Miljöministerns insikt i problemen är bristfällig

Avgasrör

Miljöminister Andreas Carlgren beskriver Sverige som ett föregångsland inom klimatpolitiken (Brännpunkt 21/7). Men frågan är om hans recept kan kopieras av resten av världen utan att det samlade ekologiska fotavtrycket mångfalt överstiger jordens bärkraft?

Ja, så skriver Per Kågesson, professor i miljösystemanalys vid KTH i dagens Svd Brännpunkt i en replik till miljöministern.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jan-Erik S.

   Jonny!
  Först av allt…du modererade den religösa debatt som pågick i ett tidigare inlägg.
  Bra gjort!
  Den debatten gick helt enkelt över styr och var i slutet sorglig att läsa.   
  Beträffande AC så är det sorgligt att han inte verkar ta åt sig logiskt resonemang.
  AC är säkert en människa som vill väl men hans slutledningsförmåga lämnar en del för övrigt att önska i mina ögon.  

 2. Jonny Fagerström

  Tack Jan-Erik!

 3. Bert

  Jag kan ha fel men Per Kågesson är ingen ”riktig” professor. Han är emellertid mycket begåvad och doktorerade i statskunskap som rekordung. I riksdagen, han representerade VPK, var han den ende som hade kunskap nog att formulera relevanta frågor om kärnkraften.
  Han förnekar sig inte nu heller. Svaret till AC är mycket bra.

 4. Jonny Fagerström

  #3
  Wikipedia säger i alla fall följande:
  Kågeson avlade 1997 doktorsexamen i miljö- och energisystemanalys och är sedan 2010 professor i miljösystemanalys vid Tekniska Högskolan i Stockholm med inriktning på styrmedel och kostnadseffektivitet inom transportsektorn.

  Hur det i övrigt förhåller sig vet jag inte.

 5. Peter Stilbs

  Jag har för mig att Kågesson är en av dessa personer som har en köpt professorstitel, dvs en adjungerad professur på deltid, tidsbegänsad. Andra exempel år Rummukainen och Rockström.

  Läste just Kågessons inlägg i SvD. Jag tyckte det var lika okunnigt och dumt som ACs vanliga resonemang i frågan, men från ett annat håll.

 6. Peter Stilbs

  Jo . det var så med Kågesson, som jag skrev i #5:

  http://www.kth.se/om/kontakt/sok-anstalld?_flowId=user-flow&kthId=u10nrt1c

 7. lmesbob

  Ja vem som finansierar är väl inte så viktigt. Jag gillar inte ”guilt by association” utan tycker att det är argumenten i sak som ska avgöra och där är det både bu och bä tycker jag. Kågeson liksom många andra tycks vara helt övertygade om koldioxidens skadeverkningar, att det skulle vara fel är en tanke som aldrig varit i närheten av deras hjärna. Dom pratar alltså i god tro – precis så var det för min egen del också för några år sen. Bortser man från det (hur det nu skulle vara möjligt…) så tycker jag också att Kågeson låter vettig. Å andra sidan: om man inser att koldioxiden betyder noll och intet så blir ju hans inlägg helt innehålslöst… för att inte tala om AC.s! Jag har läst Kågesons debattinlägg sen 70-talet och tycker att han ofta är rätt så vettig, hur mycket han än har en ”köpt” professur eller tillhör v(pk)-

 8. Ingemar Nordin

  Att ersätta fossilt bränsle för transporter med biobränsle (vilket är nödvändigt enligt AC) är etiskt tveksamt menar Bo Persson i en Brännpunktsartikel i gårdagens Svd:

  Vi får inte så ensidigt se på små minskningar av utsläppen av CO2 att vi köper andra mycket större nackdelar med de så kallade biobränslena, som helst helt enkelt borde förbjudas när de konkurrerar med livsmedel. Att köra bil eller buss på bekostnad av att människor i de fattiga delarna av världen svälter ihjäl är helt enkelt gravt oetiskt.

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/matolja-ska-inte-anvandas-som-drivmedel_6340764.svd

 9. OT!
  Mycket har man läst men det här verkar mer vara ett aprilskämt! Men tyvärr så är det inte det. Makalöst!
   
  http://hockeyschtick.blogspot.com/2011/07/global-warming-causing-poor-education.html

 10. Maths

  Ingemar #8

  Det är ju inget annat än ett riktigt populistiskt inlägg herr Persson gör. Det verkliga problemet med de fattiga svältande människorna i u-länderna berörs knappast av om vi kör på raps eller eller majsolja eller vad det nu kan vara.

  Problemet är heller inte bristen på mat totalt sett. T o m Etiopien exporterar mat fastän de har miljontals som skulle behöva den. Dels på grund av att de kan inte betala (biobränsle eller inte) men också pga att infrastrukturen är så dålig att det inte går att fördela ut ”varorna”. Odlingen på den mark som brukas är dessutom ineffektiv och en ökad odlingsareal skulle i många fall inte ens vara nödvändig. T ex Gambelaområdet i Etiopien leasas ut till löjliga priser till utländska investerare vilket kanske är bra OM man hade sett till att en större del av vinsterna stannar i landet men det gör de knappast. Visst det ger många jobb men samtidigt jobbar många för löner <1 USD/dag.

  Lägg till korruption. krig, politiskt förtryck, spekulationer (vid förra ”matkrisen” då rispriset sköt i höjden fanns det gott om ris i ladorna världen över ffa i Thailand) osv så blir biobränslet knappast ett gällande argument längre. Tvärtom, om det nu är lönsamt att odla biobränsle skulle de ju faktiskt kunna tjäna pengar på det och öka landets BNP. Men det är som sagt inte där de stora problemen ligger.

 11. Ingemar Nordin

  Maths #10,

  Jag håller med om att de största och allvarligaste problemen för fattiga länder hänger ihop med korruption, krig, politiskt förtryck etc. Men om odling av biobränsle bidrar till att matpriserna ökar så blir ju situationen knappast bättre för den fattige. För bonden som odlar för egen konsumtion kanske det inte spelar någon roll, men för de fattiga i världens alla slumområden så kan prisökningar betyda skillnaden mellan att äta sig mätt och att svälta.

 12. Kågesson är en MP megafon, han är väldigt röd/grön vilnkald i sina ”lösningar” och problemställningar. Hela blajet med ”ecologiskt fotavtryck” är just en sådan här mp retorisk nonsens grej. 

  Det intressanta är att ”klimatfrågan” är i princip död i storpolitiken. Men i Sverige så tuffat idiotin på. 

 13. Maths

  Det tycks och tros en himla massa men det finns inget faktaunderlag överhuvudtaget. Prisökningarna på mat pga biobränsleodling är högst marginell i jämförelse med andra faktorer. Och jag skulle vilja påstå att det inte påverkar de fattiga överhuvudtaget.

  Det äcklar mig rent ut sagt att man utnyttjar svälten i Somalia för att ta hem poäng i miljödebatten. Artikeln säger rakt ut att (och Ingemar svansar efter) att använder man rapsolja här i Sverige dödar man människor i Afrika.
  Enda referensen han har är att matoljepriset gått upp ett par hundra procent eller vad det var. Ingen djupare analys än så och allt är klart. Sorgligt.

  För övrigt finns det fler övergödda människor på vår planet än svältande nuförtiden…………

 14. Ingemar Nordin

  Maths #13,

  Och jag skulle vilja påstå att det inte påverkar de fattiga överhuvudtaget.

  Har Du någon referens på ditt tyckande? Mitt tyckande grundar sig åtminstone på ekonomisk teori, medan du bara verka döva samvetet för den gröna agendan.

 15. Maths

  #14
  Nej, du gör ett antagande i princip helt taget i luften. Det finns inget som stöder teorier om att folket i Somalia dör pga av vår rapsolja.

  Nu är det faktiskt du som har hävt ur dig ett påstående taget i luften, du kan ju börja med att presentera något som stöder teorin innan du kräver att andra ska motbevisa ditt tyckande.

 16. Maths

  Som jag väntade mig hade du uppenbarligen inte mycket att komma med.

  Nedan kan du läsa om lite orsak-verkan i förra matkrisen (2007-2008) där biobränsle allt som oftast uppgavs stå för 60-70% av prisuppgången. Sen sjönk priset tillbaka väldigt snabbt och då var det inte riktigt lika höga tongångar längre.
  I rapporten nedan redovisas hur torka, handelsrestirktioner, panikhandel etc låg bakom en mycket stor del av denna kris

  http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ifpridp00958.pdf

  Det är klart att en drastisk ökad produktion av biobränsle kommer konkurrera med matproduktionen och ev påverka matpriser.
  Jag hävdar dock att det inte är där huvudproblemet ligger, de riktigt fattiga har helt enkelt inte tillgång till någon marknad överhuvudtaget.

  Och jag är inte en stor fan av etanolsatsningarna och har inget större behov av att försvara dem. Däremot tycker jag det är lågt att komma med dylika argument som i den artikel du länkade till.