Landet runt i Absurdistan

Jag har varit utanför hemmet sista tiden och haft begränsad tid att skriva något för KU. Men man snappar upp en hel del också i de media som inte totalt domineras av Kungsholmen-Södermalm-Östermalm-Vasastaden-tänkande.

Det pågår ju en hel del processer i det tysta runt om i landet – många i ”miljöns” namn – men så fel det kan bli när exempelvis ens närmaste vattenperspektiv är från Slussen eller Strömkajen i Stockholm. Vi tog härom månaden upp ”Nationell strategi för myllrande våtmarker” där bl.a. Mälarens vattenstånd ska regleras annorlunda, till stort förtret för bl.a. de jordbrukare som har vattennära mark i Mälardalen, och som under århundraden skapat odlingsbar mark. Vanliga Medelsvensson’s kan parallellt räkna med utökade myggplågor och annat i ”miljöns” namn runt om i landet.

Häromdagen (21 maj) fanns ett samtidigt skeende belyst i NWT – ett pågående rent byråkratiskt sabotage mot all småskalig vattenkraft i landet – till helt absurda kostnader för anläggningsägarna. Kontrasten är enorm mot den gräddfilsbehandling och de subventioner vindsnurror och elpaneler belönas med. Läs (via länken eller bilden) och förskräcks!

vatten

Lite mer märkligheter då? Vår nutida Universitetsvärld förnekar sig inte. Jag minns strax efter stormen Gudrun år 2005 – det var en doktorand från Lantbruksuniversitetet (SLU) på TV – han var närmast hysterisk över sina mätresultat från fältstudier i de stormfällda skogarna -”Det STRÖMMAR ut koldioxid!”  Ja – det är ju en del av kolcykeln (förmultning).

Jag suckade tyst – men nu kom följande från en professor i ämnet (SvD/TT 25.5). I bästa fall är han bara cyniskt ute efter forskningsanslag – okunskapen om de övergripande sammanhangen kan knappast vara så stor som det framstår. I övrigt beskrivs Gudrun’s verkningar på Wikipedia – där stormfällningen uppges ha varit ca 75 miljoner kubikmeter – eller en årsavverkning (för landet, får man anta).  Det mesta togs väl också tillvara.

skog

Vad kan man gissa om den ungefärliga förmultningsmassan? Kanske den resulterar i 10 miljoner ton koldioxid över 10 år?  Koldioxidbomb?? Ja, man kan bara sucka.

i NWT var det annars en bra läsarbild/kommentar med bäring mot den skandalösa kommundrivna vindkraftparken ute i Vänern strax söder om Karlstad…

vind

År 2013 beskrev Lena K  eländet så här https://www.klimatupplysningen.se/2013/05/30/ack-varmeland-du-skona/ – nej det har inte blivit bättre fram till 2015. Skattebetalarna betalar som vanligt kostnaden för de gröna vanförställningarna, så läsarens galghumor är väl berättigad.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Sören G

  Grönland var varmare för 80 år sedan än i dag.
  http://www.tv2.no/a/3794535

 2. Lasse

  #1 Ang Grönlands avsmältning:
  Vi har aldrig..
  Nu börjar det bli dax att plocka fram istidsvarningen. Kommer det bli sommar på Grönland i år?
  Mindre än 1% smälter-en sen vår-senare än tidigare uppmätt!
  Periodicitetens vågor gör att vi förvånas när vi med ny teknik tycker att vi studerar kontinuerliga förlopp.
  http://www.dmi.dk/groenland/maalinger/indlandsisens-massebalance/

  Småskalig vattenkraft bör få statligt stöd om det är nya vattendomar som krävs. Det borde vara i allas intresse att bevara små anläggningar som etablerats för länge sen.
  Reglerade vattenstånd bör bibehållas. Fö undrar jag om Vänerns tappningskurva inte anpassats så översvämningsrisken minskats på senare tid?

 3. Helge

  Vattendirektivets grund är sund, dvs man vill skydda vattenmiljön. Men man har en tendens att driva det för långt. Fn genomförs EU direktivet utan egentlig politisk styrning. Inte bara småskalig vattenkraft kommer att drabbas hårt, genomförs det utan stöd eller för hårt kommer många bönder med vattendrag på marken göra konkurs.

  Kanske är vi helt enkelt lite för nitiska i detta fallet.
  http://cornucopia.cornubot.se/2015/03/svensk-tillampning-vs-skotsk.html

 4. Olle R

  #1 Sören G. Förvisso intressant artikel men inte så mycket hårda fakta. Kartan över isutbredningen i augusti 1938 är inte särskilt imponerande i jämförelse med 2000-talets.
  Se tex på den här bilden över isutbredningen i augusti 2012 (rekordminimum nåddes i september)
  http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=78994

  Isutbredningen i augusti 1938 når inte ens ner till medianen för 1979-2000 (den orangea linjen)

 5. Sören G

  Artikeln handlade om att man jämfört fotografier tagna på 30-talet över 132 glaciärers utbredning med deras nutida utbredning. De var mindre då än nu och växte sedan.

  Isen i Arktis miskade mellan 1915 och 1940 och växte sedan. Det är tydligen periodiska förlopp eftersom trenden av minskning av isutbredningen under senare år har brutits. De två senaste åren var isutbredningen större än åren dessförinnan.

  Enligt en norsk undersökning ändrar sig Golfströmmen periodiskt. Efter en tioårsperiod med ökad vattentemperatur har den under den senaste tioårsperioden återgått till en lägre havstemperatur.
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/klimatrusselen/avfeier-paastander-om-at-golfstroemmen-braastanser/a/23451235/

 6. Lasse

  #4 Olle
  Skillnaden mellan dagens observationer och gårdagens är stor.
  Att en karta från 1938 skulle fånga isminimum är osannolikt.
  http://www.woodfortrees.org/plot/hadcrut4nh/from:1920/to:1960/plot/hadcrut4nh/from:1975/to:2015
  http://www.woodfortrees.org/plot/esrl-amo/from:1920/to:1960/plot/esrl-amo/from:1975/to:2015
  Liknande kurvor både i temperatur och AMO under bägge perioderna.

  Lite mer om periodicitet!
  http://notrickszone.com/#sthash.ZOne86T2.dpbs

 7. Ann lh

  Angående Absurdistan är Gunnar Kj. mycket aktiv i att inte förstå i två olika pågående debatter i Norrtälje tidning.
  Det gäller vilka absurditeter ”våra” miljöpartister ska tillåtas skriva på under Cop21 i december.

 8. Christopher E

  #1 Sören G

  Intressant fynd. Bildbevis på att glaciärtungorna på 30-talets Grönland var mindre än nu. Också intressant hur snabbt de växte till igen efter det.

 9. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  Länsstyrelsen driver på att man förstör kulturminnen. Vilka mer påminner det om? Hörde jag någon svara IS?

 10. Guy

  #8
  ”Också intressant hur snabbt de växte till igen efter det.”

  Det måste bero på koldioxidutsläppen. Det var väl ungefär då som dom började 🙂

  Märkligt hur viktigt det är med hur isen ser ut på Grönland samtidigt som byråkraterna gör allt för att förstöra folks livsmöljigheter i och med förbud för lokal småskalig vattenkraft (som dessutom funnits hur länge som helst utan märkbar påverkan). Enligt min åsikt är vädret ock klimatet lokalt. Globalt klimat är väldigt svårt att beskriva. Troligen alltför komplicerat i och med en inbakad slumpmässig del.

 11. Brandingenjör

  Bland det mest absurda som skrivs och påstås i Sverige är väl de påhitt som skrivs på denna blogg.

 12. ces

  #11 Tänker du på dina egna inlägg?

 13. Björn

  Vad är syftet med denna klåfingrighet mot mindre vattenkraft? Är syftet att ersätta dessa med vindkraftverk? Vill man växla upp redan grön energi mot grönare energi med kraftigare generatorer? Snacka om grön röra! Behåll kärnkraften och ingenting av denna gröna röra behövs. Politik är väl inte möjligheten att få genomföra stolliga politikers vanföreställningar om verkligheten.

 14. Björn

  Brandingenjör [11]; Vad är det som är absurt? För min del tycker jag att det är absurt att stänga mindre fungerande vattenkraft.

 15. Rider

  OT
  Hittade följande artikel när jag kollade vädret på yr.no
  http://www.yr.no/artikkel/ikke-det-minste-redd-for-klimaendringer-1.12369910
  Tror inte att vi får se något liknande på SMHIs hemsida.

 16. Guy

  #11

  Ja, jag vet. Från alarmistpartiets synvinkel är jag absurd och stolt över det!

 17. Daniel Wiklund

  Så du brandingenjörn menar alltså att den här bloggen överträffar till och med Åsa Romson i att vara absurd.

 18. Lasse

  #15 Intressant att YR släpper fram Lindzen.
  Men inte utan bevakning-artikeln vägdes upp med en annan professor:
  ”– Til tross for klassiske unntak som Galilei og Einstein: Om du konsekvent befinner deg i mindretall, betyr det gjerne at du tar feil, avslutter professoren.”
  Det handlar om Iriseffekten. Blivande nobelpristagare? Norrmännen har ju prisat Gore!

 19. Lejeune

  Bevistade en sammankomst hos KVA för en tid sedan som handlade om vindkraft där Mikael Odenberg, numera GD för Svenska Kraftnät deltog. Idén att bygga vindkraft i norra Sverige, stänga vattenkraft i mellansverige, när konsumtionen är koncentrerad till de södra landsdelarna, det tyckte GDn för Svenska Kraftnät var en mindre begåvad idé. Att bygga ut transmissionskapaciteten kostar nämligen hiskeliga pengar, men som GD hade han inga synpunkter, han effektuerade bara det som politikerna bestämmer.
  Arma land!

 20. tty

  Lasse #6

  ”Att en karta från 1938 skulle fånga isminimum är osannolikt.”

  Jo i stort sett skulle den faktiskt det. 1930-talet var (liksom de senaste 10 åren) en period med extremt litet havsis i Arktis. Kolla t ex tidsserierna här (från Norsk Polarinstitutt):

  http://www.climate-cryosphere.org/resources/historical-ice-chart-archive/quicklooks

  Det var inte en slump att t ex resterna efter Andrés expedition hittades just 1930. Det är kanske inte så väl känt, men en svensk sökexpedition besökte faktiskt Vitön redan sensommaren efter Andrés färd (1898), men då var redan alla spår begravda av snön. Men 1930….

 21. Ingemar Nordin

  Att tillståndsprövning även görs på gammal och etablerad vattenkraft för stöd av Naturskyddsföreningen:

  ”Naturskyddsföreningen och Sportfiskarna anser att flera av de förslag som utredningen presenterar är helt nödvändiga för att nå upp till de miljökrav som ställs genom både europeisk och svensk lagstiftning. Bland annat stödjer föreningarna att givna tillstånd framöver, precis som tillstånd för andra miljöfarliga verksamheter, ska vara tidsbegränsade. Detta är helt nödvändigt för att säkerställa att tillstånden uppdateras regelbundet med nya villkor om miljöhänsyn enligt aktuell miljölagstiftning, ny teknik samt utifrån ny kunskap om verksamheters påverkan på miljön.”

 22. tty

  Och apropå att glaciärerna på Grönland faktiskt expanderade ca 1945-70 så är det ett obestridligt faktum, även om det slätas över så gott det går. Ta t ex den här ”officiella” versionen av Jakobshavns isbraes reträtt 1851-2006
  http://en.wikipedia.org/wiki/Jakobshavn_Glacier#/media/File:Jakobshavn_retreat-1851-2006.jpg

  Observera frånvaron av uppgifter 1931-53. Den beror inte på att det inte finns några. Se t ex den här utmärkta amerikanska trimetrogonbilden från 1944:

  http://www.redorbit.com/media/uploads/2008/02/5a50345361e89337e8d33da04ee16cab1.jpg

  Den visar att glaciärfronten då hade ungefär samma läge som 2001.

  Faktum är att USAAF flygkarterade hela Grönland 1943-44, så det skulle gå alldeles utmärkt att jämföra isutbredningen då med t ex 1960-talet (KH-4/5 satellitbilder) och nutiden. But I’m not holding my breath, som amerikanarna brukar säga.

 23. tty

  Ingemar Nordin #21

  Jag känner en markägare som också har ett mindre vattenkraftverk. Det byggdes på 1920-talet, och Vattendomstolen ansåg då att inga särskilda krav behövde ställas eftersom dammen hade urminnes hävd (där hade legat en sågkvarn åtminstone sedan 1600-talet och troligen sedan medeltiden).
  Min bekant är juridiskt bevandrad (jägmästare och f d chefstjänsteman i ett av våra stora skogsbolag) och har försiktigtvis lagt kraftverket i ett separat bolag. Blir det orimligt dyra nya villkor kommer bolaget givetvis att gå i konkurs, varpå staten får ta smällen.
  Han är nog inte den ende som tänkt framåt på det sättet.

  Dessutom är miljövinsten av att fiskarna i två sjöar som inte varit i kontakt med varandra sedan medeltiden får tillfälle att träffas rätt dubiös (kontakt med havet är omöjlig och har inte funnits sedan tidig holocen eftersom det finns flera stora fallhöjder nedströms).

  Jag är definitivt inte motståndare till att återställa tidigare lax- och öringvatten och undanröja onödiga vandringshinder, men man måste ha något sinne för proportioner. Dessutom har många gamla dammar och kvarn- och bruksmiljöer i sig stort biologiskt och kulturellt värde.

  Det kan tilläggas att i vintras så gjordes i min hemkommun mycket stora ingrepp i en biologiskt värdefull bäck av kommunens tekniska verk utan tillstymmelse till vattendom. Motiveringen var att minska risken för framtida översvämningar i en planerad bilhall aldeles intill bäcken. Länsstyrelsen morrade litet, men lät saken bero.

 24. Brandingenjör

  #17 Daniel Wiklund

  Jag måste erkänna att jag inte är så insatt i vad Åsa Romsson har sagt, så jag kan inte bedömma om hennes uttalande är på samma låga nivå som det som skrivs på den här bloggen.

  Det jag främst tänker på att när tycker den här bloggen är absurd är alla anklagelser mot klimatforskare att de skulle fuska med sina resultat och vara köpta av mijörörelsen.

  Min uppfattning om miljöpartiet är att de är lika verklighetsfrämmande som skribenterna på den här bloggen, fast åt andra hållet.

 25. AG

  #24 Oj, du har mycket att lära.

  Forskarfusk – lektion #1
  Kolla in den här klassikern som alla bör känna till av Ben Santer som ville så gärna hitta ett mänskligt fingeravtryck i sina data att han tog bort lite för att få en sjunkande trend. Dessa data låg till grund för 1995 års IPCC rapport där man fastslog att det gick att se ett mänskligt inflytande på klimatet.

  http://www.john-daly.com/sonde.htm

  Fortfarande, så länge efteråt, har Santer inte svarat på varför han klippte av kurvan så lägligt. Om du tror att detta bara finns i skeptikerhjärnor så tar du fel. Flera av de tyngre forskarna hänvisar till detta fusk som en ”klassiker” på hur man framhäver SAKEN (”the Cause”). Den som du f.ö. ivrigt påhejar?

 26. Daniel Wiklund

  Vilken nivå är du på brandingenjörn som inte har koll på Åsa Romson som ju är vice statsminister och som dessutom är med och utformar och bestämmer om miljö och klimatfrågor.

 27. bom

  Gunnar Kjelldahl som hedersmedborgare i Absurdistan! Den var god Ann LH. Vi kanske skulle informera Grönköpings Veckoblad? Karaktären GK skulle nog pryda sin plats där som Rektor Magne Magnificus tillsammans med här skrivande Brandingenjören Pompe? TTPP ej att förglömma! Och Professor OH naturligtvis ej heller att förglömma

 28. AG

  #24 Forskarfusk – lektion #2
  Om du tror att forskarfusket legat av sig på senare tid, ta då en titt på hur man från NASA försöker bortförklara och förminska isrekorden vid Antarktis med att avsmältningen i Arktis är betydligt större. En ren lögn.
  https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2015/05/22/how-nasa-lie/

 29. Mats G

  Nyheter från Absurdistan.

  Tågen i Absurdistan är 3 av 5 försendade dvs 60%. Absurdistans infrastrukturminister säger att hon ”inte kan göra så mycket som enskild person”.

  eh,, du är infrastrukturminister, det innebär att du har viss makt och är inte vilken liten enskild person som helst.

 30. Mats G

  Kommentar borttagen

 31. pekke

  John Daly:s temperaturlista innan justeringarna tog fart, frid över hans minne.

  http://www.john-daly.com/stations/stations.htm

  Turkiet bekymrar sig inte över Global Uppvärmning eller Klimatförändringar.
  https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2015/05/26/turkey-to-double-coal-power/

  Bäst att Åsa skickar ner sin It- och Bostadsminister för att tala sina tidigare landsmän till rätta.

 32. Peter Stilbs

  Var snälla håll er i rimlig grad till trådens ämne. Ja, det finns otroligt mycket absurditeter i Sverige – men bloggämnena är miljö, klimat och energi – och relaterat

 33. AG

  #24 Forskarfusk-lektion #3
  Detta fusk kan vara svårare att genomskåda. En sen hockeyklubbsliknande kurva visade att den moderna temperaturen inte bara var varmast på 1000 år nej, den var varmast på minst 4000 år eller mer.
  http://www.sciencemag.org/content/339/6124/1198.abstract
  Den bekräftade också Michael Manns klubba. Du kan läsa om olika kommentarer i press och i facktidskrifter här samt varför denna kurva inte stämde här: http://www.climatedepot.com/2013/03/08/new-study-claiming-global-temps-highest-in-4000-years-contradicted-by-previous-studies-media-touted-study-based-on-reconstructed-data-from-only-73-data-sites/
  ”Marcott et al” blev ett begrepp efter detta och inte positivt sådan. Varför är Marcott et als kurva ointressant för att diskutera temperaturrekord? Jo det beror helt enkelt på upplösningen som är sisådär 200 år. Det betyder alltså att variationer inom ett sådant intervall helt enkelt slätas ut och kan inte detekteras. Temperaturerna kan mycket väl ha varit betydligt högre än dagens. Ingen använder Marcott et als kurva längre som propaganda sen den dåliga upplösningen blev känd.

 34. ThomasJ

  Automaticum absurdumum:

  http://www.ekonomifakta.se//sv/Artiklar/2015/Maj/Automatiskt-hojd-bensinskatt-i-framtiden/

  😉

  Mvh/TJ

 35. pekke

  Kritik mot EU:s vattendirektiv finns ju.
  https://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2642819-nya-eu-regler-hotar-svensk-produktion-av-livsmedel

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6125743

  http://www.nwt.se/grums/2015/04/29/grums-kommun-kritisk-till-nya?refresh=true

  Kan de inte göra ett storskaligt experiment och öppna upp utflödet från Vänern till Göta Älv så vi får se naturen återta sitt kommando över älven ner till Götet ?

  Lite ironisk med det sista.

 36. Ingemar Nordin

  tty #23,

  Självklart kan vattendammar förändra mycket av den ursprungliga floran och faunan på de ställen där de byggs. Och jag håller helt med om att dammbyggen bör göras med eftertanke. Samtidigt bör man i eftertanken också väga in de positiva effekterna av ett dammbygge, liksom vad man kan göra för att mildra de negativa effekterna. Redan på 60-talet kom miljöaspekterna in på allvar när det gällde dammbyggen.

  På det hela taget är ju t.ex. olje- och gas-utvinning, liksom kärnkraft, i allmänhet mindre miljöstörande än vattenkraft. Vindkraft tillhör väl de värsta miljöbovarna. Solenergin har ju den fördelen att man kan utnyttja existerande byggnation i städer t.ex. Eller i öknar (om man inte bryr sig om öknens ekologi). Dessvärre ger sol inte så särskilt mycket energi i våra trakter.

  Men om vi återgår till det aktuella exemplet där du har små vattenkraftsanläggningar från historisk tid, så kan man ju misstänka att flora och fauna sedan länge anpassat sig till dessa verk. Och att en nedläggning snarast skulle vara störande för den ekologiska miljö som utvecklats kring dessa.

  Min syn på s.k. ”miljöförstöring” är att denna negativa benämning bör förbehållas ”förändringar i miljön som försämrar för människan”. Annars är ”miljöförändring” en mer vetenskaplig benämning.