Metan är en irrelevant växthusgas

I ett intressant föredrag i regi av ICSF/Clintel så reflekterar Dr Thomas P Sheahen över bidragen till den globala uppvärmningen från framför allt metan, CH4.  Han utgår från Will Happer and William van Wijngaardens arbete (länk och länk ) om strålningen från växthusgaserna. Vattenånga är den kraftigaste växthusgasen. CO2 står för c:a 25%.

Som bekant så visade Happer och Wijngaarden att koldioxidens uppvärmningseffekt är så gott som mättad:

Koldioxid mattnad

Men det talas ju väldigt mycket om metan och att det är en mycket värre växthusgas än CO2 . Kor och andra betande djur släpper ut metan. Vi skall alltså sluta att äta kött. Skolbarnen skall tvingas att äta vegetariskt vare sig det är populärt eller inte. I övrigt skall vi äta insekter.

Men hur mycket bidrar egentligen metanutsläpp till växthuseffekten. Jo, eftersom Happer och Wijgaarden har med alla växthusgaser i sina beräkningar så kan man där se vad metanet bidrar med vid en fördubbling.

Helium kurva

Ser ni det lilla gröna krafset nedtill till höger? Det är vad man får vid en fördubbling,  f=0 jämfört med f=1. Den magnetblå kurvan ovanför spektrat är svartkroppsstrålning utan växthusgaser. Och den stora kilen nedåt är koldioxidens bidrag.

Sheahen drar slutsatsen att metanet är helt irrelevant för den globala uppvärmningen. Han anger tre skäl för detta:

Helium irrelevant

Alltså: 1. Det finns inte mycket metan i atmosfären. 2. Utstrålningen från metan dränks nästan helt av vattenångans absorption. 3. Väldigt lite av den infraröda utstrålningen från jorden sker i de våglängder där den kan absorberas av metan.

Sheahen diskuterar även mycket annat, men detta är det centrala för hans tes om metanets irrelevans. Här är hela hans pdf: Methane pdf

Ingemar Nordin

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Tack!
  👍

 2. Lars Cornell

  Tack för intressant information.

  Om SVT och gasläckan vid Bornholm.
  Något tycks ha hänt vid SVT. Först kommer som vanligt alarmistiska reportage ”Kimatchocken – som hela Sveriges utsläpp ..”
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/klimatchocken-gaslackorna-ger-utslapp-stora-som-hela-sveriges
  Det är den för oss ökände och ansvarslöse SVT-alarmisten Calle Elfström som helt okritiskt står bakom den skrämsel-artikeln.
  https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/gaslackan-orsakar-stora-klimatutslapp
  Han underlåter att tala om att mängden räknat på mest alarmistiska sätt motsvarar en promille av världens utsläpp under ett enda år.

  Elfström rekvirerar professorn vid KTH Christophe Duwig som extra stöd för skrämseleffekten. ”Klimatet påverkas mycket.” säger han, men inte minsta lilla kalkyl för utsläppens påverkan i antal grader visas upp.

  Elfström underlåter att tala om att Duwig är vVD för KTHs propagandacenter,
  https://www.kth.se/sv/climateactioncentre/
  ”KTH Climate Action Centre är ett multidisciplinärt, samarbetsorienterat forskningscentrum med syftet att snabba upp klimatåtgärder i synergi med FN:s mål för hållbar utveckling.” Verksamheten där är således baserad på FNs politik och ej på vetenskap.
  Utgår vi från ICF och Clintel blir det avsevärt mycket mindre,
  https://www.youtube.com/watch?v=CqWv26PXqz0

  Kanske blev det protester från SVTs läsekrets eller också har SVT fått ’kalla fötter’ efter den förändring som valet medför. Dagen efter gör SVT något ovanligt, de publicerar en dementi. Ordet används inte men en artikel som fullständigt omkullkastar Elfströms alarmistiska artikel publiceras.
  ””Mängden metangas som når atmosfären är sannolikt försvinnande liten sett till det globala utsläppet.” säger tre forskare vid Stockholms Universitet.”
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/metanforskarna-mangden-metan-forsvinnande-liten-globalt

 3. Lars Kamel

  De klimathotsreligiösa hävdar så många saker som är tvivelaktiga eller direkt fel. Som att metan skulle vara en mycket kraftfullare växthusgas än vad koldioxid är. Det gäller möjligen i någon hypotetisk atmosfär med en metanmolekyl och en koldioxidmolekyl. Det gäller då inte i den verkliga atmosfären.
  Så det här med att metan från kors rapande och fisande skulle ha en stor klimatpåverkan. Vilket måste baseras på någon vanföreställning om att kors magar kan skapa materia, alltså metan, ur tomma intet. Vi som känner till naturlagarna, begriper att det kan kors magar inte alls göra. Allt metanet från korna kommer från kornas föda. Materia i födan omvandlas till metan i kornas magar, men ingen ny materia skapas. När metanet väl kommer ut i atmosfären, reagerar det med syrgasen och blir till vatten och koldioxid. Två ämnen som sedan bidrar till att skapa ny föda för korna. Allt ingår i ett kretslopp och ingen ny materia, eller nytt metan, tillkommer.
  Dessutom är det rätt troligt att om inte kor funnes, så skulle vilda idisslare finnas i stället och släppa ut metan.

 4. BG

  Att äta insekter verkar inte vara någon höjdare.

  ”Småbruk med idisslare bidrar mer till de så kallade ekosystemtjänsterna, än näraliggande gårdar specialiserade på växtodling. Det visar en studie från SLU som undersöker om, och i så fall hur, animaliska livsmedel kan vara en del av ett hållbart svenskt livsmedelssystem? ”

  https://www.forskning.se/2022/05/06/idisslare-viktiga-for-ekosystemen/

 5. L

  Om 1200 ton insekter dör bara i Tyskland pga vindkraftverk så blir det kanske svårt att hitta föda i framtiden.

 6. Lasse

  Lyssnade till vetenskapsradions POD där de var bekymrade över utsläppen från ledningarna.
  Metanätande bakterier nämndes vilket visar på hur en POD funkar. Kunskap hinner inte omvandlas till vetenskap.
  Hur skulle dessa bakterier hinna med i utsläppstakten?
  Tack Ingemar för lite kunskapsförmedling!

 7. BG

  #5 L

  De som önskar äta insekter, exempelvis mjölmask, kan köpa dylika i Dalarna.

  ”Det är inte frågan om vi kommer att äta protein från insekter, frågan är hur snabbt kan vi börja. Sverige är ett land som vill ligga i framkant när det gäller de globala målen. Ska fortsätta med det behöver insekter upp på matbordet. Det är inte konstigare än att vi äter kräftor, det är bara en vanesak. Och ja, jag har smakat, menar Jörgen Bond! (Affärscoach)

  https://www.dalarnasciencepark.se/inlagg/fritt-fram-att-ata-mjolmask-i-hela-eu/

 8. peter

  H and W är de riktiga stjärnorna.
  Läste deras forskning för några år sedan och det är ett
  riktigt ”case closed” scenario för CO2.
  Som vanligt är det pengarna man ska följa. Vem tjänar på denna hype kring klimatet?
  Det är inte medelklassen. Precis allt blir dyrare och vi kommer att få ett 1:99 samhälle i hela västvärlden med alla problem det kommer att innebära.
  Det finns kanske ett fönster när världen kan väckas men det är bråttom. Snart kommer för stora investeringar och prestige samt globala giriga företag att bli allt för starka och sedan göra allt för att hålla i vansinnet. Det enda vi kan hoppas på då är ekonomiskt sammanbrott, MEN det kommer medföra krig!
  Nästkommande 10 åren kommer att bli vägledande för nästa 100 åren på jorden.

 9. Metan lär ha faktor 21 och koldioxid 1.
  Vissa freoner anges ha flera hundra.
  Vad har vattenånga? Jag har letat i 18 år nu efter den faktorn!
  Svaret från de klimattrogna är först fånigt vad snackar du om uttryck i facet, men svarar alltid sedan att vatten inte är relevant eftersom det inte är antropogent…..

  Om nu metan har 21 och var metanmolekyl ger 1 CO2 borde 1 dags läcka på gasledningen motsvara att man eldar samma gas under 21 dagar. Eller?

 10. Sören G

  Alternativ till IPCC:s hypotes.
  ”The IPCC assessment reports published since 1990, reflect a scientific consensus that natural forces, including solar activity and ocean-atmosphere oscillations, like the Atlantic and Pacific multidecadal oscillations, had a net zero effect on the observed global average surface temperature changes since 1951. The IPCC consensus does not allow for changes in the poleward (meridional) transport of energy to have significantly affected this average temperature over the past 75 years.
  The Winter Gatekeeper hypothesis proposes that changes in the meridional transport of energy and moisture are the main way the climate changes now and in the past. Meridional transport variability has many causes and forces that act simultaneously and in different time frames on the climate system. They integrate into a very complex poleward energy transportation system. Among these are multidecadal ocean-atmosphere oscillations, solar variability, ozone, stratospheric- reaching tropical volcanic eruptions, orbital changes, and changing luni-solar gravitational pull. Meridional transport is therefore an integrator of internal and external signals. It is not the only way the climate changes, but evidence suggests it is the main one.
  The Winter Gatekeeper hypothesis does not disprove greenhouse gas effect induced climate change—manmade or otherwise —in fact, it acts through it. But it does not require changes in the atmospheric content of non-condensing greenhouse gases to cause significant climate change. Therefore, it does refute the hypothesis that CO2 is the main climate change control knob.
  Meridional transport moves energy that is already in the climate system toward its exit point at the top of the atmosphere at a higher latitude. It is carried out mainly by the atmosphere, in both the stratosphere and troposphere, with an important oceanic contribution. The greenhouse effect is not homogeneous over the planet due to the unequal distribution of water vapor, and it is stronger in the wet tropics, weaker over deserts, and much weaker at the poles in winter. When meridional transport is stronger, more energy reaches the poles. There it can more efficiently exit the climate system, particularly during the winter, when there is no Sun in the sky. Most polar imported moisture in winter freezes, emitting its latent heat. Additional CO2 molecules increase outward radiation, as they are warmer than the surface. The net result is that all imported energy into the polar regions in winter exits the climate system at the top of the atmosphere (Peixoto & Oort, 1992, p. 363), and increasing the energy transported there at that time can only increase the loss.
  When meridional transport is stronger, the planet loses more energy and cools down (or warms less) in a non-homogeneous way, because the net energy loss is greater in the polar regions. However, as more energy is directed toward the poles, the Arctic region warms, even as the rest of the world cools or warms more slowly. When meridional transport is weaker, less energy reaches the poles and exits the climate system. Then the planet loses less energy and warms, while the Arctic cools, because it receives less energy from the lower latitudes.
  Most of the energy is transported through the lower troposphere and ocean track. As a result, changes in multidecadal ocean oscillations produce a greater effect on climate in the multidecadal timeframe than changes in solar activity. Solar changes have a stronger effect on stratospheric energy transport. Even so, there is a non-well defined link between changes in solar activity and changes in the multidecadal oscillations that result in major multidecadal climate shifts right after 11-year solar cycle minima (see Part IV). Nevertheless, modern global warming started c. 1850, when the Atlantic Multidecadal Oscillation increased its amplitude and period (Moore et al. 2017). The overall multidecadal oscillation (aka the stadium wave) currently has a period of c. 65 years, and the 20th century included two rising phases of the oscillation, explaining its two warming phases (1915-1945, and 1976-1997; Fig. 7.1).
  Meridional transport was further reduced during the 20th century by the coincidence of the Modern Solar Maximum (Fig. 7.1): A long period of above average solar activity between 1935 and 2004. It is the longest such period in at least 600 years. Solar activity acts mainly on stratospheric energy transport, but since it affects the strength of the polar vortex and the El Niño/Southern Oscillation (see Part II), it also influences tropospheric transport.”
  https://judithcurry.com/2022/09/22/the-winter-gatekeeper-hypothesis-vii-a-summary-plus-qa/#more-29127

 11. Lasse

  Nobelpriset tilldelas i veckan som kommer.
  Lyssnade till Youtube inslaget ovan och kom fram till vem som bör få det; Happer och Wijgaarden!

  Det går inte att lägga fram teorier som inte överensstämmer med observationer.
  Ej heller modellera klimatet (förra årets pris).

  I inslaget presenterades också bluffen med olika vikt på olika gasers påverkan. (#9)
  Det rör sig om äpplen och päron.
  CO2 var en kraftig växthusgas när den gick från 0-50 PPM
  Men går den från 400-800 är den minimal.

 12. Peter

  Det är så sjukt idag att Nobelkommiteen inte längre vågar ge priset till vetenskap utan ger det till charlataner inom områden där vetenskap ALLTID har varit föremål för priset förut.
  Happer et Al kommer inte få priset denna gång.
  Om ’klimatet’ ska få priset igen blir det till någon som är på rätt sida. Faktaresistensen kommer att fortfarande råda.
  Att det ges till flum när det gäller litteratur och fred är ok, ger inte så mycket för det ändå. Ekonomipriset i Nobels namn är mest BS, Nobel själv såg inte ekonomi som en vetenskap. I ekonomins värld ändras allting med konjunkturen vara vetenskap blir lite pseudoaktigt.

 13. tty

  En sak till att komma ihåg när det gäller metan. Den har en halveringstid om ca 6 år i atmosfären. Det innebär att efter 60 år har 99.9 % försvunnit och efter 120 år 99.9999 %.
  Av den gas som pyser ut ur Nordstream idag kommer alltså 0,012 % att finnas kvar i atmosfären år 2100 då alla katastrofer förväntas inträffa. Ja, egentligen blir det ännu mindre, eftersom en del av gasen löser sig i havsvattnet och troligen kommer att ätas upp av metanotrofa bakterier utan att någonsin komma upp i atmosfären.

 14. tty

  #9

  ”Vad har vattenånga? Jag har letat i 18 år nu efter den faktorn!”

  Det är praktiskt taget omöjligt att ge en entydig siffra eftersom vattenånga är en kondenserande växthusgas och därför inte är ”väl blandad”. Tvärtom varierar halten extremt både geografiskt och med höjden, och när vattenånga kondenserar övergår den dessutom till (i stort sett) svartkroppsstrålande vattendroppar/iskristaller med totalt andra fysikaliska egenskaper. En helt ytlig jämförelse av IR-spektra visar dock att vattenånga är en MYCKET kraftigare växthusgas än vare sig CO2 eller CH4:

  https://ghginstitute.org/wp-content/uploads/2010/06/radiation.png

 15. tty

  #3/4

  Lägg också märke till att de som hetsar mot kossornas metanproduktion inte tycks ha något emot att äta ris, trots att risodling är en mycket stor metankälla. De ivrar också för att återställa våtmarker, trots att våtmarker redan är en mycket större metankälla än jordbruket (animalier + vegetabilier).

 16. tty #15,

  Alltså strävar Extinction Rebellion till att ÖKA växthusgaserna i atmosfären. De verkar vare sig att ha förstått vad det handlar om enligt deras egen filosofi (minska växthusgaserna), eller ha insett metanets undanskymda roll för den globala uppvärmningen.

  Galenpannor stoppar trafiken i Stockholm och blir vördnadsfullt intervjuade i SR.

 17. Mario

  Borde vi inte märkt av att det blev varmare då metanmolnet låg över Sverige?
  https://www.dn.se/sverige/sa-rorde-sig-metangasmolnet-efter-explosionen-av-nord-stream/

 18. Mats Växjö

  Tack Ingemar och TTY!!!
  (Jag har läst något liknande tidigare.)

  Lite OT;
  Hur ska man trumfa propaganda med kunskap?
  Hur ska man få gemena man att inse alla osäkerheter som råder kring hur klimatet fungerar eller betydelsen av alla olika faktorer.

 19. Sören G

  I Agenda i TV2 nyss om det försämrade säkerhetsläget var det enligt namnskylten en klimatforskare som yttrade sig. Han menade att Ryssland nu använder klimathotet som vapen eftersom Ryssland drar fördel av uppvärmningen eftersom de kan odla större arealer. Samtidigt menade han att länder söderut i stället drabbas av klimatförändringar.

 20. Mats Växjö

  #19 Eftersom budbäraren Putin är ond (vilket iofs är sant) så är även budskapet ont, och falskt! 😉

  Ingemar/TTY; Är koldioxidekvivalenter en relevant eller tillförlitlig måttstock?

 21. johannes

  #17
  Det vet vi inte för det är bara Greta som kan se det.
  Hon ser ju koldioxid…..

 22. Roland Salomonsson

  #19 Sören G!
  Ryssland drar fördel av ”klimatförändringar” medan samma klimatförändringar alltså ”drabbar” sydliga länder. Just Ryssland skulle alltså inte drabbas. Dessutom kan inte forskaren Geografi. Vad Ryssland får i tillskott av odlingsbar mark innebär att motsvarande marker förloras i de södra delarna.

  Sanningen om Rysslands ökande livsmedelproduktion är helt enkelt att deras jordbruk har effektiviserats enormt! Idag är Ryssland, delvis tillsammans med Ukraina jordens ”kornbod och livsmedelsreserv”. I södra halvklotet och i Nordamerika har för de närmast gångna 60 åren ovanlig kyla reducerat skördarna, både i volym och kvalitét.

 23. Göran

  Insekter producerar också metan. Med andra ord bara en ny vara att sälja som promotas av klimathotsbluffen.

  Sedan så är förhållandet mellan animalisk mat, vegetarisk mat och vegans mat som med kärnkraftverk och vindkraftverk. Dålig verkningsgrad.

  Protein i kött är mest tillgängligt för en människokropp medan protein i växter är knappt tillgängligt. Hur mycket protein i växter som kan tillgodogöras diskuterar vetenskap, men ser man på effekten av animaliskt protein och växtprotein på idrottsmän är skillnaden stor. Vegetariska idrottsmän som skadar sig får ofta se sin idrottskarriär över. Proteinet i växter klarar inte av att reparera skadan tillräckligt bra. Vegetarianer har skörare skelett än köttätare.

  Av övriga näringsämnen i växter kan upptaget av dem vara 1-2 %. Med andra ord, ett väldigt resursslöseri att odla växter som mat åt människor.

  Angående insekter. Finns det ens någon forskning på hur mycket protein och andra näringsämnen i insekterna som är biologiskt möjligt för en människokropp att tillgodogöra sig? Jag har aldrig hört något om det i samband med insekter som mat.