Mail från GISS

GISS kontoret
I tråden under mitt inlägg Sanningen enligt GISS lovade jag att ta kontakt med GISS för att höra med dem direkt hur de reonerar.  Jag gjorde så.
Jag skickade med mitt excelark med alla siffror från Isländska meteorologiska institutet samt mina grafer och även GISS grafer från deras dataset ”after removing suspicious records”. Jag frågade helt enkelt vad de har gjort i det nya datasetet och varför. Det här är det svaret jag fick:
——————————–
Hello Ms. Krantz,
Until mid December we based our analysis mostly on the station data collection ”GHCN version 2” that we downloaded from NOAA/NCDC’s public web site. Since that collection is no longer updated, we switched to the ”adjusted GHCN version 3” data.
We cannot use the unadjusted data since they contain well-known and well-documented errors and discontinuities. NOAA/NCDC developed and publicized an automatic method to locate and adjust outliers and discontinuities. That method works well for many of the documented cases (some of which were already corrected in version 2) but also makes adjustments that were not present in version 2. It seems that some stations in Iceland fall into that category, since the data you received from the Iceland Met Office look very similar to the version 2 data.
As far as the GISS changes to those records are concerned: None of the suspicious data we removed belong to Iceland stations; however our homogenization which adjusts non-rural stations to have a long term trend similar to the surrounding rural stations interestingly seems to have reversed most of the NCDC adjustments for the 3 stations you investigated.
For any further details about data for individual stations you would have to contact NOAA/NCDC at NCDC.GHCNM@noaa.gov or look at their documentation.
Thank you for your interest,
Reto Ruedy
——————————–
De menar alltså att den gamla databasen (NCDC) inte längre uppdateras och därför har de skapat det nya datasetet. Där gör de justeringar för att få bort urbaniseringseffekten men (intressant nog) verkar det som att deras justeringmetod reverserar justeringar gjorda enligt den gamla metoden (NCDC).
Nästa steg borde ju vara att återvända till islänningarna och fråga efter alla stationer samt vilka som räknas som ”rural”. Eller jag kanske skall börja med att fråga GISS vilka lantligt belägna stationer de har använt för sina justeringar och därefter återvända till islänningarna?
Vad tycker ni?
PS Om ni tycker att ni känner igen restaurangen i bottenvåningen så är det alldeles riktigt. GISS kontor ligger i samma hus som restaurangen där Seinfeld spelades in.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Stort Tack och God Morgon Lena!
  Det vore jätteintressant att få höra islänningarnas uppgifter om vilka stationer som berörs av UHI.
  Det är verkligen trist att inte kunna lita på GISS.

 2. tty

  Som ”rural” räknas vilken station som helst inom 1200 km radie som uppfyller ”nightlights”-villkoret, d v s inte har några starka ljus i närheten på satellitbilder. Jag har kollat hur det fungerar på svenska stationer, och den viktigaste faktorn är hur pass dåliga koordinaterna är i GHCN. Jokkmokk (där stationen i verkligheten ligger på flygplatsen) är t ex en ”nollstation” eftersom koordinaterna placerar den mitt i en sjö, stationen i Halmstad (också på flygplatsen) ligger i GHCN mitt ute på ett gärde en halv mil öster om Halmstad o. s. v. Så i praktiken kan  nog ”rural stations” betraktas som ett i stort sett slumpmässigt urval av stationer inom 1200 km avstånd.

 3. Peter Stilbs

  Om bluffmakarna på GISS kan man läsa sammanfattande här och här.  NOAA verkar inte vara bättre.
  Man förundras över att de får hålla på.

 4. Elling Disen

  Skicka Jerry, Kramer och George for att spela inn en ny serie klimatkomik

 5. Mycket bra jobbat Lena!
  Fortsätt!

 6. Sten Kaijser

  Hej Lena,
  jag säger (skriver) som Ingvar – snyggt jobbat!!

 7. Bertel

  Grävande jounalistik.  Utmärk Lena.
  Denna ”fibblande” med mätstationer(beskrivning av dess läge)/mätvärderna/temperaturdata mm gör mig minst sagt förudrad över, hur det är ställt med opartiskhet/noggranhet/saklighet/mm hos tex GISS.

 8. pekke

  Så de ändrar tolkningen av gamla mätdata där man bara läste av vissa tider på dygnet för att de skall passa moderna mätmetoder där automatstationer läser av hela tiden samt att de ” justerar ” för ändrade lokala förhållande.
   
  Kallas inte det historieförvanskning ?

 9. Åke N

  Enligt RUTI har 0,5 graders nedkylning försvunnit under perioden 1950 – 1978:
  http://hidethedecline.eu/pages/posts/ruti-global-land-temperatures-1880-2010-part-1-244.php

 10. Åke N # 9
  Tack för länken. Jag har läst lite om RUTI-projektet förut men har inte förstått om de har publicerat resultatet i någon vetenskaplig tidskrift eller vad som har hänt?
  Vet du kanske mer?

 11. Tage Andersson

  Ang GISS svar ”Until mid December we based our analysis mostly on the station data collection ”GHCN version 2″ that we downloaded from NOAA/NCDC’s public web site. Since that collection is no longer updated, we switched to the ”adjusted GHCN version 3″ data.”

 12. Tage Andersson

  Ungefär hälften av mitt inlägg #11 föll bort. Så här ska det vara:
  Ang GISS svar ”Until mid December we based our analysis mostly on the station data collection ”GHCN version 2″ that we downloaded from NOAA/NCDC’s public web site. Since that collection is no longer updated, we switched to the ”adjusted GHCN version 3″ data.” 
  Varje nationellt institut genomför datakontroll och förmodligen även någon form av homogenisering. Metoderna är nog nationella och varierande mellan nationer. Vilka data har GHCN fått? Kan korrektioner införts dubbelt? 

 13. Åke N

  Lena #10.
  Jag vet nog lika lite som du. Stötte på detta av en slump, troligen via JoNova. Men jag tycker RUTI:s graf stämmer bättre med de grafer som gjorts (bl.a. av dig) med data från nationella data. Sedan har jag funderat på hur snacket om en ny istid under 1970-talet kunde uppstå om nedkylningen 1940 – 1975 var så modest som nuvarande globala grafer visar.

 14. Åke N

  Lite mer om RUTI:
  http://hidethedecline.eu/pages/ruti.php
   

 15. Bäckström

  Bra Lena!
  Fråga Giss vilka stationer de använt på Island, Därefter plockar du fram Islänningarnas data och jämför.
  Så får vi se.
   

 16. Thomas

  tty #2 så vad blev kommentaren när du påpekade detta för ansvariga?

 17. Slabadang

  Bra jobb Lena!
  Vad ”well known errors” innebär utgör själva grunden till misstron till GISS gata serier eftersom jag inte tror att det finns systematiska fel utan individuella påverkansfaktorer på stationer.
  Sanningen är att det regelverk de använder för justeringar är baserat och motiverat utifrån hur de vill att resultatet skall bli.
  Därför är det viktigt att publicera både ojusterade och justerade observationer som läget nu är utan att de vill erkänna det, en soppa av justeringar nationella och internationella. 
  Det gör inte att jag tror att ingen uppvärmning skett men möjligheterna att göra revisioner och utvärderingar av justeringar mycket mycket svårt. 

 18. Peter S # 3
  Tack för länkarna! Mycket upplysande.

 19. Slabadang

  Dubbelpostning borttagen på begäran av kommentatorn

 20. Slabadang

  Ingen smältning av Himalayas glaciärer på tio år!
  Enligt The guardian:
  http://www.guardian.co.uk/environment/2012/feb/08/glaciers-mountains
  Enligt Prof J Bamber:
  ”The new data does not mean that concerns about climate change are overblown in any way. It means there is a much larger uncertainty in high mountain Asia than we thought. Taken globally all the observations of the Earth’s ice – permafrost, Arctic sea ice, snow cover and glaciers – are going in the same direction.”
  Systematiken i slutsatserna känner vi igen vad observationer än säger så har CAGW folket ett minne som en guldfisk.Ordet ”osäkerhet” är under konstant missbruk och det borde skapas en parlör för CAGWs fikonspråk. ”Osäkert” kallas all analys av data som sågar samband med CAGW eller motsäger den. Vi har många bra exempel på detta och ett bra konkret exempel på detta är bla data på de globala stormarna.
   http://coaps.fsu.edu/~maue/tropical/global_running_ace.jpg
  Där ser vi att det inte existerar något möjligt samband alls, möjligtvis skulle vi kunna ha en hypotes om det omvända, dvs att CO2 minskar antalet stormar globalt. Det blåljugande IPCC med sitt Orwellska klimatfikonspråk kallar detta samband för ”osäkert”.
  Ordet är så smart missbrukat intill absurbdum och ligger som en CAGWmönstrad statistisk skallerorm och väntar på ett byte för falsk bekräftelse av CAGWteorin. Minsta avvikelse som kan TOLKAS att vara bekräftelse på CAGW får huggtänderna i sig och dramatiken vid tillfällena vet inga gränser. ”mycket värre än forskarna trott” ”snabbare än någonsin” ” studier visar tydliga bevis på” och avsmältningar som exempel uttrycks i GIGATON istället för promille.
  Bytet dör snabbt inom ramen för några år och skallerormen ligger och väntar på nya byten som blir allt mer sällsynta. Istället ökar hotet för att ett större byte såsom globala temperaturer och minskad havshöjningtakt istället trampar ihjäl den.
  Guldfiskarna glömmer ju snabbt alla sina alarmistiskt hysteriska påståenden och som J Bambers citat så väl avslöjar är den totalt ologiska slutsatsen om att resultaten inte påverkar CAGW teorin. Klart som fan att det gör om glaciörerna i Himalaya inte smält på tio år så är det bevis EMOT CAGW och inte tvärtom.
  Så smälter glaciärer i allt snabbare takt? Nej!
  Ökar stigninghastigheten i haven? Nej tvärtom minskar!
  Ökar den globala temperature i allt snabbare takt? Nej! den står stilla.
  Ökar de globala stormarna? Nej ! Tvärtom de är färre än på fyrtio år?
  CAGWs egegn Jesus då … hotspoten! Den där de alla CAGWare talar om men som ingen sett?
  Ökar antalet observationer som falsifierar CAGW? Jäpp! Här kan vi med bestämdhet hävda att att klimatvetenskapen är mycket sämre och värre än vi någonsin kunnat förvänta oss, samt att förtroendet för CAGWforskningen rasar i en takt vi kan likna vid att den nått sin fritt fallande tippingpoint, Kan vi anse denna analys som ”osäker”?
  Svaret är nej! Baserat på säkra observtioner kan vi konstatera att det är STENSÄKERT !

 21. Slabadang

  Snälla moderatorn! det blev en dublett ta, bort den första 🙂

 22. Håkan

  => Slabadang #19
   
  Detta kanske stillar den oro UI har haft kring Asiens färskvattenförsörjning pga Himalayas avsmältning.
  Artikeln från  UI 20/1 2010 där de tvingas ta avstånd från IPCC:s ”voodoo science” får ytterligare ett löjes skimmer över sig.
  ”Himalayas glaciärer kommer alltså med största sannolikhet inte alls att ha försvunnit om 25 år (inte ens i de centrala och östra delarna av bergskedjan, vilket var vad det spekulerades om i den artikel i New Scientist som var källa till påståendet i AR4), men det betyder naturligtvis inte alls att allt är väl. Glaciärerna är på tillbakagång, och med den nuvarande takten i uppvärmningen är det trots allt en tidsfråga innan de har försvunnit.Det är bara fråga om längre tid.”

 23. Skogsmannen

  Finns det ingen risk att Himalaya drabbas av en tipping point åt ”fel håll”, som gör att det smälter så lite att låglandet drabbas av vattenbrist?
  Dum fråga kanske, men ganska konsekvent i tidens anda, tycker jag…. 🙂

 24. L

  Glaciärer har väldigt lite med vattenförsörjning att göra.

 25. Slabadang

  Håkan!
  Tänk om vi istället för påhittade problem kunde diskutera verkligs möjligheter istället? Vilket genombrott

 26. tty

  Skogsmannen #23
  Det här om alla miljoner som är beroende av vatten från glaciärer är rent nys.
   I stort sett den enda effekt som glaciärer har på vattentillgången är att de i viss mån jämnar ut flödet i floderna över året, genom att lagra snö under vinterhalvåret och sedan försena avsmältningen under sommaren. I just Himalayas fall är emellertid även denna effekt försumbar, eftersom regntiden (monsunen) faller under sommaren och torrtiden under vintern då ju glaciärer av naturliga skäl inte släpper ifrån sig något vatten.
   

 27. Pelle L

  tty #26
  ”I stort sett den enda effekt som glaciärer har på vattentillgången är att de i viss mån jämnar ut flödet i floderna över året, genom att lagra snö under vinterhalvåret”
   
  Är detta verkligen korrekt?
  Jag vill minnas att det finns ett fenomen som kallas vårflod.
  (Eller fanns innan den globala uppvärmningen slog till med full kraft.)
  Det är väl inte en utjämning av säsongvariationerna i vattenföringen, utan tvärt om!

 28. Skogsmannen

  Hmm.
  Jag tyckte jag hade en kul vinkling på det hela med bakgrund av grodan från Pachauri om Himalayaglaciärernas bortsmältande och dess påstådda konsekvenser, men…
  …det här med vattenförsörjning och floder är tydligen komplicerat.   
  :/
   

 29. Bim

  Om det är så att Himalayaglaciärerna förser folk i Asien med dricksvatten så vore det väl inte så konstigt att de försvann.
  Folk dricker ju upp glaciärerna.
  Om folk slutade att dricka upp glaciärer så vore ju problemet löst och vi kunde börja diskutera jordens nedisning i stället.
  Då skulle ju miljöpredikanterna kunna fortsätta att skrämma folk från vettet och dessutom kan man ju köra Vasaloppet tre gånger om året…Eller va säger du, VäderPär?  

 30. István

  Pelle L
  Du har helt rätt. Fenomenet vårflod existerar. Det är vinterns snö som smälter.
  Helt oberoende av,om det finns en glacier i området eller ej. Det är den globala uppvärmningen som slår till med full kraft varje vår!

 31. Sven B

  Pelle L #27
   
  Vårfloden kommer från snösmältning, inte glciärsmältning

 32. HenrikM

  OT. 
  Hittade denna länk på WUWT. Det är den bästa sammanställning jag har sett över argumenten mellan AGW:are och skeptiker: http://www.forbes.com/sites/warrenmeyer/2012/02/09/understanding-the-global-warming-debate/

 33. Skogsmannen

  Sven B!
  Aha-upplevelse av den kommentaren.
  Smältning av glaciärer borde alltså bara stå för ett tillskott till det flöde som normalt alltid uppstår under snösmältningen. 

 34. Slabadang

  Vilka otäcka aktivister!
  Det är kommunister som gömmer sina motiv och sin agenda bakom skylten ”getup” Australia. En aktivist organisation som döljer sin ILLRÖDA agenda bakom falskskyltningen om ”politiskt oberoende” vilket betyder ”fanatiskt rödideologiskt”. Att försöka döölja var man egentligen står genom att gömma sig bakom olika fasader och ”nätverk” är kommunisternas nya tricks eftersom de är medvetna om att de inte rakt ut kan säga och berätta vilka de är. Klimathotet har fått dem att flockas under olika initiativ.
  ”Climataction” är en del av ”Getups verksamhet” och företrädaren Simon Sheijk för organisationen kan ni lyssna på här. Intervjun är med anledning av att getup vars förgreningar in i den Australienska journalistkåren känner sig hotade av det faktum att Monckton försöker dra igång ett Austraiensiskt ”Fox” då förtroendet för ABC och MSM till stora delar är kört i botten.
  Getup liksom svenska kommunsiter vet att de har ett inflytande över media och gillar inte den konkurane som nu uppstår. När Sheik talar med sin kluvna tunga om ”oberoende journalistik ” så är det den vänsterideologiska dominanasen han vill försvara.
  Att ljuga om sina sanna motiv och målsätytningar är ett handikapp dessa manipulatörer får leva med. Att ”blåneka” om sina verkliga sanna motiv är något vi känner igen.
  Lyssna på denna oerhört talande debatt om medias roll i Austrlien:
  Att manipulativa lögnhalsar på v änsterkanten försvarar MSM är självmarkerande för båda parter. PODCASTEN finns under bilden tryck på play!
   http://www.3aw.com.au/blogs/breaking-news-blog/neil-mitchell-challenges-getup/20120209-1rluz.html
  Att de här aktivisterna ges makt och inflytande är direkt farligt!

 35. L

  Såg ni Rapport om Himalayas glaciärer? Jag höll på att ramla av stolen!

 36. Tobias

  Himalayas glaciärer smälter bara en tiondel så fort som man tidigare trott, sa man på Rapport nyss. Kritik mot IPCC också, fantastiskt. Uppgiften att havet stiger med i snitt 1 mm framkom också, vilket kan stämma.

 37. Slabadang

  Tobias!
  Min dotter kom inspringande i mitt arbetsrum.
  ”Pappa! Pappa! Vet du ?? På Rapport berättade dom FAKTISKT att glaciärena INTE smälter. de sa det på TEVEN FAKTISKT!!
  Jag har inte sett inslaget själv ännu men jag tycker reaktionen var så rolig och sådan fader sådan dotter. Men jag har noga berättat vad som kan hända om man är den ende som förstått att andra har fel i välmenande uppfattningar. Jobbigt när man går i skolan och fröken är en som en klockren karikatyr på klimattaliban. Att Pappa visar sig få allt mer rätt om klimathotet är faktiskt rent underbart ur många perspektiv. Att fröken inte förstår aller kan allt är också en erfarenhet för framtiden. Att tänka själv och vara noga med vad som är rätt och fel, at skilja mellan fakta och spekulationer likaså. Att inte bli låta den goda viljan utnyttjas till de som drivs av motsatsen.
  Ska titta senare!

 38. L, Tobias och Slabadang!
  Dra på trissor!
  Dags för CAGW-sorti även i Nedre Rakvattnet (Sverige)?!

 39. Mats E

  I SVT.nyheterna berättade man också, med bild på järnvägsingeniören själv, att IPCC tidigare sagt att alla Himalayas glaciärer skulle vara borta om 25 år.
  Kommer islossningen i media istället för i de höga bergen ?

 40. Skogsmannen

  Såg reportaget från rapport 18.00  i svtplay. IPCC har gjort ett dubbelfel enligt Per Holmlund, professor glaciologi. Men så fortsatte han….”det  har inte så stor betydelse för slutsatserna”….
  Det är visst illa nog ändå…   🙂 🙂 

 41. Länk till 18-sändningen av Rapport
  http://svtplay.se/v/2705085/rapport/9_2_18_00

 42. Skogsmannen # 40
  Per Holmlund lät nästan skrattretande likt en viss  Lilliesköld….
  Våldsamt krumbuktande för att få fram att det är ”klimathotsbusiness as usual”……

 43. Skogsmannen

  Slabadang!
  Nu vet jag inte hur gammal din dotter är, men var försiktig med vad du säger till barnen med hänsyn till deras skolgång.
  Min dotter går på naturbruksgymnasium. Hon har (som alla barn) genom skolgången matats med information från klimattalib…lärare om klimathotet.
  För några månader sedan började hon att ställa frågor till mig om klimathotet och vad jag ansåg om saken. Hon vet vad jag anser och att jag ofta tittar på den här bloggen och lade väl ihop två och två (även om det inte är några hemligheter så pratar jag inte så mycket om det hemma). Jag förklarade för henne att under min uppväxt fanns det många så kallade etablerade sanningar om katastrofer som skulle inträffa. Oljan skulle ta slut innan år 2000, ozonlagret skulle tunnas ut t.o.m försvinna, skogsdöden etc, etc. Var man ifrågasättande då så var man ”dum i huvet”.
  Visade lite artiklar på nätet för att visa att det finns andra åsikter och fakta än den etablerade ”sanningen” som presenteras i mainstream.
  Kvick som hon är i huvudet sa hon (till skillnad från farsan som är ganska trög). ”Skulle jag skriva efter vad jag tror på så skulle jag få noll poäng på proven i skolan, där är det klimathot som gäller”.
  Min dotter och jag kom överens om att hon skall skriva vad som är lämpligt på proven, vad hon tänker får hon hålla för sig själv så länge hon går i skolan.
  Sensmoral: Är barnen för små för att förstå, var försiktig med vad du säger (fast f-n tror att du bryr dig). 🙂

 44. Skogsmannen

  Labbibia!
  Tänkte inte på det, men när du säger det så…  ;-D

 45. Slabadang #37
  Härlig känsla!!

 46. HenrikM

  Vad menade han med Per Holmlund med dubbelfel? Man överskattade helt enkelt avsmältningen å det grövsta (eller ska man säga ljög…). Sen överskattade man igen avsmältning något mer ordinärt. Det är ju samma fel som man helt enkelt repeterade. Man skulle kunna kalla det repetetionsfel. En gammal managementteori som jag ibland hänvisar till går ut på följande: förstår inte mottagaren budskapet, repetera budskapet men med högre volym!

 47. Skogsmannen

  HenrikM
  Första felet var väl avsmältning till år 2035, det skulle ha varit år 2350.
  Andra felet tolkade jag som att även år 2350 nu anses vara felaktigt. 

 48. Börje S.

  Intressant att begrunda vad Schnellnhuber (Merkels ”klimat”rådgivare och Rammsdorf har att säga om Himalayas glaciärer och deras snara försvinnande:
   
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aBDqCju6rSM
  Och här har vi Al Gore dillandes om milliarders totala beroende av smältvatten från Himalayas glaciärer, vilka kommer att vara totalförsvunna innan 2035: 
   
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yEICzkTUmJo#!
  Drog inte klotet upp det där om de snabbt smältande glaciärerna så sent som i höstas? 
  I dag körde MarieLouise Kristola hon med den välondulerat allvarligam rösten med hotet från kärnkraften igen. Är det någon som någonsin hört något om de nya kärnkraftsalternativen från det hållet? Jag har det inte.
  Inte se, inte höra aldrig ompröva, Klotets valspråk.
  Jag funderar över hur det skulle bli om, jag säger OM de alltfler nålsticken, nu Die Kallte Sonne och rapporten om att Himalayas glaciärer inte krympt de senaste tio åren OM dessa nålstick till slut gör att all luft pyser ur klimatballongen så är det en sjuhelvetes massa överhet som står där med tvättade halsar med den återstående sladdriga och illaluktande resten av ballongen som en gång var i handen.
  Nästan allesammans! Tänk er in i deras situation! De kommer att stå där med SvartePetter om, jag säger OM de inte satsar ännu mer skattepengar för att fördubbla propagandan om att ”klimathotet är redan över oss hit med dina pengar!”.
  Högtalare på institutioner, gator och torg skanderande ”vi har högst 10 år på oss…”
  Dagis (förskolan då) är redan fixat återstår BB, in med klimathotet på BB för fanken, så spädisarna får reda på`t! (finns redan allvarligt menade förslag om något liknande från nån j-a organisation under FN). 
  Har klimathotsskepticismen någon chans mot alla dessa makthavare som gått på världens nit?
  Tänk OM bubblan spricker…MP och CP långt under 4%gränsen Rockström tillintetgjord, kungen hade fel, Sjöstedt, Prins Charles (han med sin privata järnväg, Gore (han med 5 herrgårdar, strandtomter, privatjet etc, oljemilliardären, M. Strong, hela ”Vetenskaps”redaktionen på SVT och SR, i stort sett alla större dagstidningar, CRU, IPCC, FN, EU…
  Kommer de att stillatigande se på när de förvandlas av verkligheten till nollor alla i andras åsyn?
  Kan ni se dem framför er försökandes säga jag hade fel?:
  ”Jag hade …jag hade fff…jag hade fääl…nej, jag hade fffätt, nej jag hade, jag hade, jag hade…nej jag klarar det inte!” 
   

 49. Mera böcker på G.
  Oklahoma Senator Jim Inhofe has written a new book that will hit the stands later this month. Inhofe’s book ”The Greatest Hoax” covers the topic of man-made global warming and the political effort to drive home the message. Inhofe says politicians worked with the scientific community to make the data fit their message that human actions have had an adverse impact on the environment.
  http://bartlesvilleradio.com/pages/news/25962012/inhofe-book-on-global-warming
   

 50. Skogsmannen

  Börje S!
  Haru druckit ett glas vin igen?
  Lysande!  😀 

 51. OT
  Och i USA har man gett tillstånd för byggandet av 2 nya kärnreaktorer…..
  Från text-tv:
  139 SVT Text        Torsdag 09 feb 2012
  UTRIKES Publicerad 9 februari       
                                         
  Klart för nya kärnreaktorer i USA    
                                         
    USA gav i dag grönt ljus för nya     
    kärnkraftsreaktorer, de första sedan 
    1978.                                
                                         
    Myndigheten Nuclear Regulatory       
    Commission (NRC) godkände byggandet  
    av två nya tryckvattenreaktorer vid  
    Southern Companys anläggning i       
    Vogtle, Georgia.                     
                                         
    Reaktorerna, av typ Westinghouse-    
    Toshiba A1000, har försenats av kata-
    stroferna i Japan i mars. NRC:s ord- 
    förande Gregory Jaczko uppges ha varit
    emot beslutet. I South Carolina finns
    planer på reaktorer av samma typ.”
  http://svt.se/svttext/web/pages/139.html

 52. Börje S.

  Visst vore det härligt om bubblan spricker. Undrar vad som blir följden?
  Det krackelerade förtroendet gentemot vetenskap och politik, det kanske är av största nytta för oss som tidigare bara hängt med?
  En annan fråga:
  Blir det nödtvunget att leta upp ett nytt skrämmande hot att ena mänskligheten, på det att vi (i väst) inte sätter igång att bekriga varandra igen?
   

 53. Börje S.

  Skogsmannen
  Jo, jag erkänner, jag erkänner 

 54. Skogsmannen

  Börje S!
  Måttliga mänger ger klar knopp!
  Jag sitter och småskrattar fortfarande. 🙂  🙂   

 55. Börje S # 52
  För att inte tala om det redan mer eller mindre obefintliga förtroendet för statstelevisionens propaganda….
  Stort tack för ditt # 48
  Som vanligt är det huvudet på spiken, dessutom med en komisk knorr.
  Jag har sagt det till dig förut men säger det igen…… du borde bli författare, helt klart!

 56. HenrikM

  I 19:30 sändningen tog Rapport bort det sista klippet med Per Holmlund, där han var som mest förvirrad. Helt plötsligt så fanns inget försvar alls av IPPC.

 57. Skogsmannen

  HenrikM
  Det kan ju faktiskt ha varit på egen begäran.
  Vem vill göra en Lilliesköld så att säga två gånger på raken!   

 58. HenrikM

  19:30 sändningen kan man sammanfatta så här:
  1-Glaciärerna i Himalaya smälter inte så fort som man trott
  2-Strider mot tidigare uppfattning vi har haft
  3-Orsak, man kollade bara glaciärer som är lätttillgängliga (hur dum kan en kllimatforskare vara!)
  4-Man glömde och kolla glaciärer högre upp som ligger kallare!
  5-Men havsytan stiger i alla fall i samma takt som man tidigare trott (1mm/år).
  6-Himalayas glaciärer är inte säkert tecken på uppvärmning.
  Alarmismen befinner sig på ett sluttande plan. Om man skulle dra en rimlig slutsats av rapport-inslaget skulle man finna att havsytan skulle höjas med 1 meter om 1000 år och att klimatforskare är klantar! (1mm/år är ju givetvis inte sant, då havsytan stiger mera, men det vet bara dom tämligen insatt i dessa frågor)

 59. HenrikM

  Skogsmannen #57
  Jo så kan det faktiskt vara, men jag tror snarare att det för gemene man att det gav ett fullständigt förvirrat intryck som man inte kan dra någon rimlig slutsats ifrån.
  Jag sammanfatt Per H:s inlaga 18:00 så här:
  1-Det kommer ge eko i världen.
  2-Olyckligt att man gör dubbelfel (vilket dubbelfelet var fick vi aldrig veta!)
  3-Olyckligt med formuleringen i rapporten
  4-Missbedömt tillskottet (av vadå till vadå?) (enl inslaget så hade ju inte det ändrats!)
  5-Bedömning av specifikt område blivit fel
  6-Har inte påverkat slutsatserna (av vadå? att Himalaya smälter eller?)
  Jag som är rimligt insatt i det här tror mig förstå vad han menar, men då tolkar jag in massor med bakgrundskunskap i det han säger.

 60. Lena Krantz

  Detta med att det inte alls är så att de flesta glaciärerna i Himalaya minskar och är på tillbakagång borde ju får alla alarmister att jubla och att sprida denna goda nyhet så fort det går.
  Hmmm men några sådana glädjeyttringar synes icke

 61. Daniel F.

  Lena #60,
   
  detta har jag påpekat många gånger. Det är därför jag kallar dem för AGW-förhoppare…

 62. Skogsmannen

  HenrikM!
  Håller med om vad som sades med undantag för pkt 6. 
  En icke påvisbar förändring av Himalayas glaciärer är inte ett säkert ett tecken på uppvärmning inte pågår. Undantaget är avsmältningen av lättillgängliga glaciärer på låg höjd som visar på global uppvärmning.
  Vadå, snurrigt? 

 63. Skogsmannen

  HenrikM
  F-n nu var du snabb, min kommentar #62 avsåg din #58.

 64. Skogsmannen

  HenrikM, #59!
  Bra att någon begripper nått, jag gör det tamejf-n inte. 

 65. Skogsmannen

  Lena!
  Har du inte begripit någonting om hur de ”halvtomma glasen”  fungerar. 🙂

 66. Gunbo

  Lena #60,
  ”Detta med att det inte alls är så att de flesta glaciärerna i Himalaya minskar och är på tillbakagång borde ju får alla alarmister att jubla och att sprida denna goda nyhet så fort det går.”
  Och därmed erkänna att skeptikerna fått rätt? Aldrig!!!

 67. Daniel F # 61
  Jag har alltid undrat om det inte finns en underliggande längtan eller förhoppning om att det mest apokalyptiska budskapet är det sanna?

 68. Håkan

  => Lena #60
   
  När det äntligen kommer lite rapporter som antyder att allt inte är värre än vi tidigare trott är det väl en rimlig slutsats att denna nyhet skall uppfattas som positiv. Istället får vi se ett inslag med en forskare som ser ut som en olycklig fågelholk i sina förvirrade försök att beklaga tidigare missgrepp samtidigt som han försäkrar att vetenskapen står fast. Det börjar kännas som klimathotets medlöpare börjar bli rädda att mista sin snuttefilt.

 69. GunBo#
  Det var en ingen god nyhet för AGW anhängare,så det blev inget
  positivt av detta,någon erkännande är inte att vänta från det hållet.
  Skyttegravs stridandet kommer med säkerhet att fortsätta för den
  globala värmen den  finns kvar ändå mentalt.
  Reträtter kommer förbli långvariga med förklaringar på ditten o
  datten.
  Än så länge finns värmen kvar,men vad har människan för påverkan?tiondelar av procent  eller mer vet vi inte idag.
  ALI.K.

 70. Svensmark påpekade människan påverkan på Jorden,han förnekar
  inte uppvärmningen,den finns alltså.
  Frågan hur stor del människan bidrar med?
  Jordens eventuella kommande polväxling 100 eller i ett tusenårigt
  perspektiv,vet vi ännu inget om.
  Jordens skyddande magnetiska hölje,med gravitationen är nästa
  intressanta ämne för klimatpåverkan.
  Det finns inga data från förra istiden som ger några förklaringar,
  eftersom dessa isar har smält bort redan,men med geologisk detek-
  tivarbete kanske vi kan förstå och uppskatta tidsperspektiven för
  de istider som kommer med regelbundenhet.
  Men glaciärer är ’flyktiga’ i det stora tidsperspektivet.
  Himalayas glaciärer finns på olika höjdlägen och är i ständig för-
  vandling,några svar ger det inte mycket av för globala förändingar.
  ALI.K.

 71. Börje S.

  #67
  Jag har efter hand blivit helt övertygad om detta.
  Under en osäkrarepåmigsjälv-period av mitt liv försökte jag göra mig märkvärdigare än jag var genom att hävda att det största hotet mot mänskligheten var människan själv. Sådana tendenser var jag inte alls ensam om; så gjorde till exempel Per Dunsö och Per-Ola Ström en serie radioprogram för barn som handlade om att människan var ”det farligaste djuret” på jorden.
  Den kvinna jag just då hade ihop det med var förskolefröken och vi väntade ivrigt på varje avsnitt och tyckte att slutsatsen var helt i sin ordning. 
  På sätt och vis kan jag tacka det alltmer absurda klimathotandet från vår överhet för att jag till slut kunde kasta av mig denna ytliga form av misantropi.
  Klimathotandet har kommit att på ålderns höst befria mig från en hoper dödkött som jag tidigare tyngt min mentala ryggsäck. 
  Darwinist har jag alltid varit och nu kan jag konstatera att varje djurart, inklusive människan bör se till att den egna arten anpassar sin omgivning så att den garanterar överlevnaden och om möjligt förmerar de faktorer som förhöjer trivseln med livet. 
  Konstigare än så är det väl inte?
  Fiskar äter andra fiskar. Gör de det inte dör de ut. Tragiskt för de fiskar som blir uppätna jodå, men de i sin tur har levt sina liv genom att äta andra fiskar som det är lika synd om.  
  Människans stösta överlevnadsfördel är den stora hjärnan, som hon blivit begåvad med genom att blanda rötter och frukter med köttdiet. Utan köttdieten vore hon väl i stort sett samma gamla apa som hennes mer eller mindre avlägsna apsläktingar.
  Visst är det synd om de djur som slaktas för att bli mat åt människorna! Men arterna emellan råder lagen att ätas eller ätas. Ingen miljöpartist i världen kan ändra på denna lag.
  Apropå miljöpartister, så kan jag inte alls förstå att de av dem som är veganer och vegetarianer, har gripits av så ohemult stor kärlek till vargen. Vargen har varit försvunnen från största delen av vårt land och nu arbetar veganer och vegetarianer i sitt anletes svett för att ”återplantera” vargar i hela landet och det med hjälp av vargar från främmande land, kanske bärande parasiter som vi inte alls är befrämjade av att sprida till vårt land.
  Vargar som enkom lever av animalisk föda…hur går det ihop med veganeriet? Jag vill fan inte ha en hoper vargar springande i de skogstrakter jag snart ska släppa barnbarn för att de där ska få uppleva glädjen att alldeles själva bygga kojor av torra grankvistar.
  Varför lägga näsan i blöt vad angår naturens gång, förresten? Har naturen bett om hjälp? Klara naturen sig inte utan veganernas benägna bistånd? (Detta skriver utifrån min utgångspunkt att människan tillhör naturen, precis som myrorna och vargarna och mangroveträsken). Är naturen en levande varelse, är jorden, kallad Gaia av de naturreligiösa, en levande varelse på riktigt?
  Enligt min uppfattnng är jorden en glödhet boll av mineraler med ett stelnat skal av silikater ovanpå på vilket växter växer och diverse djur frodas.
  genom att äta växterna och varandra.
  Den här alls icke ömsesidiga kärleken till isbjörnarna som kanske äter en stackars säl om dagen (och sälarna i sin tur tiotals kilo helt oskyldiga fiskar som i sin tur osv).
  WWF berättar på sin hemsida hur de med helikopter åker runt ipå Grönland och i norra Ryssland och slänger ut valrosslik till dessa björnar. Var finns logiken i det? Slakta oskyldiga valrossar för att föda upp en massa isbjörnar som inte ett ögonblick skulle tveka att äta upp en eskimåunge på avvägar, vad fan ska det vara bra för?
  Jag förstår mig inte på millövännerna. De har arbetat för att staten ska sponsra etanolbilar, vilket oundvikligen leder till förhöjda spannmålspriser med oundvikligen ökad svält och till att regnskogsarealer röjs för att ge plats till kreatursuppfödning, vars tidigare betesmarker nu ska bli miljövidriga sockerrörsplantager för att tillfredsställa våra s k millövänner. Och de där trädplanteringarna som leder till att skogsbolagen med våld kör ut bönder från deras minimala odlingslotter, för här ska det djävlar i oss miljöskogsplanteras!
  Nej, miljövänneriet har blivit skogstokigt och ett verkligt hot mot miljön, och det ska mycket till för att jag ska ta dem på allvar igen.

 72. Likaså blir ’molnbildningen’ betydande för forskning,hur ser varia-
  tionen ut med temperaturer i tidsperspektiv,finns språngartade för-
  lopp och regelbundenhet,interaktionen med  Jorden kontra Solens
  fläckar med magnetfält över Jorden,styrkan waves mm.
  Nya sateliter kan ge oss nödvändiga data för detta.
  Sateliter utanför vårt solsystem kan ge oss bättre förstålse mm.
  ALI.K.

 73. Börje S.

  mitt långa #71 tog en annan riktning än jag först avsåg.
  Jag började skriva för att jag håller med Lena om att klimathotarne när en het önskan att deras dystra prognoser ska besannas, så att de äntligen får rätt.
  Det är i perfekt överensstämmelse med vad klimatforskaren Jones på CRU deklarerade i ett av mailen i den första sändningen, han erkände att i sitt inre önskade att klimathoteriet han ägnade sig åt någon gång skulle bekräftas av vittnesbörd från verkligheten.
  Det verkar som om hans önskningar inte uppfyllts (än så länge, men vänta bara, tänkte kanske Trenberth och tvingade ännu en redaktör att avgå för häderi gentemot det heliga klimathotsljugeriet).

 74. Börje S #67
  Känner igen mig helt, jag har också haft en liknande mental vandring och du formulerar det brilliant vilket fick mig att tänka på det gamla citatet ”den som inte är socialist vid 20års ålder har inget hjärta, den som fortfarande är socialist vid 40års ålder har ingen hjärna”
  Socialist utbytbart mot miljöpartist i den meningen förstås, du låter faktiskt lite som en svensk George Carlin i ”save the fuckin planet”;)

 75. tty

  ALI K #70
  ”Det finns inga data från förra istiden som ger några förklaringar, eftersom dessa isar har smält bort redan,men med geologisk detektivarbete kanske vi kan förstå och uppskatta tidsperspektiven för de istider som kommer med regelbundenhet.”
  Var i har du fått den idén ifrån? Det finns många tusen kubikkilometer is från den senaste istiden på Grönland, Ellesmere land, Himalaya och Antarktis och en del i Anderna också.