Minska sotutsläppen

Professor Henning Rodhe är idag aktuell med en debattartikel i DN, tillsammans med kollegan Örjan Gustafsson, även han professor. De båda professorerna skriver att den globala uppvärmningen drivs inte bara av koldioxid och andra växthusgaser, utan även av sotpartiklar från olika förbränningsprocesser. Sotpartiklarna kan motsvara så mycket som hälften av den uppvärmning som koldioxiden idag står för [menar Rodhe/Gustafsson att IPCC:s uppskattning av koldioxidens effekt kan vara överdriven?]. De utgör alltså en utmärkt möjlighet att begränsa vår klimatpåverkan.

”Det är inte bara enklare att reducera utsläppen av sotpartiklar än av koldioxid, en reduktion skulle också få en mycket snabbare effekt eftersom partiklarnas livslängd i atmosfären bara är ett par veckor jämfört med hundratals år för koldioxiden. Vi menar därför att förhandlingarna om ett nytt klimatavtal borde vidgas till att innefatta också utsläppen av dessa svarta sotpartiklar.”

Äntligen ett förslag som jag helthjärtat kan ställa mig bakom . Sotpartiklarna bildas främst när människor i fattiga länder eldar med ved eller kodynga och orsakar, förutom temperaturhöjningen, även en hel rad stora hälsoproblem.

”Det som gör sotpartiklarna så speciella jämfört med andra typer av partiklar är deras förmåga att absorbera solljus”, skriver Henning Rodhe och Örjan Gustafsson. ”Det leder till en uppvärmning av atmosfären och samtidigt en minskad solinstrålning vid jordytan. När sotet faller ner på snö- och isytor som i Arktis leder det också till avsmältning och därmed uppvärmning. Nettoeffekten är ett kraftigt bidrag till uppvärmningen av jordens klimat. Sotets bidrag är visserligen ganska osäkert – betydligt mer osäkert än växthusgasernas – men det är helt klart att sotet är en mycket viktig klimatpåverkande faktor.”

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mikael

  Äntligen ett förslag som går ut på att vi inte ska göra något i Sverige…

 2. Thomas

  ”menar Rodhe/Gustafsson att IPCC:s uppskattning av koldioxidens effekt kan vara överdriven?”
  Jag som tycker författarna var rätt tydliga:
  ”De globala utsläppen av partiklar har en fundamental påverkan på klimatet – såväl värmande (sotpartiklar) som kylande (”vita” partiklar). Dessvärre slogs dessa två motverkande partikeleffekter ihop i ”Summary for policymakers” i den senaste rapporten från FN:s klimatpanel ”
  Det handlar inte om någon omvärdering av koldioxidens inverkan, bara om att om man lyckas minska utsläppen av absorberande sot utan att minska utsläppen av avkylande svavel så kan man få en snabb effekt.
  Nog för att det finns många andra skäl till att rena både sot och svavel, men i motsats till Rodhe och Gustafsson tycker jag deras korta livslängd gör att ur klimatsynpunkt så är de mindre viktiga. Sot värmer idag, men det är en effekt som upphör snabbt den dag vi renar bättre, koldioxiden får vi däremot leva med under lång tid oberoende av hur vi renar eller slutar använda fossilbränslen framöver.

 3. Thomas: Det är förstås inte vi personligen som ”lever” med sotet. Jag tycker att hälsoproblemen de orsakar är så pass allvarliga att det finns anledning att försöka minska sotpartiklarna.

 4. Mikael: Det är väl bra att åtgärda problemen där de finns, eller?

 5. Thomas

  Magie, missade du att jag sa att ”det finns många andra skäl till att rena både sot och svavel” eftersom du tycks tro att jag inte tycker det är något att bry sig om? Förutom hälsoeffekterna bidrar vedeldning på många håll till avskogning och det tar upp en allt större del av framförallt kvinnors och barns tid att försöka samla ihop ved.

 6. Thomas: Sorry. Så ovanligt att vi är överens. 🙂

 7. http://www.newscientist.com/article/mg19926634.800-cleaner-skies-explain-surprise-rate-of-warming.html
  Hur ställer sej expertisen till detta då? Hur ska dom ha det egentligen?

 8. Tomas Alsgård rapporterar från den norska vallningsbaracken i Liberec att Tjeckiens många kolgruvor satte griller i skallen på röda armeen (norska herråkarna ).
  Både Eldar Rönning och Oddbjörn Hjelmeset hadde normalt superglid på dom två första varven för att sen att uppleva tvärstopp på sista ronden.  Och närmare undersökningar visar att kolpartiklar absorberats i det superhemliga strukturmönstret. Struktur er va alt handlar om på vått före.  Men dom lyckades hitta ett grövre innför skjejtetappen.
  Det rycktas oxå att kolen gorde att japanerna plötsligt åkte bra. Gundes grabbar får altså köra ett par ronder i LKABs gruvgångar innför nästa gång. Finnarna är dopade alla ihop.

 9. Ingemar

  Om 2/3-delar av sotet kommer från hushållens eldning för uppvärmning och matlagning,  så måste man undra vad den stora skillnaden är mellan idag och, säg, början på 80-talet? Människor i Indien och Kina eldade väl på rätt bra då med? Sotet påverkar säkert, men om det är tillräckligt för att ha någon inverkan på det globala klimatet är väl osäkert.

 10. karlsson

  Ännu en en nyhet, ett fakta som slår undan benen på IPCC och många andras smått hysteriska bekämpande av CO2. 
  Det obevisade ambandet mellan den globala uppvärmningen och mänskligt ”utsläpp” av  CO2 krymper.
  Detta visar väl i hög grad – hur lite IPCC vet.  Stoftmolnen finns inte i datamodellerna

 11. Gunnar Littmarck

  #9
  Kan ett par miljarder till som eldar med fuktig koskit spela roll?
  Nu har befolkningsökningen sjunkit mot 70M/år från som mest 90M/år
  för 30 år sedan hur många eldade koskit???
  faktum är att redan i tidigt 70:tal kom konstruktionen av ugnsfolie inklätt paraply, som koskade 1l vatten (behållare av vikt papper???) på 10 min, i -10C från Uppsala balkong….
  Med religiösa tokar har för vana att värma mat då det är mörkt…
  Lagra värme i stenar, blir ju så svårt, kräver typ 65 i IQ…
  Förövrigt har jag en stor tillit till Örjan Gustavsson, han tycks långt ifrån de forskare som suktar mer efter ramljus än seriösa resultat.

 12. Mats

  Om man vore en ”alarmist”: att det finns en konvektiv (CO2 fri) orsak till jordens temp ökning under en viss närtida tidsperiod verkar orimlig – det innebär att forskning med våra modeller som saknar molnet och molnen inte ger rätt resultat och att validering mot fältmätningar…..hemsk tanke….orimligt och fel

 13. Thomas

  Snälla karlsson, jag som rentav plockade ut den relevanta meningen i mitt inlägg #2. Du önsketänker och läser in vad du vill se i Rodhes inlägg snarare än att läsa vad han verkligen skriver. Det är inte modellerna som är fel utan redovisningen av deras resultat i SPM som förenklats.
  Gunnar, fattig landsbygdsbefolkning håller ofta hårt på traditioner, och just matlagning vill man inte ändra på om man kan slippa. Med visst fog, dåliga råd kan leda till matförgiftning (typ om de där varma stenarna Gunnar talar om inte är tillräckligt varma) Det handlar inte bara om att ha en bra teknik utan också om att kunna övertyga om att den är bra, och lära ut hur man skall anpassa matlagningen. Ett inte helt lätt uppdrag. Det måste nästan ske som en lokal gräsrotsrörelse, att tro att utlänningar skall kunna åka runt och tala om för folk hur de skall laga sin mat är naivt.

 14. Thomas

  Mats, klimatmodeller saknar inte moln!

 15. Mats

  Thomas:
  och hur simulerar man ev påverkan i molnbildning?, vilken påverkan fås av varje % förändring, hur mäter man förändring av jordens albedo, sannolikt finns dynamiska samband som vi inte har kunskap om i dagsläget, flera faktorer som kan samverka och påverkar väder och klimat – CO2 är trots det en växthusgas….

 16. Gunnar Littmarck

  Thomas nog förstod du att min syrliga kommentar var mot vår u-hjälp och vår resursanvändning?
  Hur mycket resurser hade det kostat att reducera det ”bruna” molnet med 60%?
  Vad med småskalig biogasproduktion och distribution?
  Så klart blir det kass om inte några äckligt rika i mottagarländerna kan få en god del av biståndet i egen ficka.
  Dock skulle en armada av välavlönade västerländska konsulter invadera fattiga länder, sittandes och konferera i de flottare hotell och barmiljöer.
  Så de stackars anställda biståndsarbetarna som får hålla tillgodo med semestrar på Seychellerna och glädje flickor i insynsskyddad miljö..
  Faktum är att var by kunde ha en solanläggning som  smälte salt varpå smältentalpin frigörs vid matlagningsbehov under dygnets mörka tid.
  Då skulle färre berika sig och bara lokala ved och koskitbränslemarknader blev utkonkurrerade.
  De fluoridsalter besökare av min blogg bekantat sig med, kräver över 400C (lite farligt hög värme, i klass med lågan från koskit)
  Det finns andra salter och vid 200C kan de förvaras i kompositpåsar, lite som våra kylklampar från kampingsemestrar, fast omvänt..
  Inte är jag så osmaklig att jag på alvar lägger skulden på de kvinnor som tvingas till detta ofta hopplösa liv, medans gubbarna ibland nöjer sig med att lösa världsproblem under ett skuggande träd.
  Jag får ibland känslan av att asiatiska kvinnor är aningen mindre förtryckta än afrikanska… troligen bara en fördom..

 17. Gunnar Strandell

  Sot som lägger sig på snö och is nära polerna bör ha långtidseffekt på avsmältningen när solen skiner oavsett om temperaturen i atmosfären är högre eller inte.
  Prova själv att spola is på vitt och svart underlag och följ utvecklingen under några sköna dagar i mars.

 18. karlsson

  Fakta ett
  Den globala uppvärmningen på 0,6 grader som är uppmätt i 3000 väderstationer i USA och västeuropa, visar sig vara mindre då man tar hänsyn till att många av väderstationerna blivit kringbygda av både parkeringsplatser och varuhus. Den reella uppvärmningen ligger runt 0,3 grader. Inte så alarmerande.
  CO2 halten har ökat i atmosfären. Fast man kan inte bevisa sambandet uppvärmning CO2 halt.
  Med dessa ”fakta” i botten skapas modeller som visar på en fyragradig uppvärmning om 50 till 100 år, värme, torka mer orkaner, värre väder osv.
  Man kan ju undra vilken är den naturliga medeltemeraturen  på vår jord? eller vilken är det naturliga klimatet?  När vi nu ska stoppa klimatförändringarna.
  Fakta två
  Satelitmätningar under den senaste 10 års perioden visar att den ”stora” uppvärmningen avstannat, eller kanske tom minskar något.
  Orsaken till den uppvärmning som skett  ( de 0,6 grader som kanske bör vara 0,3) anges till mänskligt utsläpp av CO2. CO2 är problemet. Det är där vi ska satsa all teknik och alla pengar för att stoppa den globala uppvärmningen ( som egentligen inte pågår..)
  Nu visar det sig att sot från vedelning står får 50 % av den globala uppvärmningen (?)  Hur man nu räknat ut detta då det inte fanns med i tidigare beräkningar. Nåväl
  Min slutsats är att många vet väldigt lite av vad som pågår. Fast man påstår motsatsen.
  Och att vi genom att skänka gasolbrännare, gasospisar  och gasolvärmare till de männsikor som idag eldar med ved och kodynga skulle stoppa både klimatförändringarna och hjälpa människor till ett drägligare liv och allt detta till en lägre kostnad än de CO2 projekt som pågår runt om i världen.
  Är det för enkelt samband?