Moderaterna – vettig energipolitik men bidrag används för att köpa röster

Näst sist så granskar vi nya Moderaternas energipolitik – Sveriges numera största parti. De tidigare granskningarna hittar du under Centerpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna,  Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.
Partiet har de senaste valen lyckats väl men till vilket pris? Om man lyckats vinna ett val med en socialdemokratisk ”light” politik  – har man åstadkommit något moderat? Eller är det så att den gamla moderata politiken var dödsdömd och bäddade för socialdemokratiskt maktinnehav? Beteckningen nya Moderaterna känns lite gammal nu.
Floskeltestet ger endast ett poäng – ett mycket bra resultat. Inget parti fokuserar så mycket på partiledaren som Moderaterna. Fredrik är guden och ingen ifrågasätter honom. Två mycket bra valresultat har givit honom den starka positionen.
fredrik foto johan jeppsson kopia
Den trygga landsfaderliga stilen går hem i stugorna. Men nu har Fredrik fått hårdare konkurrens när Stefan Löfven äntrat scenen. Borta är de svaga och även av de egna impopulära Mona Sahlin och Håkan Juholt.
Energipolitiken
Överenskommelsen med övriga Allianspartier (läs Centern) känns påtvingad på Moderaterna. Citat: ”Den innehåller en vision om att Sverige år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.” Moderaterna stöder certifikatsystemet om än med viss tveksamhet.
”Systemet innebär dock en något högre elkostnad för konsumenterna i utbyte mot bättre miljö. Än så länge sker en stor utbyggnad inom främst vindkraft, men vi ser även en viss potential exempelvis sol- och vågkraft.”
Moderaternas talesman i Riksdagen, Cecilie Tenfjord-Toftby, vill ha en översyn av skatterna på energi ”för att säkerställa att ingen överbeskattning sker”.
Cecilie Tenfjord
”Målet är att den förnybara energiproduktionen ska stå på egna ben” är en bra åsikt. Men det finns också tokerier av Cecilie Tenfjord-Toftby, se nedan.
Som skribent på TCS får jag många mail från mycket kompetenta personer inom energisektorn som är missnöjda Alliansen energipolitik. I storstadstidningarna Svd och DN verkar inga skeptiska åsikter släppas fram. I landsortspressen kunde Sivert Göthlin få in en svarsartikel som visade tokigheterna i Moderaternas stöd till solceller. Artikeln var publicerad i både Kristianstadsbladet och Ystads Allehanda.
_________________________________________
Först Moderaternas inlägg:
Så kan vi få mer småskalig solenergi
Text: Christer Akej, riksdagsledamot för Skåne läns norra och östra, i miljö och  jordbruksutskottet, Cecilie Tenfjord-Toftby riksdagsledamot i  näringsutskottet, och energipolitiskt ansvarig
Nu har regeringen beslutat att underlätta framväxten av en förnybar energikälla med stor potential – solenergin.
I dag står energi från solen bara för en liten andel av landets  elproduktion. Allt fler väljer dock att investera i solceller och det är en utveckling som regeringen vill främja.
Sedan  2009 har ägare till småskaliga solcellsanläggningar – privatpersoner,  företag och offentliga verksamheter – därför kunnat ansöka om ett  investeringsstöd hos länsstyrelsen.
Satsningen har  gett goda resultat och i dagarna meddelade energiminister Anna-Karin  Hatt (C) att regeringen kommer att satsa 210 miljoner kronor på att  förlänga det stödet till 2016.
Anm. Jag har kortat inlägget.
________________________________________
Här kommer svarsinlägget:
M tävlar med MP i dumheter om elenergin
Text: Sivert Göthlin, civilingenjör (Tidigare ansvarig för driften av Vattenfalls elproduktion och det svenska stamnätet)
I Ystads Allehanda den 17 oktober slår sig moderaterna Christer Akej och Cecilie Tenfjord-Toftby på bröstet för ett beslut om statliga bidrag  till småskalig solenergi.

Ett förslag om förlängt stöd till 2016 har lagts fram.
Var och en som vill satsa egna pengar på solceller på sitt hus må göra  det men varför bidrag? Solkraft i större skala har ingen som helst  framtid i Sverige under överskådlig tid. Solen skiner mest på sommaren, när vi redan  nästan alltid har elöverskott med vår kombination av vatten- och  kärnkraft. På vintern när vi behöver mycket el både för ljus och värme  ger solen mycket litet.
Sverige kommer att ha ett stort exportöverskott av el under lång  tid framöver. Senaste riksdagsbeslutet om energin var bra då det innebär att befintlig kärnkraft moderniseras och effekten höjs. Detta förlänger livslängden avsevärt och studier hur produktionen skall kunna ersättas  har även fått komma igång.
Den satsning som samtidigt sker på förnybar kraft blir däremot mest bara bortkastade pengar. Elförbrukningen har inte ökat på 20 år och ingen  ökning ses framöver. Detta beror på ständiga effektiviseringar inom  industrin och för allmänheten kommer alltmer av bra värmepumpar och  energisnålare vitvaror.
Elprisnivån har nu kommit ner efter ett par kalla vintrar med samtidigt  avställd kärnkraft. Priset 30-40 öre/kWh som årsvärde kan bestå länge  och det gör att vindkraften är olönsam. Besked har som exempel redan  kommit om personalneddragningar av Eolus Vind, Enercon och Triventus.
En framtid med allt större elöverskott kan väntas om mer av förnybar el subventioneras fram.
Självklart innebär detta en helt onödig samhällskostnad. Talet om att  det skulle vara bra med något slags tredje ben för elförsörjningen är  inget annat än nonsens och ett påhitt av okunniga politiker. Vi har i  alla tider haft en billig och säker elförsörjning som först var baserad  på vattenkraft med tillsats av värmekraft under torrår. Därefter tillkom kärnkraften som en bra baskraftkälla.
Nu bör en blocköverskridande överenskommelse träffas varvid  balans eftersträvas mellan behov och tillgångar. Då bör alla  snedvridande pålägg och subventioner tas bort så att alla kraftslag får  konkurrera på lika villkor. Ett första steg är ett snarast avskaffande  av elcertifikaten.
_____________________________________________________
I grund och botten tror jag Moderaterna står för en sund energipolitik där kärn- och vattenkraft är basen. Men de kan inte avhålla sig från att försöka köpa lite gröna röster genom tokerier med solceller. Skattebetalarna ska stå för fiolerna. Det är lätt att vara generös med andras pengar.
Varför solkraft är en samhällsekonomisk katastrof har avhandlats flera gånger här på TCS.
Inom Alliansen står Centerpartiet för de stora tokerierna i energi- och klimatpolitik. Kristdemokraterna har hamnat snett med en inkompetent taleskvinna. Moderaterna har egentligen en mycket sund syn på energi men kan inte avhålla sig från att flirta en del med EU och de gröna. I klimatfrågan ligger de föredömligt lågt utåt men agerar negativt (läs klimathotsalarmistiskt) i olika politiska organ. Det är råg i ryggen som saknas och man använder ibland skattebetalarnas pengar för att försöka köpa nya röster.
Nu återstår bara att granska Folkpartiet och dessutom komma med en sammanfattning.
 
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tack Per.
  Det kanske skulle vara smartare av moderaterna att bli tydligare om energipolitiken och minska på det gröna inslaget. Det skulle plocka röster från SD som verka vara de som är tydligast på området. Skall bli intressant att få ta del av din analys av FP:s energipolitik

 2. Olaus

  Kanske politikerna vet något, vi inte vet.
  Exempelvis att Tyskland trycker på att mer elström produceras i Norden, särskilt Norge.
  En 1400 MW kabel byggs Norge- Tyskland till 2018. Ytterligare en kabel förväntar sig tyskarna till 2030.
  http://www.tu.no/energi/2012/12/17/forventer-enda-en-tysklands-kabel-for-2030?utm_source=frontpage&utm_medium=link&utm_campaign=siste_fra_seksjoner
   
  IEA hävdar, att Norden kan exportera ytterligare ca 80 TWh el per år från 2050. Det anses billigare att producera el i Norden än på kontinenten.
  http://www.tu.no/energi/2012/11/21/-iea-overdriver-mulighetene-for-krafteksport
  Det skulle innebära, att 15-20 kablar krävs. De senaste åren har den samlade nettoexporten från Norden legat runt noll.
  Är detta bakgrunden till intresset för solceller och fortsatt utbyggnad av vindkraften?
   

 3. Rale

  Intressant! Här har inget hänt på 100år!
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2250014/British-professor-discovers-lost-campsite-Captain-Scotts-doomed-Antarctic-expedition-100-years-used.html 

 4. Ann L-H

  Tack Per för Dina djupdykningar i de politiska partiernas energipolitik. Det är kusligt att vi i vår ”upplysta” värld låtit de gröna infiltrera både media och så gott som samtliga partier inte bara här utan i stora delar av EU. 
  Spåren förskräcka och förhoppningsvis har M fått nog. Centerns fotavtryck i alliansen blev ett dyrt nöje och M-politikerna vill väl inte gå under som nyttiga idioter när de gröna utopierna avslöjas för allmänheten – av SD. 
  Det gäller att hänga på medan tid är!    

 5. Lejeune

  OT: Paniiiiik, 4 grader varmare, havsnivåhöjning, sammanblandning av väder & klimat, osv., osv., Försenat Doha-solo?
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/skyfall-kan-drabba-hart_7766794.svd 

 6. Lejeune

  Något fel med länken?
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/skyfall-kan-drabba-hart_7766794.svd 

 7. Christer Löfström

  Ann L-H #4
  Jag har påpekat det många gånger.
  Svenskt Näringsliv och (m)+(fp) har hävdat ”Klimathot” för att få upp kärnkraften på den svenska dagordningen!
  Du och andra här skule må bra av att sluta leka struts. Per W är för feg för att ge sig på en analys av hur företrädare för Svenskt Näringsliv agerat i klimatfrågan.
  För dig och mig i Sverige spelar det inte så stor roll med några extra onödiga ören på elräkningen. Globalt för de fattiga, utan el och vatten, är det en katastrof att så mycket resurser lagts och fortfarande läggs på ”klimathot.
  (m) är girighetens parti och har noll intresse av hur de fattiga har det! 

 8. jensen

  Tack för en sansad och genomlysande bild av riksdagspartiernas
  klimatpolitik.
  Dock skulla jag även vara tacksam för en belysning av piratpartiets
   klimatpolitik.Visserligen inte inne i riksdagen, men vem vet. Kanske har de en riktigt realistisk klimatpolitik.
  För mig ter de sig i alla fall som förkämpar för den sanna demokratin och värnar om den enskilda människans rättigheter. Bara en sådans sak som kampen mot inskränkningar betr. internet.
  Piratpartiet har kanske en mycket ljus framtid. In i riksdagen nästa val?
  Vänliga hälsningar.
  Jensen

 9. Christer Löfström

  Noterar att Björn Gillberg är aktiv med annons  i SvD
  http://www.varmlandsmetanol.se/dokument/98×372.pdf 

 10. Lasse

  Tysklands intresse för Nordisk el är helt betingad av egenintresse. De inser att otillförlitlig försörjning kräver större konsumtionskrets för att inte behöva bromsa när de levererar. Sol och Vind byts mot vattenkraft. Men det blir en dålig affär om de köper för 3 SEK /KWh solcellsel och får vattenkraft för 0,3 SEK per KWh.

 11. Slabadang

  Rale! 🙂
   
  På bilderna ser du ut som antarktis vuxit till sig några centimeter!!
  Det är MYCKET VÄRRE än vi trodde!

 12. Slabadang

  Bra genomgång!
  Sievert Göhtlins svar är så där enkelt sakligt självklart. Argument som står hela vägen hem!

 13. Per-Olof Persson

  De samhällsekonomiska kostnaderna belyses inte i massmedia. Om den gröna propagandan får genomslag på de politiska besluten, går vi mot att få ett ”grönt slumsamhälle”, en avvecklad industrisektor och en avvecklad välfärdssektor.
  För att människor ska acceptera de ekonomiska försämringarna, krävs att en enorm propagandamaskin byggs upp. För att denna typ av samhälle ska kunna bibehållas, krävs att diktatur införs och att polis/domstolar förföljer dissidenterna. Denna typ av samhälle har vi haft tidigare under det feodala samhället, under fascism och nationalsocialism, samt under kommunismen.
  Framförallt socialdemokraternas hållning i miljö- och energifrågorna är märklig. S påstår att de värnar om de fattiga och om arbetarna. Men ändå står de för en politik som leder till fattigdom, avvecklad välfärd, lägre reallöner och en högre arbetslöshet.
  Det är möjligt att S och de borgerliga partierna har tänkt sig att spela på de gröna frågorna på kort sikt. När konsekvenserna av den gröna politiken skapar protester hos majoriteten av befolkningen, kommer en helomvändning.
  Men då är skadan redan skedd och det blir svårt att få fram ett stort och konkurrenskraftigt näringsliv. Investeringar inom näringslivet uppkommer endast om ägarnas avkastningskrav uppnås. Beslut om investeringar, produktion, etablering och anställningar, fattas enligt faktorerna ”Intäkter-Kostnader=Vinst”.
  Men detta kräver att politikerna sänker kostnaderna genom lägre skatter, mindre regleringar, försvar av den privata äganderätten samt att lönerna anpassas till företagens försäljningsintäkter. Det blir politiskt svårt att motivera en sådan politik eftersom propagandan under lång tid har utgått ifrån osanningen att ”människor får det ekonomiskt bättre om politiker/fackföreningar ger dem mer pengar”. Det har aldrig varit en politisk fördel att påstå att de ekonomiska förbättringarna beror på att ”det produceras mer varor och tjänster per individ”. 

 14. Ann L-H

  Man kan undra över moderaternas vetskap om samhället, visse de eller visste de inte lika illa vilket:
  http://www.expressen.se/nyheter/gastar-regeringens-seminarium—utreds-for-mordhot-mot-jimmie-akesson/

 15. Pelle L

  Lejeune #5 och #6
   
  (Det enda felet med din länk är det förargliga mellanslaget på slutet.
  Bara att ta bort när browsern inte hittar, och söka om.)
   
  Men till saken!
  Redan i första meningen i SvD-artiklen blir jag förvirrad:
  Detta kommer att påverka Sverige. Till exempel berörs vi av att havsnivån höjs, av mer nederbörd och kraftigare regn, säger Martin Hedberg, meteorolog på Klart.se.
   
  alltså
  havsnivån höjs, av mer nederbörd och kraftigare regn
   

  Självklart vet en meteorolog var vattnet i nederbörden kommer ifrån.
  Jag har alltid trott att den kommer från sjöar och hav, men så är det alltså inte?

   

 16. Pelle L. #13
  Pärla!

 17. Håkan Bergman

  Pelle L #13
  Där hör ni alla båtägare, ni ska vara glada när det regnar. Utan regn inget vatten att köra båten i! 

 18. Peter F

  Jag  bli så förbannad när jag ser vilket vansinnigt slöseri  vindsatsningen är.
  http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Kraftsystemet/
  Undrar hur vindtrogna politiker skulle förklara detta.

 19. Pelle L

  Håkan Bergman #15
   
  När jag går på grund (bokstavligt alltså, händer inte så ofta som de bildliga grundstötningarna) brukar jag be besättningen, 10-12 vältränade gorillor (kallas skotapor) att hoppa överbord och ta ett bad.
   
  Då stiger vattnet så mycket att båten blir flott igen (blir flott = lossnar från grundet). Allt enligt Arkimedes princip.
   
  Visst tänker jag klokt och enligt vetenskapens senaste rön   🙂

 20. bom

  Ja det verkar som om både s och M innerst inne vet att den gröna linjen är värdelös och ett försnillande av folkförmögenheten. De har båda utnämnt konturlösa och kunskapslösa ansvariga för detta viktiga område. Solcellsskrivet är ju ren idioti. Vet dom inte att vi bara har en tredjdel av den tyska potentialen (och den brukar i i dessa sammanhang jämföras med den som Alaska har). Solcellssubventionerna borde gå till solfångare i stället eller bättre helt utgå. Det är ju eländigt att man lurar sina väljare att bränna pengar på kortlivade lågeffektiva energilösningar. Ett rent sol-vinderi-svindleri.
  Har det inte fallit dem in att en offentlig utstädning av de gröna irrlärorna skulle vinna väljarnas förtroende och massor av röster. Anställ Sivert Göthlin med en statsrådslön (pengarna borde tas från Rockström) som sakkunnig och instruera gärna Naturvårdsverket att fungera som hans megafon. Detta skulle reducera miljöpartiet till under fyra procent och äntligen bryta denna fördärvliga förbannelse som detta de vansinnigas parti kastat över oss. Det vore verkligen att gå före – detta mantra som politikerna älskar. Nu går dom istället före mot ruin och förstörelse!

 21. Lars W

  Ann L-H #12
  Det är mycket man kan förundra sig över i regeringens politik…
  Man vill sälja snus i Europa. Samtidigt som man pålägger den konkurensutsatta exportindustrin enormt ökade energi- och transportkostnder…
  Ingen ände på tokerierna…
  Undra på att SD vinner terräng!
   
   

 22. OT
  Intressant från Greenie watxch:
  Given what we know now, there is almost no way that the feared large temperature rise is going to happen. Mr. Lewis comments: ”Taking the IPCC scenario that assumes a doubling of CO2, plus the equivalent of another 30% rise from other greenhouse gases by 2100, we are likely to experience a further rise of no more than 1°C.”
  antigreen.blogspot.com
   
   

 23. OT
  BBC ”under pressure”
  http://www.thegwpf.org/bbc-blasted-climate-change-bias/

 24. Inge

  På No Tricks Zone flaggar man för en ny och kritisk film om miljörörelsen. Fast på tyska.

 25. P.F. #16
  Javisst, och titta här skall du få se. 
  http://www.vindstat.nu/stat/Gotland24h.htm
  Gotland, vårt vindkraftigaste län, producerar nothing. 
   

 26. István

  Peter F #16
  Ta det med ro.
  Det är bara så att rätt info inte tycks ha gått ut till Vkv ägarna.
  Självklart skall  dom köra för fullt nu, när elpriset är högt och hålla igen när det är reapriser.
  Vindkraft är ju till för att pressa priserna. Bara Lööf och Romson når ut med budskapet så ordnar det sig!
  BjörnT kan också hjälpa till att förklara. 

 27. Peter F

  L.C.#23
  Arma ö,,,,

 28. Peter F

  István #24
  0,8 procent just nu. Vindkraften är på G..

 29. Lurengök

  Intressant på Newsmill:http://www.newsmill.se/artikel/2012/12/18/norskt-tv-program-v-gar-d-ma-ut-vindkraften

 30. Slabadang

  Reflektion!
  Sysslolöshet i brist på viktiga uppgifter är destruktivt. Jag tänker på skillnaden mellan nu och förr för våra politiker. Från krigsslutet fram till 90? Var behoven av beslut väldigt tydliga och vi var i ett uppbyggnadsskede där alla behov, problem och lösningar var väldigt viktiga konkreta tydliga och enkla föremål för många politiska beslut.
  Nu när denna uppbyggnadsfas är i allt avtagande på väg mot sitt slut och ersätts allt mer med en förvaltande och förädlande roll så minskar uppogifterna för politikerna och de konstruerar substitut som har betydlgt mindre faktisk betydelse. ”Klimatarbete” tycker jag är ett av det mest perverterade ord som någonsin satts i omlopp tätt följt av dess ”klimatpolitik”. På verkliga problem som hemlöshet kriminalitet arbetslöshet finns inga svar men för påhittade finns det tydligen hur mycket som helst både engagemang och politik. Vilket egentligt arbete klimatarbetet utför skulle vara intressant att se data på.
  Nåväl denna hjärntvätt och dess konsekvenser går mot sin egen kollaps vilken nästa fråga de ska hitta på att sysselsätta sig med lär väl knappast bli mer konkret. har de lärt sig att de kan försörja sig på snömos så kommer den branschen att expandera. Det blir lite läskigt när både de verkliga sociala problemen ökar samtidigt som intresset för de konstruerade ökar och med energipolitiken skapar politikerna infrastrukturella problem istället för att lösa dem. Det utgör ett verkligt hot mot välfärd samt förnuft och på nåt sätt hänger de alltid ihop.

 31. István

  Vindkraften i Sverige ger ca 20 % av sin nominella kapacitet. Illa nog.
  Ännu sämre blir det om man tittar på värdet av denna produktion. Nästan alltid  vid tider när priset är lågt! Alltså dålig resultat per producerat kWh.
  Finns det siffror på detta? Jämfört med pålitliga producenter? 
   

 32. Slab # 27
  Finns det inga problem så skapar man dem. Det är så de gröna journalisterna arbetar.
  Det garanterar sysselsättning och röster i val.
  Man får aldrig låtsas om att problemen är tveksamma eller huanamej de löses. För då försvinner ju motiven till skrämsel som är alltings motor. 

 33. Håkan Bergman

  Men i Tyskland, där satsar man på förnybart:
  http://www.sma.de/en/company/pv-electricity-produced-in-germany.html
  http://www.transparency.eex.com/en/
  Vad i ovanstående länkar är svårt att fatta, man har t.o.m. gjort sig omaket att framställa det grafiskt, så att folk som inte klarar att läsa siffror ska kunna ta till sig det. 

 34. HenrikM

  Spårvagnsprojektet i Stockholm tyder inte på att moderaterna är inte vid sina sinnes fulls bruk. Detta projekt är fullständigt emot all vanlig moderat politik som är att hushålla med våra gemensamma resurser. i praktik där moderaterna får verka så blir deras politik densamma som mp:s. 

 35. Håkan Bergman

  HenrikM #31
  Jo spårväg city är ett mysterium. Möjligen att man totalt övertolkat erfarenheterna från Tvärbanan, som faktiskt är en riktigt bra satsning, måste t.o.m. byggas ut. Tvärbanan går ju i en helt annan trafikmiljö än spårväg city, där den passar in väldigt bra vad jag kan förstå. Men främsta orsaken till framgången lär ju vara att den öppnar upp en helt ny resväg, som inte fanns innan. Inget av detta gäller ju för spårväg city, enda gemensamma nämnaren är just begreppet spårväg.

 36. HenrikM

  Håkan #32
  Har du prövat själv att åka Tvärbanan? Om du har bråttom så är det ju inget alternativ. Det är ju smartare att åka runt via tunnelbana/pendeltåg. Spårväg citys tänkta dragning från sergels torg till Ropsten kommer ge c:a 15 km/h i snitt hastighet. Lidingöpolitiker ”skryter” om det fantastiska att åka från Gåshaga (längst ut på Lidingö) direkt in till city. Men dom glömmer att berätta att den resan kommer i princip ta lika lång tid som en resa från Södertälje till T-cetnralen. Detta osannolika resursslöseri står Moderater och Folkpartister för. Varför kan man fråga sig, det gör att jag absolut inte tänker rösta på dom i Landstingsvalet, ej heller kommunalvalet. Problemet är vad man ska rösta på, jag vill rösta på ett parti som inte består att ett gäng miljöaktivister, samtidigt har jag svårt för SD och helt andra skäl. Jag får väl starta ett eget parti!

 37. Janne

  SMHI presenterar tydligen en ny rapport idag om ökande havsnivåer. Halva Nyköping kommer snart att stå under vatten
  SMHI presenterar två scenarior baserade på modeller. En där det ”bara” stiger 0,55 m och en annan mer katastrofisk där det stiger 2,2 meter.
  Var får de allt detta vansinne ifrån, och detta betalar vi skatt för???

 38. ThomasJ

  Intressant tråd – tack Per!
  Av intresse torde – speciellt för Cecilie T-T (som M deFacto borde sparka å det snaraste *) – en nyligen publicerad rapport över vindkraftverks ’produktivitet’ i UK resp. DK vara, finns här:
  http://www.ref.org.uk/publications/280-analysis-of-wind-farm-performance-in-uk-and-denmark
  (*): hon är, om nu möjligt, än mer arrogant och verklighetsfrånvänd än Sofia A.
  Mvh/TJ  
   

 39. Janne

  SMHI:s rapport finns här
  Konstigt att man inte kan hitta några historiska referenser i denna rapport, bara svammel om vad som komma skall under de kommande 100 åren.

 40. Peter F

  Janne#36
  Svammel var ordet sa Bull….betalar jag detta,,,shit

 41. HenrikM

  Hmm intressant rubrik på rapporten från SMHI:
  – Kunskapssammanställning. 

 42. Inge

  Janne
  Såg du Östnytt i kväll. De hade med det där också och intervjuade en som bodde nära vattnet och en ”klimatexpert” från SMHI. Suck!!
  Han hade nog inte hört rapporten från dem som levererar satellitdata om havsnivåerna och som kommit fram till att höjningen är ca hälften av den som använts officiellt.
  Tror det var Slabadang som nämnde det och att den finns på Hockeystich hemsida.

 43. Ingemar Nordin

  Ann-LH #14,

  Apropå framträdandet av en notorisk fängelsekund inför framtidskommissionen skriver expressen:

  Framtidskommissionens kanslichef Jesper Strömbäck ser inget problem med deltagandet.

  Jag tror att det skulle bli väldigt problematiskt om vi skulle göra en bakgrundscheck på alla som är med.

  Jo, nog kan det vara problematiskt alltid att göra en bakgrundskontroll av dem som sitter i alliansens framtidskommission. Vem vet vilka gamla skelett som skulle dyka upp bland de här?

  http://www.framtidskommissionen.se/om-oss

 44. Lasse

  #39 Var finns pegelmätningarna i Bergströms rapport?
  De passar nog inte in i hans bild!
  Mörners skrift  kan nog ge honom lite mer vetenskaplig underlag-tex alla peglar och satellit mätningarnas falska korrektioner .

 45. John Silver

  Läs de här två artiklarna sida vid sida:
  http://www.bloomberg.com/news/2012-12-19/american-oil-most-since-first-well-in-1859-signals-independence.html
  http://www.thegwpf.org/wear-tear-hits-wind-farm-output-economic-lifetime/

 46. HenrikM

  John Silver #45
  Jag tycker mer och mer synd om de stackarna som investerat i vindkraft: This decline in performance means that it is rarely economic to operate wind farms for more than 12 to 15 years. Glädjekalkylen att det går producera vinrkaftsel för 60 öre/Kwh är just bara en kalkyl. 

 47. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #43
  Läser detta om Johan Rockström:
  ”Professor och chef. 46 år och född i Finspång. Professor i naturresurshushållning vid Stockholms universitet. Chef för Stockholm Environment Institute och Stockholm Resilience Centre”
  Men, han är ju inte längre chef för SEI!
  Kan vi lita på att framtidskommissionen har bättre koll på framtiden än sin egen historia? 😉  

 48. John Silver #45
  Säger allt!

 49. Pelle L

  Lasse #44
   
  Det är ju notabelt att Nils-Axel Mörner överhuvud taget inte nämns i Bergströms essä.
   
  (Jag kallar den inte rapport. Saker skall betecknas med deras rätta namn.)
   
  Nu är jag ingen naturvetenskapare, men det räcke att skumma essän för att se att det är tomtugg och snömos, inlindat i en massa meningslösa siffror.
   
  ”Beräknad höjning av havsnivån runt Storbritannien och Irland i cm, under förutsättning av tre olika utsläppsscenarier. Siffrorna inkluderar bidrag från isavsmältning och är inte justerade för landhöjning eller landsänkning”.
  Och så percentiler upp och ner.
   
  Och det fortsätter, tabell efter tabell.
  Hur hemskt det skall bli 2099.
   
  Ojojoj. Vojne vojne.
   
  Varför anstränger de sig inte att göra pålitliga väderprognoser i stället.
  Är inte det vi har SMHI till?
   
  Nu vill ju inte ens Vägverket köpa deras tjänster.
   
  Då kan väl radion, TV och tidningarna också köpa prognoserna från ett bättre prognosinstitut, och så kan vi lägga ner skräp-SMHI
   
  Jag försökte lite lätt få lite siffror om SMHIs verksamhet.
  På smhi.se gick det med lite besvär att ta fram generaldirektörens namn och årsredovisningen för år 2010.
  Nu är jag inte så van att läsa statliga myndigheters redovisningar,
  men att kassaflödet uppgår till ca 650 miljoner kr är klart.
  Antalet anställda var ca 645 personer.
  Så det är inte ett litet ”institut” vi talar om. Snarare en mindre stad, som sitter och spottar på tummarna och håller upp dem i vinden.
    En ordvändning i årsredovisningen tycker jag tyder på lite självironi:
  De kalla och snörika vintermånaderna blir troligen
  ett bestående väderminne från 2010. Den svenska
  sommaren bjöd på en värmebölja med nya rekord
  men var i övrigt ojämn. De mycket svåra översvämningarna
  i Pakistan och den långa och varma
  sommaren i Ryssland med åtföljande bränder är ett
  annat bestående minne.
   
  Vad har översvämningarna i Pakistan och värmen i Ryssland med SMHIs verksamhet att göra?
   
  PS
  Vi har väl alla läst om den förödande torkan och värmeböljan i den Amerikanska mellanvästern?
  Från http://www.atl.nu/lantbruk/h-gre-vetesk-rd-drar-upp-prognos
  Högre veteskörd drar upp prognos
   

 50. SMHI ’svammelsurium’ vad annat att vänta än värsta scenarior med
  datamodeller som grund,verklighetsförankringen och observationer
  vart tog den vägen.
  Ett politiskt redskap för att skrämma upp den politiska agendan,till
  mer och värre scenarios,var finns självkritiken inom denna väder-
  jätte.
  ALI.K.

 51. Pelle L

  ALI.K. #50
   
  Det är väl klart att ”väderjätten” inte har någon självinsikt.
  Vem har det? Har du? Har jag?
   
  Men institutet i fråga är ju en statlig myndighet, med ett huvudmannaskap någonstans i centrala Stockholm.
  Tror det kallas Regeringskansliet, men jag vet inte om de fortfarande regerar.
  Eller bara sitter och räknar på vad deras pensioner blir efter nästa riksdagsval.
   
  Varför låter Regeringen dessa 645 människor sitta och flumma om nederbörd, vattenstånd, temperatur osv år 2099, när de egentligen skall ge oss pålitliga väderprognoser för 1-7 dagar framåt.
  Vilket de misslyckas med.
   
  Jag vet varför SMHI gör detta.
  Det är bättre att profetera om vad som skall hända om 88 år,
  än att förutsäga vädret i övermorgon.
  För ingen kan kolla om du har rätt eller fel. Om 88 år.
   

 52. Kunskapssammanställning ala SMHI,amatörer med nyanställda med hela den hjärntvättade AGW rörelsens hela argument jargong,som de blivit av den programmerade utbildningen av s.k ’klimatexperter’.
  ALI.K.

 53. Vad som saknas i Sverige är den ’klimatets’expert typ G.W Person,
  vilket är tråkigt,det krävs mycket mod av denne person i detta
  ambivalenta Svenska politikers feghet med följa ’John leken’
  att bryta mönstret,men denna modighet skulle säkert uppskattas
  av folkdjupen i detta land,allt att vinna än att förlora.
  ALI.K.

 54. Ja bekvämligheten har tagit över i detta land,försörjningen med
  pensioner mm,där sitter vi i båten utan styrfart idag.
  Det måste ske något,kanske undergången den 21 dec, är en
  uppgång för mänskligheten istället vilket sägs av dessa maya reprensanter,HE HE!
  ALI.K.

 55. Olaus

  Lars W nr 21
  Elintensiv industri som i tre år använt minst 190 MWh elström för varje miljon kronor av förädlingsvärdet har i regel undantag i kvotplikten och därmed lägre elpris.
  http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Elcertifikat/Kvotplikt/Elintensiva-foretag-/

 56. Peter F

  Heja vindkraften
   
  eller inte,,,,,http://www.ref.org.uk/attachments/article/280/ref.hughes.19.12.12.pdf

 57. Lars W

  Olaus #55 
  Tack för upplysningen. Mycket intressant… Dubbla standarder? 

 58. Lars W #57
  Det är väl ett i en lång rad av exempel på
  ”The law of unintended consequences” som kantar många politiska beslut och som fordrar ny beslut som…….

 59. Håkan Sjögren

  HenrikM # 34 : Du levererade en verklig råsop till moderaterna, när Du jämförde deras politik med miljöpartiets. Mitt i nyllet! Mvh, Håkan.

 60. Tack  för  många  bra avslöjande analyser  och  inlägg!!