Öppen Tråd

snöslask

Dom säger att värme är på väg. Fan tro’t. Veckans öppna tråd för fri diskussion om väder, klimat och energi.

Trevlig Helg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. En fundering jag har haft en tid.
  Jag har följt bloggen rätt många år nu med stort intresse och lärt mig en hel del.

  Ett problem som jag säkert delar med flera är att jag har inte någon akademisk bakgrund och i och med det är det ibland svårt att hänga med i alla resonemang här.
  Jag inser att så kommer det nog alltid att vara då det avhandlas vetenskap men, med tanke på att det är valår så kanske några inlägg då och då kunde vara för oss. Lite av ”klimatpolitik för dummys”.

  Jag tror detta skulle bredda läsekretsen samtidigt som många av oss kan skärpa upp argumenten vid fikabordet på jobbet.

 2. latoba

  Anders Löfqvist har idag en tydlig och bra insändare/replik i Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning .
  https://www.ekuriren.se/replik/replik-vindkraft-i-stor-skala-ar-en-felsatsning/

 3. #1 Nostradamus

  Vi försöker komplettera KU med mer lättförståeliga förklaringar till klimatets fakta. Titta här:

  http://klimatsans.com/aktuellt-4/

  Välkommen på ett besök !

 4. #3 Sture Åström

  Självklart läser jag klimatsans med stort nöje.

 5. Lennart Bengtsson

  Jag kan försäkra att värmen blir kortvarig. Från och med onsdag är det kallväder som gäller. Prognoserna verkar ganska entydiga därvidlag.

  Lennart

 6. Bengt Abelsson

  Framtiden är utstakad.
  ”The well-established climate physics and energy economic computer simulations at PIK are to be increasingly supplemented in the coming years by the use of artificial intelligence to analyze complex dynamic processes as well as big data as can be found in satellite observations and ice drilling cores, but also in financial markets and social media such as Facebook.”
  Från pressmeddeland från Potsdam, angående att Schnellnhuber avgår och ersätts av Edenhofer / Rockström.

  Vad kan gå fel: Använda artificiell intelligens för att analysera facebook och dymedelst förutspå framtiden?

  Då gör de bättre ifrån sig i Australiens BoM, superdatorn används för att ”bryta” bitcoins och metrologerna får använda teblad och fiskrens.

 7. tty

  #6

  Artificiell intelligens är ungefär som Bayesstatistik, det är ”inne”, det låter imponerande, det är lätt att få de resultat man vill, och nästan ingen förstår sig på det. Kejsarens nya kläder kort sagt.

 8. Bengt Abelsson

  #7

  Kan det vara som med proteser, om ett ben saknas kan man använda ett artificiellt?

 9. Leif

  Nostradamus. Jag har en naturvetenskaplig akademisk utbildning på 6 år och har läst lite meterologi och klimatologi i Uppsala också. Det är alltid svårt att hänga med i de teoretiska resonemangen här! För de flesta som mig tror jag.

 10. tty

  #5

  Och östra Nordamerika tycks samtidigt råka ut för ännu en ”nor’easter” med snöstorm i New England och frost ända ned till Alabama-Georgia.

 11. latoba

  Jag har fått insändarförfattarens tillstånd att dela hans insändare i Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning:

  Replik: Vindkraft i stor skala är en felsatsning!
  Tidningen publicerade en insändare som mest liknar en reklambroschyr för vindkraft. Jag har tidigare tänkt: ”det låter väl bra med gratis el från vinden”. Det var innan jag satt mig in i frågan. Svenska politiker avser att täcka 1,5 procent av Sveriges yta med vindkraftverk för att kunna producera intermittent el när vi redan har fossilfri el som täcker landets behov. Intermittent elproduktion kräver att elnätet förstärks till en kostnad av cirka 120 miljarder kronor. Statens offentliga utredningar, SOU, konstaterar att det inte är försvarbart ur ekonomisk synpunkt.

  SOU skriver också att region 3, dit Södermanland hör, bör utveckla biogasproduktionen då den inte är lämplig för vindkraftindustri! Utan elcertifikat, som konsumenten ska betala, är vindkraft inte lönsamt.

  Markägare lockas med arrendeavtal upp till 160 gånger mer betalt per år än vad marken producerar. I beslut som tillåter vindkraft saknas cirka 1 miljon kronor per verk för nedmontering, vilket torde drabba svenska skattebetalare.

  Kostnaden för återställande av marken inte medräknad. Kvadratkilometer av Sveriges land blir täckt med betongfundament. Vindkraften ägs till allt större del av utländska investerare som utnyttjar Sveriges subventionspolitik!

  I vårt pris ingår att 1,5 procent att skogen skövlas, mängder med djur, natur och människor utsätts för infraljud och hörbart buller. När allt fler drabbas av stressrelaterade sjukdomar är en sådan nedgrisning av vår natur oförsvarlig.

  Forskare har kommit fram till att växtligheten minskar upp till 15 procent kring vindkraftverk (Remote Sens 2017,9,332). Insektsförekomsten har allvarligt minskat i Europa och vindkraften bidrar inte till ökning av insekter även om den dödar en stor mängd fåglar och fladdermöss.

  Eskilstunas politiker har slösat bort skattepengar på olönsam symbolpolitisk vindkraft i flera omgångar: Samkraft Gävle och Rödstahöjden Sollefteå kommun, skandalösa beslut om att tillåta vindkraft i tystområdet Duvhällen och bygglovsbeslut i Kafjärden.

  Vindkraften ger endast cirka 25 procent av installerad effekt. Den som påstår att vindkraft kan ersätta kärnkraft måste ha gått i en betygslös skola eller skolkat från fysiklektionerna. Etablering av vindkraft i stor skala kräver bättre beslutsunderlag – sakligare debatt.

  Ökad självförsörjningsgrad med hjälp av solpaneler och biobränslen är en rimligare målsättning här, än att vi skall försöka lösa Tysklands ”Energiwende” med vindkraft från ett område med dåliga vindförhållanden. Vindkraft i stor skala är både ekonomiskt och klimatmässigt en felsatsning!

  Eskilstuna kommun borde satsa på solenergi och biogasproduktion. En sådan satsning innebär bättre beslutskvalité och har större acceptans och är mer begriplig för kommunens väljare/skattebetalare.
  Anders Löfqvist
  Stora Sundby

 12. Bengt Abelsson

  En till notis från Ahlman (1953):

  ”Seven new southern species of birds have begun breeding in Ice-
  land within the last 50-60 years, there has been a consider-
  able increase in the wintering of partly non-migratory
  species, and there has been a very noticeable increase in
  winter visitors and vagrants from the south. No less than
  37 new species or subspecies of birds have been added to
  the Icelandic list since 1938, and at the same time some of
  the few arctic and high-arctic species have disappeared.”

 13. tolou

  Stockholms medeltemperatur toppade 2006 med i snitt nära 8,3°C och tätt följt av 2007 med 8,2°C.

  2014 var tredje varmaste året på strax under 8,2°C och 2013 som fyra med 8,0°C.
  2015 kom på plats fem med 7,9°C. Under 2016 är temeraturen på väg neråt 7,4°C , och även 2017 blev ändå kallare runt 7,2°C.

  http://i273.photobucket.com/albums/jj237/tolou1/Temp_sthlm_shifted_zpsrpuqpms6.png

  Detta är års-medelvärdet av rullande 12m genomsnittstemp, förskjutet 1 år bakåt. Detta för att filtrera bort enskilda månaders värden och kunna se verklig medeltemperatur. Bygger på samma data som SMHI från Bolincentret:
  https://bolin.su.se/data/stockholm/homogenized_monthly_mean_temperatures.php

  SMHI’s Stockholms serie visar bara december varje år och är exponerad mot 12m värdet i December bara. Just December kan vara lite nyckfull och gör inte alltid rättvisa för året som helhet.
  https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/stockholms-temperaturserie-1.2847

  Deras noteringar visar på December 2014 som varmast, följt av December 2015 då.
  Men min rullande månadsserie är nog bättre isåfall.

 14. Karl Eider

  #7 tty

  AI är på väg att bli mer och mer användbar i takt med att datorkapaciteten ökar. Dock är det som det mesta inom mjukvara, det måste matas med bra indata för att ge ett användbart resultat.

 15. Bengt Abelsson

  #13

  Ja, med facebook som indata så blir det nog bra, till slut.

 16. lennart back

  Fullständigt OT men jag undrar om Uppsalainitiativet somnat lagt av eller har dom flyttat bloggen?

 17. lennart back

  Skall vara: Fullständigt OT men jag undrar om Uppsalainitiativet lagt av eller har dom flyttat bloggen ? Jag saknar redigeringsknapp.

 18. Roland

  #5 Lennart Bengtsson

  En fråga Lennart om jag nu förstår det hela rätt så har Sverige nu nettoutsläpp på CO2 ( att vi suger in mer CO2 än vad vi släpper ut ) är det korrekt uppfattat?

 19. Lasse

  Vilken vacker bild-den får mig att trivas hemma!

  Det har kommit lite om global avkylning:
  https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180305160208.htm
  Kopplingen mellan rök från bränder som ger avkylande effekt.
  Detta via rök moln och aerosoler.
  ”..cooling effect of aerosols on the Earth’s climate system, which may have masked the greenhouse effect of CO2. ”
  Detta har jag envist försökt förmedla via denna länk:
  https://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/BAMS-D-11-00074.1
  Här visar man hur globala temperaturen påverkats under olika tidsperioder.
  Uppmätt instrålning visade:
  1950-80 Kyldes globalt.
  80-2000 Värmdes globalt
  2000- Asien kyls och resten värms.

  Frågan är om omfattningen av bränderna har ökat eller minskat?

  Nostradamus efterlyser en enkel förklaringsmodell som visar att CO2 alarmister överdriver kopiöst.
  Fråga dem om de visste att vi har 15-20% fler soltimmar och om detta påverkar temperaturen?

 20. Ingemar Nordin

  tty #7,

  Liknelsen med Bayes statistik (teorem som bygger på Bayes deduktion inom sannolikhetsläran) är bra. Du får absolut noll ytterligare information ut än vad du redan har stoppat in i kalkylen. AI följer, av naturliga skäl, samma logiska lagar. Det enda som möjligen kan ändras är din subjektiva kunskapssituation genom att du kan utnyttja AI för att lära dig vad som följer ur ett givet logiskt system samt en utsållning konsekvenser som inte stämmer med erfarenheten.

  Man bör vara medveten om att varje matematiskt formulerad ekvation inom fysiken innehåller ett oändligt antal konsekvenser, varav kreatören (t.ex. Newton eller Einstein) bara varit medvetna/subjektivt om ett mycket begränsat antal. Det är upp till andra forskare (eller AI-system) att avfärda vissa konsekvenser eller att utveckla andra.

 21. Bengt Abelsson

  För den som fortcarande tvivlarpå den uttalade agendan hos varmistas:

  We close with a quote from Schellnhuber from his own study, published in the year 1998, and entitled “Geocybernetics: Controlling a Complex Dynamical System Under Uncertainty”; and which confirms Wippermann’s grave reservations and critical observations: “While the borders of nation states have become almost irrelevant to global economic players (for instance) after the end of the Cold War, human and natural rights are still confined and dominated by thousands of frontiers. This situation can only be overcome by giving up a good deal of national sovereignty and establishing a true regime of global governance. As a prerequisite, the rather symbolic parts and pieces of the UN system must be transformed into powerful supra-national institutions: allons corriger le futur!”

  Vad kan gå fel med att låta FN bli en supermakt?

 22. Lars Cornell

  #21
  ”Vad kan gå fel med att låta FN bli en supermakt?”

  Svar – ALLT !

  Ledaren för detta Global Governance kan heta Hitler, Mao, Stalin eller Rockström, Wijkman, Obama, Baylan och Fridolin. Det spårar ändå alltid ur med katastrof för människorna.

 23. L

  Det är inte datorerna (AI) som blivit smartare, det är människorna som blivit dummare.

 24. Strumpan

  En liten reflektion jag gjort när jag planerat sommaren äventyr. Jag och min son tänker bestiga Kebnekaise i sommar. Höjden på sydtoppen har minskat sakta men säkert sedan länge och orsaken lär ju vara en längre avsmältningssäsong och kanske även högre temperaturer.

  Men när vi planerat så har vi kollat en hel del på filmer på youtube för att bilda oss en uppfattning om äventyret. Det första som jag förvånades över var hur otroligt mycket folk som bestiger berget. Det verkar vara vanligt att man får stå och köa för att göra den slutgiltiga bestigningen. Vidaer reagerade jag på hur söndertrampat det blir av alla dessa människor i den sockriga konsistensen som glaciären har på ytan. Tanken slog i varje fall mig att allt detta trampande måste accelerera smältningen ganska rejält framförallt på själva toppen där alla ska upp och trängas. Tankar på det?

 25. Argus

  #24

  Första gången jag var uppe var 1963 (ingen trängsel) och senaste 2016 (ingen trängsel då heller) med åtskilliga ggr däremellan.

  Jo, toppen har ändrat karaktär, men en – relativt – svagt sluttande sista uppförsbacke med läskiga stup åt andra håll kvarstår. Och faktiskt så är denna sista uppförsbacke (typ 20m i höjd) ändå så pass brant att man måste förlita sig på *snöpartierna* för att komma upp utan stegjärn. Under snön finns isen, och är den bar återstår bara att förlita sig på stegjärn.

  Men, nej. Jag tror inte själva kringtrampandet har någon signifikant inverkan på avsmältningen.

  Visst finns ett avsevärt vandrartryck. Många vandrare finns på leden både på väg upp och ner. Det absoluta flertalet räknar med att gå både upp & ner på samma dag, vilket är helt klart utan vidare görbart utan större uppoffringar ehuru rätt jobbigt. Men det är rätt skräpigt.

  Nyligen anlades också en del ’trappor’ av inhyrda sherpas. Har inte provat dessa själv.

  Tips: glöm ej förstärkningskläder, räkna med att dimma plötsligt inträffar (3m sikt), räkna inte med att nå toppen – är det dimmigt blir det olustigt – ser du toppen OK.
  Är vädret tjänligt är utsikten och känslan övermåttan härlig.

  97% av alla bestigare har Keb fjällstation som utgångspunkt. Rip off varning härmed utfärdad. Och för Ladtjoluspebryggan och Nikkaluokta.

  God Tur

 26. Svempa

  #7 tty #20 Ingemar Nordin

  Det gäller att inte blanda ihop olika AI inriktningar. Det som idag väl har visat bäst resultat är Deep Learning, systemstrukturer för självlärande system där man inte i förväg matar in orsakssamband utan letar mönster/egenskapskluster i mångdimensionell data. Det som dock krävs är stora mängder av representativ data. Inom t.ex bildigenkänning och analys av medicinska data har stora framsteg gjorts. Vad gäller klimatområdet finns ju dock problemet att representativ data inte finns alls för diverse kända och okända påverkansfaktorer. Därför kommer implementering av AI inom detta området antagligen inte att ge särskilt mycket.

 27. Svempa

  Google har online kursen i machine Learning och deras program tensor flow. Här finns en kort introduktion

  https://youtu.be/0mK52UsOj-U

 28. tolou

  Graf i #13 som inte är förskjuten 1 år.
  http://i273.photobucket.com/albums/jj237/tolou1/Temp_sthlm_zpszcufcy36.png

 29. tolou

  Jädra Photobucket… jaja

 30. tolou

  Bild som i #13
  http://forumbilder.se/H68JD/temp-sthlm-shifted.png

 31. Håkan Bergman

  När jag gick ut idag så upptäckte jag nåt nytt, jag bor i en bostadssrätt och föreningen är mycket välskött, tack för det. Vi har såna här wall-pads nere vid porten för information och idag var där ett meddelande om att elförbrukningen för våra garageplatser, jag minns nu inte på rak arm hur många vi har och dessutom delar vi dom med en grannförening, skjutit i höjden och som en följd av det hade man nu stängt av all el utom motorvärmaruttagen i garagen. Jag kan ju så klart inte komma ifrån misstanken att några grannar skaffat elbil alternativt laddhybrid och tänkt sig att arbetspendla gratis vad avser bränslekostnaden, vi har inte mer än runt två mil in till Stockholms city så man täcker in rätt mycket med bara en laddhybrid.
  Jag kan inte tänka mig att föreningen skulle ha nån skyldighet att tillhandahålla gratis ”bränsle” till några få, det handlar säkert bara om nån handfull bilar idag, men i förlängningen så skulle man dessutom få uppgradera garagens elanslutning till stora kostnader. Vi har som sagt bra koll på ekonomin, men frågan är hur det ser ut i andra föreningar, nåt att följa upp för andra som bor i bostadsrätt!