Läderlappens död!

 

 gullig fladdermus

Att människans aktiviteter påverkar klimatet torde de flesta vara överens om men att människans aktiviteter påverkar naturen, vår flora och fauna är i mina ögon något som ibland verkar hamna  i någon slags klimatskugga.  

För att rädda klimatet skall vi bygga ut vindkraften och då kan man tydligen inte låta några fåglar, eller fladdermöss komma ivägen. 

Vindkraftverk dödar nämligen  inte bara fåglar utan även våra fladdermöss varav vissa är utrotningshotade . I nättidskriften Biodiverse, som är Centrum för biologisk mångfalds (CBM) tidskrift, beskriver Ingemar Ahlén, Professor emeritus, SLU, undersökningar med bl a värmekamera. Dessa undersökningar visar att fladdermössen attraheras av insekter som ansamlas runt vindkraftverkets övre del. De flyger alltså längre stunder av och an mellan bladen vilket gör att risken för att bli dödad är extra stor för just fladdermössen. När det gäller fladdermössen i Sverige är den allmänna bedömningen bland många forskare att de är mycket hårdare drabbade än flertalet fågelarter.

Den mest effektiva åtgärden för att rädda fladdermössen vid felplacerade vindkraftverk är att helt enkelt låta dem stå stilla, i alla fall nattetid, vilket är den åtgärd man har valt vid North Allegheny, USA,  rapporterar The Tribune Democrat. WUWT skriver om denna händelse men också om undersökningar vid en vindkraftspark i Canada  (Wolfe Island) där man uppskattar att 1720 fladdermöss dödas av kraftverken varje år. En annan vindkraftspark som ännu är i planeringsstadiet riskerar att döda minst lika många fladdermöss.

 Men tar vindindustrin dessa starka varningstecken på allvar? Nej, skulle jag vilja säga, i alla fall inte i skriften ”Myter om vindkraft” skriven av Global Wind day, Svensk vindenergi och föreningen Vindkraft.  Under punkten Myt 3 ”Vindkraftverk dödar fåglar och fladdermöss” skriver de:

”Fladdermöss jagar insekter i närheten av vindkraftverk, men bara när vindarna är så svaga att turbinen antingen står still eller bara roterar mycket långsamt. Blir vindarna starkare försvinner insekterna och därmed fladdermössen.”

Som källa till detta påstående anger de Naturvårdsverket – ”Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss, 2009”, vilket visade sig vara Naturvårdsverkets sida som kortfattat beskriver vilken forskning som Naturvårdverket har genomfört . Exempelvis finns det en artikel som sammanfattar forskningsläget från projektet ”Vindval”.  Under rubriken ”Fladdermöss och vindkraftverk till havs” kan vi läsa om det som beskrivs i ”Myt nr 3” här ovan, dvs att riskerna för fladdermössen är störst när vinden är svag. Men det man skriver om i artikeln från Naturvårdsverket  handlar om vindkraftverk till havs och avser inte vindkraftverk och fladdermöss i allmänhet. Man har alltså i ”Myt-skriften” av bl a Svensk Vindenergi grovt förvanskat det forskningsresultat som redovisas av Naturvårdsverket. Istället för att komma med ett lugnande besked, så som man kan tolka ”Myt-skriften”, påvisar istället Naturvårdsverkets undersökning en ökad risk för fladdermössen. Detta eftersom man tidigare inte hade klart för sig att vindkraftverk till havs drar till sig  många insekter och därmed också fladdermössen. Vill man läsa hela rapporten finns länkar både på svenska och engelska här.

 Enligt Artskyddsförordning (2007:845), §4 gäller följande:

4 § I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med N eller n är det förbjudet att
1.avsiktligt fånga eller döda djur,
2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder,
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
   Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren.

Vad som exakt avses med ”avsiktligt” kan kanske vara något som behöver definieras men enligt Ingemar Ahlén innebär det även då man inser konsekvenserna. Kanske är det därför som Global Wind day, Svensk vindenergi och föreningen Vindkraft vilseleder, förvillar och sopar ett av problemen med vindkraftverk under mattan?

Är de felplacerade vindkraftverken i själva verket olagliga?

Ingemar Ahlén avslutar sitt informativa inlägg om vindkraftshotet mot fåglar och fladdermöss på Biodiverse med att skriva att det är svårt att genomföra undersökningar i USA eller Centraleuropa eftersom kraftbolagen eller markägarna inte gör vindkraftverken tillgängliga eller så är det vindkraftsföretagen som äger resultaten av forskningen. I Sverige finns det inga sådana begränsningar varför vi kan ta fram kunskap av internationellt intresse.

”Låt oss dra lärdom från de 800 befintliga verken – innan de blir 6000!”

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  Äsch vem behöver fladdermössen? Ingen enda livräddande medicin har ännu utvunnits ur fladdermöss och ingen hyaluronsyra för läppförstoring heller.
  F ö ett fint förslag att arretera vindmöllorna på natten. Då lär ju verkningsgraden ca halveras en fång till varfär t o m minsta miljöpartist borde inse att vindkraften är helt omöjlig! 100% vindkraft är ju deras lockrop.

 2. Att vara enögd är väl en bra beskrivning på politiken vad gäller vindkraftverk. dj-igt enögd.
  Hur var det n?
  Du ser grandet i din grannes öga men icke bjälken i ditt eget
  Ungefär

 3. OT
  Uppskjutningen av Galileo har blivit uppskjuten  🙂

 4. Lena Krantz, det finns nog fler små varelser på vår Jord som är påverkade av både det ena och det andra i våra mänskliga framsteg.

  Men det gäller ju att välja vilka som hotas på ett PK-sätt när man berättar om dom  🙂

 5. … PK = Populärt Korrekt sätt …

 6. Lena Krantz

  Uffeb #4

  Jag gillar bara inte när man försöker ”mörka” de problem med ett energislag som är högst verkliga.

  Upp med allt på bordet och sedan kan var och en välja själva vad man tycker är viktigt eller inte.

  Själv tycker jag inte att vi skall utrota några djur. Möjligtvis fästingar då.

  😀

 7. Lena Krantz #6

  Min kommentar handlade inte om att man ”mörkar” vissa miljöförändringar som vi människor åstadkommer.

  Det handlade om att man ofta lyfter fram de förändringar som man personligen inte ser någon nytt med…. eller som det känns poppis att protestera mot… 🙂

 8. .. nytt => nytta …

 9. Lena Krantz

  Uffeb #7

  Jag vet, jag kan läsa. Men jag håller inte med om att det är det jag skriver eller tycker. Eftersom du inte förstod vad jag skrev så försökte jag förtydliga mig.

 10. Lena Krantz

  Uffeb

  För att vara mycket tydlig, frågan är inte om man råkar gilla fladdermöss eller inte, frågan är om man skall berätta för folk att vindkraftverk dödar dem.

  Som sagt, upp med allt på bordet.

 11. Lena Krantz #10

  Varför just vindkraft?
  Är det för att det är poppis med hat mot vindkraft?
  Är det för att just energi i form av el är ett dyrt alternativ till det vi levt bra på i flera generationer?

  Människor behöver energi i form av mat också.

  Hur ser du på utfiskningen av haven? Ett klimatproblem eller ett annat problem? Större eller mindre än fladdermöss som dödas av vindkraftverk?

  Det var ämnets PK-karaktär jag vände mig mot, inte din syn på prioriteringar här i världen utanför den egna brevlådan…

 12. Bim

  Uffeb # 11

  Phuuu!
  Utan rolig gubbe.

 13. Lena Krantz

  Uffeb ”11

  Varför det finns ett stort motstånd mot just vindkraft beror på att det finns ett stort driv från flera olika håll att massivt bygga ut just det energislaget just nu. För att kunna genomdriva en massiv utbyggnad trampar man på människor, djur och natur.

  Du kanske tycker att det är ok men det tycker inte jag. I den här artikeln skriver jag om ett enskilt problem och om hur olika organisationer anstränger sig för att sopa detta problem under mattan.

  Det finns många andra problem att ta upp men här valde jag just detta med fladdermössen vars bestånd riskerar att minska kraftigt.

 14. Johan Tsell

  Nja, jag håller inte med om inledningen. 
  ”Att människans aktiviteter påverkar klimatet torde de flesta vara överens om”

  I vart fall inte om man lägger till ordet ”signifikant”. Vi påverkar ekosystemen rejält, men hur mycket vi påverkat klimatet är okänt. Jämfört med vad då? Vad är noll-alternativet? 

 15. Lena Krantz #13

  Jag är ingen förespråkare för vindkraft, men låt marknadskrafterna rulla vidare.

  De som har mark och pengar och vill tjäna pengar på el kan väl få göra det utan att vi som inte är berörda protesterar med hjälp av dödade fladdermöss någonstans… 

  Sakta roterande vindsnurror på olika höjder bortom skogen är inget som stör mig.
  Men jag kan tänka mig att det skapar jättelik avundsjuka nere på slättlandet där grannen tjänar pengar på grund av större markinnehav.

  El producerar ju snurrorna trots allt.

 16. Ivh

  Det pågår forskning kring hur fåglar och fladdermöss påverkas av vindkraften. Att fladdermöss inte är ute flyger när det blåser är en sanning med modifikation. De flyger mycket mindre när det blåser för det finns inga insekter som är ute och flyger då. Det är likadant med fåglar, de flyger normalt sätt mindre när det blåser. Men när det blåser mycket så har fåglarna mycket svårare att parera för hinder som dyker upp. Det är därför som det är mycket vanligare att fåglar kolliderar med elledningar när det blåser mycket än när det är lugnt. Om man bor på landet, och det blir strömavbrott på två faser, så är den vanligaste orsaken att en fågel flugit in i en elledning och blivit grillad mellan två faser.

 17. Uffeb #15

  Sakta? Då har du nog missuppfattat sakernas tillstånd eftersom hastigheten vid vingspetsarna är ca 200 km/tim.

 18. Johan Tsell #14

  Det beror väl snarast på vad man lägger i ordet ”klimat” eller ”klimatpåverkan”. Redan de gamla grekerna fick ju erfara att det lokala klimatet runt ex Aten påverkades starkt av att de högg ner skogen.

  ”Mänsklig aktivitet” innebär med andra ord mer än bara utsläpp av CO2 men jag förnekar inte på något vis att våra utsläpp påverkar klimatet, det är ”bara” en fråga om hur mycket.

 19. Christer Nordström

  Ja tyvärr har man hittat på ett nytt mordvapen på fladdermöss.
  Boende utanför Paris, har jag sett effekten av intensivt jordbruk, där besprutningen inte bara dödar ”skade”insekterna, utan även alla andra flygfän utgörande fladdermössen villebråd i skymningen. Från att tidigare ha kunnat beundra ett tiotal utföra halsbrytande flygkonster för brödfödan blir det på sin höjd en – två stycken numera.
  Christer Nordström
   
   
   

 20. Lena…

  Jag pratade inte om vare sig fladderöss eller fåglar, för det var ju inte det som drog igång protesterna mot vindsnurror på granngården, eller hur?

  Jag har inte missuppfattat sakernas tillstånd när det gäller hastighet på synbart långsamt roterande stora propellrar. Dels kan jag matte, dels har jag sedan många år haft modellflyg, aerodynamik och väder som hobby.

  Men när det gäller hastigheten på vingarna i ett vindkraftverk så handlar det mer om kunskap i matte än något annat för att bli överraskad.

  Jag trodde att du hade den kunskapen, och antog att du fattade att fler hade den  🙂

 21. Om Vindkraften skulle leva på marknadskrafterna skulle den vara död för länge sen! Den lever på subventioner.

 22. OT
  22 november kl 18.00 blir det stå-upp-komik igen på AFI i Västerås.
  Totte med bisittare
  🙂
  Öppet hus börjar kl 15.00. Lätt förtäring kl. 17.30.

  Kl 18.00 kommer komikern att inleda föreställningen.

 23. Ingvar E #21

  ”Marknaden” är lite större. Omvärlden och politiska besut är en del av marknaden.

  Men det vet ju du som handlar med pengar.

 24. .. du som spekulerar i förvntningar på valutros och pengars värde menade jag…

 25. … förväntningar på valutors…

 26. Vindkraften har nog utvecklingsmöjligheter,men de stora planeringar
  med stor skalig drift med parker är nog tveksamt med lönsamhet.
  Subventioner är förkastliga,lönsamhet  och behovsfrågan av elkraft måste först undersökas i de områden som ska kunna bli möjliga.
  Men beslut får inte hastas fram med politiska beslut för att framstå
  som duktiga,det straffar sig ofta.
  Framtidens vindkraftgeneratorer kommer med säkerhet se helt annorlunda än de vi ser idag.
  Helt andra typer av vindgeneratoer som är betydligt effektivare finns
  under utveckling,de har inte några nackdelar för fåglar eller för
  människan som störning mm.
  Men frågan är ändå,kommer  andra bättre energilösningar än de
  vi ser förnärvarande,nya generationens kärnkraft eller naturgas som
  har bättre ekonomiska lösningar.
  Vi bör inte i Sverige binda oss med brådsskande  dåliga (beslut) om ineffektiva vindkraftgeneratorer som de idag är ännu.
  ALI.K.
   

 27. Fladdermöss problem kan knappast finnas långt ut till havs,men det
  är dyrt att bygga långt ut till havs,lönsamt?
  Fjällområden(med gles bebyggelse), på berg är lämpliga ställen för vindkraft mm.
  ALI.K.

 28. Subventioner är inte en del av marknaden  nej

 29. Vindkraftaggregat högt  upp i atmosfären(8000-11000 m),om de lyckas med det finns nog inget att invända om vindkraft,forskning just nu med det i Usa.
  Man skall inte se ensidigt på vindkraften,utveckligen står inte still.
  ALI.K.
   

 30. Ivh

  Oavsett vilket kraftslag som det skall satsas på så skulle elpriserna vara mycket högre om nya kraftverk inte vore subventionerade på något sätt. Det är väl ändå ingen som tror att elpriset hade varit lägre om utbudet på el varit mindre?
   
  Dagens elpriser är för låga för att någon skall våga satsa på att bygga ett nytt kärnkraftverk.

 31. Kristoffer Lager

  Det är ju knappast så att det mörkas att fladdermöss dödas av vindkraftverk. Pratas mycket om det både inom forskningen och inom vindkraftsbranschen. Det finns flera parker där fladdermusfrågan är det största problemet för en utbyggnad. Att lösningen dessutom är rätt så enkel är positivt. Istället för att låta vindkraftverken starta vid 4 m/s (som är det vanliga) så väntar man till 5 m/s under de mest fladdermusintensiva perioderna. Att göra så minskar dödligheten med 90-95 % till en kostnad av ca 0.3-1% i produktion.
  Noterade att artikeln är 2 år gammal. Det har sen dess forskats mycket på detta problem och sammanställning av forskningen kommer snart. Se vindvals hemsida http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Energi/Vindkraft/Vindval/Vindkraftens-paverkan-pa-faglar-och-fladdermoss-/Syntes-faglar-fladdermoss/

 32. Kristoffer Lager #31

  Jag menade att de mörkar att fladdermöss (och fåglar) dödas i ”Myt-skriften”, inte att man mörkar saken från Naturvårdsverkets sida.

  Jag vet att det pågår forskning, jag länkade ju till samma sida som du om du kollar igen. Men den forskningen som de hänvisar till vad gäller Myt nr 3 finns inte än. Än så länge finns bara forskning från vindkraft till havs redovisad på Natuvårdsverkets hemsida.

  Eller menar du att det är ok att ljuga för att få en acceptans hos folk (det är ju det som är syftet med ”Myt-skriften) vad gäller vindkraftverk?

 33. Kristoffer Lager

  Exakt så här står det i skriften (notera första meningen, min fetning):
  Myt 3 ”Vindkraftverk dödar fåglar och fladdermöss”
  Naturligtvis kommer ett antal fåglar och fladdermöss att krocka med vindkraftverk.
  Riskerna verkar dock vara betydligt mycket mindre än för krockar med
  andra mänskliga samhällsyttringar, tåg, bilar, hus och broar etc.
  Studier om vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss har hittills bland
  annat visat att risken för att flyttande små- och sjöfåglar ska kollidera med vindkraftverk är liten. En tendens är att ju mer man forskar kring ämnet desto mer upptäcker man att riskerna verkar vara små. Flera studier pågår, bland annat studeras fåglar i fjällmiljö.

  Fladdermöss jagar insekter i närheten av vindkraftverk, men bara när vindarna är så svaga att turbinen antingen står still eller bara roterar mycket långsamt.
  Blir vindarna starkare försvinner insekterna och därmed fladdermössen.
  Källa Naturvårdsverket – Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss, 2009
   
  Du får gärna förklara för mig på vilket sätt man mörkar eller ljuger om att fladdermöss dödas.
  Det stämmer att det på Naturvårdsverkets hemsida endast är hänvisat till rapporter ute till havs. För att det är den forskningen som gjorts inom naturvårdsverkets hägn. Men det betyder knappast att det inte gjorts forskning på andra ställen. Om du tittar på den sidan jag länkat till så beskrivs syntesarbetet. Rapporten kommer i höst och där lär du kunna gotta dig i ett antal a4-sidor med referenser till forskningsartiklar.
   
  Du har alltså fel i att det inte finns forskning angående Myt nr 3.

 34. Kristoffer Lager

  Rättelse till #31:
  85-90% bör det vara

 35. Kristoffer Lager #33

  Fladdermöss jagar insekter i närheten av vindkraftverk, men bara när vindarna är så svaga att turbinen antingen står still eller bara roterar mycket långsamt.
  Blir vindarna starkare försvinner insekterna och därmed fladdermössen.
  Källa Naturvårdsverket – Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss, 2009

  Jag citerar ju själv precis det stycket. Jag vet inte om vi pratar om varandra nu men tycker du själv att det framgår att det endast handlar om vindkraftverk till havs?

  Man kan ju inte hänvisa till Naturvårdsverket om man skriver i allmänna termer när sådan forskning inte finns redovisad där (än). Det kommer sådan forskning ja, men den finns inte nu och fanns definitivt inte när de skrev ”Myt-skriften”.

  Dessutom tycker jag att de slätar över problemet ungefär som att det är ett mycket litet problem, både vad gäller fåglar och vad gäller fladdermöss. Då är det väl inte så särskilt lämpligt att peka på forskning som visar det omvända, dvs att problemet är större än vad man tidigare trott. Nog är det väl förvillande för den oinsatte?

 36. Kristoffer Lager

  Du hävdar att de ljuger, men kan fortfarande inte visa på vilket sätt.
  Att nånting är större än vad man tidigare trott är inte samma sak som att det är ett stort problem.

 37. Kristoffer Lager

  1 De skriver i allmänna termer hur fladdermöss beter sig vid ett vindkraftverk (oavsett placering).

  2 Som stöd för påståendet hänvisar de till Naturvårdverket.

  3 Naturvårdverket redovisar ingen sådan forskning.

  Det som blir förvillande är att de gör ett vederhäftigt intryck genom att de hänvisar till en myndighet. Om man inte kollar upp vad denna myndighet verkligen skriver tror man ju att det som de skriver är korrekt men så är det ju inte.

 38. Kristoffer Lager

  1 Det är ingen lögn, detta är vad forskningen visar
  2 japp
  3 Det naturvårdsverket skriver stöder påståendet i 1. I rapporterna så ser man tydligt att fladdermössen försvinner från vindkraftverken när vinden ökar.
  Din poäng är alltså att de borde skrivit ut tydligare att källan endast gäller vindkraftverk till havs? Eller att de också borde hänvisat till någon rapport från vindkraftverk på land? Oavsett vad så falsifierar det inte påståendet de gör i ett. Och bör därför knappast klassas som lögn. Speciellt inte när de innan dess skriver att vindkraftverk dödar fladdermöss.
  Du gör ju dessutom likadant. Du använder en källa till ditt påstående Men tar vindindustrin dessa starka varningstecken på allvar? Och använder den källan för att generalisera hur vindkraftsbranschen agerar. Medans snarare det du kan hitta på vindvals hemsida och i tillståndsprövningar visar på motsatsen.

 39. Måns B

  Lena K och Kristoffer L

  Jag har en hel del av fladdermöss och även av prövningar om placering av vindkraftverk i förhållande till fladdermöss.

  Ska man vara krass så finns det enorma arealer där man skulle kunna sätta upp vindkraftverk utan att några fladdermöss alls skulle påverkas, i stort gäller det samma för fåglar. Det handlar om i princip all åkermark i slättbygden om man undantar 50 m från bryn och trädrader som har kontakt med rätt sorts skog eller bryn. Plus den mesta av produktionsbarrskogen.

  Anledningen är helt enkelt att dessa marker är så fattiga på 1. föda och 2 lämpliga boplatser att det inte finns några fladdermöss där. Undantar man sedan de kända känsliga kuststräckorna, alternativt parkerar verken enligt Kristoffers exempel (plus lite säkerhetsmarginal) så kommer dödligheten i dessa verk bli i princip noll.

  Sedan har vi ett antal områden/miljöer som faktiskt är riktigt artrika på fladdermöss, där anser jag inte att vindkraften har att göra. Delvis av de argument Lena K för fram att man vet för lite om hur fladdermöss flyger, framför allt de större arterna i de aktuella skogsmiljöerna.

  Däremellan finns det ju en mängd biotoper som är halvtaskiga till ganska bra där man kan sätta upp vindkraftverk om man använder eller skaffar tillräklig kunskap om var fladdermössen finns i området. Detta brukar också ligga som krav vid exploatering av känsliga områden.

  Finns det mycket arter/individer av några arter eller hotade arter då är det som regel stopp för vindkraften där.

  När det gäller artskyddsförordningen så är principen att en etablering inte ska ha negativ påverkan på en arts bevarandestatus. Det är med andra ord en bedömningsfråga, men även en skalleringsfråga. Dvs om man godkänner ett verk så är det svårt att hindra följande i samma område, och i ett fall som detta kan det ju mycket väl vara det andra eller femte eller n:te verket som påverkar bevarandestatusen. Något som man bör ta med i beräkningen redan från början.

  Fler frågor?

 40. Måns B

  Ovan ska det förstås börja med

  Jag har en hel del erfarenhet av…

 41. Måns B

  Mer om fladdermöss och vindkraftverk.

  Fenomenet att vindkraftverk attraherar insekter och därmed fladdermöss kallas för ’hilltopping’ och sker för det mesta under speciella förutsättningar.

  Vanligtvis sker det på sensommaren eller tidig höst när det börjar bli ont om insekter tillgängliga i landskapet i övrigt. Vad som händer är att verken värms upp och liksom hus, eller bergväggar håller värmen en stund på eftermiddagen/kvällen. Det är denna värme som drar till sig insekterna. Det skulle även kunna vara så att på hösten så attraherar de vita lyktorna insekter liksom gatlyktor (vill man se fladdermöss i södra Sverige nu så är gatlyktor att rekomendera) gör, men detta har jag faktiskt inte sett några studier på… det finns lampor minimerar effekten kanske har man tänkt på att risken finns redan från början.

 42. Kristoffer

  Hur kan du veta att fladdermössen beter sig exakt likadant runt kraftverk placerade till havs och kraftverk placerade i ex skogsmark?

  Du menar ju att nr 1 är en korrekt beskrivning för alla kraftverk oavsett placering.

  Det jag menar är att de inte har underlag för ett sådant påstående (och inte du heller) utifrån vad Naturvårdsverket hittills har forskat fram.

  Igen

  1 De påstår att fladdermössen beter sig exakt likadant kring kraftverk placerade i skogsmiljö som de gör i havsmiljö.

  2 Påståendet påstås komma från Naturvårdsverket.

  3 Naturvårdverket har bara rapporter från undersökningar gjorda kring kraftverk placerade i havsmiljö vilket innebär att de inte kan styrka påståendet i nr 1.

 43. Måns B

  Tack!

  Precis, man vet för lite.

  ”Myt-skriften” ger ju sken av att man vet väldigt mycket och att det finns goda källor som stöd för ett sådant påstående men det är ju inte sant, dvs man vet inte så mycket (än).

   

   

   

   

 44. Måns B

  Lena K #43

  Man vet inte alls för lite för att uttala sig om var det är lämpligt att sätta upp vindkraftverk i avseende på fladdermöss och fåglar på majoriteten av Sveriges areal. Där man inte vet med säkerhet får man hämta in den informationen som behövs.

  Ring till din Länsstyrelse och kolla om inte kan frågan bättre än de flesta här och sannolikt på Naturvårdsverket också. Hittar du inte någon där som vet så är du välkommen att fråga här så ska jag ta reda på det åt dig.

  De lägen är det kan bli problem är vid etableringen av mindre anläggningar dvs färre än 7 verk där inget är över 120 m. Då behöver inte exploatören skicka in ansökningar för prövning till Länsstyrelserna utan det sköts av kommunerna. Utan avsikt att låta nedlåtande så hävdar jag att då kan nästan vad som helst hända.

  Men naturligtvis kommer det ändå att finnas ett antal verk som blir felplacerade. av en eller annan anledning, och som i princip kan anses vara olagliga. Men du Lena du ska ju veta att det är en hel del som sker olagligt där ute i naturen utan att det får några större juridiska eller ekonomiska konsekvenser för förövarna.

  Det vore kanske en bit att sätta tänderna i så här till helgen 😉 .

 45. Håkan Sjögren

  Lena Krantz : Det är väl självklart. Ökande vind ger ökande hastighet på prooellern och fler döda läderlappar, varför antalet minskar. Men jag undrar, om Läderlappen är död, hur går det då för Robin. Jag hoppas han klarar sig.

  Mvh, Håkan. 

 46. Lena Krantz

  OT
  Vore tacksam om jag kunde få din mejladress.

 47. Lena Krantz

  Labbibia #46

  Om det duger med min gamla vanliga så har jag skickat ett mail till dig nu!

  😉

 48. Tack Lena! 🙂

  Jag har svarat.

 49. Lena Krantz

  Måns B #44

  Vad du egentligen skriver är att man vet mycket mer lokalt än vad som kommer fram på Naturvårdsverkets sida.

  Det köper jag helt klart.

  Du verkar ju dessutom vara mycket insatt i problematiken.

  Vad jag motsätter mig är ju tvärsäkra uttallanden om att problemen är microskopiska och att forskningsrapporter finns där de inte finns.

 50. Lena Krantz

  Håkan Sjögren #45

  Njae, ingenting verkar så enkelt som det först framstår. Vad gäller kraftverk till havs så är det tydligen vissa speciella insekter som söker sig dit.

  Kanske uppfattar fladdermössen dem som oxfile serverad på fat och utan särskilda besvär.

  I ex skogsmiljö är det nog en annan sak och en helt annan problematik. Om kraftverken är närliggande den egna boplatsen handlar det ju inte längre om att flyga ut för att hitta ”oxfilen” utan för att överleva. Jag vet inte hur långt man har kommit i forskningen men kan tänka men en rad frågor som behöver svar.