Kritik av en video om årets isminimum i Arktis


Förra veckan recenserade jag Judith Currys diskussion av årets isminimum i Arktis. Denna vecka handlar det om en video som producerats av Peter Sinclair. De sätt som saken presenteras av Judith Curry och i Peter Sinclairs video skiljer sig betydligt. Jag anser att Peter Sinclairs video ger en ofullständig och vinklad bild.
Peter Sinclair är inom klimatdebatten känd för sina videor med titeln Climate Denial Crock of the Week. Han kallar sig för grafisk artist och säger sig vara känd för sina karikatyrteckningar. Han tycks vara en övertygad förespråkare för miljöaktivism.
Det så kallade ”isfria” Arktis diskuterades i min artikel förra fredagen. I videon ovan talar man tyst om att ett ”isfritt” Arktis innebär att 1 miljon kvadratkilometer is blir kvar, dvs. dubbla Sveriges ytareal (ett reservat för isbjörnarna). Men som framgår av förra veckans artikel så är detta själva definitionen på ”isfritt” Arktis. Judith Curry framhåller att ett Arktis som är helt fritt från havsis, alltså noll is, inte anses möjligt inom detta sekel därför att isen närmast norr om kanadensiska skärgården är mycket motståndskraftig mot smältning.
Denna motståndskraftiga is kan illustreras i följande figur 1 som är figur 4 från en artikel av Maslanik med flera (2007). Det högra diagrammet illustrerar fördelningen av is med olika ålder i augusti 2007.
Figur 12
Mycket i videon stämmer väl överens med det Judith Curry tog upp i sina blogginlägg som vi diskuterade i förra fredagens artikel.
Julienne Stroeve, forskare vid NSDIC, säger samma saker som Judith Curry om att det blivit en övergång till ett nytt tillstånd för Arktis havsis från år 2007. Judith Curry nämner dessutom en alldeles ny artikel av Livina och Lenton, A recent bifurcation in Arctic sea-ice cover som ger ytterligare stöd för att en stegvis ändring av isens tillstånd har skett.
Jennifer Francis (associate professor, dvs. ungefär docent) berättar om hur den fleråriga isen har minskat under åren. Detta illustreras mycket fint genom animeringar som visar hur den fleråriga isen år efter år har förts ut genom Framsundet mellan Grönland och Svalbard.
Judith Curry diskuterar dessa saker grundligt i sina blogginlägg (se förra veckans artikel) och förknippar denna ökade förlust av flerårig is med klimatskifteshypotesen. Hon menar att denna förlust har ökat genom det klimatskifte som kan ha skett omkring 2001. Klimatskiftet ledde enligt henne till ändrade cirkulationsmönster både i atmosfären och i oceanen och till en utplanande global temperaturökning.
I videon ovan kommer sedan ett inslag från BBC. Där berättar man även om hur isvolymen har minskat. Se figur 2 från Polar Science Center.
Figur 22Men Judith Curry är mer utförlig på denna punkt. Hon påpekar att isvolymen visade en större stegvis minskning år 2010, men att årets minskning inte har varit så stor. Figuren visar att sommarstormen, som starkt påverkade isutbredningen, hade betydligt mindre inverkan på isvolymen.
Man betonar i BBC-inslaget att detta att is ersätts med öppet vatten i halva Ishavet innebär en minskad albedo som kan få stora effekter på tillförd värme till Arktis och därmed ge en stark återkoppling till issmältningen. Här ser vi en anmärkningsvärd skillnad i bedömning jämfört med vad Judith Curry skriver. Hon anser att denna effekt inte blir så stor eftersom de öppna vattnen uppstår under den tid på året som solen står lågt. Dessutom kan denna effekt enligt henne kompenseras av att det öppna vattnet leder till mer snöfall på kontinenterna jämfört med om vattnet vore isbelagt.
Mike MacCracken talar sedan om att inverkan av sommarstormen på istutbredningens minskning överbetonas när det egentligen är istjocklekens minskning man borde intressera sig mer för. Men han glömmer att nämna att istjockleken inte har minskat under 2012, se figur 3 från Polar Science Center.:
Figur 31
I själva verket har ju isens tjocklek ökat i augusti jämfört med föregående år. Detta beror antagligen på att tunnare is har försvunnit så tjockare is har lämnats kvar.
Jag har alltså en hel del kritik mot videon. Jag upplever en för min del störande känslomässig påverkan av denna video. Förmodligen har detta att göra med tonläget i Peter Sinclairs röst och den pålagda musiken. Jag finner detta olämpligt när det gäller en diskussion av viktiga vetenskapliga frågor även om jag är medveten om att den här typen av musikanvändning är standard för populärvetenskapliga framställningar.
Min viktigaste kritik är att videon saknar viktig information eller presenterar en del sådan på ett undanskymt sätt så att den ger en ofullständig och skev bild. En jämförelse mellan vad som sägs i videon och vad som sägs av Judith Curry i hennes blogginlägg visar detta med stor tydlighet.
Ett viktigt exempel på detta är att man i videon inte diskuterar orsakerna till minskningen av isen. Detta är däremot ett viktigt tema i Judith Currys blogginlägg där hon med stöd av en nyutkommen artikel av Julienne Stroeve med flera (2012) menar att att troligen (> 66% sannolikhet) så är det en 50-50 fördelning mellan naturlig variation och antropogen forcing, med felmarginalen +/- 20%. Judith Curry menar att det vi har sett i år är i hög grad ett resultat av naturlig variation medan den antropogena effekten är gradvis och på lång sikt.
Videon betonar alltså information som ger en bild av mycket stora risker med utvecklingen av isen i Artktis medan information som ger en motsatt bild inte förmedlas som man borde. Speciellt i avslutningen av videon säger Jennifer Francis att isen minskat mycket detta år men förbigår att detta gäller isutbredningen men inte så mycket isvolymen eller istjockleken (Sinclairs musikval är dessutom särskilt märkligt i denna del).
Jennifer Francis förbigår i denna del också den stora inverkan som sommarstormen haft på minskningen av isutbredningen. Det finns en stor kontrast mellan docent Jennifer Francis betoning av att riskerna är stora och professor Judith Currys mer balanserade utvärdering av samma sak.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bra balanserad rapport med J.Curry P.B,isens karaktär skiljer sig från 2012 med 2007,vilket är en viktig aspekt som kommit bort med den
  allmänna bilden av minskningen som rekord av isminimum.
  Naturlig förändring mer än en baserad tro av AGW som dominerande
  faktor.
  Se även den sydöstra delen av utbredning är mycket lik år 2007-
  Förändringar av ismassan blir därmed intressant för vidare forsk-
  ning.
  J.Currys genomgång av mycket exakt bedömning med klara in-
  sikter av detta,kan man konstatera.
  Bra genomgång av Arktis P.B,man får hoppas dessa kunskaper
  sprids mer av,det är inte så enkelt som en del får för sig.
  ALI.K.

 2. Herr Slababang hade också en intressant notis igår om glaciärer
  med mer kraftig minskning under 30-talet med lite humor,men
  iallafall visserligen gällde denna minskning av en lokal del,men som
  kan noteras som intressant,vad hände med värmen under 30-talet
  egentligen,man bör nog se sjörapporter från Arktis vid den tiden.
  ALI.K.

 3. Per Wellander hade också bra Arktisinlägg för några år sedan,där
  även Grönlands förhållanden beskrivdes,bra att ni följer upp denna
  tradition på TCS bloggen,den är oftast den enda information vi får ta
  del av i Sverige,vilket är mycket viktig i en inflammerad Arktis
  alarmism i dessa klimatfrågor.
  ALI.K.

 4. Dubbla isarealer av Sveriges yta som reservat för isbjörnar,
  alltid retar det någon,He He!
  ALI.K.

 5. Kul med kvinnliga framstående vetenskapare,kanske detta kan imponera Baltcheska på DN,förhoppningsvis.
  Det finns även med i DNA frågor för mänskligheten,ja universum
  med för delen också med multiuniversums spörsmål.
  ALI.K.

 6. Staffan Lindström

  ALI.K. …Menar du Baltcheffsky är hon på Ny Teknik nu, eller??
  Någon mer som har Telenor mobilt ”bredband” i N Sthlm mkt problem f.n. många sjuka surfar ??

 7. Ann L-H

  OT – JoNova is back!

 8. Lejeune

  Staffan #6
  Jorå, hon skall vara på Ny Teknik nu, förhoppningsvis ställer hon till mindre skada där? 

 9. John Silver

  Varför bry sig om Youtube?

 10. Staffan Lindström

  { 28.09.12 at 09:04 }
  Psst bästa fildelningssajten för klassisk musik men tala inte om det för alltför många…:-)

 11. tty

  Det är intressant att jämföra den beräknade istjockleken med de enda två äldre mätpunkter vi har: ”Fram” 1893-96 och ”Sedov” 1937-40 (alltså i slutet på den varma perioden 1920-40).
  Fram mätte en maximal istjocklek på drygt 3 meter, alltså betydkligt mer än på senare år, medan ”Sedov” hade maximalt 2,2 meter, alltså helt jämförbart med nutida värden, trots att ”Sedovs” drift var nordligare än ”Frams”.

 12. Thomas

  tty #11 Fartyg som fryser fast i isen gör det av naturliga skäl inte i den äldsta och tjockaste isen utan i nyare och tunnare is. De mätdata du åter hänvisar till lider av selection bias.

 13. Lasse

  PerB tack för denna kritik av en film som legat uppe på Uppsalainitiativets hemsida en vecka utan någon vettig kritik.
  Denna sida är värd all respekt även om kanske inte hela bilden kommer fram med samma auktoritet. UI har däremot en sida där de öppet häcklar de som misstror tron.
  Den som påstår att dagens isminimum på Arktiskommer att påverka vårt framtida klimat och då nämner albedoändring som drivkraft har en del att förklara. Det rör sig om en skillnad på max 5% av sjöarean gånger tiden.
  http://www.dmi.dk/dmi/index/hav/the_arctic/havisareal.htm

 14. Olaus Petri

  Thomas #12, det kan ju vara så att dessa äventyrare och vetenskapsmän tog sig mödan an att mäta isen en bit bort från själva fartyget. Vet vi något om detta? De borde ju rimligtvis ha förstått att isen var tunnar precis där de frusit fast, och att den därför inte var representativ?
   
  Någon som vet?

 15. tty

  Thomas #12
  Sedov och Fram drev båda från Östra Sibirien (Nysibiriska öarna) till Framsundet under vardera tre år och nådde som nordligast till 86 respektive 86,5 grader.  Isen de satt fast i övergick i båda fallen successivt från att vara ettårig till att vara treårig.
  Sagda treåriga is var alltså ungefär en meter tunnare på 1930-talet än på 1890-talet.
  Skulle du vilja förklara vari din ”selection bias” ligger?

 16. KristianA

  Varför skriver ingen om den enorma issmältningen på Antarktis?  Det ju nästan rekord där också 😉

 17. Lasse

  Studerar man hur isutbredningen ser ut så är det framförallt en kort period kring augusti som stora variationer finns i utbredningen. Under övrig tid så är det små variationer mellan åren. I maj och januari nästan sammanfaller kurvan helt. Detta visar väl att det är något annat än vattentemperaturen som styr isbildningen på havet. Något som är väldigt stabilt år från år?
  Utstrålningen kanske?

 18. Pehr Björnbom

  Ali #4,
   
  Jo, reservat för isbjörnar är ett kul uttryck. Jag har det från ett program i Vetenskapsradion och det är Göran Björk, professor i oceanografi vid Göteborgs Universitet, som använde det vid diskussionen om ett ”isfritt” Arktis. Detta kommer efter omkring 18 minuter in i programmet.

 19. Thomas

  KristianA #16 har du några siffror för Antarktis massbalans i år? Här en artikel från 2011 som visar på negativ massbalans (om jag nu får vara så fräck som att tala om massbalans på hela Antarktis)
  http://www.agu.org/pubs/crossref/2011/2011GL046583.shtml
   
  Olaus #14 det är inte otroligt att de gick en bit från fartygen, men Arktis är *stort* hur många kilometer tror du de vågade sig över packisen? Tty fortsätter hävda att isen där var normal, jag tvivlar. Det är ett väldigt smalt urval.

 20. Slabadang

  Pehr B!
  Det är ett demokratiskt övergrepp som pågår. I böckerna om Harry Potter så får de inte nämna den onde trollkarlen Woldemort vid namn. Eftersom istäcket både över land och hav ökar vid antarktis så kan nämnandet av detta faktum sprida ondska över hela klimathoteriet.

 21. Lasse

  #19 Thomas: Fram fastnade i isen och Nansen och en till övergav båten och fortsatte till fots-något år. Vet inte om han då gjorde några mätningar av istjockleken.

 22. Slabadang

  Thomas!
   
  Observationer trumfar simulationer!
   
  http://wattsupwiththat.com/2012/09/10/icesat-data-shows-mass-gains-of-the-antarctic-ice-sheet-exceed-losses/

 23. Lasse

  #19 Tro och vetande är väsenskilda saker! Men fortsätt kritisera-det behövs!
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Fridtjof_Nansen

 24. Holmfrid

  Pehr B,
  Du borde ha tittat på BBC program om arktis och issmältningen i går.  Där intervjuades de norska forskarna på deras Polar Res. Inst. på Svalbard.
  Dom ser mycket allvarligt på utvecklingen.  Dom menar att stora klimatförändringar uppstår genom förändringar i jet-strömmar med mycket regn i norra EU och torrt i söder.  Värsta regnsommaren i GB på 100 år enligt BBC.   Även torka i USA under sommaren påverkas.
  Att låta Curry vara sanningssägaren i ämnet visar på tunnelseende, särskilt som man hävdar att 1 milj kvkm  sommaris räcker för att förhindra skadliga effekter.   Normalt har varit 12 milj  kvkm under perioden 1980-2000.
  Har nyligen läst Nelsons avhandling ”Bitter Bread” om effekten av klimatförsämring i Norrbotten under 1800-talet, som visar att marginalerna är små för störningar från klimatet på livsmedelsförsörjningen.
    Att hålla på och dividera om 1 milj. kvkm är semantiskt trams i sammanhanget.  En elementär riskanalys visar ju detta.  Skärpning efterfrågas i diskussionen.

 25. Thomas

  Slabadang #22 De data du hänvisar till är intressanta, men har nackdelen att de  bara täcker in fem år. I den artikel jag hänvisade till har man med 18 respektive 8 för de två olika metoderna som används, och jag vill hävda att GRACE är lika mycket observation som ICEsat.

 26. Lasse

  Holmfrid-just 1 miljon km2 är det som nu oroar och ger upphov till alarmen! Dvs den ökade fria havsyta som exponeras under en knapp månad. Jämfört med normal avsmältning så är den marginell!

 27. Christopher E

  Ett mer intressant bias för istjocklek i Arktis är i så fall uppgifterna från amerikanska ubåtar att isen skulle blivit tunnare.
  Ubåtrna som går under isen kan behöva bryta igenom den vid nödläge. Det ligger därför i deras intresse att undvika de tjockaste platserna. Man kan förmoda att teknologi och kunskap gjort dem bättre på detta allteftersom åren gått.
    

 28. Björn

  ”Det är ett verkligt problem, det händer nu och vi måste göra någonting åt det”, vilket Jennifer Francis helt uppgivet uttalar i videon. Det förstår alla, åtminstone på den här bloggen, att det är emissionen av CO2 som vi måste göra någonting åt. Det är beklämmande att det inte tycks finnas någon ”vuxen” och realistisk syn på forskningen kring Arktis is. De som syns i media och sysslar med Arktis ”vet” redan orsaken och varför då blanda in andra forcings när det redan råder konsensus kring orsaken till isförändringarna. Det blir därför bara ett löjligt konstaterande att isen minskar oroväckande. Förhoppningsvis mognar forskningen kring isutbredningen och att vi får en mer ”vuxen” och mindre ensidig syn på orsakerna till isförändringar. Att tro på CO2 som orsak visar bara på den vetenskapliga oförmågan bakom de som hävdar denna tes. En oförmåga som blockerar involverandet av viktigt fysikkunnande från andra vetenskapliga discipliner som solforskare, atmosfärsfysiker och astroforskare etc. Att isen kommer och går är knappast i sig intressant, men kanske dess verkliga orsaker kan ha ett visst värde.
   

 29. Thomas

  Björn #28 ” En oförmåga som blockerar involverandet av viktigt fysikkunnande från andra vetenskapliga discipliner som solforskare, atmosfärsfysiker och astroforskare etc.”
   
  Du får ta och hoppa in till astrofysikern Hansens försvar i den tråd där hans meriter diskuteras 🙂

 30. Kurt Persson

  Kan undra hur Judith Curry tänker vad gäller albedos betydelse i Arctic. Den isfria ytan under maj,juni,juli,augusti har ökat c:a 20-30 gånger Sveriges yta sedan 1979. Under dessa månader står väl inte solen lågt!

 31. Bengt Abelsson

  Kurt P #30
  Vis sommarsolståndet har vi solen i zenit vid norra vändkretsen, 23,5 grad N.
  I arktis, 80 graderN, får vi då solinstrålningsvinkeln 90-(80-23,5)=33.5 grad
  Sin 33,5=0,55 så effekt per ytenhet är ca hälften av vad som ”drabbar” nordafrika, oräknat den längre atmosfärspassagen.

 32. Nu Mr SALBY på Climate Realist’debunk man made …..
  ALI.K.

 33. Usa polisens agerande mot J.Hansen aktivist demonstration var
  orättfärdig,vilket visar på demokratiska brister inom landet.
  Vill man statuera ett exempel med det,så blir det ett misslyckande.
  Hårda tag mot denne fredlige J.Hansen är orättvis,även om man
  inte håller med i hans alarmism.
  ALI.K.
   

 34. Björn

  Thomas [29]; Det måste finnas andra astroforskare än Hansen för han är knappast trovärdig och ännu mindre efter sin senaste bok.

 35. Pehr Björnbom

  Holmfrid #24,
   
  Tack för tips om BBC-program, men du bör vara medveten om att ett sådant program kanske inte är objektivt ur vetenskaplig synpunkt. Jag har inte sett programmet, men mina erfarenheter av sådana program är att man bör inta dem med betydande försiktighet.
   
  Jag är imponerad av Judith Currys seriösa engagemang och hennes stora förmåga att göra analyser av de klimatrelaterade problemen inklusive det vetenskapligt-politiska gränssnittet. Jag ser inga tecken på annat än att hon är uppriktig när hon uttrycker sina synbarligen välgrundade åsikter. Jag har också fått det intrycket att hennes karriärsituation är sådan att hon sannolikt är obunden i stor omfattning. Hon är inte indragen i nätverken runt IPCC till exempel och som kvinna bör hon även stå utanför diverse andra tänkbara grabbiga strukturer inom klimatvetenskapen.
   
  Jag tycker inte att den upp till miljon kvadradkilometer is som blir kvar som ”reservat” för isbjörnarna är fråga om semantiskt trams. Isbjörnarnas utrotning har ju blivit en symbolfråga när det gäller Arktis is så därför är denna kvarvarande is där isbjörnarna kan leva vidare av stor betydelse i klimatdebatten.

 36. Expanderande väst Himalaya glaciär is(Karakorum)detta visar på
  modellers brister och  att man förstår inte klimatets variationer,Inlägget är från C3Headlines.
  ALI.K.

 37. pekke

  Kurt P. #30
  Längre väg genom atmosfären vid polerna även sommartid jämfört med ekvatorn.
  http://hikethru.com/hiking-information/weather-1
   
  http://glbwg.blogspot.se/2010/11/effect-of-sun-angle-on-climate.html
   
   

 38. Pehr Björnbom

  Med referens till diskussionen av istjockleken så kan jag tillägga att diagrammet i figur 3 visar medeltjockleken av den befintliga isen.
   
  Denna karta, som bygger på observationer kombinerat med modellering för att få fram istjockleken, visar situationen den 16 september i år, vid isminimum. Lägg märke till den mycket tjocka isen vid kusten av kanadensiska skärgården och norra Grönland. Istjockleken avtar sedan i riktning mot den sibiriska kusten och blir så småningom noll på andra sidan Nordpolen.

 39. Lasse

  Ni som ser på albedo som en orsak till förändringar. Borde det inte påverka isutbredningen vid andra tillfällen än under Augusti?
  Teorin är väl att havet uppvärms mer om det är isfritt. Hur kan då detta hav ha exakt samma isutbredning år efter år vid två olika tillfällen på året. Vid årsskiftet och vid början av juni. Allt pekar på att strålningen då är avgörande faktor för isens utbredning. Vinter och sommar extremerna varierar betydligt mer-kanske beroende på väder och vind.

 40. Kurt Persson

  Bengt Abelsson #31 Tror du att JC har räknat med att solen inte går ner under dessa mänader som den gör i nordafrika.

 41. Pehr Björnbom

  Kurt Persson #30,
   
  Det är helt enkelt så att Arktis är fyllt av is maj, juni och juli. I juli börjar visserligen isens utbredning minska men sista juli ser det ändå ut så här:
  http://www7320.nrlssc.navy.mil/hycomARC/navo/arcticicen/nowcast/icen2012080218_2012073100_035_arcticicen.001.gif
   
  Jämför med sista augusti:
  http://www7320.nrlssc.navy.mil/hycomARC/navo/arcticicen/nowcast/icen2012090118_2012083100_035_arcticicen.001.gif
   
  Så när isen ersätts av stora ytor med öppet vatten så är vi långt inne i augusti och i september då solen står lågt i Arktis.
   

 42. Thomas

  Pehr #41 Isytan har minskat även under sommarmånaderna då solen är uppe som längst.

 43. Kurt Persson

  Pehr Björnbom #41 Om du tittar på ett diagram kan du se att i månadsskiftet jun-juli 1912 var det över 20 gånger Sveriges yta mer öppet vatten än 1979. 

 44. Pehr Björnbom

  Thomas #42,
   
  Jo, men då är det isutbredningen i Arktis periferi som det framförallt gäller, till exempel issmältningen i Hudson Bay. Issmältningen i Ishavet kommer senare eftersom det ligger längre norrut.
   
  Hur Ishavets issmältning påverkas av denna albedoåterkoppling går nog inte att avgöra utan insikt i de matematiska modeller som används för att beskriva detta inklusive de förtjänster och svagheter som dessa modeller har. Jag har inte den insikten men det har säkert Judith Curry eftersom hon är expert på Arktis.
   

 45. tty

  Thomas #19
  Läs gärna Nansen’s ”Med Fram över polarhavet” så får du alla detaljer om exxpeditionen, hur långt man vågade sig från båten (till Frans Josefs land bl a), hur och var man mätte istjockleken och vad man lärde sig om packisen i centrala Norra Ishavet (som var helt okänd förut).
  Boken är f ö väl värd att läsa i vilket fall som helst. Den finns förresten på nätet också, norrmännen månar mera om sitt kulturarv än PK-Sverige:
  http://www.nb.no/utlevering/nb/00e583d6d6ae8c760f94f4030450a995#&struct=DIV2

 46. Men mängden is beror inte bara på hur kallt det är utan också på hur mycket söt- och bräckvatten det finns.
  Om en storm (eller strömmar) fört iväg eller blandat om så finns det mindre mängd vatten som kan frysa hur kallt det än är. Tänker jag fel?

 47. tty

  Apropå diskussionen om albedo tycks ingen ha tänkt på att om havsisen i Norra Ishavet har minskat med 2,5 miljoner kvadratkilometer på ca 80 graders nordlig latitud vid tiden för höstdagjämningen och havsisen i Antarktis samtidigt ökat med 1 miljon kvadratkilometer på ca 60 graders sydlig latitud så innebär det faktiskt att jordens albedo ökar, eftersom tangens 30 grader är mer än tre gånger större än tangens 10 grader. 

 48. Pehr Björnbom

  Kurt Persson #43,
   
  Av diagrammet nedtill till vänster framgår att skillnaden mellan isens ytareal i medeltal för 1979-2006 och för år 2012 var 1 – 2 miljoner kvadratkilometer (2 – 4 ggr Sveriges ytareal). Och då är det öppna vattnet som bildats förmodligen mest utanför Ishavet, till exempel i Hudson Bay som ändå alltid blir isfritt även om det nu blivit tidigare på året på grund av den globala uppvärmningen.
   
  Vid isminimum var enligt samma diagram skillnaden lika med 4 miljoner kvadratkilometer. Det öppna vatten på 2-3 miljoner kvadratkilometer som då har tillkommit under den tid solen står lågt har då varit i själva Ishavet.

 49. Pehr Björnbom

  I #48 är den första skillnaden för månadsskiftet juni-juli 2012.

 50. Slabadang

  tty!
   
  Tochè!

 51. tty

  Kurt Persson #30
  Den isfria ytan under maj,juni,juli,augusti har ökat c:a 20-30 gånger Sveriges yta sedan 1979.”
  Det skulle innebära en minskning med 9-13,5 miljoner kvadratkilomometer (20-30 x 450 000 km2) och eftersom det högsta värdet på istäckt yta i Norra Ishavet som någonsin uppmätts i början på maj och slutet på augusti (båda 1982) var 13,5 respektive 5,4 miljoner kvadratkilometer har du nog räknat fel någonstans.

 52. Pehr Björnbom

  Lars Cornell #46,
   
  Nej, du tänker inte fel. Issmältningen har påverkats på detta sätt. På grund av sommarstormen omblandades havsvattnet så det varmare vattnet från djupet kom upp till ytan och åstadkom ovanligt höga havsytetemperaturer som fortfarande kan ses i diagrammet:
  http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.uk.php
   
  Detta diskuterades bland annat i förra fredagens artikel.

 53. Gunbo

  Här kan man se skillnaden mellan isen den 1 juli 1980 och samma datum 2012:
  http://igloo.atmos.uiuc.edu/cgi-bin/test/print.sh?fm=07&fd=01&fy=1980&sm=07&sd=01&sy=2012

 54. Lasse

  #52 Intressant mätning av temperaturen. Vad som framgår är att det inte varit varmare än normalt i sommar, men det blandas runt mer  vatten från djupet under sensommaren. Du säger varmt-men det är ju under 0 grader! Det måste vara saltvatten!
  Kan detta ge ökad instrålning av solvärme till havet. Det låter dimmigt!

 55. Gunbo

  tty #47,
  Hur högt står solen över Antarktis i september?
  Här är en animation av den antarktiska isens förändringar de senaste 30 dagarna:  http://arctic.atmos.uiuc.edu/CT/animate.antarctic.color.0.html
  Och här en karta över Antarktis där man ser sextionde breddgraden:
  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sydpolen.gif
             

 56. Pehr Björnbom

  Gunbo #53,
   
  Det öppna vatten man talar om i BBC-inslaget i videon ovan är isbelagt enligt din figur. Se cirka 2:40 in i videon. Så där har vi alltså inte den albedoåterkoppling som diskuteras.
   
  En annan reflektion från videon är att i den efterföljande delen där en man i en båt förklarar albedoeffekten så står solen väldigt lågt. Dessutom är vattenytan lugn vilket innebär att solstrålarna sannolikt reflekteras till nästan hundra procent (98%). Så där den mannen sitter kan det mycket väl vara så att isflaket tar upp mer av solenergin än vad vattenytan gör, precis tvärtemot vad mannen vill illustrera.
   

 57. Bäckström

  Peter Sinclair representerar och personifierar precis det jag avskyr dagens PR-samhälle. 
  När någon, vem som helst börjar i fel ände, ideologi/religion och sedan tolkar verkligheten efter dessa sagoberättelser och illusioner blir det undantagslöst alltid fel. Det spelar ingen roll om det är välmenande världsförbättrare inom miljörörelsen, eller välmenande neokonservativa på andra sidan. Det blir lika fel. 
  Det finns inget mer att säga om detta än att det är trams.
   

 58. Pehr Björnbom

  Lasse #54,
   
  Det är så att under sommaren när issmältningen pågår som mest så bestäms havsytetemperaturen norr om åttionde breddgraden främst av isen smältpunkt. Så skiner solen mera så smälter det mera så att temperaturen håller sig relativt konstant. När det nu har börjat frysa så bestäms denna medeltemperatur mer av luftens temperatur därför att de frusna havsytorna kan nu bli mycket kallare. Men det varma vattnet som kom upp i samband med stormen påverkar ändå medeltemperaturen så att den blir högre. Det finns ju ett varmare vatten än normalt under isen.
   
  Det är riktigt att isens smältpunkt i kontakt med havsvattnet är omkring – 2 C. Detta ytvatten har lite lägre salthalt, och därmed lägre densitet än vattnet under. Det vatten som finns längre ned har några grader högre temperatur. Övergången mellan kallare och mindre salt ytvatten och varmare och mer salt vatten djupare ner kallas för haloklin. I den engelska artikeln finns en figur som illustrerar haloklinen.

 59. Lasse

  Återkommer till den mätning som gjorts över Arktis temperatur.
  Där ser man hur sommartemperaturen varje år styrs av något som begränsar den till något över fryspunkten för sött vatten kanske max +4 grader. Det är således smält sötvatten som bestämmer temperaturen under den tid då solen strålar som mest. Detta bör väl begränsa inflödet av energi oavsett om det är is under sötvattnet eller om det är isfritt. Det är först när isen försvinner som kallare saltvatten kommer upp till ytan.

 60. Gunbo

  Lasse #54,
  Jag har påpekat det många gånger men gör det än en gång, DMI:s temperaturkurva gäller bara området innanför åttionde breddgraden! Stormen i augusti påverkade inte mycket av vattnet i det området. På den här kartan ser man att det mesta av det området fortfarande är istäckt.
  http://www7320.nrlssc.navy.mil/hycomARC/navo/arcticicenowcast.gif
   

 61. Lasse

  #60 Då är min senare kommentar än mer relevant! Vi har alltså vatten över hela isen!

 62. pekke

  Graf över istäckningen vid bägge polerna från början av 70-talet till drygt 1990.
  http://stevengoddard.files.wordpress.com/2012/09/screenhunter_214-sep-15-06-40.jpg
   
   
  Bilden finns i IPCC rapport 1.
  http://www.ipcc.ch/ipccreports/far/wg_I/ipcc_far_wg_I_full_report.pdf
   
  Något man kan fundera över är varför det var lite is i Arktis under 70-talet som är en ganska kall period under 1900-talet samtidigt som Antarktis hade mycket is och nog ser det ut som en växelverkan mellan de bägge polarområdena.

 63. Pehr Björnbom

  Gunbo #60,
   
  Som jag har förstått saken så består isen av packis som hela tiden rör sig. Att denna rörelse i packisen starkt påverkades av stormen är i själva verket väldigt tydligt från figur 2 (den andra figur 2 som borde varit figur 3, det blev fel i numreringen) i en tidigare fredagsartikel av mig:
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/08/31/har-en-sommarstorm-lett-till-arets-stora-avsmaltning-av-arktis-is/
   
  Som jag förstått saken har stormen orsakat betydande omblandning både genom att orsaka vågor och genom att orsaka strömmar och detta har helt klart starkt påverkat området norr om åttionde breddgraden.
   
  För övrigt så var isbrytaren Oden vid Nordpolen för omkring en månad sedan. Detta framgår av programmet i Vetenskapsradion som jag länkat till i en kommentar ovan. Man fann det lättare att komma fram genom packisen denna gång än förra gången som var år 2009.

 64. Pehr Björnbom

  Gunbo #55,
   
  Den här kartan visar också sextionde breddgraden och hur Antarktis havsis faktiskt delvis sträcker sig norr om denna:
  http://nsidc.org/data/seaice_index/images/daily_images/S_bm_extent_hires.png
   

 65. Kurt Persson

  tty #51
  1979 maj 33,7 2011 maj 24,5 ökning av vatten  9,2 c:a 18 x Sveriges yta
  1979 juni 30,8 2011 juni 17,5 ökning av vatten  13,3 c:a 26 x Sveriges yta  
  1979 juli 24,9 2011 juli 9,5 ökning av vatten med 15,4 c:a 31 x Sveriges yta
  1979 aug 21,0 2011 aug 5,5 ökning av vatten med 15,5 c:a 31 x Sveriges yta

 66. Gunbo

  Pehr B#63,
  ”Som jag förstått saken har stormen orsakat betydande omblandning både genom att orsaka vågor och genom att orsaka strömmar och detta har helt klart starkt påverkat området norr om åttionde breddgraden.”
  Ja, där isen består av lösa isflak har säkert vågor kunnat bildas men all is norr om åttionde breddgraden är inte sådan. Packis består av isflak som pressats ihop både under och ovanpå varandra. Den is som måste forceras med isbrytare lär inte ska påverkas av vågor (tror jag utan att vara helt säker).    
    
   Stormen i augusti påverkade inte mycket av vattnet i det området.

 67. Gunbo

  Äh, sista meningen ska inte vara med. Stryk den!

 68. Pehr Björnbom

  Gunbo #66,
   
  Följande bilder visar att det både före och efter stormen fanns stora ytor norr om åttionde breddgraden med iskoncentrationer i intervallet 60-80% och även mindre. Det fanns alltså en hel del fritt vatten mellan packisblocken.
   
  http://igloo.atmos.uiuc.edu/cgi-bin/test/print.sh?fm=08&fd=01&fy=2012&sm=08&sd=10&sy=2012
   
  http://nsidc.org/arcticmet/images/arctic_map.gif
   

 69. Gunbo

  Pehr B #68,
  Ok, ok, jag ger mig! 🙂 

 70. LBt

  Studerar man utbredningsminimum sen 79 ser man en tydlig accelererande utveckling där vare sig 2007 eller 2012 framstår som något annat än i trenden naturliga utfall. Bara ett trendbrott kan förhindra ett ”isfritt Arktis” om 4-8 år. Enligt Judith Curry är det troligt att 50% av denna avsmältning kan tillskrivas mänskliga aktiviteter. Är det denna extra påverkan utöver den naturliga som rubbat balansen och nu genom växande energiabsorption accelererar utvecklingen? Den är viktigt att notera att de mått på isutbredning vi använder tillåter ända upp till 85% vattenyta där ytan räknas som isbelagd.
  Vad isvolym beträffar kan jag inte se annat än minskningen följer samma trend som tidigare.

 71. Tålis

  Att ni orkar! Det bara bra att farvattnen blir bättre i norr! Kanske kan vi göra livet bättre på jorden pga av det…
   
  Ingen eller ytterst lite påverkan har det på oss. Antarktis ökande havsis har förmodligen en pytteliten mer påverkan än Arktis minskande. Mest akademiskt intresse… Inget jag vill vara med att betala dock…

 72. bom

  Bra Tålis! Det är det ljuva. bitterjuva katastrofhotet som suger och drar i våra klimathotare. Gud titta sådär var det inte igår och då är det nog farligt i alla fall, säkert jättefarligt om det inte fortsätter att vara som ”det alltid har varit”.
  Vem egentligen (utom möjligen isbjörnen?) behöver is i Arktis? Vem behöver en glaciär? Inte en Ötzi behövde sin! Att försöka värdera eventuella fördelar faller dem inte en in. Farligt, farligt – ljuva söta farlighet! ”Dom” är faktiskt riktigt urspårade!!

 73. Ann L-H

  Nyss hemkommen från kulturvimlet på årets Bok och Biblioteksmässa. Säg det ämne som inte behandlades i bokform, förutom en balanserad bild av klimatfrågan. Litteratur kring klimatfrågan var överhuvudtaget synnerligen sparsamt förekommande, men i Skogsvårdsstyrelsens monter blev det dock ett litet napp med häftet Skogen och klimatet från Skogen i Skolan (2009). Text Anders Thorén.  Vad får lärare och elever för information?
  I kapitel 1 ”Jorden blir varmare” får vi veta att ”Då atmosfären har sin naturliga sammansättning av koldioxid och andra gaser är allt i balans”. Allt i balans, vilken underbar värld! Kapitlet tar även upp det gamla vanliga miljötugget om glaciären på Kilimanjaro och om isbjörnars och valrossars svårigheter att överleva på grund av ”denna enda” grads uppvärmning som vi är skyldiga till och forskarna vet – detta är bara en början.
  De numera uttjatade kurvorna, som visar att temperatur och koldioxidhalt följts år under 800 000 år finns med. Bildtexten förklarar ”Sambandet är tydligt – då koldioxidhalten stiger höjs temperaturen”.
  Fler citat: ”Temperaturhöjningen har rubbat balansen – stormar, skyfall och torka är ett tecken på detta.” och ”Det är vi människor som orsakar klimatförändringen.” (Bildtext)
  Källor: bl a Stefan Edman, Al Gore, Pär Holmberg, Lester Brown.
  Häftet är finansierat genom anslag från Stiftelsen Skogssällskapet.  Arma sällskap!
  Det blev ännu ett napp, en intressant bok, som jag hittills missat från 2009. FORMAS Fokuserar Osäkrat klimat – laddad utmaning, 478 sidor. Återkommer troligen om detta.  

 74. tty

  Gunbo #55
  Eftersom det är kring höstdagjämningen står solen lika högt på samma breddgrad på båda halvkloten (ja d v s något högre i söder, eftersom vi nu är en vecka efter höstdagjämningen.
  Och, ja havsise i Antarktis går under sydvintern upp ungefär till den sextioned breddgraden. Litet norr om den ungefär från Sydsandwichöarna till söder om Australien, och litet söder om den i södra Stilla havet.
  Karta här:
  http://nsidc.org/data/seaice_index/images/daily_images/S_bm_extent_hires.png  

 75. tty

  Kurt Persson #65
  Snälla du, de siffror du anger gäller den SNÖTÄCKTA ytan på norra halvklotet inte den istäckta. Snö, du vet det där kalla fluffiga som ligger på marken vintertid, inte det hårda kalla på vattnet som man åker skridsko på.

 76. bom

  Notrickszone har det också! Klimathotandet har blivit utslitet! Ingen bryr sig längre!
  Veteran German Journalist: “Interest In The End-Of-The-World Waning Rapidly”…”High Level Of Public Wearout”

 77. bom

  SMHI ger sig dock inte- Skriet tog sig idag formen av en redovisning av värmen i USA. Varm vinter följd av varm sommar. Kartor med många helvetesröda fläckar på. Oj, oj väldigt farligt och 100 miljoner värmedöda om några år! Vargen kommer – farligt farligt!!
  Det vi ser är nog resultatet av att klimathotarsekten i SVT har fått ansvaret för väderprognoserna. ”Nu skall vi skrämma dom djävlarna varenda dag. Om svenska vädret inte vill sköta sig så får vi försöka med Arktis och USA!

 78. bom

  Ah nu blir jag modererad! ”helvetesröda” och ”skrämma dom djävlarna”
  blev tydligen för mycket? Eller att jag nämnde SVT kanske? Tar automaten detta då?

 79. bom

  Nähä!

 80. Slabadang

  tty ! 🙂

 81. Ingemar Nordin

  Pehr,

  Jennifer Francis tror tydligen inte bara att människan åstadkommit denna issmältningstrend, utan dessutom att vi skulle kunna göra något åt det. Villfarelserna staplas på varandra.

 82. Pelle L

  Ann L-H  #73
  Intressant! Kulturen möter naturvetenskapen.
    
  Vi ser med spänning fram mot en utförligare rapport från dig  🙂

 83. Ann L-H

  Pelle L – #82. 
  I # 73 skrev jag ”Säg det ämne som inte behandlades i bokform, förutom en balanserad bild av klimatfrågan.” Egentligen borde jag ha skrivit säg det ämne som inte behandlades i bokform förutom naturvetenskap. Den sk Kulturens företrädare har tyvär inte någon större möjlighet att möta naturvetenskapen under BOK och BIBLIOTEKsmässan.  
  En av alla mina favoriter är Svein Sjöberg, professor i naturvetenskaplig didaktik vid Oslo universitet. Han gav för ca tio år sedan ut en mycket tänkvärd bok ”Naturvetenskap som allmänbildning”. Han diskuterar kring  det självklara, dvs att naturvetenskapen hör hemma ”mitt i kulturen”. De tankarna har knappast gjort något större intryck på de som arrangerar bok- och biblioteksmässan och sannolikt har större delen av besökarna inte heller saknat denna del av kulturkakan.  Men tänk det otänkbara, årets tema: ”Den glömda kulturskatten – naturvetenskaplig litteratur”.
  Självmord för mässan eller?

 84. Pelle L

  Ann L-H #83
   
  Jag tror att journalisterna (och ”kulturarbetarna” i stort) allvarligt missbedömer folks intresse för naturvetenskap och teknik.
   
  Men eftersom de, journalisterna alltså, själva har så låga kunskaper inom det naturvetenskapliga området blir det de presterar i form av tidningsartiklar, radioprogram och TV-program på så erbarmligt låg nivå att man mest tycker det är pinsamt att läsa/höra/se eländet.
  Det som möjligen hade passat på förskole- eller dagisnivå presenteras på fullt allvar för vuxna människor.
  Vem står ut med att höra sådant?
  Publiken tappar snabbt intresset och växlar över till hockeyn eller matlagningsprogrammet.
   
  Så här har du ett jungfruligt ”folkbildningsfält” att beta av, Ann 🙂

 85. LarsW

  Så, minskar istäcket eller inte, och vad har musikläggningen av inslaget med det hela att göra. Jag kan förstå att ni korades till 2010 års förvillare när jag läser inlägg som detta.
  Siktar ni även på en 2012 års titel?

 86. Pehr Björnbom

  LarsW #85,
   
  Du har kanske missförstått vad jag ville ha fram. Min artikel är en kritik av Peter Sinclairs video, inte motsatsen.
   
  Jag gissar att meningen med musikläggningen var att påverka publiken känslomässigt. Det är vanligt att man använder musik på sådant sätt när man har ett propagandistiskt syfte vilket jag upplever är fallet med Sinclair.

 87. Lars W

  Pehr B # 85
  Det är ett troll på linjen! Jag har inte skrivit ovanstående!! 

 88. Pehr Björnbom

  Lars W #87,
  Tack, bra att du varnade för detta! Jag undrade just över att samma signatur verkade ha så olika attityder på olika trådar.