Met Office's facit – för det förgångna

_72628983_uk_rainfall_jan_624(3)
En bekant sände mig i slutet av förra veckan ovanstående diagram, med avseende på regnandet i delar av UK. Han hade hittat den någonstans på Met Office’s hemsidor, men jag lyckades inte i en hast återfinna det hela, och antar också att februarisiffrorna inte heller finns ännu.
Kanske kan det vara av intresse för dagens diskussioner. Trenden är ju obeveklig, eller hur ?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sören G

  1929/30 lär ha varit värre:
  http://wattsupwiththat.com/2014/02/14/somerset-floods-february-update/#more-103187

 2. Mats G

  Frågan blir ju då.
  Hur svårt är det att förstå sig på ett rakt rött sträck?

 3. Jimmy

  David Cameron misstänker att översvämningarna i UK kan bero på klimatförändringarna.
  http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-25656426

 4. Jimmy

  Labours Ed Miliband säger ”the science is clear” Översvämningarna beror på klimatförändringarna.
  http://www.lbc.co.uk/miliband-issues-climate-change-warning-86097

 5. Lasse

  ”The Met Office had forecast that this winter would be drier than normal. It has come under severe criticism for this forecast and forecasts in 13 of the past 14 years when it forecasted warmer weather than what occurred.”
  Ser även att mycket av flödena sker genom kanaler som har siltat igen pga miljökrav på muddermassor. Kanske är det människan bakom katastroferna. Troligen då inte i form av CO2 dock!

 6. Slabadang

  När ”experter” avslöjar sig som idioter!
  Man kan väl korta ner hela Mettoffice långa orala cykeltur till två ord som samtidigt säger mer .. ”Goddag Yxskaft”
  “As yet, there is no definitive answer on the possible contribution of climate change to the recent storminess, rainfall amounts and the consequent flooding. This is in part due to the highly variable nature of UK weather and climate.” This agrees with the latest IPCC Report that states: “Substantial uncertainty and thus low confidence remains in projecting changes in Northern Hemisphere storm tracks, especially for the North Atlantic basin.”
  En helt fanatastisk uppvisning i den klockrena rappakaljans luftakrobati. När man styckar upp kommunikèn i dess beståndsdelar så blir det mer ren komik eller snarare språklig lyteskomik. Jag tycker det här var så kul så jag gör en noggrann obduktion av det lik som nu efter sina volter i luften daskade i golvet efter det språkligt luftakrobatiska numret efter det missade sin fångare.
  And yet = ”ännu finns det inget definitivt svar om den möjliga påverkan av klimatförändring” Varför har ordet ”definitivt” stoppats in månntro ? Om vi stryker ”definitivt” så blir första halvan utan en insinuation till att det skulle finnas nån typ av halvsvar, gissning ungefärligt, eller trehundra andra alternativa svar som kan kallas för svar utan att vara just ”definitivt”. Ordet ”ännu” bygger upp en förväntan om att det skall komma ett svar enligt den association som sedan görs till ”klimatförändring”. Värt att notera i övrigt är att Metoffice INTE ger den meteorolgiska förklaringen till vädret dvs att jetströmmen blockerat lågtrycket kvar över England under en ovanligt lång tid.
  När kan Metoffice någonsin ange ett ”definivt ” svar på en ”möjlig påverkan” av ”klimatförändring”? Är svaret definitivt så upphör väl klimatförändringen att vara en ”möjlig” och blir istället en faställd eller utesluten faktor? Om Metoffice är definitivt säker på att ”klimatförändring” möjligt orsakat översvämmningen, vad skiljer i så fall ”möjlig” ifrån ”omöjlig” och alla utfall däremellan? Hur stor denna ”möjliga” påverkan skulle vara blir till betraktarens ögon att avgöra och uppskatta till allt mellan 1-99%.
  ”Klimatförändring” som begrepp är helt och hållet felplacerat i sammanhanget eftersom Metoffice inte gör skillnad mellan naturlig klimatförändring eller mänsklig sådan i stycket , utan vi får fritt gissa vad MetO menar. Väder är liksom en fullkomligt naturlig del av klimatförändringar oavsett orsak.
  Sen kommer den stalinistiska hyllningen till politbyråns stora vishet :” This agrees with the latest IPCC Report that states: “Substantial uncertainty and thus low confidence remains in projecting changes in Northern Hemisphere storm tracks, especially for the North Atlantic basin.”
  Jag saknar bara ordföljden ”Consistant with” istället för det ovanligt raka ”This agrees with” . Men vid närmare studie så förstår jag varför när ordet ”This” nu relaterar till vaddå i de tidigare raderna ? Vad ”this” relaterar till blir upp till var och en att tolka fritt. Alltihop? Det icke definitiva svaret? Klimatförändringen dvs efter valet av naturlig eller onaturlig först? Eller är det till orden ”möjlig påverkan”? Slutligen kan man ju undra vad poängen med att relatera till någon som vet lika lite som Metoffice tjänar till?
  Brukar du göra så när du får en fråga du inte kan svara på och relatera till HASSE ”för han vet inte svaret på frågan han heller”! Kan inte Mr Bean fylla samma funktion i detta fall?
  Ska det vara så svårt att säga precis som det är dvs … det är VÄDER!
  Vänta nu rycker Lord May in i manegen …, det är dags för clownerna!!

 7. Pelle L

  Slabadang, en tyvärr mycket underhållande dissektion 😀
  Det som hos Met Office är mest ”consistent with” IPCC är väl hur fel de båda har i sina förutsägelser.
  Så på så sätt kan ju MO bekräfta IPCC’s slutsatser.
  Upp-och-nervända världen!

 8. Håkan Bergman

  I väntan på ett möjligt definitivt svar på frågan om översvämningar orsakas av CO2 kunde man kanske testa en alternativ hypotes, t.ex. hypotesen att översvämningar orsakas av H2O. Jag tror själv definitivt att det kan finnas ett möjligt samband där.

 9. Johan Tisell

  #8
  Intressant hypotes, men ofullständig. Vi måste nog utreda vilken fas (s, lq eller g) som H2O förekommer i när det påverkar klimatet och nederbörden.
  Jag kan tänka mig att äska några tiotal miljoner från EU eller liknande för att inrätta en professur och få ut några avhandlingar om vattnet påverkan på regn.
  Sedan kanske man kan få en industridoktorand finansierad av fortum – som lägger pengar på vågkraft där en generator med maxeffekt som en Vespamotor väger uppåt 20 ton – som utvecklar en anordning av tyg och lätta metalldelar att spänna över homosapiens vid risk för kontaminering av giftet/massförstörelsevapnet H2O från himlen. Undra vad en sådan anordning skulle kunna kallas?

 10. Pelle L

  Troligen är väl H2O bara en forcing till vanligt vinterregn, fast med med stark positiv återkoppling.
  Jag har faktiskt själv upplevt (även om detta bara är anekdotisk bevisning) hur våt man kan bli av regn.
  Beroende på jetströmmar och andra dåligt utredda omständigheter får regnet olika karaktär.
  I Florida finns till exempel en ovanligt lömsk variant, som kallas ”wet rain”.
  Det är nog något dylikt som har drabbat England.
  Klart som korvspad att det blir mycket vatten då.
  Fast för det mesta försvinner väl vattnet (H2O) omärkligt ner i djuphaven.
  Mäter Argobojarna salinitet?
  //Klimatforskare utan professorsstol men med egen fåtölj