Mitt kliv in i klimatdebatten

Lars_Bern

Gästinlägg av Lars Bern

Fram till början av 2008 tillhörde jag de som fullt ut trodde på IPCC:s larm om klimatet. Jag hade lärt känna IPCC:s ordförande Bert Bolin under min tid som chef för Svenska Miljöforskningsinstitutet IVL och mina år som ordförande i Det Naturliga Stegets miljöinstitut. Jag hade som många andra stort förtroende för Bolin och såg ingen anledning att betvivla det han sa. Men sedan hände saker som ändrade allt.

Våren år 2008 reagerade jag på en annonsbilaga i Svenska Dagbladet där Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson och Anders Wijkman uppträdde som annonspojkar för etanolindustrin. Med tanke på mina mångåriga och dåliga erfarenheter av etanol som drivmedel skrev jag ett mejl till Karlsson där jag ifrågasatte det lämpliga i att han lånade ut vår förenings goda namn till ett så ur miljösynpunkt tvivelaktigt syfte. Hans mycket nedlåtande svar blev en mindre chock, så jag gick vidare och skrev en artikel som togs in på SvD Brännpunkt. Den gav sedan upphov till en upphetsad debatt med Karlsson och Wijkman. Tonläget i svaret på mitt mejl och i debatten fick mig konfunderad.

Nästa händelse som påverkade mig var ett styrelsemöte i föreningen Humanisterna där jag var med i några år. Ledamoten Olle Häggström krävde på mötet en uteslutning av Åke Ortmark ur styrelsen, därför att Åke i något sammanhang hade ifrågasatt klimatlarmen. Det fick mig att spontant ta Åke i försvar och hävda hans rätt att ha vilken åsikt han ville i den frågan, jag menade att den inte hade med Humanisternas att göra. Den lama reaktionen på denna principiellt viktiga fråga från styrelsens ordförande fick mig att senare lämna styrelsen. Mitt försvar för Åke gjorde mig direkt till ett hatobjekt för sagde Häggström. De här två händelserna hade på allvar väckt min nyfikenhet, det var uppenbart att det låg en hund begraven i klimatfrågan.

När jag senare samma vår träffade den förra Sandvikenchefen och tekniska fysikern P-O Eriksson övertygade han mig om att jag som miljövän borde besvära mig att tränga in i klimatvetenskapen. Han sammanförde mig med sin kurskamrat från KTH Gösta Walin som var professor i oceanografi. Jag insåg ganska snart att vi var utsatta för en av historiens största desinformationskampanjer. Jag har senare kunnat stryka ”en av”. Den 18 november resulterade det i att jag publicerade en artikel på SvD Brännpunkt med titeln ”Växthushypotesen gör oss fattiga”. Det kan ha ett visst intresse att så här fem år senare rekapitulera den debatt som då följde.

Inledningsvis konstaterade jag att: ”Allt talar för att den stigande koldioxidhalten orsakats av människans användning av fossila bränslen och skövling av regnskogar. Men ger de måttliga förändringarna av koldioxiden i atmo­sfären stöd för den växthushypotes som är grund för de matematiska klimatmodeller som använts av FN:s klimatpanel IPCC? Med utgångspunkt i de modellerna har man presenterat en rad skräckscenarier för klimatet ett antal decennier in i framtiden.”

Jag kritiserade IPCC:s metod att i stort sett helt basera sina slutsatser på ofullständiga matematiska modeller av något så komplicerat som jordens klimat och menade att man inte på detta sätt kan göra prognoser hundra år fram i tiden. Själv hade jag erfarenhet av matematisk modellering från mitt doktorsarbete. Jag framhöll att det gjorts studier med väderballonger och satelliter av den nuvarande temperaturen högre upp i atmosfären och att uppmätta data helt avvikit från IPCC:s beräkningar. Min slutsats var att den normala vetenskapliga slutsatsen vid så påtagliga skillnader mellan hypotes och empiri, är att man förkastar sin gamla ­hypotes och prövar en ny.

Min artikel lockade fram en rad aggressiva genmälen från etablissemanget. Professor Erland Källén m.fl. menade i sitt genmäle att jag inte förstått grunden för klimatmodellering och påstod att metoden utgår från fysikens grundlagar, framförallt Newtons mekanik och termodynamik, och beskriver klimatets utveckling med hjälp av matematiska samband. Sedan påstod de kategoriskt att ”modellerna är fullt kapabla att simulera huvuddragen av jordens klimat och dess utveckling under 1900-talet” trots att överensstämmelsen med observationer redan år 2008 var minst sagt obefintlig och idag är om möjligt ännu mindre.

Jag pekade på att IPCC:s forskare faktiskt inte kunnat bevisa hypotesen att CO2-utsläppen verkligen har lett till en uppvärmning via en förstärkt växthuseffekt och att larmen bygger på ”högst förenklade datormodelleringar, där man i förväg byggt in en dominerande roll för koldioxiden, via förstärkningseffekter från vattenånga. Allt fler observationer och upptäckter talar emot denna datorgenererade bild. Det är dock inte samma sak som att säga att CO2 saknar betydelse.”

På detta svarade Källén och Co nedlåtande att när ”Lars Bern hävdar att ökad koldioxidhalt inte bidrar till global uppvärmning (vilket jag inte gjort) är det alltså grundläggande fysik han förnekar, men han säger inget om vilka av fysikens etablerade lagar det är han vill riva upp”. De tillade sedan att i verkligheten är klimatmodellerna vårt enda redskap för att få en vetenskapligt grundad förhandstitt på hur klimatet kan komma att utvecklas under de närmaste årtiondena.

Nu när vi har ytterligare fem år av verklighet bakom oss förstärks bilden av klimatmodeller som inte alls klarar av att beskriva klimatets utveckling. Kanhända var det Källén som inte riktigt behärskade den grundläggande fysiken? Men har han ens antytt att han är beredd att ompröva sina modeller och erkänna deras uppenbara tillkortakommanden? Självklart inte därför att han är mer troende än vetande.

Till de mer pikanta inslagen i debatten hörde ett genmäle från landets främste klimatalarmist agronomen Johan Rockström och hans handgångne Thomas B. Johansson. De gick till hårt angrepp med stora ad hominem klubban och menade att jag tillät mig att på ett osedvanligt pompöst och manipulativt sätt göra mig till tolk för årtionden av klimatforskning och menade att det var dags för mig och de klimatförnekare jag företrädde att inse riskerna med vårt ovetenskapliga ältande och våra hårdföra konspirationsteorier.

Rockström påstod även tillskillnad från Källén att det inte var ”såsom Lars Bern vill påskina, att klimatforskning baseras enbart på modeller. För att förstå klimatförändringen måste alla system på jorden analyseras. Här ser vi idag empiriska bevis för en allvarlig situation.” Han lägger sedan till att det dåligt underbyggda påståendet att ”Tyvärr visar ny forskning dessutom att det redan nu borde vara en grad varmare.” Den enda synbara klimatförändring som inte låg inom normal variabilitet var att det blev 0,74 oC varmare under 1900-talet, några andra bevis fanns inte 2008 och de har ännu inte dykt upp fem år senare.

Rockstöm levererade sedan det fullständigt felaktiga påståendet att ”en urfasning av det fossila samhället skulle bidra till fattigdomsbekämpning i världen. Idag dräneras många av de fattigaste länderna av dyr import av olja. Fattiga länder har tillgång till mer solenergi och bioenergiresurser än några andra länder i världen. De har mest att förlora på Lars Berns oljeframtid och mest att vinna på en fossilfri framtid.”

Med facit i hand efter ett antal år av satsningar på sol- och bioenergi vet vi att detta drivit upp energikostnaderna till nivåer som effektivt skulle sätta stopp för all fattigdomsbekämpning i utvecklingsläder. Sådana satsningar inom EU är en starkt bidragande orsak till skuldkrisen, arbetslösheten och den snabbt växande fattigdomen. Idag vet vi att utvecklingsländernas enda möjlighet att ta sig upp till vår nivå är att ha tillgång till billig och lättillgänglig fossil energi. De själva vet detta och agerar därefter, vilket gör att fossilanvändningen ökar kraftigt i länder som Indien och Kina. Rockström klämmer avslutningsvis till med att ”Den typ av ovetenskaplig boxning Lars Bern ägnar sig åt för inte utvecklingen framåt. Den är dessutom farlig.” Rockström borde idag inse att det varit klädsamt med ett annat tonläge.

Det kanske mest patetiska genmälet i debatten stod nog den gamla fackföreningspolitikern och tidigare vice riksbanksdirektören Kristina Persson för. Hon tillhör den aldrig sinande skaran av grandiosa världsförbättrare som lever på att synas genom att larma om allsköns inbillade problem och som med sin desinformation orsakar samhället enorma kostnader till ingen nytta. Persson har startat den neomalthusianska s-märkta tankesmedjan Global Utmaning där hon vältrar sig i all världens elände rörande klimat, integration och samhällsekonomi. Att världen enligt en utredning av Björn Lomborg och 21 andra ekonomer blir allt bättre får man aldrig höra från Persson.

Persson börjar sitt frontalangrepp på mig med att konstatera att jag hörde ”till en liten och krympande skara som hårdnackat ifrågasätter det som idag är accepterad vetenskap.” Där tog hon rejält fel, jag tillhörde en snabbt växande skara och det vi ifrågasatte blir idag allt mer ifrågasatt i den vetenskapliga världen. Hela hennes genmäle försökte på ett nedlåtande sätt utmåla mig som naturvetenskapligt okunnig, vilket Persson som känner mig väl, vet att jag inte är. Trots att Kristina Persson själv saknar all kompetens på området slänger hon själv ur sig det helt grundlösa påståendet att en ”höjning av medeltemperaturen med sex grader vid slutet av detta sekel kan inte uteslutas.” Vi vet alla att medeltemperaturen redan då hade stått stilla i tolv år och den sedan dess har fortsatt att göra det i fem år till.

Efter den intensiva skriftväxlingen med klimatlarmarna skrev 20 framstående vetenskapsmän och tekniker inom olika naturvetenskaper ett inlägg till mitt försvar och sände in det till SvD Brännpunkt. Det vägrade tidningen att ta in och sedan portade man mig från sin debattsida.

Forskarnas artikel publicerades sedermera på den då synnerligen uppskattade debattbloggen Newsmill där de avslutningsvis sammanfattade sin uppfattning: – att man inte kunnat visa ett signifikant orsakssamband mellan förhöjd koldioxidhalt och eventuella klimatförändringar. – att den observerade uppvärmningen under 1900-talet inte ger anledning till oro, oavsett orsakerna. – att de klimatmodeller som larmrapporterna bygger på har ringa prognosvärde. – att Manhattandeklarationen motbevisar påståendet om konsensus. – att en klimatpolitik som bygger på IPCC:s scenarier riskerar att leda till ett förödande slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser som främst drabbar de fattiga i världen.

På samtliga punkter har fem års utveckling visat att de hade rätt. Artikeln fick långt över trettiotusen läsare och hundratals med kommentarer, så den saknade inte intresse som SvD försvarade refuseringen med.

Den politiska korrektheten hade tystat SvD:s debattsida i en av vår tids stora ödesfrågor.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Evert Andersson

  ”De här två händelserna hade på allvar väckt min nyfikenhet, det var uppenbart att det låg en hund begraven i klimatfrågan.” Så skriver Bern och han överdriver inte. Känslan blir alltmer att det handlar om en hundkyrkogård.

 2. Micke Johnsson

  OT, men!

  http://debatt.svt.se/2013/11/18/tiden-ute-for-betydelselosa-klimatmoten/#comments

 3. Peter Stilbs

  Tack, Lars. Ja, SvD’s Brännpunkt har väl inte haft något ifrågasättande i saken sedan den tid Du försökte. Men åtskilliga inlägg från Wijkman och liktänkande.

 4. Lasse

  Tack Lars för ditt engagemang i denna fråga. Jag är förvånad över att det finns så många som gärna överdriver risken för en världskollaps orsakad av vårt välståndsskapande.
  Jag förstår inte deras motiv?
  Själv är jag mest glad över att de verkar ha fel eller åtminstone överdriva grovt.
  USA upplever de värsta tornados nu inom ett område i norr. Liknande har inte upplevts där (sen 1890).
  Vår klimatförhandlare i Warszava passar på att höja temperaturen genom att hänvisa till katastrofen i Filippinerna och dess koppling till klimatförändring, något hon lovar fixa! Lycka till! Misslyckas hon är hon given som försäljare av mirakelmediciner!

 5. bom

  #2
  Cheesus Matilda Ernkrans! Om det går riktigt illa ny miljöminister om knappt ett år! Vem skrev om serieolyckan Miljödepartementet här om dagen – och trodde att bottnen var nådd med minister Ek? Ernkrans verkar enligt denna länk ha potential att deplacera Ek som sverigesänke många gånger om. En ny miljöminister från antingen mp eller v eller ännu värre s! Svenska folk tänk er noga för hur ni röstar nästa år. Den som får Sommestad att verka benign har vi verkligen anledning att se upp för!

 6. Mikael W.

  Lars,skönt att det fortfarande finns kritiskt tänkande människor. Tyvärr så släpps ej dessa fram i svenska stor media/main stream media. Svt1 kl 09.40 idag får agronomen Johan Rockström spy ut sina klimatlögner för ”51: e gången”. Sedan kommer 2 unga tjejer, typ genusvetare, som pratar om hur svenska styrelser ser ut. Endast svensk medelålders män. Detta måste ändras är deras agenda. Skrämmande med medias agendajournalism. En enda stor rödgrön röra av genus- och klimatlögner.

 7. Tack Lars.
  Det är ytterst värdefullt med denna typ av historiebeskrivning. Den visar att vederhäftig kritik av hypotesen ”att mänskligt bidrag av koldioxid till atmosfären riskerar generera en framtida klimatkatastrof”
  konsekvent bemöts av tystnad eller ad hominen. Och när förutsägelserna slår fel kommer det nya bortförklaringar.
  Hur kan någon människa som sett detta fortsätta att tro på klimathotet? Svaret är väl att antingen VILL man tro på det eller så är det inte ett klimathot man vill avvärja utan målet är något annat. Vill påminna om Pachauris uttalande:
  a ”rapid transformation of the economic system” is required. Affluent countries, he says, ”have to start changing direction. They can’t continue to consume at this level.”
  And then there’s this beauty: I am not going to rest easy until I have articulated in every possible forum the need to bring about major structural changes in economic growth and development.
  That’s the real issue. Climate change is just a part of it.

 8. Astrid Å

  Jaa,Tack Lars Bern för ditt engagemang!
  Kristina Persson var ju landshövding här i Jämtland 1995-2001 och det blev en hel del skriverier om hennes hyllande av New Age och allsköns flummerier som drogs igång här. Vi invånare fick skämmas över att vårt län blivit hemvist för pseudovetenskap, men…hon blev riksbankschef efter det och nu verkar många inflytelserika personer komma ur ”samma skola”, så…arma land.

 9. Per H

  Lars Bern, du har gjort en fantastisk insats! Vi träffades på en stor fest i V Vemmenhög 2009 (?). Jag blev då stärkt som ”kritiker”. ”Hockey-klubban” hade fått mig att inse att vi hade med bedragare att göra. Har man det minsta historiekunnande och inte sovit på historielektionerna så var det uppenbart att klimatkurvan över de senaste 1000 åren var ”fixad”. Hade också turen att tidigt höra ett föredrag i Skara av G Wallin. Jag har med stor behållning läst vad L B skrivit om klimatet och delat med mig av det till släkt och vänner.
  Jag kontaktade tidigt min f.d. vän A Wijkman för att varna honom för bluffen och påtala att etanolen skulle öka svälten. Jag fick ett mycket förolämpande svar där jag kallades förnekare! Suck! Där kände jag det kraftiga religiösa inslaget i klimatfrågan – ”SYNDAFLODEN”. Och hur stora egon skall rädda världen!
  Tack Lars Bern för din viktiga insats!!
  Per Hellström

 10. OR

  Tack Lars Bern för denna redlighet, klarhet och uthållighet!

  #4 Lasse och #6 Ingvar Engelbrecht
  Håller med om att vi måste söka efter motiven, när de så uppenbart inte är vetenskapliga.
  Pachauri har, som jag uppfattat det, också gett uttryck för en kolonial revanchism, och jag tror inte man kan underskatta den som drivande kraft i världspolitiken de kommande två hundra åren, men jag tror aldrig att den kommer att skapa välstånd för de fattiga.
  Men vad är motiven i Sverige? Inte kan man tänka att Moderaterna och SvD vill ha en strukturell ändring i den ekonomiska tillväxten eller utdelning av pengar från rika till fattiga länder. Här är det nog snarare så att den ”gröna” utvecklingen har serverat ett antal nya möjligheter att öka skatteintäkterna för staten. Att vi som medborgare inte får någonting för pengarna passerar märkligt smärtfritt. Eller är det så att vi betalar för hoppet om en ny bärande myt för ett gott samhälle, när välfärdssamhället krackelerar? Även om det finns mycket att göra åt barnomsorg, utbildning, och pensioner står de sig iallafall väldigt bra i förhållande till den gröna luddigheten. Och tiden att glassa runt i de gröna gräddfilerna med subventionerad el och subventionerad bil måste någon gång ta slut.

 11. Ann L-H

  Tack Lars Bern för ännu en givande inblick i ”The Drama Greens” framfart och hur svårt det är att få hål på och avslöja målet för alla dessa intrasslade nätverk. När det gäller Hr Rockström och hans nätverk så går tankarna till CAN, Climate Action Network. Tidiga huvudpersoner i detta ENGO-nätverk spelade stor roll när IPCC bildades tex Gordon Goodman från SEI (Beijerinst.), M. Oppenheimer från Environmental Defense och G. Woodwell från Woods Hole Research Centre. Det senare ska inte förväxlas med forskningsinstitutet (!) Woods Hole Oceanograpic Institute.
  Nog är det för övrigt märkligt att den ”upplysta” västvärldens mest inflytelserika postnormala vetenskap växte fram samtidigt som Lysenkoismen tynade bort i Sovjet.

 12. Henrik

  Ytterligare en framstående vetenskapsman som ändrat inställning är den norskamerikanske nobelpristagaren i fysik Ivar Giaever. Han fick Nobelpriset för sina insatser när det gäller ”superconductors”. Han var från början med i President Obamas grupp av klimatrådgivare men sedan han satt sig in i faktaunderlaget ändrade han uppfattning. Han ifrågasatte mätmetoderna, hur kan vi jämföra jordens temperatur nu med den för 150 år sedan, går det? Att mäta jordens genomsnittstemepreatur är utomordentligt komplicerat. Att jämföra över tiden förutsätter samma mätpunkter, metoder och instrument med samma felmarginaler…Naturligtvis har blivit utfrusen och medierna sktriver inte mycket om vad han har att säga. Efter att ha lyssnat på en föreläsning av honom som f.ö. finns på Youtube började jag titta närmare på detta och är mycket kritisk måste jag säga.

 13. Tack Lars för din oförtröttliga kamp för att sanningen ska komma fram.

  Micke Johnsson #2: Verkligen off topic. Ett varnande exempel på hur hemskt det står till bland sossarna och hur illa ett regeringsskifte kommer att bli för svenska folket. Matilda Ernkrans (s) har ingen respekt för andras pengar och tror att hon kan roffa åt sig vad hon vill (via gröna skatter).

 14. ThomasJ

  Tack Lars B. för din stamina – pls do keep it up! 😀

  Angående IPCC fanns en länk i en JoNova-kommentar till ’Guardian Express’, som jag först uppfattade vara ngn form av associerad del av ’The Guardian’, vilket i sig tvingade en avtorkning av bildskärmen från kaffe-stänk… Nåja, trodde väl det… Artikeln är publicerad i ’Las Vegas Guardian Express’ men är icke desto trots mycket läsvärd, länk:
  http://guardianlv.com/2013/09/ipcc-report-in-doubt-are-climate-change-skeptics-dumb/

  När det gäller BBC tycks temperaturen under ansvariga redaktörers fötter öka i en takt av ännu inte skådat slag, länk:
  http://tallbloke.wordpress.com/2013/11/18/bbc-responds-to-complaint-receives-another/
  (I stort kan ’BBC’ bytas ut mot SVT/SR 1:1)

  Mvh/TJ

 15. ThomasJ

  Monckton rules! Länk:
  http://jonova.s3.amazonaws.com/monckton/bada-cm13-response.pdf

  Saxat från:
  http://joannenova.com.au/2013/11/monckton-bada/

  Mvh/TJ

 16. Rosenhane

  Tack Lars Bern, det är alltid lika njutbart att läsa dina holmgångar med fördumningens apostlar.

  Bra att du uppmärksammar Svenska Dagbladets ynkliga marscherande i det politiskt korrekta klimatledet; dock har några ljusglimtar kunnat skönjas på senare tid i form av ledare signerade Ivar Arpi och Per Gudmundson. Dessa har båda starkt ifrågasatt alarmismen och på något mirakulöst sätt fått sina funderingar publicerade vilket säkert inte hade gått för sig när Susanna Baltscheffsky fanns under samma tak.
  Kan du inte göra ett nytt försök på Brännpunkt?

 17. Lars Bern

  Tack för vänliga kommentarer. Det går åt rätt håll. Någon har sagt att vansinnet drabbar oss ibland kollektivt men att komma tillbaka till vett och sans gör vi en och en. Därför tar det lite tid, men vi vinner den här debatten.

 18. pekke

  Jag får också tacka för en intressant historia, Lars B.

 19. Lasse Forss

  Härlig genomgång. När du skriver om Johan Rockströms sätt att beskriva sanning, så fick jag idén att skicka följande mail till honom. Rubriken är Vad är sanning.

  Till: johan.rockstrom@stockholmresilience.su.se;

  Hej,
  Jag följer klimatdebatten och har samlat på mig en hel del statistik. Bland annat om isutbredning i Arktis (från 2002) och Antarktis (från 1978). Jag har också statistik om stormar i Världen.

  I Miljöaktuellt 2012-11-06 kunde man läsa följande uttalande av dig: “2012 är förmodligen det första år då klimatet går över en så kallad “tipping point”, en tröskel där utvecklingen inte går att stoppa. Nu har Arktis is smält så mycket att det inte finns någon återvändo och då ljusa isytor förvandlas till mörka ytor så slutar solvärmen reflekteras ut från planeten.”

  I förrgår uppgick istäcket i Arktis till 10 376 181 kvkm. Det är mer än motsvarande dag åtminstone sedan 2002. Och det är rejält mycket mer. Näst mest var just 2002 då det var drygt 300 000 kvkm mindre. Och i år är det ungefär 762 000 kvkm mer is än snittet sedan 2002 motsvarande dag. Jag har inte kunnat läsa mig till att du dementerat vad du sade i november 2012.

  Även Antarktis har rekordis för närvarande. Och här har jag statistik från 1978. I förrgår uppgick den isbelagda ytan till 16 946 370 kvkm. Och det är ungefär 800 000 kvkm mer än genomsnittet från 1978. Många påstår att isarna smälter. Men om man följer utvecklingen, så ser man att det är ren lögn.

  I samma nummer av Miljöaktuellt så kunde du också berätta följande: “Stormar av typen Sandy var förr något som inträffade vart hundrade år. Nu kan vi räkna med liknande stormar vart annat eller vart tredje år.”

  Ja, jag kollade naturligtvis och fann att från år 1900 så har det varit 249 stormar på Atlanten som varit kraftigare än Sandy, som alltså kommer på delad 250:e plats. Sandy klassades som en klass 2-storm med 95 knops styrka. Stormen Michael den 3-11 sept. samma år hade styrkan 100 knop. Det var alltså 249 stormar som hade vindstyrkor från 100 till 165 knop mellan 1900 och 2012. Och 2013 har hittills ingen storm kommit upp i mer än 75 knop.

  Hur kan det komma sig att det du skriver skiljer så otroligt mycket från själva verkligheten?

  Hälsningar
  Lasse Forss

 20. Peter Stilbs

  Lasse #19 – vore intressant att höra om Du får något svar. Jag tvivlar på det.

 21. Magnus

  Jag hittar inte artikeln på newsmill, skulle någon vänlig person kunna länka?

 22. Mats

  Magnus# 21
  Är det den här du menar?
  http://www.newsmill.se/artikel/2008/12/17/vetenskapen-ar-inte-enig-om-klimatlarmen

 23. Magnus

  Tack så mycket.

 24. tipp

  Jag är en amatör och därför vill jag gärna göra referenser till påståenden. För cirka ett år sedan opponerade jag mig emot MPs påståenden om radon i hus. Jag använde tre korta påstående med referenser och inga invektiv i SvDs kommentarsfält. Inlägget försvann. Kunde inte tänka mig annat än att det var ett misstag så jag lade in den igen. Den försvann omgående och jag portades från kommentarsfältet. Hur tänker de på SvDs statsunderstödda redaktion då de undertrycker den fria debatten? Vad menare politiker med ”det fria ordet”?
  En undran om någon har samma erfarenhet, jag har bara liten. Allmänt positiva inlägg om exv kärnkraft, som är lätta att racka ner på, kommer in. Genomarbetade inlägg med verifierabara fakta har svårare för att komma in i spalterna.

 25. Michael

  Tipp #24
  Nu blev jag nyfiken, vad var det du skrev om radon i kommentarsfältet?

 26. Thomas P

  tipp #8 En del media är väldigt känsliga för om man tar med länkar till konkurrenter, om det var några av dina referenser som gick dit. I huvudtaget är länkar känsligt eftersom redaktioner har svårt att bedöma om de pekar på sidor som innehåller trojaner.

 27. tipp

  # Michael
  MP hävdade att 500 personer dog varje år av radon i hus. Men av dessa hänför sig 450 till rökare enligt Socialstyrelsen.
  Jag hänvisade också till salig Bernard Cohens en väldigt stor genomgång av radonhus i USA. Den visar att lungcancerfrekvensen faktisk var lägre bland dem som bodde i radonhus. Han tog då hänsyn till om de var rökare eller inte, olika höjd över havet m m
  Och även om det inte gäller radon så tog jag med uppgiften att bakgrundsstrålningen i Denver och vissa ställen runt Coloradofloden är högre än genomsnittet men cancerfrekvensen lägre.
  Ovanståden uppgifter använde jag alltså i SvD-kommentaren.
  Den vedertagna metoden att BERÄKNA antalet döda vid strålning tillämpar icke-tröskelmetoden dvs att strålning är proportionellt dödlig ända ner till noll. Andra hävdar att kroppen anpassar sig liksom när det gäller andra gifter.
  Räknar man alkohols dödlighet på samma sätt så kan man beräkna hur många som dör av en lättöl i veckan.
  Och hur många dör av att äta bananer, paranötter, potatis, kidneybönor? Alla är radioaktiva, paranötter därför att de innehåller radium och övriga mycket kalium däribland den radioaktiva isotopen.
  Själv bor jag i ett lättbetonghus sedan 38 år med uppmätt radon vid ett par tillfällen på 200-400 Bq

 28. snöret

  Newsmill var ett fantastisk ställe som jag saknar mycket.
  Känner någon till någon värdig efterträdare till denna?

 29. Bim

  Tack Lars Bern. Ett väldigt bra och klargörande inlägg.
  Jag skulle vilja ställa en fråga till dig som följt detta spektakel från början:

  Ditt ärliga intryck av om Anders Wijkman, Johan Rockström och Olle Häggström verkligen tror på den hypotes som de så idogt försvarar?

  Är det en tro eller rent bedrägeri?

  Jag har svårt att tänka mig att människor som dagligen håller på med klimatlarmandet inte skulle vara, åtminstone såpass insatta i vetenskapen runt klimatet, att de började tvivla på att hypotesen håller när verkligheten trilskas som den gör.
  Hälsningar Bim

 30. Lars Bern

  När det gäller Anders Wijkman som jag känner och betraktar som en vän, även om klimatdebatten kommit emellan oss, så tror jag att han en gång trodde på klimatlarmen. Det gjorde även jag. Hans problem är att han hade och har sin utkomst från denna typ av larm och har därför med tiden fått ett egenintresse av att hålla dem vid liv. Hittar han något matnyttigare larm kommer han säkert att trappa ner sitt klimatengagemang. Rockström känner jag sämre, men det är ju uppenbart att utan klimatlarmen så sinar hans utkomst så han har om möjligt ett ännu större egenintresse. Klimatfrågan är han guldkalv.
  Häggström är i en klass för sig, han verkar drivas av ett hat mot allt och alla som är framgångsrikare än han själv. Han är obegriplig för mig.

 31. Bim

  Tack Lars Bern för Ditt svar.
  Jag hörde Anders Wijkmans ”Sommar” program i radion och såg även videon Pia i Bryssel, bland mycket annat, vilket fick mig att verkligen undra hur långt han förmår tänka.

  Johan Rockström är vältalig och antagligen för många förtroendeingivande, men i mina ögon artigt arrogant och inte noga med sanningen.

  Olle Häggström verkar för mig vara en tonåring som inte förmår växa upp och mogna. Han verkar ha kört fast totalt.

  Opinionsbildning verkar vara skyddad juridiskt, men jag betraktar propagandan som bedrägeri så länge som rena fakta och obekväma sanningar censureras. Ingen kan ju påstå att de inte visste.

  Detta är mina intryck så jag pådyvlar inte Dig något du inte menat.
  Klimatupplysningen .se är ett förnämligt forum där man kan få ärliga svar på frågor man ställer,
  Hälsningar och tack igen,

  Bim

 32. Pingback

  […] Läs hela artikeln här. […]