Mediakommentarer IV

Jag tycker att det är dags för ett nytt avsnitt i min serie om att kommentera vad som dyker i medierna om klimatfrågor.

Lena Anderssons artiklar i Svenska Dagbladet har tagits upp tidigare på denna blogg, men jag vill påpeka en sak med hennes senaste inlägg: Hon fattar att klimatåtgärder leder till ekonomisk katastrof, med fruktansvärda konsekvenser för nästan alla människor. De klimathotsreligiösa brukar låtsas att det nästan inte blir några konsekvenser alls av klimatåtgärderna. Vilket egentligen tyder på att de tror på magi. Magi som gör att det alltid kommer att finnas solljus tillgängligt dygnet runt. Magi som gör att det alltid kommer att blåsa lagom mycket. Magi som gör att solceller och vindkraftverk dyker upp ur tomma intet, och inte behöver smutsig gruvbrytning, tillverkning, transporter och uppsättning.

Lena Andersson fattar också att drastiska klimatåtgärder inte går att genomföra i demokratier. Folk kommer inte att acceptera att få kraftigt försämrad levnadsstandard. Detta går bara att genomföra i någon form av diktatur. Där har flera av de klimathotsreligiösa erkänt att det faktiskt är så. Demokratin behöver sättas på paus, tycker de. I stället vill de ha någon form av världsregering/världsdiktatur, även om de inte använder just de termerna.

Just SvD har länge låtit Björn Lomborg skriva gästinlägg på ledarsidan. Visserligen tror han, likt de klimathotsreligiösa, att växthusgasutsläpp leder till katastrofala klimatförändringar. Men till skillnad från de andra troende, propagerar han emot vansinnigt dyra och nästan helt verkningslösa åtgärder. Vilket gör att de har placerat honom på förnekarsidan.

Vare sig  Lomborg verkligen tror på en annalkande klimatkatastrof eller inte, är det nog en attityd han  behöver ha för att makthavare alls ska bry sig om hans budskap. På papperet verkar det som om makthavarna inte gör det, för de fortsätter att tala och skriva om drastiska klimatåtgärder. Frågan är vad de egentligen tycker och vill? Åtminstone några av dem borde begripa att åtgärderna leder till ekonomisk katastrof. Åtminstone borde de begripa om de försöker, och ser resultaten.

I sitt senaste inlägg, tar Lomborg upp ofoget att de klimathotsreligiösa i allt större utsträckning går till domstol för att få till de drastiska åtgärder som makthavare tvekar att genomföra. Ett ofog som går ut på att runda demokratin och i slutändan avskaffa den.

Om domstolarna lät fakta och vetenskap styra rättsfallen, skulle alla dessa stämningar från de klimathotsreligiösa avfärdas. Tyvärr är det inte alltid så. De som dömer, liksom advokater på bägge sidor, har juristutbildningar och för det mesta små kunskaper om naturvetenskap. Riktiga experter kanske inte alls bli kallade till förhör.

Domslut som går de klimathotsreligiös till mötes, kommer lika lite som politiskt beslutade åtgärder att gå att genomföra utan allvarliga konsekvenser för de flesta medborgare i drabbade länder. Så vad händer då? Ska makthavarna strunta i domsluten och kanske dömas till skadestånd? Ska de genomföra åtgärderna och riskera protester och upplopp? Ska de gå till domstol för att få tidigare domar upphävda?

Inte bara politiker kan drabbas av domstolars beslut. En nyhet nyligen, bland annat förmedlad av DN, berättar att Shell har blivit dömt av en nederländsk domstol att minska sina utsläpp. Jag förmodar att en enkel lösning på detta är att Shell flyttar sitt huvudkontor från Nederländerna till något annat land, helst utanför EU? För då kan ett domslut av en nederländsk domstol inte gälla för bolaget längre?

Eller kanske ska Shell lägga ned sin verksamhet? Men då kommer bara andra bolag att ta över, bolag som också huvudsakligen sysslar med fossila bränslen. För här ute i verkligheten, långt borta från de klimathotsreligiösas fantasivärld, behövs fossila bränslen under lång tid framöver. I alla fall om inte världens befolkning ska minska rejält, och den lilla andel som överlever ska leva i misär och armod.

Hur kan de klimathotsreligiösa INTE fatta konsekvenserna av vad de föreslår?

I DN skrivs om en oseriös studie som hävdar att människors klimatpåverkan orsakar dödsfall. Varför jag kallar den oseriös? Jo, främst för att absolut ingen kan visa hur mycket människan har påverkat klimatet. Eller om människan alls har påverkat klimatet, hittills. Men också för att något viktigt utelämnas: Att betydligt fler människor dör av kyla än av extrem värme. Notera då att jag skrev kyla, inte extrem kyla. Högst ordinär vinterkyla dödar också. Kylan behöver inte vara extrem.

Kylan dödar alltså fler än vad extrem värme gör. Det har visats i några studier, bland annat en som beskrivs här.

Om mänsklig klimatpåverkan verkligen är så stor som den omskrivna studien antar, så räddar den i själva verket liv! Den räddar liv genom att minska förekomsten av kyla. Men det passar ju inte in i det alarmistiska budskap som så många vill framföra. Därför förtigs det.

Expressen Klimat är en säker källa till desinformation, propaganda och lögner. Nyligen påstods där att världens djupaste sjö, Bajkalsjön, är på att dö på grund av klimatförändringar. Tydligen saknar de som skriver om klimat på Expressen förmåga till rimlighetsbedömningar. Eller förmåga att läsa och förstå vad de faktiskt skriver. I artikeln nämns nämligen många saker som verkligen kan påverka sjön negativt, som många besökare, sopor och föroreningar. För att inte tala om (över?)fiske och vattenkraftverk som delvis hindrar vatten att nå sjön. De små och långsamma klimatförändringarna hör inte till dessa saker.

Kortare issäsong påstås i artikeln vara ett problem för livet i och kring sjön. Det är nog ett problem för lokalbefolkningen, som använder isvägar över sjön. Hur skulle det kunna vara ett problem för annat liv, som får längre tid att skaffa näring och växa?

Hur stora har klimatförändringarna varit vid Bajkalsjön då? Jag hittade en studie, med en sammanfattning, som täcker perioden 1869-1996. Trenden för hur länge isen ligger är -1,61 dygn per årtionde. Vilket betyder att sjön var istäckt 20 dygn mindre 1996 jämfört med 1869. 20 dygn mer för eventuella växter i sjön att göra fotosyntes och växa. Och det är alltså dåligt? Skulle det då vara jättebra om sjön är istäckt året om?

Många av de klimathotsreligiösa kommer med falska påståenden. Ja, det gäller för alla av dem som märks i debatten. Frågan är om de är så okunniga som deras påståenden ger sken av? Eller ljuger de medvetet?

När företrädare för försäkringsbranschen kommer med falska påståenden, kanske det är en förberedelse för att vägra betala ut ersättning, men hänvisningar till klimatförändringar som egentligen inte har inträffat? Exempelvis i ett debattinlägg i Göteborgsposten.

Inlägget börjar med en lögn. Vi får inte alls varje månad larmrapporter om att glaciärer smälter i högre takt än förväntat. Det är bara några gånger per år. Och varje gång visar minsta lilla faktakontroll att påståendet är falskt.

Vad menas förresten i detta fall med ”än förväntat”? Vilka har förväntat det? Baserat på vad?

Min erfarenhet är att vädret varierar mer, och är mer extremt, på vintern än på sommaren. Ändå tycks många vara övertygade om att det blir fler väderextremer och mer varierande väder i en varmare värld. Inbillar de sig att klimat på något sätt ska bete sig rakt motsatt väder? Trots att klimat är medelväder över en lång period, 30 år eller mer? Tänker de inte? Drar de till med ett larm som de vet är falskt för att skrämma människor? Eller vad? Kanske lever de i en klimatzon där vädret faktiskt är mer extremt på sommaren än på vintern? Vilken klimatzon är det, i så fall?

Försäkringsbolagen måste betala ut för allt fler skador orsakade av extrema väderhändelser för att det finns allt fler och dyrare saker som är försäkrade, inte för att extrema väderhändelser blir vanligare. I verkligheten står kostnaderna för extremväder för en allt mindre andel av global BNP. Vilket Roger Pielke Jr har räknat ut.

Seriös vetenskap håller inte med om att det blir en generell ökning av extremväder om världen blir varmare. Men de klimathotsreligiösa envisas med att förneka fakta och vetenskap. Annars kan de inte hålla fast vid sin tro.

IPCC förutspådde 2013 att haven ska stiga med 26-82 cm till 2100. Jag förmodar att det baserades på resultat från klimatmodeller. Verklighetens stigningstakt pekar på att det är det är botten på IPCC:s intervall som gäller. Vilka klimatmodeller spår några hundra år in i framtiden? Det behövs inte bara klimatmodeller för spådomarna. Det behövs också modeller för ekonomisk utveckling, för energiteknikens utveckling och för hur snabbt koldioxid försvinner från atmosfären. Denna serie av resultat som förs vidare från en modell till nästa har inte större trovärdighet än att spå i kaffesump vad som ska hända om några hundra år.

För den tidningens utgivningsort, alltså Göteborg, finns en lång mätserie som visar att relativa havsnivån där sjunker, inte stiger! Ingen acceleration syns till, förutom hopp när mätinstrument har flyttats. Men klimatshotsreligiösa struntar i fakta, vill inte veta av dem och förnekar dem. Absolut inga data från verkligheten tyder på att haven ska stiga med 3-5 meter på några hundra år. Vilket för övrigt bara skulle vara möjligt om de stiger i ungefär samma takt som när stora mängder inlandsis började smälta för 16000 år sedan. Så mycket inlandsis finns inte att smälta nu, och den som finns ligger närmare polerna än vad isen gjorde då.

Det stämmer i alla fall att klimatförändringarna går långsamt. Medan de klimathotsreligiösa brukar ljuga om att de går snabbt, ovanligt snabbt, onormalt snabbt, snabbare än naturliga klimatförändringar.

Naturliga klimatförändringar, förresten? Det finns inget sätt att skilja de klimatförändringar som har inträffat de senaste 150 eller 50 åren från naturliga klimatförändringar. Vilket i sig är ett indicium på att växthusgasutsläppens klimatpåverkan ligger någonstans mellan liten och försumbar. Någon klimatkris pågår det inte och någon klimatkatastrof är inte på väg!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Solbacken

  Tack för bra och lättillgängliga argument mot vanligt förekommande katastrofscenarier som man ställs inför. Jag önskar bara att texten var tryckt på förstasidan DN istället….
  Såg inslaget på Nyheterna igår då journalisten frågade några nyinflyttade om de förhört sig om risken att fastigheten skulle översvämmas innan de köpt lägenheten i tjusigt läge i Göteborg. Ingen lät oroad men man vet ju inte vad som snurrar i deras huvud efteråt. Önskar de får glädja sig åt sina lägenheter istället.

 2. Sötem G

  I Vetenskspsradion i P1 sa man att 140 människor om året dör p.g.a. att tempetsturen har stigit 1 grad och vi hade haft så många färre dödsfall om inte människan ordakat global uppvärmning.

 3. Lennart Bengtsson

  IPCC:s bedömning är baserade på ett antal olika utsläppsscenarier samt diverse bedömningar av hur detta i sin tur kan påverka väder och havsvattenstånd. Det finns i dag inga säkra bedömningar och det kommer aldrig att bli möjligt att göra några säkra bedömningar.

  Alla borde göra tankeexperimentet att flytta sig tillbaka i tiden 50 eller 100 år och därifrån försöka bedöma vår tid. För att få ett begrepp om hur världen var på 1920-talet kan man t ex prata med äldre släktingar, kolla upp lite statistik eller läsa utvalda romaner eller berättelser från den tiden.
  Åtminstone för mig, som besitter ett hyggligt mått av kunskap från 1900-talet samt en väl utvecklad föreställningsförmåga, är det praktiskt omöjligt att föreställa mig år 2021 med utgångspunkt från 1921. Det är minst lika omöjligt att föreställa mig år 2121 med start från år 2021.
  Av denna anledningar är det mitt fasta råd att ta alla framtidsscenarier för vad de är och i stället pruta på bostadspriserna i attraktiva havsnära områden och på så sätt göra en god affär.

  Kanske är det helt enkelt så att någon finurlig person gärna underhåller katastrofrykten för att få ned priserna. Om inte försäkringsbolagen vill försäkra så kan man säkert pruta priset ännu mer.

  Men andra ord ,för alla de som är övertygade att katastrofryktena är överdrivna, passa på och gör ert livs affär!

  Samma sak gäller för aktier i sol och vind. Dessa stiger för tillfället men kommer med stor säkerhet att drabbas av en kollaps när man inser att de inte ger vad som utlovas. Sälj därför innan det är för sent! Motsatsen gäller sannolikt för traditionella energibolag.
  Kom ihåg att miljöaktivister alltid utmålar framtida katastrofer ( som aldrig inträffar) med finansvärlden normalt gör motsatsen(som inte heller inträffar)

 4. Lars Thorén

  Risken för krig i Europa verkar vara betydligt större fara för människor än någon grads temphöjning eller några centimeters havshöjning. Kina äger infrastruktur över hela världen, Ryssland annekterar grannländer och USA spionerar på sina allierade. Var tog fredsrörelsen vägen och när ersattes den av en fnoskig klimatdito? I och för sig påstår klimattokarna att klimatförändringarna orsakar krig men det är ungefär som skotten i Sarajevo. Enkla samband vill alla ha för att bevisa sina teorier. De politiska ränkerna bakom första världskriget var betydligt mer komplicerade än ett mord på en arvfurste (eller vem han nu var). Snart tar talibanerna över i Afghanistan och då kommer mångdubbelt fler att dö av deras kommande shiamassakrer än av någon värmebölja de närmaste hundra åren. Ordnar FN konferenser om detta scenario? Knappast. Vet Greta vad en shiamuslim är? Knappast. När får vi Fridays for Peace? När kommer ungdomarna få undervisning i hur vi stoppar framtida krig? Jag skulle gärna äta Max hamburgare varje dag om det bidrog till att stoppa krig. Kan Max inte krigskompensera burgarna? Till exempel genom bidrag till krigens offer? Dags att byta fokus till de verkligt viktiga globala målen som kan rädda dagens generationer. Inte framtida som kanske kommer att resa med spaceshuttle till Thailland på två timmar eller som kommer att massvandra till Machu Pichu eller massnorkla med allinclusive på Seychellerna. Eller orsaka krigsförödelse i Centralasien. Det kan nämligen framtida generationer, våra barnbarn och barnbarnsbarn åstadkomma (jmr liknelsen med Lennart Bengtssons 1921 med 2021). Vi kan inte föreställa oss allt j-lskap som framtida generationer kan ställa till med. Men vi kan rädda dagens genom att skapa en global fredsrörelse. Lägg ner klimattramset…lägg pengarna på fred!

 5. Sören+G

  #2
  Dessutom tycks det inte ha blivit högre max-temperaturer utan det är mini-temperaturerna som inte är lika låga. Varför skulle föresten koldioxid orsaka värmeböljor. Värmeböljor beror på att solen har lyst under en längre tid från en klar himmel och ett stabilt högtrycksläge har rått.
  Om koldioxiden har orsakat högre nattemperaturer så har i så fall färre människor dött.

 6. Lasse

  #2 Lennart B
  Tror du inte på vetenskap och beprövad erfarenhet?
  När det gäller vattenstånd så finns det sådan sen länge.

  När det gäller väder brukar en god gissning vara att det blir samma som igår. Stämmer oftast.
  Men havsvattenstånd är trögare system så låt oss se på vad som kan ske i Östersjön: Kungsholmsfort är bra där land och hav stiger i samma takt:(0,02 mm/år eller 2 mm på 100)
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-081
  Vill man gissa vilket som är rimligast framtidsvärde?
  Då kanske man kan studera Wismar-en Svensk koloni på Tyska kusten.Där finns data som visar förändring av förändringstakten- :
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=120-022
  (värdet 1,98 vid 1965 och 1,62 vid 1990 visar i alla fall för mig att det inte sker någon ökning av stigningen-acceleration)

  ”Det finns i dag inga säkra bedömningar och det kommer aldrig att bli möjligt att göra några säkra bedömningar. ”
  Då har du extremt höga krav på säkerhet!
  I alla fall när det gäller klimatrelaterade havsnivåhöjningar.
  Extremerna är en annan sak och dessa ligger inte helt i våra händer heller! Men dessa borde vara försäkringsärenden med en 500 årig återkomst typ.

 7. Sören+G

  Vad konstigt jag postade :Sötem G
  06:44, 2021-06-01
  2
  I Vetenskspsradion i P1 sa man att 140 människor om året dör p.g.a. att tempetsturen har stigit 1 grad och vi hade haft så många färre dödsfall om inte människan ordakat global uppvärmning.

  Men i mobilen finns inte min kommntar #2. Men på datorn ser jag den.

 8. Ann+Löfving-Henriksson

  Lars, tack än en gång för Dina mediakommentarer. Hoppas att denna blir en i en lång rad som speglar media här och nu.
  Vinden verkar vända och snart nog kommer vi att få veta ifall Bulletins ledare om vindkraftens alla brister bara var en engångsföreteelse eller inte. Denna ledare är skriven av Annika Borg, tidningens nya politiskt ansvariga redaktör.
  Annika B. är en självständig och intressant dam, som ofta offentliggör vad hon tycker och tänker om de mest skiftande ämnen i nutidsdebatten, gärna som ”hon mot strömmen”. Denna gång har hennes blöta finger i luften resulterat i en späckad och upplyst ledare, som kan väcka debatt.
  Det ska även bli intressant att följa upp hur ärkebiskopen och Annika B.s före detta prästkollegor kommer att reagera på detta överraskande ställningstagande. Tecken i tiden?
  Kanske något för en kommande mediakommentar.

 9. Mats Kälvemark

  Kina gasar på med utbyggnad av fossilkraft med bas i kol.
  De ler medlidsamt åt oss i västvärlden, som med vårt självskadebeteende snabbt är på väg att ödelägga vår välfärd, som med stor möda har byggts upp under mer än ett halvt sekel.

  https://globalenergymonitor.org/wp-content/uploads/2021/02/China-Dominates-2020-Coal-Development.pdf

 10. Sören+G

  Historien om stigande havsnivåer och riskerna för bostadsbyggande fortsätter att valsa runt i medierna. I Östnytt uppmanades berörda myndigheter och andra att kontakta SMHI för att få en prognos.
  Klimatförändringarna är i gång i sa man. De har väl alltid varit i gång. Det tycks vara en djupt rotad föreställning att det är och människorna (och bara människorna) som orsakar klimatöförändringar.
  PS mitt inlägg 6.44 skrev jag på mobilen där jag har svårt att stava. DS

 11. mattias

  Klimatflyktingar borde röra sig från kallt till varmt om det vore på grund av risken för att avlida pga klimat:

  https://www.gp.se/nyheter/sverige/svenska-v%C3%A4dret-d%C3%B6dar-tusentals-1.93497

  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)62114-0/fulltext

 12. Lasse

  #7 Ann L-H
  Det finns fler duktiga flickor!
  Lena Einhorn skriver om vetenskapsjournalister som missar att granska vetenskapen i SVD idag.
  Gissar att hon snöat in på Corona men texten går att läsa som kritik mot klimatjournalister också.
  Fick nattsömnen störd av en rapport om värme som dödar oss sent i P1 igår. Lars K tar upp den från DN här ovan.
  Check på den:
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/svenska-temperaturrekord-1.5792

  Inga nya värmerekord under den period som avses därtill har vår befolkning försetts med mer värmetoleranta medborgare.
  Lena Einhorn borde få fler duktiga kollegor!

 13. Lars Cornell

  #10 Sören. SMHI använder RCP8,5 samt 1200 ppm i sin propaganda.

 14. Robert Norling

  Konstigt att så många människor från nordliga breddgrader söker värmen i sydligare länder varje år.
  I alla fall före pandemin, men med vaccinpass så kommer resandet mot värmedöden att ta fart igen.
  Väldigt många av oss är nog självmordsbenägna som söker värme och inte kyla.

 15. Anders

  Är det inte så enkelt att IPCC (och dess arméer av ”konsensialister”) uttalar sig om MODELLERADE effekter på havsnivån utifrån MODELLERADE värden på framtida temperaturer? Trots att klassisk regressionsanalys av UPPMÄTTA havsnivåvärden ger ett helt annat och signifikant resultat? Vad har jag missat?

 16. Lennart Svanberg

  Hejsan,
  En fantastisk text. Det här är lugnt resonemang som kommer att vinna över läsare. Vi fortsätter att påvisa verkligheten, sanningar och de falska påståenden som alarmisterna står bakom vilket kommer att vinna det här propagandakriget.

  Winston Churchill hade ett motto ’KBO=Keep Buggering On’ under andra världskriget oavsett framgång eller motgång och vi borde hitta ett motto, eller så finns det ett redan som jag inte vet, för att peppa varandra!

 17. Ivar Andersson

  Det kan svänga fort i opinionen.
  Dåvarande president Trump talade om att covid-19 kunde komma från ett labb i Wuhan. Då kritiserades han, och teorin förbjöds på Facebook. Nu har president Biden öppnat för samma sak – och då tillåter Facebook återigen teorin på sina plattformar.
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/facebook-tillater-covid-19-labb-teorier-trump-pastod-detta-ett-ar-sedan-vad-vet-man-nu
  Jag väntar på att klimathotsmuren ska rämna precis som Berlinmuren och Järnridån. Dropparna urhåller muren tills den rasar.

 18. foliehatt

  Anders, #15
  den enorma kraften i suggestion? kanske?

 19. Ann+Löfving-Henriksson

  # 17 Ivar A.
  För min del tror jag att vi just nu hör knastret från när muren börjar rasa och det gäller både klimathotet och pandemifrågan. De hör ihop och det visar sig att Trump hade rätt både här och där. Det var därför träsket inte kunde tolerera honom.

 20. Lars-Eric Bjerke

  SMHI har gjort beräkningar för havsnivåhöjning till 2100 i Göteborg.
  För yttre Götaälvområdet, Torshamnen, gäller att man ska beakta att vattnet kan stiga med 263 cm. Höjningen är sammansatt av:
  Högsta vattenstånd före storm i Kattegatt: 49 cm
  Uppmätt högsta höjning: 141 cm
  Global höjning: 98 cm
  Landhöjning: -32 cm

  SMHI har använt RCP 8.5 som bas för global höjning. De bedömer inte att stormarna blir värre i framtiden. Man beaktar inte vågor.

  Det som jag tycker är tveksamt förutom att man använder RCP 8.5 är att man använder den globala havsnivåhöjningen. Vi vet ju att höjningen inte fördelar sig jämnt över klotet. För de centrala delarna av Göteborg tillkommer höjningar på grund av höga flöden i Göta älv.

  https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningskartering-kust/goteborg.pdf

 21. pekke

  #20

  Ja, paniken är nära nu i Göteborg, havsnivån skenar !

  Nej, vänta . . . Den stiger inte ??

  https://www.psmsl.org/data/obtaining/stations/1236.php

 22. Ann+Löfving-Henriksson

  # 17 Ivar A. Tillägg.
  Emma Frans verkar inte ha smält vad det innebär ”att skilja vetenskap från trams” i praktiken. Hon redovisar i boken Larmrapporten med underrubrik citatet ovan, hur man ska gå tillväga, men använder det inte senare i boken särskilt inte när det gäller Trump. Videon i Din länk visar att hon inte tagit lärdom än, men Trump har ju fått uppbackning av inte minst Singer i Hot Talk, Cold Science.
  Jag följer med spänning utvecklingen av frågan om ursprunget till pandemins virus. När de riktigt stora planetskötarna i välgörenhetsbranschen, t ex Bill Gates är i farten, bör man vara djupt skeptisk. Det är i varje fall vad Jacob Nordangård gång efter annan berättar om från sin forskning, inte minst i ”Den Globala Statskuppen”.

 23. tty

  #20 Faktum är att en stor tsunami är en större risk för Göteborg än SMHI:s prognos.

  Den förutsätter att havsnivåhöjningen i stort sett fyrdubblas från imorgon, och dessutom att hela ökningen sker i Antarktis, eftersom avsmältning på Grönland har noll effekt i Göteborg, och avsmältning på andra håll på norra halvklotet har liten effekt.

  Och, ja, västkusten kan faktiskt drabbas av tsunamis, Storegga-tsunamin för ca 8000 år sedan nådde även svenska västkusten.

  SMHI har troligen mycket begränsad kompetens när det gäller isostasi och gravitationella effekter. Jag frågade en gång om de tog hänsyn till egengravitationseffekter för sina prognoser och fick ett rent goddag-yxskaft svar.

 24. Lars Kamel

  Ett stort meteoritnedslag i Nordatlanten, med påföljande tsunamis, förefaller då mer sannolikt att än havsnivåhöjningen där ska accelerera så att havet vid västkusten hinner stiga med 3-5 meter på några hundra år.
  Det är otroligt så många människor som envist förnekar fakta och vetenskap. Och de gör det för att kunna fortsätta att känna rädsla för ett klimathot som inte existerar. Jag har till exempel märkt i diskussioner på FB, att när jag länkar till mätdata från verkligheten eller vetenskapliga studier, så hittar de klimathotsreligiösa alltid på någon anledning att förneka vad länkarna visar.

 25. Lars-Eric Bjerke

  #23 tty,

  Nils-Axel Mörner har beskrivit en hel del tsunamis i Sverige.
  https://www.intechopen.com/books/tsunami/tsunamis-in-sweden-occurrence-and-characteristics

 26. jensen

  Lars Kamel
  Intressant med din uppgift att Holocen började för 16 000 år sedan, inkluderande yngre Dryas. ( Tydligen dessförinnan t.o.m.)
  Ibland läser man att Holocen hittills varat 12 000 år.
  Din uppgift stärker ju tanken att Neoglacialen verkligen har inletts, /för ca 3 000 år sedan?/ och att skedet mad avslutande av Holocen snarare närmar sig i stället för att temperatur-amplituden enligt ”Hypotesen” bara skulle öka framöver.
  Långt perspektiv motsätter sig emfatiskt CAGW- utveckling i framtiden.

 27. Bim

  Ann L H och alla ni andra.
  Slutet närmar sig. Mycket fortare än vi trodde.

  https://klimatsans.com/aktuellt-4/

 28. Anders

  #24 Lars Kamel. Du skrev ”när jag länkar till mätdata från verkligheten eller vetenskapliga studier, så hittar de klimathotsreligiösa alltid på någon anledning att förneka vad länkarna visar.” Skulle Du kunna ge några exempel på extremisternas bortförklaringar av de stabila eller sjunkande havsnivåerna i Sverige?

 29. tty

  #26

  Nej, holocen börjar med slutet av Yngre Dryas för ca 11600 år sedan. Den formella stratigrafiska gränsen (Global Stratotype Section and Point, GSSP) är definierad i NGRIP-iskärnan på Grönland:

  https://researchcommons.waikato.ac.nz/bitstream/handle/10289/920/Lowe%20stratotype.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  Där står att åldern ät 11700 år, men numera anser man att 11600 är en bättre skattning.

  16000 år sedan syftar troligen på MWP-1A (”Meltwater Pulse 1A), då havsnivån steg som snabbast, det var dock för ca 14650 år sedan. Då steg havsnivån ca 20 meter på 500 år, alltså 40 mm/år, och det var framförallt isen i Nordamerika som var extremt stor och sträckte sin ned till 45 breddgraden som smälte. I synnerhet var det”sadeln” mellan Kordilleraisen och Laurentidisen som smälte:

  https://www.nature.com/articles/s41467-021-21990-y

  I en sådan ”sadel” finns stora isytor och -volymer inom ett smalt höjdintervall och en relativt liten höjning av ekvilibrumlinjen (den höjd där avsmältningen är lika med ackumulationen) kan därför få mycket stor effekt. En sådan effekt i nutiden är omöjlig eftersom det inte finns något liknande område.

 30. Enough

  #23 tty

  Om SMHI har någon kompetens öht., döljer de det väl, av en ganska given orsak. Deras anslag ökar såklart rejält om de kan bidra till klimatalarmismen, och minskar i motsvande grad om de ställer sig neutrala/kritiska i sina analyser.

  Statliga myndigheter måste varje år inkomma med eskanden för sin budget för kommande år, finns det någon myndighet som frivilligt krymper sin budget eller inte försöker med div. populistiska projekt i takt med den rådande PK läran? MSB får säkert extrapengar att jaga ”högerextrema” alternativmedia, och ser sin sfär av myndighetssverige växa……mm. mm.

 31. tty

  #25

  Jag vet, men de berodde alla på jordbävningar som hade ett direkt samband med isavsmältningen, och som nog inte upprepas under denna mellanistid. Några av dem är dessutom rätt tveksamma.

  Sedan kan ju en ny ”Backaflod” komma vilken vinter som helst, även om risken minskar med ett varmare klimat. I stort sett alla stora stormkatastrofer som drabbat Europa kom ju under ”Lilla Istiden”.

 32. Lars Kamel

  jensen #26: Inlandsisen började smälta för ungefär 16000 år sedan, men sedan inträffade en del bakslag. Så Holocen började för nästan 12000 år sedan. Då hade avsmältningen satt igång på allvar.
  Anders #24: Jag har inte sett några bortförklaringar för just sjunkande eller stabila relativa havsnivåer vid Sveriges kuster. De klimathotsreligiösa verkar bara ignorera det. De räknar med att havsnivåhöjningen ska börja att accelerera vilken sekund som helst. Vilket de visar ibland. Annars brukar de tycka att sajterna jag länkar till är ”förnekarsajter” utan trovärdighet eller att forskarna bakom studierna är ”förnekare” och ingenting att ta på allvar. Vilka ursäkter som helst verkar duga, när det gäller att förneka fakta och vetenskap.

 33. Tack Lars för dina Mediakommentarer. Själv ORKAR jag inte med alla dessa lögner, missledande artiklar och maktinställsamma reportage. De står mig upp i halsen.

  Jag har följt Lena Andersson eftersom hon är intelligent och har en fäbless för filosofiska resonemang (ja, jag vet att alla inte gillar det) :-). Hon är orädd och föredrar att tänka själv.

  Det finns det fler som är. Men hon tillhör också det kulturelitiska etablissemangen (med bl.a. ett Augustpris för en av hennes böcker). Så hennes ställningstagande i klimatfrågan gör stort intryck bland kulturknuttarna: Hur understår hon sig?! är tydligen den första ryggmärgsreflektionen.

  Förhoppningsvis röjer hon vägen för alla de tveksamma eller skeptiska ledarskribenter som hittills försiktigt tassat runt klimatfrågan och att vi istället får en öppnare debatt om klimatet och vår svenska enögda klimatdebatt i det ”offentliga” rummet.

 34. Enough

  #33 Ingemar

  Håller med, är tacksam för alla som orkar försöka sortera i stormande motvind, stort av Lars, all cred!!! ( Och såklart Lena, Elsa och många fler, som stretar på….).

  F.ö. gäller det kanske nu att inte skjuta över målet, för att få med fler, och inte slå in öppna dörrar. Det har de senaste åren skett en klar förändring, som dels givit nästan panik i alarmistlägret, och kanske lite nyfikenhet bland allmänheten. Nu gäller det att hålla grytan lagom kokande, och vänta på att budskapet sakta blir mjukt och intagligt…..vi får komma ihåg, att det allmänna kunskapsläget i befolkningen i den svåra frågan är nära noll…..

 35. Robert Norling

  En till som ryter ifrån. Visserligen var det ett tag sedan men ändå högst dagsaktuell.

  Res motstånd mot klimatdårarna!

  https://www.expressen.se/kronikorer/ulf-nilson/res-motstand-mot-klimatdararna/?utm_medium=link&utm_campaign=social_sharing&utm_source=facebook&social=fb&fbclid=IwAR0sWYOxIdY1Ab-xz31H9QKwhl0D5o8UdxAgkAHxuPYMOtr_p844VudBW2E

 36. Michael E

  Bra artikel Lars men jag håller inte riktigt med dig om att Lomborg tror på klimatkatastrofer. Tvärtom brukar han ofta peka på att just konsekvenserna av temperaturökningen är marginella.

 37. ”Vare sig Lomborg verkligen tror på en annalkande klimatkatastrof eller inte, är det nog en attityd han behöver ha för att makthavare alls ska bry sig om hans budskap. På papperet verkar det som om makthavarna inte gör det, för de fortsätter att tala och skriva om drastiska klimatåtgärder. Frågan är vad de egentligen tycker och vill? Åtminstone några av dem borde begripa att åtgärderna leder till ekonomisk katastrof. Åtminstone borde de begripa om de försöker, och ser resultaten.”

  Att svenska politiker inte förstår konsekvenserna av sin politik låter sannolikt, men att europeiska ledare som Merkel och Macron agerar i okunnighet är fullständigt uteslutet. Inte ens Lennart Bengtsson lär kunna hävda att de två är outbildade och ointelligenta. Merkel med naturvetenskapliga studier vid Karl Marx universitetet i Leipzig och Macron med examen från ENA. Dessa båda är de som allra mest agerar för EUs koldioxidmål.

  I flera år har vi hört i franska statliga media att ”folk måste förstå att de dramatiskt måste lägga om sina levnadsvanor för att rädda planeten” och att lösningen är att avskaffa kapitalismen. Under senare tid med tillägget att ”folk lever alldeles för bekvämt”, och att det måste det bli slut med. I franska statliga media yttras inget som inte har överhetens välsignelse. Den enda slutsats man kan dra är att makthavarna med berått mod vill dramatiskt minska undersåtarnas levnadsstandard och kanske också deras antal.

  Beträffande relationen mellan makthavarnas liv och undersåtarnas välstånd, se länken nedan.

  En parallell till målet om koldioxidneutraliteten är strävan efter att omvandla allt jordbruk till ekologiskt sådant, helst utan köttproduktion. Ämnet är kanske OT här, men likheterna är alltför stora för att förbigås. Frågan om ekologiskt jordbruk drivs för det mesta av samma personer som är klimatalarmister.

  De flesta vet nog inte att jordbruk utan konstgödsel och kemiska växtskyddsmedel är lika intermittent som elproduktion från vindkraftverk. Och dessutom, utan naturgödseln från tamdjur blir det ingen skörd alls, varje år. Kombinera det med de fastlagda klimatmålen och framtiden kan bli riktigt intressant.

  https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=african+presidential+palaces&iax=images&ia=images

 38. jensen

  29,32
  Mycken tack för förtydliganden och länkar, som jag kommer att nogsamt studera.
  Att tro, att slutet av senaste glacial och början av aktuell interglacial skulle sammanfalla i tid, ter sig banalt. Uppenbarligen råder olika meningar, men huvudfåran ter sig klargjord. En studie av tidigare skiften glacial/interglacial skulle vara välkommen. Finns likheter?

 39. jensen

  https://www.iceagenow.info/temperatures-were-warmer-than-today-for-most-of-the-past-10000-years/

 40. Anders

  Hakelius är en skön fritänkare som återigen levererat en frisk krönika: https://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/den-antidemokratiska-grannen-ar-nu-normen/

 41. tty

  #38

  ”Att tro, att slutet av senaste glacial och början av aktuell interglacial skulle sammanfalla i tid, ter sig banalt. ”

  De sammanfaller definitionsmässigt, och slutet på en glacial/början på en interglacial är mycket väl definierad, mycket abrupt och samtidig över hela Jorden. Man talar om ”Terminations”, där ”Termination I” var för 11 600 år sedan, ”Termination II” för 130 000 år sedan o s v.

  Början av en istid är betydligt svårare att bestämma, den är inte lika plötslig, och tycks dessutom vara ”tidstransgressiv”, i slutet av den förra mellanistiden rådde t ex arktiska förhållanden i Skandinavien medan det fortfarande var i stort sett lika varmt som nu i Medelhavsområdet.

  De extremt kalla istidsmaxima är dessutom relativt kortvariga, kanske 10 000 år (alltså ungefär lika långa som interglacialerna). Under större delen av en istid råder ett klimatiskt instabilt mellanläge med måttligt stora, men snabbt varierande inlandsisar.

  Under den senaste istiden var det två sådana mycket kalla intervall MIS 4 för 60-70 000 år sedan och MIS 2 för 20-25 000 år sedan. Mellan 115 000 och 70 000 år sedan och 60 och 25 000 år sedan rådde ”mellanläge”.
  Mellan 60 000 och 25 000 år sedan var sålunda inlandsisen i Nordeuropa åtminstone en gång inskränkt till de högre delarna av fjällkedjan, t o m Gudbrandsdalen var isfri. Å andra sidan stötte isen också fram till sydligaste Sverige/Östra Danmark minst två, kanske tre gånger under samma period.

 42. tty

  #39

  ”temperatures-were-warmer-than-today-for-most-of-the-past-10000-years”

  Detta är en trivial sanning, som geologer och biologer har varit väl medvetna om sedan mer än 100 år, men som numera i stort sett har trollats bort. En av de saker som först fick mig att börja ifrågasätta vad som egentligen pågick inom klimatvetenskapen var när jag fick se att NOAA på sin site hävdade att den postglaciala värmetiden bara omfattade nordatlantområdet och sommartemperaturerna, eftersom jag mycket väl visste att båda påståendena var helt felaktiga och att det fanns mängder av bevis för att de var det.

 43. Lars Cornell

  #41 tty. Uppåt har vi en stabil funktion i att utstrålningen ökar med fjärde potensen av temperaturen och det är mycket. Det är en stabiliserande faktor som motverkar tipping-point uppåt. Men för tipping-point mot kallare klimat blir det väl omvänt?

  Vi hade en tidigare debatt #65 tty och #66 L.C. ”tty. Din logik håller inte.”
  https://klimatupplysningen.se/skrackregnet/
  men den har du kanske missat?

 44. Jonas

  #42 Tack för dina inlägg tty. Väldigt givande att läsa.

  Ja, borttrollandet av medeltiden fick mig att börja ifrågasätta. Finns som du säger extremt många vetenskapliga rapporter som indikerar att det var varmare då än nu.

 45. mattias

  OT: Vad tror ni om följande scenarier om sommarens väder? Känns lite som en helgardering? Sommaren kan bli varm eller kall. Hur mycket kan man lite på denna typ av scenarier, tror ni?

  https://www.svt.se/vader/gronlandsblockering-hotar-en-varm-sommar

 46. tty

  #43

  Det är dock bara att konstatera att historiskt så går uppvärming snabbt och i ett svep, och avkylning långsammare och ”hackigt”. Det gäller både istider:

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Ice_Age_Temperature.png

  och D-O events inom en istid:

  https://3.bp.blogspot.com/-WZyXDGK5zlU/Uca7ZwZMOZI/AAAAAAAAAVc/51ht1jm60_8/s1600/D_O_Events.jpg

  Varför det är så är oklart, men det är väldigt mycket vi inte förstår när det gäller klimatet. På samma sätt varierar fördröjningen mellan klimatförändringen och CO2-halten. CO2-halten släpar alltid efter, men mycket mer under avkylning än under uppvärmning. På något sätt hänger det troligen ihop.

  Huruvida och i viken mån hastigheten i den hydrologiska cykeln påverkas av temperaturen är också oklart. Att den skulle kunna ha effekt över så långa perioder som år verkar osannolikt. I genomsnitt stannar vattnet bara 8 dagar i luften innan det regnar ned igen och mer än 90 % faller tillbaka i havet. Även en liten förändring i uppehållstiden skulle alltså märkas som en kraftig förändring av luftfuktigheten. Den hydrologiska cykeln transporterar framförallt värme från havet upp i atmosfären och ut i rymden, att en del av vattnet hamnar på land är närmast en bieffekt, ehuru en avgörande sådan för livet på land (och även i havet, eftersom livet där är starkt beroende av näringstillförsel från land).
  Vad som är uppenbart är att under ”växthusklimat” är temperaturskillnaden mellan ekvatorn och polerna mindre, vilket förutsätter att värmetransporten mot polerna är större, men vad som är orsak och vad som är verkan är oklart. Likaså om denna större värmetransport sker huvudsakligen genom havsströmmar eller luftströmmar (i praktiken naturligtvis alltid en kombination).

  Notera också hur snabbt klimatet blir kontinentalt när man kommer längre från kusten, vilket visar att värmetransport via luften inte är särskilt effektiv över land, och i synnerhet inte över bergskedjor.

  Rekommenderar varmt denna:

  https://notendur.hi.is/thorstur/teaching/vatna/

  En bra grundläggande genomgång av hydrologi, ibland från intressanta isländska utgångspunkter.

 47. Sören+G

  När Jorden är varmare är kontrasten i tempratur mindre mellan Ekvatorn och Nord/Sydpolen.
  Det blir väl en självklarhet om temperaturen aldrig överstiger 30 grader i haven vid Ekvatorn eftersom avdunstningen ökar kraftigt när temperaturen överstiger 28 grader med moln och nederbörd som följd vilket kyler ner havsytan. Havet utgör minst 70 % av Jordens yta och begränsande för Jordens temperatur åt båda håll.

 48. Gunnar Strandell

  Jag hade översvämning i källaren på Sagovägen i Södertälje, strax nordväst om järnvägs- och motorvägsbroarna, där jag bodde 2003.
  Det föll 50 mm regn inom ett dygn.

  ”Min karta” anger att tomten ligger 31 meter över havet.
  Ni gissar kanske vad försäkringsbolaget framhöll för att slippa betala ersättning.

  ”Huset är byggt 1939 och har därför ett underdimensionerat regnvattensystem. som borde ha åtgärdats”.

  Då denna fras redan används för allt som är 50 år eller äldre finns det ju ingen anledning att ha längre planeringshorisont ur ett försäkringsperspektiv.

  Staffan Moberg skriver om händelser 500 år in i framtiden. Jag litar inte på honom.

 49. Rolf Mellberg

  De#47 Sören

  Om man klär av sig naken, intar viloläge och temperaturen är precis 28 grader känns det varken för varmt eller för kallt. Orsaken att just den temperaturen är perfekt kan vara geologisk/klimatologisk och evolutionär om vi antar att homo sapiens ursprung ligger i tropikerna.