Lögn, förbannad lögn och statistik

Här följer ett gästinlägg av Mats Zetterberg som visar hur man vilseleder med hjälp av statistik. Eller rättare sagt med hjälp av hur statistiken presenteras.

Vad kan man lita på?

De flesta har nog hört ”komparationen”; lögn, förbannad lögn och statistik. Det syftar på att man kan vända och vrida på indata för att få fram den sanning man önskar. I det här inlägget vill jag visa på hur man med exakt samma dataserie kan få fram helt olika bilder av sanningen. Detta med hjälp av IPCC:s medeltemperaturkurva från 2007.

Jag hittade kurvan på tellus.science.gu.se (Göteborgs universitet). Den visar temperaturutvecklingen från 1850 till år 2005. Jag har lagt till stödlinjer för att skilja på uppvärmande- och nedkylande perioder. GU tillhör de som blåser upp klimat hotet och tonar ner det som inte stämmer med hotet. De skriver att uppvärmningstendensen varit särskild entydig sedan 1970-talet och att de senaste 50 åren med stor sannolikhet är unik i jordens historia.

global temperatur

Följande från Göteborgs universitet:

Tempot i ökningen sedan 1850 har varit ojämnt – under vissa perioder har medeltemperatur stått still eller till och med sjunkit något. Men ser man till hela mätperioden visar utvecklingen en tveklöst uppåtgående trend. Sedan 1970-talet har uppvärmningstendensen varit särskilt entydig.

Lite längre ned i texten:

När det gäller dagens uppvärmning i ett historiskt perspektiv är forskarna emellertid mer säkra: Under jordens mycket långa historia har det sannolikt funnits perioder som har varit lika varma eller varmare som under senare delen av 1900-talet, men det har inte funnits någon period då uppvärmningen gått lika fort som nu. I det avseendet är de senaste 50 åren med stor sannolikhet unika i jordens historia.

Presentation av data på olika sätt

Bilderna nedan har jag delat in i ett femtioårs intervall till vänster och i uppvärmande och avkylande faser i den högra bilden. Röda staplar visar på uppvärmning, medan de blå staplarna visar på avkylande perioder. Den gröna linjen visar koncentrationen av koldioxid i atmosfären.

förändring beroende av period

Den vänstra bilden

GU har naturligtvis rätt om man jämför perioden 1950 till 2000 med de två tidigare femtioårsperioderna under mätperioden. Både 1850 och 1900 hade en medeltemperatur på 13,65 °C och noll i avvikelse. Därefter kan man se en moderat temperaturökning, samtidigt som koldioxidhalten börjar öka i slutet av perioden. Under den tredje 50-årsperioden har koldioxidhalten i atmosfären ökat med 100 PPM (en CO2 molekyl per 10.000 molekyler i torr luft), samtidigt som vi kan se en kraftig ökning av jordens medeltemperatur.

Korrelationen är tydlig och enligt AGW hypotesen är det människans förbränning av fossila bränslen som är orsaken. AGW hypotesen går ut på att det är den gröna kurvan som för närvarande styr klimatet. Något vetenskapligt ”bevis” finns inte, men argumentationen är ungefär: Det är inte solinstrålningen, inte vulkaner, inte aerosoler och inte jordens bana runt solen, alltså måste det vara ökningen av växthusgaser i atmosfären. Det är den enda parameter som man känner till, av de som kan ändra flödesbalansen och som samtidigt har ändrats under mätperioden.

Bilden är glasklar och kan inte ifrågasättas. De som har invändningar är enligt deras definition en klimatförnekare.

Att de politiska konsekvenserna av denna ”sanning” leder till att focus och resurser tas bort från verkliga miljöproblem som gifttunnor i kustnära svenska vatten vill man inte prata om. Inte heller är man intresserad av att Parisöverenskommelsen sannolikt leder till att de fattiga i Afrika under lång tid får fortsätta att leva i rökiga bostäder från matlagningseldar. För Indien och Kina är däremot överenskommelsen Bingo. De kan bygga intermittent el från vind och sol med bidrag från EU, samtidigt som de med egna medel genomför en kraftig utbyggnad av kolkraften för säkra elleveranser.

Den högra bilden

Om man istället presenterar dataserien som i den högra bilden är det inte lika självklart att det skett någon unik ökning av temperaturen i den sista 50 års perioden. Det är perioden 1910 till 1940 som har den snabbaste uppvärmningen, dvs innan utsläppen av koldioxid tagit fart. När man ser på den bilden är frågan öppen.

Är det samma mekanism som orsakar de röda och blå staplarna? Är mönstret under mätperioden bara en slump? På vilket sätt och med hur mycket har ökningen av växthusgaser påverkat temperaturen? Kan en extra CO2 molekyl per 10.000 molekyler av sig själv orsaka uppvärmningen från 1970 till 2000?

Alla dessa frågor är onödiga om man liksom GU är fastlåst i den vänstra bilden. Av de flesta politiker, journalister, universitet och gröna organisationer är man betraktad som fakta resistent om man på något sätt antyder att man ifrågasätter den ”sanna” verkligheten i den vänstra bilden.

Det går inte heller att säga att den högra bilden representerar sanningen. Det är bara ett mönster som jag ville visa att man kan ta fram från exakt samma data. I bilden nedan har jag delat upp kurvan i 10 års intervall. Då försvinner både den snabba temperaturutvecklingen och den fina korrelationen med ökningen av växthusgaser som i den vänstra bilden, liksom den värmande och avkylande periodiciteten i den högra bilden. Det ser ut att vara mer slumpmässigt om staplarna går upp eller ner.

GT o CO2

Inom klimatforskningen finns det några ledande forskare som lite lättvindigt trycker på panikknappen. Genom att sammanställa data på ett sätt som framhåller deras tes försöker få stöd för att vi måste ta till panikåtgärder. Detta vore inget problem om även de som inte ser paniken i sina forskningsrapporter skulle få lika stor möjlighet att yttra sig i media och ha chansen till samma anslag som de som blåser upp klimat hotet.

Det stora problemet är ändå inte klimatforskarna, de är tämligen överens om att en ökning av koldioxidhalten i atmosfären åtminstone är en delorsak till jordens värmeutveckling efter mitten av 1900-talet.

Det är kretsen av organisationer strax utanför forskningen som får anslag för att sprida klimat hotet som skapar problem. De använder gärna överdrifter och halvsanningar. Detta har skapat de panikåtgärder som politikerna nu försöker att genomföra. Till detta kommer journalister som redovisar varje väderhändelse eller forskningsrapport som stöder hotet, men missar att ta upp sådant som inte ger något stöd.

Det man kan lita på är att klimatsystemet är kaotiskt och trögrörligt, att ingen forskare eller grupp av forskare förstår alla väsentligheter, om hur klimatet kommer att utvecklas. När politiker, journalister, komiker, sångare eller andra celebriteter uttrycker sig om klimat hotet är det åsikter och inte vetenskap.

Faktaresistens

Individer och grupper utanför klimatforskarna som ofta säger att klimatförändringarna redan är här och att vi väntar en katastrofal utveckling om vi inte gör något, beskyller inte sällan de som inte ställer upp på deras version för att vara faktaresistenta.

Enigt dem är man faktaresistent om man litar på fakta som att jorden blivit grönare och öknarna krymper, att havsnivån vid kusterna stigit med c:a 2mm/år sedan mitten av 1800-talet, utan någon tendens till att öka, att korallöar växer med havsnivån, att antalet orkaner inte ökat sedan början av 1900-talet, att smältande havsisar inte höjer havsnivån, att det tar 10000 år för Grönlands inlandsis att smälta med nuvarande minskning av massabalansen.

De kan föreställa sig vilken värld de vill, men om den bara existerar i deras fantasi är den inte verklig.

Mats Zetterberg

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Den gröna kurvan är koldioxid. Om vi även ritar in solinstrålningen hur ser det ut då?
  Under 1961 – 1990 var solinstrålningen i Stockholmstrakten 969,5 kWh/kvm. Under 2002 – 2015 var den 3.5 procent högre. Vad motsvarar 3,5 procent (således ca 34 kWh/år och kvadratmeter) för höjning av jordens medeltemperatur?

 2. Klimathotet, tack! Särskrives ej.

 3. Mats Zetterberg

  #2
  Det var MS Word som markerade att det var två ord och jag tänkte att det är rätt. Klimat och hot hör inte ihop och lät det vara kvar.

 4. Sören G

  Lysander just på reprisen av Vetenskapsradion i P1. Enligt en rapport är det bråttom bråttom att få ner koldioxidutsläppen och en snabb omställning till fossilrik energiproduktion.
  Det är redan nu 1 C varmare än före industrialiseringen SAS det. (Vila pundhuvuden! tycker de att Lilla Istidens klimat är att föredra?)
  Om vi inte gör något kan det bli upp till 4 C varmare i slutet av århundradet enligt rapporten.

  Hur är står det till med källkritiken på Sveriges Radio?

 5. Sören G

  Ulrika Björksten hade också varit på ett seminarium om kunskapsresistens. Och exemplifierade med ”klimatförnekare”.

  Borde hon inte begrunda sin egen faktaresistens?

 6. Sören G

  #4
  De ville förstås,ha ”fossilfri” energiproduktion.

 7. Sigge

  Mats Zetterberg
  Du ska inte komma och påstå att andra luras med statistik när du gör det själv. För att du skall kunna kritisera så måste du ändra en del i årtalen de använder.
  När de påstår att de 50 senaste åren så har temperaturökningen varit unikt hög, och då menar de fram till 2005. Alla åren 2001 till 2005 var väldigt varma jämfört med tidigare år. Dessutom måste du ändra tidsperioder så att de blir kortare för att hitta en period som hade lika snabb uppvärmning. Den perioden hade dessutom kraftiga temperaturminskningar både före och efter den periodens början.

  Ska man vara ännu petigare så är det ett förenklat diagram du utgått ifrån. Det var inte inte 1940 som var ett extremt varmt år utan 1944 och det kalla året var 1909. Tar man 5-årsmedeltalen så är det mellan 1909 och 1943 som globala temperaturen steg c:a 0,55 grader. Om man tar åren 1971-2005 som också är 34 år så steg temperaturen c:a 0,60 grader. Före 1909 och efter 1943 så var det ganska kraftiga temperaturminskningar.

  Här är länk till texten från Göteborg Universitet som du refererar
  http://tellus.science.gu.se/fokus_arktis/globala_uppvarmningen/medeltemperaturen_okar

  På NASA:s hemsida kan man hitta en mer exakt temperaturutveckling och istället för den förenklade som finns på Göteborgs Universitets hemsida.
  https://climate.nasa.gov/

 8. Martin Nilsson

  Hej,
  Jag har under en längre tid följt debatten här på klimatuppkysningen med stort intresse. Tack för en bra blogg!

  Här kommer en fråga som jag gärna skulle vilja få svar på.

  Hur stor blir temperaturökningen om halten koldioxid ökas med en promille?
  Förutsatt att allt annat är lika.

 9. Mats Zetterberg

  #7 Sigge
  Bra kommentar, men tvärt emot vad du skriver försöker jag inte säga att andra luras med statistik och jag inte gör det. Jag skriver: I det här inlägget vill jag visa på hur man med exakt samma dataserie kan få fram helt olika bilder av sanningen.

  Du uppmärksammade att jag inte tagit med de sista fem åren från mätserien. För att skapa en illusion av periodicitet i den högra bilden, är den första perioden 10 år, den andra 20 år och resterande 30 år. Eftersom du är insatt i klimatfrågan hittade du snabbt andra perioder som på ett annat och kanske bättre sätt visar på temperaturförändringen.

 10. Sigge

  #8 Mats Zetterberg

  OK. Jag fattade inte vad du ville visa. Det du har visat är att man med välja sitt eget sätt att redovisa kan få stöd för sitt budskap.

  Om jag då går till vad jag reagerade på så tycker jag det var dumt är att utgå från ett förenklat diagram. Det är inte ditt fel utan den skrivelse du kommenterar. Bara förenklingen gör att det är skevheter och sedan sättet Du redovisar på förstärker skevheten.

  Väderorganisationerna världen över använder ju 30-perioder. Då tycker jag att redovisa medeltemperaturen för en 30-årsperiod och jämföra den med medeltalet för nästa o s v. Då skulle man få bort mycket av tillfälliga variationer upp och ned.

 11. Björn

  Statistik förändrar inte verkligheten, men kan verka vilseledande. I fallet med global uppvärmning handlar det om en tydlig vilja att av vissa forskare, få det att se ut som det är värre än i verkligheten. Det är inte egentligen här som problemet ligger, utan i förklaringen till uppvärmningen. Det finns en naturlig förklaring till uppvärmningen som ingen vill tala om, nämligen solens grand maximum, eller som en del uttrycker det, modern maximum. Forskningen kring detta fenomen har egentligen sin början först med satelliteran, 1978-79. Kopplingen mellan solen och klimatförändringar finns helt klart, men de nya kunskaperna har inte ännu landat på klimatforskarnas bord. Det är bara en tidsfråga innan vi kommer att se ett forskningsgenombrott på detta område. Förmodligen kommer forskningen kring AGW att nedgraderas från en femma till en etta, precis som med Irma.

 12. Sigge

  #10 Björn

  Orkanen Irma var en 5:a när passerade Karibien. Orkaners styrka avtar alltid när de kommer in över land. Hade orkanen inte gått över Kuba så hade det varit en 5:a när den nått Florida. När orkanen passerade Kuba så minskade den från en 5:a till en 3:a. Över havet mellan Kuba och Florida så ökade intensiteten så det var en 4:a när den nådde södra Florida. Den minskade till en 3:a när den nått land och blev en 2:a halvvägs upp i Florida. Senare blev den en 1:a och den passerade många delstater innan den dog ut i New England. Även provinserna New Brunswick och Nova Scotia i Kanada märkte av orkanen men där uppnåddes nog bara stormbyar.

 13. tty

  #11

  Jag har inte sett någon Cat-5 mätning någonstans ifrån (bortsett från skattningar ute till havs och på höjd). Ingen tillförlitlig mätning från Florida över Cat-2 heller. Inte heller några bilder som visar typiska Cat-5 skador någonstans (d v s i princip alla byggnader utom i armerad betong jämnade med marken).

  Observera att Cat-5 är medelvind över 70 m/s. Överhuvud taget tycks få vara medvetna om att Saffir-Simpson-skalan bygger på ”sustained wind” (medelvind) inte byvind.

 14. Ingemar Nordin

  Martin Nilsson #8,

  ”Hur stor blir temperaturökningen om halten koldioxid ökas med en promille?
  Förutsatt att allt annat är lika.”

  Jag tolkar din fråga som hur mycket temperaturen rent teoretisk borde öka från c:a 400 ppm (0,040 %) idag till 410 ppm (0,041). Är det rätt uppfattat?

  I grova drag säger man att CO2 (allt annat lika) skulle höja den globala temperaturen med 1,1 grader C vid en fördubbling från ”förindustriell tid”, dvs 280 ppm till det dubbla, dvs 560 ppm. Med en linjär räkning så skulle det innebära en höjning på 0,004 grader C per ppm., vilket ger 0,04 (fyra hundradels grad) om CO2-halten ökar med en promille.

 15. Ingemar Nordin

  Att luras med statistik är lätt, särskilt om man dessutom får körsbärsplocka indata.

  Som ökända exempel har vi ju Michael Manns grava manipulerande, både med indata (inkluderande av Bristlecon tallen) samt med statistiken (statistisk vägning som gynnar hockeyklubbskurvor). Hans byxor blev ju rejält neddragna av först McIntyre och McKitrick https://climateaudit.org/multiproxy-pdfs/ och sedan av statistikens Grand Old Man i USA, Wegman.

  På senare tid har vi NASA/GISS och NOAAs oförblommerande ”justeringar” av de globala temperaturerna: Nedjustering av tidiga 1900-talsdata, nedjusteringen av den snabba uppvärmningen under 30-talet, utplaning av den globala avkylningen 19501970, samt uppjusteringen av data under det stillastående 2000-talet. Bidragande här är avvecklingen av 1000-tals mätstationer på marken efter 1989 och de avvecklade stationerna ersats med gissningar enligt berättelsen, övergivandet av satellitmätningar och ballongmätningar, samt teorin om att stationerna i urbana områden (inklusive flygplatser och motorvägar) måste justeras UPPÅT!

  Klimatalarmismens torterande av både data och statistik är utan gräns.

 16. Martin Nilsson

  Tack Ingemar!
  Det var precis svar på frågan. Kan vara bra att ha koll på grunderna.

 17. Olle R

  #15 Ingemar Nordins tendentiösa villfarelser kring Mann kan vi lämna därhän. Det är ju historia och idag är det Pages 2k-klubban som gäller..

  Vad gäller hans ofta upprepade lögner och förtal av NOAA (och GISS) så bör det påpekas att en av källorna, Daily Mail, fått en rejäl knäpp på näsan av IPSO ( brittiska pressetiska nämnden), och offentligt tvingats erkänna sina missgrepp och be om ursäkt:
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-4891046/IPSO-adjudication-upheld-against-MoS-climatesciencearticle.html

  Jag förväntar mig inte att professor Nordin och KU håller sig till några pressetiska principer, utan IPSO kommer nog snarare att betraktas som en del av den stora konspirationen…

 18. Ingemar Nordin

  Olle R #17,

  Jag kan inte se att min argumentation bygger på artikeln i Daily Mail. Karl et als artikel har kritiserats på flera håll och handlar då inte så mycket om NOAAs slarviga diarieföring av sina data utan om deras godtyckliga uppjustering av havstemperaturerna under 2000-talet.

 19. KM

  Olle R. #16

  The Mail hade ritat ett diagram fel.

  NASA/GISS/NOAA/etc. har ritat massor av diagram fel, och på senare tid har felen blivit större och större:
  https://realclimatescience.com/alterations-to-climate-data/

 20. Bengt Abelsson

  # 16
  Olle R, jag förstår att du arbetar på samma ställe som Winston Smith.

 21. LBt

  Mats Z,
  visst kan man använda statistik felaktigt och tom medvetet bedrägligt. Men man kan ju också försöka använda det i ett ärligt syfte. Vad gäller känd temperaturkurva är säkert 1-årsmedelvärden den lämpligaste presentationsformen. Dina 10-årsmedelvärden är direkt olämpliga och används väl framför allt av dem som kallar sig skeptiker. De finns 2 varianter som sticker ut.

  Den som slutar 40 och som därmed befinner sig på toppen av en pågående LaNina och den som tar sin början 1998 också på toppen av LaNina. Den första skall lyfta fram 1910-1940 och periodens temperaturtillväxt och den andra för att få till en avstannande tillväxt.

  Utgår vi från 1-årsmedelvärden kan vi istället konstatera att temperaturtillväxten de senaste 100 åren är ca 1 C vilket kan vara historiskt unikt och som om utvecklingen får fortsätta troligen leder till att 2-gradersgränsen sprängs runt 2100 med konsekvenser vi inte kan överblicka. Till detta finns dessutom ingen annan förklaring än att det är en följd av vår påverkan.

 22. Olle R

  #18 Ingemar,
  All kritik mot Karl et als (2015) artikel har visat sig vara grundlös. Visselblåsaren Bates backade på samtliga punkter så att inte ens en tummetott återstod. Hausfather et al (2017) har med oberoende data (satelliter och Argo) visat att ERSSTv4 är bäst av alla SST-datasetet under de senaste 20 åren .
  Sedan en månad tillbaka är det dock ERSSTv5 som gäller, vilket bl a som nyhet inkluderar Argo-data. Juli månad i Gistemp loti blev 0,04 C varmare globalt med nya ERSSTv5..

  ERSSTv5:s temperaturer är numera justerade till boj-standard (och inte den hos kylvattenintag på fartyg som v4). Här en jämförelse av absoluta temperaturer i haven 65N-65S:
  https://drive.google.com/open?id=0B_dL1shkWewaYmlJYTNUYnlROXc
  ERSSTV5 ligger 0,10 grader under v4. ARGO ligger lite under v5, vilket kan bero på dess temperaturer är från 5m djup istället för ytan, eller att ARGO marine atlas inte inkluderar data från grunda vatten. Alla dataseten har dock liknande trender..

  #19 KM,
  Rekommenderar att du tittar på GISS egen sida över historiska förändringar
  https://data.giss.nasa.gov/gistemp/history/
  istället för att låta dig luras av charlatanen Goddard

  #20 Bengt Abelsson,
  Winston Churchill och Harold Smith känner jag till men jag har ingen aning om vem Winston Smith är 😉

 23. Masen

  Tidskriften Economist innehåller oftast välskrivna och intressanta artiklar, men tyvärr blir de ibland väldigt mycket klimathotare. I en ledare 2:a september 2017 skriver de:

  The bad news is that storms and floods still account for almost three-quarters of weather-related disasters, and they are becoming more common. According to the Munich Re, a reinsurer, their number around the world has increased from about 200 in 1980 to over 600 last year.

  Har verkligen antalet stormar och översvämningar tredubblats på 36 år? Vad kan denna statistik bygga på?

 24. Ingemar Nordin

  Olle R #22,

  ”#18 Ingemar,
  All kritik mot Karl et als (2015) artikel har visat sig vara grundlös.”

  Dra den valsen för någon annan. NOAAs manipulerande av mätdata har åstadkommit en enorm skada både för klimatvetenskapen och för politiken. Att, som du, uppträda som apologet för alarmisterna och de forskningsinstitut som eldar på med nya lögner är knappast hedrande för dig.

 25. Mats Zetterberg

  #21 LBt
  Jag har använt IPCC:s medeltemperaturkurva från 2007. Det är IPCC som har använt 10 år mellan datapunkterna. Som jag skrev till Sigge (#9) så finns det bättre sätt att visa temperaturförändringen än att använda den kurva jag använde. Syftet med inlägget är att visa att man med samma data kan skapa den bild som man vill ska stödja sin tes.

 26. KM

  Olle R. #22

  Ja, den där ”ad hominem”-attacken kan du ju försöka med. Graferna kommer ifrån NASA:s och NOAA:s egna rapporter.

  Du menar väl inte på allvar att vi ska lita på NASA för att bedöma om NASA är trovärdiga? Snacka om tankevurpa.

  Fundera en gång till på vem av oss det är som låter sig luras.

 27. Ingemar Nordin

  Masen #23,

  Ja, inte bygger The Economist på någon vedertagen vetenskap. Möjligen har kostnader för skador ökat något eftersom folk bygger på olämpliga platser som ofta utsätts för naturkatastrofer. Munich Re är dock ingen pålitlig källa när det gäller naturfenomenens frekvens och intensitet utan de har försökt muta forskarna att larma om detta för att kunna höja premierna på sina försäkringar.

  Här är en artikel i WSJ av orkanforskaren Ryan Maue: ”My own research, cited in a recent Intergovernmental Panel on Climate Change report, found that during the past half-century tropical storms and hurricanes have not shown an upward trend in frequency or accumulated energy. Instead they remain naturally variable from year-to-year. The global prevalence of the most intense storms (Category 4 and 5) has not shown a significant upward trend either. Historical observations of extreme cyclones in the 1980s, especially in the Southern Hemisphere, are in sore need of reanalysis.”

  https://www.wsj.com/articles/climate-change-hype-doesnt-help-1505672774

 28. Bengt Abelsson

  Olle R #22

  M Mann utformade ett diagram som hamnade på WMO årsredovisning, en ikonisk hockeklubba där moderna termometerdata klipptes in i en tusenårig rekonstruktion.
  Att bara vifta undan Mann som betydelselös historia påminner mycket om George Orwells framtidsbetraktelse 1984 där Winston Smith arbetar på Sanningsministeriet med att efterhandsjustera allehanda dokument.

 29. Thomas P

  Bengt #28 Själv tycker jag det systematiska utplånande av IPCC:s andra rapport och den rekonstruktion som användes där har mer 1984 över sig.

 30. LBt

  Mats Z #25,
  IPCC förenklar presentationen genom att bara återge årsmedelvärden för var 10-de år. Det är olyckligt eftersom det bla förtar karaktären hos temperaturspiken runt 40-talet. Du går ett steg längre och presenterar 10-årsmedelvärden av dessa få årsmedelvärden.

  IPCC borde presenterat årsmedelvärden år för år, gärna jämnat ut de tillfälliga störningar som inte bidrar till temperaturförändringen, dvs ElNino, LaNina och 60-årscykeln. Då har vi kvar vad som bör jämföras med tillväxten i CO2-halt vilket i sin tur leder till en anmärkningsvärd korrelation som sedan 1970-talet har särskilt entydig uppvärmningstendens och en uppvärmning de senaste 100 åren som möjligen är helt unik.

  Det är mot denna bakgrund all världens länder enats om att göra vad man kan för att begränsa de fossila utsläppen. Skulle man i kommande 5-årsuppföljning se förändringar i klimatets utveckling kan man enkelt korrigera åtgärdsplanen efter behov.

  Mycket förnuftigt och väl genomtänkt upplägg.

 31. KM

  Thomas P. #29

  Som tur är, så glöms ingenting bort trots diverse försök till historierevisionism. Men det verkar som att skeptikersidan har bättre minne än alarmisterna:

  https://www.sayanythingblog.com/entry/john-andrist-the-science-is-settled-or-maybe-not/

 32. Christopher E

  #23 Masen

  Det är en klassisk bluff. Antal översvämningar har inte ökat alls.

  Vad som har hänt är tillväxt både i infrastruktur och i ekonomi gjort att en översvämning idag är dyrare. Munich Re:s statistik över översvämningskatastrofer definierar vad som är katastrof efter kostnad. Det här är lurigt, eftersom diagrammen och statistiken bara anger ”antal översvämningskatastrofer” utan att det förklaras att det egentligen är pengar man mäter. Meteorologiskt är det ju ingen skillnad, men det lurar de flesta. Troligen även the Economist om de inte ljuger medvetet som hobbyalarmister brukar göra.

  Al Gore körde exakt den bluffen fast med Swiss Re:s databas redan i sin kalkonfilm år 2005. Här har du en skärmbild från filmen när Gore hävdar att antalet översvämningar ökat:

  http://web.ncf.ca/jim/ref/inconvenientTruth/full/00_37_19.jpg

 33. Lars-Eric Bjerke

  Mats Zetterberg
  ”För Indien och Kina är däremot överenskommelsen Bingo. De kan bygga intermittent el från vind och sol med bidrag från EU, samtidigt som de med egna medel genomför en kraftig utbyggnad av kolkraften för säkra elleveranser.”
  Påståendet gäller för Indien men inte för Kina som har minskat sin kolproduktion de senaste åren. https://www.iea.org/newsroom/energysnapshots/world-total-coal-production-1971-2016.html

 34. Masen

  Ingemar #27
  Christopher #32

  Tack. Synd att Economist går på Munich Re:s försök att motivera sina höga (?) försäkringspremier.

  En annan observation på samma tema är SR:s nyhetsredaktions rapportering av regnen på västkusten den senaste tiden. Att säga att det fallit 30-40 mm regn låter väl för fjuttigt, så i stället klämmer man i med att det kommit ”halva normala månadsnederbörden”. Är väl tänkt att allmänheten ska förfäras över ”klimatförändringarna”, men själv blir jag mest förskräckt över att dagens samhälle inte klarar av sådana relativt små regnmängder. Enligt SMHI:s statistik är detta inte särskilt ovanligt, men har inte blivit vanligare:
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/extrem-punktnederbord-1.23041

 35. Erik Lindeberg

  #14 Ingemar Nordin skriver: ”I grova drag säger man att CO2 (allt annat lika) skulle höja den globala temperaturen med 1,1 grader C vid en fördubbling från ”förindustriell tid”, dvs 280 ppm till det dubbla, dvs 560 ppm. ”

  I parentesen borde det stå: ”alt annat lika och utan återkopplingsmekanismer” annars blir svaret helt missvisande och siffran 1.1°C fel. Den är i och för sig riktig (och oomtvistad), men bara den komponenten i värmebalansen som kommer från ökningen i koldioxidhalten. Den kan emellertid inte inte användas för att svara på #8’s fråga. Beroende parametrar som, förändring av av vattenånga i atmosfären, albedo-förändring, frigörandet av gaser, förändring av molntäcket och förändring i skiktningskurvan ger återkoppling som är oundvikliga och måste inkluderas i koldioxidens klimatkänslighet. ”Alt annat lika” kan bara inkludera de oberoende parametrarna som till exempel utsläpp av andra antropogena växthusgaser, ENSO och de andra havsströmscyklerna, solaktivitetscyklerna, Milankovic-cyklerna, vulkanaktivitet och liknande.

  För att svara på frågan måste man använda en klimatkänslighet (ECS) på kanske 3.0°C . Jag säger ”kanske” för att jag vet att frågan om styrkan på återkopplingen är omdiskuterad, även om de allra flesta studier av denna ligger runt 3.0°C . Här är en relativt uppdaterad översikt som bekräftar detta: https://images.nature.com/full/nature-assets/ngeo/journal/vaop/ncurrent/extref/ngeo3017-s1.pdf (Figuren måste förstoras något, men det tål den, den har hög upplösning).

  Även om det finns olika åsikter om detta, menar väl inte Ingemar Nordin att återkopplingen är exakt lika med noll? Till och med klimatskeptiker som Nick Lewis och Judith Curry presenterar ständigt högre värden på ESC och nu ligger dom på nära 2 °C.

 36. Svempa

  #35 att stappla termer på varandra säger inget om potentiell positiv eller negativ feed-back. Och utgår man från den erbarmliga träffsäkerhten i IPPCs klimatsimuleringar så är den troliga slutsatsen att co2 är en brusparameter.

  Och dina påståenden om Judith Curry stämmer inte. När du googlar läs då vad som är hennes åsikter och vad som hon endast refererar.

  https://judithcurry.com/2014/10/03/challenging-the-2-degree-target/

 37. Ingemar Nordin

  Erik L #35,

  Eftersom frågan var hur mycket CO2 bidrar med allt annat lika så svarade jag på det. Allt det övriga är ju omtvistat. Än så länge har vi inga bevis för någon positiv återkoppling utan mest spekulationer. Vi vet inte ens om återkopplingen är positiv eller negativ.

 38. Olle R

  36 Svempa
  Nic Lewis ”långa” ECS-uppskattning ligger efter senaste uppdateringen på 1,74 (med 5-95% konfidensintervall 1,10-4,45).
  https://judithcurry.com/2016/04/25/updated-climate-sensitivity-estimates/

  Nic Lewis vägrar dock konsekvent att använda mer globalt täckande temperaturindex än Hadcrut4, tex Cowtan&Way eller BEST l/o, som ligger 9% respektive 19% högre i trend över den aktuella perioden.
  I strikt mening har Lewis bara beräknat ECS för Hadcrut-indexet, inte för jorden…

  Summa summarum, att säga att Lewis och Currys ECS-uppskattning nu ligger nära 2 är ganska korrekt (betydligt närmare 2 än 1,1 iaf)

 39. AG

  35, 38
  För policies är ECS en ointressant siffra eftersom det kan 1000 år innan detta jämviktstillstånd inträffar. För att bedöma vad som kommer att hända 2100 så är det TCR-värdet som ska användas. Det ligger enligt Lewis och Curry i dagsläget runt 1.3 C. Inte särskilt troligt att vi med något realistiskt utsläppsscenario kommer att fördubbla CO2-halten i atmosfären till 2100. Därför kommer vi att klara 1.5 C målet utan större bekymmer. Det var förmodligen därför som man snabbt redigerade från 2 till 1.5. Det var för lätt och skulle ske utan att någon lyfte finger.

 40. AG

  38
  vill du ha globalt heltäckande tempdata ska du använda satellitdata. Det finns inga andra. De övriga extrapolerar å det friskaste. Skulle i för sig medföra att TCR och ECS-värdena skulle te sig alltför magstarkt utanför ”berättelsen” om man gjorde det. Det går sakta framåt och klimathotet monteras ner i små steg hela tiden.
  Runt 2030 kanske vi skeptiker får säga ”vadvardetvisa”

 41. Olle R

  #40 AG Satellitdata? Du skämtar…
  Trots alla justeringar och korrektioner så är det en mycket stor strukturell osäkerhet i det fåtal satelliter som bidragit med data. Kort sagt, troposfärstrenden kan vara vad som helst mellan 0,12 och 0,24 C/decennium. Nu är iofs två av satellit-teamen eniga om att trenden är ca 0,18 medan den tredje menar att den är 0,12. För att hamna så lågt har de betraktat den strukturella osäkerheten som ett ”smörgåsbord”, där man på ett föga objektivt sätt kan körsbärsplocka ihop den på förhand önskade låga trenden…

 42. KM

  Olle R. #41

  Hittade några små fel i ditt inlägg.

  I första meningen borde det väl stå ”På grund av alla justeringar och korrektioner”?
  Och i slutet: ”för att hamna så högt” samt ”den på förhand önskade höga trenden…”.