KYOTO ÄR DÖD

Kyotoprotokollet skapades 1997 som ett led i att begränsa utsläpp av växthusgaser. Det hela är ett system för att handla med utsläppsrätter. Men de länder som släpper ut mest växthusgaser, Kina och USA, har inte varit med i Kyotoprotokollet. Ryssland gick med efter att ha insett att de skulle få stora ekonomiska fördelar av att vara med. Utvecklingsländerna har inte varit med. Kyoto protokollet går ut 2012.

Hypotesen att mänskliga växthusgasutsläpp kommer att höja temperaturen 2-6 grader finns endast i s.k. klimatmodeller. Dessa modeller är ovaliderade. Någon förlängning av Kyoto efter 2012 i form av bindande avtal kommer det inte att bli. Tvärtom är allt fler länder är på väg att dra sig ur Kyoto. Kanada har sagt att de kommer annonsera sitt utträde inom ett par veckor. Japan och Ryssland är på väg bort från Kyoto. USA kommer inte att gå med i Kyoto i dagsläget. Alla politiska beslut i klimatfrågan i USA är blockerade av kommande presidentval. Kinas krav på ett nytt Kyotoavtal är oacceptabla för många andra länder. Kina vill själva inte omfattas av utsläppsminskningar.

Sverige lever i sin egen lilla bubbla och inbillar sig att man är föregångsland. Andra länder kommer att göra som Sverige. Men pengarna Sverige satsar på sitt ”klimatarbete” är oerhört ineffektivt använda. Om pengarna användes utomlands skulle effekten bli mångdubbel. Men nu är det politik och inte att minska världens koldioxidutsläpp som gäller. Att som vår miljöminister Lena Ek hävda att de gröna satsningarna ger oss nya jobb är direkt missvisande [länk]. Att höja skatterna för att satsa på gröna jobb förstör också riktiga jobb vilket Lena Ek talar tyst om. Sveriges linje i Durban angående Kyoto är:

”-att Sverige och EU, som en del av en övergång till ett nytt ramverk, är öppet för en andra åtagandeperiod under Kyotoprotokollet”

Eventuellt förlängning av Kyotoprotokollet verkar bli EU-ländernas egen lekstuga. Med tanke på hur skakig ekonomin är i Europa så kommer nya ”klimatsatsningar” att behöva lånas upp. Precis som Spanien gjort.

Nedläggningen av kärnkraft tvingar länder att satsa på fossila bränslen. Miljörörelsen är emot kärnkraft och fossila energikällor och för vindkraft. När de nu lyckats få med sig regeringar för att minska kärnkraften så kan inte vindkraften ersätta denna. Resultatet blir att fossila bränslen används mer.

Under ett par veckor i november besökte jag USA och försökte följa de stora nyhetskanalerna på TV. Klimatfrågan är inget hett ämne i USA. Inte en enda gång hörde jag någon nyhetskanal nämna Durban. Enda inslaget med påstådd koppling till klimatet var ABC med ett inslag om att isbjörnarna var hotade. Obamas misslyckade satsningar på gröna jobb nämndes också. Den stora frågan är ekonomin. Olja och gas får nu ett nytt uppsving då ny teknik kan användas. Där skapas nya jobb till skillnad från s.k. gröna jobb. Fox News talar föraktfullt om FN och dess klimatarbete. Mest aktiva i USA var WWF med stora reklamkampanjer. Gissa om vad? Jo, surprise, isbjörnarna!!!!!

Polariseringen mellan demokrater och republikaner fortsätter i klimatfrågan. De flesta republikanska presidentkandidaterna anser inte att växthusgasutsläppen är något problem.

michelebachmannMichell Bachmann tror inte på AGW: I think all these issues have to be settled on the base of real science, not manufactured science.

Herman Cain:  I don’t believe … global warming is real. Do we have climate change? Yes. Is it a crisis? No. …

Rick Perry: I think there are a substantial number of scientists who have manipulated data so that they will have dollars rolling in to their projects.

Mitt Romney var tidigare för AGW-hypotesen men har blivit mer kritisk.  Do I think the world’s getting hotter? Yeah, I don’t know that, but I think that it is. I don’t know if it’s mostly caused by humans … What I’m not willing to do is spend trillions of dollars on something I don’t know the answer to.

Ron Paul (verkar vara den republikanska kandidat som stöder AGW-hypotesen). Uppdatering: Tycks som även Ron Paul tillhör skeptikerna numera.

Nye stjärnan Newt Gingrich verkar inte tro på AGW-hypotesen och klimathotarna.

Ska det vara så svårt för Sverige att inse att Kyoto är död? Nämna saker vid deras rätta namn. Vad kommer istället? Vad blir resultatet av Durban? Om jag får gissa blir det massa vackra ord och frivilliga överenskommelser. Pengar kommer också att utlovas till den stora ”klimatfonden” som ska gå till fattiga länder. Vi måste ha klart för oss vad klimatkonferensen i Durban syftar till. Det är ett politiskt jippo. 20.000 deltagare kan naturligtvis inte förhandla. För övrigt kan man undra varför delegaterna inte själva funderar över sina utsläpp. Flyget dit, safari, bilresor inom Durban m.m.

Durban är som någon sammanfattade det:  “A tale, told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.”

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jan-Erik S.

  Per, du skriver:
  ”Ska det vara så svårt för Sverige att inse att Kyoto är död?”

  Tror att de flesta som följer debatten inser att Kyoto är död med undantag för MSM som SVT och press som till överhängande del har ”vänsterfolk” som styr.

  Det är egentligen det politiska målet som styr och inget annat.
  Klimatet är ett perfekt sätt att få alla ”nyttiga idioter” att springa deras ärenden.
  För vem vill inte ”rädda klimatet”.
  Vad tror du Thomas?       

 2. Björn

  Att stjäla skattepengar med hänvisningen att jorden blir varmare och detta utan bevis, borde vara åtalbart. Varför skall billister och husägare stå för en stor del av notan? Att ta ut skatt på någonting som är ett pseudoproblem är stöld. Väljarna har inte röstat för denna skatt. Det är dags att föra upp denna problematik på partiernas agenda före nästa valperiod. Inga skatter i världen kan ändra på klimatets naturliga förlopp, vilket borde inses av varje förnuftigt tänkande  individ.

 3. Monckton och CFACT i Durban
  http://us1.campaign-archive2.com/?u=87b74a936c723115dfa298cf3&id=91da28e0a1&e=c3b96380f3

 4. eon

  Ron Paul stödjer AGW? Inte enligt hans bok Liberty Defined.
  Känns orimligt att han skulle svängt om sen den kom ut i början av 2011, borde i så fall ha hört tala om det.

 5. Ingemar Nordin

  Säker beror politikernas udda, extermistiska hållning i klimatfrågan delvis på okunskap om vetenskapen. Men samtidigt så vet de ju att det är helt ofarligt att inför våra egna rödgröna väljare inta ”the moral high ground”. Det Kyoto II avtal de säger sig förespråka kommer inte att genomföras. Så min gissning är att det mycket handlar om flaggviftande för den svenska hemmapubliken, och möjligen också inför många utvecklingsländer som hoppas på bidrag.

 6. L

  Det finns ingen som anser att Kyoto påverkat klimatet. Varför fortsätta?

 7. Ivh

  Det är ingen hypotes att den ökade koldioxidhalten gör klimatet varmare. Det som är osäkert är hur mycket varmare klimatet blir.
   
  Ska de globala utsläppen av koldioxid minskas så måste det göras storsatsningar på kärnkraft. Vattenkraft, vindkraft och biobränslen skall givetvis utnyttjas så mycket det går, men det räcker inte till.
   
  Sverige är ett av få länder i världen som teoretiskt skulle kunna klara sin energiförsörjning med biobränslen, vattenkraft och vindkraft, men det skulle ta lång tid och investeringarna skulle bli stora. Svårast är det att ersätta oljan för transporter och kolet för metallproduktion.
   
  Så här var Sveriges energitillförsel 2009
  Olja 39 %
  Biobränslen 26 %
  Vattenkraft 14 %
  Kärnkraft 11 %
  Kol 4 %
  Naturgas 3 %
  Geotermisk 1% (värmepumpar men endast hos fjärrvärme räknas)
  Elimport 1 %
  Vindkraft 1 %
  Övriga energitillförsel är så liten att det att det blir 0 om man avrundar till hela procent.
  2009 var det år då kärnkraften levererade som minst. Ett normalår så är det c:a 14 %.
   
  Som jag ser det så kan bli så här:
  Biobränslen 35 %
  Vattenkraft 14 %
  Vindkraft 6 %
  Geotermisk 2 %
  Solenergi 2 %
  Då återstår 40 % som måste ersättas och min uppfattning är att en stor del kan vara kärnkraft. En mindre del kan göras med energibesparingar.

 8. L

  Ivh, vet du när nästa istid kommer..?

 9. Grammatiskt sett är det inget fel på termen ”Kyoto är död” men semantiskt sett skulle jag hellre, för formens skull, se ”Kyoto är dött” eftersom det här syftar på protokollet ifråga. Som det är nu får jag uppfattningen att Kyoto är detsamma som döden att åka till eller, om man ska hålla fast vid protokollet, att kyotoprotokollet är innebär säker död för alla som följer det. Vilket det ju förstås kan vara med tanke på alla pengar som slängts i sjön pga av det.

 10. Sven B

  Ivh ;7  Hur fixade du problemet med transporter och metallproduktion?

 11. Carl: Jag funderade på att skriva dött i. st. för död men valde det senare. Mer som symbolik, som en person som är död. ”Nisse är död”

 12. Ivh

  L #8
   
  Nej, jag vet inte när nästa istid kommer. Den verkar avlägsen just nu efter den här rekordvarma hösten och att det rent allmänt varit varmt de senaste 10 åren. Undantaget de två senaste vintrarna.
   
   

 13. Thomas

  Ingemar #5, ”Säker beror politikernas udda, extermistiska hållning i klimatfrågan delvis på okunskap om vetenskapen.”
   
  Du syftar på de republikanska politiker som Pehr drar upp? ”extermistiskt” låter f.ö. rätt brutalt 🙂

 14. eon #4: Du verkar ha rätt. Har uppdaterat. Ron Paul tillhör skeptikerna.

 15. Ivh

  Sven B #10
   
  Att ersätta oljan vid vägtransporter och kolet vid metallproduktion är det svåraste när koldioxidutsläppen skall reduceras. Metangas (biogas eller naturgas) används i en stor del av Europas stadsbussar för att det ger renare avgaser. Men det är dyr och skrymmande teknik. Etanol som används i de flesta svenska stadsbussar, också för att avgaserna är renare än diesel, kan ju enkelt framställas ur spannmål. Men då måste man ha avsättning av dranken som djurfoder. Annars så är det energieffektivare att elda spannmålen i kraftvärmeverk för att få ut el och värme. Det är egentligen samma sak med sockerrör. Men klimatförändringarna gör att på flera håll i världen så slutar man odla vete p g a torka. Då letar man alternativa grödor och då är sockerrör ett alternativ. Men det är likadant där att det energieffektivaste är att elda sockerrören för att få el och värme.
   
  Att livsmedel kommer att användas som bränsle är nog något som kommer att öka. 2 kg vete och en liter olja innehåller lika mycket energi. Världsmarknadspriset för 1 liter olja är 3 ggr så högt som för 1 kg vete. Så energipriset i oljan är 50 % högre än i spannmålen.
   
   

 16. Patrik

  lvh>> Varmt nu? I Sverige ja – men inte globalt.

 17. Ulf L

  Att amerikanerna lever i sin bubbla är ingenting nytt. Fråga dem vad de anser om evolutionsläran… Samtidigt som USA har världens flesta och främsta forskare, har man en befolkning som till stora delar är renons på kunskap för att inte säga anti-intellektuell.    

 18. Åke N

  lvh #15. Jag tror att alla stadsbussar i Uppsala går på gas och en stor andel av taxibilarna också. Har själv kört gasdriven taxi (VW Passat). Räckvidd på en tank är ca 40 mil (ett normalt körpass) och lika lång på reservtanken med bensin. Enda inskränkningen på utrymme är att reservdäck saknas. Upplever bränslekostnaden är jämförbar med diesel. Jag tror inte att inköpskostnaden är avgjort mycket större. Så gas kan nog vara ett gott alternativ i framtiden, men infrastrukturen behöver byggas ut.

 19. Staffan D.

  Jättebra, UlfL! Riktiga svennar tror minsann att det är Slumpen som ligger bakom vår värld, som ger själva mekanismen för konstruktionen! ”Survival of the Fittest”, som bekant.
  – By the way, visste du att i Kramfors avlivade man år 2010 40,1% av barnen? 35% är vanligt i progressiva kommuner. ”Survival of the Fittest”, alltså.

 20. AOH

  http://svt.se/2.116616/1.2627808/snart_gar_motet_in_i_en_tuffare_fas
   
  Nu är SVT ( Erika Bjärström )  på plats i Durban och det blir fart på objektiva kommentarer.
   
  ”….Allvarligt läge

  Och de möts i en tid då ”vetenskapen står på fast grund och där man konstatarar att konsekvenserna av de skenande koldioxidutsläppen i vissa fall kommer bli allvarligare än man trott” (Erik Kjellström, klimatforskare SMHI)…….”

 21. Ulf L.
  >har man en befolkning som till stora delar är renons på kunskap för att inte säga anti-intellektuell
  Källa?
  Eller tyckande?
  Eller från svensk press?

 22. Ulf L

  Den Ulf L som svarade på #17 är inte jag som varit deltagit i TCS  sedan flera år.

 23. Ulf L

  som deltagit på TCS sedan flera år ska det vara förståss.

 24. Staffan D.

  #17, vem det nu är: DNA har vuxit fram ’av sig själv’, som du ju vet. Slumpen!
  – Men nukleinsyrorna (DNA, RNA) kan ju tyvärr inget göra på egen hand. De bara finns där. Arbetet utförs av proteinerna!
  – DNA ensamt är meningslöst. Man måste ha proteiner omkring nukleinsyrorna för att få något gjort.
  – Men proteinerna är sammansatta enligt ’recept’ i nukleinsyrorna. Först DNA, sedan blir det proteiner.
  – Det är ju självklart att det är Slumpen som har gjort det här! Vem annars? Millioner och millioners små ändringar som Slumpen gjort; och somliga – en? fem? — blir till fördel.  ”Survival of the Fittest”, som i Kramfors.
  – Så är världen uppbyggd. Det vet alla svennar.

 25. Christopher E

  Ivh #15

  ”Att livsmedel kommer att användas som bränsle är nog något som kommer att öka. 2 kg vete och en liter olja innehåller lika mycket energi. Världsmarknadspriset för 1 liter olja är 3 ggr så högt som för 1 kg vete. Så energipriset i oljan är 50 % högre än i spannmålen.”

  Det funkar ju liksom liksom inte att hälla vete i bilen, hästkrafter är inte en bokstavlig enhet 😉 . När vetet gjorts om till en energibärare som passar transport, har mycket energi redan gått åt, och priset är då betydligt högre än för raffinerade oljeprodukter.

  Att driva fordon med livsmedel är totalt oansvarigt. Världens befolkning kommer att öka med åtminstone två miljarder till inom en snar framtid, och förhoppningvis kommer medelvälståndet också vara betydligt högre än idag. En grov skattning är att livsmedelsproduktionen behöver tredubblas. En tillräckligt stor utmaning i sig utan att elda upp maten. Se en riktigt bra bildkommentar här:

  http://renaissanceronin.files.wordpress.com/2009/03/corntoon.gif

  Vad gäller bränsle så räcker olja länge än, och naturgasproduktionen ökat rejält nu med nu teknik. Inga problem där. På mycket lång sikt är väte och bränsleceller bra alternativ, kanske el för stadstrafik. Jag förutsätter då (även för vätgasproduktion) riklig och billig el från nya generationer av kärn- och fusionskraft.

 26. Ulf L #22
  Tråkigt när det blir flera Ulf L. Vi får se om den senast tillkommna justerar.

 27. Slabadang

  Elitetablissemangets konkurs!

  Västvärdens folk är illa ute. Den nya världen har ännu inte fått den hord av politiska byråkrater som tagit makten över deras länder och deras demokratier.
  EUbyråkratin med sin EURO blev den direkta orsaken till att Europa blev ett ekonomiskt instabilt område där länder slutade ta det ansvar de tidigare var tvungna att ta.

  Med FNs organ som driver egen politik och är kidnappade och samarbetande med särintressen som inte går att ställa till ansvar i något avseeende och som inte heller kan granskas och samtidigt ges makt och befogenheter över demokrati och desss representanter så håller våra politiker på att avskaffa demokratin och folkmakten genom att exportera ut den ”offshore”.

  Vi måste uppmärksamma trenden och samtidigt konstaera att de beslut och direktiv som kommer från dessa centralpolitiska byråkratier blir allt mer märkliga och dysfunktionella. Det ena havererade systemet efter det andra. EURON Koyoto Kvicksilverlampor CAP/Trade. 

  Det finns menar jag samband mellan närdemokrati ansvar och funkton. När politiken är nära medborgarna så ligger ansvaret också nära och ju längre ifrån oss besluten fattas ju mindre funktion och möjlighet till utkrävande av ansvar blir konsekvensen och det utgör en förklaring till varför de allra galnaste besluten fattas högst upp och längst bort ifrån medborgarna.

  Vi har demoraliserats och lurats till att acceptera en ny ordning där även våra riksdagsmän inte står emot ens de uppenbart tokiga direktiv och ideer som skapas i EU eller FN. Våra politiker har blivit lojala till sina egna centrala maktorganisationer och ”samarbeten” i istrid med vad som är bäst för de folk som gett dem sitt förtroende.

  Det finns en elitpolitisk logik som ger att i princip alla ”avtal” är av godo och antalet underskrifter är 1000 falt viktigare än innehållet och konsekvenserna utav det. Därför skriver de uner och försvara i ”lojalitet” med dessa avtal vad fan som helst bara det är är ett ”avtal” även när det fanimej i sin tillämpning är rena rara uppenbara idiotin. De fjättrar sig vid dessa avtal likt kuttersmycket på TITANIC. Det kan vara cap and trade EORON Koyoto kvicksilverlampor eller avtal om formen på gurkor. Har de väl skrivit under avtalen så lämnar de styrhytten och kollisionen med  isbergen blir bara en tidsfråga.

  Med hvererat Koyoto med havererad EURO med kvicksilver indragna i våra hem så sitter hela besättningen i mässen super och skrålar. Nu super de nere i Durban och som betalande publik så mår man Urban. Ur led är demokratin ur led är elitetablissemanget våra politiska beslut blir allt mer bizarra. Mest bizarrt av allt är EU.

 28. robjoh

  ”Nye stjärnan Newt Gingrich verkar inte tro på AGW-hypotesen och klimathotarna.”
  Du inser att Newt har varit på alla sidor som existerar när det gäller AGW och allt annat? Han verkar vara en typisk politiker som säger det som behövs för att bli återvald.

 29. Ingemar Nordin

  Jag kan bekräfta att ”Ulf L” #17 inte är ”Ulf L” #22. #17 bör byta alias om han tänker fortsätta att kommentera här!

 30. Ingemar Nordin

  Thomas #13,

  ”extermistiskt” låter f.ö. rätt brutalt

  Håller med. Jag prövade bara Gunbos tolkning. Inte bra. 🙂

 31. Ingemar Nordin

  Kloka ord från Monckton:

  For the massive global warming industry, all hope vests now in the technocrats. Behind closed doors, out of site of the huge plenary session and the NGO freak show, a very small cadre of bureaucrats are meeting. They dream of treaties, but these skilled inside operators won’t let that stop them. They are putting together side agreements which permit them a way to work around such inconvenient obstacles as the U.S. Senate and whichever protections have been created to protect the sovereignty of other nations. Do not underestimate, the potency and cost of these side agreements.

  Global warming is about money. Billions. They want to make it trillions. Those cashing in on this fortune will not go gentle into that dark night. The Green Climate Fund alone is now set at $100 billion and they are pushing in Durban to make it $400 billion.

  http://us1.campaign-archive2.com/?u=87b74a936c723115dfa298cf3&id=91da28e0a1&e=c3b96380f3

 32. Slabadang #27
  För många år sedan gick jag på ett seminarium som leddes av ”Gordon Bell”, nån sorts management-firma.
  Han visade på exempel hur en fråga om huruvida företaget skulle sätta upp cykelställeller inte. Efter en timmas diskussion var det på nivå ”Företagets Mål”.
  Budskapet var Konkret!. Generalisera aldrig sånt som inte behöver generaliseras. Att dra upp sånt som glödlampor på EU-nivå är idioti.
  Delegera uppåt är rena och skära dumheter. Då blir det beslut på molnfri höjd. Är det sen karriärpolitiker och karriärbyråkrater så blir det rejäl kodynga av det.

 33. István

  Christopher E #25
  För att tillvara energiinnehållet i vete, vore det vettigare att elda det i värmeverk. Tillsammans med hushållssoporna och skogsavfall. 
  Mycket högre verkningsgrad!
  Om man nu anser att det är slöseri att använda vete till att mätta människor med.
  Iden är kanske stötande, politiskt svårsåld?
  Att göra bilbränsle av vete, enligt min mening, är inte bara moraliskt men även tekniskt förkastligt. 

 34. Christopher E: ”Att driva fordon med livsmedel är totalt oansvarigt. Världens befolkning kommer att öka med åtminstone två miljarder till inom en snar framtid, och förhoppningvis kommer medelvälståndet också vara betydligt högre än idag. En grov skattning är att livsmedelsproduktionen behöver tredubblas.”
  Sådana uppskattningar är i allmänhet överdrivna, men även om man tar dem på allvar, så: En växande befolkning innebär också att antalet jordbruk och jordbrukare växer, samtidigt som deras effektivitet ökar. Det pågår dessutom en intensiv urbanisering, vilket innebär att mer och mer landsbygd överges — d.v.s. utrymme för jordbruk. I sammanhanget bör man också vara medveten om att hela Jordens befolkning skulle få plats på vår lilla ö Gotland, om varje person fick en halv kvadratmeter att stå på. Det ger en känsla för proportioner i sammanhanget.

 35. Validering

  På TCS får man  kalla fakta i media serveras vi lögner!

  Min naivitet har utnyttjas fullt ut av media. Jag har nu läst in mig på ämnet ”klimathotet” och blöir mest beklämd av hur våra etablerade medier medvetet lurar mig och de flesta andra.

  Att medierna samverkar och samordnar blir bevisat och jag undrar på hur få händer besluten och makten över media nsitter när de bestämmer sig vad vi skall tycka och tro i olika frågor. Det kan inte vara på annat sätt än ett gemensamt beslut när alla mycket dramatiska avslöjanden om hur korrumperad klimatvetenskapens innersta cirkel är. Det vore med en fri press vara förstasides stoff när nu climategate 2 rullar upp men endast på nätet.

  För mig så blir medias åsikjtstyrning en mycket värre skandal än dessa manipulativa klimatforskare. När media håller dessa individer bakom ryggen så har de valt sida och avslöjat sig som oseriösa utan den grundläggande moralen om sanningen och den kritiska granskningens betydelse.

  Jag har vänner som inte trott på vad jag numer är medveten om och tror fortfarande på den officella lögnen, men allt fler börjar inse att det inte står rätt till nästan någonstans i denna klimatfråga. Hur skall jag kunna behålla mitt förtroende för hela samhällsapparaten när lögnerna är så väl spridna och samtidigt så lätt kontrollerade att de just inget annat än lögner äro.

  Nätet är fantastiskt men samtidigt farligt för våra journalister och politiker, Nu hyllas lögnare och manipulatörer  och de som är ärliga förföljs förlöjligasoch trakasseras. Sanningen är i folkrörelsens händer och lögnerna i händerna på dem vi gett makt och  vårt förtroende. Jag får ont i magen av att se hur illa allting blivit. Det var inte det här samhället jag ville vara med att bygga.

  För mig som inte är så jätteduktig på engelska så är de sammanfattningar på svenska redaktionen ibland gör jätteviktiga.
  Det finns bra översättningsprogram men de är jobbiga att läsa med en del översättningar som blir väldigt lustiga.

  Ni är en fantastisk redaktion med en sammansättning som gör den komplett och TCS mycket läsvärd.

 36. Börje S.

  Validering #35

  Instämmer till fullo i din utmärkta sammanfattning av medias och journalistikens totala svek mot allmänheten. 

 37. Validering

  Jag ber om ursäkt för mina feltryckningar i mitt inlägg men hoppas det framgår vad jag menar i alla fall.

 38. pekke

  I landet som ” prisade ” AGW-sekten verkar man strunta i vad sekten tycker och skall fixa mer energi.

  Norges nya energihopp !

  Nej ! Det handlar inte om Torium, utan jättelika fyndigheter av metan och kol som man skall försöka få upp.
  ” Oljelandet Norge kan ha enorma mängder energi lagrade på havsbotten i form av kol och metanhydrater, men tidigare har utvinning ansetts omöjlig, skriver norska sajten dn.no. Nu ger en ny metod nytt hopp. ”

  ” Det är inte helt klarlagt hur stora kolreserver som finns på havsbotten, men mycket talar för att potentialen är enorm. Så mycket som 3.000 miljarder ton – mer än den totala mängden konventionellt utvinnbar kol i världen i dag – kan finnas utanför Norges kust enligt en studie utförd av Statoil. ”

  Jobb boom i USA !

  Men inte i den gröna sektorn, utan i den fossila sektorn !

  http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204190704577024510087261078.html?mod=WSJ_Opinion_LEADTop

 39. Staffan D.

  Oljan är på väg att ta slut. I SvD skriver HSB och Naturskyddsföreningen om att hus borde byggas mer energisnålt. (Man nämner inte det där om oljan, men det är väl av ’politiska’, argumentationsmässiga skäl.)
  – Min undran: Är då inte klimatupphettningen något vi ska vara jättetacksamma för? En, kanske två, grader varmare om året — det blir jättemånga kubikmeter olja, skulle jag tro.
  – Och det är ju vi här i norr — Hudson Bay och så där — som fått det jättemycket varmare. Nedåt ekvatorn är det just ingen skillnad.
  – Så som sagt, visst borde väl Naturskyddsföreningen hoppas på en riktig jätteuppvärming? För vår ekonomis skull.

 40. pekke

  OT.

  Fick reklam från Energimyndigheten med morrontidningen om hur bra det är med lågenergilampor och ledljus eftersom vi ska fasa ut glödlampan.

  Men… Jag hittar ingenting hur man skall handskas med uttjänta eller skadade lysrörslampor !?

  Vet de/Energimyndigheten inte hur farlig kvicksilvergasen i lysrörslamporna är ?

  http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Hembelysning/Tidningen-Godnatt-glodlampa/

  De kanske har släckt ljuset helt på myndigheten för att spara energi och kan inte läsa om hur farligt kvicksilver är !?

 41. Staffan D.

  #35: Förr prenumererade man på lokaltidningen. Läste SvD på biblioteket. Köpte IHT rätt ofta. Men se’n var det slut.
  – Nu är det mycket bättre, när ”världen ligger öppen”. För oss som är intresserade.
  – Vi har det bra i Sverige. Mycket bra. Bättre än de flesta andra länder.
  – ’Ålderdomshemmen’ förr — tror ni att de var så trevliga för de gamla? T.ex.

 42. robjoh #28: Såg Newt intervjuas på TV och då var han klar skeptiker. Tror säkert att han som många politiker är beredda att sälja sin mormor för att få några röster mer. Detta gäller Reinfeldt också. Politiker väljer ståndpunkter som gynnar deras karriärer. Att Newt haft andra åsikter tidigare förvånar mig inte. Fick själv inget förtroende för honom.

 43. Ulf L #17: (ej den rätta Ulf L?) sa Att amerikanerna lever i sin bubbla är ingenting nytt.

  Om du tror att världens ledande nation USA är bubblan och Sverige står upp för sanningen ska du nog ta dig en funderare. Sverige som världssamvete är ett skämt. Redan på Olof Palmes tid började den myten odlas då han stödde diverse kommunistiska diktaturer. Svenska MSM hängde på med hyllningar till Palme. Nu har kommunisterna blivit gröna och ser i klimatfrågan chansen att införa planekonomi och beskära den personliga friheten. Typ: förbjud glödlampan. Inga nyttiga idioter vågar säga emot. FN och EU är stora karriärmöjligheter.

 44. Christopher E

  Richard Berghorn #34,

  Jag tror vi inte så långt ifrån varandra. Jag är ingen alarmist. Jag är övertygad om att livsmedelsförsörjningen kommer att lösas. Men det är lite naivt att tro att det inte blir en utmaning. Och den behöver inte bromsklossar i form peakalarmism, eko-teologi och klimatskräck.

  De exempel du tar upp är riktiga men inte relevanta. Det behövs lika mycket livsmedel oavsett om befolkningen är hopträngd på Gotland eller utspridd i världen. Detsamma gäller de som flyttar till storstäder, de äter som de skulle gjort på landet, kanske mer om orsaken till flytten var höjd levnadsstandard.

  I stort sett är den produktiva åkermarken i världen redan tagen i anspråk. Blir det varmare kan det bli bonusmark på nordliga breddgrader. Det finns viss naturmark kvar men det är ett alternativ som inte är önskvärt om det går att undvika.

  Lösningen blir i första hand växtförädling med genteknik och andra teknologiska lösningar. Jag har gott hopp.

  Men det finns inte utrymme för att elda upp maten eller tramsa med sänkt produktivitet med ”ekologiska” grödor.

 45. pekke #40: Energimyndigheten är regeringens organ och kommer alltid att vara PK. De påtvingade kvicksilverlampornas farlighet måste förtigas likaså att glödlampan har ett behagligare ljus och värmer våra hem. Glödlampeförbudet är ett brott mot vår frihet. Tyvärr är Sverige, EU och USA inne på fel planekonomisk väg. Andra länder i andra världsdelar kommer nu att ta över som ledande. Att låna sig till välfärd fungerar inte. Se på Grekland, Italien och USA. Ok, Anders Borg ska ha en eloge för att han håller i pengarna.

 46. Ingemar Nordin

  Validering #35,

  Du gör oss skribenter glada å TCSs vägnar. Och samtidigt ger du mig/oss lite dåligt samvete för att inte mer blir översatt till svenska. Det finns så stora mängder därute på nätet (och inte minst i den vetenskapliga världen) som förutsätter bra kunskaper i engelska – i tillägg till alla dessa förkortningar och tekniska termer som ständigt dyker upp.

  Tänk om någon vänlig själ gav sig på att exempelvis översätta Donna Laframboises senaste bok (över sättningar tar tid)! Vilken insats det vore för svensk allmänhet, för stormedia och för våra politiker!

  Att misstro stormedia är en sund reaktion. Varför skall vi nöja oss med journalisternas vinklingar? Vem är så intresserad av Juholt eller Kungen att det kan motivera den närmast maniska fixering som MSM (main stream media) har till dessa ämnen? Själv blev jag vaccinerad mot svenska journalister redan under 70-talet. När man började gräva i fakta så visade sig nästan alltid att vara precis tvärt om mot den vinkling det gavs i den offentliga debatten.

 47. Ivh

  Christopher E #25
   
  Nu menade jag inte att spannmål främst kommer att användas som fordonsbränsle utan som bränsle  för ång- och värmepannor. En liten del av spannmål kommer nog även i framtiden att användas för etanolproduktion, för att dranken kan ersätta soja i djurfoder. En del spannmål som används för etanolproduktion har undermålig kvalitet och duger inte som föda. Då kan man inte använda den dranken som djurfoder utan rötar den till biogas.
   
  Det var ungefär 2005 som världsmarknadspriset på olja passerade priset på vete om man ser till energiinnehållet. Om priset på olja ökar så kommer antagligen allt mer livsmedel att användas som bränsle.
   
  Spannmål som bränsle är ju lätthanterat. Det är inte giftigt, det ger inga miljöskador vid spill, askan är inte giftig. Det krävs däremot dyra brännare.

 48. tty

  IVh #15

  ”Men klimatförändringarna gör att på flera håll i världen så slutar man odla vete p g a torka. Då letar man alternativa grödor och då är sockerrör ett alternativ. ”

  Nu råkar det vara så att sockerrör kräver mycket mera vatten än vete som är en av de mest torkhärdiga grödorna.
  Men just för att vete ofta odlas i klimatiskt marginella områden drabbas veteskördarna oftare av torka än andra grödor. 

 49. Staffan D.

  Kanada ska nog lämna Kyoto-överenskommelsen, före 31 dec, och spara ”$6.7 billion” (ca 45 miljarder kr) därigenom. (Statsbudgeten lär hursomhelst gå ”$75 billion” back fram till mars 2015.) ”Vår regering tror att Kyoto var ett av de största fel föregående regering gjorde”, sade miljöminister Kent.
  – ”Hemskt”, sade Grönpartiets ledare. ”Vi dömer oss til stigande kostnader från extremt väder. Och att inte ha en förnybar-energi-industri blir också en belastning”, sade hon.

  http://www.bloomberg.com/news/2011-12-02/canada-may-escape-6-7-billion-bill-by-exiting-kyoto-protocol.html

 50. Christopher E: ”De exempel du tar upp är riktiga men inte relevanta. Det behövs lika mycket livsmedel oavsett om befolkningen är hopträngd på Gotland eller utspridd i världen. Detsamma gäller de som flyttar till storstäder, de äter som de skulle gjort på landet, kanske mer om orsaken till flytten var höjd levnadsstandard.”
   
  Jag skrev att det blir mer yta över för jordbruk (och för den delen naturen) i och med att människor flyttar till städer i allt större utsträckning. Att de som flyttar till städerna av någon anledning skulle äta mindre menade jag naturligtvis inte.

 51. Ingemar Nordin

  Det är inte bara Kyoto som är död. Även handeln med klodioxidutsläpp är på väg dit. Bankerna drar ned på sina investeringar i den marknaden, allteftersom det blir klart att det inte blir några bindande avtal i Durban.

  Investment banks are cutting traders and analysts in climate-related businesses as a slump in shares and carbon emission permits coincides with a deadlock in international climate talks.

  http://news.businessweek.com/article.asp?documentKey=1376-LV5XUS0D9L3501-50H9RJNUM2M4OTOD1JNVVJTGRR

 52. Validering # 35

  Välkommen i klubben!

  Det är en nästan mardrömslik känsla som uppfyller en när man inser att mainmedia osv inte är det man tidigare trott dem vara, dvs representanter för den ”tredje statsmakten”, den makt som kritisk och objektivtt ska granska den politiska makten……

  Jag brukar fundera på var och när det gick fel…..men har ännu inget svar? Eller har det alltid varit på detta vis i ankdammen Sverige? Det är ju egentligen först med Internet som man som svensk boende i gamla Svedala kunnat få en en annan vy, från en annan vinkel på hur verkligheten ser ut……

 53. ”kritiskt och objektivt” ska det naturligtvis vara i mitt # 52

 54. Ivh

  tty #48
   
  Sockerör är som gräs, det är en tålig gröda som klarar både torka och extrema regnväder bättre än vad de flesta andra grödor gör inklusive vete.

 55. Staffan D.

  Newt Gingrich nämndes ovan. ”Nine Days That Changed The World” var han executive producer för. Den (hittills) enda realistiska skildringen av systemskiftet, när sovjetkommunismen föll. Påve JP2 var i Polen nio dagar, juni 1979, och då såg man vilka som var flest. Helikopterbilder från Krakows ängar visar deltagarna — mer än två miljoner. Walesa och många andra kända namn är med. — Gingrich tillhörde Southern Baptists när han började arbetet.
  – Google har 69.800 träffar på namnet inom cit. På det polska namnet, ”9 dni…”, är det nu 969.000 träffar.
  – DVD:n (den engelskspråkiga) kan inte köpas i Europa. Försök med Adoremusbooks.com i Omaha; de tar $19.95 plus porto; 10 dagar brukar räcka.

 56. Labbibia #52
  >Eller har det alltid varit på detta vis i ankdammen Sverige?
  Rent generellt?  Ja.
  Jag är en gammal stöt som växte upp på 40 och 50-talet. Boro min som var 12 år äldre och flygare försökte alltid skola mig om ankdammen Sverige. Först på äldre dar har jag insett att han hade rätt.
  ”Folkhemmet” var en vacker tanke men den innebar också att folket skulle skolas och det var som värst på 60-70 talet. Utländskt inflytande skulle man i görligaste mån skyddas ifrån. Pluralism var det inte tal om, ensidig radio och tv i statens tjänst. Saltsjöbadsandan.  Konsensus. Vadå maktdelning? Vadå check and balance. Följdes upp med ideer om parabolförbud.  Riv mellanvågssändaren och 90% av alla radioapparater hade bara FM. Räddningen är internet.
  Nanny-staten

 57. Staffan D.

  DVD:n har regionkod 0, och kan alltså spelas upp här utan problem.

 58. Per Welander #43
  Fan va bra formulerat! Jag önskar att jag skrivet det!

 59. tty

  Ivh #54

  I så fall kanske du kan ge något exempel på ett område där man slutat odla vete och ersatt det med sockerrör p g a torka? 

 60. Ingemar #51
  >Det är inte bara Kyoto som är död. Även handeln med klodioxidutsläpp är på väg dit.
  Det tackar vi för! Ännu ett politiskt idiotprojekt som kör i diket.

 61. Thomas

  Per #43, inte för att jag vill göra dig besviken, men är du medveten om att glödlampan är på väg att förbjudas i USA också 🙂
   
  http://en.wikipedia.org/wiki/Phase-out_of_incandescent_light_bulbs#United_States
   
  ”In December 2007, many of these state efforts became moot when the federal government enacted the Energy Independence and Security Act of 2007, which requires all general-purpose light bulbs that produce 310–2600 lumens of light[33] be 30% more energy efficient (similar to current halogen lamps) than then-current incandescent bulbs by 2012 to 2014. The efficiency standards will start with 100-watt bulbs in January 2012 and end with 40-watt bulbs in January 2014.”
   
  Även Kina inför stopp 2012.
   
  Så mycket för att det inte är någon mening med att gå före.

 62. Thomas #61.
  Förklara vad det är för mening att gå före.

 63. Sören F

  Labbibia £52 Intressant, jag har också börjat försöka reda ut det där och se närmare på hur medieforskning och social kunskapsteori beskriver läget. Ingemar ar länkat till forskning om politisering. Har själv sen hittills funnit den tyske medieforskaren Markus Rhomberg med en del referenser, t ex här: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/2354/3373 Politiseringen-som-klev-fel känns mindre anmärkningsvärd än det efterföljande mediehaveriet. Journalistikens övervägandens om false equivalence tycks sen inte ha räckt till att hantera hela 180 grader felkliv. 

 64. Thomas #61: Det var under president Bush 2007 som regler för att ”förbjuda” glödlampan infördes. Egentligen inte ett förbud som i EU utan krav på lampan som i praktiken förbjuder glödlampan. Men inget ont som inte har något gott med sig. Även i USA får nu folk upp ögonen för klimatbluffen 🙂 I USA tar flera i kongressen strid för glödlampan. I fega Sverige vågar ingen i riksdagen göra det.

 65. Slabadang

  Validering!

  Du reagerar helt rätt och jag likt Labbibia hälsar dig välkommen till den nya insiktsfulla klubben.

  Pekke och Ingemar angående artikeln i WSJ om fossilbooomen så ligger spiklubban upplagd och klar för republikanerna att göra upp med och besegra hela den gröna idiotin som Obama och demokraterna månglat fram.

  På gas och oljefälten så ligger de efterlängtade jobben. Där ligger den amerikanska fossila självständigheten. Där lappas i ett gigantiskt hål i den amerikanska bytesbalansen. Där ligger jobben.Där ligger välfärden och utvecklingen. Där finns den billiga energin. Där finns lösningen på USAs stora skuldsättning. Där ligger det som ger USA chansen att slippa göra folk som hatar dem till miljardärer. Där finns den respit som krävs för att hinna uppfinna de riktigt alternativa energiteknikerna för framtiden med ytrymme för blickar lite mer kreativa än de syrefattiga brunhjärnor som trott att väderkvarnar skulle vara framtiden typ …….. Obamas väg leder till energifattigdom och USAs undergång.

  När väl republikanerna fullt ut fattat att USA är det nya fossila Saudi Arabien med den nya teknikens hjälp så kommer de sitta i Vita Huset till nästa millenium då alla gröna dysfunktionella idiotier visar sig vara lika idiotiska alla utanför gaiareligionen redan fattat för länge sedan.

  Det är för fan bara att börja borra och konvertera fordonsparken till GAS!
  Det är bara att byta matchtröja och hoppa med i den match som redan startat utan både subventioner och politikska långfingrar.. Enyoj and have fun! 🙂

  Kommentar modererad

 66. Rolf

  Appropå värmekällor, är det någon som vet hur det gick med projektet att sälja små sådana a’ 75W och 100W, som också råkar ha förmågan att lämna lite ljus som bieffekt. (Ser ut som gamla glödlampor). 
   
  Staffan, numera används mer energi till AC anläggningar i varma länder än för värme här på norra halvklotet. 
   
  En fundering om vad som drev den arabiska våren ? Ivh, matpriserna (samt mer än lite, översittarfasoner). 

 67. Thomas

  Per #64, det finns inget förbud mot glödlampor i EU heller, det är precis som i USA krav på effektivitet som i praktiken omöjliggör dem.

 68. Labbibia #52

  ”Det är ju egentligen först med Internet som man som svensk boende i gamla Svedala kunnat få en en annan vy, från en annan vinkel på hur verkligheten ser ut……”

  Är det först nu som du hittat till exempelvis FOX News (bara för att nämna något av det nya och informativa i nyhetsbruset som är lätt att fatta även för en otänkande…)

 69. Christopher E

  Slabadang #65

  Jag gläds med USA åt fossilboomen, som löser så mycket. Jag är också av den övertygelsen att om USA som ekonomisk motor mår bra gör vi det också.

 70. Effektivitet som mått på vad?

  Ljusstrålning i lux/watt? Eller vad?
  Här i Sverige  är ju glödlampans värmestrålning ett välkommet tillskott till den energi vi behöver för att värma våra bostäder under den kalla årstiden. Speciellt de som bor i snåla privata hyresvärdars hyreshus upptäcker ju rätt snart att den gamla hederliga glödlampan gjorde mer än bara lyste upp bostaden……

  Och hur du, som ”miljövän”. överhuvbudtaget kan försvara lampor som innehåller kvicksilver, är för mig en gåta…….

  Eller kanske inte…..

 71. Uffeb# 68

  Vad lustigt! Du träffade huvudet på spiken Uffeb!

  (Obs Ironi)

  Du förolämpar mig nu Uffe. Ursäkt mottages gärna.

 72. Labbibia #71

  Jag ber gärna både dig och många andra här om ursäkt för att det tycks och skrivs så mycket om hur olika politiska hörn i USA, Kanada och Australien uttrycker sig.

  Men det är ju inte jag som skriver och refererar, jag bara läser och tänker själv.

  Så varför ska jag be om ursäkt?

  Så rackarns illa kan det vill inte vara att titta och lyssna på FOX News?

  En sak till.

  Före Internet gick det att resa eller samspråka med omvärlden ändå. Om man ville höra annat än det som snackades hemma i kvarteret i Svedala så fanns det hur många tillfällen som helst.

  Men jag håller med om att det är lättare att svälja nu när man matas i lämpliga portioner och kan välja och vraka.

 73. Uffeb # 72

  Snälla du!

  Det fanns inget ”klimathot” förr. Vad som fanns var hotet om ett allt ödeläggande atombombskrig.

  Vad som fanns var tongivande politiker  ( i Sverige) som talade om ”lika goda kålsupare” (Palme) när man jämförde Sovjet med USA.

  Så här i efterhand har vi ju fått veta att Sovjet hade planer på att pulvrisera Sverige fullständigt i händelse av storkrig (De 50 största städerna i Sverige skulle atombombas, vad hade blivit kvar då Uffeb, Idre kanske?)

  Så vitt jag vet hyste inte Nato (USA) några dylika planer.

  Vad säger det oss om den officiella svenska bilden av ”kålsuparteorin”?

  Vi har också fått veta att dåvarande politiker , Erlander etc,  spelade under täcket med Nato, vilket vi vanliga medborgare naturligtvis inte fick veta ett skvatt om.

  Hade vi fått veta då, om Internet funnits på 50-60-talet?

  Ja, med största sannolikhet, hade vi det. 

 74. Labbibia #73
  Intressanta funderingar du har om det varit annorlunda förr.
  Jag fattar hur du menar, men jag funderar mer om hur det är nu.

 75. Vissa är bara så ini norden insnöade på att den republikanska delen av USA är mindre vetande och att nyhetskanaler som Fox är skräp. Det är otroligt enögt. Fast det är klart om använder svensk MSM som nyhets och värderingsgrund så blir det ju rejält enögt.

 76. Erik L

  För alla vindkraftskramare, så kan jag starkt rekomendera Al Gores fd kampanjledare Rick Perry! Han har under sin period som guvenör i texas byggt ut texas vindkraft till att bli usa:s absolut största. Givtvis tack vare klimatpengar, så man kan ju fundera på om han verkligen talar sanning när han påstår sej vara en klimatskeptiker? Hans jätteprojekt hade ju inte gott att genomföra utan klimatpengar. 

  Vill ni hålla koll på alla svängningar och nedgrävda hundar inför det kommande valet i USA, (utan mainstreammediafilter aktiverat), håll då koll på http://www.infowars.com

 77. Lars C

  Intressant motvikt.
   
  http://www.va.se/artiklar/20111/12/01/durban-inte-i-foretagens-fokus/

 78. robjoh

  @42 Per Welander
  http://www.youtube.com/watch?v=CWKTOCP45zY&feature=youtu.be

  22 sekunder in, Newt säger att USA måste göra något för klimatförändringarna. 

 79. Thomas

  Labbibia #73 Sovjet visste att vi i praktiken var allierade med NATO och skulle vara en fiende i händelse av krig. Därav kom vi med som måltavla. USA hade å sin sida planer på att i händelse av krig med Öst, oberoende av vilka av dem som faktiskt deltog i fientliga handlingar, bomba Sovjet, Kina och Östeuropa. Under den mest galna tiden var planen inte ens primärt att bomba sovjetiska städer utan man tänkte sig sprida bomberna jämt över landet för att göra det helt obeboeligt. Så i det avseendet var de båda sidorna precis lika goda kålsupare.
   
  Uffeb #72 ”Så rackarns illa kan det vill inte vara att titta och lyssna på FOX News?”


  ”In fact, the survey found, Fox viewers were 18 percentage points less likely to answer correctly than those who watched no news at all.”
  http://www.latimes.com/news/politics/la-pn-fox-news-poll-20111121,0,3985116.story?track=rss

 80. Thomas #79
  Fairleigh Dickinson University recently questioned 612 adults in New Jersey about how they get their news
  Because of the smaller sample size among those who selected a specific news source, the margin of error would be much higher.