Media och klimathotsfrågan II

Ett inlägg av Sigvard Eriksson och Ann Löfving-Henriksson

Efter en lång och obesvarad uppvaktning för att få GP att lyssna även ”på andra örat”, blev det till sist dags för GPs Store Man att med en krönika visa var han står i klimathotsfrågan. Krönikan med rubriken ”Förnekelsen är borta” från förra helgen väckte milt sagt uppmärksamhet. Sigvard skrev ett svar, som vi sedan publicerade i vårt gemensamma inlägg ”Media och Klimathotsfrågan”.

Vi skrev båda svar ovetande av varandra och Ann´s visar spår av åratal av frustration, det skrevs snabbt och skickades lika fort. Efter en mycket lätt redigering kommer det här:

Peter Hjörne, några ord om förnekelse och klimatets rockstjärnor.

Först en tämligt okänd graf som visar en intressant skillnad mellan modeller (röd) och data från verkligheten (grön, blå).

195667_5_ (2)

Klimat(hots)frågan är komplicerad och för insikt krävs en rejäl djupdykning i både historik, politik och naturligtvis vetenskapen, det räcker inte med mediala ”rockstjärnor”.

Din ledare från i söndags med den politiskt färgade och okunniga rubriken ”Förnekelsen är borta” är häpnadsväckande. Det låter som om den kom från aktivister från vänstern eller miljöpartiet istället för en ledare för en frisinnad tidning.

Ordet förnekelsen används endast av miljörörelsens aktivister. Vill man tala om att det finns en annan uppfattning än den politiskt korrekta och mediala är t.ex. skeptiker ett lämpligt ord. Och, skeptiker det finns det gott om även om media ytterst sällan ger dem tillfälle att förklara varför de är just skeptiska till klimathotsfrågan.

I dessa dagar när till och med Karolinska Institutet gått på sin rockstjärna och får stå där med skammen kanske en viss försiktighet inför andra övertygande rockstjärnor vore klädsamt.

Miljörockstjärnan Rockström är inte någon klimatvetare, han är agronom och djupt insyltat i FN, UNFCCC, IPCC/SPM, som driver klimathotsfrågan. För dem som följt frågan har det varit solklart att klimathotet och många andra s.k. miljöhot är medel för att nå målet om Global Governance, global utjämning, omgörning av det ekonomiska systemet eller vad NWO, the New World Order än kallas. Så sent som föra våren uttryckte klimatkonventionens (UNFCCC) nuvarande chef detta i ett känt uttalande:

This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the industrial revolution. That will not happen overnight and it will not happen at a single conference on climate change, be it COP 15, 21, 40 – you choose the number. It just does not occur like that. It is a process, because of the depth of the transformation.”

http://www.unric.org/en/latest-un-buzz/29623-figueres-first-time-the-world-economy-is-transformed-intentionally

Har man, som jag, ägnat tid åt underlagen till COP-21 är det ingen tvekan, målet är givet och med de små stegens revolution arbetar UNFCCC, IPCC/SPM och hela klimathotsrörelsen med vänstern, miljöpartiet, Obama m.fl. i spetsen oförtrutet vidare med NWO i sikte. Med insikt om detta är det extra smärtsamt att en frisinnad tidnings ledare skriver den krönika som vi såg i går.

Den politiska linjen är rak från förarbetena till FNs första miljökonferens i Stockholm ”Only One Earth” 1972, med den uttalade kommunisten Maurice Strong som huvuddirigent och de båda socialisterna Barbara Ward och Rene Dubos som författare till boken med samma namn, över 1980-talets Brundtlandkommission (Our Common Future) med fortfarande M. Strong som spindeln i nätet till den stora Riokonferensen 1992 där klimatkonventionen lanserades under överinseende av just M. Strong.

Klimatkonventionen har aldrig, vad jag vet, debatterats i media och de klimathotstrogna jag mött, som överhuvudtaget känner till den, tror att IPCCs uppdrag är vetenskapligt. I själva verket är IPCCs uppdrag inskränkt till att plocka ut sådan ”forskning” som kan tolkas som att väderförändringar, ofta kallade klimatförändringar, är antropogena och drivna främst av en ökande koldioxidhalt. De naturliga klimatförändringarna och deras drivkrafter, referensen eller s.k. nollhypotesen saknas och då är det lätt att övertolka de förändringar som kan påvisas.

Klimathotets svenska rockstjärna har alla sina fingrar i Klimatkonventionens och IPCCs syltburk!

Dagens gästkrönikör i GP skrivet att ”fakta aldrig är farlig i ett öppet samhälle”.

Lite fakta som kan vara värda att närmare betrakta:

 • Den s.k. hockeyklubbans uppgång och fall.
 • Climategate
 • Al Gores propagandafilm som en engelsk domstol förbjöd att visas i skolsammanhang om läraren inte tog upp dess direkta fel.
 • Solforskningen som IPCC nonchalerar
 • William Connolleys framfart på Wikipedia
 • Det s.k. hockyteamets påverkan på redaktioner för tidigare tunga tidskrifter som Science.
 • NIPCC, den panel som enbart består av vetenskapsmän till skillnad från IPCC där Greenpeace, WWF och andra miljöorganisationer är frekvent representerade. NIPCC har publicerat 5-6 stora rapporter som grundas på flera, flera tusen vetenskapligt granskade studier, rapporter som media och miljörörelsen inte vill kännas vid.

Det finns otroligt mycket att säga om saken, men skeptikerna är minsann inte ”borta”, problemet är att de i vårt s.k. öppna samhället ytterst sällan får en chans att komma till tals i media. Jag vet av egen erfarenhet att GP har totalt stängda dörrar i denna åsiktskorridor, medan miljö- och klimathotstyckare ur folkdjupet får sina alster publicerade.

Den här grafen borde ge en viss eftertanke. Annex I ländernas utsläpp blir mer och mer försumbara ju längre tiden går och vi ska enligt våra NWO-trogna politiker, tyckare och andra underkasta oss det fossilfria samhället medan dagens tillväxtländer och de av u-länderna som kan slippa ut ur sina diktatorers grepp och snart förenar sig medtillväxtländerna, har full frihet att utvecklas med hjälp av de energikällor som lämpar dem bäst. Oftast är det de rikligt förekommande och allt billigare fossila bränslena.

 naked-copenhagen-chart

Maurice Strongs kända uttalande: “Isn´t the only hope for the planet that the industrialized civilisations collapse? Isn´t it our responsibility to bring that about” (Från Rio Earth summit 1992.) är värt att komma ihåg. Vi här i landet är på god väg att nå hans mål och det till stor del beroende på – media!

Det finns mycket litteratur från den ”förnekelse”, som nu påstås vara borta.

Ex Christopher Booker “The real Global Warming Disaster

Domedagsklockan och myten om jordens ständiga undergång” Svenolof Karlsson, Jacob Nordangård, Marian Radedtzki med en introduktion av Hans Bergström, som bland annat skriver några råd till redaktionella ledningar, punkt 1 ”Försök att tillämpa elementär professionalitet”. Boken grundar sig på Jacob Nordangårds avhandling, som naturligtvis inte fick en chans i svensk media. Tilläggas kan att Hans Bergström är känd från DN!

Och naturligtvis NIPCCs alla skrifter som på vetenskaplig grund diskuterar IPCCs slutsatser. Den senaste, ett litet utdrag från deras nästkommande om Fossil Fuel Cost and Benefit. Kan tas hem gratis på nätet från Heartland institute.

why_scientists_-_front_cover-260 (2)

Kanske sist men inte minst ”Environmentalism Gone Mad; How a Sierra Club Activist and Senior EPA Analyst Discovered a Radical Green Energy Fantasy”. Boken tar sin tid att läsa men, en liten inblick i vad som händer i kulisserna i Obamas revir står att finna här:

https://www.klimatupplysningen.se/2015/08/19/alan-carlin-en-okand-storhet/

Om man verkligen vill sätta sig in i frågan är Rupert Darwall´s “The Age of Global Warming” en källa att ösa ur.

När Alice Teodorescu anställdes på GP tändes ett hopp om att läsarna skulle få en mer allsidig belysning av aktuella samhällsfrågor, men när det gäller klimatfrågan är det fortsatt mörker.

Igår förstod vi varför åsiktskorridoren inte fått öppnas fullt ut.

Ann Löfving-Henriksson

Naturvetare och tidigare gy.lärare

¤¤¤¤¤

Tilläggas bör nu i efterhand att enskilda forskare vars bidrag ingår i IPCCs sammanställningar inte kan hållas ansvariga för den syntes som presenteras.

Peter Hjörne följer nu upp med ännu en krönika ”Är du inte på fel planhalva?”

http://www.gp.se/nyheter/ledare/ledarkronika/1.3006753-peter-hjorne-ar-du-inte-pa-fel-halva-

Där visar Hjörne att han minsann inte tänker låta sig påverkas, bredda sig och söka en balanserad sanning. Han tror!

Han tror på Johan Rockström, Sternrapporten, Parismötets avtal (obs ordet avtal!) och IPCC med sina 4000 experter. Ja, han litar mer på Rockström, Stefan Edman och Christian Azar än på ”allehanda konspirationsteoretiker och självutnämnda experter”.

Hjörne tycks inte ha förstått att återkommande larmrapporter om att det är värre än vi trott aldrig handlar om den grundläggande frågan; vilka naturliga drivkrafter som ligger bakom de ständigt pågående klimatförändringarna nu och historiskt. Larmrapporterna handlar alltid om något klimat- eller väder fenomen som automatiskt kopplas till antropogen påverkan. Ett sådant synsätt bygger på att ”science is settled, the debate is over” vilket är helt ovetenskaplig.

Arma Tidning!

Tänk om Hjörne kunde underordna sig själv och åtminstone läsa hela ”Domedagsklockan” med eftertanke och sedan följa råden där från f.d. chefredaktören på DN Hans Bergström i hans kapitel ”Värna det öppna samhället”:

 • Försök att tillämpa elementär professionalitet
 • Orka se att ”klimatfrågan” rymmer mer än en komponent
 • Försvara det öppna samhället.

Sigvard Eriksson och Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. John Silver

  Han tror! Halleluja!
  Vilket betyder att han är för lat eller för dum för att skapa sig en egen åsikt.

  ”Kolla aldrig en story, då kanske den spricker”

 2. John Silver

  Här är lästips för Hjörne:

  http://www.martindurkin.com/blogs/nazi-greens-inconvenient-history

  Hälsning från farfar.

 3. John Silver

  Från http://gamlagoteborg.se/tag/goteborgs-posten/

  ” – Vi äger 27 tidningar, varav fyra där vi bara är delägare men där ett avtal gör att vi går mot ett större ägande på sikt. Genom olika allianser har vi sedan totalt cirka 50 tidningar i vårt nätverk, berättar Tomas Brunegård, vd och koncernchef för Stampen-gruppen med säte vid just Stampen i centrala Göteborg.

  Genom den rad uppköp och sammanslagningar som startade när Peter Hjörne tog över familjeföretaget har man nu i praktiken mediemonopol i fler olika svenska regioner , varav Västsverige är en största och viktigaste.”

 4. Sigvard Eriksson

  #3# John Silver
  Vid samtal med debattredaktören på Bohusläningen fick jag veta att man kände sig självständiga eftersom man hade sin egen ansvarig utgivare. Alltså inte behövde ta särskild hänsyn till storebror GP när man bedömer debattartiklar

 5. Bim

  Ann L H
  Som vanligt mycket bra. GP gnager i mig varje dag, men glad var gång Alice har ett inlägg.
  Jag såg i programmet ,Min Sanning, med Nyamko Saboni, en sann liberal. En rakryggad, klok människa som inte väjer för obekväma frågor och som satsar på rättvisa, demokrati och med hjärtat på rätt ställe.
  Jag tänkte då, om vi ändå hade en sådan statsminister. Men det kunde lika gärna varit Du.

 6. Ann lh

  Bim, tack! Men, jag har behövt många, många decennier för att samla de kunskaper och erfarenheter som jag nu lever på vid datorn med bokhyllorna på armlängds avstånd, när tiden inte är en bristvara och störningsmomenten få. De heta debatterna därute, som det heter, kräver helt andra egenskaper! Men, visst är det fantastiskt att få möjlighet att grotta ner sig i en stor och viktig fråga utan att omgivningen behöver lida. Och internet och paddan, hur klarade man sig utan dem?

 7. Ingemar Nordin

  Ann LH,

  Ett vasst inlägg mot herr chefredaktör på GP.

  Men får jag framföra ett klagomål? När du skriver ”För dem som följt frågan har det varit solklart att klimathotet och många andra s.k. miljöhot är medel för att nå målet om Global Governance, global utjämning, omgörning av det ekonomiska systemet eller vad NWO, the New World Order än kallas.” så går det kalla kårar längs min ryggrad.

  För oss som studerat fenomenet konspirationsteorier lite grand så brukar ”NWO” vara ett kodord för ”den judiska komplotten”. NWO används företrädesvis av anti-semiter och risken är stor att många andra gör det också. Varför inte använda den officiella FN-termen som du nämner, nämligen Global Governance? För det är det FN åstundar, inte att låta sig styras av någon mystisk konspiration som är styrd av Rothschild och andra judiska bankmän. Bruket av NWO slår direkt ned trovärdigheten av vad som sägs för övrigt.

 8. Ann lh

  Ingemar, tack! Det är mycket man inte vet, minst hälften som gumman sa.

 9. LBt

  Men media vet naturligtvis att den globala medeltemperaturen mätt jordnära där människor, djur och växter har sin tillvaro stiger, stiger och stiger sen den av oss förhöja CO2-halten nått nivåer där den kan påverka. Stiger och stiger och där klimatforskarna trots 20 års intensiv forskning inte kan peka ut någon annan väl underbyggd förklaring än växthusgasen CO2.

  Att denna skrivelse, som bara ägnar sig åt politiskt färgad tvivel riktat mot allt och alla vars budskap går dem emot och inte i någon del erbjuder någon alternativ förklaring till de senaste 100 årens anmärkningsvärda temperaturuppgång, läggs i den papperskorg där den hör hemma kan väl bara inge respekt.

 10. Vilket svammel …
  Och ännu en gång försöker han smyga in temperaturhöjningar från långt före CO2 halten börjar stiga där den ens teoretiskt skulle kunna vara en påverkande faktor. Det innebär att han ännu en gång försöker räkna in helt ’okända naturkrafter’ för att trumma upp ett hot som ingen klimatforskare lyckats belägga trots 20 års intensiv forskning.

  Det bästa man kan visa upp är en hypotes om lite uppvärmning som inte har gått deras väg och där man nu hoppades på en extra stark El Niño för att åtminståne kunna trösta sin klimathotslängtan lite.

 11. Sigvard Eriksson

  #9# LBt
  Tvivel/skepsis på klimathotsparadigmet måste inte vara politiskt. Såväl mina texter som Anns och våra gemensamma texter i det här sammanhanget har gått ut på att få GP att inse att det finns en annan version i klimatfrågan än den som spris i MSM, att få Hjörne och andra att ”lyssna även på andra örat”. Då får man lov att prioritera påvisandet av denna andra version och visa på t ex herr Rockströms ordbajseri och dåligt maskerade propaganda för extrema tolkningar av vad vi hittills vet om klimatets variabilitet. Att få sagt att det finns tusentals vetenskapliga artiklar som pekar i annan riktning än IPCC har också fått sitt utrymme. Budskapt får byggas efter vem man skriver för och vad vi tror att denne i första hand behöver upplysas om

 12. LBt

  ”…där man nu hoppades på en extra stark El Niño för att åtminståne kunna trösta sin klimathotslängtan lite..”
  blir nog inte lätt att hitta stöd för om det syftar på mig men det är inget nytt att man skruvar lite hit och lite dit för att få till något som motiverar de bräckliga argument man lutar sig mot.

  Vad temperaturuppgången 1910-40 beträffar är ju huvudargument bland dem som ”kallar sig skeptiker” att just okända naturkrafter förorsakat detta och att dessa okända naturkrafter som ogrundad följd av detta också förorsakat allting annat samtidigt som jag förespråkar tanken att en möjlig 60-årscykel påverkat 1910-1940, 1940-1970 och 2000-nutid resulterande i en temperaturkurva med anmärkningsvärd korrelation relativt känd tillväxt av CO2-koncentration. Oavsett om man vill luta sig mot okända spöken eller en möjlig 60-årscykel kvarstår temperaturuppgången om nära 1 C de senaste 100 åren.

  Vad det aktuella inlägget beträffar är den politiska grunden inget man behöver leta efter vilket också varit tydligt i allt tidigare som producerat.

 13. LBt

  Pausen har varat i 1½ decennium, även om senaste året varit lite varmare pga en stark El Niño.

  Det är mycket möjligt att du är helt omedveten om hur ’välkommen’ dessa lite varmare år har varit bland dem som hoppas på ett överhängande klimathot de behöver bygga på just allt bräckligare argument.

  Angående temperaturstegringen mellan 1910 och 1940 var det du som ville räkna in dem, trots att du kallade detta för ’okända naturkrafter’ som ingen kunnat belägga.

  Angående din 60 år cykel har du ju inte ens kunnat prestera en kurva/plot av vad du pratar om. Men den är alltså den sortens ’okända naturliga variationer’ som du ständigt menar inte bör hänvisas till.

  För om du hänvisar till en möjlig sådan (liksom alla de som vill bortförklara pausen) drar du ju undan mattan för alla de ’förklaringar’ som vissa säger varit så säkra för den lilla temperaturstegring vi faktiskt har haft sista kvartsseklet under 1900-talet.

 14. Sigvard Eriksson

  #12# LBt
  Du får tro vad du vill om den politiska grunden. Jag kan gott erkänna att jag inte hämtar någon inspiration i klimatfrågan från något politiskt parti. Alla är (nästan) lika fega medlöpare till det paradigm som bildats genom den massiva propagandan från miljörörelsen med understöd från MSM och framför allt Public Service. Som ansvarskännande engagerad medborgare anser jag det vara min plikt att efter bästa förmåga påtala den brist på öppenhet som råder i klimatfrågan. Man behöver inte vara forskare för att ha berättigade synpunkter på detta. Vi skall heller inte förvänta oss att se klimatforskare i den allmänna debatten i diverse dagstidningar. Om vi nu håller oss till det aktuella inlägget, liksom också till torsdagens på samma tema, vad är det speciellt som du ogillar och i så fall varför? I din kommentar #9# skriver du: ”Att denna skrivelse, som bara ägnar sig åt politiskt färgad tvivel riktat mot allt och alla vars budskap går dem emot och inte i någon del erbjuder någon alternativ förklaring till de senaste 100 årens anmärkningsvärda temperaturuppgång, läggs i den papperskorg där den hör hemma kan väl bara inge respekt.” Om vårt inlägg hade handlat om detta och inte att belysa MSMs och i synnerhet GPs låsta positioner inom korridoren, skulle du nog inte gillat våra ståndpunkter då heller. Men då hade du kunnat glädja dig åt ytterligare en möjlighet att upprepa ditt envisa budskap.

 15. Christopher E

  #12 LBt

  Om du hade räknat och försökt plotta på detta istället för att bara upprepa samma påståenden, så hade du sett att det inte alls är en ”anmärkningsvärd” korrelation mellan CO2 och temperatur ens efter din kurvpassning med en tänkt 60-årscykel av okända naturkrafter.

  Är det så svårt att förstå att om stigningstakten i temperatur är nära densamma i två perioder med samma fas i din 60-årscykel, 1910-1940 och 1970-2000, men den tidiga perioden bara har försumbara utsläpp av CO2 jämfört med en senare… då faller ditt försök att räkna hem all temperaturökning sedan 1800-talet som CO2-orsakad pladask?

  Räkna nu på detta istället istället för att bluddra samma felaktiga påstående igen och igen. Det blir inte sant för att du upprepar det.

  Är allt du kan verkligen bara att hylla dem som lägger invändningar i papperskorgen istället för att bemöta dem? Ynkligt.

 16. LBt

  Ni åberopar en okänd naturkraft som förklaring till uppgången 1910-1940 som dessutom skall betyda att CO2 inte kan ha förorsakat merparten av de senaste 100 årens anmärkningsvärt stora temperaturuppgång om nära 1 C.

  Ni får en känd möjlighet, 60-årscykeln men den vill ni inte ha för den innebär att den återstående temperaturkurvan från sent 1800-tal till nutid plötsligt snällt följer CO2-haltens tillväxt och tydligt pekar på ett samband.

  Vad än värre är att den kurva som växer fram har närmast exponentiellt karaktär dvs temperaturutvecklingen tycks fortfarande vara accelererande. Just detta ser man tydligt av den kraftfulla nedgången 1880-1910, den halverade nedgången 1940-1970 och den svaga uppgången 2000-nutid.

  Faktiskt högst oroande men någon kanske kan ge en bättre förklaring till temperaturkurvans utseende.

 17. LBt

  Sigvard E,
  försök med en skrivelse där ni ger en väl underbyggd förklaring till de senaste 100 årens anmärkningsvärt snabba temperaturutveckling så får vi se om jag har något bra svar.

 18. LBt

  Det är du som åberopar okända naturkafter när du pratar om (~hälften av) denna 1 C temperaturstegring.

  Med den lilla underfundigheten att de inte är det allra minsta okända iom att de ju faktiskt inträffat. Vilket ju gäller även tidigare temperaturvariationer.

  Du pratar sedan om en 60-års cykel. Men den är ju lika ’okänd’ som andra ’okända naturkraft’. Bara en visuell kurvanpassning som dessutom bara skett i ditt inre.

  Angående ’exponentiell’ eller ’accelererande’ föreslår jag att du inte ger dig in i diskussioner med begrepp som du inte behärskar. Redan när du pratar om ’temperatur’ och ’påverkan per år’ visade du att du inte bara kan kasta ur dig fullständig rappakalja, utan dessutom hålla kvar vid sådan under åratal, tom ’argumentera’ den med felaktiga liknelser som om den ’vore en kloss som man flyttar upp för en trappa, ett steg i taget’.

 19. Ann lh

  LBt, jag vet inte om du lider av brist på läsförståelse eller brist på normal hänsyn att hålla sig till innehållen olika inlägg här på bloggen, men du är obeskrivligt tröttsam. Bloggen som helhet skulle vinna på att du höll dej till lördagarnas öppna tråd istället för att smula sönder inlägg efter inlägg som faktiskt har en röd tråd.
  Nu har Sigvard och jag efter år av klagan över medias ensidighet fört en debatt som lett till att en ledare för en av de lite större drakarna kommit ut och avslöjat både sin okunskap och ensidighet och sannolikt också visat vem på den tidningen som är gatekeepern.
  Har du något mer att tillägga om den lämpliga eller olämpliga i avsikten med debatten eller resultatet kan du komma med det annars kommer lördagarna regelbundet framöver och du får behärska din lust att höra av dej till dess.

 20. Mats G

  Till Peter Hjörne (om han mot förmodan skulle läsa här)

  Två saker.

  1 – Tro gör man i kyrkan.
  2 – Vore det inte anständigt att ta in hela Anns och Sigvards insändare när du bevisligen refererar till den.

 21. Mats G

  7
  Ingemar Nordin

  Bra Ingemar att du föröker hjälpa till att tona ner NWO.

  Mig lyssnar hon tydligen inte på.

 22. Christopher E

  #16 LBt

  Antingen förstår du inte vad jag skriver eller har du gått in i någon slags förnekelse. Ditt ”svar” har i alla fall ingenting att göra med vad jag skrev.

  Igen, även EFTER din tänkta ”60-årscykeljustering”, är där INTE en god passning mellan CO2 och temperatur under din förutsättning att ALL temperaturhöjning sedan 1800-talet beror på CO2. Din idé förutsätter att CO2 påverkar temperaturen INNAN den släppts ut (det kan man verkligen kalla okänd naturkraft).

  Om du nu hävdar en perfekt korrelation, ta då visa det. Visa siffror! Gör diagram! För det du upprepar stämmer inte. Att sprinkla sin retorik med ordet ”anmärkningsvärt” utan att kunna leda detta i bevis hjälper inte till heller.

  Eller är det försent, har du målat in dig så i ett retoriskt hörn att du inte kommer ut?

 23. Christopher E

  #19 Ann lh

  Ursäkta att jag också tillät mig störa tråden genom att bemöta den tröttsamme.

  Det är givetvis bra att ni pressat på GP, och visst är det avslöjande hur Hjörne brast ut i gospelsång.

  Med med största respekt för er, jag delar dock åsikt med Ingemar och Mats om det olämpliga i att dra upp NWO i diskussionen. Det blir kontraproduktivt, och mycket riktigt hade Hjörne julafton med uttrycket.

  Jo, vi vet att många i klimathotarlägret har ambitioner om överstatliga maktorgan. Kanske är det synonymt med NWO enliga vissas tolkning. Men jag hade uttryckt det annorlunda, och fokus ska vara på de vetenskapliga bristerna i AGW-hotet.

 24. Ann L-H

  # 21 Mats G, ursäkta om jag inte lyssnat på Dig, men litteraturen är verkligen förvillande. Darwall som blev hyllad för sin ”The Age of Global Warming” använder begreppet a new international economic order to transfer more resources from North to South. Thatcher hoppades att Reagan skulle stödja henne mot New International Economic Order (1981) tex. Och jag har tolkat Jacob som att han använt det mer eller mindre som en synonym.
  Jag är lite enveten av mej och tänker gräva lite i frågan, men jag avstår gärna från ett begrepp som kan misstolkas.
  Återkommer!

 25. Ann L-H

  Christoffer, Du skrev samtidigt med mej. Jag var inte medveten om skillnaden, men som sagt, jag ska gräva lite mer och hoppas att det klarnar även för mej.

 26. LBt

  Ann lh,
  hur har du det med din egen läsförståelse, jag har inte brutit någon tråd det har andra stått för. Att jag upplevs som tröttsam känns väl bara bra.

 27. Mats G

  24
  Ann L-H

  Envishet är en bra egenskap. Ibland måste man veta när det är dags att släppa något. Jag är fortfarande väldigt kär i en speciell tanke(konspiration) trots att jag till slut insåg att den är inte mer sann än sagan om ingen. Men storyn är minst lika bra. Hoppas filmen kommer snart 🙂

  Allt du skrive om NWO är säkert fakta. Möten har ägt rum. Uttalanden har uttalats. Precis som du skriver. En del människor driver den agendan. Allt detta är säkert sant. Men att gå från det till att det verkligen händer är en annan sak. Det gäller att göra en riskbedömning.

  Det innebär inte man kan strunta i det. De har inneburit skada. Vi är alla medvetna om klimathotets konsekvenser. Tyskland energipolitik och Etanolfiaskot och många fler exempel.

  Det är bra att håll koll på dem och även hålla dem på mattan för de är nuts. Men att gå så långt att tro på vad de säger eller att tro att NWO är genomfört så har man tagit ett steg för långt och det är dags att ta ett steg tillbaka.

  lagom är bäst.

 28. Ann lh

  Mats G, man kan kalla den process vi sedan länge varit utsatta för eller en aktiv del av för vad som helst. Men om man läser och tror på vad Jacob skrev i sin avhandling och i Domedagsklockan, vad Darwall skriver i sin mäktiga bok och vad Ambler kartlagt i den SPPI rapport som jag just nu läser om på grund av diskussionen här, så nog är det en process som kan beskrivas som den kanske viktigaste och mest aktiva delprocessen för att genomföra xx xx xxxxxxxxxxxxx
  Kalla det konspiration eller ej men vill man öppna ögonen för vad som händer mer eller mindre i det tysta ovanför våra huvuden så nog kan man undra hur våra barnbarn kommer att få det.

 29. Mats G

  Ann lh
  ”aktiva delprocessen”

  Säkert och jag frågasätter inte direkt den delen. Men man måste försöka se hela bilden. Det finns fler krafter än dessa personer. De har möjlighet att skada. Mest ekonomisk skada. Men deras agenda är en omöjlighet.

  Om den är baserad som ni har beskrivit den så är den skapad under en period som sedan länge är borta.

  Tiden då den vite mannen styrde och det fanns kanske 1-2 miljarder på denna planet.

  Inga av dessa grundparametrar finns kvar.

  Om de här krafterna lyckas för in viss totalitära idéer eller överstatlighet så är de förstås överlyckliga. Det innebär fortfarande inte att det är ett dugg närmare NWO.

  Sikta mot stjärnorna så kan du nå trädtopparna.

  Det måste ha klart för sig om dessa männsikor är att de har en sned verklighets uppfattning eller någon form av wierd hybris.

  En hjärntvättad kommunist kommer kämpa ända in i döden. Det finns exempel på de som tycker polpot gjorde något bra trots när de fick klart för sig om massmorden. Det är ett tankemönster som varken du eller jag kommer förstå.

  Det vi vet är ett sådant system inte fungerar mer än under kortare tid i historien. Odemokratiska strukturer kommer per automtik hamna i krig och kaos. Och dämed förintas.

  Den enda sättet att skifta makt utan att använda vapen är demokrati.

  Jag skulle inte oroa mig för min barn barn. Trots allt. När vi tänker efter så är världen bättre nu. Till skillnad från många, tycks det, har jag stort förtroende till min barn och barn barn.

  Det finns en liten enkel regel som förbättrar världen som all kan göra.

  Uppfostra dina barn så de blir bättre än du själv.

 30. Ann lh

  Mats, jag tror inte att vi kommer längre just nu i den här diskussionen. Vi borde nog ha samma referenser att debattera kring. Kanske blir det anledning att återkomma.
  Har du förresten satt Dej in i Jacob Nordangårds arbete?
  Och vad mina barn beträffar så tror jag absolut att de gör världen bättre än vad jag gjort, inte minst genom de helt underbara barn de själva fostrat och fostrar. Hela den högen gör numera sitt bästa för att fostra mej med mer eller mindre lyckat resultat.

 31. J T

  Min analys av Hjörnes senaste ledare igår:

  Han öppnar med ett tydligt erkännande av att sätta sig in i fakta om klimatfrågan är för honom inte intressant då den är för ”komplex” och att man måste ha ”professors kompetens”. Dvs han idiotförklarar sig själv och indirekt läsarna som på detta sätt inte uppmuntras att ta reda på något själva utan enbart lyssna på auktoriteter.

  Med denna föresats bemöter han följdriktigt överhuvudtaget inte något faktaargument från skeptiker om klimatet eller klimatpolitik. Han har ju redan förklarat att han är för korkad och alltså inte är intresserad av sådant.

  Däremot körsbärsplockar han några spekulativa uttalanden som skeptiker framför dvs diskussioner om NWO (som ju florerar/associerar till allehanda konspirationsterorier) och lite ad hominen som ”Rockström är en charlatan” för att övertyga sig själv och oinsatta läsare om att skeptiker har inget att komma med.

  Han framför vidare inga som helst egna sakliga faktaargument utan kommer med en räcka känsloladdade uttalanden som handlar om att polarisera diskussionen mellan alarmister och förnekare Ex alarmister är ”ansvarskännande” och tänker på barnen – implicit är då skeptiker ansvarslösa kortsiktiga egocentriker.

  Han avslutar med en självbesvarad fråga: Vad har vi att förlora på att rädda världen? Dvs retorik i samma kategori som ”Har du slutat slå din fru?”

  Lite snällare tolkat kan man ju tycka att han här faktiskt ställer en vettig fråga som han vill ha svar på. Dvs: Vad blir samhällseffekterna för oss och framtida generationer som följd av olika sorters s.k. ”klimatpolitik” helt oavsett vilken framtida betydelse mänskliga utsläpp av växtusgaser har för klimatet?
  Alltså finns här kanske ett liten fot i dörren för att komma med fakta som han skulle kunna tänkas vara intresserad av att höra och debattera.

 32. Ingemar Nordin

  Ann LH & Mats G,

  Jag vill inte förlänga någon debatt här om konspirationsteorier, men rent allmänt är de tämligen ointressanta ut vetenskaplig synvinkel eftersom de inte går att kritiskt granska (falsifierbarheten är noll). Per definition så vet vi inte vad en hemlig konspiration egentligen gör, och allt vad som sker kan alltid i efterhand sägas vara en del i ”planen”. Så utan tydlig och verifierbar dokumentation och testbara konsekvenser så är sådana teorier utan egentligt förklaringsvärde, och mer att likna vid sagor för vuxna.

  Oreskes och Michel Mann är bra på konspirationsteorier om ”förnekare” inom klimatfrågan och de säljer bästsäljande böcker som hyllas på kultursidorna.

 33. BoE

  Drager mig till minnes att Bjorn Lomborg faktiskt har fått komma till tals i tidningen.
  Hjörne har säkert läst – men kanske inte förstått..
  Har man därvid inte lyckats få ett rimligt perspektiv på effekten av vår annalkande själpåtagna och FAKTISK TOTALT VERKNINGSLÖSA ENERGI – ANOREXI, så är det väl ganska utsiktslöst att hoppas på bättring.
  När tex Al Gore utmanas att försvara sitt synnerligen extravaganta CO2 foot-print, svarar han helt sonika: Inga problem – Jag har råd att betala för det.
  Så stora Egon är dom, – vår överhet och våra agenda-sättare i politik och media.
  Alice T till trots– Jag får nog säga upp Gp efter detta.

 34. Mikael W.

  Starkt att Ni orkar slåss emot väderkvarnarna/pratkvarnarna.

  Svenskt media är dock bara ett propagandainstrument.
  Göbbels i NaziTyskland skulle vara nöjd över den totalla styrningen av Sverige via media av makten.
  Samma sak gäller andra frågor som t ex invandringen.
  Det är därför sanningen endast dyker upp på nätet då gammelmedia bara pumpar sina lönsamma lögner.

 35. Thomas P

  Den där listan på fakta att beakta visar på hur isolerade ni är från resten av världen. För utomstående som inte följer sådana här bloggar är den totalt obegriplig. Climategate? En 18 år gammal vetenskaplig artikel? Vem tusan är denne Connolley? Om de händelsevis skulle vara så nyfikna att de sökte skulle de hitta hans blogg där han försvarat Exxon och Koch bröderna och bli än mer förbryllade.

 36. Mats G

  30
  Ann lh
  ”Har du förresten satt Dej in i Jacob Nordangårds arbete?”

  Jag har gjort min egen forskning långt innan jag fick höra talas om Jacob. Men det lilla jag sett och hört är jag inte frälst.

 37. Jacob Nordangård

  Ann m.fl.

  Jag vill betona att jag inte använder begrepp som NWO och de omskrivningar för överstatlig makt som är populärt inom konspirationsteorisfären. När jag nämnde en ny världsordning i min avhandling handlade det om EU-kommissionens tidigare ordförande Jacques Delors eget språkbruk och ett tal han gjorde (på Chatham House i London) om det nya Europa efter murens fall och hur det fördjupade samarbetet skulle utgöra ett laboratorium/test inför framtida överstatlighet under FN. Jag har lärt mig att även om termen använts av höga politiker så är det klokt att undvika begreppet. Begreppet har blivit alltför förknippat med extremistiska krafter och försvårar en berättigad maktkritisk analys. Det innehåller en betingning.

  Delors tal (ADDRESS BY PRESIDENT JACQUES DELORS TO THE ROYAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS – LONDON, 7 SEPTEMBER 1992 : THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE NEW WORLD ORDER): http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-92-81_en.htm?locale=en

  ”I would add – and I will not go into detail – that economic integration, unless it is backed by a strong political will, will not in itself produce stronger international institutions or help create world government. This is why, although the need for a new world order is self-evident, our era is one of trial and error or, as the harsher critics among us would have it, of impotence, inability to take on world challenges.” (Jacques Delors)

 38. Ann lh

  Tack Jacob!

 39. Mats G

  37
  Jacob Nordangård
  ”Delors tal”

  Och hur skall man tolka det? Först skall man sätta in det i sitt sammanhang. Muren har precis fallit. Det innebär att kalla krigets dagar är över. Naturligtvis så blird det då en ”New world order”. Förändringen är redan gjord. We won.

  Sedan önskar han sig massa saker. Och det blev väl knappast som han önskade. Amerikas oskicklighet i mellan östern och Islams framfart har gjort världe osäkrare än innan kalla kriget. Kalla kriget hade ändå ett visst regelverk. Nu är det mer kaosartart.

  Just nu handlar det väl mer om damagecontrol mer än någon tillstymmelse till NWO.

  Det är väldigt svårt att analysera mellanöstern. Syrien verkar inte sprida sig nämvärt. Men det kan ädra sig fort. Turkiet är medlem i NATO. Behöver jag säga mer. Libanon har Hizbollah. ISIS. Som nu ökar sin närvaro i Libyen. Saudi finns i Jemen. Iran finns också i Syrien. Irak allmän kaos. Kurderna nära en egen stat i norra irak. Ryssland med mindervärdeskomplex som vill visa musklerna.

  Det är helt enkelt en enda röra. Och mitt i alltihopa finns Israel. Som jag ser det finns det en förutsättning för en never ending story här. Det är väl inte helt omöjligt att det kommer sluta med att någon bränner av en atombomb. De är tillräckligt knäppa.

  Så allt Delor hoppades – önskade har slått slint kan man lungt säga.

  Istället för att bygga en ekonomisk zon är vi tvungna att bränna våra resurser för att hantera denna nya kris. Om man tittar historiska på vilka landområden som är inblandat så är det 1200-1300 Islamska utbredning eller kalifat som gör comeback. Och det verkar vara lika brutalt och barbariskt som under medeltiden.

  War never changes.

 40. Jacob Nordangård

  Mats G

  En sak jag har lärt mig är att de som strävar efter en konsolidering av makten jobbar under väldigt långa tidspann. EU påbörjade processer under slutet av 80-talet som blev policy först efter millennieskiftet (det gick under namnet Project 2020 och utarbetades bland annat på Chatham House i London). Det världen i dag ger uttryck för är att den saknar en fast hand som kan bringa ordning. Allt är kaos. En mängd med större inflytelserika tankesmedjor arbetar med lösningar på detta kaos understödda av filantropin. Jag kan nämna Global Challenges Foundation som ett exempel (med Rockström i styrelsen). Det går hand i hand med Parisavtalet. Mitt kommande forskningsprojekt handlar om detta.

  ”Vi vill öka medvetenheten om de globala, katastrofala riskerna och påskynda tillkomsten av ett globalt styre som kan hantera dem.” (Global Challenges Foundation)

  http://globalchallenges.org/om/stiftelsens-mal/

 41. Mats G

  40
  Jacob Nordangård

  Ordet stiftelsen ger mig alltid vibbar som deb Asimov fan jag är men…

  Det är intressant att de är så transparenta agående sin agenda. Det gör dem naiva(at best). När man spelar poker är det dumt att visa sina kort.

  Jag håller med att makten jobbar långsiktigt. Det handlar om kontinuitet.

  Det kaos vi nu ser kan egentligen refereras till en sak – Olja. ISIS är ett rövargäng. Det är oljan de vill åt. När det går trögt i Irak och Syrien söker de sig till Libyen. Men Olja gör också att man har råd att föra krig.

  Vapenhandlarna gör strålande affärer. Och de som följt min tankegångar tidigare vet vilka de är…

 42. Jacob Nordangård

  Mats G

  Det som förvånade mig under min kartläggning av klimatfrågan var att allt gjordes så öppet. Det är ingen hemlighet vilken strävan som finns. Det är bara att massan är obenägna att se det trots att bevisen är överväldigande. De visar korten men ingen tittar.

  Hos de som driver detta är övertygelsen närmast baserad på en evolutionär determinism (exempelvis Teilhard de Chardins Omegapunktsteori).

 43. Mats G

  42
  Jacob Nordangård
  ”baserad på en evolutionär determinism ”

  Håller med. Jag är lika övertygad om att det är paradigmskiften som kommer föra mänskligheten framåt.

 44. Gunnar Littmarck

  #9
  ”Men media vet naturligtvis att den globala medeltemperaturen mätt jordnära där människor, djur och växter har sin tillvaro stiger, stiger och stiger sen den av oss förhöja CO2-halten nått nivåer där den kan påverka.”

  Där visar du med önskvärd tydlighet att du inte orkat lära dig CO2-molekylens starkt avtagande effekt att hindra ett smalt och energisvagt IR-band från att stråla ut i rymden.

  Redan vid 150ppm är halva maximala effekten uppnådd, vidare till förindustriell tid med massvält och 40% lägre biomassa än idag, ytterligare 1,6W/kvm (teoretisk beräkning från en svartkropp med 15C) vidare till dagens 400ppm har ökat effekten med 0,9W/kvm till.

  Detta är för svag effekt för att gå att mäta i atmosfären, men väl i korta rör med IR-sändare i den ena änden och detektor i den andra, gasblandningen och andra förutsättningar kan varieras och det är det enda som styrker 1C vid fördubblad halt utan försvagande eller förstärkande effekter.

  Därför har som du vet alla klimatprogram som används för att styrka CO2-hotet inbyggda förstärkningseffekter från den enda växthusgas vi kan mäta effekten av i jordens atmosfär vid högre halter än dagens, vattenånga.

  Men inga modeller jämförs med jordens historiska klimat där de senaste 600 miljoner åren är ganska väl kända genom de spår olika klimat, CO2-halter och temperaturer ger.

  Före denna 40 miljoner år långa istid var det i snitt 7,5C varmare än idag med ett avsevärt mer livsvänligt globalt klimat.

  Detta för att ökad halt vatten även ökar albedo och därför jordens temperatur balanseras, mest livsfientligt blir det då temperaturskillnaderna är som störst d.v.s. medeltemperaturen som lägst.

  Det är sant att mänsklig aktivitet påverkar det globala klimatet och den aktivitet som bidrar mest är den hysteriska ökningen av tillförd mängd vattenånga genom konstbevattning, icke kondenserade rökgaser från industri och övrig förbränning.

  Märk att halten vattenånga minskade mellan 1940 och 1970 samtidigt med temperaturen men CO2 ökade för fullt.

  Mänskligheten har mer än fördubblats sedan mitten av 1960:talet vilket i huvudsak har medfört mer vattenånga till atmosfären genom mänskliga aktiviteter.

  Om det vore så att ökat albedo genom molnbildning inte skulle balansera så skulle jordens klimat kraschat för eviga tider sedan, märk att det var en djupare istid för 450 miljoner år sedan med en CO2-halt som aldrig låg under 10 ggr dagens, solaktiviteten var några W/kvm svagare men jorden roterade fortare vilket mer än väl kompenserade då minskade temperaturskillnad leder till ökad medeltemperatur.

  Trist att klimataktivister så sällan kan underbygga sina argument.

  Studera en graf av jordens klimathistoria de senaste 600 miljoner åren.
  http://www.geocraft.com/WVFossils/Carboniferous_climate.html

  Märk att det är grafen en liten bit ner som inte är kontroversiell utan tvärt om vedertagen kunskap om jordens klimathistoria.

  Ser du att CO2 driver temperaturen?

 45. Thomas P

  Gunnar #44

  ”Redan vid 150ppm är halva maximala effekten uppnådd, ”

  Sambandet är logaritmiskt. Det finns ingen maximal effekt. Det här har jag förklarat för dig förut!

  ”Men inga modeller jämförs med jordens historiska klimat där de senaste 600 miljoner åren är ganska väl kända genom de spår olika klimat, CO2-halter och temperaturer ger.”

  Det är klart man testar att försöka simulera forntida klimat, däremot är det inte fullt så väl känd som du vill tro. Du hittar en graf, men borde nog anstränga dig lite för att se hur olika resultat andra studier kommit fram till.

  ”och den aktivitet som bidrar mest är den hysteriska ökningen av tillförd mängd vattenånga genom konstbevattning, icke kondenserade rökgaser från industri och övrig förbränning.”

  Fria fantasier från dina sida, är jag rädd.

 46. Gunnar Littmarck

  Du behöver inte vara så rädd bäste storskojare Thomas Palm.

  Jag nöjer mig med argument för att mänsklig aktivitet i huvudsak har ökat halten vattenånga i atmosfären de senaste 450 åren, så går vi igenom resten av dina ogrundade i morgon för jag drar till båtmässan:

  Minska mänskligheten med fyra miljarder, stäng alla termiska kraftverk (kol kärn bio, gas..) som startat efter 1965, minska flyget, processindustri, gruvdrift och fordon med förbränningsmotorer till nivån 1965.

  Fyll Aralsjön och grundvattnet till den tidens nivåer i tillägg (övrig verksamhet tar mycket vatten från annat än grundvatten, sjöar och innanhav).

  Ja se då skulle mänsklig aktivitet inte ökat halten vattenånga i jordens atmosfär de sista femtio åren och det som felaktigt kallas för växthuseffekten varit lägre.

  Till i morgon kan du få hänvisa till vetenskapliga studier med öppna data som visar att en svartkropp i ett rör med jordens nuvarande atmosfär inte minskar sin genomstrålning av IR med hälften av max vid vedertagna 150 ppm, du kan passa på att visa lika objektiva studier som visar att temperaturen stigit mer över land där atmosfären är lika torr nu som 1965 och bara halten koldioxid och metangas ökat.

  Kom igen…

  För inte länge sedan erkände du att vi lever i en 40 miljoner år lång istid och alla tipping points med minskning av biodiversitet gått från varmare till kallare klimat.

  Kom igen och visa att mänsklig aktivitet inte ökat halten vattenånga i atmosfären de senaste 50 åren och att jordens klimathistoria de senaste 600 miljoner åren är okänd.

  Så trist när du bara ägnar dig åt ogrundade påståenden typ ”det har jag förklarat för dig för länge sedan”

  CO2 molekylens verksamma bend i jordens atmosfär är inte breddad utanför 14,5 – 15,5µm och bandet 4,3µm är utan intresse för jordens nuvarande atmosfär.

  Vissa ”idioter” påstår att Venus höga yttemperatur beror på koldioxidens ”växthuseffekt” men alla bildade vet att albedo är 90% så under 40W/kvm av solens instrålade energi når marken på planeten, tvärt om är det den ogenomskinliga atmosfären som isolerar likt gasplaneterna i vårt solsystem.

  Jag vet att du egentligen har intelligens och bildning att förstå detta, men av någon sjuk anledning så har du valt din kamp mot väderkvarnar.

  Nu skrev jag mer än jag tänkt, så troligen ger jag fan i att kolla i morgon, kanske i veckan så du har tid på dig att vinna eller försvinna.

  För min del vinner jag mest de allt färre gånger jag visas ha fel.

  God natt.

 47. Jörgen

  GP menar att det är så komplicerat, att man inte själv kan förstå det utan måste TRO på diverse personer och organisationer.
  Men när CO2 har ökat de senaste 20 år och temperaturen inte har ökats, så är hypotesen om, att CO2 är huvudorsaken till temperaturändringen på jorden effektivt falsifierad. Och det är inte alls komplicerad, mycket enkelt faktisk, logik som i all vetenskap.
  Det är alltså inget eller minimalt samband mellan CO2 och atmosfärtemperatur. Och temperaturändringen beror på något annat.
  Har GP inte lärt elementär logik i skolan? Eller fick GP aldrig lärt något lite naturvetenskap i skola?

 48. Ann lh

  Det mest uppseendeväckande med Hjörnes andra krönika var att han så tydligt visade att han inte ens tänkte på att han missat poängen med tidningens uppgift, att rapportera från ”alla halvor” i denna viktiga samhällsfråga.
  Hjörne själv får gärna låta sig charmas av vem som än kommer i hans väg och han får tro på vad och vem han vill i klimatfrågan, men det borde inte drabba hans tidnings trovärdighet.
  Vi får ändå tacka för de avslöjande krönikorna.