Maud hejar på vindkraften

För någon vecka sedan berättade The Climate Scam om vindkraftens vara eller inte vara. Idag rapporterar E24 Näringsliv att regeringen tänker storsatsa på vindkraften. Sex tusen vindkraftverk ska det bli, mot dagens 850.
”Vindkraften får en avgörande betydelse om vi ska nå EU:s mål på ökad förnybar energi”, säger näringsminister Maud Olofsson.
År 2020 ska vi få 30 TWh från vindkraften är det tänkt. För att det överhuvudtaget ska vara lönsamt krävs att staten fortsätter subventionera vindkraften med hjälp av det så kallade elcertifikatsystemet. Dagens system gäller bara fram till 2016 och gränsen är satt till 17 TWh. Mathias Rapp, vd på Svensk Vindkraft vill att systemet förlängs bortom 2020 och ökas från 17 till 30 TWh.
Maud Olofsson tvekar om målet 30 TWh men hon säger samtidigt att certifikatsystemet kommer att gälla fram till 2030.
I mitt tidigare inlägg skrev jag att vindkraften måste subventioneras med minst 20 öre/kWh för att vara lönsam. För en TWh vindkraft betyder detta minst 200 miljoner i subventioner som vi elkonsumenter får betala på våra räkningar. För en beräknad produktion på 30 TWh per år blir kostnaden 6 miljarder kronor per år.
Lägg därtill att stamnäten bara räcker för en utbyggnad med 10 TWh. Alltså måste även de uppgraderas. Vem får stå för den kostnaden om inte konsumenten?
”Vi har valt principen att Svenska Kraftnät ska vara ­kommersiellt och finansieras via nätavgifter. Vi har inga planer att frångå det”, säger Maud Olofsson.
En fråga: vad skulle det kosta att starta upp Barsebäck igen?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  6.000 vindkraftverk är miljöförstöring i den högre divisionen.

 2. Mats Frick

  Ladda! Ladda!

 3. Det är bara en tidsfråga innan den svenska elintensiva basindustrin får slå igen verksamheten om satsningen på vindkraft ska realiseras. Helt obegripligt att man satsar på vindsnurror när det finns kärnkraft.

 4. Lennart

  Eftervärlden kommer att döma ut idiotin att bygga vindkraftverk. Blir en parentes i energihistorien och kommer att hånskrattas åt av kommande generationer.

 5. Per-Olof Persson

  I den ekonomiska kalkylen får inte glömmas bort att vindkraften kräver 100 %-ig uppbackning av andra kraftverk. Problemet med vindkraft är att effekten varierar varje sekund och att effekten kan gå ner till noll.
  Denna variation måste backas upp med kraftverk som är igång och som hela tiden använder bränsle. Men dessa kraftverk kopplas endast in på el-nätet när det behövs. Vindkraft är ett ekonomiskt vansinne. Men miljörörelsens plan är ju att slå ut industrisamhället och skapa massfattigdom. 

 6. Christopher E

  Inte ens om IPCC har rätt (vilket de med stor sannolikhet inte har) spelar svensk vindkraft ingen roll i milöperspektiv, förutom att den förstör miljön naturligtvis!
  För det första ”ersätter” inte svenska snurror mer än mycket marginellt med koldioxidproducerande kraft. Istället tränger de bara undan el från biligare källor som vatten- och kärnkraft. De bluffsiffror lobbyisterna kör med räknar ofta på att en svensk vindsnurra ersätter kolkraft rakt av!
  För det andra tar den hårt subventionerade vindkraften pengar från samhället som verkligen kunde bidragit till en bättre miljö.
  För det tredje är den svenska miljöförstöringen i form av vindkraft ett meningslöst offer. Våra utsläpp är ändå så obetydliga. Om Sverige slutar att existera så har bara Kina på 3 dagar släppt ut hela vårt årliga CO2-bidrag, och på en månad motsvarar deras ökning hela vårt årsbidrag!
  6000 snurror… vi vet alla var de hamnar, i våra vackraste landskap, i naturreservat, på fjälltoppar (+ ett vägnät i orörd fjällnatur för att bygga och serva dem). Regeringen godkände nyligen vindkraft i Natura 2000-områden, beslutet ligger på mitt skrivbord (jobbar delvis med med naturfrågor på västkusten). Snart ingen natur kvar i Sverige…
  Idioter!

 7. Thomas

  Christopher, givet den låga marginalkostnaden för att producera el från befintliga vatten- och kärnkraftverk är det inte den elen som konkurreras ut, utan el med högst marginalkostnad att producera, vilken i allmänhet är från kol. Inte svensk kolkraft visserligen, men att vi exporterar el leder fortfarande till minskade utsläpp.
  Jämflreksen med Kina är lika bluffartad nu som tidigare. På samma sätt kan en enskild stad i Kina som skall beslutar om sin elproduktion konstaterar att deras bidrag är så litet jämfört med resten av landets att de inte behöver bry sig. Eller varför inte gån ned på individnivå och konstatera att just jag släpper ut så försumbart lite jämfört med alla jorden 6,5 miljarder innevånare att jag inte behöver bry mig. Stockholm vatten hade en bra kampanj på det temat när det gällde att hälla lösningsmedel o dyl i avloppet. Om alla resonerar så att deras bidrag är för litet för att ha betydelse så går det åt pipan.

 8. Lars

  Christopher E
  Går det inte att få igång en folkrörelse mot vindkraft som förstör naturen. Att som jag tidigare nämnt bara bygga dem längs motorvägarna som faktiskt den största miljöförstöringen som finns. Det är vägljudet som står för infraljudet som fortplantar sig 3-5 km ibland mer när det är riktigt tyst och . Detta tilltar kraftigt med ökande hastighet.
  Bygg vindkraftverken där och till sjöss utom synhåll från land om det nu ska byggas några. Att besudla vår vackra natur längs våra kuster, skärgårdar, insjöar och fjäll kommer att få enorma konsekvenser för turistnäringen. Folk kommer hit för just vår tillsynes orörda natur. Får de då se en massa vindsnurror så kan de lika gärna stanna hemma och titta på sina egna.
  Folk i gemen borde få lära sig hur lite vindkraften ger i förhållande till andra energikällor, att vi faktiskt redan har ett överskott på el, att det inte ändå går att ersätta kärnkraften med något annat, att vår elproduktion i stort sett redan är fossilfri. Om någon gjorde en uträkning på hur stor/liten ökning av kärnkraften som vi behöver för att helt skrota all planerad vindkraft där vindkraften beräknas på historisk produktion och inte teoretiska värden. OK vi kommer att beöva mer el till bla den massiva ökningen av elbilar men besparingspotentialen är fortfarande stor. Någon gång inom en snar framtid så kommer papprets roll att ifrågasättas som mediabärare, alla dagstidningar kommer att digitaliseras fullt ut och jag väntar bara på vem som blir först med att slopa pappersutgåvan, detta enorma slöseri me resurser.
  Nu finns det ju elektroniska media som helt kan ersätt pappret. Det är bara gamla vanor som sätter stopp för den utvecklingen. Kontentan är att en stor del av våra pappersbruk får lägga ner inom överskådlig tid.
  Energieffektivisering fortsätter över allt i samhället.
  Allt sammantaget så kommer vi kanske inte att behöva dessa stora mängder energi som man räknat med.
  Vad tror du?

 9. L

  Thomas, visst kan man jämföra med Kina? I Sverige pratar vi om ofantliga kostnader för en blygsam minskning av utsläpp, vare sig det är på individnivå eller hela landet. I Kina är det fråga om en ofantlig ökning av utsläpp, även på individnivå. Ska man se globalt på ett miljöproblem är inte lösningen en rättvisefråga. Då försvinner trovärdigheten i problemet. Att även Kina numera börjat satsa på miljövänlig kraftproduktion tror jag för övrigt har mer med deras försämrade luft att göra, än med IPCC:s CO2-teorier…

 10. Mats Frick

  Bygg de 6000 snurrorna i Kina via CDM och ladda några fler reaktorer i Sverige. Maximal nettoeffekt liksom…

 11. Magnus A

  Skrev just följande, men det mesta är visst redan sagt här.
  Här är en artikel om hur skadar människors hälsa. En forskare undersökte familjer, där 8 av 10 familjer inom drygt 3 kilometer från vindturbiner flyttade från sina hem för bl a oljudets skull, och där undersökningen visar på en massa hälsoeffekter, såsom ”sömnstörningar, balanssvårigheter, huvudvärk, ”nattskräck”  hos barn samt andra hälsoproblem”.
  Det är detta Maud vill ha.
  Såg just här att en vindkraftspark i Piteå (kommunens beslut som pdf, och NSD-artikel, där artikelförfattaren påpekar att senaste årens mångmiljardsatsningar i Malmfälten, vid LKAB och Bolidens gruvor, förbleknar vid en jämförelse”. Med planerade 500-1300 turbiner (ansökan om tillstånd för över 1100 tror jag har lämnats in) kommer att kosta 56 miljarder att uppföra. Parken kommer att leverera 8-12, d v s lika mycket som Barsebäck levererade innan det stängdes (man hade väl f ö markant kunnat öka effekten på de verken). Om dessa kraftverk ska ha 500 meter mellan sig (tror iofs att kanske typ 350 m rekommenderas på landbaserade kraftverk (mer på hav)), samt med 3 kilometers-zonen inom vilken man kan bo innebär väl 1300 verk grovt 25 x 25 eller 40 x 15 km yta på vilken man inte permanent kan bo (förutom förstörda miljövärden)
  Det är detta Maud vill ha.
  En vindkraftspark i Piteå som Maud vill ha för initialt 56 miljarder och – som Maggie har visat – en för produktion subventionskostnad på någon miljard kronor per år.
  Så frågan om vad det kostar att bygga ett nytt kärnkraftsverk eller att starta igång Baresbäck igen (vilket som är bäst av dessa två ska naturligtvis näringen ta ställning till) är högst relevant!
  Om den vindkraft som planeras nu är 6000 kraftverk torde den ju kosta några 100 miljarder att uppföra, där (förutom nätutbyggnaden) sådant som anläggningsbidrag är en mycket stor del.
  Sverige hade en nettoimport av el på 1,5 TWh år 2007, och det är egentligen skandal att Sverige ens ska behöva ha nettoimport, och minst lika mycket skandal att vi planerer för framtida större årliga underskott (med större import)!
  Läste även att man befarar underskott på upp till över 10 TWh per år om några år.
  Antagligen skulle vi få 10-20 TWh kärnkraftsproduktion — där inte varje KWh subventioneras och energin alltså inte riskerar öka i pris — för en mycket lägre anläggningskostnad än för vindkraften (har tyvärr ingen uppgift på kostnaden för uppförande av en reaktor).
  Om vi väljer vad Maud vill ha, och satsar på vindkraft, behöver vi — även om vi gör en enorm och kostsam förstärkning av elnätet, för omdirigering av energi vid variation i blåst — närmast full backup-produktion samt måste vi betala produktion via skatten.
  För att rädda industrin kommer vi alltså tvingas ha högre skatter. Ett moment 22. Vi kommer inte själva – trots att vi är ett teknologiskt land som kan ha mer kärnkraft samt har massvis av gammal vattenkraft – att med vår produktion kunna driva ett lågt elpris på marknaden. Det kan bara tillräckligt många kloka länder (som struntar i vindkraft) göra.
  Apropå Skeptikerns befaran att industrin hotas påpekar folkpartiet att svensk industri redan har fått stänga på grund av vår energipolitik utan kärnkraft!
  (Ett sista Palme-retoriskt) Det är detta Maud vill ha.

 12. Magnus A

  Thomas. Jämförelsen med Kina är bra eftersom vi som ”bäst i klassen”, med 0,18 procent av världens utsläpp, satsar allt på att späka oss (kostsamt i ineffektiva symbolfrågor) när det skulle ge bättre effekt att tillåta och utveckla ny kärnkraft som sedan kan säljas till Kina. Du borde gå med i centerpartiet och bli Mauds rådgivare om kärnkraft!

 13. Christopher E

  Lars:
  Det finns ju alltid Svenskt Landskapsskydd. Men nog skulle det en kraftfullare motståndsrörelse som är konsekvent emot vindkraft, inte bara placeringen. Jag vill inte ha vindkraft någonstans, inte vid motorvägar eller långt ut till havs heller. De är olönsamma och ineffektiva var de än står. Att vi använder mindre el i framtiden är jag inte så säker på, möjligen avtar ökningen av förbrukningen något.
  Thomas:
  Det går alldeles utmärkt att jämföra med Kina, därför att de tänker öka sina utsläpp oavsett vad vi gör. Ditt resonemang om att alla drar sitt strå till stacken gäller inte här. Det gäller bara om alla verkligen handlar på samma sätt. Det gör de inte. Detta betyder att det i vilket fall som helst (enligt din och andras tro) kommer att passeras tipping points och allehanda fantasifulla katastrofer. Vår symboliska självspäkning blir utan betydelse. Det är, för de som tror på klimathotet, som att stanna kvar på Titanic och sätta korkar i små hål medan vattnet forsar in på annat håll istället för att gå och leta efter en livbåt.
  Du verkar inte inte heller förstå mycket om vindkraft och elförsörjning. Vindkraft ger bara ström när det blåser lagom, du kan inte styra när du vill ha strömmen. Det betyder att du kan inte bara välja importerad marginalkraft, därför att denna bara tas vid vissa tidpunkter. I en typisk situation är det ofta precis tvärtom; ett vinterhögtryck ger stark kyla och vi tvingas importera, och just i högtrycket blåser det inte och vindkraften ger inget… När det mildväder och elbehovet lågt finns inget annat att göra minska uteffekten från billiga (och CO2-fria) energikällor som kärnkraft och vattenkraft. Till viss del kan vattenkraft ”sparas”, men den möjligheten försvinner när mer vindkraft byggs.
  Mats Frick:
  Du har givetvis helt rätt. Om man verkligen tror på klimathot och vill prioritera minskandet av detsamma, är det helt logiskt att bygga vindsnurrorna i Kina för största effekt för pengarna.
  Men här är det inte fråga logik, utan om politik och ideologi. Exploatörerna vill vill ha subventionerna på hemmaplan och har därför en intensiv lobbying. Politiker i Sverige vill visa upp symboliska vindsatsningar för att visa hur duktiga och gröna de är. De tror inte att väljarna ser snurror i Kina.
  Misstaget de gör är att allt fler svenska väljarne börjar få nog av miljöförstöringen i form av vindsnurror och vindkraftsbyggen är nog ingen valvinnare längre. Min gissning är att 6000 vindsnurror i Sverige i längden är en lika demokratisk omöjlighet som kraftigt höjda bensinskatter USA…

 14. Christopher E

  Magnus A:
  Vad förstår har faktiskt Thomas redan propagerat för kärnkraft i Centern, vilket hedrar honom.

 15. Toprunner

  Sverige förbrukade 240 TWh av sånt som kan anses vara fossilt ( olja, kol, gas) år 2006 och om man räknar in torv (som knappt återväxer) så blir det än värre det än värre. Det vill man alltså nu reducerera med 30 TWH vindkraft (istället för 20TWH tidigare) .. hmm.. resten då ? Man kan ju knappast med självaktning påstå att man byggt sig ur ett fossilberoende om man behåller 7/8 av det. Börjar man bygga ett nytt kärnkraftverk nu så har man ju möjlighet att ta bort 1/3 innan 2020 tar man dessutom tillvara kylvattnet från befintliga kraftverk så har man kommit än längre.
  Man måste ju alltid ha i minne att all överföring från fossilförbränning kräver en hel massa ny elanvändning. Inte minst tillverkning av flytande bränslen av typ Etanol, RME och syntetiska bränslen.
  De 30 planerade TWh vindkraft kommer knappast att orka ersätta några gamla ”synder”. Det kommer på sin höjd att matcha framtida ökade behov.
  Skandalöst dålig energipolitik !!

 16. Magnus A

  Christoffer. Instämmer. Hedrar honom väl även att han inte längre är i den taktiskt kompromissande politiken, men ska man laga omelett måste ju ägg knäckas eller hur det var (vilket iofs gäller alla).
  Tänker att en av Mauds rådgivare är etanol-VD:n Per Carstedt. Thomas vore en mer neutral rådgivare om kärnkraft (om några kärnkraftsrealister i C nu kan nappa).

 17. Thomas

  Christopher, Kina var för 60 år sedan ett rent u-land och sedan dess har de experimenterat vilt med olika ekonomiska system ofta med katastrofala resultat. Du kan inte jämföra det med ett land som varit industrialiserat i över ett sekel! Även i Kina börjar det röra på sig i miljöopinonen. Givet deras röriga historia, vem vet var de befinner sig ens om tio år?
  Magnus, ”bäst i klassen” skulle snarare vara Nya Zeeland eller Costa Rica som lovat vara helt CO2-neutrala kring 2020. Finns det å andra sidan någon anledning att jämföra sig med de som är sämst i klassen?
  Vad gäller tipping points så är det en stor okänd faktor. Vi vet inte om och i så fall exakt var de finns, alltså kan vi inte säga att om vi väl släppt ut x så kan vi lika gärna släppa ut lite till. Jämförelsen med Titanic haltar eftersom det här inte finns några livbåtar.
  Du är sen alldeles för pessimistisk vad gäller flexibiliteten i elsystemet. Upp till 10%-15% kan man mycket väl ha vindkraft och balansera det med andra energislag. Det finns då ingen anledning att dra ned på någon kärnkraft när man istället kan exportera och utomlands dra ned på kolkraften.

 18. L

  Thomas, du säger först att jämförelsen med Kina är ”bluffartad”, sen att vi inte ska jämföra oss med de som är sämst i klassen?
  Kina lär ha gått om USA i CO2-utsläpp redan förra sommaren och ökar med storleken av Sveriges utsläpp flera gånger per år. Det måste väl till och med du begripa, tar bort motivationen att försämra vår ekonomi och förfula vårt landskap.
  Att sträva efter miljövänlig energi är en helt annan sak och det har vi gjort länge. Jag hoppas mest på geotermisk sådan, som borde ge minst miljöpåverkan och bäst verkningsgrad av alla.

 19. Christopher E

  Jag har släkt i Jämtlands län som varit ganska positiva till vindkraft – tills det damp ner ett brev att en exploatör vill placera en rad snurror på en fjälltopp intill!
  Det är helt groteskt att förfula det vackra fjällandskapet, en nationaltillgång. Just intill denna topp har jag ensam tältat vid en tjärn ovan trädgränsen… aldrig mer om där blir snurror!
  Nu när man ska fjällvandra får man ta reda på var det är vindkraftsfritt (framtida turistargument!) innan man går för oförstörd naturupplevelse. de norrlandskommuner som varit dumma nog att gå på eländet får väl sitta ensamma och betrakta snurrorna när turismen söker sig annorstädes.

 20. Toprunner

  Om inte det här får en att förstå att något är väldigt skevt i ämnet så vet jag inte vad:
  http://playrapport.se/video/1219391#/video/1219391

 21. Christopher E

  Toprunner:
  Som du väl vet så gödslas vindkraften med subventioner. Det är därför exploatörerna har så bråttom att bygga trots osäkra vinddata. Subventionerna är så stora att de vill smida medan järnet är varmt. Så stora att de t.o.m. har råd att chansa på vindeffektiviteten.
  Vi andra får betala, som vanligt.

 22. Christopher E
  Bara så du vet, jag skulle även fortsättningsvis bergsvandra, även om det finns vindssnurror på bergen

 23. Toprunner

  Christopher E:
  Jag är väl medveten om det och ett flertal av mina bekanta har övergett aktiemarknaden för vindkraftsoptioner. Jag har avstått då jag tror det blir ”kissa-i-byxan-då det-är-kallt” effekt över fenomenet. De som satt pengar där jämför dock avkastningen med att jobba svart,,.,,, lagligt !
  Klart att övriga får betala… vem annars?
  Det kostar flis att hålla politikernas helgongloria på plats.

 24. Christopher E

  Geoffrey:
  ”Bara så du vet, jag skulle även fortsättningsvis bergsvandra, även om det finns vindssnurror på bergen”
  Du får naturligtvis tycka vad du vill, men här lär du tillhöra en mycket liten minoritet. Tjusningen för de flesta av oss andra är orörd natur och en känsla av tidlöshet. En fantasifull tanke tar en till istiden – är det inte en ullhårig noshörning över dalen? – eller varför inte Tolkiens Midgård. En fjällvildmark som sett i princip likadan ut under mycket långa tidsrymder. Inte ett spår av mänsklig aktivitet. Det doftar ljung och kråkbär. En välbehövlig avkoppling från civilisationen ackompanjerad av en enslig och melankolisk drill från en ljungpipare.
  Om du inte inte finner en sådan upplevelse störd av vägar, plast, betong, snurrande propellrar, blinkande röda lampor och whosh, whosh, whosh, whosh, whosh… då kan jag bara beklaga vad du missar!

 25. go kärnkraft

  HELT ÅT HELVETE. 6000 vindsnurror varför inte ett nytt kärnkraftverk.KÄRNKRAFTVERK ÄR MILJÖVÄNLIGT. 6000 vindsnurror blir rätt omiljövänligt att tillverka. Svenska kärnkraftverk kommer inte får härdsmälta det hände i tjernobyl 1987.Hallå det var i oskötta kärnkrafverk i sovjet kom igen.

 26. Gunnar Littmarck

  Svenska politiker har aldrig tagit ansvar för de investreringar de lockar individer till.
  Jag gissar att miljösertifikat bara upphör, då fler kommit till insikt.
  Politikerna kommer ju bli trängda då nyteknik låter allt fler tillverka sin elektriska energi själv och skattebasen eroderar.
  Slutsats:
  De skatter och kostnader som övervältras på privatkunder, resulterar i ett snabbare införande av oberoende.
  Med de moderna batterier som tycks komma redan nästa år, kommer allt fler tillverka sin elkraft själva.
  Bilbatterier som klarar 40milskörning och håller bilens livslängd, lovas med nanoteknik.
  Skulle de bli verklighet tillsammans med småskalig syntetbränsleframställning, tunnfilmsolceller med effektkostnad om 6:-/W samt vindkraft, har politikerna ingen möjlighet att sedan säga.
  -Förlåt det var inte meningen, vi minskar skatterna, snälla, kom tillbaka och köp..
  Jag gissar att det svenska konfiskatoriska slöserisystemet, faller inom 15 år.
  Det skulle vara skoj läsa en historiebok, skriven om 100 år…

 27. Intressant inlägg! Jag oroar mig för effekterna på naturturismen sedan jag förstått att varken Nutek, VisitSweden eller Ekoturismföreningen varit remissinstans i planeringen för vindkraft. Där man ställer vindsnurror är naturturismen körd för överskådlig framtid. Synd, eftersom den branschen potentiellt genererar mer till samhället än vindkraften.

 28. Kjell-A Jönsson

  Maud Olofsson & Co vill som bekant ersätta bensin-och diesel-mackar med EL-uttag och EL-bilarnas fördelar  beskrivs i svärmiska ordalag.  Men hon och C  har  veterligen  inte vad gäller räckvidden för EL-drift tagit med i beräkningarna att  EL-motorer i motsats till vanliga vattenkylda förbränningsmotorer inte genererar någon nämnvärd värmeenergi för att hålla kupen i bilarna varm och fönsterrutorna is-och im-fria.
  Hur mycket reduceras räckvidden om man skall ha direkt EL-värme i bilarna?
  Kjell-A  Jönsson

 29. L

  Kjell-A, den el du behöver till värme och defroster tar mellan 10 och 30 procent och sen tar strålkastarna också en hel del plus att dagens batterier tappar effekt i kyla. Räkna med att en elbil av idag går hälften så långt på vintern som på sommaren här i Sverige, högst. Sen har jag inte hört om det finns elektroniska slirskydd och annan säkerhetsutrustning på elbilar. Laddning vid inbromsning kan också vara en potentiell risk vid halka, men det är möjligt att dom dyrare bilarna har ordnat allt detta.

 30. Red Hansen

  Med moderna strålkastare måste man sätta värmning på dom också i vårt klimat så där går det lite energi till. Blir verkligen ett väldigt intressant reglersystem för att få återvinning, differential, stabilisering etc att fungera vid kyla och halka. Då när all återvinning behövs som bäst. Elbilar brukar ju dessutom vara så lätta att dom inte har nån stabiliserande tröghet. Sammantaget bör det bli horribla effekter i spåriga snö förhållanden med halt underlag. Volvos elvariant med riktig motor fram och 4wd effekt genom en elmotor till bakhjulen verkar däremot kunna vara rätt lämpligt för nordiskt bruk. Synd bara att 70 serien är så liten och trång

 31. Christopher E

  Toprunner:
  Som du väl vet så gödslas vindkraften med subventioner. Det är därför exploatörerna har så bråttom att bygga trots osäkra vinddata. Subventionerna är så stora att de vill smida medan järnet är varmt. Så stora att de t.o.m. har råd att chansa på vindeffektiviteten.

  Vi andra får betala, som vanligt.