Kritiserad artikel förnekar uppvärmningspausen

RSS maj15

Bild: De båda satellitdatabaserna visar på att icke-uppvärmningen pågått i över 18 år. Ovan från RSS. Diagram från fler databaser som heller inte visar på någon uppvärmning under 2000-talet är samlade i Ross McKitricks inlägg.

Redan flera dagar i förväg pushade American Association for the advancement of Science (AAAS), Science och NOAA för att det skulle komma en artikel i tidskriften Science Express (Thomas R. Karl et.al.) som indikerade att alla databaser (både land- och satellitbaserade), flera tidigare publicerade artiklar i ämnet samt även FNs klimatpanel har haft FEL om att det skulle finnas en utplaning av den globala uppvärmningen. Tydligen var detta väldigt viktigt att få ut till media och andra.

Nåväl, artikeln ifråga är nu publicerad (dock ej i tryck) på nätet, och de alltid lika okritiska gammelmedia trumpetar lydigt ut budskapet. Annars borde ju en sådan här artikel kanske leda till en viss eftertanke. Här har klimatforskarna, skeptiker såväl som troende, diskuterat möjliga förklaringar till uppvärmningspausen under ett par tre år. Är det då inte lite konstigt att ingen lagt märke till att det inte finns någon paus?

Tack vare förvarningen så har emellertid en lång rad röster hunnit höjas bland klimatforskarna som varit kritiska till den här Science-artikeln. Ja, i själva verket så har kritiken mer eller mindre helt mosat artikeln redan samma dag som den blev publicerad.

Kritiken riktar sig mot flera saker såsom dataurvalet (körsbärsplockning), den statistiska behandlingen av felmarginaler, justeringen av data, etc. Men huvudinvändningen är denna:

Nästan hela revideringen av de hittills uppmätta globala temperaturerna görs genom ett märkligt urval av data från ytvattnet i haven. Istället för att primärt utgå från de bästa datamängderna av direkta mätvärden, nämligen de s.k. ARGObojarna och satellitmätningarna, så utgår man från de betydligt osäkrare och spridda mätningarna som gjorts från fartyg. Fördelen med de senare mätningarna är att de sträcker sig långt bakåt i tiden. Dessa går till så att man helt enkelt hämtar upp en hink med vatten eller så släpper man in lite vatten från fartygets köl rakt in i maskinrummet och mäter. Det är dock inga precisionstermometrar man använder precis så felgränserna är stora.

Om vi skall få en uppfattning om hur havstemperaturen var förr under 1900-talet så finns det inte så mycket annat att välja på än dessa mätningar från fartyg. Men riktigt tokigt blir det när författarna till artikeln sedan använder sådana mätningar för att ”korrigera” de betydligt noggrannare och betydligt mer heltäckande mätningarna från 3600 ARGObojar och från satelliter. Det naturliga hade ju annars varit att låta de bättre mätningarna korrigera de sämre. Författarna har dessutom först ”justerat” fartygsmätningarna så att man fått en snygg och stadigt uppåtgående kurva för den globala uppvärmningen.

För den som vill fördjupa sig i de tekniska detaljerna i kritiken kan följande inlägg rekommenderas:

Ross McKitrick

Bob Tisdale och Anthony Watts

GWPF

Patrick J. Michaels, Richard S. Lindzen, Paul C. Knappenberger

Fred Singer

Judith Curry

Bob Tisdale

Jonova gör en något sarkastisk sammanfattning av hur Tom Karl et. al. burit sig åt för att hitta sin efterlängtade uppvärmning när alla data pekar på motsatsen:

1. Use a weak test: p < 0.1, not the usual significance. Bit desperate.
2. Use assumptions and apply large adjustments to sea surface data. Don’t use the best dataset for sea-surface temps (ARGO). Ignore the satellites.
3. Create Arctic sea surface temperatures by extending data from land measurements. The ocean there is covered in ice. There aren’t many land measurements to go from. What could possibly go wrong?
4. Don’t mention the eighties or nineties. The fastest recent global warming occurred in the 1980′s and1990′s. Obviously the 2000′s are red-light bad news for the alarm-us camp, because that was when CO2 emissions increased dramatically but the warming slowed. The worst possible thing is to compare those decadal trends to the previous ones.
5. Cherry pick the time frames! Karl et al carefully choose a long trend — all the way back to the 1950s – in order to find a weak long term warming trend that the recent decade can outdo. Back in the 50s and 60s, the world was cooling, so wrapping in and averaging the long cooling and then warming cycle, they can come up with a small warming trend number.
6. To find warming in the sea surface during the pause, it helps to adjust the late 90′s sea surface temps down and the recent measurements up, thus increasing the trend in the last 15 years, but not affecting the trend across the whole period. Check.
7. Ignore contradictions like: why can’t we find a hot spot? If the surface warmed more than we thought, the upper troposphere should have warmed even faster. This means the missing hot spot is more missing than before.

Att den här Science-artikeln överhuvudtaget publicerats är en skam för tidskriften Science. Studien verkar vara ett hastverk med det enda syftet att skapa sensation och bereda vägen för ett ”lyckosamt” klimatmöte i Paris.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas

  Desperationen bland alarmisterna ökar och rädslan att vanligt folk ska syna bluffen leder till allt mer drastiska sätt att dölja att de har fel. De sovande folken får inte ana något och allra djupast verkar vi sova i Sverige. Men bluffen kommer att uppdagas för eller senare för den breda allmänheten

 2. ceebee

  CO2 är all time high och vi har den kallaste våren-försommaren på mycket lång tid.
  CO2 har stigit konstant under 100 år, Under samma tid har temperaturtrenden varit stigande, sjunkande stigande igen och nu stillastående. CO2 har alltså ingen avgörande påverkan på klimatet. Ska det vara så svårt att fatta?

 3. Allan Forsling

  NOAAs larmartikel får förstås rejäl plats i dagens SvD. Denna tidning seglar mer och mer upp som den politiska korrekthetens främsta banerförare. I denna tidning ifrågasätts inte och ges inte något bredare perspektiv. Hur kan alla journalister på tidningen bara följa med strömmen? SvD vill påstå att i företag uppstår kulturer som ingen ifrågasätter, men själv ser man inte hur man själv följer samma mönster. Sorgligt att se.

 4. Lennart Bengtsson

  Den globala uppvärmningen framgår tydligt av tillgängliga observationer, likaväl som att uppvärmningen är oregelbunden samt tydligt långsammare än vad som simulerats med de flesta klimatmodeller. Huruvida detta kommer att fortsätta är likaledes oklart då det inte finns någon fysikalisk orsak att klimatkänsligheten är oföränderlig.
  Klimatsystemet påverkas inte bara av växthusgaser utan av ett antal faktorer mer eller mindre kända. Därtill varierar klimatet beroende på interna processer som energiutbytet mellan hav och atmosfär som exemplifieras av El Nino. 1997/98 var El Nino mycket kraftig och det skall bli intressant att se vad som händer kommande höst och vinter då det finns indikationer att det kan bli en lika kraftig El Nino som kan ge en markant global uppvärmning på en period på 6-12 månader.
  Baserat på empiriska data för de senaste 200 åren är det klokt att vänta 30-50 år innan man tydligt kan identifiera systematiska ändringar i jordens temperatur. Hittills ligger den långsiktiga uppvärmningstrenden på ca en hundradels grad/år över hav och ca det dubbla över land. Det finns inget i den aviserade artikel av Karl et al som ändrar på detta. Det normala är för övrigt att man väntar att bedöma artiklar tills de har blivit korrekt bedömda och publicerade. Det finns problem med alla slag av observationer med det finns inget som bestrider att uppvärmningen de senaste ca 20 åren har varit mindre än de föregående 20 åren. Det kan dock vara klokt att vänta 20 år till och se vad som kan komma att hända.
  Det kan också vara klokt att minska CO2 utsläpp där detta kan göras på ett ekonomiskt förnuftigt sätt vilket också sker i många länder inte minst i Sverige de senaste 25 åren. Man kan dock inte begära detta i länder som idag lider av en allvarlig energibrist. Att däremot drivas av miljöfundamentalism i syfte att minska CO2 utsläpp medelst ett slags moraliska argument är en mycket farlig och helt felaktig väg som kan få ödeläggande konsekvenser inte minst för miljön när ekonomin inte längre blir hållbar. Här kan man bara hoppas att de politiker som följer sitt förstånd kan hålla stånd mot alla de som passionerat följer sin ”magkänsla”.
  Jordens energisystem är i en mycket dynamiskt utvecklingsfas och det finns ingen anledning av vara pessimistisk. De stora länderna som USA och Kina kommer att bestämma takten och knappast Europa som det ser ut åtminstone för tillfället.

 5. Tshee

  Det märkliga är inte att statsradion tar upp just denna artikel, det ingår i deras agendastyrda journalistik; det märkliga är att man tar upp den som moteld till något man över huvud taget inte nämnt tidigare, nämligen att uppvärmningen avstannat de senaste 18 åren. (Ett undantag från huvudregeln att inte nämna de faktabaserade satellittemperaturserierna är Ulrika Björsténs komiska utbrott i ett ”vetenskapsprogram” i statsradion, i vilket hon sade sig vara så trött på alla dessa människor som påstår just detta: att temperaturen inte stigit.)
  Tshee

 6. Lasse

  Det sista är väl inte sagt om denna artikel ännu. Men de utmanar verkligen begreppet ”Sceince is settled.

 7. Peter Stilbs

  Typiskt nog var dagspressartikeln (i alla fall i SvD) skriven av ”TT”. Ja, nog är det märkligt att först förneka ”uppvärmningspausen” (hur många kommentarer har vi nu haft av Kjelldahl, LBt, Gunbo, Thomas P etc här om det) och nu få en artikel som hittar på en ”förklaring” till varför den finns.

  Vi har ju tidigare 63 andra ”förklaringar” http://hockeyschtick.blogspot.co.uk/2014/07/updated-list-of-29-excuses-for-18-year.html

  Någon som tycker att ”klimatforskarna är eniga”?

 8. Gustav

  Är lite intressant att se hur denna artikel kommer att tas emot av hard-core skeptiker som Kevin Trenberth och Olle Häggström. Bägge har författat vetenskaplig litteratur om uppvärmningspausen som ju bara kan skönjas om man inte duger till sitt ämbete…

 9. Lasse

  #8 Gustav
  Willis E har gjort en statistisk utvikning om hur osäkerheten i mätningarna tonas ner-där kunde OH göra en insats! http://wattsupwiththat.com/2015/06/06/can-we-tell-if-the-oceans-are-warming/

 10. Ingemar Nordin

  Att stormedia så omedelbart och samfällt tar upp denna obskyra artikel av Tom Karl et.al. är intressant. Varför, och hur går det till?

  Vi har ju sett flera liknande fall tidigare, t.ex. Marcotts artikel https://www.klimatupplysningen.se/2013/04/05/intressanta-kritiska-synpunkter-pa-marcotts-superhockeyklubba/ studie för ett par år sedan som skulle bevisa att hockeyklubban var sann. Den blommade upp för att sedan raskt förpassas till klimathistoriens skräphög. Det kommer att bli samma sak med denna.

  Jag hade själv inte tagit upp denna artikel om det inte vore så att stormedia så ivrigt pushat för den. Men vem väljer ut nyheter, i synnerhet nyheter på det klimatvetenskapliga området? Det publiceras hundratals artiklar i ämnet varje år. Hur vet journalisterna att just denna artikel är av intresse för allmänheten? I synnerhet som de flesta SvD- och DN-läsare, radiolyssnare och TV-tittare aldrig ens har hört talas om att det skulle finnas en ”paus” i uppvärmningen? De har ju aldrig hört annat än att 97% av alla forskare, 2500 forskare på IPCC, alla presidenter och alla journalister alltid har ansett att det sker en fortsatt, och t.o.m. accelererande, uppvärmning.

  Och hur går det till när alla stormedia verkar koordinera sig och välja exakt samma nyhet, i det här fallet en ännu ej fullt granskad och publicerad artikel. Och varför är det ingen reporter som bryr sig om att kolla upp på nätet om det finns invändningar?

  Jag är intresserad av mekanismerna här inom medievärlden. Ett område som jag saknar insyn i.

 11. Lasse

  #10
  Insyn får vi inte men nån undersökning av journalisternas partisympatier kan ge en hint:
  Denna är ursprunget: http://jmg.gu.se/digitalAssets/1284/1284227_nr38.pdf
  Senare blir det grönare: http://fof.se/allt-gronare-journalister#

 12. Ingemar Nordin

  Lasse #11,

  Jo, det är sant. Och journalisternas starka sympatier för MP spelar säkert en roll. Men det behöver ju inte betyda att alla går i takt om allting. I synnerhet beträffande en sådan här artikel som helt torde sakna nyhetsvärde för de flesta svenska media där ”vetenskapen” redan är avgjord?

 13. Ingemar Nordin

  12 forts,

  En tanke slår mig: Det kanske inte alls är nyhetsvärdet som avgör huruvida det skall skrivas om denna undermåliga artikel eller ej. Utan det kanske är själva upprepningen som är viktig. Att gång på gång upprepa samma budskap handlar inte om att ge någon ny information utan är snarare ett led inom känd propagandateknik.

 14. Björn

  Det vi bevittnar är klimataktivisternas dödsryckningar. Det går inte att driva förfalskningar hur långt som helst. Verkligheten talar ett annat språk. Hur länge till skall världen serveras manipulerade data innan bubblan spricker?

 15. LBt

  Peter S #7,
  nej jag förnekar inte uppvärmningspausen. Tvärtom menar jag att den bör ha en fysikalisk förklaring liksom nedgången 1940-70 och 1uppgången 910-40, globala medelvärden far inte omkring hur som helst.

  Mitt förslag till förklaring är att uppmätt temperaturkurva är sammansatt av en prydligt stigande temperatur i god korrelation med växande koldioxidhalt uppblandat med en svag naturlig 60-årscykel med haven som ursprung. Men andra underbyggda och specificerade förklaringar är välkomna. Några jag sett har svaga solaktiviterer och tveksam korrelation som grund andra tycks bara vara förhoppningar. Det är bra att 60-årscykeln och solaktiviteterna ställs mot varandra redan om 10-20 år.

  Summerar jag blir det som tidigare att vi faktiskt inte vet hur klimatsystemet fullt ut kommer att reagera på den extra mängd koldioxid i atmosfären som nu måste hanteras. Inte ens en för kommande generationer katastrofal utveckling går att utesluta.

  En medveten strävan mot åtgärder som begränsar de globala utsläppen är därför inte bara rimlig utan självklar och sedan får KU tycka vad de vill. Men naturligtvis får tillväxt och utveckling inte bli lidande. För svensk del måste man tyvärr resa tvivel runt vad en förtida nedläggning av kärnkraft kommer att innebära för vår tillväxt och utveckling liksom vad det kommer att innebära för Tyskland och Europa att vi sitter i knät på Putin.

  Men det kanske ordnar sig tack vare Tom Darden och Rossi.

 16. Sören G

  #13 #14
  Jag undrar om inte denna brådstörtade publicering av en undermålig artikel kommer att slå tillbaka mot klimatalarmismen. Hur länge kan tidningar, radio och TV undgå att publicera kritik mot denna. Kritik lär inte bara komma från klimathostskeptsika forskare, utan även från alarmistsika forskare som erkänt utplaningen hos temperaturkurvorna men försökt att bortförklara vart värmen har tagit vägen.
  I så fall lär det komma till allmänhetens kännedom om att det finns en utplaning hos temperaturkurvorna, även om forskarna inte är överens om vad den beror på.

 17. Ingemar

  Det är intressant det där med hur just en sådan här rapport får en sådan stor och helt okritisk spridning och dessutom så snabbt. Kommer den från TT till att börja med så kan ju det vara en förklaring. Det är ju också så att vi just nu lever i en allt högre Paris-feber vilket gör att klimatet ses som en stor och viktig nyhet. I alla fall om det kan vinklas i alarmistisk riktning.
  Frågan är om svenska allmänheten som just nu bara går och väntar och längtar efter sol och värme tycker att det är lika viktigt och intressant? Förmodligen inte.

 18. #10 och framåt

  I det här fallet hade tydligen NOAA och/eller Science (troligen mha den editor som var ’behjälplig’ med att få detta publicerat) skickat ut en förhandskopia till ett stort antal journalister, ev som man bedömde som ’pålitliga'(*). Så att de när artikeln släpptes kunde alla ha sina stories redo att komma ut samtidigt, för bättre medial effekt.

  Svensk media? Nja, jag tror inte att de inkluderades i förhandsutskicken. Vanligtvis läser de väl The Guardian eller NY Times och intalar sig att de då är lite präktiga (och säkert Huffington post mm, men skyltar inte om det pss) och tror att om båda har en story om samma sak, så är det nog ’stort’ ..

  (*) Lite anmärkningsvärt, för det betyder att statliga myndigheter släpper officiell, och i detta fall av Science ’emargoed’ information vid olika tillfällen till olika aktörer. Som en mediestrategi och för PR-effekt.

  Vi som följer klimatdebaklet vet förstås sedan länge att det är precis så det går till. Men nu görs det så öppet att man gett upp att ens försöka ge bilden av att man sakligt och opartiskt redovisar de forskningsresultat man kommit fram till, och låter övriga tolka detta. Och dessa förhandskopior hade tydligen läckts vidare i ganska stora kretsar. Bla hade någon vidarebefordrat den till Watts också. Som dock hedrade embargot, och bara annonserade att där skulle komma en media splash inom kort.

 19. Lasse

  LBt #15
  Glöm inte att det finns andra krafter som styr temperaturen än CO2 och periodiciteten i strömmarna.
  SMHI har tex uppmätt ca 10% mer soltid sen 1980 talet.
  Aerosolerna!
  Klimatvetarna är öppna för en påverkan av aerosolerna som sägs ha en kylande effekt-när de ökar.
  I samma storleksordning som CO2. Nu har de minskat i stället i alla fall på NH. Detta under samma period då uppvärmningen var som störst, helt i linje med teorierna!
  Jag har ännu inte sett Lennart Bengtsson ta upp detta, men inte heller förkasta det!

 20. Met Office har ännu inte nämnt rapporten.
  http://www.metoffice.gov.uk/research/news

 21. Ben Deniston på 21st Century Science & Technology har gjort följande kommentar om Global Warming Propaganda Update — Don’t Be Fooled by the Temperature Fraud

  June 4, 2015 (EIRNS)–There is a big media campaign around the release of a new so-called ”scientific study” claiming to show that the global temperature has increased over the past two decades. This looks like a desperate propaganda kickback, since other studies, based on satellite measurements, show there has been no warming for over eighteen years.
  Two independent assessments of satellite measurements (one produced by University of Alabama in Huntsville [UAH] and another referred to as the ”Remote Sensing Systems” [RSS] analysis) have shown no rise in global temperature for more than 18 years. This fact has been widely publicized, becoming a major blow to the scare campaign of the global-warming freaks and their masters in the British Empire.
  So — in the context of the up-coming Nov-Dec UN climate- change conference in Paris — it is no surprise that there are moves to try to create the belief that there has been continuous warming.
  The new study (if you can even call it that), is based on a new set of ”adjustments” to ground- and ocean-based measurements. After these ”adjustments,” the authors now claim that the data shows that the planet has actually been warming, and that there has been no ”pause” or ”hiatus” in warming over the past two decades (in contradiction to the two satellite measurements).
  Classic global warming science: if the data doesn’t show what you want, just change the data, call it an ”adjustment,” and ignore the other measurements which contradict what you want the results to be.
  Already there are numerous critiques debunking this new ”study,” but we can be sure those critiques won’t make the news, while we can expect a new wave of mass media brainwashing to attempt to create mass belief in warming that is not actually occurring.
  Perhaps Margaret Mead said it best in her keynote to a 1975 conference which helped to launch the man-made global warming scare:
  ”What we need from scientists are estimates, presented with sufficient conservatism and plausibility but at the same time as free as possible from internal disagreements that can be exploited by political interests, that will allow us to start building a system of artificial but effective warnings, warnings which will parallel the instincts of animals who flee before the hurricane…”

 22. pekke

  För en del handlar klimathotet enbart om politik.

  http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/katrinemarcal/article20921014.ab

  Kan nog vara svårt att övertyga svenskarna om att vi måste göra mer för att mota bort ” klimathotet ” med tanke på att Maj var den kallaste i mannaminne.
  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/kartor/showImg.php?par=tmpAvvPrevMon

  Starten på Juni ser ännu värre ut, 3 grader kallare än normalen på sin ställen.
  http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/kartor/showImg.php?par=tmpAvv

  Fast när man bytte namn från ” Global Uppvärmning ” till ” Klimatförändringar ” så kan man ju helgardera sig med att varmt kan vara kallt och kallt kan vara varmt, blött kan bli torrt och vice versa.

  När en vetenskap blir en ideologi så försvinner alla begränsningar och en påve med kemiutbildning kan bli klimatexpert precis som en agronom och allt gäller som kan bevisa deras ideologiska teorier.

  Det är så många utanför den verkliga klimatvetenskapen som satsat allt politiskt, ekonomiskt och ideologiskt på AGW/Klimathotet, speciellt i Väst-länderna, så man kan undra vad som händer om det visar sig att det bara var en av de värmeperioder som kommer då och då innan vi faller ner i nästa köldperiod som har varit normalt sedan den här interglacialen inleddes för c:a 12 000 år sedan.

  Kommer det bli ett totalt sammanbrott politiskt, ekonomiskt och i tron på vetenskapen ?

 23. Kenneth Mikaelsson

  Måste kolla in på denna….

  https://www.youtube.com/watch?v=kip2w-DceV0

  Specielt dedikerad till papegojorna på denna sida LBt TP Dumbo Centerpartisten Med flera..

 24. Ingemar Nordin

  pekke #22,

  Men Aftonbladet har ju rätt i detta: ”Vissa tjänar enorma pengar, på den rådande ordningen.”

  I den rådande ordningen så håvar forskare, gröna NGOs, FN byråkratin, vindkraftsindustrin etc in enorma summor.

 25. Gunnar Kjelldahl (C)

  Artikelförfattaren har fel när han påstår att ”De båda satellitdatabaserna visar att ingen uppvärmning skett under 2000-talet”. Det är bara RSS som visar detta. UAH (liksom de övriga databaserna) visar tvärtom en tydlig uppvärmningstrend om man kalkylerar en trend från 2000-2015.

 26. Bra att du tar upp detta, Ingemar!

  Här upprepar jag en del av en kommentar på Öppen tråd, ett svar till Lars W, som jag tycker passar bra här:
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/06/06/oppen-trad-89/#comment-404436

  Ur svar till Lars W alltså:

  ”Du hävdar att dina länkar leder till sakliga argument. När det gäller frågan om uppvärmningspausen (hiatus) så är naturligtvis hänvisning till en nyutkommen vetenskaplig artikel ett sakligt argument (men provokation som du själv skrev att du håller på med är inte sakligt).

  Jag pekar som motargument till dina på saklig kritik av klimatforskare av den nya artikeln som finns på WUWT. WUWT är enligt min mening inte sämre ur vetenskaplig synpunkt än Plait i fråga om denna diskussion om uppvärmningspausen.

  Jag pekade också på vad FNs klimatpanel (IPCC) säger om uppvärmningspausen. De har i sin prognos för den globala temperaturen 2016-2035 tagit med som en möjlighet att uppvärmningspausen kommer att fortsätta till 2035. Här är länken till figuren i klimatpanelsens senaste vetenskapliga sammanfattningsrapport (WG1 AR5) där detta framgår:
  http://www.ipcc.ch/report/graphics/images/Assessment%20Reports/AR5%20-%20WG1/Chapter%2011/Fig11-25.jpg

  Se det mellersta diagrammet. Där finns ett streckat område för perioden 2016-2035 inritat. Detta område förklaras ange var den globala temperaturen sannolikt kommer att hamna under denna period. Sannolikt betyder enligt klimatpanelen minst 67% sannolikthet.

  Det streckade områdets undre gräns innebär att den globala temperaturen skulle stå still ända fram till 2035 (dvs. den globala medeltemperaturen 2035 blir lika med 1998 års).. Detta innebär alltså en uppvärmningspaus som skulle fortsätta i tjugo år till.”

 27. Ingemar Nordin

  Gunnar Kj #25,

  Jag förnekar inte att man kan få lite olika trender beroende på exakt när man sätter startåren. År 2000 var en kraftig La Nina som reaktion på den kraftiga El Nino 1998. De tar ungefär ut varandra. Mer om UAHs mätningar finns här
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/05/03/forbattrad-satelitmatning-visar-lagre-global-uppvarmning/

 28. LBt

  Lasse #19,
  jag känner respekt för aerosolerna men även för moln och hur båda kan tänkas påverka solinstrålningen. Min grundinställning är att vi faktiskt inte vet, tom en allvarlig utveckling är tänkbar.

  Kombinationen CO2-påverkan och 60-årig cykel är dock en möjlighet jag vill peka på eftersom kombinationen tar hand om alla temperaturkurvans frågetecken, 1910-1940, 1940-1970 och 2000-nutid.

 29. Pingback

  […] börjar bli pinsamt för klimatalarmisterna, det blir allt svårare att påvisa en global uppvärmning ju mer tiden går. Att vi hade några varma somrar på 1990-talet […]

 30. Björn

  Gunnar Kjelldahl (C) [25]; De enda data vi kan lita på är UAH och RSS, efterom all annan temperaturdata är dragen i tvivelsmål på grund av stimulering eller homogenisering. Tror Du att vi fortsatt kan gå mot en uppvärmning när de viktigaste faktorerna kring solen minskar. TSI minskar där UV är inkluderat, solvinden minskar och den kosmiska strålningen ökar som följd, vilket innebär mer moln och regn. När molnmängden ökar förändras också jordens albedo. Vad är det som talar för fortsatt uppvärmning?

 31. Jarek Luberek

  25:

  http://postimg.org/image/rwhpjc8hj/

  Bilden (jag hoppas den fungerar) visar lutningen för den räta linje som anpassats till data (SLOPE()-funktionen i Excel) från datumet på axeln fram till och med Februari 2015 för UAH_V6.
  Man kanske skall vara försiktig med tolkningen men det jag tror den visar är att 1993 händer det något med klimatsystemet. Uppvärmningstakten avtar. Från 1997 börjar medellutningen pendla kring 0. Det jag tycker denna kurva också visar är att 10 år en en för kort tid för att skatta uppvärmningstakten då den från 2005 börjar uppvisa en divergerande oscillation och man kan knappast påstå att klimatsystemet uppvisar någon divergerande oscillation.

  http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_April_2015_v61.png

  Man kan också fundera hur länge den s.k. pausen skulle ha varat om inte Mt Pinatubo hade kylt tidiga 90-talet i förhållande till idag. Samma för El Chichón och tidigt 80-tal. Undrar hur den global temperaturen och pausen hade sett ut utan Mt. Pinatubo och El Chichón? Vi kanske inte ens hade haft den här debatten.

  Det som är intressant med UAH och RSS är att de bygger mätningen delvis olika satelliter och kanske ännu viktigare använder olika metoder för att analysera dess data. Ändå kommer man fram till väldigt liknande resultat. Ännu mer intressant är att RSS och UAH sätts samman av forskare på olika sidor av klimatdebatten.

 32. Björn

  LBt [28]; Även om det skulle finnas en 60-årscykel, så kräver dess existens i så fall en orsaksförklaring. Jorden har ingen egen 60-årig puls, vilket då innebär en yttre förklaringsmodell. Energi tillförs alltid utifrån in mot jorden på något sätt. Om det finns en 60-årig cykel, så innebär det en energivariabel som medför en mätbar topp när 60 år har passerat. Men oavsett vilka cykler som kan antas finnas, så är den yttersta orsaken alltid ett variabelt flöde av energi från solen. Summan av cyklerna är just det som vi mäter och det är bara grafens envelop som vi ser. Hur tänker Du själv kring detta?

 33. Håkan

  #25 Gunnar

  UAH 5.6 visade en svag uppvärmning under 2000-talet.

  UAH 6 är i paritet med RSS, båda med uppvärmningspaus i över 18 år.

  Den intresserade kan läsa om uppgraderingen på drroyspencer.com där Spencer detaljerat beskriver detta.

  Bästa hälsningar
  Håkan

 34. JIMMY

  Här kan ni härlig läsning från Lord Christopher Monckton senaste totalsågning Friday, 05 June 2015 http://www.thenewamerican.com/tech/environment/item/21013-climate-expert-lord-monckton-global-warming-ceased-over-18-years-ago

  Lord Christopher Monckton (shown) — who was chief policy advisor to the Science and Public Policy Institute and former special advisor to former U.K. Prime Minister Margaret Thatcher from 1982 to 1986 — stated in an exclusive report for Climate Depot on June 3 that there has been no global warming at all for 18 years and six months, since December 1996.

  In his report, Monckton wrote that “the predictions on which the entire climate scare was based were extreme exaggerations.”

  The British climate expert referred to data collected by a private research company called Remote Sensing Systems, founded in 1974 by Frank Wentz, who was a member of NASA’s SeaSat Experiment Team. Under a heading reading “Key facts about global temperature,” Monckton writes, in part:

  The RSS satellite dataset shows no global warming at all for 222 months from December 1996 to May 2015 — more than half the 437-month satellite record.

  The entire RSS dataset from January 1979 to date shows global warming at an unalarming rate equivalent to just 1.2 Cº per century.

  Since 1950, when a human influence on global temperature first became theoretically possible, the global warming trend has been equivalent to below 1.2 Cº per century.

  The global warming trend since 1900 is equivalent to 0.8 Cº per century. This is well within natural variability and may not have much to do with us….

  The oceans, according to the 3600+ ARGO bathythermograph buoys, are warming at a rate of just 0.02 Cº per decade, equivalent to 0.23 Cº per century.

  Recent extreme-weather events cannot be blamed on global warming, because there has not been any global warming to speak of. It is as simple as that.

  In his report, Monckton discussed the effects of the naturally occurring warming of Pacific Ocean temperatures known as El Niño, a phenomenon that (along with its cooling counterpart, La Niña) is familiar to most people because it is mentioned frequently for its influence on global weather patterns.

  “This month’s [satellite] temperature — still unaffected by a slowly strengthening el Niño, which will eventually cause temporary warming — passes another six-month milestone, and establishes a new record length for the Pause: 18 years 6 months.”

  It is important to note that Monckton does not deny that warming will occur, since the Earth’s temperatures have always warmed and cooled periodically, naturally. However, he notes that the warming that will be caused by el Niño will be temporary, as it always is. Furthermore, the warming caused by El Niño is a natural phenomenon and not anthropogenic (caused by human activity).

  Monckton’s assertion that global warming has been insignificant in recent years has been supported by major studies, including a 2013 report produced by the United Nations’ Intergovernmental Panel on Climate Change, which noted that “the rate of warming over the past 15 years [from 1998 to 2012], which begins with a strong El Niño, is smaller than the rate calculated since 1951.”

  Another conclusion, from the UN’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Fifth Assessment Report, completed in 2014, stated that the global surface temperature “has shown a much smaller increasing linear trend over the past 15 years [1998-2012] than over the past 30 to 60 years.” The more recent trend, noted the report, was “estimated to be around one-third to one-half of the trend over 1951-2012.”

  Given the UN’s historic record of advocating greater governmental controls over human activity in the name of “environmentalism,” one would hardly expect these UN agencies to dispute the prevailing position among most government bureaucrats that global warming presents a severe and imminent threat that requires immediate intervention. However, that is exactly what these findings suggest.

  However, a newly released report from a group of authors affiliated with the National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA), National Centers for Environmental Information (NCEI) purports to refute the previous studies indicating that there has been a hiatus in global warming. The authors presented what they claim is “an updated global surface temperature analysis that reveals that global trends are higher than reported by the IPCC, especially in recent decades, and that the central estimate for the rate of warming during the first 15 years of the 21st century is at least as great as the last half of the 20th century.”

  Furthermore, assert the authors: “These results do not support the notion of a ‘slowdown’ in the increase of global surface temperature.”

  The NOAA report bases the supposed superiority of its own study over those previously cited by the IPCC and others on different methodology used to collect the data. For example, they refer to “an increasing amount of ocean data from buoys, which are slightly different than data from ships” and “an increasing amount of ship data from engine intake thermometers, which are slightly different than data from bucket sea-water temperatures.” Not only does the NOAA report admit that the difference among methods is slight, but it apparently gives greater credence to those methods indicating that global warmer is increasing than it does to other methods indicating it is not. For example, it notes that “ship data are systematically warmer than the buoy data.” Where is the proof, however, that ship data are more reliable than the buoy data?

  But the NOAA report not only gave greater credence to methods showing more warming during the period of the global warming hiatus, it also adjusted the pre-hiatus temperature record downward. An article in the Daily Caller on June 4 cited climate expert Bob Tisdale and meteorologist Anthony Watts, who noted that to “manufacture warming during the hiatus, NOAA adjusted the pre-hiatus data downward.” “If we subtract the [old] data from the [new] data… we can see that that is exactly what NOAA did,” Tisdale and Watts wrote on the science blog Watts Up With That. “It’s the same story all over again; the adjustments go towards cooling the past and thus increasing the slope of temperature rise,” Tisdale and Watts added. “Their intent and methods are so obvious they’re laughable.”

  It is also important to consider that the NOAA is a federal agency, part of the Department of Commerce, which is headed by Secretary of Commerce Penny Pritzker, who answers to the president. All it takes is a quick study of the White House website, which has an entire section dedicated to “Climate Change,” to determine that it is the official position of the Obama administration that global warming is not only worsening, but that human activity is responsible for it. A statement on the White House website reads:

  The global annual average temperature has increased by more than 1.5 degrees F between 1880 and 2012. This interactive graph from the National Climate Assessment shows the concentration of atmospheric carbon dioxide over the same time period. Climate scientists say we need to avert an additional 2-degree temperature increase to avoid the most catastrophic impacts of climate change.

  Naturally, the White House blames human activity for global warming, stating:

  We’re still contributing to the problem.

  Carbon Pollution is the Biggest Drive of Climate Change.

  Of course, if “we” are responsible for the problem, the solution is to restrict “us” from activities that create carbon pollution, such as imposing strict environmental regulations on power plants and “cutting energy waste, in homes, businesses, and factories.”

  Supposed ”global warrming,” therefore, could provide an overzealous government with all the authority it needs to regulate every aspect of human activity.

  No responsible individual advocates doing things that deliberately harm the environment. No one likes to breathe polluted air or to swim and fish in polluted rivers. But a common-sense approach to eliminating such proven and observable hazards, preferably by the private sector, should not include building a massive federal bureaucracy to counter “global warming” — an unproven threat that the scientific community has not reached a consensus on.

 35. Ingemar Nordin

  Jimmy #33,

  Tack, men du behöver inte klistra in HELA artikeln. Vi kan klicka oss dit om intresset finns 🙂

  Apropå Monckton så tar han nu på sig hela skulden för att Tom Karl sett sig nödgad att sno ihop denna undermåliga artikel. Upphovet var när Monckton för åtskilliga år sedan konfronterade Karl med sina egna siffror som visade på en avkylning mellan 2001 till 2009.

  ”Tom Karl, who was sitting next to me, looked as though he wished the “warming” Earth would swallow him up. He shifted from one well-padded butt-cheek to the other. He harrumphed, “Er, ah, well, that is, we wouldn’t have quite – oof – um – done the calculations that way, aaahh… We wouldn’t have averaged the anomalies from – umf – multiple datasets with different fields of coverage, err – aaagh…””

  http://wattsupwiththat.com/2015/06/05/has-noaa-ncdcs-tom-karl-repealed-the-laws-of-thermodynamics/

  🙂

 36. JIMMY

  LOL!! Tack för roligt svar 34
  Ingemar Nordin!!

 37. tolou

  UAH har plan utveckling från ung. 1997 om man betraktar 3 års medel(tjock blå):
  http://climate4you.com/images/MSU%20UAH%20GlobalMonthlyTempSince1979%20With37monthRunningAverage.gif

  Vi har nu precis passerat sol-max och precis som runt 2002 bör alltså medeltemperaturen ligga runt övre delen av spannet, och det bär nerför härifrån…

  Obs! Maj siffrorna kommer imorgon och ligger de runt 0.025 har vi redan hamnat runt lägre gränsen i spannet, och riskerar att bryta nedåt.

 38. LBt

  Björn #31,
  nja, finns 60-årscykeln så finns den vare sig vi har en förklaring eller ej. 60-årscykeln kanske bara är en energiomfördelning dvs värme avges och återförs växelvis mellan havsyta och jordnära atmosfär över en 60-årsperiod, något av ett nollsummespel som inte efterlämnar något bestående. Tidvattenrörelsen kanske kan tjäna som exempel.

 39. Jarek Luberek

  31:
  För att inte tala om att när man har identifierat en 60-års cykel så är väl knappast slutsatsen att ”that’s it”, resten är CO2, utan vilka mer cykler finns det. Vad har de för periodicitet. En insikt borde öppna ögonen på betraktaren, inte stänga dem.

 40. LBt

  kanske bara är en energiomfördelning dvs värme avges och återförs växelvis mellan havsyta och jordnära atmosfär över en 60-årsperiod, något av ett nollsummespel som inte efterlämnar något bestående. Tidvattenrörelsen kanske kan tjäna som exempel

  Du menar som CO2-molekylen då? Som bara absorberar energi i IR-bandet, och sedan nanosekunder emitterar samma energi igen. Ett nollsummespel, men på bara några nanosekunder då. Något av ett nollsummespel, precis som du säger. Men det lär finnas de som jagar upp sig något alldeles furktansvärt över det ….

 41. LBt

  Växthuseffekten ett nollsummespel? Tänker man då?

  Den växthuseffekt som skapat förutsättning för mänskligt liv men som vi nu påverkar utan att ha klart för oss vilka konsekvenser det kan få. Naturligtvis självklart att vi bör dämpa denna vår påverkan till dess vi vet bättre..

 42. Christopher E

  #37 LBt

  De dubbla regelböckernas mästare!

  ”finns 60-årscykeln så finns den vare sig vi har en förklaring eller ej”

  Jaha, så heter det nu. Men när andra påtalar för dig med nästan samma ordalydelse att klimatcykler kring 200 och 1500 år också finns även om det inte finns en färdig förklaring (fast solen är helt klart inblandad) då skriver du hånfulla kommentarer om ”kaos” och ”okända naturkrafter”.

  Inte ens en katastrofal dubbelmoral kan uteslutas. En medveten bludderbegränsning inom ramen för yttrandefrihet och bloggpostning är vad du måste erkänna dig till. 😉

 43. Guy

  LBt

  Växthuseffekten har skapat förutsättningarna för mänskligt liv, men nu skall den alltså förintas.

  Hur vill du hadet, tänkte jag fråga men ids inte svara. Jag kan ditt svar utantill. Har redan sett det så där 50 gånger. Tyvärr utan förklaring vad som menas.

 44. LBt, trodde du att CO2 molekylen adderade ngn energi? Verkligen!?

 45. LBt

  Kommentarerna står bra som de gör, kräver inga kompletteringar.

 46. Mats G

  När vi försöker förstå klimathotet ur vetenskaplig synvinkel så slutar det med att vi kliar oss på huvudet. Vi blir inte kloka på det. Hur kan det komma sig. Hur kan vi misslyckas. Går vetenskapen bet på denna fråga. Är den för komplex att förstå?? För lite mätdata.

  För att kunna angripa det på rätt sätt så måste man inse att det är först och främst ett politiskt projekt. Politik handlar om opinionsbildning(propaganda) för att nå sitt mål.

  Därför blir det mer och mer absurt. Plötsligt skall vi tro mer på upp-skopat vatten från fartyg hellre än argo-bojarna. Som var heliga för för klimathotarna till de började visa verkligheten.

  Ta ex vår käre vän Gunnar Kjelldahl (C) hur hans argumentation fallerar total(igen) när han misstror IPCC i uppvärmningspausfrågan. IPCC som i princip han heliga graal.

  Vad hände med konsensus? Vad hände 97%. Gäller det endast när det är medvind. Nu när jag skriver det på näsan. Går det att förstå hur ohederlig din argumentation är då Gunnar?

  Nu skall jag besätta en lite historia från verkliga livet så folk kan förstå hur det kan gå till.

  Min vän(X) arbetade för ett marknadsföring/marknadsundersöknings- bolag.

  X skulle utföra en marknadsundersökning åt staden. När marknadsundersökningen var gjord så dög den inte. Uppdragsgivaren vill ha ett annat resultat. X vägrade. X chef friserade siffrorna så kunden blev nöjd. X sade upp sig.

  Så går det till gott folk. Så var skeptiska gott folk. Dessa experter kan vara köpta eller pellejönsar. Ta inte deras ord för givet.

  Kanske jag slår in öppna dörrar här. Men det är alltid bra att bli påmind.

 47. Mats G

  43
  Jonas N + LBt

  Växthuseffekten. Nu vet jag inte om jag hänger med men..

  Att CO2 absorberar handlar om att en (med risk att jag använder fel termer) foton absorberas av en CO2 molekyl en kort stund för att sedan fortsätta sin färd men största sannolikhet en annan riktning.

  Absorbering är bara en del av det som händer. Ett illa valt ord enligt mig. Det leder lätt fel. Utbyte kanske är mer träffande.

  Under absorberingen så tillförs energi till CO2 i form av hastighet. CO2 molekylen krockar med andra molekyler som ökar i hastighet. Som vi vet så är hastigheten av molekylers rörelse lika med värme.

  Så visst tillförs värme. Det som är det luriga är vad som går förlorat. För som Du skrev så är det ett nollsummespel i utbytet(energi är konstant, right). Den enda rimliga förklaringen är att fotonen går ned i frekvens.

  Det är så energiutbytet sker. Vi upplever det som en värmeökning. Men det kan också benämnas som frekvensförlust.

 48. Mats G

  forts
  ”fotonen går ned i frekvens.”

  eh,.. och det är det här som gör att vi aldrig kan bli stekta. När frekvensen är tillräckligt ändrat så slipper den ur CO2 nätet.

  Så teorin är att med mer CO2 så kan fler CO2 molekyler skjutsa på andra molekyler som gör att det blir ännu varmare.

  Här finns det många möjligheter jag fundera på men som kanske är klarlagt. Inte helt säker för det är här klimatkänsligheten kommer in.

  Finns det en mättnadseffekt. Dvs om man tillför CO2 så finns det en gräns hur mycket värme de kan tillföra sin omgivning. Kan frekvensen på fotonen minska mer än proportionerligt mot antalet CO2 molekyler. I sånt fall skulle klimatkänsligheten minska betydligt.

  Med tanke på att det har varit 4000 ppm CO2 i atmosfären i Jordens historia så är detta mest troligt.

  Det andra är att värmen försvinner i havet. Mao att det finns utjämningseffekter i Jordens klimat.

  Jag finner detta också troligt.

  Det innebär att det finns två mekanismer som gör att det finns en maxnivå hur varmt det kan bli på Jorden. Och det är exakt det vi ser på 400 t serien.

  Varför min är just min vet jag inte än. Kanske nån vet.

 49. Njae, Mats G

  CO2 molekylen får inte nödvänditvis en hastighet, utan snarare lite ’vibrationsenergi’ som den kort därpå avger igen. Ingen energi tillförs eller tas ur systemet. I praktiken (lite förenklat) händer bara att fotonen får en ny riktning. Och det gör den ändå, många ggr, på sin väg ut innan den försavinner och därmed kyler jorden igen …

  Visst den kan även krocka med andra molekyler och då överföra energi till dem. Men som du säger: Totalt är nettoenergin inom atmosfären för alla dessa skeende noll.

  Jag bara påpekade för LBt, att det är precis samma sak som att sjövattnet värms av solen på dagen, men kyls igen under natten, ett nollsummespel. Bara på mycket kortare tidshorisnt (~nanosekunder).

  LBt tycks tro att fysikens lagar gäller helt olika för olika slags fenomen. (Även om han dessbättre har slutat med sitt ’påverkan per år’ över 100-tusentals år)

 50. Gunnar Kjelldahl (C) #25 har fel när han påstår att UAH visar en tydligt uppvärmningstrend de senaste 15 åren. Uppvärmningstrenden för UAH är lika med noll för denna period. Detta framgår av följande diagram från climate4you:
  http://www.climate4you.com/images/BarChartsForSattelliteTempTrends.gif

  Vad Gunnar Kjelldahl förmodligen har missat är att UAH nyligen har kommit ut med en ny version som bättre stämmer överens med RSS.

 51. Gustav

  Försökte posta en kommentar på UI men har ingen förhoppning om att den går igenom så jag skriver den här istället. Redaktörerna måste rensa lite bland kommentarerna av förståeliga skäl eftersom det är ett sådant överflöd av diskussion på deras blogg… Det är samma tema som denna bloggpost: (http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2015/06/om-pausen-som-forsvann-och-ursinnet-som.html#comment-form)

  ”OK intressant artikel. Jag undrar hur ni mot bakgrund av artikeln ska bemöta klimatförvillaren Olle Häggström som huserar här på bloggen och som forskat på denna paus? Rimligen blockerar ni fortsatta inlägg från honom eftersom alla som forskar om pausen är förvillare?”

 52. Gustav

  @Jonas N #48:
  Fast medan temperaturen accelererar så är det väl inte balans i systemet? Och eftersom temperaturen ändras från år till år så måste det finnas en acceleration?

  Sen trodde jag hela tanken med AGW var att när halten GHG ökar så ökar koncentrationen högre upp i atmosfären vilket gör att det blir något varmare där. Detta leder i sin tur till något högre temperatur vid ytan pga av återstrålning och lägre gradient uppåt. Har ni uppfattat det på samma sätt?

 53. Mats G

  51
  Gustav
  ”Fast medan temperaturen accelererar så är det väl inte balans i systemet?”

  Om man vill fundera i dessa banor så kan man ju säga att ibland har vi energiöverskott och ibland energiunderskott.

  ”Och eftersom temperaturen ändras från år till år så måste det finnas en acceleration?”

  Eftersom temperaturen går upp och ner så måste jag svara nej på denna fråga.

 54. Gustav

  Fick inte igenom min kommentar på UI så jag postar den här istället. De irriterar sig på folk som använder begreppet paus men har inget problem med OH som har ”hiatus” i titeln på sin senaste artikel? Men det är klart, är man hycklare så är man…

  ”Hej UI! Jag är inte insatt i vad diskussionen ovan gäller men har inte uppfattat att ordet uppvärmningspaus skulle vara ett argument för eller emot AGW. Har inte IPCC nämnt detta fenomen i stora delar av sin senaste rapport? Jag trodde det var okontroversiellt…”

 55. Carbomontanus

  Til alle

  Det finnes ønsketenkere som drøfter hav- is- overflate og tar overflate for å være volum. Således kan man bedra og lure både seg selv og andre.

  Nyss leste jeg at den rekordstore havisutbredelsen ved Antarktis i senere år skyldes at antipassaten vestavinden the roaring fourties og the fierceful fifties har øket i senere år grunnet global oppvarming , hvorved det er en tendens til fralandsvind som brer isen ut. Tjasann , jeg må ha det bekreftet av uavhengig hold men det kan vise seg å være element til en mulig sann forklaring.

  Så finnes det også ønske- tenkere som ikke skiller temperatur og varme men tar temperatur for å være varme, og det til tross for at Universitetet går på glødende kull ved alle forskningsfestivalene for akkurat den saken.

  Huff! sier jeg bare da. Atter ser vi dette med å være så ned- syltet i surrealismen og ønsketenkningen at man er istand til å bedra både seg selv og andre.

  Jeg har tatt det helt med knusende ro med den hiatusen nå i mange år, idet jeg heller tenker calorimetrisk og skiller temperatur og varme, og heller følger med på havnivåstigningen og isavsmeltingen, begge to svært endotherme prosesser, vitende også om at is og hav holder minst 90 % av systemets varmecapasitet. Siste nytt fra NOAA av mr. Karl bør derfor slett ikke overraske . Om det synes å komme som et skudd for baugen så er forklaringen heller den at man seiler som besatt og ganske trassig fanatisk politisk religiøst på feil kurs.

  Ellers er situasjonen den her jeg bor at først idag har potetene kommet opp av jorden, og georginene kom igår. De heter Dahlier forresten. Og har spurt og sett efter. Joda, det er katastrofe for Potetbøndene i Sørnorge, og man vil da ha det samme helt inn til Carlstad, for det er for kjølig og for mye regn.

  Og Rogn, Sorbus aucuparia, står tett med blomster og sent. Det varsler her vanligvis en snørik vinter.

  Men Vintreet Vitis vinifera står ganske tett med knopper. Da må de også bli modne og det kan av og til knipe men ifjor var det ganske suverent.

  Det ser ut til at det mer er nedbøren som øker enn at det blir varmere her men sånt har alltid kunnet flakse veldig.

  Får vi problemer med potetene så er det værre men det er mer et spørsmål om å legge om rutinene og plante riktig og velge egnede sorter. Vi tar det bare rett fra butikken og det har alltid gått bra, men ikke i år. Man har dem i blomsterbedene om man ikke har plass ellers, for de er også fine prydplanter.

  Så må dere se opp for epledyrkingen. Det tror jeg har en stor fremtid både i Norge og Sverige.

  Det hjelper mot klimasurrealisme og skrifttro blindt troende klimakirkelighet og religion at man driver med havebruk selv. Anbefales.

  Unngå chicago gangsters fra Chateau Heartland og bedehuset i Texas der jorden er flat.

  For det er slett ikke så likegyldig ifra hvilket Chateau og fra hvilken tank man tapper sin vin. Ikke fra Thinktank for eksempel.