Att kasta pengar i sjön..

I vanliga fall brukar jag inte skriva om vindenergi här på bloggen. I första hand därför att flera av våra skribenter är bättre inlästa på detta område än jag själv. Jonny Fagerström är ofta gästskribent, och han är en av de ledande personerna i landet när det gäller att försvara enskilda fastighetsägare mot intrång från de stora satsningarna. Den senaste utgåvan av “Svensk Energi” (länk  ) innehåller emellertid en artikel “Dyrt stöd för havsbaserad vindkraft”, som öppnar för kommentarer från en annorlunda vinkel. En viss likhet med Pers utmärkta granskning igår: Hur våra folkvalda offrar dyrbara tjänstemannaresurser på att utreda/föreslå dyrbara, ultragröna projekt.

Havsbaserad, Fig 1

Det handlar alltså om havsbaserad vindkraft, som har nämnts i diskussionen och som prövats i liten skala. T ex finns några vindmöllor i längs Öresundbron. Kommentarerna berör i första hand om hur dyr den ev storskaliga vindkraften kommer att bli, hur våra folkvalda myndigheter offrar dyrbara tjänstemannarsurser på att utreda/föreslå extremgröna, dyrbara projekt.

Artikeln i Svensk Energi är föranledd av en rapport från Energimyndigheten (länk). Energimyndigheten visar i ärlighetens namn ett medvetande om att de priser man beräknar är höga, men det är likväl förbluffande med vilket överseende manefter antaganden om 10% ränta och livslängd på 20 år hamnar i höga kWh-priser. Ett diagram över kostnad vs vindkraftutbyggnad ger en talande bild av hur dyrt det blir att “gå till havs”.

Fig 2Den storskaliga enheten på y-axeln SEK/MWh el, motsvarar 0.1öre/kWh, så det språng som ligger vid en utbyggnad för 55 TWh el med havsbaserad vindkraft sker vid det redande höga priset 80 öre/kWh. Noter f ö  hur oerhört högt dessa 55 TWh är, eftersom dagens mål är 15 TWh vindkraft.   Med tanke på att vi i dagarna hört nyheter om en omfattande nedläggning av de mindre kärnkraftverken, därför att marknadspriset f n är nere under 50 öre/kWh ger priserna på y-axeln en lätt svindel. Det handlar det om primagjord kärnkraft, som visserligen inte är lika lätt reglerbar som den enastående vattenkraften men som ändå är tillgänglig mer än 90% av året. Ifråga den havsbaserade vindkraften tillgodoräknar sig myndigheten att det blåser pålitligare till havs, så i sin modell räknar man med 3 700 fullasttimmar/år, dvs 42%. För att göra energimyndigheten rättvisa gör jag ett längre citat:

Med ovanstående antaganden hamnar produktionskostnaden för havsbaserad vindkraft i räkneexemplet på ca 100 öre/kWh för de svenska projekten. Det är betydligt lägre än den genomsnittliga kostnadsnivån för vindkraftparker globalt som ligger mellan 120 -140 öre/kWh enligt flera källor,men samtidigt dubbelt så hög som produktionskostnaderna för landbaserad vindkraft i Sverige. Med de förutsättningar som råder idag på elmarknaden, då intäkter från elproduktion uppgår till knappt 45 öre/kWh (maj 2014)..” Man har likväl nerven att använda ord som ”förespråka” i sammanhanget:”Den modell som Svensk Vindenergi förespråkar, statlig upphandling av vindkraftparker, kan ses som en reglerad form av ett fastprissystem. ” Man tvekar inte heller om hur kalaset skall betalas: ”Ett fastprissystem för havsbaserad vindkraft skulle innebära att producenterna får ett i förväg fastställt pris för elen. Systemet kan finansieras antingen via avgift på elkonsumtionen eller via statsbudgeten.”  Kalaset skall betalas: ”Ett fastprissystem för havsbaserad vindkraft skulle innebära att producenterna får ett i förväg fastställt pris för elen. Systemet kan finansieras antingen via avgift på elkonsumtionen eller via statsbudgeten.”

Den kommenterande artikeln av Kalle Lindholm i Svensk Energi framhåller det höga priset som skäl till att man tillsvidare bör avstå från storskalig utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Med tanke på att han representerar kraftindustrin och lever med de problem som det nuvarande låga elpriset ger denna, tycker jag att hans språkbruk är förvånansvärt lågmält: Energimyndigheten föreslår dessutom att stödet ska utformas som ett driftstöd vilket enligt Svensk Energi innebär mycket kraftigare snedvridningar på marknaden än till exempel ett investeringsstöd. Samtliga driftstöd bör fasas ut och tid och pengar istället ägnas åt stöd till forskning, utveckling, demonstration och innovation. Framtiden får utvisa om nya typer av stöd kan behövas i ett längre perspektiv.”

Någonstans borde “stollighet” förekomma – eller hur?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Evert Andersson

  Rapporten innehåller också en prislapp på stolligheten. 120 miljarder från 2018 på 15 år. Dessutom är ju 42 procent kapacitetsfaktor, oförändrad i 20 år, synnerligen överoptimistiskt. Det har prof. Gordon Hughes forskning visat, där tusentals verk från 2000-talet studerats.

 2. Lars Jonsson

  Tack C-G för tipset om denna rapport. Försökte gå och hämta rapporten via din länk ovan. Då kom följande meddelande upp

  NÅGOT ÄR FEL, FÖRSÖK IGEN OM EN STUND.

  Mer information än så behövs ju knappast, något är väldigt fel, nämligen svensk energipolitik. Tyvärr lär det dröja en lång stund innan felet är avhjälpt.
  Några citat ur rapporten är dubblerade i din artikel, kanske kan du stryka dessa för läsbarheten.

 3. Lennart Bengtsson

  Liknande argument har förts fram de senaste decenniet men utan någon effekt eftersom staten infört en artificiell prissättning med en straffbeskattad kärnkraft och en subventionerad vindkraft. Av denna anledning blir vindkraften ”lönsam” och kärnkraften ”olönsam”. Den som får står för fiolerna är medborgarna av vilka ca 93 % inte röstat på miljöpartiet vilket bär huvudansvaret för dagens situation.

 4. Urban Sandberg

  Det är helt obegripligt att Sverige ska ”gå före och visa vägen” med en fullständigt onödig och naturförstörande vindkraftutbyggnad. Lilleputtlandet med den storvulna nya adelsklassen, politikerna, ska bekämpa livets gas. Det är inget annat än ett tragiskt skämt. I tragiken ingår att denna nya adel håller på att avindustrialisera landet. Vi hade dessutom en koldioxidfri elproduktion. Trots det så bestämde adeln att nu ”går vi före” och bygger supersubventionerade vindkraftverk i vårt krig mot livets gas. Det är då kanske symptomatiskt att ett lilleputtparti, MP, fått så mycket att säga till om i Lilleputtlandet. Suck!

 5. Lars Cornell

  #4 US.
  ”EU:s energipolitik har bytt inriktning. Det är inte längre miljö- och klimatmålen som nämns först i EU:s energipolitik.” Det säger Dominique Ristori, generaldirektör i EU-kommissionens energidirektorat och därmed EU:s högste tjänsteman för energifrågor. ”De mål som numera ställs främst är att förstärka den europeiska industrins konkurrenskraft och energisäkerheten och att avveckla subventionerna till de förnybara energikällorna. Det är marknadspriser, inte ”politiska” priser som ska råda inom energisektorn. Vind- och solkraften blir en allt mer mogen bransch, obefogade stöd och subventioner går mot avveckling,” sade Dominique Ristori.

  Om kärnkraften i Europa är Ristoris budskap att den fortsatt kommer att ha en stark ställning både i Europa och globalt. I dag svarar den för 28 procent av Europas elproduktion. Även om Tyskland är i färd med att avveckla sina kärnkraftverk (en omsvängning kan komma), så är bland annat Storbritannien och många länder i Östeuropa i färd med att bygga eller planera nya.

  Att Sverige skall gå före är patetiskt. Den som går först gör de dyra misstagen. Ingen av de stora lyssnar på oss. De har fullt upp med sina egna problem.
  http://www.tjust.com/vit/2015/befolkning-countries.png

 6. Kenneth Mikaelsson

  Från NoTricksZone:

  Bill Gates Dismisses Solar And Wind Energy, “Can’t Do The Job” …Cost “Beyond Astronomical”! – See more at: http://notrickszone.com/#sthash.tUeHQ30m.KnSN08Mk.dpuf

 7. LBt

  Det enda effektiva sättet att bekämpa våra utsläpp är mer kärnkraft.

  Tyvärr finns det de som menar sig veta att det inte finns anledning att bekämpa några utsläpp och därmed förtar det viktigaste argumentet för att skapa brett stöd för en fortsatt kärnkraftsutbyggnad.

 8. Lasse

  I dagens SVD papper så redogörs för EUs planer på obligatorisk nätutbyggnad som skall underlätta för förnyelsebar energi inom hela EU. En utredning styrd av MP Peter Eriksson.
  Sol i söder och vind i norr kompletterar varandra. Allt till gemensam nytta för EUs medborgare i genomsnitt. Vi blir vinnare eftersom Vattenfall kan sälja sin el dyrt.
  EU vill givetvis se till så det blir dyrt smita från sammanlänkningen-genom böter.

  En fråga: När det blåser så levererar vindkraften el i överflöd så intäkterna blir låga.
  När det inte blåser kostar elen mer. Vad betyder detta för en vindkraftsägare som inte kan konsumera i den takt vinden blåser?
  Får de byta ut elöverskott kwh för kwh eller kr för kr?

 9. Lars W

  På tal om att kasta pengar i sjön. Läs detta och begrunda!

  http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2759258-fortsatt-strul-for-gobigas

  OBS Jag har intet med nättrollet LarsW att göra?

 10. Lasse

  Mer om vind och sol samt kostnader: http://notrickszone.com/#sthash.SHhwTifr.dpbs

 11. Lejeune

  Om man för ett ögonblick begrundar de mytbilder som dagligen itereras i MSM, så kan man svårligen förvånas:
  http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/bjorn-wiman-har-paven-en-rolig-hatt-ja-men-han-har-ocksa-en-bra-klimatpolitik/

 12. Håkan Bergman

  Länken till Energimyndigheten är lite galen, den korrekta ska väl se ut så här.
  http://www.energimyndigheten.se/Global/Press/Pressmeddelanden/Produktionskostnadsbed%C3%B6mning%20f%C3%B6r%20vindkraft%20i%20Sverige_20140623.pdf

 13. Sören G

  #7 LBt
  ”Tyvärr finns det de som menar sig veta att det inte finns anledning att bekämpa några utsläpp och därmed förtar det viktigaste argumentet för att skapa brett stöd för en fortsatt kärnkraftsutbyggnad.”

  Ktitiken mot klimatalarmsmen handlar också om vad som är fakta i fråga om koldioxidens klimatpåverkan. Den stora skandalen är att det inte går att föra en fri debatt i media i frågan. Och att forskningen inom universiteten är politiskt styrd till men för grundforskningen.

 14. AG

  Det är utmärkt att ta ned miljö/klimatfrågorna till den bistra verkligheten. Det är ju självklart så att alldeles oavsett vad vi gör i Sverige så påverkas inte klimatet. Sverige är dessutom en stor kolsänka så vårt tillskott till ”klimatförändringen” – inklusive import – är negativ!

  Förutom denna typ granskning, borde man inte kolla våra politikers lojalitet mot Sverige överhuvudtaget? Borde t.ex inte Margot Wallström åtalas för Högförräderi då hon genom sitt medlemskap i Global Challenges Foundation aktivt verkar för – ”…hur ska dagens maktcentra, staterna, förmås att frivilligt avstå från delar av sin suveränitet?” – Dvs. att den Svenska nationalstatens suveränitet ska avskaffas till förmån för ett globalt styre = främmande makt?
  I lagtexten står: ”Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år.”
  Tycker det är klockrent, vi har en högförrädare i regeringen. Dessutom platsar Rockström under denna benämning. Någon juristkunnig som kan bedöma läget? Eller är det helt ok att med ”demokratiska” medel verka för att Sverige avskaffas? Ungefär som det var OK för en viss Adolf att avskaffa demokratin med demokratiska medel?

 15. Bim

  LBt # 7

  Du gjorde ett baklänges lappkast med en skruvad saltos. Grattis! 😀

 16. Björn

  CO2-fobin leder till stolligheter i kubik och det kostar. Skall inte längre rationella argument vara styrande på beslutsnivå? Skall stolliga politiker genom dekret förstöra hela vårt energisystem från produktion, transmission till förbrukning? Alla aktörer i dessa led påtvingas icke rationella åtgärder för att genomföra åtgärder grundade i en obevisad hypotes om CO2´s förmåga att driva klimatet. Hela vårt elektriska energisystem drivs mot kollaps om politikerna får fortsätta driva igenom sina irrationella beslut.

  Vindkraften är en helt obehövlig teknik vid sidan av det som vi har. Vattenkraften tvingas fungera som reglerkraft till vindkraften med förluster som följd och även tekniska besvär. När inte det räcker vill dessutom företrädesvis Mp, V och C, stänga ner delar av kärnkraften. Vatten och kärnenergi är basen i vår elförsörjning och skall som sådana vara i kontinuerlig drift året runt. All annan alstring av el borde därför utgöra komplement.

  Jag vill säga att det är ni politiker som är ansvariga för den förstörelse av vår elektriska infrastruktur, som nu pågår när ni påtvingar kraftägarna att ansluta tusentals intermittenta elgeneratorer. Det enda som behövs för att gå runt alla dessa stolligheter, är att utveckla kärnteknologin. Med den minskar också den CO2-emission som ni politiker tror är så farlig, eller låtit er förledas att tro genom IPCC.

 17. Kenneth Mikaelsson

  AG

  Det är nog hela det politiska etablissemanget som behöver ställas inför skranket..
  finns inte många av dessa som inte varit med och sålt ut Sverige för sin egen vinnings skull..
  fast tror vi får nog utnyttja oss av lite äldre lagar….
  tänker mig stegling på offentlig plats vore ett bättre straff.
  Då får vi in lite riktig genuin Svensk kultur yttring i det hela.

 18. Anders

  Läste någonstans att el-leverans från vindkraft ut på nätet inte fungerar som det ska. Är det så att det blir ett bortfall av el från vindkraften?
  Någon som kan förklara hur det ligger till, för en pedagog som inte har kunskapen?

 19. Christopher E

  #7 LBt

  Vi är många som gillar kärnkraft, men att propagera för något med falska hotbilder är varken ärligt eller en god idé.

  Det vore som att tro sig stötta en utbyggnad av bredbandsfiber genom skrämselpropaganda om ”mobilstrålning”.

  Det har också föreslagit att man ta udden av klimatshotsretoriken genom att skrämmas med peak oil/gas som därmed skulle omöjliggöra utsläppsscenarierna. Även det ohederligt om man inte tror på någon nära förestående peak, oavsett hur falskt klimathotet är.

 20. På tal om den allmänna vindkraftens subventioner, så har jag ytterligare ett citat från EM:s rapport:
  ”Ytterligare en bidragande orsak till att utbyggnaden av vindkraft fortsätter kan vara det skatteundantag från energiskatten på el (29 öre/kWh) som gäller för de som producerar vindkraftel och använder elen själva, vilket bland annat kommuner, kommunala fastighetsbolag och andra fastighetsbolag har utnyttjat.”

  /C-G

 21. Anders 13:23
  När det gäller vindkraft i allmänhet, så är det mycket viktigt att den växelspänning som skall ut på nätet
  måste vara precis i fas med vad som redan finns där. Det betyder att man använder högspänd likström i ett mellanled, och det kosta pengar och jag förmodar även förluster. Högspänd likström är utmärkt när det gäller överföring av stora effekter mellan länder, men för att ta hand om produktionen från några enstaka vindsnurror uppe på ett berg är läget annorlunda. Egentligen undrar hur man får detta att gå i land ekonmiskt?
  /C-G

 22. Håkan Bergman

  Ser att länken till Svensk Energi också är trasig, här finns den korrekta.
  http://www.svenskenergi.se/Pressrum/Nyheter/Dyrt-stod-for-havsbaserad-vindkraft/

 23. Håkan Bergman

  Apropå Svensk Energi och deras beräkningar av kostnad per kWh för ”kunden”, så blundar man som vanligt för ökade kostnader vi får för varor, tjänster, samhällsservice o.s.v. En del av samhällets ökade elkostnader lär f.ö. hamna på skattsedeln.

 24. Stickan no1

  Ytterligare två miljarder på olönsamma projekt:
  ”För att stimulera åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen i Sverige har regeringen beslutat om lokala klimatinvesteringar om knappt två miljarder under mandatperioden.”

  http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/06/forordning-om-lokala-klimatinvesteringar-pa-plats/

  ”stöd kommer inte att ges till åtgärder som är lönsamma utan stöd vid investeringstillfället.”
  http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Lokala-klimatinvesteringar/

  Varför?

 25. Michael E

  #7LBT, Rationaliteten bakom en fortsatt utbyggnad av kärnkraften är på intet sätt beroende av CAGW eller ens AGW, det är en logisk tankegroda från din sida. Beräkningar av diskonerat nuvärde, även med höga interräntor, ger vid hand att kärnkraft är en god investering förutsatt att man slipper straffbeskattningen. Detta inser även kärnkraftmotståndarna och därav kravet på ständigt ökande skatter för kärnkraften. Anser förövrigt inte du att kärnkraften är ekonomiskt bärkraftig?

  Det som föder CAGW är samma irrationella skräckpropaganda som föder kärnkraftsmotståndet. Det har lite med fakta att göra men mycket med olika politiska agendor.

 26. Stickan no1

  Michael E #25
  Jag är för kärnkraft, mot CAGW och tror inte på CO2-AGW, men anser ändå att den inte är lönsam med dagens energipriser på världsmarknaden.
  Det alldeles oavsett politikernas straffbeskattning.
  Naturgasdrivna kombikraftverk är relativt billiga att uppföra, går att bygga fort och drivs med hög verkningsgrad.

 27. Ingemar Nordin

  Visst är vindkraften oekonomisk och irrationell ur ett modernt industriellt samhälles synvinkel. Men vem har sagt att målet är en god miljö i industrisamhället, eller att vill åstadkomma ett bekvämt liv för människor?

  Glöm inte Maurice Strongs ord när han öppnade Rio-mötet 1992: ”Current lifestyles and consumption patterns of the affluent middle class – involving high meat intake, the use of fossil fuels, electrical appliances, home and work-place air-conditioning, and suburban housing – are not sustainable.”

  Det är vår livsstil som man vill ändra. Och det gör man genom att fördyra energin och försvåra för bilismen. Detta kräver egentillverkning med handkraft och närodlat ekojordbruk.

  Fler citat: ”If we don’t change, our species will not survive… Frankly, we may get to the point where the only way of saving the world will be for industrial civilization to collapse.
  Maurice Strong, September 1, 1997 edition of National Review magazine”

  ” Isn’t the only hope for the planet that the industrialized civilizations collapse? Isn’t it our responsibility to bring that about? ”

  För väldigt många aktivister så är det idealistiska målet en avindustrialisering och en total revolution av vårt sätt att leva.

  Så, ur det perspektivet så verkar det helt rationellt och följdriktigt att ha en energi- och klimatpolitik som V, Mp och C. De kanske inte vågar säga det högt. Men det är i den riktningen som deras politik leder.

 28. Ingemar Nordin

  #27 forts

  Glömde länken: https://en.wikiquote.org/wiki/Maurice_Strong

 29. Göran Fredriksson

  Allt offentligt stöd till energibranschen utom till forskning och demoanläggningar är stöld från skattebetalarna.

 30. Sören G

  #27
  Ja, det var väl någonting ditåt som Röda Khemerena i Kambodja försökte sig på mellan 1975 och 1979.

 31. Michael E

  #26 Stickan. I en NPV-bräkning med en IRR om 5% är kärnkraft billigare än både gas och kol inom de 14 OECD länder som undersöktes, se http://www.world-nuclear.org/info/Economic-Aspects/Economics-of-Nuclear-Power/. Det är egentligen endast i länder med stor direkt tillgång på billiga fossila bränslen som kärnkraften inte är konkurrenskraftig utifrån ett rent kostnadsperspektiv. Först med en IRR om 10% visar tre länder på en något bättre avkastning för en gas-investering. Sverige är inte med i denna jämförelse men det faktum att vi är rika på uran-malm men fattiga på billiga gas och kolfyndigheter pekar tydligt åt vilket håll vi bör gå. Dessutom, att det idag byggs 60 kärnkraftverk i världen visar tydligt på kärnkraftens konkurrenskraft.

 32. Gunnar Strandell

  Anders #18
  I Tyskland börjar problemet med att föra ut vindkraften från havsbaserade vindkraftverk att bli akut.
  De havsbaserade vindkraftverken ligger norr om landet och stora elkonsumenter ligger i söder, men delstaterna däremellan vill inte acceptera de kraftledningsgator som behövs för att tillgång ska möta efterfrågan.

  Och delstater i Tyskland har stora befogenheter när det gäller att skydda sina medborgare från miljö- och andra risker.

 33. Roland S

  Såg en amerikansk undersökning refereras för en tid sedan om effektivitéten av vindkraftparker. D v s en park på t ex 25 enheter ger inte självklart 25 x idealavkastningen för ett ”singelverk”. Det beror på att snurrorna placeras för nära varandra. Om jag minns rätt så måste varje enhet stå runt kilometern från närmaste annat verk för att effekten inte ömsesidigt skall nedgå.

  Plötsligt blir ytorna en vindpark behöver helt andra och infrastrukturerna i anslutning till parkerna avsevärt dyrare.

 34. Lars Cornell

  Roland #33. Du har helt rätt. Jag har behandlat det i
  http://www.tjust.com/vit/2014/myter.pdf

 35. Stickan no1

  #31 Michael E
  Från din länk:
  ”A 2010 OECD study Projected Costs of generating Electricity set out some actual costs of electricity generation, from which the following figures are taken:”

  2010 är en helt annan tidsålder. Det var före frackingrevolutionen. Dessutom är har gasdrivna kraftvärmeverk på våra breddgrader avsättning av fjärrvärmen som ger ett icke obetydligt tillskott i totala kalkylen.

 36. Mats R

  Att kasta pengar i sjön är dumt, än värre är det att låta yxan gå samma väg. Bortsett från det, det här med kärnkraft generation IV, hur funkar det egentligen? Det som intresserar mig mest är möjligheten att återanvända, och avsevärt minska riskerna med, resterna av bränslet från nuvarande kärnkraft. Det talas ju mycket om att man kan utvinna energi från detta avfall och att dessutom drastiskt minska både volym och risker. Stämmer det? Och går det att i verkligheten återvinna avfallet i fråga på ett någorlunda enkelt sätt, eller blir det svårt eller avskräckande dyrt? Jag tänker då främst på gammalt avfall, som jag vet kapslas in för slutförvaring. Jag har sökt på webben efter svar, men inte hittat något.

 37. Lars Cornell

  #36 MatsR.
  Den forskning om Gen4 som föreslås bör lämpligast ligga i Oskarshamn eftersom en väsentlig del är just att återvinna det mellanlagrade bränsle som finns där. Den mentala låsningen mot den forskningen är mycket beklaglig och grundar sig på djup okunnighet.

  Kärnkraft Gen4 är inte någon särskild teknik utan all teknik som är mycket säker, kan utvinna typ 100 gånger mer ur bränslet och reducera det nu befintliga bränsle som mellanlagras så att det ej behöver slutförvaras under lång tid.

  Att torium förknippas med Gen4 beror på säkerheten. Torium är i sig inget bränsle som kan användas utan utgör råmaterial som i första steget omvandlas till bränsle. Därför kan en sådan reaktor ej rusa.

  Med Gen4 brukar man även förknippa möjligheten att göra liten, tex för att driva en personbil, men det dröjer några år dit.

  Gen4 genererar vanligtvis hög temperatur så att vätgas kan produceras utan att använda den ineffektiva metoden elektrolys. Den vätgasen har sedan en rad användningsområden tex för fordonsdrift med bränslecell som genererar el eller efter omvandling till syntetisk bensin. Det forskas på att framställa flygbränsle med den metoden.

 38. Björn

  Roland S [33]; Enligt Energimyndigheten kan man bara installera 3.6 verk per kvadratkilometer, just på grund av ömsesidig påverkan.

 39. Michael E

  #35 Stickan no 1 Visst är det så att fracking revolutionen inneburit lägre priser men om man tittar på naturgasprisets utveckling under de senaste åren, se t.ex. http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=natural-gas&months=120&currency=eur, så kan du se att prisnivån sedan 2010 inte förändrats nämnvärt. Den prisjämförelse som jag nämnde innan håller alltså streck.

 40. Här finns tydliga diagram och tabeller över den faktiska elproduktionen i Tyskland:

  http://klimatsans.com/energifakta/

  För vindkraft har genomsnittet för hela landet i ett år blivit 15 % av installerad märkeffekt.

  Ett diagram visar att det samtidigt varit vindstilla från Sverige i norr till Frankrike i söder. Man behöver alltså ha alla gamla kraftverk kvar, hur mycket vindkraft man än installerar.

 41. Gunnar Strandell

  Mats R #36
  Det går utmärkt att upparbeta vårt använda kärnbränsle med industriell teknik som funnits i 40 år och tillverka nytt så kallat moxbränsle. Så gjordes också med det första av avfallet som sändes till La Hauge i Frankrike eller Sellafield i Skottland. Bränslet har använts i Oskarshamn.

  Risken för att Engelsmännen eller Fransmännen skulle stjäla plutonium och tillverka kärnvapen istället för moxbränsle tillsammans med ifrågasättande av transporterna och anläggningarnas säkerhet gjorde att Sverige valde slutförvar trots att bara 4 % av energiinnehållet förbrukats.

  Men SKB har tänkt att bygga förvaret så att det går att återta kopparkapslarna om opinionen vänder. Miljöaktivisterna med Naturskyddsföreningen i spetsen arbetar därför mot SKB:s planer och vill att avfallet istället sänks ned i så djupa borrhål att det blir omöjligt att återta det.

 42. Björn i Bromma

  Istället för att ”kasta pengarna i sjön” så vore det bättre att elda upp pengarna i ett fjärrvärmeverk och distribuera ut värmen på fjärrvärmenätet. Då blev det i alla fall någon nytta.

 43. Mats R

  #37 Lars Cornell

  Tack för detta svar. Om jag förstår rätt, så innebär det att det som man betraktar som avfall efter tidigare och nuvarande kärnkraftsanläggningar i själva verket är en potentiell resurs för energiframställning. Som du skriver, så är det verkligen djupt beklagligt att rent mentala, och därmed naturligtvis även politiska, låsningar ska kunna stå i vägen för forskning om och utnyttjande av den resursen. Man tycker ju att det borde framstå som självklart att man tar till vara och utnyttjar avfallet, och därmed även reducerar riskerna med det. Det om något vore ju att ”städa upp” efter sig och att minska problem som man skickar vidare framåt i tiden. Fast så tycker inte de som talar mest och högst om att ta till vara naturresurser och att tänka på kommande generationer. Vi lever i en märklig tidsålder.

 44. Mats R

  #41 Gunnar Strandell
  Tusen tack för detta! Jag såg faktiskt inte ditt inlägg innan jag skrev svaret till Lars Cornell. Jag kan bara hänvisa till det jag skriver där. Plus tillägga att miljönissarnas agerande alltmer framstår som att det egentligen varken är människor, miljö eller natur som man värnar om. Man kan bara spekulera i vad som är den egentliga drivkraften för dem.

 45. Håkan Bergman

  Det där med att engelsmän och fransmän skulle utvinna plutonium ur utbränt bränsle från våra lättvattenreaktorer är väl en skröna som kärnkraftsmotståndarna har hittat på. Vapenplutonium kräver en speciell isotopsammansättning som man främst får ut från grafitmodererade reaktorer, reaktorer som kärnvapenmakterna har, utan några krav på lönsamhet, precis som Fermi gjorde under Manhattanprojektet.

 46. Ulf L

  Mats R
  Jag tror de värnar om en dröm av det perfekta samhället, ett samhälle där alla är nöjda, där inga mynt har två sidor, där allt är stabilt. Och de kommer inte att låta någon verklighet att komma i vägen för denna dröm. När sådana drömmare får politisk makt med ansvar blir det ett brutalt uppvaknande, eller en humanitär katastrof om de vägrar att vakna.

 47. Mats R

  #46 Ulf L

  Ja, utopiernas makt över människors sinnen är verkligen stor, oftast alltför stor. I det här fallet är den så stor att den driver fram ett fullständigt irrationellt handlande hos folk: Sedan ett halvsekel har miljöaktivister protesterat mot kärnkraft, inte minst med hänvisning till riskerna med de långa tider som krävs för slutförvaring av avfallet. Sedan många år har aktivisterna också fört ett herrans liv om utsläpp från förbränning av fossila bränslen. Nu erbjuds det en fossilfri energikälla, med vars hjälp man kan omhänderta och återanvända det kärnkraftsavfall som redan producerats och kraftigt minska riskerna med det. Dessutom ger energikällan biprodukten vätgas, som kan användas som fossilfritt bränsle för bränslecellsdrivna bilar. Då ställer man sig dessa aktivister och försöker stoppa utvecklingen och användandet av denna energikälla. Hur jag än anstränger mig, så kan jag inte förstå hur man tänker där (och det kanske jag ska vara tacksam för).

 48. tty

  Håkan Bergman #45

  Det är framför allt en fråga om utbränningsgraden, inte om vilken moderator som används. Vid låg utbränning får man nästan rent Pu 239, vid hög utbränning (som i kärnkraftverk) blir andelen Pu 240 högre. Detta gör inget om man skall använda plutoniet som reaktorbränsle (fast upparbetningen blir besvärligare), men gör det mycket svårt att använda plutoniet till bomber eftersom den höga neutronbakgrunden ställer extrema krav på spränglinsernas funktion och precision om man skall få en explosiv kedjereaktion. Den kraftiga neutronstrålningen ställer också till stora materialproblem i bomberna. De kan t ex knappast lagras färdigmonterade någon längre tid.
  Anledningen till att militära produktionsreaktorer normalt varit grafitmodererade (och ibland luftkylda) är att det är mycket lättare att kontinuerligt byta ut bränsleelementen i en reaktor som inte har något vattensystem och inte behöver vara tät och trycksatt.