Kraftindustrins fotfäste

Figur
Sedan flera decennier får jag tidningen “SvenskEnergi” från branschföreningen med samma namn. Det är en sammanslutning av  169 medlemskoncerner och cirka 380 företag, som vill åstadkomma goda förutsättningar för sina medlemmar. Man säger också att det är viktigt att regelverken gör det enkelt och bra för dagens och morgondagens elkunder.
Vid läsningen av denna tidning har det slagit mig hur den förment vetenskapligt grundade klimatpolitiken sätter munkavle på det som borde vara en öppen sakdiskussion. Man kritiserar endast de skadliga praktiska och ekonomiska konsekvenserna av av den CO2-jagande politiken. Det gäller f ö många andra än kraftindustrin – att vid AGW-hypotesen gör man halt. Till stora delar kan jag förstå denna försiktighet. Påståenden om koldioxidens skadlighet framföres med en blandning av akademisk och moraliserande överhöghet, och ifrågasättes praktiskt taget aldrig i våra medier. Vi TCS’re känner till med vilken förtrytelse eller nedlåtenhet även helt sakliga invändningar mot bristerna i AGW-hypotesen bemöts i offentligheten.
Icke desto mindre tycker jag att kraftindustrins pliktskyldiga trosbekännelser till “förnybar”, ”uthållig” och “klimatsmart” mumlas fram onödigt ofta. I den senaste utgåvan av “SvenskEnergi” åskådliggöres kluvenheten i en artikel “Kemiindustrin varnar:   …” (länk) Artikeln är ett reportage från ett frukostseminarium i Linköping. Där varnades tydligen för konsekvenserna av EU’s politik på energi- och klimatområdet. Huvudtemat är att skiffergas ger andra länder starkt ökande konkurrenskraft. “Om inte EU går i takt med övriga världen får den europeiska industrin problem.”  Mikael Möller näringspolitisk chef på Plast- och Kemiföretagen sade bl a “Övriga världen får allt lägre energipriser – våra stiger”.  Kjell Jansson, Svensk Energis vd, hävdade att EU subventionerar ihjäl energipolitiken.  Kunderna i Västtyskland får snart betala 60 öre/kWh bara i stöd. “De stora baskraftverken i Tyskland kan inte köras fullt ut då det blåser och solen skiner med förödande effekter på lönsamheten.” Han ansåg att alla stödsystem måste avskaffas.
Så långt kan alltså svenska näringslivsrepresentanter gå i kritik mot vår politik. Motiveringen “Om vi är duktiga kan vi fortsätta omsätta energin i produkter  som vi säljer ut i världen.  Det är bästa sättet att göra klimatet en tjänst--”  är sedan en bugning åt AGW och en hypotetisk global klimatpolitik. Det är en kalldusch – och absolut inte den första. Det har framgått plågsamt ofta hur instämmande företagsrepresentanter är när det talas om CO2’s skadlighet. Man kan undra är om det beror på att näringslivets ledare verkligen är övertygade om AGW-hypotesens riktighet, eller om det endast är en önskan att inte stöta sig med opinionen och den politiska och mediala överheten.  Just energisektorn har länge fått leva i ett korsdrag av krav på ekonomi, politiska önskemål och gröna förhoppningar om förnyelsebar energi.
Under kärnkraftdebattens dagar på 70-talet, fanns det ett kärnkraftens självförsvar, som vilade på den egna sakkunskapen. I klimatdebatten finns inte denna sakkunskap inom kraftbranschen. Kan det vara därför man givit walk-over istället för att ifrågasätta? Eller har man  litat på ett “grönt förnuft” skall göra att WWF, SNF, Greenpeace m fl accepterar vatten- och kärnkraft just för att de är “fossilfria”?  En sådan from förhoppning är  en tydlig linje inom organisationen “Miljövänner för kärnkraft”.  Nu finner vi efter ett decennium av NGO-styrd politik, att vi alla skall vara med och subventionera vind- och solkraft via certifikat och skattemedel. Och enligt citatet ovan tvingas de stora producenterna i Tyskland dessutom avstå från lönsam produktion för att ge plats åt icke lönsam. Ingemars inlägg för någon vecka sedan (länk ) skulle kunna tyda på att man centralt inom EU börjar inse det ohållbara i den politik man sagt sig vilja föra. I de svenska länkar Ingemar gav fanns egentligen inte några tecken på en sådan omprövning, ens hos Ivar Arpi, när det gäller den vetenskapliga bakgrunden.
Här på TCS har det många gånger sagts att klimatdebatten i realiteten är en politisk diskussion. Jag håller med om att vetenskapen politiserats. Paradoxalt nog måste just därför den felnavigerande klimatvetenskapen först återföras till normala krav på verifierbarhet, och klimatforskare måste ta avstånd från överdrifter som görs med vetenskapliga anspråk. Så länge media och politiker sitter fast i Tällbergska föreställningar om klimatforskningens koncensus, ökande extremväder, katastrofal isavsmältning, och d:o stigande havsnivåer, så finns inte tillräckligt fotfäste för en förnuftig politik. Utan att spricka av självgodhet bör vi på TCS inse att så länge våra media sviker sin informationsuppgift på klimatområdet, så har vi en viktig uppgift.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Jonsson

  Gomorgon C-G
  Tack för gårdagens inringning. Första meningen i dagens inlägg skriver decennier år ? Menar du år eller decennier?
   

 2. Peter Stilbs

  Tack, CG – jag tror att en del av förklaringarna är att man a) på något sätt lyckats bunta ihop normal miljövård och miljöhänsyn med ”utsläpp” av koldioxid till ett paket – och den som inte köper hela paketet blir hånad och misstänkliggjord – av b) en otrolig massa människor vars jobb står och faller med ”klimathotet” och c) de som lyckas sno åt sig allehanda stödbidrag eller vinster på ”grön energi” eller liknande. Sen har vi också dem som man brukar klassificera som ”klimatreligiösa”.

 3. Lars Jonsson

  Peter, Just så är det. Ingen vill bli anklagad för tt vara oetisk och inte ta sitt moraliska miljöansvar. De AGW-religiösa har lyckats få debatten dithän, att de som har en avvikande åsikt har en tvivelaktig moral, och utmålas som de ansvarslösa, uppköpta av dubiösa företagsintressen etc etc.
   

 4. Thomas P

  ”Här på TCS har det många gånger sagts att klimatdebatten i realiteten är en politisk diskussion.”
  Det stämmer utan tvivel för er på TCS.

 5. Peter Stilbs

  Thomas P – men DU själv är ju en tongivande del av TCS ???  😉 

 6. Lasse

  Thomas P-Är det en programförklaring från dig?
  Just nu på radion-solceller från EU konkurreras ut av kinatillverkade-Vissa länder vill ha strafftullar som kan fördyra dem med 40%. Samma länder som stöttar installationer med bidrag?
  Jag kan dock stötta elproduktion från flödande källor oavsett om det är CO2 eller oljans ändlighet som är motivet. Kanske kan vi se det som ett bidrag till andra länders elproduktion-där de flödande källorna ersätter dieselaggregat! Men då vill jag se cellerna placerade där solen flödar när elen behövs! Inte här!

 7. Bra beskrivning C-G
  Energisektorns representanter har gett walk over vad gäller tolkningsföreträde och det är djefligt klent tycker jag. Och anhängarna av CAGW kör fula tricks genom att bunta ihop klimat och miljö.
  ”Saltsjöbads-anda” istället för ”konstruktiv konflikt”

 8. OT.
  Sista(?) chansen idag att komma med ett bidrag.
  http://www.indiegogo.com/projects/50-to-1-project-the-true-cost-of-action-on-climate-change

 9. Sören G

  Thomas P 2013/05/28 kl. 07:45 Vilken politik styrs TCS av?

 10. Håkan R

  Det är tragiskt att det skall krävas en ekonomisk kris i EU där miljontals människor mister arbete och bostad, där de politiska och sociala systemen krackelerar för att tvångsvägen avbryta en vansinnig och destruktiv klimat och energipolitik.
  Inte för att förnuftet segrat utan för att pengarna tagit slut och politiker runt om i Europa börjar inse att de kommer att bli straffade av väljarna. 
  Den gröna läran har snart nått sitt bortre ändläge där det knappt behövs någon energi, då höga energipriser tvingat bort företagen och allt fler elkonsumenter inte längre kan betala.
  Tidigare lönsam osubventionerad energiproduktion börjar bli olönsam, stabil baskraft slås ut när all elproduktion tvingas anpassa sig till solen, vinden och subventionerna.
  Att våra politiker fortfarande står i riksdagen och polerar sina gröna medaljer och skriker om sol och vind och kommande klimatkatastrofer är för mig en gåta,  ser de inte att katastrofen redan står för dörren, att vi har mindre än  tio år på oss att agera om vi fortfarande vill ha ett stabilt elsystem och en bärkraftig industri. 

 11. Orm

  Uppfriskande inlägg om kärnkraften av Janne Wallenius, professor i reaktorfysik KTH:
  http://debatt.svt.se/2013/05/28/obefogad-radsla-svartmalar-karnkraften-2/
   

 12. Lars

  Kraftindustrin har hittils tjänat på att vindkraften mm höjer priserna och intäckternapå vatten och kärnkraftselen som är den helt dominerande delen av produktionen .

 13. OR

  Lasse 08:42
   
  Om solpaneler blir lönsamma i Sverige då de kostar <1000:-/kvm, utan subventioner, kunde man tänka sig en deal: slopa alla subventioner och acceptera det låga priset från Kina. 
   
  Men det verkar som om det låga priset varken innehåller någon ny produktionsteknik eller någon ny teknologi, utan bara överkapacitet i Kinas produktionsplanering. Vad innebär det då att europeiska producenter slås ut, och amerikanska klarar sig med tullar? Ny teknologi kommer att komma från USA kan man tänka. 

 14. Thomas P 2013/05/28 kl. 07:45
  Tyvärr är det nog inte hela bilden, nej. Om folk kunde hålla sig på sina platser och ”mind their own business” så hade inte det hypotetiska ”hotet” från ”klimatet” fått sådana absurda proportioner och infiltrerat varje vrå i allas liv. I dagsläget, för den generella publiken, är klimatdebatten psykosocial. Den borde vara vetenskaplig, punkt slut.
  Exempel på absurditeter är intresseområden hos famösa Greenpeace, som påstår sig tänka på miljön. De vill införa åtgärder som skapar onaturliga miljöförutsättningar för alla livsformer på lång sikt:
  http://www.thegreenitreview.com/2010/02/greenpeace-looks-to-ict-companies-to.html
  Är det en vetenskaplig eller politisk debatt? Jag skulle vilja påstå att i Greenpeace´fall är vi inne på grava mentala störningar.

 15. Helge

  Det blir lätt polarisation  klimatfrågan. Antingen är man en ”förnekare” eller så är man för precis alla åtgärder i en enda riktning. Jag hade gärna sett en mer nyanserad debatt. Vissa delar av de sk ”klimatåtgärderna” är jag definitivt för, som energieffektiviseringar, satsa på kärnkraft av gen IV osv, men är totalt främmande för alarmismen, lögnerna och de sk gröna satsningarna ska subventioneras med 10000-tals miljarder. Åtgärder som dessutom inte gör någon skillnad även om man tror på alarmismens teser. Nej fram för en mer nyanserad debatt, de enda som skulle förlora på det är just alarmisterna personligen.

 16. Lasse

  Just nu sitter en buss fast i Klaratunneln och stoppar alla trafik.
  Tydligare än så kan inte skadan av vår politik där vi försöker anpassa oss till en rörelse som tvingar fram lösningar som inte är positiva eller beprövade.
  Bussen drivs med gas förvarad på taket-risken för katastrof är uppenbar-nu!
  Kanske syns trafikproblemen från Rosenbad-men tror ni de kan dra nån slutsats om detta?

 17. pekke

  Lasse
  En gasexplosion kan gå illa vilket även gäller etanol/metanol och bensin, diesel verkar säkrare.
  En tankbil med gas som exploderar i Kina.
  http://www.youtube.com/watch?v=tLGM_2l0zok
   
  En insändare i LT som tycker att vi skall lägga ner kärnkraften och avindustrialisera landet.
  http://ltz.se/asikter/ordetfritt/1.5920021-sakert-inte-helt-sakert
   

 18. Peter Stilbs

  Både Australien och Belgien har belagt solpaneler med skatt – åtminstone Belgien motiverade det med deras komplicerande av kraftnäten och reglerkraft, som de ju inte hittills betalt för…

 19. Håkan Bergman

  OR 09:13
  Finns inte en chans att priset går under 1000:- per m2, dom ska monteras också, oftast uppe på ett tak,det blir inte billigt.

 20. Lars Jonsson, nr 1

  Tack för påpekandet, ”år” skall bort.

 21. Thomas kl 07:45

  Tvärtom tycker jag att TCS är ett av de få ställen man kan läsa om detaljer i de klimatvetenskapliga utsagorna. Har du sett t ex ”klimatkänslighetet” ordentligt förklarad i en svensk dagstidning?

  Möjligtvis också UI – men de har en större andel personkritik.

   

 22. Olav Gjelten

  Hej Helge! Du efterlyser en mer nyanserad debatt i klimatfrågan. Det kommer du nog inte att få uppleva på väldigt länge än. Politikerna, i stort sett allt från regeringspartierna, socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet intar en total fundamentalistisk ställning i just klimatfrågan. INGEN får ifrågasätta någonting i den nya totalitära klimatreligionen. Radio, teve och tidningar i Sverige uppträder i klimatfrågan precis som Pravda gjorde i politiska frågor: de låter nästan enbart makten komma till tals. Det investeras enormt många miljarder som bygger på att klimatalarmismen är den hela och fulla sanningen. Det finns inget utrymme för en sakligare debatt, som du förstår, UTAN att stora delar av makteliten totalt kommer att tappa ansiktet. Först när klimattalibanerna inom politiken och media går i pension tror jag det finns någon förhoppning.

 23. CG-R det hedrar dig att du kallar denna sajt för TCS … det tycker jag är dess ’rätta namn’
   
  😉
   
  Thomas … du brukar ju springa och gömma dig illa kvickt i diskussioner som rör fysiken. Enda undantaget är när du verkligen tror dig ha identifierat en felaktighet … (och de tillfällen är också enda gången du bidrar med ngt verkligt positivt). Som påpekats många ggr är det allt längre mellan gångerna …

 24. Stickan no1

  Kvadratmeterpriset på solceller är väl ointressant. Det är väl pris/prestanda som är viktigt.
  Priserna för panel som i Sverige klarar av att ge 200 kWh/år  är idag nere på 1600-2000 kr. Och prisfallet verkar fortsätta med ny tillverkningsteknik som introduceras. Även tillbehören faller i pris. Livslängd på de solceller som finns ute visar sig vara  mer än 20 år.
  Att priset sjunker beror i hög grad på att subventioneringarna försvinner i land efter land.
  Det är väl helt perfekt om marknadskrafterna och teknisk utveckling ger konsumenterna alternativ till köpt el utan subventioner.  I länder med mer sol och till och med högre konsumentpris på el än hos oss är detta nu mycket populärt.
  Det blir ungefär som att odla sina tomater själv. Ingen skulle väl komma på tanken att beskatta en egen produktion?
  Peter S;
  Har du någon källa på speciell skatt på solceller i Australien och Belgien? Utöver vanlig moms.
  Den versionen jag har hört är att subventionerna har eller skall upphöra/minska.
   
   

 25. Peter Stilbs

  Stickan no12013/05/28 kl. 13:24
  Du skriver ”Peter S;
  Har du någon källa på speciell skatt på solceller i Australien och Belgien? Utöver vanlig moms.Den versionen jag har hört är att subventionerna har eller skall upphöra/minska.”
  Min info kommer från notiser i Benny Peiser’s Nyhetsbrev -Australien här http://www.thegwpf.org/green-subsidy-chasers-face-solar-tax/  och Belgien här  http://www.tax-news.com/news/Belgium_Mulls_Solar_Panel_Tax____60790.html
   

 26. Lasse

  Olav Gjelten  Alla politiker utom en lite modig hjältinna från ett marginaliserat parti -Ebba Busch (KD) samt en vaken man från partiet som är paria (SD)
  Men i takt med att alarmen förhoppningsvis avtar så lär fler följa efter. Jag tycker redan det börjar kännas lättare läsa tidningar och se på TV utan att se rena lögner och överdrifter.
  Vokabulären sitter dock djupt inrotad.
  Tänk tanken att bussen som orsakade trafikkaos hade varit ett högt vattenstånd i Mälaren i stället! Nu var det i stället den ”goda sidan” som satt fast!

 27. Stickan no1

  Peter S;
  Det är väl detta det handlar om
  ”AUSTRALIA’S one million rooftop solar households could be forced to pay new fixed charges to help recover billions of dollars in taxpayer subsidies and make electricity prices fairer for all consumers.”
  ”A national meeting of electricity executives in Sydney this week discussed a potential “death spiral” for the industry as high electricity prices force more people off the grid, increasing costs further for those who remained.”
  från din första länk. dvs bidragen måste betalas och när det skevat iväg blir det fel. Men solel utan bidrag?
  Jag har svårt att tycka synd om elproducenterna om de får lite mer konkurrens. Säger bara vattenfall.
  Och från din andra länk är det väl samma fråga som i Sverige, hur näten skall finansieras.
  ”Walloon energy regulator CWaPE recently recommended that a levy of EUR55 per kWc be introduced by way of a contribution to network costs. CWaPE did, however, also propose that an exemption be accorded for installations with an output of below three kWc.”
  i Sverige finns den debatten redan
  http://www.svd.se/naringsliv/branscher/energi-och-ravaror/elbolagen-vill-hoja-avgifterna-med-tiotals-miljarder_8030120.svd
  ”Elnätsbolagen är vinstmaximerande företag som naturligtvis gör allt de kan för att tjäna mer pengar”
  Personligen hoppas jag någon gång kunna dra nätpluggen helt och ha helt egen elproduktion enkom för glädjen att slippa betala till dessa elbolag, elnätsbolag och energiskatter som är upptrissade på grund av CO2 hotet.

 28. ThomasJ

  Det ÄR fullständigt ’out-of-this-world’ att Svenskt Näringsliv & övriga näringslivsorganisationer fortsatt sitter still i den, för deras medlemmar, letala ’AGW-båten’ – ja, de t.o.m. har ’experter’ anställda/engagerade som får betalt för att slipa giljotinns egg ytterligare. Fullständigt vansinne!
  Var det inte Stalin som sa [nåt i stil med] att vi ska hänga kapitalisterna med deras egentillverkade rep…?
  Go figure!
   
  Mvh/TJ

 29. ThomasJ

  Ett studiebesök vore på plats för alla dessa s.k. ’experter’ inom Norra EUSSRs energisektor – resan är inte så lång…:
   
  http://www.world-nuclear-news.org/NP-Key_role_for_nuclear_in_Finnish_energy_policy-2305134.html
   
  Hyvää suomi pojkka! (Finska är inte mitt gebiet…  😉  )
   
  Mvh/TJ

 30. Björn

  Man inbillar sig att det skulle vara ingenjörstätt på Svensk energi, men det förefaller inte vara så. Ingenjörer brukar vara pragmatiska och som ser verkligheten i vitögat. Går man in på deras hemsida så finns som vanligt detta flum med: Vi bygger det hållbara samhället. Går man in på en av menyerna, Kompetens och vad finner man där? Jo åtta namngivna kvinnor och en man. Då kan man förstå åt vilket håll Svensk Energi drar i klimatfrågan. Jag skulle definitivt inte vilja vara medlem i den organisationen.

 31. Ingemar Nordin

  ThomasJ 2013/05/28 kl. 15:13

  Jo, vi har ett näringsliv, inklusive den förr i världen så orädda tankesmedjan Timbro, som bara hukar sig och inte vågar släppa fram debatten. Det är verkligen ryggradslöst så det förslår!

  Fråga: Varför vill man inte sätta sig in i frågan och ta reda på mer om hur den vetenskapliga diskussionen går? Och varför vill man inte kolla upp de forskningscentra, organisationer och företag som alldeles uppenbart klår både dem och oss andra på massor med pengar? Är det brukligt bland affärsmän att man låter lura sig av förste bäste ormoljeförsäljare?

 32. Håkan R

  => Ingemar
   
  Timbro vågade i alla fall tala klarspråk om vindkraften i rapporten Svensk vindkraft – 215 miljarder senare.
   
  http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/9175668499.pdf

 33. ThomasJ

  Ingemar Nordin 2013/05/28 kl. 17:26
   
  Nä, inte är det ’brukligt’ bland [seriösa!] affärsmän att köpa ormolja… Åtminstone är det mina erfarenheter båda nationella som internationella, även om där finns undantag… 😉 
   
  Satt i styrelsen för en småföretagarorganisation (~ 30.000 medlemmar då) medlemsföretagen; 1 – 20 anställda, ett mindre antal med fler, genomgående hade de alla mer än ’fullt upp’ med att hinna med allt i bolagen per de 24 timmarna… och således lite tid över för ’annat’. Nu håller emellertid förutsättningarna för företagande, i synnerhet små dito, på att bli allt mer krångligt och inte minst dyrt pga stigande el-priser, samtidigt som dessa ’core-people’ erfar hur eliter inom politokratin dels tjänar ohemula mängder pengar och, dels, i princip kan (% gör) ’utföra’ vilka vansinnen som helst utan att ansvarsställas (t.ex. Vattenfall, Tillväxtverket, Telia, osv.). Moralen dras ner i morastet och det ger vid handen, att där kommer alltfler ormoljeförsäljare på marknaden, spiralen drivs per ngn ’osynlig automatik’ allt djupare nedåt… It has to get worse, before it can get better!
   
  Svenskt näringsliv (företag) utgörs till dryga 90% av företag med upp till 10 personer därutöver finns knappast ett s.k. ’Mittelstand’ (som är en fundamental faktor i Tyskland) att tala om, samt ’ovanpå’ detta ett relativt fåtal storföretag. Basindustrin sysselsätter direkt ~ 600.000 människor (inkl. underlev.) och står för ~ 60% av landets netto-export-intäkter. Samtliga är avgörande beroende på tillgång billig & säker [el-]energi… Detta plus en radda andra faktorer ger en skrämmande bild av framtiden… Och, naturligtvis, ger det hela ÄN större anledning för [främst] Svenskt Näringsliv att sätta ner foten/fötterna rejält för att få tvärstopp på nuvarande vansinnen!
   
  Arma Land!
   
  Mvh/TJ
   
   

 34. ThomasJ

  Håkan R 2013/05/28 kl. 17:54
   
  Helt korrekt – mkt intrerssant rapport. Men hur effektivt tog inte MSM etCons ’ner’ den till anonym-status? Och inte ph**n ska ngn tro att ngn inom ’besluteriet’ tog minsta notis om den, än mindre intryck av innehållet (måhända av ngn enstaka som undantag).
   
  Det tog ju fasiken mer än tre veckor innan ngt inom ’public service’ (sicket hån!) ens nämnde existensen av Climate Gate I… Jeez…!   👿 
   
  Mvh/TJ

 35. Röda Stjärnan

  215 Miljarder SEK på oklar / tveksam effekt för klimatet???
  Det är svindlande vilka pålagor som svenska ”pöbeln” som politikerna verkar anse att vanligt folk är får utstå.Hur kan man gå på sådant lurendrejeri av svindlande storlek?
  Bedrövligt. Lägg ner alla subventioner till vindkraften via elcertifikat omedelbart!
  Att vi kan vara så flata och acceptera att vi blir så skinnade och lurade av detta klimatskojeri!

 36. Jan

  Som vanligt när man månar om sig själv gäller ”if you can’t beat them join them”.

 37. Peter F

  OT. I Ammarnäsfjällen sägs det att våren är 3 veckor tidigare än ifjol, löven fullt utslagna i fjällbjörken och öringen vakar,,,Gud ske pris för föränderlig väderlek. Nästa vecka åker jag och fiskar. Flugfiske inte ispimpel.

 38. Jamen…Peter…snösmältning,högvatten,och tokström. Det skall mer till än att löven slår ut…blya ned flugan och kör längs botten 🙂

 39. Peter F

  Hans H
  Jag sysslar med flugfiske, inte med blindfiske. Ska till Juktån och där kan torrfluga ge underbart fiske tidigt.  Ifjol åkte vi hem samma vecka efter översvämning, snödrivor och kyla = föränderlig väderlek mao. Räknar med att fota fjällviol och pilgrimsfalk.
   

 40. Carl-Axel

  Roligast idag är att Greenpeace annonser poppar upp på Theclimatescam.
  Dom måste vara sponsrade av oljepengar…
   
   

 41. Stickan no1

  Kul artikel apropå snö och is
  http://www.di.se/artiklar/2013/5/28/vacks-till-liv-efter-fyra-sekler/
  ”Växter som har varit infrusna i en glaciär i Kanada sedan 1500-talet, har vaknat till liv igen. Växterna, olika typer av mossor, har blottlagts när glaciären, Teardrop Glacier, krympt de senaste åren.”
  ”Analyserna, som bygger på kol 14-metoden, visar att mossorna varit infrysta i mellan 400 och 600 år, det vill säga sedan början av den så kallade Lilla istiden, den hårda köldperiod som varade från slutet av medeltiden till mitten av 1800-talet.”
   
   

 42. Stickan no1

  Och se hur SVT vinklar samma nyhet:
  http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/smaltande-glaciarer-blottlagger-vaxter-fran-lilla-istiden
  ”Men nu när glaciärtungorna drar sig tillbaka i allt högre takt, blottläggs marken inunder.

  I Kanadas arktiska områden har isen smält fortare än någonsin de senaste 10 åren. På Ellesmere Island finns alltjämt Teardrop Glacier kvar.”

  I och med ett varmare klimat kommer liknande fynd bli allt vanligare framöver, tror Svante Björck. Vilket kan vara både positivt och negativt.
  Ökad biodiversitet ser jag alltid som något positivt. Smältande isar är så klart mindre roligt.”

 43. Lejeune

  OT: I Tyskland jäser det bland journalister som upplever sig vara malträterade av miljömyndigheten, tror ni att vi får se något liknande hos oss!?
  http://notrickszone.com/2013/05/28/german-association-of-journalists-demands-apology-from-german-ministry-of-environment-for-black-list-of-skeptics/

 44. Orm

  ThomasJ och Ingemar
   
  Vafalls, ormoljeförsäljare?? 😉
   
  Beträffande Timbro får man intrycket att dom intar en avvaktande hållning avseende klimathotsdebatten vilket kan tyckas lite väl ängsligt med tanke på vad dom står för i övrigt men mellan skål och vägg förefaller många där vara med på skeptikertåget.
  Mitt tips är att dom ”kommer ut” inom kort.
  http://us2.campaign-archive2.com/?u=7f909b0fcc123f1d590d0a2c3&id=703915a33d&e=6184c4b049

 45. Svend Ferdinandsen

  Det er en afart af Stockholmssyndromet. De har i den grad vænnet sig til styring efter reguleringer, afgifter, skatter og tilskud, så de nu sympatiserer med deres kidnappere.

 46. Svend F.
  Spot on!

 47. John Silver

  Tyska företag flyr till USA:
  http://www.thegwpf.org/high-european-energy-prices-drive-bmw-u-s/

 48. QSL

  ” … ser de inte att katastrofen redan står för dörren, att vi har mindre än  tio år på oss att agera om vi fortfarande vill ha ett stabilt elsystem och en bärkraftig industri. ”
  Jo, det gör de nog men de anser att de väger det mot den ännu större och viktigare klimat- och miljökatastrof som vårt västerländska ”resursslösande” levnads- och produktionssätt leder till.
  Västerländskt skapad industriekonomisk katastrof eller nedmontering, omställning, nedskalning ser de fram emot och anser de är ett pris värt att betala för att rädda världen från den katastrof människan så aningslöst, i sin inbillat konsekvenslösa materiella strävan, går emot i och med detta sätt att leva och producera och bedriva handel.
  I ett nötskal är det ungefär så lärjungarna i den här nya politiserade, religiösa röran tänker. Att de är fullständigt aningslösa själva varken bryr eller är de flesta medvetna om. De har ju Gud, Gaia eller naturen, miljön och djuren på sin sida, för att inte nämna den starka CentralStaten och dess tillrättalagda dekret om hur allting skall fungera. Dess makt kommer ju nästintill från Gud kan man förledas att tro ibland. Och alla andra som kritiserar dem eller försöker föra in FÖRNUFT i frågan blir som Stilbs säger, hånade och misstänkliggjorda. Personligen ser jag det som ett intellektuellt sundhetstecken att bli hånad av religösa typer, i synnerhet när de infiltrerar politiken för att komma åt Centralmakten.

 49. Jan E M

  ThomasJ 2013/05/28 kl. 18:17
   
  Nu tycker jag att den nya bolagslagstiftningen gör det enklare att driva nya företag. Det är i år då man går över från de gamla bestämmelserna till de nya som gör att det är lite krångligt. Det som jag tycker är lite tråkigt är att det tar så lång tid att genomföra lagändringar. Var det 2008 eller 2009 som första remissrundan på förslagen var?
   
  Det som är ett problem är att de på kommunerna som granskar miljöfrågor inte alltid är insatta olika miljöriskers storlek vid företagen de skall granska. Det är ju lätt att förstå att de inte kan vara insatta i alla företags olika varierande miljöproblem.

 50. Håkan Bergman

  Värre än vi trott:
  http://www.spiegel.de/international/europe/european-commission-set-to-fight-german-energy-subsidies-a-902269.html

 51. ThomasJ

  Peter F 2013/05/28 kl. 18:51
   
  Kul med flugfiske! 🙂
  Från Ammarnäs är det inte alltför långt till Dikanäs => Matsdal där du hittar ’Lillsjön’ med nedranns bra flugfiske, öring & röding. Väldans bra för nybörjare/barn då man röjer strandkanten så det är ordentligt med plats för flugspöets ’viftande’. Till höger om bron, som man passerar, finns en rejält stor spakvatten-hölja och där har jag fått en/annan grann öring, enstaka harrar går oxo där. Tips…  😉 
   
  Mvh/TJ

 52. ThomasJ

  Orm 2013/05/28 kl. 20:13
   
  Timbro ägs/styrs välan av/från S.N., oder? Så länge det fortsätter & S.N. sitter kvar i klimathotsreligionen kommer näppeligen Timbro ut ur någonting, på effektfullt sätt, asså… De verkliga ormoljeförsäljarna återfinns (sic!) fortfarande hos S.N./Timbro. Beklämmande!
   
  Mvh/TJ

 53. ThomasJ

  Lätt OT, dock nedranns intressant läsning/info om kostnader för elproduktion:
   
  http://thebreakthrough.org/index.php/programs/energy-and-climate/cost-of-german-solar-is-four-times-finnish-nuclear/
   
  (h/t G. Littmarck)
   
  Mvh/TJ