Lars Bern om naturgasens fördelar

Naturgasen
Lars Bern är aktuell med en ny artikel på Newsmill. Den här gången handlar det om naturgasens fördelar i efterdyningarna av katastrofen i Japan. Läs, kommentera och milla här.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Holmfrid

  Sveriges problem i energiförsörjningen är att transportsektorn inte kan klaras med biobränsle och eldrift.  Här kan skiffergasen lösa problemet.  USA har nu byggt om sina naturgashamnar från import till exporthamnar.  Gasen i USA kan ersätta olja och kol i 200 år.
  Sverige skall satsa på kärnkraften och vara öppen för samarbeten med de bästa krafterna i världen med 4:e gen kärnkraft.  Japan kör med reaktorer från 70-talet, som är mogna för att ersättas.

 2. Jan-Erik S.

  Holmfrid #1:
  Kan bara instämma i det du säger. Kkv är definitivt bästa lösningen trots det som hänt i Japan.
  Har däremot alltid varit tveksam till kärnkraft på jordskalvsbenägna platser där man vet skalv uppträder.
  Dessutom är ju gen. 4 betydligt mer lätthanterliga.

 3. Kent Forssgren

  Fantastiskt bra Lars Bern. En fenomenalt välskriven och välstukturerad artikel. Detta blir en klassiker. Bara att börja med att sprida den till varje skattebetalande medborgare i vårt land – våra politiker medräknade.

 4. HenrikM

  Jag förstod inte den här artikeln. Jag trodde att Sverige i princip har koldioxid-fri energiproduktion. Att ersätta vattenkraft och kärnkraft med naturgas måste väl skapa mer koldioxid. I Sverige har vi väl ett väl utbyggt elnät? Menar Lars att vi ska börja köra bilar på naturgas? Men minskningen av koldioxid av den ändringen måste väl bli väldigt liten. Eller menar Lars att vi ska exportera naturgas till Europa som ännu inte gjort sin omställning till koldioxid-fri energiproduktion? För mig var detta obegripligt.

 5. Kent Forssgren

  HenrikM. Om våra politiker skall ta till sig informationen är det nog bra att ta det där med koldioxiden lite gradvis.
  Vi kan ju börja med att ersätta vindkraften med gas.

 6. D Lundkvist

  Dessa naturgasmuppar. Bygg klart ledningen till Norge först, till exempel. Detta har ni tjatat om sedan 1980. Suck!
  För Famtida generationers vällevnad skall vi bygga ut KK ännu mer och forska ännu mer.

 7. Det går utmärkt att köra bilar på biogas som är samma sak som naturgas, nämligen metan. Jag tror faktiskt man minskar koldioxidutsläppen även genom att ersätta vindkraftverk med gasturbiner om man ser till hela kjedjan.

 8. Ingemar

  Utmärkt artikel Lars! Pregnant formulerat.

 9. HenrikM

  Jag tror inte att lösning på något sätt att sätta upp vindkraft eller andra märkliga miljöpsuedo-projekt. Men att bygga ett naturgasnät i Sverige tycker jag känns konstigt när vi ändå har ett elnät. Att ha lite lokala gasnät kan jag förstå, t ex här på Lidingö har vi en ”pipeline” från Käppala-verken (reningsverk för norra Stockholm) till bussterminalen för att köra bussar på naturgas. Jag tycker elnät verkar helt överlägset som energitransportmedel (problemet är att bilar/latsbilar inte gärna kör på el). Om vi kan exportera naturgas till Europa skulle det givetvis vara kanon.

 10. Håkan Bergman

  Fördelen med ett naturgasnät är att man kan bygga kombiverk för el- och värme-produktion. I nya Öresundsverket i Malmö kan man komma upp i en verkningsgrad på 90% på det viset. En bra övergångslösning tills vi har bättre lösningar för kärnkraften, och det kommer att ta tid nu.
  http://www.power-technology.com/projects/oresundsverket/

 11. Det går utmärkt att köra bilar på naturgas/biogas, bättre än etanol faktiskt och mycker miljövänligare samtidigt.

 12. HenrikM

  Håkan,
  Det där är ju suveränt, jag trodde dock att flesta värmeverk i Sverige går på flis eller nåt annat biomaterial (jag vet att Östersund har ett sådant kombiverk, i kombination med en jättetermos, som min svägerska har en restaurang i). Är det lönsamt att bygga ett gasnät för ett antal kombiverk i stora städer? Jag är helt övertygad om att inom tämligen snar framtid (inom 50 år) så kommer vi kunna producera mycket billig elström, 4-gen kärnkraft eller fusion.

 13. John Silver

  Jag förstår inte kopplingen mellan tsunami i Japan –> naturgas i Sverige, men de e väl nåt politiskt kan ja tro.
  Har aldrig förstått mig på sånt.

 14. HenrikM

  Lars,
  Jag är med på att köra på naturgas eller ännu hellre biogas är bra. Men våran transportsektor är tillfället inte anpassad till gas. Dessutom skulle det ge väl väldigt lite koldioxideffekt på det hela. Att bygga om våra fordon och dessutom bygga gasnät känns helt enkelt dyrt (ännu ett psuedomiljöprojekt).

 15. Holmfrid

  #14, HenrikM,
  Biobränslen subventioneras över elcert.systemet (0.35 kr/kWh), vilket driver råvarukostnaderna för skogsindustrin med nettoexportvärde 100 miljarder kr/år.  Sverige har minimalt CO2-avtryck.  Därför kan lämpligen fordonsparken enkelt konverteras till gasdrift inom 20 år.  Även för el/värmeproduktion är gasen alternativ.

 16. Det finns ingen anledning att ’tänka om’ med kärnkraft,för en gammal
  reaktorverk i Japan havererar.
  Det går att bygga  kärnkraftverk även i skalvområden.
  Det behövs inte ompröva beslut att bygga nya verk i Sverige.
  Biogas och dylika bränslen är till för bussar,taxi mm inom kommuner
  som har gaspoler,finns redan i Uppsala som.exempel.
  ALI.K.

 17. ALI.K. rent tekniskt har du givetvis rätt, men nu är det så med kärnkraft att politiken styrs av opinionen och man mäste göra en realistisk bedömning av vad som nu händer med den. Det är därför viktigt att peka på ett miljövänligt alternativ som fungerar isf drömmar om förnyelsebar energi.

 18. Jag tror dock att opinionen i Sverige är för kärnkraft även efter  tsunamin i Japan,en ny folkomröstning av kärnkraften behövs i
  Sverige,det är en demokratisk åtgärd.
  ALI.K.

 19. Pia

  Det enda som inte är utslaget i det drabbade området är kärnreaktorerna.
  Och detta trots de var konstruerade för påfrestningar upp till 7,9 på Richterskalan. Nu är jordbävningen klassad till 9,0. Alltså reaktorerna höll för mer än 30 gånger starkare krafter.
  Kärnkraften kan alltså betecknas som det säkraste ett samhälle kan satsa på. Det kommer opinionen ta intryck av.

 20. bom

  Pia
  MSM kör redan hårt med antikärnpropagandan. Zachrison och Nygårds i SvD framhåller idag att den onda KKindustrin med förkärlek bygger sina verk om inte inuti vulkaner så åtminstone gränsle över förkastningssprickor. ”I Japan ökar vreden över den hårda satsningen på kärnkraft trots att landet löper så stor risk att drabbas av jordbävningar”.
  Sorgligt men sant.

 21. Ann L-H

  Bom – # 20. MSM är sig likt men ibland går propagandareportrarna på en nit. I går (sö) morse gav vet.radion ett i all hast hopsatt ”veckomagasin”. Lena Nordlund hade J. Wallenius, Ch. Ekberg och A. Tryggvasson med eller snarare mot sig i studion, en reaktorfysiker, en kärnkemist och en seismolog. 
  Hon gick på i vanligt miljöhotsstil och försökte med det ena  hotscenariet efter det andra, svaren var inte alls vad hon verkade hoppas på. Hon blev alltmer obekväm i situationen, tog ny sats med nya hot och samma avväpnande svar. På frågan hur man kan ha kärnkraft i Japan och svaret blev ”varför inte, jordbävningen klarade den ju”.
  ”Men radioaktiva substanser då, femton är ju strålskadade” svar ”inte en stor grej” osv
  Ingen bra dag på jobbet för Lena N.
  Väl värt att lyssna på!   

 22. Michelangelo

  Gasdrift är klart överlägset etanoldrift ! Billigare, miljövänligare och effektivare.
  Dessutom är det klart mer moraliskt riktigt med gas  än att göra bränsle av mat, speciellt med tanke på att 9 barn per minut svälter ihjl på grund av matbrist.
  Om inte naturgasdriften när den infördes missgynnats av de svenska skattereglerna hade vi troligen haft en väl utbyggd infrastruktur för detta nu. Naturgasen är även ett bra komplement till biogas. 
  Med gaskraftverk i drfit hade aldrig den dyraste elgenereringen, vindkraft och VP ens dykt upp som hjärnspöke , speciellt med tanke på den ombyggnad av nätet som krävs  och den miljökonsekvens de iinnebär.
  Så kontentan  av de svenska politikernas beskattning har blivit dyr, ohållbar energi på bekostnad av billig, ren hållbar energi med hög tillgänglighet.
  DVS diametralt motsatt retoriken från nystalinisterna.
  Etanolen har berusat politikerna, själv har jag hellre gas och diesel i tankarna vilket känns  bättre än att ständigt vara i gasen av sprit. 

 23. Adolf Goreing

  Ang. den massiva antikärnkraftskampanjen i media. Över 10000 döda och man koncentrerar sig på tre kärnkraftsanläggningar?!!! Hur många har dött eller skadats av strålningen från dessa?? (Tips: tag 60 000 miljarder och minska det med 60 000 miljarder).

 24. Lars C

  Fakta:
   
  http://www.nisa.meti.go.jp/english/files/en20110314-1.pdf

 25. Peter Stilbs

  Vad jag förstod av en länk från Lars C i morse i en annan tråd
  http://morgsatlarge.wordpress.com/2011/03/13/why-i-am-not-worried-about-japans-nuclear-reactors/
  så är kärnkraftverken ifråga dimensionerade för jordskalv på 8.2 på Richterskalan – det som kom nu var 5 ggr starkare – och förstörande verkan kom via flodvåg, inte direktmekaniskt. 

 26. Holmfrid

  #20 Bom,
  Det automatiska snabbstoppet skapade en olycklig kedja av händelser. En gradvis nerkörning av effekten hade troligen förhindrat bortfall av kylning.  Elproduktionen hade reducerats till miniminivå, som hade räckt till för att driva kylpumparna (förutsatt att elturbinerna inte skadats, vilket flygbilder antyder). Som påpekas i länken har situationen bemästrats efter omständigheterna bra.  I reservgeneratorer (för dieseldrift) som levererades utifrån passade inte anslutningarna, varför havsvatten släpptes in. Mediafokuseringen mot kärnkraftanläggningen saknar proportioner jämfört med ödeläggelsen i stort (ett fåtal döda och skadade jämfört med 10000-tal i samhället i övrigt). En noggrann rapportering via IAEA kan tvärtom stärka kärnkraften som en säker teknik.  Japan kan nog inte återgå till en fossilbaserad elproduktion i full skala (50%) motsvarande de 80 kärnkraftsverk som är i drift eller planeras. Notera att Japan saknar utbyggbar vattenkraft.  Vindkraft är inte ett alternativ för basproduktion.  

 27. Egon Larsson

  Om alla debattanter skippade kränkande och förklemande omdömen om ditten och datten, så skulle mycket vara vunnet! Inläggen skulle plötsligt förefalla mer seriösa och inte som ofta nu – uttryck för dåligt humör, magont och förutfattade meningar!

 28. Jan-Erik S.

  Jag skrev fel i en tidigare tråd där jag påstod att skillnaden mellan 8 och 9 enligt Richtersskalan var 10 ggr.
  Enligt expertis på Aftonbladet direktblogg är den hela 30 ggr!!!
  Det skulle innebära en skillnad mellan 7 och 9 på hela 900 ggr och inte 100!!!
  Lätt att förstå styrkan i detta skalv.
  Ber om ursäkt för min miss tidigare.

 29. Skogsmannen

  Enligt Wikipedia så gäller följande:
  Skalan är en logaritmisk skala där varje steg motsvarar en ökning av magnituden (skakningen) med cirka 10 gånger. Detta motsvarar ca 32 gånger mer energi.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Richterskalan

 30. pekke

  Kanske vi skulle bygga upp ett gasnät för fjärrvärmen i alla fall.
  Driftkostnaderna för fjärrvärmen verkar skena nästan lika mycket som elpriserna.
   
  Har försökt hitta lite information om hur mycket ” biobränsle ” som används till el- och fjärrvärme i Sverige, tyvärr är det svårt att hitta nån information om det, men jag vet att fjärrvärmen här i Karlstad krävde 24 flisbilar med släp varje dygn i Nov. !
   
  Hitta i alla fall en broschyr från Umeå Energi som visar på de allt ökande kostnaderna och ökande användning av s.k. biobränsle ( flis i första hand ) vilket även sker i resten av landet + att det byggs nya fastbränslepannor som skall elda biobränsle.
   
  http://www.umeaenergi.se/Fjaerrvaerme/pdf/fjaerrvaermepresentation-2011.pdf
   
  Man kan börja undra om ingen inom miljö/klimatrörelsen ser faran med att allt fler eldar flis som alltmer kommer direkt från skogen ?

 31. Jan-Erik S.

  Pekke #28:
  Jag ser det på ett annorlunda sätt.
  De kkkv som bl.a ska byggas i Finland är ju betydligt säkrare.
  Det de japanska verken råkat ut för är något i hästväg.
  Rekordstor jordbävning med rekordstor tsunami vilket slog ut reservdieslarna är vi ju förskonade från här.
  Om nu verken klarast detta relativt bra så ser jag inget problem med fortsatt satsning på kkv.
  Tvärtom.

 32. Egon Larsson

  Ja, Lars, jag vet inte om man kan hålla med Dig om gasens alla välsignelser – tycker kanske att om man nu skall plädera för någon fossil energibärare så får man naturligtvis inte glömma kolet! Det förefaller nämligen inte särskilt troligt att Kina (och även andra kolrika länder – som tex USA) skulle avstå från att börja öka sin exploatering av kolreserverna, om och när oljan de facto börjar sina rent fysiskt (efter peak oil) eller av andra skäl blir mer otillgänglig. Koldioxidproblemet (om det nu är ett påverkbart problem öht, vilket Du kanske förnekar) måste man då lösa, vilket jag tror ändå är möjligt i framtiden. Tycker f ö också att naturgas inte är särskilt optimalt som drivmedel. Bättre då att ”pipa” den till värmekraftverk med möjlighet till att uppnå bättre verkningsgrad och därmed ett billigare energiutnyttjande av dyra och knappa resurser – något som kommer att bli allt viktigare i framtiden.
  Vad sedan gäller kärnkraften så kan jag nämna att jag själv har kärnkraftsbakgrund (deltog i de stora och viktiga rampprojekten i Studsvik på 70-talet, som världens i stort sett alla kärnbränsletillverkare deltog i i syfte att utveckla bättre och säkrare kärnbränslen). Jag övergav emellertid kärnkraften under intryck av Three Mile Island-olyckan och den debatt som uppstod pga den. Jag tycker dock nu fortfarande att kärnkraften bör användas och utvecklas mot allt säkrare och bättre versioner, som har förmåga att samtidigt lösa/förenkla avfallsproblemen – tex genom utveckling av transmutationstekniken i nytillkommande reaktorkoncept. Kärnkraften skulle sedan kunna integreras med produktion av vätgas för användning bla som drivmedel. Drar mig till minnes att jag sett en beskrivning av ett sådant storskaligt koncept (innan jag gick över till att arbeta med utredningar och projekt för bioalkoholer som drivmedel).
  Avslutningsvis vill jag gärna tro att när det gäller teknikutveckling och möjligheterna för framtiden så gäller att ”the limit is the sky”!

 33. Idag program om vulkaner i Vetenskräpsmagasinet om Islands
  vulkaner,kan vara något sånär objektiv får vi hoppas.
  Hur det det ser ut inuti en vulkan efter ett utbrott.
  ALI.K.

 34. Håkan Sjögren

  Pekke # 28 : Jag minns en gång för länge sedan, när centern i landstinget lagt en motion om att landstinget borde satsa på fastbränsleeldning. Till allmän förvåning gick jag upp och stödde den motionen ”Under förutsättning att man till fasrta bränslen även räknade sintrad metalloxid i kutsform”. Motionären blev glad över det oväntade stödet. Eftersom motionen kom från fel håll avslogs den naturligtvis. Sedan klubban fallit fick lag gå runt i sessionssalen och förklara den verkliga betydelsen av mitt inlägg.
  Mvh, Håkan.

 35. Bertel

  Har lyssnat på P1 under dagen och jag blir mer än frustrerad, att kärnkraftsolyckan, vilket har ej skördat människoliv, än, och ev dess verkningar, vilka troligen kommer att vara små i jämförelse, gentemot den totala förströelse som tsunamin har skapat, med troligen tusentals ev 10 tusentals döda.
  Hur tänker folk(läs journalister)eller tänker dom överhuvudtaget?  

 36. Bertel … journalister / redaktörer skriver sådant de tror folk läser. Det handlar om att sälja lösnummer/upplaga/tittar-/lyssnarsiffror etc.
  De försöker förstås mjölka katastrofen i Japan så mycket de kan, men de bedömer (troligen helt korrekt) att katastroflarm om eventuella explosioner, radioaktiva utsläpp, tom risker för härdsmältor lockar fler att hålla fast vid ämnet än ödeläggelsen som drabbat alla som bor i dessa städer längs kusten.

 37. Bertel

  Jonas N # 33
  Jag vet, men det är trots allt frustrerande att ta del av nyhetsflöden som mer eller mindre åsidosätter lidandet(med sin rapportering om kärnkraften)och sorgen över de omkomna som hela Japan,s befolkning är drabbad av i dag och mycket, mycket lång tid framöver.
  För att hårdra lite, är det som att ge en berättelse från andra världskriget, tex från totalförstörda Dresden eller Stalingrad och  den mediala rapporteringen skulle handla om en odetonerad bomb som ev skulle explodera.
    

 38. Ingemar

  Jonas N #33,
  Jo. men håll med om att rapporteringen är oerhört självcentrerad kring Europa: Vad skall vi göra med kärnkraften här? Vad händer med vår framtida kärnkraftspolitiken? Kommer MPs sopinionssiffror att öka pga vad som händer i Japan? Etc.
  Perspektivet är tröttsamt snävt. Visst, jag förnekar inte att det finns en kärnkraftsaspekt på detta. Men än så länge så har de partiella härdsmältorna inte orsakat en enda dödsolycka så vitt jag vet.

 39. Ann L-H

  Lena Nordlund har tydligen inte förstått att man bör ha lite insikter i ett ämne om man ska intervjua experter. I går blev hon rejält tilltufsad och efter dagens direktsända inslag i vetenskapsradion 12.10 o.f. visade hon att hon inte lärt sig ett dugg sen i går. Med friskt mod gav hon sig ut på hal is igen, visade sin okunnighet och inskränkthet. Pinsamt!
  Jan Blomgren gav tålmodigt många intressanta svar!   

 40. Bertel, du hade inte behövt vänta till nu eller den gångna helgen för att bli frustrerad. Det finns lidande av samma dignitet överallt i världen, och hela tiden. Och oftast utan att där varit en naturkatastrof, en hemsk olycka, eller massdemonstrationer och upplopp tvingar en diktator att lämna landet.
  Utan någon klatschig dramaturgi är verkliga problem och lidande oftast totalt ointressanta, och får stå tillbaka för frågor om rätt person blev utröstad ur Big Brother och liknande …

 41. Rosenhane

  #34#35#37
   
  Man kan bli spyfärdig för mindre.
  Nu är dom radioaktiva utsläppen på väg till Sverige, likt målsökande robotar låter det som, enligt Svd  som genom sin rubrik vill ge intryck av att en av den japanska tragedins eventuella spinoffeffekter kommer att hemsöka just gamla Svedala i synenrhet.
  Radioaktiva utsläpp på väg mot Sverige | Inrikes | SvD
   
  Journalisterna på våra MSM tycks vara besjälade av att måla upp nattsvarta bilder av realtid och framtid; ve den som ifrågasätter att allt håller på att gå åt helvete….
  Urrrrk!

 42. Lars C

  #38
   
  Alla gillar pressfrihet men???
   
  Det borde vara förbjudet att skrämma folk, sjukskrivningarna kan påverkas.

 43. Torsten Wedin

  Vi har ett vapen. Undvik nättidningar som inte sköter sig och sprid budskapet. Dom är beroende av våra ”klick” för att få reklamintäkter.
  Lätt som en plätt!
  Totte

 44. Ingemar, du behöver inte tveka om vad jag anser om medias rapportering. Speciellt om vi begränsar oss till svensk media.
  Amerikansk media har både bättre bredd/spridning av aspekter, och ffa är topparna, dom bästa journalisterna och reportrar av mycket hägre klass.
  Jag tror att även i Europa, i de större länderna finns det bättre nivå/klass på journalism. Men man måste fortfarande hitta de bästa själv. Däremellan är det mycket skrän och brus och okunnigt pladder, vidarebefordrade rykten och rena rerajts …

 45. Bertel

  Jonas N # 37
  Du har helt rätt, att mänskliga  katastrofer i alla nivåer(dvs från personlig sorg till gemensamn lidande som nation)är något som dagligen är närvarande för en stor del av jordens befolkning, men dramaturgin tex i Sverige är mer intresserad vem som blir utröstad i Big Brother eller triggas up av förväntad på än jävligare katastrof i Japan som tsunamin skapade tex den kan härledas till kärnkraft. 
   

 46. Rosenhane & övriga …
  Jag ser nyhetsrapportering både i TV och av tidningar mest underhållning för massorna (stora volymer människor)
  Alla vill ha nyheter, ngt att läsa till frukosten, på T-banan, att jiddra om vid fikabordet eller i sociala sammanhang, och då känna sig ’som om man hänger med’ …  Det är ngt folk är villiga att betala för (prenumeration, tid, TV-licens, etc)
  MSM tillhandahåller och fyller detta behov och försöker få till en lagom underhållande mix. Utan att direkt ljuga, men definitivt med ’underhållning’ för målgruppen som främsta riktmärke.
  Korrekt, knastertorr rapportering av faktiska fakta, eller belysning av dessa objektivt och allsidigt, eller analyser av skeenden/politik från verkligt insatta är det för låg efterfrågan av. Hellre då saker som gör sig bra i bild, med dramatiska skeenden i bakgrunden, ngn reporter som fyller på och höjer intrycket av drama, och överhängande våld /katastrof. Eller att skildra enskilda individers tragiska offerstatus så ensidigt och personligt berörande (dvs subjektivt) som möjligt att förfasas över. Sådant får många läsare att läsa vidare …
  Men inte för att de vill veta hur saker verkligen ligger till. Utan för underhållningsvärdet .. och ibland bara för att underhålla sedan länge existerande fördomar och behov av enkla berättelser och polariserande förklaringar.

 47. Totte
  Vilka nättidningar bör man hålla sig till då?
  Jag ser inte riktigt din metod som framgångsrik. Jag köper sedan länge inte längre svenska tidningar eller tittar på svensk TV. Dom får inte mina pengar alltså … Om dom sedan ändå håller på med dumheter kan jag inte hindra dem. Dessutom menar jag att man måste känna till även det man inte gillar, för att öht kunna säga att det är undermåligt.
  Men den svårare frågan är vilka (nät-)tidningar som är tillförlitliga. Själv har jag övergått till att bestämma mig för vilka enskilda individer som skriver korrekt och sakligt, som har gjort sin reserrach ordentligt, som vet vad som pratar om.  Och de kan ju sitte lite överallt. Även om kollegorna är skvallrande ryktesspridare bara …

 48. Michelangelo

  #30# Ni har ju nära till Norge. Vad jag vet kräver en pipeline inte så mycket bränsle för att transportera gasen.i
  Kan väl inte vara en big deal att dra en pipeline längs E18 till Stockholm. Då slipper man ju desssutom att skicka LNG till STO för att kompensera för Värtagasen.
  Dags för norrmännen att ändra i Gamlins visa.
  Sverige, Sverige det är ett jävla land.
  Svenskar,svenskar dom bör tas om hand. etc.. etc..

 49. Torsten Wedin

  Jonas N #47:
  Där ställde du mig faktiskt. Nej, inte riktigt. De stora svenska drakarna tycker jag är urusla. Dom läser jag av underhållningsskäl. Däremot Borås Tidning, Blekinge Läns Tidning har en öppen attityd. Det finns nog flera (Dalarna nånting). Utländska nättidningar såsom New York Times är också bra.
  Här på TCS får man ju då och då länkar till informativa artiklar i utländska nättidningar. Vi fick nyss en från http://washingtonexaminer.com/blogs/beltway-confidential/2011/02/obama-administration-threatens-veto-republican-attempts-stop-epa-#ixzz1Gb4kTohG
  Personligen tycker jag att bloggar såsom TCS ger mer information, om man orkar ”sila bruset”.
  Men det är bara attt leta och finna.
  Totte

 50. Rosenhane

  Michelangelo#47
   
  Ursäkta mitt messerschmitterei, men det var faktiskt Hasse&Tage som skrev texten till norgevisan.
   
  Bjussar gärna på en annan goding från epoken:
  YouTube – Helmer Bryd Eminent Five Quartet Madrassen
   
   

 51. Naturgas&biogas kan man inte hantera nära bebyggelse där
  folk bor p.ga explosionsrisken,polerna för gas måste ligga enskilt.
  Man hade en explosion strax utanför Uppsala vid en pol,det gick bra
  denna gång ,det var sent på kvällen och inga personer fanns närheten.
  Gaskopplingarna måste skötas och kontrolleras ständigt.
  ALI.K.

 52. Kenneth Johansson

  Apropå jordbävningars styrka borde man väl ta hänsyn till avståndet till jordbävningens epicentrum också. Den var ju en bit ut till havs. Om en lika stark jordbävning på richterskalan hade varit närmare hade det ju skakat mer och skyskrapor hade rasat vilket nu inte skedde.

 53. Iven

  ALI.K. # 51:
  Varifrån får du din uppfattning, att naturgas inte kan hanteras nära bebyggelse?
  Vi har – som flera andra i vår omgivning –  för drygt ett år sedan bytt ut villaoljan mot naturgas, som är ett billigare, renare och praktiskt (ur hanteringssynpunkt) alternativ. Har därmed även minskat CO2-utsläppet. Mitt i samhällets centrum har Lunds Energi dessutom en fjärrvärmeanläggning, som eldas med naturgas.
  Ledningarna och brännare kontrolleras naturligtvis, precis som tidigare, när vi hade olja, en gång om året.
  Skrämselpropaganda i olika sammanhang kan vi väl överlåta åt viss MSM och AGW-folket. De är ju duktiga på det området… 🙂