"Löpsedel"

Sent omsider har jag uppdaterat mina två bidrag till SI’s vetenskapssidor: ”Växthuseffektens signatur”och ”Atmosfärens koldioxidhalt”. De har varit lösenordsskyddade under ett antal månader, men är nu återigen öppna, om man klickar på ’Vetenskap’ till vänster på bloggsidan. De innehåller knappast några nyheter för flitiga TCS-läsare, men ev kan den något längre. sammanhängande framställningen och ett antal referenser vara till hjälp för den som vill fördjupa sig. Jag är givetvis öppen och tacksam för kommentar och kritik angående innehållet.
C-G

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Greger

  Förlåt! Vilken blogg avses? Varför inte länka till artiklarna?

 2. Greger

  Förlåt! Hittade artiklarna på anvisad plats. I´m a fool!

 3. Slabadang

  Segerns sötma!
  Annika Dahlquist blev anmäld av två ”dietister” för sina kostråd till petienter med Diabetes 2 problem. Nu kan vi kalla Dahlqust för ”dietist” vad de andra två anmälarna skall rubriceras som ,borde samtidigt bli en fråga för socialstyrelsen.
   
  Grattis Annika ! och VoFs hånande av Annika som visat sig vara en banbrytare inom hälsa/kost utsågs till ”förvillare” att inte gå i majoritens ledband är tydligen höjden av fräckhet och individerna bestraffas för sin olydighet. Undanflykten att hon påstått att hennes diet skyddade mot influensa blev den formella motiveringen. Förvillare och förnekare utgör ett led det kommer allt fler verkliga stjärnskott ifrån.
   
  http://www.dagensmedicin.se/nyheter/socialstyrelsen-ger-gront-ljus-for-annika-dahlqvists-kostrad/

 4. Gaupa

  Slabadang # 3
  Tack, det var en glad nyhet! Bra kommentarer från Per Wikholm, vars bok jag nu fick lust att läsa.

 5. OR

  Ang. kolcykeln: Finns ökningen av antalet människor och minskningen av andelen svältande (ökad odling), med i beräkningarna av de mänskliga utsläppen? Är utandningsluften obetydlig i sammanhanget? Befolkningsökningen beror väl främst på bättre hygien och därmed överlevnad, så det borde finnas någon fasförskjutning mellan befolkningsökning och ökad odling.  

 6. Björn

  Humlums kurvor över koldioxidutveckling/temperatur i artikeln ”Atmosfärens koldioxidhalt”, är talande. Ingen kan få det till att koldioxiden styr temperaturen. Tydligare följsamhet av koldioxidhalten till temperatursvängningarna, kan man inte få. Finns det försök till bortförklaringar?

 7. Björn

  OR [5]; Det märkliga är att i inandningsluften är andelen CO2 ca 0.04% och i utandningsluften är den ca 100 gånger större, vilket innebär ca 4%.

 8. Janne

  Slabadang #3
  Den där artikeln verkar ju vara från 2008 att döma av kommentarernas datum. Dumt nog har artikeln själv inget datum…
   

 9. Slabadang

  Janne! Jag såg det!
   
  Men för MIG var det ändå en nyhet!! jag tittade på datumet på sista kommentaren och den förledde mig att tro att det var färskvara.!
  Men vad som absolut INTE är färskvara:
  Kost och hjärt- och kärlsjukdom
  Det är många faktorer som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom: rökning, låg fysisk aktivitet, höga blodfetter, högt blodtryck och stress är de viktigaste. Att äta mycket salt ökar risken för högt blodtryck, och förhöjt blodtryck är i sin tur en stark riskfaktor för stroke och andra hjärt- och kärlsjukdomar.
   
  Risken för hjärt- och kärlsjukdom minskar om man rör på sig regelbundet, äter mycket frukt och grönsaker och dricker lite eller måttligt med alkohol. Det är också vetenskapligt visat att risken för hjärt- och kärlsjukdom minskar om man byter ut en del av de mättade fettet mot fleromättat fett, främst omega-3-fett, men även omega-6-fett. Mättat fett finns i smör, grädde, feta mejeriprodukter och i charkprodukter. Det fleromättade fettet omega-3 finns främst i fet fisk, som lax, makrill och sill, i rapsolja och i margariner gjorda på rapsolja. Omega-6-fett finns i oljor och mjuka bordsfetter.
   http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Maten-och-var-halsa/Hjart–och-karlsjukdom/
   

 10. OR

  Björn #7
  Jamen, det var ju därför jag frågade. Det borde spela roll om det finns 2 eller 9 miljarder människor, frågan vilken roll i det här sammanhanget.

 11. Ingemar Nordin

  Björn #6,

  Med Humlum och Salbys arbeten så har frågan om CO2-halten och dess variation även under korta tidsperioder fått en förnyad aktualitet. De arbeten av Beck som C-G nämner på sin vetenskapssida

  https://www.klimatupplysningen.se/vetenskap/atmosfarens-koldioxidhalt/

  stämmer väl med teorin att temperaturen vid havens yta har en stor betydelse för CO2-halten – och som kanske helt överskuggar det mänskliga bidraget. Beck har också en hemsida, full med material om koldioxidcykeln:

  http://www.biomind.de/realCO2/

  Att det hela är så kontroversiellt hänger samman med att IPCC en gång för alla har slagit fast att 1) det är människans förbränning av fossilt bränsle som står för CO2-ökningen i atmosfären, och 2) det är koldioxiden (och de andra växthusgaserna, exklusive H2O) som står för huvudparten av den globala uppvärmningen.

 12. OR #5 och 10, Björn #7
   
  Tar du i genomsnitt 200 W per person x 10 miljarder får du 20 GW mänsklig energiomvandling från bioenergi till värme.
  Det är 100 gånger mer än Sveriges elförbrukning. 
  Men sedan skall ju maten produceras och lagas så vi får nog multiplicera med 10.
   
  Världens totala elproduktion baserat på kol är i genomsnitt 1000 GW. Till det kommer kärnkraft och vattenkraft så i den jämförelsen är människans energiomvandling mycket liten kanske 2% netto men 20% om vi inkluderar produktion.
   
  Jag ber att någon kontrollräknar!
   

  http://www.kva.se/Documents/Vetenskap_samhallet/Energi/Utskottet/2012/energiboken_revision3_2012.pdf
  har du en otrolig mängd lättillgänglig kunskap samlad.
   
  Man skulle önska en uppdatering för mycket förändras nu snabbt.
  Kärnkraft Gen4 innebär en revolution och nyligen har Ryssland beslutat att i år börja bygga världens första Gen4 aggregat.
   
  Sid 106 om reaktorhaverier borde begränsas till Gen2 och Gen3 eftersom Gen1 som Tjernobyl inte existerar längre. Ännu har ingen skadats eller dött av strålning från kärnkraft Gen2 och Gen3.
   

  http://www.tjust.com/vit/2011/klimatarbete.pdf
  hittar du också en ganska trevlig sammanställning av information.

 13. Björn

  Lars Cornell [12]; Det som är intressant och överraskande, är att man i energiboken från IVA och KVA, har tagit upp kall fussion som tänkbar framtida energiomvandlingsteknik. Men i övrigt ur denna bok handlar det mest om mycket mekanik i samband med energiomvandling och småskalighet. Optimismen borde vara större när det gäller framtida energiförsörjningsteknik och inte en låsning kring CO2. När man betänker att stora investeringar kommer att göras kring den s.k förnybarheten, är det beklämmande att denna politiskt styrda tekniken ändå bara kommer att bidra med en bråkdel av det totala energibehovet. Vi behöver en god teknikoptimism kring kärnteknken inklusive kall och varm fussion, vars tekniker måste komma att dominera om vi inte skall förstöra vår miljö med småskalighet som ändå inte kan tillgodose en stabil och säker energiframtid.

 14. Åke N

  Lars Cornell #12. Gen 4 kärnkraft är gammal. Den första reaktorn fanns redan på 1950-talet (i USA) och var avsedd för att driva ett bombplan som skulle kunna vara i luften ett halvår i sträck. Projektet lades (enligt vad jag har läst) ned på grund av uppkomsten av interkontinala robotar. Enligt uppgift startades och stängdes denna anläggning 12 ggr sista dagen den var i drift.
  Den andra var i drift under 4-5 år i USA under 1960-talet vid Oakland Righ Labraroty (kan va felstavat) och var en framgång. Men det hela lades ner, enligt vissa uppgifter p.g.a. att avfallet inte innehöll vapenplutonium.

 15. Åke N

  Björn #13. Har du funderat på vilka reaktorer som driver atomubåtar och isbrytare. Är inte dessa ganska småskaliga?

 16. Björn

  Åke N [15]; jo, men de har stor energitäthet och uthållighet. Men dessa behöver inte heller någon förstörande infrastruktur.

 17. Åke N #14 #15
   
  På sätt och vis har du rätt. Det var Gen4 som ASEA forskade på och var i världstoppen när Birgitta Dahl införde tankeförbudet 1987 – 2006.
   
  http://www.vt.se/opinion/debatt/?articleid=6510234
  http://www.hyperionpowergeneration.com/
   
  Ungefär 140 fartyg drivs nu av ca 200 små kärnkraftaggregat.  Sedan 1950 har 700 reaktorer använts till havs med mer än 12 000 reaktorårs drift.
   
  De Ryska isbrytarna som nu skall byggas förses med två st Rhythm-200 som är en tryckvattenreaktor med 2 x 170 MW kapacitet. De är således av typ Gen3.
   
  Ett konsortium arbetar med att förse fartyg med Hyperion som är Gen4 reaktor med 2 x 70 MW kapacitet. De går i tio år utan att bränsle behöver fyllas på. Därefter byter man hela kassetten. Man är nu nära produktionstart. 
   
  USA och Kina satsar nu mycket FoU på Gen4 för drift av fartyg och framställning av flygbränsle för hangarfartygen med Gen4 som energikälla, vätgas ur havet och kol ur luftens koldioxid.
   
  Björn #13
  Ja, de kan nog inte utesluta möjligheten av kall fussion, för tänk om …

 18. Jonas B1

  ”Det som är intressant och överraskande, är att man i energiboken från IVA och KVA, har tagit upp kall fussion som tänkbar framtida energiomvandlingsteknik”
  Ja, vi kan inte utesluta kall fusion, lika lite som vi kan utesluta att grisar lär sig att flyga. Men så länge inget (förutom en notorisk italiensk lurendrejare) tyder på något av ovanstående, är jag skeptisk.
  Att IVA och KVA gör en annan bedömning, är chockerande. 

 19. tetre

  Åke N #14
  Det är Oak Ridge National Laboratory Du tänker på, dom är fortfarande ledande på upparbetning av kärnbränsle (dock ej i kommersiell skala).  http://www.ornl.gov
  De senaste atomubåtarna har bränsleladdning för hela båtens livslängd. Tidigare var man tvungen att skära upp skrovet för bränslebyte.