Mänsklighetens planet

Jag har i samband med att jag skrivit ett antal inlägg den senaste tiden gjort försök att sätta mig in i ett antal frågor som åtminstone för mig är av intresse för att förstå olika aspekter av klimatfrågan. Mitt förra inlägg om syre i vatten var min reaktion på ett påstående om att varmare hav innehåller mindre syre. Då ville jag veta hur mycket syre som finns i sjöar och hav ”normalt”.

I några tidigare inlägg har jag tagit upp jordens tidiga historia och bland annat noterat att jorden tycks ha varit varmare och därmed livsvänligare när det funnits många små kontinenter och därmed goda möjligheter för vattnet att strömma runt kontinenterna. Jag har också i ett inlägg till viss del ”härlett” Trenberth-Kiehls modell för strålningsbalansen, och jag har skrivit om jordbanans betydelse varvid den intressantaste iakttagelsen är att per ”vinkelgrad sett från solen” så är instrålningen till jorden densamma eftersom intensiteten minskar med kvadraten på avståndet medan tiden ökar med kvadraten på avståndet. Däremot är utstrålningen större eftersom den bara beror av tiden.

Men efter dessa försök att tränga djupare in i sådant som påverkar klimatet så tänkte jag i detta inlägg vara mer personlig. Jag vill då börja med att konstatera att medan norra Sverige haft rekordstora mängder snö så kom den väl sent till oss i sydligare delar av landet, vilket gjorde att det inte var så lätt att träna ordentligt inför Vasaloppet.

Det innebär också att januari och februari åtminstone för mig till stor del gick åt till skidträning. Jag var som vanligt (sedan 2012) anmäld till 3 lopp, Kortvasan på fredagen den 23 februari, Öppet Spår måndagen den 26 och sedan Vasaloppet den 4 mars. Det gick som det brukat göra de senaste åren med fullföljd kortvasa om 3 mil, fullföljt Öppet Spår om 9 mil (och en hiskligt lång tid) samt 4½ mil av Vasaloppet förra söndagen.

Jag kunde alltså konstatera att det börjar bli bråttom med uppvärmningen om de som förutsagt Vasaloppets död till 2022 ska få rätt. I år var det ju dessutom rejält kallt de två dagarna med Öppet Spår.

Men det var egentligen inte Vasaloppet som gjorde att jag ville skriva mer personligt utan det faktum att jag häromdagen hade tillfälle att tala med tre framstående forskare. Två av dem har jag känt länge och det som är värt att nämna är att alla tre har i viss mån deltagit i klimatdebatten. Den tredje hade jag visserligen träffat för många år sedan men vi kände inte varandra. Med två av dem tog jag upp klimatfrågan och det intressantaste var att den nye bekantskapen i stort sett blev glad att träffa någon med motsatt uppfattning. Han nämnde också att alla tre var inblandade i en ny debattartikel.

Det visade sig naturligtvis som alltid att vi alla lever i våra egna filterbubblor. Dels utsätts vi för information som stöder de uppfattningar vi redan har, dels har vi naturligtvis lättare att ta till oss just de fakta som stöder dem. Det visade sig exempelvis (om jag minns rätt) att han levde med uppfattningen att öknarna breder ut sig och han blev nyfiken när jag berättade att jorden blivit grönare, vilket gjorde att han bad om en referens till detta.Det har han fått.

Det är alltid värdefullt att tala med dem som har motsatta uppfattningar därför att det leder till nya tankar och ibland även till nya insikter. Något som slog mig under ett av samtalen var att ordet mänsklighet har två olika betydelser, och det slog mig att medan miljörörelsen talar om och tror sig arbeta för planeten så har jag ett helt annat fokus.

Oavsett vad vi människor gör så kommer livet på jorden att bestå i många miljoner för att inte säga miljarder år – det behöver vi egentligen inte bekymra oss om. Jag vill också påstå att om inget drastiskt inträffar under de närmaste århundradena så kommer antalet människor på jorden att öka till åtminstone 10 miljarder. Det är fullt möjligt att jorden inte i längden att föda en så stor befolkning men under några århundraden kommer det inte att vara ett olösligt problem. Nationalekonomerna måste förstå de problem som en åldrande befolkning innebär.

Astronomer har under senare år upptäckt att de flesta stjärnorna i vintergatan har ett planetsystem (med åtminstone en planet) och man tror att många av dessa kommer att visa sig vara ”beboeliga” i den meningen att liv kan uppstå och kanske finns det miljarder bebodda planeter bara i vår egen galax, den som vi kallar Vintergatan. Däremot finns det antagligen inte så många planeter där livet utvecklats därhän att man kan tala om intelligent liv. Det unika med jorden är därför som jag ser det att det finns människor.

Det är därför människorna som vi ska värna och det kan vara svårt nog. Vi är redan ganska många och även om jorden idag kan föda oss alla så blir vi fler och fler.

Men om vi ska tro på att det som hittills hänt när människor får det bättre, nämligen att befolkningsökningen avtar och så småningom avstannar så är vår viktigaste uppgift att ge den fattiga världen möjlighet att förbättra sina levnadsvillkor. Det lär komma att kräva att de får tillgång till billig energi och naturligtvis framför allt att alla får en god utbildning.

Vi i den rika världen kan egentligen inte göra så mycket mer än att inte hindra dem. Men om man som jag först och främst hoppas att mina barn, barnbarn och de som kommer efter ska få ett gott liv så anser jag den verkliga utmaningen är att

rädda mänskligheten med bevarad mänsklighet..

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Being unaware that CO2 is required for all life on earth is science ignorance.
  Failure to discover that CO2 has no significant effect on climate is science incompetence.
  Changing measured data to corroborate an agenda is science malpractice. http://energyredirect3.blogspot.com

 2. Lars Cornell

  Tack Sten, det var en bra analys.
  Rädda människor är inte lämpade att rädda mänskligheten.
  Det tycker jag att vi alla skall tänka på när vi går till val den 9:e september.
  .

 3. Alfredo

  ”Vår viktigaste uppgift att ge den fattiga världen möjlighet att förbättra sina levnadsvillkor. Vi i den rika världen kan egentligen inte göra så mycket mer än att inte hindra dem.”

  Är det inte just det vi har gjort sedan självständighetsvågen på sextio- och sjuttiotalet? Och hur väl har det fungerat? Afrika till exempel har enorma tillgångar men befolkningar som svälter. Kanske borde all assistans dras in till den fattiga världen och låta det bli som det blir.

 4. Evert Andersson

  Intressanta tankegångar. Om jag funderar lite kring liv på andra planeter i vår galax försvinner man in i dimman så snart oändligheten kommer in som begrepp. Sannolikheten för att liv, till och med intelligent liv, skulle uppkommit på fler ställen än Jorden måste ju vara rätt hög. Sannolikheten att det skulle skett samtidigt är troligen minimal. Och inom ett avstånd som någonsin blir nåbart ännu mindre sannolikt.
  Den ofattbara oändligheten är kruxet. I både rum och tid.

 5. Peter Lindkvist

  Kul. Öppen trådstart som antagligen genererar ett spretigt kommentarsfält.
  Själv funderar jag över beräkningarna om hur stor chansen är att det finns liv på andra planeter. Där brukar man väl ange följande tre förutsättningar, 1. syre, 2. kol, 3. temperatur som här. Varför?
  På jorden har vi anaeroba bakterier, de lever utan syre. Vi har också bakterier som lever i mycket stark hetta vid utloppen från vulkaner på havsbotten. Om begreppet liv definieras av skiljelinjen mellan kemi och biologi har redan två av de tre förutsättningarna för liv på andra planeter fallit och därmed chanserna ökat mångfalt.

 6. Lasse

  Hur stor sannolikhet är det att ett klimatsystem har en tippingpoint?
  Allt talar väl för att jorden, tvärt om, har ett klimatsystem som regleras av flera självreglerande stabiliserande processer.
  Termostaten längs ekvatorn är väl bekant? Moln som bildas under dagen och kyler av morgonens uppvärmning.
  Även isläget kring polerna kan kyla vattenflödet. Ju mindre is desto större avkylning.
  Detta är kanske mindre bekant eftersom media sprider nån form av kunskap om att solen värmer havet när isen är borta. Hur kan de få fortsätta med detta? Eller har jag fel?

 7. Bim

  Tack. Bra tankar Sten K.
  ”Jordens Vänner”, ”Människans Vänner”.
  Så sant, att jorden klarar sig alltid. Precis som när Dinosaurierna dog ut, så uppstår nytt liv. Att människan skulle vara viktig i sammanhanget beror på att vi har hybris. Vad bryr sig växterna om oss? Djur klarar sig bra utan oss. Vår uppgift är ju att skydda oss själva och därmed sköta om vår miljö så den kan föda oss.
  Det gör vi ju också i viss mån, men vi slår även ihjäl varandra när vi finner det lämpligt.
  Vad som är viktigt i det stora hela är ju bara en filosofisk fråga. De flesta planeter klarar sig väldigt bra utan oss, även om det råkar finnas liv på dom. Antagligen bättre utan klåfingriga människor som tror de är skapelsens krona.
  Cynisk, nej. Bara realist. Men det var ju kul så länge det varade. Däremot är jag bekymrad för mina barnbarn i en värld full med miljöpotentater som vill styra och ställa på klotet. Där är det stora hotet. Makt och pengar är en livsfarlig kombination.

 8. Ingemar Nordin

  Tack Sten,

  Att man stöter på akademiker som har dålig koll på enkla fakta som att öknarna minskar, eller att extremvädren inte ökar, är tyvärr inte ovanligt. Ofta tror de en inte ens om ger dem referenser. Problemet är kanske ännu större med ”vanligt folk” som inte så lätt tränger in i vetenskapliga artiklar utan snarare tror att media helt enkelt MÅSTE ha rätt när de säger tvärt emot vad de vetenskapliga artiklarna säger.

  Till största delen beror denna ignorans och detta bakvända sätt att reagera på frånvaron av en öppen debatt.

 9. Bim

  Ingemar Nordin # 8
  Helt rätt.
  Debatten måste föras på en nivå där folk förstår sammanhangen. Det görs ju bra här, men folk i allmänhet läser inte här.
  Tidningar och tv måste krypa ut ur pk-bubblan och fritt börja diskutera klimatfrågan.

 10. Ingemar Nordin

  # 9,

  Redan John Stuart Mill argumenterade ingående varför yttrandefrihet var bra och nödvändig för ett anständigt land med kunniga medborgare. Vi tjänar på öppen debatt även om det som framförs strider mot dina egna åsikter, och även om de är falska. Hela det här drevet mot ”Fake News” missar fullständigt poängen och leder obönhörligen till en lägre kunskapsnivå hos alla.

  På den tiden så var det framförallt kyrkans bannbullor över en öppen debatt som man hade att tampas med. Idag är det den gröna ideologins bannbullor mot förekomsten av olika synpunkter som är det stora problemet.

  Om man, som jag, försökt öppna en diskussion med t.ex. MP-folk så får man aldrig några sakliga svar utan enbart personangrepp och hån tillbaka. De för därmed en strategi att tysta motståndaren snarare än att försöka lära sig (eller mig) något. Tyvärr ser vi samma förödande beteende genomföras mycket systematiskt på amerikanska och engelska universitet. Ofta med universitetsledningens samtycke.

 11. Ingvar i Las Palmas

  Bim #9
  >Tidningar och tv måste krypa ut ur pk-bubblan och fritt börja diskutera klimatfrågan.

  Först gäller det nog att förstå vad som fått dem att bli så dogmatiska ii klimatfrågan och vilka krafter som håller dem kvar där.

 12. Bengt Abelsson

  Exempel på tillknäpptheten, från magasinet Effekt, apropå klimatkonferens i a
  Mölndal.
  A: del av kommentar nr 1, författare BH:
  ”Naturligtvis ska vi inte försköna. Jag menar bara att vi behöver inte vara rädda för fakta som skulle visa att problemet vore lite mindre än väntat – det är illa nog ändå.”

  Mitt försök till svar, som inte passerade administratörens argusögon:
  ”Kan det visas tydligare än så, att klimatfrågan inte vill tåla en öppen debatt.
  När nya fakta kommer på bordet ändrar jag min ståndpunkt. BH har bestämt sig, oberoende av fakta så vet han att problemet är stort.”

  ”Kommentaren måste godkännas av en administratör innan den visas på webbplatsen.”

  Många yrkesverksamma upplever troligen att det får obehagliga konsekve ser stt öppet invända mot den rådande värmeteorin.

 13. Peter F

  ”Men om vi ska tro på att det som hittills hänt när människor får det bättre, nämligen att befolkningsökningen avtar och så småningom avstannar så är vår viktigaste uppgift att ge den fattiga världen möjlighet att förbättra sina levnadsvillkor. Det lär komma att kräva att de får tillgång till billig energi och naturligtvis framför allt att alla får en god utbildning.”

  https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2015/05/we_decided_scr.jpg

  http://www.cartoonsbyjosh.com

 14. Karl Eider

  #10 Sten

  ”Drevet mot fake news” tror jag har en mer dold agenda. Historiskt sett har media ägt informationsförmedlingen till folket. Man ser sin position försvagas allt mer. Att hävda att människor är för dumma för att kunna värja sig mot oriktig information, är delvis sannt (se bara på klimathotet). Men att utmåla andra kanaler än MSM som riskfyllda och samtidigt hävda att det bara är man själv som står för sanningen har bara med makt att göra. Ett sista försök att krampaktigt hålla kvar sin särställning som informationsförmedlare.

 15. latoba

  Det är ganska uppenbart att MSM inte vill ha någon debatt. De vill inte ta risken att det kommer fram att de har varit fel ute i klimatfrågan. Kanske behövs det en generationsväxling på journalistsidan om en sådan är möjlig efter all indoktrinering som sker inte minst i skolorna.

 16. L.C.

  #5 PL
  Eller vatten, kol och energi.

 17. Strumpan

  #5 Har funderat lite kring dessa frågor på sistone också. Det borde som sagts finnas miljarder möjliga ställen för liv att uppstå, kanske bara i vår galax. Men om man ska veta hur sannolikt det är att det finns liv på dessa borde man kanske fundera på hur sannolikt det var att liv uppstod på vår planet. Det är nog nästan omöjligt att beräkna och bara för att det finns liv på jorden har vi en tendens att uppfatta det som att med ”våra förutsättningar” är liv en sannolik utgång.

  En sak som jag tänkt på som kanske kan ifrågasätta hur sannolikt det verkligen var är att alla organismer på jorden sägs ha samma ursprung. Varför har inte andra livsformer uppstått på vår planet under dessa 4,5 miljarder år? Eller har de gjort det men dött ut och inte lämnat några spår efter sig? Eller är det så att liv bara kan utvecklas i en bana och vi misstolkar det som allt vore sprungen ur en gemensam förfader?

 18. Bim

  Karl Eider # 14
  Det där var otydligt.
  Här finns ju ingen som censurerar avvikande åsikter.
  Här uppstår ju i så fall en diskussion om sakförhållandena. Det är ju så det borde fungera i medierna.
  Sedan, Människor skall inte behöva kunna värja sig mot oriktig information i så komplexa saker som klimatet.
  Hade vetenskapen varit öppen så hade diskussionerna blivit tydliga för människor. All annan vetenskap funkar ju bra även om folk i allmänhet inte begriper allt i detalj.
  Det är när politiker börjar lägga sig i saker de inte begriper, och vidtar svindyra, meningslösa åtgärder som allt rasar ihop. Tänk bara hur skönt det hade varit att slippa alla vindkraftverk som bara ställer till elände för folk utan att ge något tillbaka.
  De enda som tjänar på dom är tillverkarna, som fullkomligt slukar våra skattepengar.
  Så är det ju hela vägen med miljöpolitiken.
  Om polarisarna smält så kommer väl någon miljöpartist på att man kan måla isbjörnarna bruna, vips så är problemet löst, trots att isbjörnarna hade fixat det på egen hand. 😀

 19. Allan Forsling

  Läs Hans Roslings memoarer. ”Hur jag lärde mig att förstå världen”. Han säger; det blir bättre i världen och vad människor behöver för att få bättre levnadsförhållanden, är energi och rent vatten. Nu hindrar världssamfundet människor från att få det mer drägligt. Detta FN, som ska hjälpa människor som har det svårt. Ett totalt svek. Hans Rosling visar ju också i sin gärning den totala faktaresistens som råder vad gäller faktiska förhållanden i världen. Denna resistens finns hos FN, politiker i hela världen, hjälporganisationer och alla ”gröna” grupper, samt media. Jag drar parallellen till klimatfrågan.

 20. Arne Nilsson

  #15 Latoba Kanske behövs det en generationsväxling på journalistsidan för att få en ändring. Ja så att vi som är äldre och lärt oss en del får gå in och korrigera ungdomarna. Kolla vilka som skriver i MSM idag. Inte är det så värst många mogna välutbildade personer.

 21. Ingvar i Las Palmas

  #19 Allan
  Hur kan FN handla så ini alla rödgleta handla på ett sätt som gör livet sämre för utvecklingsländerna!
  En organisation som FN handlar inte irrationellt. De handlar efter en agenda. Det står var och en fritt att fundera ut vad den agendan är. Jag har min bestämda uppfattning

 22. Peter Lindkvist

  #16.

  Kan du ngt om detta lyssnar jag gärna. Vilka tre förutsättningar för liv brukar man tala om? Och finns alternativa listor? Vad säger du?

  #17

  Biologen Richard Dawkins visar att evolutionen har skapat våra förmågor upprepade gånger, helt fristående från varandra. Vissa arter har utvecklat syn, hörsel, ekoradar på ett visst sätt, andra arter har gjort det på ett annat sätt. Det förefaller som att när tekniken/pusselbitarna finns tillgängliga kommer kampen för överlevnad och tillgänglig tid att generera lösningar. Jag har dock aldrig hört Dawkins tala om tillkomsten av liv som ett fenomen som upprepats, men ska leta.

 23. Strumpan

  #22
  Det är som sagt uppståndelse av liv jag syftar på inte den vidare evolutionen. Om det skulle vara så lätt för liv att uppstå som man kan få intryck av när man ser hur tidigt det skedde, varför finns det då inte flera olika typer av liv på jorden? Jag tänker mig alltså att en annan form av liv som man kanske kan tänka sig ha uppstått någon annanstans i universum på en jordliknande planet. Två eller fler annorlunda varianter av liv.

  Eller ska man tvärtom tänka sig att om det finns en annan snarlik planet i universum så kommer livet som uppstår där vara näst intill identiskt med livet vi känner på jorden?

 24. Peter Lindkvist

  Du menar livets uppkomst. Man kan inte hävda att det kom snabbt, tittar man på planeten Tellus utveckling dröjde det en miljon år innan det första tecknet på liv dyker upp. På Wikipedia står förvisso att livet kom snabbt, men även med astronomiska mått mätt är en miljon år en ansenlig tid.
  För att inte tala om hur långsamt utvecklingen sedan gick. Sakta, i små steg hasade sig evolutionen fram.

  Jodå. Det finns teorier om att livet uppstått någon annanstans i universum och förts hit med meteoriter. Det förklarar inte uppkomsten, bara adressen för händelsen.

 25. Allan Forsling

  SE http://www.ericsoniubbhult.se/ Han skriver om temperaturdata för Tromsö. Intressant

 26. GoranA

  #23
  Vi vet inte om det uppstod i grunden olika sorters liv när Jorden var ung. Det vi känner till är att allt liv som som nu verkar finnas på Jorden har samma ursprung. Fanns det olika former av liv från början blev det utkonkurrerat av det liv som vi känner till idag.

 27. GoranA

  #24
  Du menar en miljard år

 28. Strumpan

  #26 Det är just det att vi inte vet om det uppkommit liv fler än en gång jorden jag menar. Är det så att det bara hänt en gång så kan det ju hända att det var ett lyckokast av en på miljarden att så skedde med implikationen att liv på andra jordlika planeter blir väldigt osannolikt. Skulle vi hitta bevis på att det skett ett flertal gånger på jorden, ja då känns det ju plötsligt väldigt sannolikt att om vi hittar en jordliknande planet så finns det liv där.

 29. Peter Lindkvist

  # 27

  Rodnar

 30. Guy

  # 24 En miljard verkar inte vara speciellt snabbt, men kanske förhållandena var opassliga i 900 miljoner år.

  Däremot har jag förvånat mej över hur snabb utvecklingen har varit i närtid. Från Lucy till cro magnon.

 31. Strumpan

  #30
  Det finns väl tecken på att liv kan ha funnits i mer än 4 miljarder år, även om de kanske inte är helt omhuldad. Lägger man till en bra period av att vara en obeboelig planet så är vi nog nere på Max 300 miljoner år. Det tycker jag är ganska snabbt med tanke på jordens ålder. Men det kan ju varit en jätteslump som gjorde att det uppstod då och inte för 15 miljonernår sedan eller ens alls.

 32. När det gäller livets uppkomst och utveckling på jorden så ska man inse att det under årmiljarderna utvecklats enzymer som påskyndar kemiska processer hundra- och tusenfalt gånger snabbare. I de tidigaste livsformerna så gick det mesta långsamt men å andra sidan så var konkurrensen inte så hård. Det fanns förmodligen ett otal ”urceller” men så fort en linje utvecklat en ny konkurrensfördel gentemot konkurrenterna så konkurrerade den snabbt ut andra. Man tror att RNA tidigt spelade en dubbelroll som senare splittrats på proteiner och DNA.

  Jag tror att många astronomer som letar efter liv på planeter utanför solsystemet är övertygade om att livet uppstått och jag skulle gissa att de flesta tror att även livet på andra planeter baseras på ”celler” som är beroende av en inneslutning (möjligen som hos oss ett ”lipidmembran”) och ett innehåll som har en förmåga till metabolism. Jag skulle också tro att man förutsätter att allt vad ”högre livsformer” skulle kräva är en förmåga att omvandla strålningsenergi från moderstjärnan till kemisk energi.

  Det är också värt att notera att även om DNA är en utmärkt bärare av genetisk information så kan man säkert tänka sig andra molekyler som utför den uppgiften. När det gäller våra proteiner så kan man notera att den genetiska koden möjligen först använde 16 aminosyror som kodades med 2 baspar och det brukar kallas ”a frozen accident” att den genetiska koden som omvandlar genetisk information till produktion av proteiner blev just som den blev. Det hade förmodligen kunnat gå lika bra med en annan uppsättning aminosyror och en helt annan genetisk kod.

 33. latoba

  Jag blir alltmer övertygad om att hela klimathysterin handlar om att skrämma folk till lydnad under en kommande världsregering. Det är väl vad Rockström och Figueres syftar till i sin fanatism.

 34. Robert N.

  Undrar om de nya censurlagarna – som ska försökas införas – även gäller Expressen.
  Falska nyheter i samarbete med SR.
  Har de blivit helt i från vettet, men ljuga kan de.

  https://www.expressen.se/kvallsposten/byn-klarar-sig-pa-el-fran-sol-och-vind/

  https://www.eon.se/om-e-on/innovation/lokala-energisystem/direkt-fran-simris.html

 35. Ingvar i Las Palmas

  #33 latoba
  Bra. Skaran som kommit till insikt till vad det hela egentligen handlar om växer!
  🙂

  #34
  Det står i alla fall ”Skall föröka klara sig på egen hand”, Vi får väl se hur det går. Fast jag är säker på att om det fallerar så får vi inte reda på det.

 36. Guy

  Sten K # 32

  Den snabba utvecklingen i nutid som förvånat mej är kanske inte en engångsföreteelse. Strålningsintensitet kan ha stor betydelse. Det kanske hänt flere gånger att evolutionen ”hoppat”.

  Ett intressant exempel: https://www.geek.com/news/astronaut-scott-kellys-dna-changed-in-space-1733389/

  Vad kan skillnaden bli för avkomman?

 37. Ingvar i Las Palmas

  #32
  Det vore väl extraordinärt märkligt om det inte utvecklats någon form av liv någon annanstans än på jorden med tanke på hur lång tid som förflutit och hur otroligt stort universum är. Jag tänker på en bild som visar på en hop galaxer som upptäcktes när man riktade teleskopet mot vad som såg ut som ingenting fanns där. Vad man hittade var en stor mängd galaxer! Kom inte ihåg hur långt bort det var men långt bort var det. Så för mig är det självklart att det finns annat liv i universum och naturligtvis innebär det också att det finns livsformer som har funnits längre än de som finns på ”vår” planet.

 38. Bensan

  #34
  Vettlösa reportrar! Inga följdfrågor. Vi som följer detta urbota dumma projekt vet att inte en enda dag har varit självförsörjande. Tillverkar de biobränslet till generatorerna själva? Hur mycket bränsle har förbrukats för att Simrisborna ska driva sina kaffebryggare? Vad händer om en industri etablerar sig på orten för stt skapa arbetstillfällen? Eller ska byn enbart befolkas av täta pensionärer med solfångare?

 39. #36 Guy

  det som driver fram snabb genetisk utveckling är kriser för en population som ger en liten grupp med andra (kanske muterade) gener ett övertag så att när populationen hämtar sig så finns det en märkbar förändring. Annars är det geografisk separation som leder till att en art blir två (eller fler). Tydligen är gamla och nya världens bävrar så olika att de inte längre kan bilda ens hybrider.

 40. Guy

  Ingvar i Las Palmas # 37

  ” Så för mig är det självklart att det finns annat liv i universum och naturligtvis innebär det också att det finns livsformer som har funnits längre än de som finns på ”vår” planet.”

  Me too, utan hashtag.

  Universum är enligt senaste gissningarna nära 14miljarder år medan jorden är futtiga 4,5 miljarder år. Ganska klart att liv – utveckling – civilisationer har fötts och kanske hunnit dö ut, av en aller annan anledning.

  Enda sättet att upptäcka en annan civilisation vore väl upptäckten av en sond som inte är vår. Tills vidare är väl inga radiosignaler upptäckta. Trots ivrig spaningsverksamhet av SETI & co

 41. Guy

  Sten K # 39

  Tydligen är bävrarna litet speciella. många andra djur klarar av saken trots större skillnad i DNA. Kom också ihåg avkomma mellan neanderthalare och cro magnon.

  PS en kommentar verkar ha försvunnit i cyberrymden?

 42. latoba

  #35
  Jag har varit klar över det länge, men när jag läste Jacob Nordangårds presentation av boken Shaping the Fourth Industrial Revolution på bloggen Pharos blev jag ”totalövertygad”,

 43. Sören G

  Om liv uppstod före ”det stora meteorregnet” en knapp miljard år efter det att Jorden bildades så kan det ha utplånats då. ”The big bombardment” inträffade när Jupiter och Saturnus bytte bana och skickade en stor mäng meteorider och asteroider mot de inre delarna av solsystemet.

 44. Ingvar i Las Palmas

  Link till Pharos efterfr[gas

 45. L

  Klimataktivisterna hävdar ju att våra koldioxidutsläpp skjutit fram nästa istid med 100.000 år så på det sättet har vi på våra breddgrader i alla fall tiodubblat våra chanser till överlevnad…

  Men det stora problemet med klimatdebatten är att den inte existerar. Rockström t ex har aldrig ställt upp på någon debatt, utan helt oemotsagd fått framföra sin blandning av halvsanningar och rena lögner.

  Och det har passat politikerna perfekt eftersom dom då kan införa mängder av pålagor och restriktioner där facit i frågan ligger minst 100 år framåt i tiden, helt riskfritt alltså.

 46. Christopher E

  #43 Sören G

  Det är naturligtvis tänkbart, men då det finns flera spår av liv som under eller före Late Heavy Bombardment, och de spåren liknar dem från senare liv, är det ändå frestande att tro att det är samma liv som överlevt. Det har till och med föreslagits att bombardemanget gynnat det liv som fanns då:

  https://www.lpi.usra.edu/science/abramov/papers/abramov_mojzsis_2009.pdf

  De äldsta spåren av liv är upp till 4,28 miljarder år gamla, nära efter jordens bildning och mycket nära efter oceanerna bildats.

  Men det finns ju ingen anledning att ro att vi hittat det tidigaste, finns väldigt lite material överhuvudtaget från dessa tider, det normala med fossil är ju snarare att att ursprung förskjuts bakåt efterhand med fler fynd.

  Men om det nu ändå utrotats… det intressantaste med idén att liv uppstått flera gånger på ”kort” tid, är i så fall att det ökar sannolikheten för att det uppstått på fler planeter. En gång kan vara en tillfällighet, men…

  Alla dessa spekulationer om att liv kan bara finnas på jorden på grund av en mängd ovanliga omständigheter, som en stor nära måne, kemisk sammansättning, plattektonik osv, de köper jag inte. Liknar mest den inskränkta logiken ”det måste vara så, för vi vet inget annat” som vi är så vana att höra från klimatalarmister.

  Men givetvis, så länge vi bara känner till liv på jorden, är allt extremt spekulativt vad gäller resten av universum. Logiskt ofrånkomligt är trots allt att om liv, och intelligent sådant dessutom, ändå bara uppstått på en enda plats i universum, så var det ju här hos oss.

  Min högst personliga gissning är att jag kommer att få vara med om upptäckt av liv på andra planeter under min levnad. Då troligen i form av spektralanalyser av exoplaneters atmosfärer som visar sammansättningar som bara biologisk aktivitet anses kunna förklara.

 47. Strumpan

  #46
  Eller rent utav på Mars. Ska bli intressant att se vad de masklilknande fossilen(?) de hittade med Curiosity kan visa sig vara.

 48. Lasse

  Elon Musk vill i alla fall försäkra sig om att vårt solsystem överlever-genom att befolka Mars inför ett tredje förödande världskrig. Som kan startas om vi förlitar oss på AI.
  Kanske en passning till de andra superentreprenörerna på Google och Facebook?

 49. elias

  En reflexion över livet i universum:
  Gör antagandet att inget liv finns på övriga ställen i universum o att livet (växter, djur, etc) på jorden inte uppkommit; dvs hela universum är en stenöken. Att det inte finns ngt gudomligt vet vi redan eftersom tid inte existerade före bigbang.
  Man blir konfunderad eller så är det så att bigbangs utveckling innehåller redan där alla förutsättningar för att liv skall uppstå förr eller senare då de rätta förutsättningarna råder!!

 50. Salasso

  Klimatsans:

  http://klimatsans.com/2018/03/11/klimatfragan-indikerar-balansen-mellan-demokrati-och-fascism/

 51. latoba

  #44:
  Länk till Jacob Nordangårds blogg Pharos:
  http://pharos.stiftelsen-pharos.org/

 52. Lasse

  #50 Salasso
  Det inte högt i tak i klimatkyrkan.
  Expressen får kommentarer från både M och S som fördömer deltagandet i konferensen.
  Tydligen ber de om fullständig lydnad. Det hade varit relevant om det var en religion!
  Men kanske är ex-pressen som förebådar etablerade partiernas förfall. Sen frågar de om varför extrema partier går framåt!
  Lika illa här: http://notrickszone.com/2018/03/11/climate-skeptic-kicked-off-tv-show-for-proposing-alternative-theory-go-straight-to-a-psychiatric-hospital/#comments

 53. Sören G

  #46
  Ja, om livet på Jorden utplånades då så har det ju i så fall uppstått igen och visar därmed att liv uppstår så fort förutsättningarna finns.

 54. Roland Salomonsson

  Vill påminna om att CO2 i atmosfären har ÖKAT med 0.01% de senaste ca 100 åren och att i huvudsak detta lett till ca 30% högre livsmedelsproduktion. Trots att världsbefolkningen har ökat med några miljarder, så har vi ännu inte de ”utlovade” generella hungersnöderna globalisterna via FN utlovar. Ganska avslöjande.

  Under årmiljonerna har CO2 i atmosfären svängt men i huvudsak legat på nivåerna 0,06-0,08%, vilket inneburit enorm frodig växtlighet, vilket även triggat av sig på det ”högre” livet. Faktiskt är det så att det aldrig har uppmätts så låga CO2-halter som efter senaste glacialen under den hittills ca 3 miljoner år gamla istiden. Andra mätningar visar att perioden mellan glacialer normalt varit ca 10-15000 år, vilket innebär att mänskligheten har 3000-4500 år på sig att förbereda inför nästa glacial om ca 80000 år.

  Nu är sannolikt CO2 inte den växthusgas globalisterna skräms med, så vill mänskligheten ha en grönare jord med mindre med ökenområden resp tundror, beskogade bergssidor, så gäller det att börja producera mer CO2. Till skillnad mot GMO-grödor, vilka endast växer gynnsamt på odlade områden medan omkringliggande natur snarast förgiftas (värst är gifterna som sprider sig rakt ut i haven där förgiftningen långtidsverkar i jordens troligen viktigaste livsmiljöer – regnskogar släng er i väggen, så innebär ökad CO2 att ALLT LIV på jorden gynnas.

  Någon räknade ut att med CO2 på ca 0,08%, så kan hälften av jordens brukade marker återställas till naturen och ändå kan samtidigt ca 10+ gånger dagens världsbefolkning försörjas. Till nästa glacial MÅSTE mänskligheten ha löst sina problem och fortfarande organisera ”mänskliga” samhällssystem.

 55. Bernt Ekholm

  Sten Kaijser

  ” när jag berättade att jorden blivit grönare, vilket gjorde att han bad om en referens till detta.Det har han fått.”

  Önskar tillgång, om möjligt, till ovan nämda referens!
  Tackar på förhand.

 56. latoba

  Ericson i Gubbhult har på sin hemsida http://www.ericsoniubbhult.se/ presenterat Temperaturdata från norska Tromsö

 57. latoba

  Ericson i Gubbhult har på sin hemsida http://www.ericsoniubbhult.se/
  presenterat Temperaturdata från norska Tromsö

 58. Henrik

  #55
  Här är en tweet med bilder från NASA. Den första är ifrån september 1997 och den senare ifrån september 2017 (klicka på bilderna för full storlek):
  https://twitter.com/EcoSenseNow/status/972145504460029953?s=19
  Det finns en skojig film där du kan följa utvecklingen här:
  https://svs.gsfc.nasa.gov/4596

 59. Bernt Ekholm #55

  Det finns ett par referenser, båda från 2016

  https://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/carbon-dioxide-fertilization-greening-earth

  https://www.nature.com/articles/nclimate3004

  och som du ser är det inte ”skeptiska referenser

 60. Rider

  OT

  < 97% och faller?

  http://www.breitbart.com/big-government/2018/03/12/in-startling-reversal-scientific-american-counsels-people-to-chill-out-over-global-warming/

 61. Lars Cornell

  #17 Strumpan
  Det är en intressant tråd.
  Men om vi accepterar kol, vatten och energi (#5 #16 #22 #23 #26 #37 #46 och i synnerhet #24 P.L. och #39 Kaijser) så finns det nog inte andra livsformel än ungefär de vi har nu.

  Om det finns andra livsformer måste det finnas andra grundvillkor.

  #32 Sten Kaijser beskriver utvecklingen på ett bra sätt. Evolutionen har gått och går mycket fortare än vad Darwins evolutionsteori (det naturliga urvalet) medger. Det finns nu förklaringar till det, men jag är inte rätt person att beskriva.

  #53 SörenG.
  Att livet på jorden skulle utplånas är mycket osannolikt. Det finns livsformer kilometervis ned i berggrunden, vid varma CO2 källor och i polarisar. Att allt det samtidigt skulle utplånas är mycket osannolikt.
  När en katastrof inträffar blir det ’bara’ för kvarvarande liv att börja om evolutionen. Resultatet blir inte lika, men i princip blir det likartat.

 62. Göran A.

  Att vi har en massa fattiga i världen och svält kan ställas upp på följande sätt.

  Väst – Fattiga världen
  Kapitalism – Socialism

  Sverige har bidragit mycket till att människor hålls i fattigdom genom att subventionera socialistiska regimer. Kanske jag tar i om jag säger att fattigdom är en medveten handling.

 63. Strumpan

  Även om även jag också tror att liv uppstår ganska enkelt under rätt förutsättningar så finns så vitt jag vet inga bevis på att liv uppstått mer än en gång på jorden. Det gör att sannolikheten att det uppstår hamnar någonstans mellan väldigt sannolikt till oändligt nära noll. Så länge vi inte hittar bevis på annat liv (på jorden eller annorstädes) så kan vi inte utesluta att det är det senare alternativet som är det rätta.

  Något som jag definitivt tror är betydligt ovanligare är flercelliga organismer ute i universum. Där känns det som som att väldigt mycket ska falla på plats innan det händer. Och det förutsätter så klart att annat liv skulle vara baserat på något som liknar det vi kallar celler. Ännu svårare är givetvis uppkomsten av komplexa flercelliga organismer.

  Ser man till sist på förutsättningarna att evolutionen av komplexa livsformer leder till intelligenta dito tror jag är små. Det verkar som att intelligens är en ganska överskattad del av att vara evolutionärt framgångsrik. Först när många turer av sammanträffande gjorde att ett tillräckligt intelligent djur uppstod verkar det som att det gav en sådan fördel att evolutionen sprang iväg vidare åt det hållet.

 64. sibbe

  På tal om fake news: i morse i STV text: Överskriften: Japan sörjer över Fukushima- katastrofen.
  -som ju bara var en katastrof för aktieägarna. Totalförlust av material, men utan en enda död direkt genom olyckan. Och, ju, även tyska ZDF nyheter hade samma på tyska. Om man påpekar sådant blir man bannlyst från kommentarsidorna…

 65. Strumpan #63

  Jag instämmer till stor del med vad du skriver. Det finns dock en del saker som pekar mot att om liv uppstår så är det mycket möjligt att det påminner om åtminstone det tidiga livet på jorden.

  Den första är ju att det är samma grundämnen överallt, så att det finns inte så mycket att välja på. Vidare så är ju väte, kol och syre (i jag tror den ordningen) några av de vanligaste ämnena i universum. ”Liv” borde ju vara metabolism + reproduktion. Reproduktionen kräver antagligen någon form av ”informationsöverföring” och slutligen så borde det finnas någon form av ”lokalisering” varvid ”fettblåsor i vatten” kan vara en lämplig form.

  Men jag tror nog att primitivt liv inte är helt ovanligt i universum, medan som jag skrev i inlägget en utveckling till ”intelligent liv” borde vara mycket ovanligt.

  Dessutom finns ju frågan om ”samtidighet” på stora avstånd i universum.

 66. Strumpan

  #65
  ”Dessutom finns ju frågan om ”samtidighet” på stora avstånd i universum.”

  Ja, om intelligent liv är ovanligt så ska det vara en väldig lyckträff om SETI ska lyckas hitta något som råkar passera precis när vi råkar stå på vår topp här på planeten. Vi kanske missade tecken på intelligent liv med flera miljarder år.

  På tal om ”samtidighet”. Universum antas väl vara drygt 13 miljarder år gammalt, hur stor del av den tidrymden kan det tänkas ha funnits förutsättningar för liv att uppstå? Jag tänker bl.a. på att de tyngre grundämnena har sitt ursprung i gamla stjärnor, främst de som slutat som supernovor. Den första generationens stjärnor borde alltså inte ha haft förutsättningar till jordliknande planeter? Å andra sidan är väl livslängden för de jättestjärnor som ger upphov till supernovor väldigt kortlivade i förhållande till vår egen sol?

 67. Björn

  Strumpan [63]; ”Det verkar som att intelligens är en ganska överskattad del av att vara evolutionärt framgångsrik”. Intelligens förutsätter ett medvetande, för utan medvetande kan du inte vara intelligent. Evolutionärt har denna kombination lett till mänsklighetens överlägsenhet. Du kan med ditt medvetande följa den yttre verklighetens kvalitativa egenskaper. Du kan ”se” projektioner av dina egna tankar i din hjärna. Vi kan också med vår intelligens och kunskap, triggas att skapa nya hypoteser om exempelvis klimatsystemet, när den gängse berättelsen inte stämmer med vår egen interna modell av verkligheten. 🙂

 68. Håkan Bergman

  Undrar om inte biten upp till encelliga organismer är den svåra. Väl där har man ju dom nödvändiga delarna i legosatsen, eller meccanot om ni föredrar det, Sen är det ”bara” att kombinera vidare.
  Intelligens tror jag mycket hänger samman med synen, hos alla ryggradsdjur sitter ögonen i nära anslutning till hjärnan, det är stora informationsmängder att överföra och processa. Lite mindre om man lever i vatten eller krälar på marken, och lite mer om man lever i ett träd och behöver kalkylera avståndet till en gren man behöver svinga sig till. Ramlar man sen ner från trädet och börjar gå upprätt blir synfältet betydligt större, mera information att processa och behov av en större hjärna. Men vad ska hjärnan göra när det blir mörkt? Var det så den började leva ett eget liv, blev medveten och intelligent?

 69. Sören G

  De första stjärnorna som bildades efter ”big bang” eller vad det var som var början innehöll inga tyngre grundämnen än helium (möjligen något litium). Man räknar väl med 70 % väte och 30 % helium. Det innebar att inga planeter med tyngre grundämnen kunde bildas.
  Först flera stjärngenarationer senare när tyngre grundämnen byggts upp i jättestjärnors inre och som exploderat som supernovor och berikat det interstellära mediumet med tillräckligt mycket tyngre grundämnen kunde solsystem med planeter av jord-typ bildas.
  Frågan är om det fanns så många jordliknande planeter som uppstått tidigare än vår.

 70. tty

  Apropå när livet uppstod på Jorden så har det diskuterats en hel del om effekten av ”the late heavy bombardment” ett intervall med intensivt bombardemang av asteroider som inträffade för 3,8-4,1 miljarder år sedan. Det är väl dokumenterat på Månen där det bl a anses ha gett upphov till de stora ”haven”. Här på Jorden är de äldsta kända bergarterna just 3,8-4,0 miljarder år, vilket knappast är en tillfällighet. Det finns visserligen enstaka zirkonkristaller i dem som är äldre (4,2 miljarder år) och som tyder på att Jorden hade en fast skorpa och hav redan då.

  När uppstod då livet på Jorden? En intressant ledtråd är att studier av enzymsystem tyder på att allt liv på Jorden ytterst härstammar från ”hypertermofiler” alltså organismer som tolererar extremt höga temperaturer (>100 grader). Kanske uppstod liv redan före ”The Late Heavy Bombardment”, men bara de organismer som klarade av att överleva ”det stora bombardemanget” kom att ge upphov till det liv som finns på jorden nu.

 71. Lars-Eric Bjerke

  Sten,
  Om man ska tro Max Tegmark i hans bok ”Vårt matematiska universum” finns det troligtvis ett oändligt antal universum och då också ett oändligt antal universum, som har minst en planet, som är nästan precis likadan som jorden, med en fysikprofessor som heter Sten.

 72. tty

  #41

  ”Kom också ihåg avkomma mellan neanderthalare och cro magnon.”

  Homo sapiens och Homo neanderthalensis hade varit åtskilda i ca 500 000 år. De kunde hybridisera, men tydligen bara nätt och jämt.

  Betänk följande:

  Det finns inga Y-kromosomer från neandertalare i nutida människor, och inte heller några gener som har med manlig fruktsamhet att göra.
  Detta är ett välkänt mönster från andra hybridiserande arter som mycket starkt indikerar att manliga sapiens/neandertalhybrider var sterila.
  Dessutom finns inget mt-DNA från neandertalare kvar i nutida människor. Det pekar på att alla neandertalgener i moderna människor härstammar från korsningar mellan neandertalmän och sapienskvinnor. Den motsatta kombinationen måste antingen ha varit extremt sällsynt eller inte lett till fortplantningsduglig/livsduglig avkomma.

  Likartade förhållanden tycks gälla sapiens/denisova-hybrider men är mindre säkert eftersom vi har mindre information om Denisova-genomet.

  Det är f ö väldigt svårt att sia om hur olika två arter måste vara för att inte kunna hybridisera eller hur länge de måste ha varit åtskilda. Det finns exempel på arter där skillnaden mellan arterna är så liten att vi inte säkert kan påvisa den i DNA:t, men som är reproduktivt isolerade, men också exempel på taxa som varit isolerade i mer än 5 miljoner år som fortfarande kan hybridisera (kanadagås och grågås t ex, där ungarna visserligen blir sterila)

 73. Ingemar Nordin

  Sören G #69,

  ”Frågan är om det fanns så många jordliknande planeter som uppstått tidigare än vår.”

  Det beror väl på hur och när de tyngre grundämnena uppstod. Enligt en del forskare så är de tre första minuterna efter Big Bang en alltför kort tid för de tyngre grundämnena att uppstå, och supernovorna därefter alltför få för att kunna förklara uppkomsten av alla de tunga grundämnen som finns hos stjärnorna idag.

  En konkurrerande (eller möjligen kompletterande) teori till supernoveteorin är neutroninfångning. Enligt den senare teorin så kan tunga grundämnen skapas utan supernovor, men där gasmoln innehåller stora mängder neutroner kan få H- och He-kärnorna att helt enkelt successivt bygga upp sig genom neutroninfångning och tillkommande protoner.

  Trots allt så upptäcker ju astronomerna planetsystem på löpande band. Och mellan 3 minuter efter Big Bang och eventuella planetsystem som uppstått före vårt systems uppkomst (ynka 4,5 miljarder år) så finns det ju eoner av tid.

  http://www.kosmologika.net/Stars/Elementsyntesen.html#Neutroninfangningsprocessen

  Här är problematiken och teorin förklarad bättre (jag kan dock inte gå i god för hur vederhäftig källan är, men det låter spännande):

  http://www.sofia.linnea.com/~akejean/kapitel9.html

  Förlåt Sten, detta blev visst väldigt OT.

 74. Lasse

  Dagens nyheter propagerar för miljözoner för att tackla luftmiljön.
  Såhär långsamt går utsläppen mot noll
  Vi är på noll 2030 om inget görs-i alla fall för dem som bor högt:
  http://miljobarometern.stockholm.se/luft/kvavedioxid/kvavedioxid-arsmedelvarden/

  Inget fel med ren luft-men renast är den utanför storstaden-av någon anledning!

 75. Strumpan

  Något jag låg och funderade på igår. Finns det tecken på livsskapande processer som pågår på jorden i detta nu? Jag tänker på processer som Miller/Urey-experimentet visade på eller liknande. Eller kan det vara så att rätt betingelser bara fanns i ett kort fönster i Jordens historia?

  För att vända på det hela. Kanske ”the late heavy bombardment” skapade unika förutsättningar som var nödvändiga för livet uppkomst?

 76. Guy

  tty # 72

  Det är alltid kul att läsa fördjupad insikt. Man lär sig nytt varje gång, Tack för det.

 77. Håkan Bergman

  Tänk vad utvecklingen grundad på den fossila energin kan göra för även dom fattigaste bland fattiga. Hur såg det ut innan utvecklingen för åtmistone en del av mänskligheten möjliggjorde sånt här?
  https://www.dn.se/nyheter/varlden/byar-evakueras-nar-cyklonen-elikiam-drar-mot-land/