Mina barnbarns brist på stormar

Tornadobild
Aktivisten och alarmisten James Hansen tillika klimatforskare och chef över GISS har skrivit boken Storms of My Grandchildren: The Truth About the Coming Climate Catastrophe and Our Last Chance to Save Humanity.
Titeln hänvisar till de våldsamma och extrema väderhändelser som Hansen menar att nästa nästa generation kommer att uppleva om vi fortsätter att använda fossila bränslen.
NOAA rapporterar:
”After a busy start, tornado events in the U.S. in 2012 have dropped well below the expected normal. The preliminary total of 757 tornadoes is about 400 tornadoes below what might be expected in a typical year. This chart shows that in late 2011, the annual running total was over 400 tornadoes above normal. This depicts the dramatic variability that can occur in tornado numbers from one year to the next.”
Efter en hektiskt start har antalet tornados i USA under 2012 minskat till klart under en förväntad normal. Den preliminära beräkningen landar på totalt 757 tornados vilket är ungefär 400 tornados under vad som kan förväntas ett normalt år. Detta diagram visar att i slutet av 2011 var antalet tornados istället 400 över det normala.   Detta visar de dramatiska variationer som kan förekomma i antalet tornados från ett år till nästa” (min översättning)
Tornados
Vissa väderhändelser beror på att kalla och varma luftmassor möts. Kanske är det så att årets extra varma sommar i USA inte bara har inneburit negativa konsekvenser? När tempererade områden, som i Sverige eller USA, blir lite varmare så innebär det ju faktiskt att vi får färre stormar, inte fler.
Detta verkar ha gått Al Gore helt förbi. Han kör vidare med sitt Climate Reality Projekt som i år har inriktning på just extrema väderhändelser eller som de uttrycker det på sajten:
”On November 14, it´s time to talk dirty.
Dirty fossil fuels have created a world of Dirty Weather. Together we can stop the climate crisis. Join us for the global 24-hour live broadcast event when the world stands up for reality.”
Meningen är att människor skall rapportera in stormar, tornados och andra extrema väderhändelser från hela jorden under 24 timmar.
”Smutsigt” väder skall kopplas direkt till ”smutsiga” utsläpp utan att passera Gå/vetenskapligt underbyggda rapporter. Det låter som en lite lätt desperat genväg i min öron.
Låt oss därför hoppas att antalet tornados fortsätter att vara extremt lågt och även att det på det hela taget blir ett stillsamt väderdygn.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lena.
  Nature strikes back!  Man kan lita på Al Gore-effekten
  🙂
  Fast det skall bli kul att se resultatet av dessa 24 timmar som ”folk” skall rapportera in. Kommer säkert att blåsas upp till orimliga proportioner

 2. PAB

  Hansen, Rockström, Wijkman och så Billy Larsson. Sanningen om ….Vår sista chans…I mitten på 70-talet lät en sekt via helsidesannonser i alla stora dagstidningar meddela ett datum då rymdvarelser eller Jesus,( kommer inte riktigt ihåg), skulle landa på jorden och via tankekraft ta över TV-sändningarna och komma med ett kraftfullt budskap. Detta är faktiskt sant.

 3. Labbibia

  Tack Lena!
  Gore det så Gore det. Man börjar onekligen ledsna på alla dessa försök till desinformation och propaganda.
  I slutet på förra veckan (?) när jag skulle se på ”vädret” i TV slog SMHI nytt bottenrekord i grenen ”klimatalarmistisk propaganda och jönseri”. I Stället för att som vanligt visa en karta över Skandinavien, körde meteorologen i gång med en stor karta över………Arktis!
  Och förklarade sedan att isutbredningen minsann aldrig varit så låg!
  Själv tycker jag nog att det var riktigt lågt att blanda ihop Arktis isutbredning med morgondagens lokala väder, minst sagt. Rena Glocalnet!

 4. Lasse

  Det är bögarnas fel… En sång som häcklar troendes tendens att skylla allt på en högre makt.
  Vi får alla ha en tro och alarmen är väl välmenande men de bör inte tas för annat än en osäkerhet om framtiden. Mätningar som kritiskt granskas och gjorda observationer av relevanta förändringar bör ligga till grund för politiska beslut.
  Om framtiden siar vi alla-men den kommer , Insh’allah!

 5. Lennart Bengtsson

  Hej
  Exakt samma gäller tropiska cykloner där även modellberäkningarna visar en minskning i antalet  i ett varmare klimat. Huruvida de kan blir mer intensiva kan inte uteslutas men praktiskt omöjligt att empiriskt fastställa. Den mest intensiva tropiska cyklon som hittills verifierats var taifunen Tip i Stilla Havet i oktober 1979 då oron för en väder och klimatkatastrof var mindre än nu. Kan studeras på Wikipedia. Jag har skrivit en artikel om denna taifun publicerad i tidskriften Tellus.
  Hsn
  Lennart 

 6. ThomasJ

  Dé é la Mr. J. Hansen som basar över GISS och hans ’record’ av justeringar är legio & brett känt bland de flesta verklighetsövertygade världen över.
  Här en intressant länk till sammanfattande ändringar av diverse data:
  https://www.changedetection.com/log/gov/nasa/giss/data/glb2_log.html
  h/t WUWT:
  http://wattsupwiththat.com/2012/09/26/nasa-giss-caught-changing-past-data-again-violates-data-quality-act/
  Mvh/TJ

 7. Thomas

  Lennart #5 Kan man säg något om den totala energi man förväntar sig skall dissiperas av orkaner framöver? Det ger en bra summering av antal, storlek och intensitet.
   
  Jag vet att på WUWT har man framfört spekulationer om att orkaner skulle fungera som termostat och dissipera den extra energin från AGW så att det inte blir så mycket varmare, då utan att fundera på vad en sådan ökning skulle ha för effekter.

 8. Bim

  Varför får försök till bedrägeri passera utan rättslig påföljd?
  Al Gore o co borde sitta ute 1 år och sex månader. Helst nere i Antarktis.

 9. Sten Kaijser

  Thomas #7
  Den teori som jag känner till och som jag främst kopplar ihop med Willis Eschenbach handlar inte specifikt om orkaner utan om tropiska åskväder i allmänhet. Grundtesen är att när yttemperaturen stiger över 27 grader så uppstår åskväder spontant. Någon trodde att på eftermiddagarna över tropiska hav så handlar det om i storleksordningen 10 mil mellan åskvädren. Hur stora energimängder det handlar om har jag också försökt att förstå, men jag vet inte hur jag ska kunna göra ens en överslagsräkning på detta. Däremot myntade jag i samband med att tankarna framfördes benämningen ”jordens svettkörtlar” för att beskriva effekten.

 10. Christopher E

  Sten Kaijser #9
  Dessa tropiska åskväder till havs, med associerade fallvindar, ”squalls”, är en realitet som jag som före detta jorden-runt-seglare levde med. Jag skulle vilja påstå att de även tropiska hav i allmänhet kan vara betydligt glesare än så mellan åskvädren, men ju närmare ekvatorn desto fler blir de. Vid själva ekvatorpassagen (en period av några dagar) är de helt väsentliga. Där blåser ju ingen passadvind, är mest stiltje, och fallvindarna från åskvädren behövs för att komma fram med segelbåten. Det blir ryckigt, så att så säga. I en lite ungefärlig liknelse färdas man som flipperspelsboll från moln till moln ungefär som bollen får ny fart av att studsa mot en sådan där accelererande grej.

 11. S. Andersson

  Thomas #5 och Sten Kaijser #9: Men vart skulle sådan energi ta vägen i slutändan? Även om man bygger upp höga vindhastigheter och välter en hel massa hus så omvandlas väl denna energi så småningom till värme ändå? Entropin ökar förvisso när man blandar varma och kalla massor men det är väl inte det vi talar om här?
   
  Eller tänker jag fel nu?

 12. Bim

  S. Andersson
  Det vet du väl, att energi är oförstörbar och aldrig gratis. Energin förvandlas till välta hus och höga vågor etc.
  Blir det någon energi över så går den åt att bygga upp kåkarna igen och laga alla bryggor.
  Lätt som en plätt, alltid rumpan bak. 😀 

 13. bom

  Mr Hyde har ledig dag ser jag! Eller vardet latin jag läste? 🙂

 14. Slabadang

  Sten Kaijser!
  ”Svettkörtlar” är en bra liknelse. Thomas klarar inte av sista länken i kedjan där värmen strålar ut i världsrymden igen och finns det ingen CAGW effekt och eller någon förstärkningseffekt från moln utan en negativ sådan, så finns det heller inget att förklara. Hur långt är påvens skägg? Planeten gör sig av med överskottsvärme snabbare vid uppvärmning än vad CAGWmodellerna bräknar vilket bekräftas av ERBE satelliterna. Det finns ingen som helst substans i alarmismen om ökade stormar, endast mycket tunga argument emot.Planetens strålningsbalans är extremt stabil och svår att förändra annat än med externa förändringar. Att sätta 300 PPM av co2 som det som driver klimatet?? vem fasen var det som kom på den dumma idèn? Hårstråt längst ut på svansen viftar på hunden!

 15. Thomas

  S. Andersson #11 tropiska orkaner fungerar som förvånansvärt effektiva värmemaskiner som omvandlar temperaturskillnaden mellan havsytan och tropopausen till mekanisk energi. Resten av energin lufts dock upp i atmosfären där den effektivare kan stråla ut i rymden.
   
  Sten #9 De där 27 graderna dyker upp redan i en ytterst enkel klimatmodell utan moln men med vattenånga. När havstemperaturen i en sådan når upp till ca 27 grader så blir återkopplingen från vattenånga oändlig, dvs en liten temperaturstegring ger så mycket mer vattenånga att dess växthuseffekt ger en lika stor extra uppvärmning. I praktiken sker inte det, istället får vi orkaner som effektivt kan transportera bort värmen, utom nära ekvatorn när corioliskrafterna är för svaga för att hålla ihop en orkan och vi får mer kaotiska åskväder istället. 
   
  Den som vill införa en negativ återkoppling här får i alla händelser acceptera att den innebär fler eller intensivare orkaner.

 16. Lennart Bengtsson

  Thomas
  Här är två artiklar Du kan ladda ned
  Bengtsson, L., Tropical cyclones in a warmer climate, in WMO Bulletin 56, 3, July 2007. pdf >>
  Bengtsson, L., K. I. Hodges, M. Esch, N. Keenlyside, L. Kornblueh, J. Luo, T. Yamagata, How may Tropical Cyclones Change in a Warmer Climate?, Tellus, 2007. pdf >>
  hsn
  Lennart
   

 17. tty

  Thomas #15
  Det krävs mycket speciella förhållanden för att en orkan skall uppstå (ingen vindskjuvning t ex). Den absolut största delen av den avdunstade fuktigheten kommer ned som vanligt (åsk)regn även i tropiska områden. På många håll kan man praktiskt taget ställa klockan efter eftermiddagsåskvädren. 
  Och hur förklarar du att temperaturen inte skenar i Sydatlanten, där det aldrig uppstår några orkaner? Och, ja, vattentemperaturen går sommartid regelbundet över 27 grader på den sydamerikanska sidan.

 18. Slabadang

  Kuppförsöket är ännu inte helt över!
  klimathotet är orkesterat uppifrån allra högsta politiska ledning där Goraklet agerade som Romklubbens främste torped för agitation och propaganda. Vi har tyvärr politiker vi absolut inte kan lita på i något avseende. De har liksom inget försvar. Man kan inte tillåta sig vare sig att bli lurad, tiga still, eller luras när man sitter på den nivån. Dessa självutnämnda EPAjesus planerade och försökte genomföra sin internationella stadskupp med hjälp av en komplicerad lögn. Klimatdiktaturens generella undantagstillstånd för yttrandefriheten följdes slaviskt av MSM och publicservice världen över och bevisade vem de var och vad de var beredda att tjäna. Nätet är numer den enda kanal du kan lita till för att skapa dig en relevant saklig uppfattning om framför allt de stora internationella politiska frågornas svallvågor in i varje nation.
  När de som tidigare hade kontroll över vilken verklighetsbild vi kunde skaffa oss nu allt mer förlorar det privilegiet så funderar jag hur många Jesper strömbäck det finns runt om i maktens korridorer som försöker mota det nya hot nätet innebär för de besuttna vid makten. Medborgarna fick tilgång till ett verktug dör de bättre kunde granska makten och få en mer nyanserad verklighets uppfattning.
  Vi ser hur makten på sjutusen olika sätt försöker med olika skenargument få kontroll över nätet. EU har en hel telefonkatalog med olika angreppssätt att strypa yttrandefriheten på nätet.De kör hackspettsprncipen där de letar sig som meden överflyttning av beskattningrätten efter ett mjukt område att nå in till bytet.
  EU och FN med sina agendor har blivit det största och mycket tydliga hot mot demokratin och yttrandefriheten såväl som för vår bäde individuella och nationella integritet suveränitet och självständighet. Det är dags att AGERA!! Medlöparna skall fram i strålkastarljuset och sjuklövern med sin propagandaapparat ska få skämmas ögonen ur sig för hur de förskingrat vår demokratiska trygghet bakom ryggen på det folk som litat på dem. Barosso uttrycker vad våra svenska politiker bakom våra ryggar egentligen har som målsättning och ingen riksdag är snabbare på att förskingra vår makt och kontroll ut till ansiktslösa internationella byråkrater. Avvecklingen av det svenska folkets makt och kontroll och den nationella suverniteten som betyder exakt samma sak är nu ”norm” och ansett som något ”fint”. Helvete vad det gör mig ilsk! Vilket svek!! Att ändra våra grundlagar utan en öppen och ärlig redovisning av konskevenserna eller några möjliga alternativ var en samordnat medveten strategi planerad av den lilla sjuklöverska partieliten. Ovanför folkets huvuden avgjorde de sinsemellan vad som passade den högsta makten bäst.
  Medlöparen pressen fick sin frihet garanterad och undantagen från EUs maktbefogenheter men med Svennes yttrandefrihet var det inte lika noga!
  Nåväl den svängdörren kommer komma tilbaka innan de fått upp händerna till försvar!!

 19. Labbibia

  OT
  MiljöförstörarPartiet vill satsa 41 miljarder på ”klimatåtgärder” i sitt budgetförslag…..Cheesus!
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15511950.ab

 20. Staffan Lindström

  { 27.09.12 at 12:10 }
  tty, sällan man får rätta dig men ”Catarina-orkanen” svag 2 tror jag i slutet av mars 2004… På senare år har ett fåtal TS noterats Däremot subtropiska stormar ett par i snitt per år sedan 1950-talet!

 21. Peter Stilbs

  Det fanns en läsvärd populär beskrivning av Hurricanes i termer av Carnot-maskiner i Physics Today, av Kerry Emanuel, för några år sedan:
  ftp://texmex.mit.edu/pub/emanuel/PAPERS/Physics_Today_2006.pdf  

 22. Slabadang

  Thomas!
  Återkopplingen vid 27 c ….Hur enögd går det att bli? Talat det FÖR eller EMOT negativ återkoppling? Att vid den temperaturen så slår termostaten till läge ÖPPEN.

 23. Ulrik

  Labbibia #19. Har de inte bytt namn till HenPartiet? Jag undrar hur den nya loggan ska se ut.

 24. Peter F

  MycketPratpartiet räds inte höja skattetrycket
  Miljöpartiets klimatskatter 2013-2016:
  Behåll koldioxidskatten på värmeverken, 0,8 miljarder.
  • Inför lastbilsskatt: 16 miljarder.
  • Skatt på konstgödsel: 1,2 miljarder.
  • Minska flygets klimatpåverkan: 12 miljarder.
  • Koldioxidskatt: 20 miljarder.
  TOTALT: 50 miljarder

 25. Labbibia

  Ulrik # 23
  Varför inte en vattenmelonhalva? Finns det könsneutrala sådana? 😀
   På så vis får alla väljare en tydlig bild av vad ”hen”partiet MP står politiskt. Ett tunt grönt skal, mycket rött inuti, tryfferat med en hel del bruna kärnor……

 26. Lars W

  Peter S #21
   
  Kanske kunde vara något för MP… Carnot-cyklar…?

 27. Lasse

  #24 Intressant när de presenterar skatterna som miljösatsningar i sin egna budget.
  När Alliansen presenterade sin så bortsåg de helt från alla miljöskatter som löper på:
  http://www.cisionwire.se/miljopartiet-de-grona/r/alliansen-har-gett-upp-miljon,c9307815

 28. Håkan Bergman

  Peter F #24
  ”Minska flygets klimatpåverkan: 12 miljarder.”
  http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Statistik/Vaxthusgaser/Aktuell-utslappsstatistik/Utslapp-av-vaxthusgaser-i-Sverige/
  Inrikesflyget står alltså för 474 av 66232 kiloton! Har inte MP tillgång till naturvårdsverkets siffror?  Intressant också att Sveriges totala utsläpp inklusive LULUCF är 32177 kiloton, hm det där nya kolkraftverket som tyskarna invigde för några veckor sen skulle släppa ut 12000 kiloton!

 29. Lasse

  Läste hela miljöprogrammet från MP.
  De gör stor affär av den ökning i CO2 som vi fick pga kärnkraftens problem 2011. Därtill får vi veta att deras mål är en temperaturökning av 1,5 grader .
  Ingenstans nämns att vår import av varor innebär en ökad belastning på miljön eftersom vi importerar från länder där miljöpartiets politik ännu ej fått samma genomslag. Det innebär att ytterligare krav ställda här och som försvårar egen produktion ger en dubbelt ökad miljöbelastning.
  http://mb.cision.com/Public/44/9310683/b72d12ff32dde0b3.pdf

 30. Adolf Goreing

  #29 Lasse, jag läste miljöpartiets ”klimatpaket”. Tänkte skriva en seirös debunkning av de värsta felaktigheterna men efter c:a 20 st så gav jag upp. Man är inte helt enkelt inte intresserad av fakta. Bara en sådan detalj som att använda Greenpeace som referens (suck). Bl.a pekar man på Storbritannien och Danmark som föregångsland. Hahahahaha-hohohohohoho. Den var rolig. Kan inte tro att en frisk person har skrivit ihop detta paket?!! Nej, det bekräftar bara min grundsyn: MP är den största faran för demokratin, alla kategorier.

 31. Labbibia

  Adolf Goering # 30
  😀

 32. Björn

  När man läser titeln till James Hansens bok, undrar man om han inte har en skruv lös. Han kan knappast bli tagen på allvar med den överdrift som man kan utläsa av boktiteln. Är det av personligt hänsyn som man låter honom hållas? Han drar ett löjets skimmer över klimatvetenskapen.

 33. Ingemar Nordin

  Håkan Bergman #28,

  Inrikesflyget står alltså för 474 av 66232 kiloton! Har inte MP tillgång till naturvårdsverkets siffror?

  Jag tror tyvärr att MP struntar fullkomligt i både vetenskapen och i naturvårdsverkets siffror. För dem handlar det enbart om att skaffa sig en position där man kan förhandla om makt och inflytande. Då kan sådana här utspel ha en betydelse; vid första ögonkastet så drabbar förslaget bara flygindustrin. Och vem bryr sig om den? – ända tills Svensson drabbas av högre biljettpris för sin semesterresa. Men då är det för sent att protestera.

 34. Ingemar Nordin

  Björn #33,

  Visst, James Hansen drar ett löjes skimmer över klimatvetenskapen. Men en del av skulden spiller också över på de mer seriösa klimatvetarna som inte protesterar mot alla dessa alarmister, domedagsprofeter och charlataner.

 35. S. Andersson

  Björn #32: Skruv lös? Tror jag knappt. Han lär nog dra in en miljon eller två på den där boken. Den kommer att sälja som brännvin på en midsommar med raggarklubben. Den tillfredsställer nämligen två grundläggande mänskliga behov: att bli 1) skrämd och 2) lurad.

 36. Slabadang

  He he he he !! Nu får Wibjörn karlen smältvatten på sin kvarn!
   
   
  A new paper published in Quaternary Science Reviews finds that alpine glaciers in Glacier National Park, Montana retreated up to 6 times faster during the 1930’s and 1940’s than over the past 40 years.  The ”Multi-proxy study of sediment cores retrieved from lakes below modern glaciers supports the first detailed Neoglacial chronology for Glacier National Park (GNP)” and shows ”maximum reconstructed retreat rates [in] 1930” of about 125 meters per year, compared to near zero in ~1975 and about 20 meters/year at the end of the record in ~2005.  The authors report, ”Results indicate that alpine glaciers in Glacier National Park advanced and retreated numerous times during the Holocene after the onset of Neoglaciation 6,500 years before the present” and ”Retreat from the Little Ice Age maximum was the most dramatic episode of ice retreat in at least the last 1000 years.”
   
  .
   
  http://hockeyschtick.blogspot.se/2012/09/new-paper-finds-glaciers-in-glacier.html

 37. Lasse

  #30 Miljöpartiet är farliga för miljön. Hittade denna hemsida som är fylld med kurvor som visar hur vi är mer drabbade av miljörestriktioner än omvärlden-ändå vill de gå före!
  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Miljo/Utslapp-i-Sverige/Koldioxid-historisk-utveckling/

 38. Lasse 37
  Miljöpartiet är nog det största (värsta) hotet vi har i dag vad gäller politiken. Media vill göra SD till detta men dom är ju mer eller mindre att betrakta som juniorer i detta sammanhang. Dessutom verkar dom ha en sund inställning till energipolitiken som helhet.

 39. Jag hittade en intressant webbsajt som heter The Dictionary of the Climate Debate (DCD).

  http://www.thedgw.org/

   

  Om man slår upp Hansen, James så kan man bland annat hitta denna protestskrivelse mot att Hansen fått Rossbymedaljen, skriven av William Gray, en känd professor emeritus och kritiker av CAGW:

  http://www.thedgw.org/docs/On_The_Hijacking_of_the_American_Meteorological_Society.pdf

   

  Det är ord och inga visor. Den börjar så här:

   

  On The Hijacking of the American Meteorological Society (AMS)

  by Bill Gray

  Professor Emeritus

  Colorado State University

  (AMS Fellow, Charney Award recipient, and over 50-year member)

   

  I am appalled at the selection of James Hansen as this year’s recipient of the AMS’s highest award – the Rossby Research Medal. James Hansen has not been trained as a meteorologist. His formal education has been in astronomy. His long records of faulty global climate predictions and alarmist public pronouncements have become increasingly hollow and at odds with reality. Hansen has exploited the general public’s lack of knowledge of how the globe’s climate system functions for his own benefit. His global warming predictions, going back to 1988 are not being verified. Why have we allowed him go on for all these years with his faulty and alarmist prognostications? And why would the AMS give him its highest award?

 40. Thomas

  Pehr #39 Ja, hur är det nu med den akademiska friheten? ”Why have we allowed him go on for all these years with his faulty and alarmist prognostications?” Vilka är ”vi” och varför anser de sig ha rätt att hindra forskare? 

 41. Pehr Björnbom
  Ja det är ju ytterst tveksamt att en astronom skall få ett pris inom meteorologi.
  Vad kan man jämföra det med? Att en biolog får ett pris inom fysik?
       

 42. Lennart Bengtsson
  Stort tack för ditt klargörande att minskningen i alla fall i antal även gäller tropiska cykloner!
   

 43. Thomas

  Lena #41 Vet du vad Hansens doktorsavhandling handlade om? Om inte borde du och Pehr ta reda på det innan ni avfärdar Hansen på sådana grunder. Gränserna mellan discipliner är inte så skarpa som du vill tro, och det finns helt klart grenar av fysiken som gränsar till biologi och för vilket steget för en fysiker att börja jobba med biologi eller vice versa är litet. Det kan vara kvantmekaniska beräkningar för hur klorofyll tar upp energi, olika mätmetoder etc.
   
  Man får helt enkelt titta på vad en forskare ägnat sig åt och publicerat om man skall bedöma hans kompetens, inte gå på formella ämnesområdet för hans grundutbildning. Givet Hansens digra publikationslista inom klimatområdet är det löjligt att försöka avfärda honom som astronom.

 44. Thomas #40,43,
  Det som denne professor emeritus Wiliam Gray har skrivit får naturligtvis stå för honom. Jag bara förmedlade vad han har skrivit eftersom det bör vara av intresse i samband med Lenas intressanta artikel.
  Jag kan naturligtvis inte värdera hur rimliga William Grays argumeent mot James Hansen är. Jag kan bara konstatera att ett tungt namn inom klimatforskningen uttalar sig på detta sätt. Något måste det väl i alla fall betyda? 

 45. Labbibia

  Pehr Björnbom # 44
  Tilläggas kan kanske att William Gray är en av världens mest meriterade forskare när det gäller orkaner. Han har sysslat med orkanforskning i över 50 år.
  http://www.youtube.com/watch?v=dNiMtSJ9wKA

 46. Thomas
  Givetvis överlappar de olika vetenskapsområdena varandra. Det känns, för mig, ändå knepigt att inom den meteoroligiska diciplinen ge ett pris till en person som inte ens har verkat inom den diciplinen.  
     

 47. Gunbo

  Pehr B #44,
  ”Jag kan bara konstatera att ett tungt namn inom klimatforskningen uttalar sig på detta sätt. Något måste det väl i alla fall betyda?”
  William Gray tillhör samma generation och har samma politiska ”slagsida” som Fred Singer. Han är sedan länge en ledande expert på orkaner och bör respekteras som sådan.
  Det som jag fastnade för i hans protestskrivelse var hans uttalade politiska ställningstagande:
  ”The economic crisis that has suddenly come upon us is quite sobering. Let us hope it will justify a postponement of plans for any significant reduction of CO2 gases for the next few years at least.”
  Hur var det nu – skall klimatfrågan avpolitiseras eller inte?   
    
       
  Hans       
    

 48. Thomas

  Lena #46 ”ge ett pris till en person som inte ens har verkat inom den diciplinen.”
   
  Nu är du väl ändå ute och cyklar på tunn is. Hansen har en mycket lång publikationslista i ämnet.
   
  Pehr #44 Visst du bara förmedlade, men du valde alldeles själv *vad* du skulle förmedla vilket blev ett osakligt påhopp på James Hansen med krav på att han inte skulle få fortsätta.
   
  Låt mig förmedla ett annat citat av Gray ”Gore believed in global warming almost as much as Hitler believed there was something wrong with the Jews.” Du som ser dig som expert på ad hominems, vad tycker du om det citatet? Eller när han nu var inne på felaktiga förutsägelser hävdade han 2006 ”But this warming trend is not going to keep on going. My belief is that three, four years from now, the globe will start to cool again, as it did from the middle ’40s to the middle ’70s.”
  http://www.denverpost.com/harsanyi/ci_3899807

 49. V

  Lena Krantz 41
  ”Vad kan man jämföra det med? Att en biolog får ett pris inom fysik”
  ja så får det inte gå till. jag har också hört talas om engymnasielärare och anställd vid ett statligt verk(patentfrågor höll han visst på med) som fick nån sorts stort fysikpris också….

 50. Gunbo #47,
  Detta var väl inte mycket till politiskt ställningstagande.  Han visar ju bara att han inte tror på effekten av en reduktion av koldioxidgaser och hoppas att den ekonomiska krisen skall förhindra onödiga åtgärder. En åsikt som alltså är grundad i hans uppfattning om vad vetenskapen säger, inte en politisk värdering.
  Sedan är det ju en poäng att han är så framstående orkanexpert med tanke på att James Hansens bok har titeln Storms of my grandchildren.  

 51. Thomas #48,
  Hur tänker du egentligen? Krav på att Hansen inte skulle få fortsätta? Vad är det för goja?
  Fattar du inte att vad Gray menar är att andra forskare borde ha kritiserat Hansen mera i sina vetenskaplgia publikationer? Det är så den vetenskapliga diskussionen reglerar inriktningen i forskningsarbetet inom ett visst vetenskapsomräde.   

 52. Thomas #48,
  Att du fäster dig vid ad hominem och gärna förmedlar sådant har jag förstått sedan länge. Men du smutskastar ju både Al Gore och Bill Gray på detta sätt.
  För övrigt så kanske Gray får rätt i att det blir en avtagande temperatur i stort sett enligt hans förutsägelse. Det är ju inte bara han som menar att detta kan ske genom att kylande naturliga variationer kanske upp till flera decennier skulle kunna övertrumfa  den långsamma uppvärmningen av växthusgaser i bakgrunden.  

 53. Gunbo

  Pehr B #50,
   ”Han visar ju bara att han inte tror på effekten av en reduktion av koldioxidgaser och hoppas att den ekonomiska krisen skall förhindra onödiga åtgärder.”
  Menar du att det inte är ett politiskt ställningstagande? Om någon som tror på effekten av en reduktion av växthusgaser vill ta till åtgärder för att minska dem visar på ett politiskt ställningstagande är väl William Grays ställningstagande lika mycket politiskt. Alla ev. åtgärder eller icke-åtgärder är väl politiska – eller?
      
     
    

 54. Gunbo #53,
  Jag skulle kalla det för klimatpolitiskt ställningstagande baserat på en grundad vetenskaplig uppfattning. 
  Jag trodde du med politiskt ställningstagande menade att det var grundat på övertygelsen om en viss politisk ideologi, såsom konservatism.

 55. Gunbo, är du i kålsuparteoritagen igen? För femtielfte gången?
  Om någon vill använda en massa politik för sina egna syften. Och någon annan inte tycker det är en bra idé, då är båda lika mycket delaktiga i att politisera frågan?
  Mycket svårt att få något sammanhang i dina skriverier: Att inte pusha för dyra verkningslösa symbolåtgärder som inte kan ha en mätbar effekt (ens om alarmisterna har helt rätt) vore väl just att ’avpolitisera frågan’. Speciellt om man själv skulle ägna sig åt meningsfull verksamhet istället, tom skapa värden nyttiga för andra också.
  Men du tycks likt en sann aktivist mena att ’avpolitisera’ borde betyda att aktivisterna inte blir ifrågasatta, kritiserade eller försöka förhindra deras politiska ambitioner.
  Jag kan inte begripa hur någon kan mena att ifall en sida vill använda statens tvångsmakt till en herrans massa saker (agendor som den tycker vore
  gynsamma’ på ett eller annat vis) så är de som förordar mer restritiv maktanvändning  och -befogenheter, mer fiskal återhållsamhet de som är lika mycket delaktiga i ’politiseringen’ .. 
  Det argumentet är helt obegripligt för någon utomstående 
  Den närmaste analogin jag kan komma på är extremvänstern som anser en sänkt beskattning egentligen är en utbetalning till dem som drabbas av ngt lägre avbränning, och tom hävdar att de då subventioneras.
  Tyvärr är sådana ’argument’ inte sällsynta från grönvänstern. Tex när de hävdar att fossilindustrin är massivt subventionerad av staten. Men det blir ju inte mer rätt bara för att många hävdar (kanske tom tror?) det? Eller om de upprepar det som slagord …  

 56. V – Har dy varit och läst på Uppsalainitiativet? Jag tror du skulle gilla deras sätt att resonera, deras argument för varför sånt de vill tro på också måste stämma. De har även ett ganska långt utvecklat tema där de hypotetiserar över alla dem som inte delar deras tro, eller accepterar de auktoriteter de pekar på.
  Om du inte har läst där förut, tror jag att du kan hitta mycket mer du gillar där ..
  🙂

 57. Hittade nyss följande nätverk/hemsida:
  http://www.radikaliseraklimatpolitiken.nu/
  Jag undrar om det vore att politisera frågan (enligt Gunbo) ifall man företräder ståndpunkten att det nog vore bättre att ’inte radikalisera klimatpolitiken’ och tom anför det i polemik mot detta ’nätverk’.
  Visst, man kan skratta åt alla aktivister och deras upprop och allt de skulle vilja. Men där finns trots allt en hel del upphöjda ’samhällsdebattörer’ som skrivit under uppropet.
  Och som sagt, där finns vissa som menar att det vore ’att politisera frågan’ ifall man inte lät dem hålla på oemotsagt och uppnå iaf delar av deras ambitioner.

 58. Pelle L

  Jonas N #57
   
  Vi kan kanske ha olika definitioner av vad ”politisera” kan betyda,
  men vad en lobbygrupp med en psykolog i spetsen har för syfte i klimatpolitiken är i alla fall för mig rätt uppenbart.
   
  Gunbo, är du medlem i ”radikaliseraklimatpolitiken.nu/”?
   
  Om inte: Bra beslut, stay away!

 59. Skumma psykologer med klimatfrågor,vad vill man antyda med det.
  Svaret blir nog ganska uppenbart,när de hänvisar till enig forskar
  kår med klimatet som enbart antropogen,vägen tillbaka med ro-
  mantiken av ett hållbart samhälle.
  ALI.K.

 60. Thomas

  Pehr #52 ”För övrigt så kanske Gray får rätt i att det blir en avtagande temperatur i stort sett enligt hans förutsägelse.”
   
  Bortsett då från att denna avkylning redan borde ha börjat enligt denna förutsägelse, men det är visst inte så noga med hur korrekta sådana är om det är personer du gillar som Gray eller Curry.

 61. Gunbo

  Pelle L #58,
  ”Gunbo, är du medlem i ”radikaliseraklimatpolitiken.nu/”?”
  Nej, jag vet inte ens vad det är. Jag är inte medlem i någonting överhuvudtaget. 
     
    

 62. Christopher E

  Thomas #48
  ”Nu är du väl ändå ute och cyklar på tunn is. Hansen har en mycket lång publikationslista i ämnet.”
  I meteorologi? Verkligen?
  http://pubs.giss.nasa.gov/authors/jhansen.html
  Jag hittar inte ett enda arbete i meteorologi. I början skrev han om astrofysik, och någon gång vid 1980 svänger det mot diverse forcings på jordens värmebalans med enstaka inhopp på havsnivå och glaciäris.
  Att påverkan på värmebalansen i slutänden har påverkan på det dagliga vädret gör det inte till meteorologi.
  Är det inte din is som är tunnare än den på Arktis är…? 🙂
  Inte för att saken är viktig. Sådana här pris har liksom Nobelpris devalverats till att handla mest om politisk korrekthet och ideologi på modet.           

 63. Olaus Petri

  Thomas, #52.
   
  Där ser man hur lätta det är att förutse klimatet, hiatus i minne. 🙂

 64. Thomas

  Christopher #62 Du tycks ha en extremt smal syn på vad meteorologi är för något. Det handlar inte bara om att göra väderprognoser. Eftersom bakgrunden var att Hansen ansågs ovärdig ett pris från AMS kan vi se hur de definierar sig själva:
  ”The American Meteorological Society promotes the development and dissemination of information and education on the atmospheric and related oceanic and hydrologic sciences and the advancement of their professional applications.”

 65. Pelle L
  Jag tycker nog att ord skall betyda vad de verkligen betyder, inte motsatsen. Det är ett väldigt enkelt sätt att avslöja aktivism och aktivister (inte nyfikenhet på verkligheten) genom att notera att de för sin agenda är beredda totalt förvrida ordens innebörd. Vi ser det hela tiden i politiken, där diverse laddade ord får helt nya och andra innebörder, inte sällan raka motsatsen.
  Och motivet där är förstås detsamma. Att påverka debatten och vrida den bort från sakfrågorna, i syfte styra de mest lättpåverkades tankar och ffa känslor, samt att få bort dessa från de verkliga och mer relevanta sakfrågorna. Alltså även för att försvåra  debatten för andra sidan. Av den anledningen tycker jag att (lyssna på) politisk debatt (med politiker) närmast är självplågeri och en övning i att hålla tillbaks kväljningarna ..
  Tyvärr finns där förstås också stora skaror som just svalt ordförvräningarna och upprepar dem som om de vore slagträn i diskussionen. De har normalt inte tänkt igenom sina ställningstaganden, agerar mer utifrån känslosvall, har sällan ngt att tillföra och demm är det mest synd om.
  Men allt detta, som (tyvärr) hör till politikens centrala ’spelregler’ och som gör den så dålig så ofta, allt detta menar jag att vi ser i nästan lika stor utsträckning när det gäller debatten om och kring klimatet. Och då både på den (som iaf borde vara) strikt vetenskapliga arenan, kring den forskningen och vetenskapen och förstås den vidare debatten som rör politik och allmänhet:
  Orden som används som ’argument’ har ofta givits helt nya och andra (missvisande) innebörder. För att påverka de som navigerar med känslor snarare än rationella överväganden och att jämföra olika alternativ obejktivt.
  Så nej, att låta ena sidan få driva sina (aktivistiska, närmast besatta) politiska agendor och önskningar oemotsagd, går inte att kalla ’avpolitisera’ oavsett hur mycket man hejar på den egna sidans aktivism. Det är och förblir nonsensordlekar. Någon formulerade det tänket bra ovan:
  ”Alla ev. åtgärder eller icke-åtgärder är väl politiska”

 66. Pehr Björnbom

  Thomas #60,
   
  Om man testar hypotesen att det skett ett klimatskifte 2001/2002 som leder till avkylning så kan man få en negativ linjär trend enligt Wood for Trees:
  http://www.woodfortrees.org/plot/wti/plot/wti/from:2002/trend
   
  Problemet är naturligtvis att med en så kort tidsperiod man inte kan få några signifikanta trender så detta bevisar alltså inte att vi har fått en avkylningstrend. Men det bevisar inte heller motsatsen.
   
  Vi kan ändå mindre säga något om hur den långsiktiga temperaturtrenden är från år 2006 och framåt. Förmodligen först om minst ett decennium om ens det kan vi konstatera om Gray har fått rätt eller inte med sin förutsägelse.
   

 67. Tålis

  En för mig okänd organisation har ”räknat ut”: ”More than 100 million people will die and global economic growth will be cut by 3.2 percent of gross domestic product (GDP) by 2030 if the world fails to tackle climate change, a report commissioned by 20 governments said on Wednesday.”
   
  Originalrapporten (som jag inte läst ännu) står att finna här: http://daraint.org/wp-content/uploads/2012/09/CVM2-Low.pdf
   
  Somliga har svårt med skillnad på kostnad/skada och intäkt/nytta. Har de räknat på alternativet strunta i skiten? Varmare klimat torde ekonomiskt vara bättre, oavsett orsak. Har de räknat med ”kostnaden” eller skillnaden för alternativet; att minska/sluta använda fossila bränslen?
   
  Hur som helst torde kostnaden bli gigantiskt för att låta bli fossila bränslen. Inte minst för den enorma ökningen av tvång och repression…

 68. Gunnar Strandell

  Thomas #60
  ”Bortsett då från att denna avkylning redan borde ha börjat enligt denna förutsägelse, men det är visst inte så noga med hur korrekta sådana är om det är personer du gillar som Gray eller Curry.”
  Det låg en dm snö i Kiruna i morse och Jannicke sade i Rapport att det kommer mera…
  Möjligen ser vi en ”Thomas effekt” på vädret att lägga till ”Gore effekten”. Jag frågar mig om det finns en återkoppling. 😉