Lidingö kommuns klimatlekstuga med skattebetalarnas pengar

Vi ska idag granska Lidingö kommun och vad de håller på med i klimatfrågan. Som väntat är det ett gigantiskt slöseri med skattebetalarnas pengar. Lidingö kommun är inte unikt utan motsvarande planer finns säkert hos andra kommuner.

Lidingobron2

Lidingö kommun har nu ute ett Miljöprogram för remiss och det är detta program vi ska granska. Vi har nu kommit nästan längst ned i den planekonomiska kedjan som går från korrupta FN och IPCC, EU, Sveriges Riksdag, Länsstyrelserna och sen kommunerna. Länsstyrelsens har motsvarande dokument Klimat- och energistrategi för Stockholms län.

Lidingö kommun leds av en koalition mellan Moderater, Lidingöpartiet och Kristdemokrater. Mandatfördelningen är:

Moderaterna 18, Centerpartiet 9, Lidingöpartiet 7, Folkpartiet 4, Socialdemokraterna 5, Miljöpartiet 4, Kristdemokraterna 2, Sverigedemokraterna 1 och Vänsterpartiet 1.

I Miljöprogrammet ska vi nu främst titta på klimat- och energifrågor. Det är en remissversion och alla får lämna synpunkter till registrator@lidingo.se senast 3:e september. Jag har planerat att skriva mina synpunkter till Lidingö kommun.

Min första synpunkt är kanske den viktigaste. I detta program finns inga uppgifter om vilken nytta dessa klimat- och energiåtgärder kommer att ge. Första stora missen är: Blir det någon minskning av globala temperaturen och i så fall hur mycket? Andra stora missen är: Vad kommer detta att kosta kommunen? Jag har jobbat i näringslivet större delen av mitt liv efter det att jag forskade om is i Arktis. En självklar fråga: är vad kostar det och vad får jag för pengarna? När man handskas med andras pengar borde detta vara självklart – men inte hos Lidingö kommun.

Ingenting skrivs i programmet om kostnader eller effekt. Jag misstänker att om det skrevs om detta så skulle elefanten i rummet bli helt synlig. Det kostar massor av pengar till ingen som helst nytta. Lidingö har idag en skattesats om 30.72. Stockholms län har ett snitt på 30.53 så Lidingö har inte någon låg skattesats längre. Det är lätt att vara generös med andras pengar och här har Lidingös politiker klimatlekstuga med våra skattepengar.

lekstuga3

Lidingö kommuns klimatlekstuga

Miljöprogrammet Sid 6: ”Flera byggnader alstrar mer energi än de förbrukar” 

Min kommentar. Har Lidingös politiker uppfunnit något nytt. En byggnad som alstrar energi? Eller är det ett vindkraftverk på taket? Lite skämtsamt förstår jag att de nog menar att det finns solceller på byggnaden som alstrar mer energi än byggnaden förbrukar. Men gäller detta även vinterhalvåret då energibehovet är som störst? Blir det någon ekonomisk vinst med solceller? Meningslöst mål och bör strykas.

Sid 6: ”Staden medarbetare reser hållbart i tjänsten.”

Min kommentar: Frånsett grammatikaliska felet så är det floskler. Vem reser ohållbart? Vad är hållbart? Att bara resa kommunalt eller att cykla? Godkänns s.k. ”miljölbilar”? För kommunen verkar aldrig tiden och därmed pengarna spela någon roll. En bilresa kan vara mycket lönsamt för skattebetalarna jämfört med att åka buss eller cykla. Det beror på. Återigen – att slösa med andras pengar bryr sig inte politiker om.

Sid 8: ”..hållbara resor:  gå, cykla eller åka kollektivt” ” Lidingö stad satsar nu på att öka andelen hållbara resor både för Lidingöbor och för stadens medarbetare”

Min kommentar: Här kommer det fram hur ”hållbara” resor definieras. Bil ingår inte. Nu gäller målet att vanliga medborgare inte ska åka bil, inte bara politikerna. Ekonomiska styrmedel kan användas står det på annat håll.

Sid 7: ”Den stora utmaningen är att minska våra koldioxidutsläpp”

Min kommentar: Lidingö kommuns ambition här leder ingenstans. Utsläppen är helt försumbara. I Kina och många andra länder öppnas hela tiden nya kolkraftverk som släpper ut mångdubbelt mer koldioxid än alla Lidingöbor tillsammans. Att säga att vi ska ha ”hållbar el”, dvs vindkraft ökar koldioxidutsläppen, jämför Energiewende i Tyskland. Kärnkraftsel släpper inte ut någon koldioxid alls men ändå har denna uteslutits. Tag bort hela meningen.

Sid 8: ”5. Lidingöbornas vardagliga resor inom Lidingö (på fritiden/icke arbetsresor) utgörs till 50 % av gång, cykel eller kollektivtrafik.”

Min kommentar: Detta är ett mål till 2020. Den politiska adeln i Kommunfullmäktige på Lidingö tänker sig styra hur vi resor när vi ska handla mat, hämta barn från dagis och hälsa på vänner på vår fritid. Har Allianspartierna helt anammat det rödgröna flummet och planekonomisk styrning?

Sid 8: ” Alla skolor har snart varsin skolreseplan, med mål för att öka andelen som går och cyklar till skolan.”

Min kommentar: Återigen planekonomi i dess värsta DDR-form. Låt föräldrar själva bestämma hur deras barn ska komma till skolan. Politikerna måste hålla fingrarna borta och sluta att försöka socialisera människan. Planekonomi fungerar dåligt, det visar alla exempel från gamla och nya kommuniststater. Venezuela, Nordkorea och Kuba borde avskräcka men gör det tydligen inte ens för de borgerliga partierna.

Sid 8: ”5.4 Stötta idrottsföreningar för att öka det hållbara resandet till och från fritidsaktiviteter och idrottsanläggningar. ”

Min kommentar: Ingenstans står det vad detta ska kosta eller hur stöttningen ska göras.

Sid 13: ”Kunskap är ett av de viktigaste redskapen för att skapa förändring och staden ska stödja och inspirera till insatser som leder till minskad konsumtion och därmed minskad vår klimatpåverkan”

Min kommentar: Kommunen ska under inga förhållanden verka för Miljöpartiets och kommunisternas profilfråga minskad konsumtion. Minskad konsumtion kan innebära sämre levnadsstandard. Ska pensionärerna få mindre köttbullar och ingen sylt till pannkakorna? Vad menar Miljöprogrammet? Stryk detta planekonomiska rödgröna flum.

Sid 15: ”Förnybar el i stadens lokaler och bostäder, andel i % – 100%”

Min kommentar: Floskler. Baskraften kärnkraft räknas inte som ”förnybart”. Varför skulle inte denna duga? Dessutom blandas all el i ledningarna så detta är ett spel för galleriet. Tag bort detta flummål.

Sid 15:  ”10. Andelen hållbara resor till arbetet ska öka från 51% till 60%”

Min kommentar: Kommunens politiker ska inte lägga sig i hur resorna görs utan detta är invånarnas egna beslut. Politiker kan skapa goda förutsättningar för att promenera, cykla, åka bil eller kollektivt. Stryk denna målsättning.

Sid 15: ”13. Bilinnehav per 1000-invånare ska minska med 3% till 2020” och ”14. Körsträcka med bil, mil per invånare ska minska med 10%”

Nu är Lidingös politiker inne på en planekonomisk styrning som skulle göra gamla DDR gröna av avund. Körsträckan avser inte bara resor inom Lidingö utan även utanför Lidingö. Semesterresor till Danmark och besök av mormor i Västerås räknas med. Kommer nya Moderaterna ställa upp på sådan planekonomi och detaljstyrning av invånarna? Är Decemberöverenskommelsen (DÖ) ett bevis på att nya Moderaterna nu har blivit postmarxister? Hur kommer Lidingöpartiet att ställa sig? Jag  yrkar på att båda dessa ”indikatorer” stryks i frihetens namn.

Sid 15: ”17. Andelen elever som går och cyklar till skolan ska öka från 51% till 75%”

Min kommentar: Återigen planekonomi. Individen ska socialiseras steg för steg. Ska Sverige bli det nya Nordkorea och ledas av Alliansen? Föräldrar vet bättre än pamparna i stadshuset vad som är bäst för deras barn. Håll fingrarna borta från medborgarnas privatliv!

Det finn också bra saker i programmet. En giftfri miljö är ett bra mål. Bra mat i skolan naturligtvis och en bra bullermiljö.

sid 16: ”50. Andel kapital i hållbara fonder – öka”

Min kommentar: Kommunens uppgift är att förvalta pengarna på bästa sätt, inte använda dem till någon rödgrön flumagenda. Floskeln ”hållbar” används hundratals gånger i miljöprogrammet.

Sid 17-18:

Min kommentar: Här finns många bra sker men begränsad klimatpåverkan kan tas bort. Storslagen fjällmiljö hör inte hemma här på Lidingö och det visar att författaren har klippt och klistrat från andra dokument.

Jag har bara tagit upp exempel på tokerier i Miljöprogrammet. Mitt remissvar som jag tänker skriva i augusti blir mer omfattande.

lidingo_stadshus

Lidingö stadshus där politiska adeln (som leker med dina skattepengar) sitter

IPCC:s, EU och Svenska Riksdagens klimatmål är rent flum och baseras på klimathypotesen att utsläpp av koldioxid kommer att orsaka en katastrofal uppvärmning. Men denna hypotes är numera mest politisk och klimatmodellerna som ska ”bevisa” att detta är sant har misslyckats. En lögn blir inte mindre för att den upprepas av många.

Allt detta klimatflum kommer att sänka Sveriges industri och göra folket till fattiglappar. Klimatfrågan, tillsammans med den andra elefanten i rummet som ingen utan Sd vågar prata om, kommer att sänka välståndet i Sverige snabbt.  Nedläggning av kärnkraft, miljarder på meningslösa ”klimatåtgärder” som försörjer tusentals byråkrater kommer att försämra Sveriges konkurrenskraft. Först blir det stora skattehöjningar (sanktionerade av Alliansen via DÖ), sen ökar upplåningen dramatiskt så statsskulden ökar och vi är ett nytt Grekland om ett antal år. Vi har då inte råd med sjuk- och åldringsvård.

Jag upprepar mina två viktiga frågor:

1. Vilken effekt kommer ”klimatåtgärderna” i Lidingö kommun få på koldioxidutsläpp och globala temperaturen ?

2. Vad kostar alla dessa klimat- och energiåtgärder i miljoner kronor?

Om inte dessa frågor kan besvaras måste Miljöprogrammet avslås i sin helhet och arbetas om.

Ovanstående frågor ska också ställas till partierna i Sveriges Riksdag. Hur många miljarder kronor kostar dessa ”klimatåtgärder” och vad påstår ni att det får för effekt på klimatet. Inget flumsvar utan ange grader för globala temperaturen och minskningen av koldioxid i ton.

Vad gör Riksrevisionsverket? Har de helt somnat in på detta gigantiska slöseri med pengar till ingen nytta?

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kenneth Mikaelsson

  Tänk på alla stackars tjänstejonen..förlåt tjänstemännen som måste hitta på sådan smörja dag in dag ut
  för att känna sig säkra på att ha ett jobb att gå till…………

 2. Johan Tisell

  En klok vän påpekade för ett par år sedan att kollektivtrafik skall räknas upp med faktorn 2,6 i jämförelser.

  Bussen (eller liknande) kör i genomsnitt 30% längre än DU vill resa, för att möjliggöra samåkning. Sedan är den i stort sett tom på återresan, för den kan inte parkeras vid jobbet eller affären och reseströmmarna är olika på morgon och kväll.

  Alltså 2*1,3.

  Om buss drar 3 liter per mil och har i snitt 20 passagerare, blir det 0,39 liter per effektiv mil och person!

  Bara aningen mer än en ensam i en modern småbil. Småbilens emissioner är sannolikt bättre på allt utom CO2.

  Om två personer åker i bilen (Eller en hel familj!) vinner bilen alltid och stort!

  Men åter igen. Tjänstejonen kan inte räkna!

 3. Christopher E

  En planekonomisk cykelekonomi har redan provats…

  Lidingö 2020?

  http://en.people.cn/mediafile/200906/08/F200906081501106528371523.jpg

 4. Ingemar Nordin

  Den demokratiska frågan: Det är ganska skrämmande att se hur miljöpartiet (med hjälp av V och C) lyckas genomföra sin agenda i kommun efter kommun. Enorma belopp styrs över till deras hjärtefrågor på bekostnad av de andra partiernas valfrågor som fler jobb, bättre äldrevård, bättre skola etc. Skrämmande!

  Varför sviker man på detta sätt sina väljare och tidigare löften?

 5. Skogsmannen

  Att tydliggöra vad som sker är alltid bra som t.ex denna inlaga av Per Welander. Utmärkt!

  Var inne på det där med allt prat om hållbarhet under föregående (öppen) tråd. Jag tycker att det är bra att hållbarhetsdiskussionen kommer upp och kanske kan skapa viss medvetenhet för de yngre generationerna. Problemet uppstår dock när vissa delar av hållbarhetsbegreppet glöms bort eller anses vara av mindre betydelse till förmån för andra (ibland oväsentliga) delar som lyfts fram som förstärkts av en politisk bias till orimlighet.

  En del som lätt ”glöms bort” eller ges mindre vikt i denna diskussion är ekonomisk hållbarhet. Varför då? Den delen är ju en av de mest självklara (för de flesta trots allt) i hållbarhetsbegreppet. Bortser man från denna del kommer tilldelningen av antalet köttbullar på ålderdomshemmen att succesivt minska. Vad blir steget när köttbullarna tar slut? Ett återinförande av ättestupan?

  Tydliggörande av konsekvenser är bra!

 6. Lars Cornell

  Per, de politiska symbolerna måste få kosta-vad-de-kosta-måste. Kampen är för de gröna själva målet.
  Västerviks kommun har gjort ett förslag ungefär som Lidingö, det är en bedrövlig teaterföreställning. Jag har kommenterat ungefär som du.
  http://www.tjust.com/vit/2015/VvikRemissVIT.pdf

 7. Johan Tisell #2: Floskeln hållbar transport för buss är löjlig. Många gånger jag åker buss på Lidingö är vi 3-4 personer på bussen. Bussarna gick tidigare bl.a. på etanol som släpper ut cancerframkallande formaldehyder och bidrar till att skogar avverkas. Inte alls miljövänligt.

  Kommunerna ska spara på skattebetalarnas pengar och egna resor bör ske med minsta möjliga totalkostnad (avgift för resan + interntaxa för tid). Men många politiker är inte så smarta och de resonerar så att tiden är gratis för de är ju redan anställda.

 8. Gustav

  Johan Tisell:
  Ett mycket läsvärt inlägg av dig! Har ofta funderat över om man inte borde vara effektivare än bussen? Undrar också varför i h-vete inte miljöförespråkarna också ställt denna fråga? Jag upplever verkligen att många har ett genuint miljöintresse, alltså de bryr sig om utsläpp. Ändå förespråkas ensidigt mer kollektivtrafik…

 9. Lars Cornell #6: Vad jag vill visa är att Allianspartierna har övergivit sin tidigare linje om individens frihet och låga skatter. Nu är det rödgrönt flum som gäller och skattebetalarnas pengar försvinner snabbt. Kanske förklarar detta Decemberöverenskommelsen (DÖ). Moderaterna har inget emot att kommunister och miljöpartister tillsammans med sossarna får sänka landet. Ett förräderi mot de egna väljarna är det av Moderaterna och de andra Allianspartierna. Rödgrönt flum och postmarxism gäller även för Allianspartier i kommunerna numera. Vill inte kalla dem borgerliga då de försöker socialisera individen via planekonomi.

 10. Lasse

  Lidingö satsar på hållbart-bygger ny bro till spårvägen!
  En bro som effektivt stänger av för båttrafiken mellan Stora och Lilla Värtan.
  I grannkommunen så satsas det stora pengar på att klimatsäkra kajskoningarna!
  Dvs förbereda dem så de skyddar oss för högvatten och högre vattenstånd samt vågor på detta.Höga vallar har börjat byggas med krön på 2 m över medelvattenståndet. Högsta uppmätta högvatten ligger väl på +1,2? I ett försök att stoppa vansinnet så fick jag ta upp frågan med SMHI som vidhöll sina prognoser. Jag valde att ligga lågt. Det räcker med att andra blir vansinniga!

 11. Lars Cornell

  Per #9
  Jag instämmer och har tagit upp det ämnet i
  http://www.tjust.com/vit/2015/SVT20150612planmakt.pdf

  Problemet för allianspartierna är att kunskapen i ämnet, efter år av SVTs ensidiga propaganda, nu är så låg att de inte klarar av att debattera. Många har så låg kunskap att de inte ens förstår.
  Här gör Klimatupplysningen en ovärderlig insats.

  Lasse #10
  Kämpa på, se sid 3 och 4 i
  http://www.tjust.com/vit/2015/askSVT.pdf
  http://www.tjust.com/vit/2015/askSVTreplik.pdf

 12. Lassa #10: Landhöjningen i Stockholms län är 40 cm/100 år. Detta har medfört en sänkning av havsnivån senaste hundra åren. Kajen utanför Grand Hotel har måst sänkas för att båtarna låg för lågt. Inget tyder på annat än att sänkningen kommer att fortsätta. Uppmätta data visar detta. SMHI levererar de resultat politikerna vill. Allt detta är totalt vansinne med skattepengar som slösas bort till ingen nytta. I många fall t.o.m. skada.

 13. Björn-Ola J

  Viktigt att påpeka för alla att förnybar energi inte är det samma som miljövänlig energi.
  Dags att börja skriva insändare om detta och visa på konsekvenser av 100% förnybart?

 14. Björn

  Dumheter in, dumheter ut. Det spelar ingen roll om det är en hjärnor eller datorer. Man kan undra vilken kaliber det är på dessa i Lidingö som skriver sådan fullkomlig smörja utan verklighetsförankring. Det är dags att sätta Lidingö´s kommunanställda på ett högskoleprov. I sig ett sätt att testa intelligensen på.

 15. Lars Cornell #11: Även om du inte har några fackkunskaper så måste man vara försiktig med andras pengar. Mina två frågor:
  ”1. Vilken effekt kommer ”klimatåtgärderna” i Lidingö kommun få på koldioxidutsläpp och globala temperaturen ?
  2. Vad kostar alla dessa klimat- och energiåtgärder i miljoner kronor?”

  borde vara självklara att ställa. Ställer du inte ens den frågan är du korkad, mycket korkad eller möjligen bedragare.

  Faktum att den politiska adeln numera struntar i hur medborgarna har det. De bryr sig inte om gamla får anständig mat på hemmen, bryr sig inte om att våldtäkter inbrott och inbrott eskalerar, om Sverige saknar försvar. Allt handlar om att tillhöra klubben och köpa röster i nästa val. Problemet blir så småningom, som Thatcher sa: ’The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.’

 16. Sören G

  En kritisk kommentar om Påvens encyklika i Godmorgon Världen i P1. Beslut om människors energianvändning ska inte dikteras från FN eller Vatikanen http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=438

 17. Roland S

  Det finns ett förbehåll för en sådan plan, som är ytterst viktig. I andra kommuner har man tagit beslut i liknande riktning. Därefter har man löst frågan om vindkraftenergi genom att köpa in sig i snurror inom helt andra kommuner, bl a i Norrland.

  Alla vet ju att el från ett vindkraftverk kan transporteras enbart relativt korta sträckor och då med stora förluster. Vad jag vet är inte vindel ännu möjlig att upptransformera till typ 100000V-nivån ännu. Långa transporter kräver alltså onödig förbrukning av vattenkraft i norr, samt onödig förbrukning av kärnkraft, kolkraft, oljekraft, vattenkraft (all den lilla, som finns i söder) för att kunna distribueras till förbrukarna i söder. Nu tar man bort mycket av kärnkraften inom några få år. Mer olje- resp kolkraft i söder? Eller vad då? Samtidigt blåser det normalt minst i norr vintertid medan det är kallt.

  Det innebär att om planen för Lidingö skall vara fungerande måste det till en allra viktigaste målsättning. ALLA investeringar i solceller, vindsnurror etc skall göras inom Kommunens gränser, d v s INTE får belasta en annan kommun, som f ö behöver alla investeringsmöjligheter SJÄLV. Alla investeringar utanför kommunen kommer dessutom att nyttjas av denna kommun och inte Lidingö, så sådana investeringar kommer inte Lidingö till nytta. Därtill kommer ett antal nya kraftledningar att erfordras INOM kommunen för att samla in el från vindsnurror och solcellparker.

  Vanligen brukar kommuninvånare,när de får klart för sig ingreppens omfattning och typ ”älska” miljöinvesteringarna till den grad att upplopp står för dörren. Visst skall vi göra det, men låt oss slippa det här, och lägga ut det på andra istället!

  Detta innebär bl a att det i varje rondell blir en vindsnurra. Varje topp av en kulle står det en vindsnurra. Alla hustak är täckta av solceller. Säkert också ett flertal av de öppna områdena i kommunen.

 18. Lars Cornell

  RS #17. Jamenvisst är det så. Vindkraft i Norrland för export till Tyskland är rena galenskapen. Men nu rusar elnätskostnaderna så det känns i hushållens ekonomi. Det verkar vara den enda vägen för många att lära och förstå – i efterhand.
  http://www.tjust.com/vit/ellosses.pdf

 19. Daniel Wiklund

  Man häpnar över vad dom kan hitta på för att rädda miljön. Don vill styra varje möjlig och omöjlig aspekt av livet. Där passar koldioxiden väldigt bra, den finns ju överallt. med hjälp av den kan man kontrollera ”syndarna”. Osökt undrar jag om dom som ligger bakom det här ens har kontroll på sig själva. En sak som är intressant när man pratar om hållbarhet är alla dessa relationer/äktenskap som inte håller. För det för nog med sig ökade utsläpp av koldioxid. Men det kanske dom som ska samlas i Almedalen och lära oss hur ett hållbart samhälle ska formas har recept på. Grekerna behöver nog lära sig hur man bygger ett hållbart samhälle. Islamiska staten och Boko Haram borde också få hjälp med hur man bygger ett hållbart samhälle.

 20. Grilla korv i skogen går att göra förnybart. Men det går inte att på något sätt producera och distribuera el förnybart! Ska kraftverk och ledningar tillverkas av trä, kanske? Det är rent flum att vissa energislag kallas förnybara. De energislagen kräver snarare mer ändliga resurser per kWh än kärnkraft och naturgas. Kärnkraft och naturgas är de två miljövänligaste energislagen och det vi borde satsa på om målet är mesta möjliga el med minsta möjliga miljöpåverkan. Dessutom får vi fortsätta med vattenkraften, nu när kraftverken är byggda. Bort med vindkraften, så kan vattenkraftverken dessutom köras med mindre miljöpåverkan.

 21. Ingemar Säfbom

  Johan #2
  Många är beroende av buss som barn, pensionärer samt de som inte har råd med bil. Så bussen måste nog gå ändå, och då är det väl bra att så många som möjligt tar den.

 22. Björn

  Roland S [17]; Ja, det hela är ju rena snurren. Normalt överförs el från vattenkraftverken i norrland via 220-400-kV stamnätet. Men nu vill man göra rena s.k påstick från vindkraftsparker till stamnätet, men detta kan endast tillåtas om parken har en märkeffekt som överstiger 100 MW. Annars är det normala att beroende på effekt, göra anslutning till lämpligt nät som lokalnät eller regionnät. Från ett regionnät kan sedan en upptransformering göras till stamnätet. Det är alltid effekten som är avgörande för anslutning till 220-400 kV stamnätet. Förbrukning lokalt eller regionalt är naturligtvis det mest ekonomiska sättet att ta till vara på elproduktion. Vi får hoppas att Svenska Kraftnät SVK kan stå emot det politiska trycket på användandet av stamnätet för transmission av vindkraftsel med lägre effektkrav. Det skulle annars kunna äventyra hela vårt stamnäts elkvalitet och driftkontinuitet. Vi behöver inte intermittent el, utan stabil kärnkraft.

  De i Lidingö eller andra kommuner som tror på vindkraften, levererar mer semantik än realia. Den snurriga elen har naturligtvis inga egna vägar till förbrukarna, därför liknar pratet om att vi stöder bara vindkraft etc, bedrägeri. Men det hela bottnar egentligen i total okunskap vad som gäller energiöverföring och dess produktion. Det vore intressant om det lösmynta pratet om förnybart etc sattes under lupp av juridiken.

 23. Lennart Bengtsson

  En enastående sammelsurium av trivialiteter. Jag trodde i min okunnighet att Sverige bara hade ett grönt parti. På Lidingö verkar alla ha en grön DÖ överenskommelse? Det enda jag saknar är ett beslut att flytta alla bostäder till en nivå minst 7 m över havet för att undgå framtids översvämningar. Ett annat sätt vore att riva Lidingöbron och ersätta den med roddbåtar. Man bör dock betänka att alls fysiskt arbete kräver mer mat vilket kan innebära ohållbara aktiviteter för att få fram extra närande föda.
  Ett ännu bättre sätt är förstås att flytta till någon plats där det sunda förnuftet forfarande finns kvar.

  Följande citat från Frans G Bengtsson förefaller lämpligt:

  —-”Det är med måsarna precis som med byråkraterna; naturens jämvikt har rubbats och därför är de allestädes närvarande. Havsörnarna, eller andra nyttiga djur, som höllo måsarna i schack, har dött ut, liksom sunda förnuftet dött ut i byråkraternas värld; och sedan dess föröka sig dessa båda species utan hejd och sväva skränande over människotillvaron som moln av förkroppsligad idioti. Sannolikt komma de att frodas i harmoni allt fragment.” —-

 24. Lars Cornell

  Björn #22. Nu har man beslutat att för några miljarder (någon som vet hur mycket ?) bygga en ny elkabel till Gotland så att man där kan resa ytterligare några snurror som inte behövs.

 25. Ingemar Säfbom #21: Visst behövs kommunala bussar för de som inte har bil. Men sen är det så att jag antar att människan gör rationella val vilket inte politiker gör åt mig. Om det tar mig 15 minuter att åka bil och 60 minuter med buss så väljer jag bilen. Bilen är flexibel och tar dig från dörr till dörr. Men låt individen välja, inte byråkrater.

  Bilen är idag straffbeskattad via direkta skatter, trängselskatter och drivmedelsskatter. Detta förutom moms m.m. Det gör att de svagare i samhället ofta inte har råd med bil. Ingen som rödgröna politiker/journalister som ofta bor på Södermalm bryr sig om.

 26. Sören G

  #24 Lars Cornell
  Det måste dessutom byggas nya stora kraftledningsgator på Gotland. Bönderna vars mark berörs protesterar. Även några lokala politiker (eller f.d.) skriver insändare i tidningarna mot vindkraft.

 27. Evert Andersson

  Per, Du må inte glömma, att om man eliminerar kött från menyn i skolor och äldreboenden blir det riktigt miljövänligt. Titta bara på Rapport häromdagen då de stolt ”avslöjade”, att politikerna förbisett eller inte vågat införa köttskatt. Det är ju ett förskräckligt misstag, eller hur? Jämfört med bensinskatt är det ju rena köttsubventionen.

 28. Evert #27: Ja, Rapport är maktens och politikernas lakejer. Rödgröna eller extremvänster. Gör om Svt till betalkanal och slopa TV-licensen är mitt förslag.

 29. Joachim

  Per (28)
  Kulturvänstern skulle aldrig godkänna det med sina MP stödjande journalister

 30. Johan Tisell

  # 21

  Jag skrev bara hur man skall räkna, inte att bussar skall bort. Men det tycker jag i och för sig också. De grupper du beskriver reser inte i rusningen till industriområden mm. Så bussfiler behövs i vart fall inte för de grupperna.

  Så istället får man analysera vilken kollektivtrafik som behövs och hur den skall lösas. Jmf Übers lösning…

  Även reguljärflyg är kollektivtrafik. Den drar ca 0,5 liter per passagerarplats och mil, kanske litet mindre numer.

 31. Pelle Lundén

  Lennart Bengtsson #23
  Du skrev ”Följande citat från Frans G Bengtsson förefaller lämpligt: …”

  En utsökt illustration, fortfarande giltig för tillståndet i vårt land!

  Kan man förmoda att Frans G var en tidigare frände till Dig?
  Efternamnen är ju rätt lika 🙂

 32. ThomasJ

  Mats Jangdal driver bloggen ”Frihetsportalen” och där publicerade han nyligen ett ”medborgarförslag” med bäring mot klimathysterin. Tar mig friheten att kopiera/ klistra in texten, som är kort, koncis och nedrans bra:


  Medborgarförslag
  Posted on 2015-06-08 by mats

  De flesta kommuner i Sverige ger medborgarna möjlighet att komma med förslag till kommunfullmäktige. Så här ser inbjudan ut i min kommun, PDF. Nedan är en kopia på det förslag jag lämnat in idag.

  Det finns inget människoskapat klimathot. Koldioxid är livets gas, inte ett gift eller en förorening.

  Trots drygt ett kvartssekel med FNs politiska uppdrag att specifikt leta efter bevis för att människans utsläpp av CO2 innebär en påtaglig risk för en katastrofal klimatutveckling har vetenskapen inte kunnat påvisa att det ens påverkar klimatet, än mindre innebär någon risk.

  De senaste 18 åren finns ingen uppvärmning noterad som med vetenskaplig signifikans avviker från medelvärdet. Samtliga modeller som varslar om stigande temperaturer och hotande utveckling har visats vara felaktiga. De kan därför inte användas som beslutsunderlag.

  Allt fler vetenskapliga fakta från olika discipliner pekar istället på att den mycket svaga temperaturökning som noterats under hundra år fram till 1998 är en återhämtning från de kalla seklen tidigare. Vi börjar också förstå sambanden mellan solfläckar på vår sol, variationer i kosmisk strålning när vårt solsystem passerar genom spiralarmar i Vintergatan samt molnbildning och temperatur på Jorden.

  Den svagt ökande koldioxidhalten i atmosfären har varit välgörande för växtligheten, skördarna i odlade grödor har ökat och öknarna har minskat.
  • Det är därför dags att kommunen avvecklar alla aktiviteter som motiveras med klimathot.
  • Friställ alla som avlönade med kommunala skattepengar traderar myten om klimathotet. Slimma organisationen.
  • Gör en översyn av alla kommunala beslut där myten om klimatet varit en del av beslutsunderlaget.
  • Återställ samtliga beslut till en klimathotsfri ordning.

  Länk till hans läsvärda blogg (i detta tema) är:
  https://www.frihetsportalen.se/?s=Medborgarf%C3%B6rslag

  Kan månne tjäna en/annan inspiration… 🙂

  Mvh/TJ

 33. Argus

  @ #23 &cet

  Hos oss är Frans G Bengtsson en beundrad författare; *Röde Orm* är så frejdig och rolig att den nästan tar andan ur en! 🙂
  Och inte är väl pluralformen av verben något negativt? (’Bönderna vid Skånes kust voro …..’, typ)

  När jag läste FransGBen. citatet fick jag en flash av Parkinson, och så kommer jag tänka på hur det är på KTH. Hållbarhet hit, genus dit. Res mindre. Köp bara grejer från DET stället. OCH samtidigt Architechtsanktionerade möbler, matchande strukturer, stipulerade muggar och *Den Totale Wahnsinn – kurtzte weg nach Verdummning*.

  ’Dagens klimatpolitik är ett bedrägeri och en skamlös misshushållning.’

 34. Ingemar Nordin

  För att förstå kommungubbarnas och -kvinnornas motiv till att slänga ut skattepengar på det ena gröna vansinnesprojektet efter det andra tror jag att man måste gå tillbaka till Agenda 21 från 1992. 178 nationer skrev under på detta stolliga, grön-utopiska projekt, utan att egentligen begripa vad de skrev på. Nåväl, ett sådant undertecknande, naivt välmenande eller inte, medför förpliktigande.

  Till de pliktmedvetna hör förstås Sverige. Agenda 21 är Sveriges officiella politik på miljöområdet. Följaktligen måste även landsting hålla sig till detta dokument. Kommunerna har ju tack och lov ett visst självstyre. Men när den pålästa miljöpartisten i den kommunala församlingen kan slå alla okunniga politiker från andra partier med citat från Agenda 21. Och därtill visa att Sverige som nation skrivit på, ja då viker sig nog även den mest s.k. ”liberale” politiker för detta faktum, börjar fundera på om det var han som skulle hämta barnen på dagis och på vad de skall ha till kvällsmiddag istället…

  Det är på den nivån som dessa ganska genomgripande beslut tas på alla nivåer. Folk är folk, och människor är människor. Men det är vår uppgift som medborgare att slå larm och begära mer av våra förtroendevalda.

  Här är en kortisversion om Agenda 21
  http://americanpolicy.org/2011/03/31/agenda-21-in-one-easy-lesson/

 35. Roland S

  Per W!
  Då du skriver remissen borde du begära att en plan skall bifogas där dispositioner för t ex vindsnurror, solcellparker, jordvärme mm är utmärkta. På vilken kulle skall det stå en snurra, eller i vilken rondell?

  Allt detta kommer då att begränsa handlingsfriheten för annan planering och disposition. Då är det lättare att uppmärksamma problemen med ”det gröna” och dessa problem är desamma för medmänniskor även om man skulle vilja köpa sig fri genom att anlägga i t ex Norrland.
  Lycka till!

 36. Björn i Bromma

  Björn#14 : För en tid sedan så genomförde socialdemokraternas Veronica Palm högskoleprovet frivilligt. Resultatet blev att hade man kryssat i alternativ A på samtliga frågor, utan att kunna något, så uppnådde man högre totalpoäng än Palmskan.
  Det kanske säger lite om vad det egentligen handlar om.

 37. Ingemar Nordin 17:29
  Det var en intressant drapa om Agenda 21 du gav referens till.
  Det sista stycket handlar om att anhängare inte bör hänvisa till just Agenda 21, ty det väcker konspirationstänkande om att det handlar om
  att inskränka demokratin och styra världen auktoritärt. J. Gary Lawrence, Clintons rådgivare för hållbar utveckling skrev bl a:”.. segment of our society who fear ‘one-world government’ and a UN invasion of the United States through which our individual freedom would be stripped away would actively work to defeat any elected official who joined ‘the conspiracy’ by undertaking LA21. So we call our process something else..”
  Dvs just vad det handlar om, och som vi nu protesterar mot – tanken slår knut! Man varnade för ”oss” redan på 90-talet. Var det Lawrence som var förutseende, eller är det ”vi” som varit långsamma?
  /C-G