Marknadsanpassning i tiden

farmfresh
(Från Sidney Harris & Colleagues – ”101 Funny Things about Global Warming”)

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Michelangelo

  Ja det är inte roligt. En tankning etanol i en SUV motsvarar ett årsbehov av vete för en person. Inte undra på att matpriserna stiger och det blir folkuppror.
   Samtidigt som de kända tillgångarna av naturgas och olja aldrig varit så stora och med växande trend. (naturgasen har blivit så billig så att det inte lönar sig för leverantörerna  att exploatera mer)
  Världen har uppenbarligen blivit galnare än någonsin.

 2. Toprunner

  Med Måns B som inspirationskälla kanske vi kan köra bilen på äpplen snart.

 3. Jo tokigheterna haglar
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3092476.ece

 4. Ingvar # 3: Det var just ett sådant utbrott av frisläppt koldioxid som dödade en massa människor vid en sjö i Kamerun för några år sen och vad man tror dödade en massa olika djurarter vid en sjö i Tyskland för ca 55 miljoner år sen. Vad händer vid en sådan koncentration av koldioxid på ett och samma ställe om det går sönder nånstans?
   
  Det är för övrigt den enda faran jag känner till med koldioxid, att den i stora koncentrationer försvårar andningen hos djur.

 5. Holmfrid

  30% av USA´s veteodlingar har konverterats till biletanol .
  USA´s skiffergas räcker som fossil energi i 200 år.
  Egypten importerar vete från USA som uppskattas till 40% av matförsörjningen. Som följd av Al Gores klimat policy, bränder i Ryssland har vetepriserna stigit 114% på ett år. Då går de 35 milj  egyptier som tjänar under 2 $ per dag ut på gatorna.  Brödupploppen i Kairo  brukar skapa död och elände på gatorna.
  Nu riskerar vi större saker med globala konsekvenser.

 6. Kent Forssgren

  Talar man om växthusgaser, koldioxid och klimathot, så går alla vansinnigheter hem i riksmedia.
   
  Vansinnighet ett. En önskedröm! Vi kan ersätta vindkraftverken med damsugare.
  Forskare i USA har utvecklat ”dammsugare” som fångar in koldioxid direkt från luften. I tillräckligt stort antal kan dessa koldioxidfällor lösa hela världens växthusgasproblem och göra vindraft och andra koldioxidfria energislag onödiga.
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article253659.ece
  Andreas Carlgren, det är inte vindkraft dina Centerpolare skall satsa på. Det är damsugare som skall rädda oss från jordens undergång. Fast dammsugarkonferenser låter förståss inte lika häftigt som konferenser på temat, rädda jorden från undergång, fräls oss från koldioxiden.
   
  Vansinnighet två: Östersjön är perfekt för koldioxidlagring.
   
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3092476.ece
   
  Här är bästa platsen att begrava den svenska industrins koldioxidutsläpp. I Östersjön, rakt västerut från Öland, finns just den porösa sandstensformation som är idealisk.
   
  Det är den statliga myndigheten SGU, Sveriges geologiska undersökning, som har granskat mätdata från ett tiotal tänkbara områden i Sverige där det skulle kunna gå att pumpa ned koldioxid. Ny Teknik har läst den den 100-sidiga rapporten, som publiceras i dag.
   
  Det är bara ett ställe där de viktigaste kraven uppfylls – i den kambriska sandstensakvifären i södra Östersjön, där det svenska prospekteringsbolaget Opab provborrade på 1970- och 80-talen.
   
  1. Här är den geologiska formationen tillräckligt tjock och ligger tillräckligt djupt – minst 800 meter under havsbotten – där trycket är så stort att koldioxiden är flytande.
   
  2. Här är berggrunden tillräckligt porös för att ta emot koldioxiden och det finns kontakt mellan hålrummen så att koldioxiden kan fylla upp tillgängligt utrymme.
   
  3. Här finns det en tät bergart ovanför som kan fungera som lock – ett ”takberg” i form av skiffer.
   
  – Även om det finns sandstenformationer på flera ställen ligger de antingen för grunt, är för små eller saknar ett bra takberg, säger statsgeolog Linda Wickström på SGU.
   
  Det är bara i sydvästra Skåne som det finns en lämplig landbaserad geologisk formation. Men i dagsläget sätter lagen stopp. Till sommaren väntas riksdagen klubba en ny lag som sätter upp ramar och regler för den här typen av underjordiska koldioxidlager.
   
  I Sverige står basindustrin för de stora utsläppen, till skillnad från i Europa där kol- och gaskraftverk är den stora källan till koldioxidutsläpp i atmosfären.
   
  Miljödepartementet räknar med att den tunga industrin i Sverige ska lockas av möjligheterna att tjäna pengar på koldioxidlagring.
   
  Kan man avskilja koldioxid från tillverkningen av stål, cement, petroleum och andra industriverksamheter, komprimera den till flytande form och pumpa ned den djupt ner i marken där den förvandlas till kalksten, kommer man undan EUs miljöavgifter och sitter plötsligt med värdefulla utsläppsrätter, som kan säljas vidare med god förtjänst.
   
  – För industrin blir det en avvägning om man ska gå samman och investera i ett svenskt koldioxidlager eller betala för att få begrava sin koldioxid hos någon annan, till exempel i Statoils koldioxidlager i Utsira-formationen i Nordsjön, säger Linda Wickström.
   
  För att få full utväxling på ett sådant projekt räknar SGU med att Sverige måste samarbeta med de övriga Östersjöländerna som också har andelar i den här sandstensformationen.
   
  Slabadang, jag mäktar inte orda mer om detta just nu. Plötsligt skrivkrampssyndrom! Hjälp mig!
   

 7. Pär Green

  Vi litar på er!
  Ännu ett röstningsfiasko skakar Sveriges riksdag.
  Vid omröstningen om fjälljakt i dag borde oppositionen ha vunnit.
  I stället förlorade de eftersom det blev fel med kvittningen.

 8. Torbjörn

  OT – men kan det bero på klimatet?? Saxat ur Vimmerby Tidning

  Kalmar län kan delas på mitten”

 9. Holmfrid

  Schejken med Preem vill borra efter olja i området. Han menar att där finns tillgångar för 100 miljarder kr, som täcker Sveriges behov i 20 år.  Maud O har sagt nej till prospekteringstillstånd.

 10. Men Kent!
  artikeln om koldioxiddammsugare var från 2007 så den dog nog sotdöden!

 11. Pär Green

  Ingvar Engelbrecht # 10
  Om det vore så väl ändå!
  ”Östersjön är perfekt för koldioxidlagring”
   

 12. Pär Green. Jo artikeln om koldioxidlagring i Östersjön är ny. Inte dammsugarna
   

 13. Bo

  Jag har en hypotes om att klimatrörelsens dyrkare ofta är desillutionerade kommunister som begrät och fortfarande begråter sovjetunionens och kommunismens fall, och förtvivlat söker en ny kompassriktning och mening med livet. De har oftast andra absurda fäblesser med, men som jag lämnar därhän.

 14. Bo
  annars finns det en annan hypotes
  http://notrickszone.com/2011/02/09/alarmist-psychology-why-they-need-doomsday-scenarios/
   

 15. S.E.Hendriksen

  Den danske brødhvede er af en så dårlig kvalitet (mangler proteiner) at den ikke længere kan betegnes som ’brød-hvede’, Danmark importerer 75 % af al brødhvede fra Sverige og Tyskland.
  Den lave danske kvalitet skyldes miljøregler/love der begrænser brugen af kvælstof.

 16. S.E.Hendriksen
  Otroligt!

 17. S.E.Hendriksen

  @Ingvar
  Ja… men sandt.
  Der sker i EU endnu en stramning af miljølovene med hensyn til udledning af kvælstof frem mod 2020… Så brødhvede vil blive en mangelvare i EU fremover.  Rusland har indførst exportforbud af hvede for at undgå prisstigninger på brød.

 18. Kent Forssgren

  BO #13. Och så uppstod MP!

 19. Michelangelo

  #9# Kan hon det – är inte detta ”ministerstyre”

 20. Michelangelo
   
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Ministerstyre

 21. Michelangelo

  ”14” Intressant kommentar av Juraj V :
  ”In my experience, those people are often unhappy of frustrated in some way. They are surely a good material for psychologists, even dare to say, psychiatrists.
  If they really “cared for humanity”, they would greet any news that the climate catastrophe is not happening. Their problem is, they are interested in their agenda, hoping to realize it at any cost. ”
  Visst känner vi igen sådana aktörer !

 22. Michelangelo #21
  Det värsta inträffar när en annan grupp inser att det finns stora möjligheter att profitera på fenomenet och eldar på brasan

 23. Dan

  Bo #13:
  Läs denna: United in Hate: The Left’s Romance with Tyranny and Terror  av Jamie Glazov.
  Amazon har den.

 24. Slabadang

  Kent Forsgren! 🙂
  https://www.klimatupplysningen.se/2010/02/17/lejonpulver/

 25. Pär Green

  Det stora klimatlarmet har tystnad. Media har flyttat fokus till mer brännande frågor som tillgången på mat, arbete, utbildning och energi. Klimatredaktioner har döpts om till miljö- (eller natur-)redaktioner, klimatjournalister har sadlat om, tidningarnas debattsidor har öppnats för skeptiker.
  Barack Obama nämnde inte ens ordet ”climate” (klimat) i sitt State of the Union-tal 25 januari 2011. Fredrik Reinfeldt vill inte låtsas om sin famösa ”klimatinsats” som EU:s president hösten 2009.  Miljöpartiet låg lågt i klimatfrågan under valrörelsen 2010; det är en tidsfråga innan partiets slagord Rädda klimatet går samma väg som dess tanke att lämna EU. Centerpartiets Maud Olofsson fäktar förgäves i klimatbränningarna: Not waving but drowning (Inte vinkande utan drunknande).
  http://andaslugnt.blogspot.com/

 26. Dan, Bo, Ingvar E, Kent F, Michelangelo (mfl)
  Visst existerar detta samband, men jag tror att orsakssammanhanget är lite mer invecklat. Ingvar E:s länk i #14 var en mycket bra översikt (med info om mer bakgrund)
  Väsentligen hävdas där att domedags- och katastroflängtan är (iaf delvis) genetiskt kodat i folks psyke, och att denna önskan bottnar i strävan att den egna avkomman skall få mycket utrymme (de egna generanas överlevnad och spridning) och samtidigt eliminerandes andra konkurrenters tävlan om samma utrymme och möjlighet till fortplantning.
  Dvs både en bekvämare (mindre konkurrensutsatt) tillvaro, och önskan om mer belöning till sig själv.
  Det gäller att komma ihåg att dessa drifter är biologiskt nedärvda i arterna sedan mycket lång tid, och nog återfinns bland alla rovdjur.
  Att överföra det till hur människor beter sig i en högt utvecklad civilisation (där naturliga nedärvda överlevnadsinstinkter alls inte längre fungerar så som när dessa kunde vara livsavgörande) låter sig förstås inte göras enkelt. Men visst är denna återkommande domedagslängtan hos stora grupper väldigt påtagligt synlig och även hur den om och om igen tar samma form, men under nya förevändningar.
  Notabelt är ju också att Marx ekonomiska ’teori’ innehöll precis samma idéer och profetia: Önskan om att få mer av kakan, om att slippa konkurrens, ochprofetian om att produktionsordning så som den var beskaffad skulle (behöva) kollapsa, och först då skulle ’arbetarnas paradis’ kunna upprättas och sedan bibehållas.
  Dvs:
  Jag tror inte att mekanismen är att (fd) kommunister, efter murens fall sökte, kanske hittade eller skapade nya ’ideologier’ som befrämjade samma (deras gamla) mål.
  Utan att alla dessa utopier, och önskningar om en helt annan värld (där de själva skulle ha det sååä fint) är utslag av precis samma önskan, och att vissa (ganska många) individer med den fallenheten tyr sig till den sortens löften om en ’bättre framtida värld’, en där konkurrens inte finns av precis samma anledning (bla för att konkurrens ju är jobbigt, tveklöst och alltid)

 27. Michelangelo

  Miljövandalerna är gränslösa:
  http://www.guardian.co.uk/environment/georgemonbiot/2011/feb/10/bristol-biofuels-plant-planning-permission
  Samtidigt som Engelsmännen överväger att driva kraftverk med palmolja  ( köpt av bolag som skövlat orangutangernas habitat i indonesien och skövlat en del av jordens ”lungor” ) så funderar Mälarenergi att driva sitt värmekraftverk med sopor från England !
  Stilla vansinne – när det finns ren naturgas i överflöd.