i detta dokument. Jag hittar vid en snabbskumining inget sådant, men tänker inte detaljläsa ett så långt dokument bara för att du påstår att det någonstans innehåller belägg för det du skriver.
   
  Jag noterar f.ö. att Lindzen skriver ”The water vapor feedback was first proposed by Manabe and Wetherald (1971).” vilket är lustigt eftersom Arrhenius redan i sin artikel från 1896 (p. 263) tar med denna effekt. 
   
  Åke N #83 Troligen begravd bland osäkra mätdata.

 85. Åke N

  Thomas #84. Radiosonderna (väderballonger) upptäcker temperaturskillnader på 0,1 C och ”hotspot”-effekten skall vara minst 0,6 C. Snacka om osäkra mätdata, vilken halmgubbe. Är det så måhända att Phil Jones borttappade rådata i själva verket visar på en global nedkylning. Är nog mer sannolikt.

 86. Thomas

  Åke #85, radiosonder mäter bara på vissa platser, de var aldrig avsedda för att mäta sådana här trender utan man har köpt in instrument av olika typer genom åren. Temperaturen sjunker med höjden så fel i höjdmätning eller varierande tröghet i hur snabbt termometern anpassar sig till den sjunkande temperaturen allteftersom ballongen stiger ger mätfel osv. Om t  o m Lindzen anser det måste röra sig om mätfel ser jag det knappast som speciellt kontroversiellt.
   
  Vilka borttappade rådata syftar du på? Vad jag vet har Phil Jones aldrig ägnat sig åt att mäta med radiosond i tropikerna, så han har inga originaldata att tappa bort.

 87. Thomas #86
  Kul argumentation. Vad du säger är att det finns inga fysikaliska bevis för ”hotspots” men ändå finns de?

 88. Åke N

  Thomas #86. 
  ”radiosonder mäter bara på vissa platser, de var aldrig avsedda för att mäta sådana här trender utan man har köpt in instrument av olika typer genom åren.”
  Nej men ändå mäter dom. Samma sak gäller mätstationer för att mäta och sammanställa jordens medeltemperatur. Nej, vad jag vet har aldrig Phil Jones ägnat sig åt att mäta med radiosonder runt ekvatorn. Du vet exakt vad jag menar med borttappade rådata.
   

 89. Jan E M

  Ingemar Nordin #76

  Jag vet Stockholmsinitiativets inställning.

  – Om man har åsikten att utsläppen av växthusgaser inte kan orsaka några miljöproblem så behöver man inte ha dåligt smavete för att man lever på ett sätt som är miljöstörande. Det är därför ni har den åsikten. 

 90. Jan E M

  AOH #74

  Att kalla Durbanmötet för sista chansen är nog en överdrift. Det kanske var sista chansen att den globala temperaturökningen skall stanna på 2 grader som nu försuttits. Kan en stor överenskommels göras inom de närmaste åren kanske den globala uppvärmningen kan stanna vid 2,5 grader.

 91. Jan E M

  L #80

  De flesta politker har mer kunskaper om klimatfrågan än vad du har.

  Om man bara läser det som Stockholmsinitiativet framför och andra skeptiska bloggar så får man en extremt skev bild av klimatutvecklingen.

  Läs vad de som verkligen forskar om klimatet anser. Ingen i Stockhomsinitiativet har någonsin sysslat med klimatforskning!

  http://climate.nasa.gov/

 92. Thomas

  Åke #88 visst mäter radiosonder, men inte med den noggrannhet du tycks tro. Markstationer är enkla att analysera i jämförelse.
   
  Jag vet vad du menar med borttappade rådata, men du har fel vilket jag antydde. Om Phil Jones tappat bort sin kopia av dessa data spelar ingen roll om de finns kvar på annat håll, hos dem som samlade in dem.
   

 93. Ingemar Nordin

  Jan E M #89,

  Jag vet Stockholmsinitiativets inställning.

  Det verkar inte så eftersom du i dina inlägg ständigt påstår sådant som vi inte står för. Kanske skulle det hjälpa om du bad någon vän att förklara för dig?

 94. Bertel

  AOH # 74 Jan E M 90

  Kanske inte sista chansen, men ev sista dansen med skattebetalarnas pengar.

  http://www.youtube.com/watch?v=1tXUxVWtyaU  Lyssna och njut.  🙂

 95. Åke N

  Thomas #92. Att radiosonderna skulle ha missat en uppvärmning på minst 0,6 C är helt osannolikt.
  ”Om Phil Jones tappat bort sin kopia av dessa data spelar ingen roll om de finns kvar på annat håll, hos dem som samlade in dem.”
  Men varför inte sammanställa rådata i en enkelt tillgänglig databas för kritikers granskning och övertyga kritikerna att han har rätt. Inte ens Professor Mullers sammanställning bygger helt på rådata. Det verkar som rådata inte finns tillgänglig längre, enligt CG2 finns dom väl dolda någonstans. 30 % av Mullers stationer visar nedkylning. Kan det vara rådatastationerna.
   

 96. Ingemar Nordin

  Thomas #92,

  Du glömmer två saker: 1) Det är ett djäkla jobb att samla ihop dessa data igen (enligt Jones har det tagit 25 år, finansierat av skattebetalarnas pengar). 2) Det saknas också klara beskrivningar hur CRU gjort sina justeringar – och frågan är om ens Phil Jones kommer ihåg.

  De som har skrivit och frågat har getts precis ditt svar: samla ihop data själva. Och vad gäller justeringsalgoritmerna så får ni själva räkna ut hur vi gjort!

  Det här är knappast i samklang med god vetenskap sed. Och ännu värre är det ju att Jones et.at. gjort allt för att undanhålla en oberoende kritisk granskning i en så viktig fråga som denna. Det råder knappast några tvivel om att Jones & Co gjort sig skyldiga till vetenskapligt bedrägeri.

 97. Jan E M

  Ingemar Nordin #93

  Det var en vän till mig som visade den här websidan för något år sedan. Det var ungefär hans uppfattning om skribenterna på den här bloggen jag skrev ned.

  Efter att ha följt bloggen till och ifrån under en tid så delar jag hans uppfattning.

 98. Gunbo

  Får jag i detta sammanhang påminna om professor Lennart Bengtssons uppläxning av Stockholmsinitiativets representanter. Så här skrev han i ett brev till vederbörande:


  ”Även om man är kritisk så får man ju ända begära att en debatt i en viktig fråga är saklig och baserad på fakta och inte på strunt, löst prat och stupida kvickheter.

  Det vore ju värdefullt om Stockholmsinitiativet som ändå består av välutbildade individer åtminstone i ringa grad försöka sätta sig in i de vetenskapliga frågeställningarna. Detta tycks fullständigt lysa med sin frånvaro. Som det nu är, når de, så att säga från andra hållet, i sin analytiska skärpa knappt upp till de allra tokigaste klimataktivisternas, vilket inte vill säga lite.
  Det problem som vi har att ta itu med är ett potentiell allvarligt problem där vi förr eller senare tvingas göra en realistisk riskbedömning. Havsytan höjning och systematiska ändringar i den hydrologiska cykeln kommer inte att upphöra utan snarare gradvis förvärras. Vi kan bara hoppas att det kommer att gå långsamt. Eftersom jag aktivt sysslar med dessa frågor är jag tyvärr inte lika säker på min sak som Stockholmsinitiativets medlemmar. Att avsiktligt och systematiskt sabotera en saklig analys baserad på fakta är inte bara ansvarslöst, det är också något som bör lysa med sin frånvaro i ett kultursamhälle där man ändå bör kräva en intellektuell redbarhet.”
   

 99. Jan E M

  Åke N #95 och Ingemar Nordin #96.

  Nu är ju inte CRU ensamma om att ha tillgång till rådata. NASA/GISS, NOAA och BEST har ju också tillgång till rådata och gjort egna beräkningar som fått liknande resultat.

 100. Peter Stilbs

  Om ni söker på Google på harry_read_me  så får ni info om hur Jones’ friserade och homogenisterade data skapats. Himmel vilken röra.

 101. Bertel

  Jan E M # 97

  Förstog du vad du skrev och vad det säger om din människosyn?

 102. Ingemar Nordin

  Gunbo #98,

  saklig och baserad på fakta och inte på strunt, löst prat och stupida kvickheter.

  Du tycks hålla med om detta. Så vari består struntet, det lösa pratet och de stupida kvickheterna?

  Med förlov sagt så tror jag att du (bortsett från de humorlösa AGW:arnas oförmåga att förstå kvickheter) hittar betydligt mer strunt och löst prat i IPCCs rapporter än här på TCS.

  Det är väldigt enkelt att slunga ur sig grundlösa anklagelser. Och det gynnar knappast en seriös diskussion att göra det.

 103. Åke N

  Jan E M #99.
  Saxar från BEST:s hemsida:
  ” Whenever possible, we have used raw data rather than previously homogenized or edited data.”
  Jag undrar om det finns någon temperatursammanställning som går att lita på. Varför inte lägga ut rådata och få bort allt tvivel? Jo, jag litar än så länge på Roy Spencer, men jag tror att temperaturen i slutet på 30-talet var likartade som idag. För att inte tala om för 1000 år sedan.

 104. Vad de olika sidorna ska kallas funderade jag mycket på ett tag. Till slut kom jag på det.
  Anhängarna av CAGW bör kallas klimathotstroende. Det säger väldigt mycket om vad det rör sig om. Deras meningsmotståndare bör kallas klimathotsskeptiker. Klimathotsförnekare går också bra. Det är trots allt lika lätt att förneka klimathotet som det är att förneka vättar, troll, skogsrår, små gröna män från andra planeter eller att Elvis fortfarande lever.
  Klimatalarmister/-panikmakare finns visst, och är visserligen bara en liten minoritet av de klimathotstroende, men en väldigt märkbar minoritet.
  Det är ju också värt att påpeka att åsikten att människor har stått för en stor del av de senaste 50 årens uppvärmning inte automatiskt gör en person till klimathotstroende. Klimathotstron handlar om vad man tror om framtiden och om återkopplingar till den lilla uppvärmning som koldioxid i sig orsakar. 

 105. Åke N

  Lars Kamél #104. Ganska vist sagt.

 106. Åke N

  Lars Kamél #104. Men jag blir misstänksam av allt detta mörkande. Det hör inte hemma i en så viktig vetenskaplig fråga (om ens i någon).

 107. Gunbo #98
  Det enda han gör är att hävda sin auktoritet och kritisera Stockholmsinitiativet. I övrigt säger han ingenting av värde!

 108. Thomas

  När Pater Stilbs inte kan svara på min kritik i #81 så övergår han i #100 snabbt till sitt favoritämne: Climategate. En uppenbar mattflykt.

 109. ThomasJ

  Läsvärd analys av CG-2 och diverse ’Jones’ klimatdata’:

  http://strata-sphere.com/blog/index.php/archives/17760

  Det tycks, utgående från e-mailen, som om Jones inte ens haft tillgång till data/underlag för sina ’griddings’… Han medger detta mer/mindre själv.
  Nedranns intressant!

  Mvh/TJ

 110. ThomasJ

  Mer om ’justeringar’:

  http://www.c3headlines.com/2011/12/science-by-lubchencos-noaa-fake-global-warming-by-changing-historical-temperature-data.html

  Mvh/TJ

 111. Gunbo

  Ingemar Nordin,

  ”Du tycks hålla med om detta.”
  Emellanåt, ja.

  Speciellt följande tycker jag ofta passar in:

  Att avsiktligt och systematiskt sabotera en saklig analys baserad på fakta är inte bara ansvarslöst, det är också något som bör lysa med sin frånvaro i ett kultursamhälle där man ändå bör kräva en intellektuell redbarhet.”

  Syftet med TCS är ju inte att söka sanningen om klimatet utan att
  med alla medel motarbeta forskning som kan leda till politiska åtgärder – eller hur? Det är väl det LB menar med: ” Att avsiktligt och systematiskt sabotera en saklig analys baserad på fakta.”

 112. Bertel

  Thomas # 108

  Ditt försök till inkluderande terminologin gällande kramgoa killar missar målet.

  Du har nog sannoligt små möjligheter att överleva ev ett gästinhopp på minuten, P1(http://sverigesradio.se/sida/sandningsarkiv.aspx?programid=1307) pga tilltagande ämnesflykt, men du har all rätt att öva din förmåga.  🙂

  PS.Jag skulle, ifall du tillåter, rekommendera byte av retorikcoach för att bibehålla mattkänning.DS 

 113. Ingemar Nordin

  Gunbo #111,

  Fler grundlösa anklagelser, ser jag. (Gäsp)

 114. Håkan Sjögren

  Gunbo # 111 : En saklig analys baserad på fakta saknas ju helt på AGW-sidan. Där ägnar man ju sig åt ren drömtydning i avsaknad av verkliga fakta. Mvh, Håkan.

 115. L

  Jan E M #91, nämn gärna någon politiker som överhuvudtaget kan diskutera klimatfrågan seriöst, jag har aldrig sett till någon någonstans.

 116. Håkan Sjögren #114

  ”En saklig analys baserad på fakta saknas ju helt på AGW-sidan. Där ägnar man ju sig åt ren drömtydning i avsaknad av verkliga fakta.”

  Håkan, kan du acceptera att det finns skeptiker som är nyfikna på hur klimatet fungerar utan att de behöver tillhöra en viss ”sida”?

 117. …tillägg #116

  Det var min fetning i citatet, men det uppfattade nog alla läsare.

  Drömtydning? Vilket rackarns bra och sakligt argument. Men det skulle väl uppfattas som roligt trots att det inte är humorfredag?

 118. Gunbo

  Håkan Sjögren #114,

  Nu var det ju inte jag som skrev brevet utan Lennart Bengtsson som är en av Sveriges mest meriterade klimatforskare. Han anses inte vara någon alarmist och delar absolut inte läger med Climategate-gänget.
  Men var och en blir salig på sin tro.

 119. Åke N

  L #115.
  Minst en finns. Ericson i Ubbhult:
  http://www.ericsoniubbhult.se/

 120. Gunbo # 111

  Att avsiktligt och systematiskt sabotera en saklig analys baserad på fakta är inte bara ansvarslöst, det är också något som bör lysa med sin frånvaro i ett kultursamhälle där man ändå bör kräva en intellektuell redbarhet.””

  Det där är ju en klockren beskrivning av hur våra AGW-hotstroende vänner beter sig!
  Vilken sida är det som gång på gång vägrar att debattera överhuvudtaget (The debate is over!) alternativt saboterar saklig analys och debatt genom att referera till Big Oil, Tobaksindustrin etc etc?

  Inte f-n är det den klimathotsskeptiska sidan i allafall!

 121. L

  Åke N, tack för tipset. Jag trodde han var en humorbloggare av Åsa-Nissse-karaktär, men han verkar ha hygglig koll på läget.

 122. Håkan Sjögren

  Uffeb # 116 & 117 : Jo, det finns säkert nyfikna skeptiker, som inte tillhör någon ”sida”. Om drömtydning. Jag har tidigare skrivit att kraftigt ökande havsytenivåer, mänskligt orsakad global uppvärmning, hot spots, smältande polarkalotter och drunknande isbjörnar tillhör AGW-arnas våta drömmar. Jag vidhåller detta. Mvh, Håkan.

 123. Bertel

  L # 121

  Har haft mailkontakt med honom och han är väl insatt i energi och klimatfrågor, men befinner sig i minoritet inom alliansen. Han är tex för mer kärnkraft.

 124. Bertel #121
  Har också haft kontakt med honom då och då. Han har bra koll på läget.

 125. ThomasJ

  Åke N. #119: Kan bekräfta ditt intryck av ’Ubbhultarn’ – har tacksamt kunnat träffa/språka honom och han har bra koll på läget. Tyvärr^13++ är det svenska ’politiska systemet’ så utformat (partimässigt) att klart & förnuftigt tänkande [politiker] ej vinner mycket gehör hos de som håller i och svingar piskorna. Dessa är i sin tur vilseledda till fullo – åtminstone avseende det förmenta ’klimathotet’ – av sina [anonyma/oåtkomliga] lakejer respektive ’handläggare’, som i sin tur, subversivt, driver andra än samhällets optimala agenda(or).
  En annan svensk [f.d.] riksdagspolitiker med kunskap i temat är Ingemar Värnelöf(?), KD, som bl.a. motionerade angående en vetenskaplighets- baserad politisk beslutsprocess avseende klimatfrågorna. Tror att han mer/mindre pga denna motion blev utfrusen/kickad av alliansens ’pisksnärtare’…

  Arma Land!

  Mvh/TJ