Kostsam klimatpolitik skadar energisvultna Afrika

Afrika

För dagens inlägg har jag översatt en mycket intressant artikel skriven av Adam Houser. Den är publicerad både på Real Clear Energi och Cfact. Håll tillgodo!

”1985 försökte Michael Jackson och andra amerikanska musiker kanalisera en anda av global sammanhållning genom att släppa den förenandende låten ”We Are the World.” Syftet var ädelt, nämligen att samla in pengar för Afrika som genomgick en allvarlig hungersnöd vid den tiden.

I dag kvarstår hunger, sjukdomar och brist på elektricitet i utvecklingsländerna, särskilt Afrika söder om Sahara. Men den anda av sammanhållning som en gång uppskattades av eliten i Väst har förändrats något – och inte till det bättre. I stället för att samla världen för att hjälpa de minst lyckliga att odla mat eller bygga, kräver dagens elit så kallade ”klimatåtgärder” och ”hållbarhet” – oavsett om de afrikanska länderna håller med eller inte.

Tidigare år fick en stor del av utvecklingsländerna fribrev när det gällde att driva den trendiga politiken för förnybar energi i Väst. Detta berodde på att de var dyra och betungande för nationer med kämpande ekonomier. Nu verkar det som om detta med att få fribrev från att åka med i klimatvagnen kanske inte längre är ett alternativ.

John Kerry satte scenen för denna förändring när han talade till FN: s COP21-möte i Paris 2015 och sa: ”Om alla industriländer gick ner till nollutsläpp – kom ihåg vad jag just sa, alla industriländer gick ner till inga utsläpp – det skulle inte räcka, inte när mer än 65 procent av världens koldioxidförorening kommer från utvecklingsländerna. ”

Hans tonläge blir nu internationell politik, eftersom Världsbanken nyligen meddelade att den kommer att avsevärt minska sin finansiering av nya fossila bränsleprojekt för utvecklingsländerna, delvis på grund av ett tryck från Biden-administrationen.

På sikt kan det verka som en rättvis idé. Men även i det tekniskt avancerade USA tillhandahöll vind och sol bara mindre än 4% av Amerikas energibehov 2018 enligt Pew Research Center.

Hur kan Afrika då, med mycket mindre elektrisk infrastruktur på plats än USA, börja tillhandahålla kraft till 46,7% av Afrika söder om Sahara (enligt Världsbanken) som inte har tillgång till el?

Uppgifterna om elproduktion är inte den enda vägen för Västs hänsynslösa påtryckningar för globala klimatåtgärder. Den enighet från västerländska eliter att fokusera på klimatförändringar i Afrika istället för tillgång till grundläggande varor och tjänster saknar en nyckelaktör: unga afrikaner.

Afrikanska ungdomsundersökningen 2020 av Ichikowitz Family Foundation publicerade omfattande intervjuer och resultat från enkäter genomförda med tusentals unga afrikaner i åldrarna 18-24, och 46% sa att de för närvarande var studenter.

Specifikt behandlar undersökningen hur afrikaner känner med avseende på ekonomisk utveckling, miljöskydd, teknik och optimism för kontinentens framtid.

När man särskilt frågades vad den viktigaste frågan för Afrika för närvarande är, sa bara 2% av de tillfrågade ”klimatförändringarna.” Faktum är att klimatförändringarna rankades som 14:e av 17 svar.

Naturligtvis visar de, liksom andra i världen, en naturlig oro för miljön. Många uttryckte oro inte så mycket för den globala uppvärmningen utan för mer påtagliga miljöproblem som plaståtervinning, tillgång till vatten och bekämpning av tjuvjakt.

Uppenbarligen stod klimatförändringen inte högt på deras prioriterade lista. Så vad gjorde det?

De allra flesta svaren fokuserade på ekonomiska och statliga reformfrågor. 26% av de tillfrågade sade att arbetslöshet var deras största oro, medan 14% sa korruption, 9% sa politisk instabilitet och 9% sa de stigande levnadskostnaderna. 8% sa ekonomin och 6% sa utbildning (särskilt STEM).

På frågan vad de skulle göra med $ 100 sa 49% att de skulle investera eller starta ett företag, och av dem sa 53% att det största hindret för att starta ett företag i Afrika var tillgången till kapital.

Slutligen uttryckte respondenterna stöd för afrikanska länder som tar ansvar för sin egen roll i klimatsamtal på världsscenen. Enligt undersökningen: ”Detta strider mot vad många FN-förhandlare har argumenterat i årtionden vid FN: s klimatkonferensmöten. Sedan Kyotoprotokollet antogs var framstegen beroende av om väst skulle subventionera investeringar i förnybar energi och ren teknik för länder som för närvarande är under utveckling. ”

Så detta väcker frågan: varför är FN, Världsbanken och Biden-administrationen så fokuserade på att drastiskt förändra hur afrikanska länder skaffar sin el och bygger sin infrastruktur? Man slås av tanken att det är som om kolonimakterna fortfarande vill införa sina prioriteringar för utvecklingsländer – en form av miljöimperialism.

Naturligtvis hävdar förespråkare för att driva klimatpolitiken mot utvecklingsländer att investeringar i hållbarhet inte bara kommer att hjälpa planeten, det kommer att skapa arbetstillfällen och hjälpa de afrikanska nationerna. När allt kommer omkring talade president Bidens i sitt första tal om unionens tillstånd: ”När jag tänker klimatförändring, tänker jag jobb.”

Ändå verkar Tysklands förnybara energikällor berätta en annan historia.

Tysklands berömda Energiewende, eller ”energiövergångsinitiativ”, har stött på några allvarliga törnar. Enligt Reuters har Tyskland de högsta elräkningarna i Europa, eftersom mer än hälften av energiräkningarna ”består av skatter och avgifter, varav de flesta stöder övergången från kol, gas och kärnkraft.”

Författaren och analytikern Michael Shellenberger skrev i Forbes 2019 att Tysklands utsläppsminskningar har ”planat sedan 2009”, och att 2014 – 2019 kostade Energiewende Tyskland 36 miljarder dollar årligen.

”Allt detta väcker en fråga,” konstaterar Shellenberger, ”om förnybara energikällor inte billigt kan driva Tyskland, ett av de rikaste och mest tekniskt avancerade länderna i världen, hur skulle ett utvecklingsland som Kenya någonsin kunna förvänta sig att de skulle kunna ”hoppa över” fossila bränslen? ”

Det är verkligen en miljonkronorsfråga.”

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann Löfving-Henriksson

  Lena! Tack för att Du orkat översätta denna intressanta artikel, som än en gång bekräftar att klimathotsfrågan är nerlusad med lögner, som vilar på ”mänskligt tillkortakommande” (Koonin) där verkligheten försvinner i en giftig smog av vackra ord.
  Och MEDIA, som är till för att avslöja dessa ständiga tillkortakommanden, klä av alla dessa nakna småkejsare i alla sektorer i samhällsapparaten, är själv en del av Processen.

 2. Evert+Andersson

  Bra! Väst med sina institutioner beslutar att inte finansiera eller låna ut pengar till fossila projekt. Läs kolkraftverk. Det struntar Kina i som gör det istället och därmed vinner folken och regimerna som vänner och uppfattar klimatduktiga väst som dåliga kompisar, som inte går att lita på.

 3. Sören+G

  Någon som kan kommentera en forskningsrapport som ska ha publicerats i PNAS som hävdar att molnen värmer mer än kyler. Och med ledning av det beräknat klimatkänsligheten till 3,2 grader vid en fördubbling av koldioxidhalten.

 4. Tack, riktigt bra! Den lägsta formen av logik. Liknar korstågen där man gärna kunde slå ihjäl, bara herrefolket gagnas.

 5. Ivar Andersson

  Miljöimperialism är en bra beskrivning av FNs, Världsbankens och Biden-administrationens strategi.
  Klimathotsimperialism är ett alternativ eftersom allt görs i klimathotets namn. Miljön förstörs i Sverige av vindkraftverk som väsnas och stör synfältet.

 6. Håkan Bergman

  Don’t mention the Energiewende!
  Faktum är att britterna har minskat sina utsläpp mer än tyskarna trots klart mindre installerad vindkraft, runt en tredjedel av tyskarnas.
  https://drive.google.com/file/d/1pfO3_p692A9fQaqGIP-smnhwzHyXxHjH/view?usp=sharing
  Men trots utmärkta vindlägen på och runt ön och en mycket större andel havsbaserad vindkraft kommer man just nu inte upp i mer än runt en halv procent av installerad effekt.
  https://www.bmreports.com/bmrs/?q=generation/fueltype

 7. Sigge

  Nu har elektrifieringen av afrikanska landsbygden börjat ta fart. Det är på privata initiativ. Solceller och batterier är det som byggs på afrikanska landsbygden för att få el. Elen räcker inte till så mycket, men till belysning, kylskåp, mobiltelefonladdning behövs inte så mycket solceller eller batterier för. Så det är en början till ett drägligare liv.

 8. Daniel

  # 7 Sigge Har du läst den mycket intressanta artikeln. Du verkar i bästa fall ha använt ett öga.

 9. Håkan Bergman

  Sigge #7
  Det där är säkert korrekt och bra för Afrikas landsbygd. Afrikaner bodde i städer långt innan vi här uppe i obygden gjorde så och idag urbaniseras Afrika vidare precis som vi har gjort sen industrialismens början. Och miljonstäder kan inte energiförsörjas utan ett fungerande elnät och tillförlitlig baskraft.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Urbanization_in_Africa

 10. Lars Cornell

  OT. Ericson i Ubbhult har just nu en intressant artikel om översvämningar.
  http://www.ericsoniubbhult.se
  Han är mångsidigt kunnig den killen.

 11. Sören+G

  #10
  Klimatförändringar och översvämningar. Varm luft hade dragit upp över östra Europa och södra Sverige, medan det var kallt i väster. Kontrasten mellan varma och kalla luftmassor ger upphov till oväder, stormar och lågtryck och nederbörd. Dessutom stängdes ett lågtryck in mellan två högtryck och nederbörden dröjde längre tid på samma ställe.
  En orkan i södra USA 2017 stannade upp över en stad i flera dygn så att all nederbörd koncentrerades dit i stället för att spridas ut över ett större område. Samma sak hände i början av 1900-talet då en annan stad i området utplånades och aldrig återuppbyggdes.
  I ett varmare klimat är temperaturen jämnare fördelad med mindre kontraster. Och mindre med oväder.
  Om det blir kallare kan det bli mer oväder.

 12. Tack Lena,

  Det är inte bara bidragen som skall kopplas till förnyelsebar energi. Man får bidrag till sol- och vind. Men inte till kolkraftverk som försörjer miljonstäderna i u-länderna.

  Dessutom kommer EU att införa koldioxidtullar på alla importvaror. Så även de fattiga ländernas möjlighet att själva jobba sig ur fattigdomen kommer att motarbetas av EU. Det där med frihandel (som alla tjänar på) är bara ett tomt slagord. Allt för klimathotet!

 13. jensen

  3
  Modeller, som kan lösa komplicerade problem under förutsättning att alla parametrar är kända, är inkapabla att lösa komplexa problem.
  Är moln- och övriga klimatfrågor komplexa eller enbart komplicerade?
  De vägande bedömarnas meningar är minst sagt delade, så tiden blir nog lång innan slutsatser kan bekräftas. Kanske kan ske när CO2-halten fördubblats.

 14. Lars C #10,

  Bra av Ericson i Ubbhult. Politikernas försvarsåtgärd att skylla på klimatförändringarna är bara patetisk. Här slänger Tyskland ut 350 miljarder per år på att bygga meningslös vindkraft istället för att organisera byggandet, bygga avlopp och avrinningsytor, skapa en beredskap för dessa återkommande översvämningar, samt ta varningarna från meteorologerna på allvar och förmedla dem till allmänheten.

 15. Ivar Andersson

  Citat från Ericson i Ubbhult
  ”Och så här kan man fortsätta – Centraleuropas historia är fylld av extremt dramatiska översvämningar som kostat både massor av människoliv och ödelagt stora materiella värden, och de är kända från 1500-talet och framåt till våra dagar. Alla tidigare översvämningar har haft naturliga förklaringar, medan just den sista alltså beror på att ”klimatförändringarna kommit till Tyskland” om man ska tro Tysklands miljöminister.”
  De klimathottroende är historielösa och vägrar ta till sig kunskap.

 16. #13 jensen
  Vi behöver inte vänta en sekund till, allra minst till någon fördubbling av CO2 halten. Koldioxid kan varken värma upp plantens yta eller atmosfären. Det kan enkelt bevisas av fysiska lagar och förhållanden. Koldioxid har endast kylande verkan, beroende på:
  • för låg energi hos återradierade fotoner från koldioxidens emission inom IR området 14-16 mikrometer; enligt Plancks lag en statistisk temperatur om knappt -79° C vid träff av jordytan; ju större koldioxidkoncentration desto fler lågenergifotoner som kan återvända.
  • koldioxid har lägre specifik värmekapacitet än vatten och torr luft i sin generella sammansättning av gaser; 0,84 KJ/kg×K, mot 4,19 för vatten och 1,01 för luft vid konstant atmosfäriskt tryck; ju större koldioxidkoncentration desto mer ökar atmosfärens Lapse Rate (avkylning) allt annat lika.

 17. Lars Kamél

  Naturligtvis är det en sorts nykolonialism att försöka tvinga på afrikanska länder dysfunktionella energislag som solceller och vindkraftverk! Det handlar om försök att hålla dem kvar i fattigdom genom att se till att de inte börjar bygga ut en elproduktion som verkligen fungerar. Det lämnar dessutom fältet öppet för Kina att erbjuda sig att bygga kolkraftverk och annat som faktiskt fungerar för elproduktion. Med risken att Kina kommer att äga en massa infrastruktur för el i Afrika och länderna där inte själva har något att säga till om.

 18. Håkan Bergman

  Ingemar N. #14
  ”förmedla dem till allmänheten.”
  Vågar man föreslå en app för ändamålet? Britterna har drabbats av en pingdemi i dagarna, en app som ska pinga mobilen om man vistats alltför länge nära en smittbärare verkar löpa amok. Sen ska man självisolera då, vilket massor med britter gjort nu och det skapar problem för handelns varudistribution så klart. Man får nog tänka till ordentligt när man skapar en sån app, pingdemin kan t.ex. bero på nån form av kaskadeffekt hos appen. Själv undviker jag appar så långt det går, bara dom nödvändigaste godkänns.

 19. tty

  #3

  Det är troligen denna:

  https://www.pnas.org/content/118/30/e2026290118

  Som vanligt när det gäller ”klimatforskning” är artikeln inte tillgänglig för allmänheten, men att döma av abstract och ”supporting information” är påståendet att den bygger på ”observational evidence” tveksamt. Man gör tydligen en hel del mer eller mindre godtyckliga antaganden och ”justerar” CERES-data baserat på klimatmodeller. Åtminstone ett antagande kan omedelbart avfärdas som direkt felaktigt, nämligen att alla växthusgaser förmodas bete sig som CO2, vilket är helt fel för vattenånga.

  Följande passus i ”Supporting Information” är också mycket märklig:

  ”Other candidate controlling factors exist for deep convective clouds, e.g. convective available potential energy (CAPE) or convective inhibition (CIN), but were not tested here; it is possible that their inclusion would lead to a further improvement of the predictions, particularly for longwave feedback (Fig. S3), which could thus be a promising route for future work.”

  En ytterst märklig passus eftersom djup konvektiv molnighet är en dominerande faktor när det gäller klimatet och CAPE är central för konvektionen.

 20. Sören+G

  Att ytvattnet vid Ekvatorn i alla oceaner ligger mellan 27 o h 29 grader kan inte vara en slump. Det bevisar att det finns en process som begränsar temperaturen till under 30 grader. Och det är kraftig molnbildning med nederbörd som kyler ner havsvattnet igen.

  OT I dag i Forskarliv i P1 interjvuvades Fredrik Charrpenter Ljungkvist. Han menade att det mesta blivit bättre. Helt förutsägbart ställde reportern frågan: ”Kan inte det här utnyttjas av klimatförnekare?”
  Svaret blev att det är värdefullt med synpunkter det för forskningen framåt.

 21. Lennart Svanberg

  Ja, eliterna driver klimatfrågan och det lilla folket betalar. Undrar var ’tipping point’ blir, dvs när kommer allmänheten tröttna på lögnerna och begära att makthavarna fokuserar på att förbättra för människan istället för att försämra?

 22. Tippingpoints mot politiker brukar bli brutala, mot flera kejsare i både Rom och Östrom. Se bara franska och ryska revolutionen. Listan är lång.
  Nu har vi inte haft någon sådan i mjuka Sverige tidigare, men det är inte hugget i sten.

 23. Lennart Svanberg

  #22 – upplevelsen när man talar med ’folk’ så börjar förståelsen för att vi blivit förda bakom ljuset av våra makthavare i viktiga frågor bli större och större. När till och med Creades VD i senaste kvartalsrapporten tar upp om kriminaliteten i Sverige som systemhotande så hur ska vi då kunna tro att politikerna vet hur man styr klimatet? (kriminalitet kan människor i styrande ställning ju definitivt låta fortgå eller göra något åt)

 24. Gunnar Juliusson

  Merkel har just haft sin sista stora presskonferens, där hon under halvannan timme fick svara på frågor från pressen. Enligt referat i dagens Dagens Eko ställdes många frågor om översvämningarna och varför klimatpolitiken gått långsamt, men inget nämndes om hon fick frågor om Energiewende.

  #20 Reportern i Vetenskapsradion försökte förstås pressa Fredrik Charpentier Ljungqvist om klimatkris och klimathot, han värjde sig hjälpligt utan att sätta ned foten så mycket att han riskerade att bli bortklippt. Fredrik ChL markerade dock tydligt att klimatet hade begränsad betydelse för konsekvenser av tidigare missväxt, där transporter, logistik och politik spelade större roll.

 25. tty

  #20

  ”Att ytvattnet vid Ekvatorn i alla oceaner ligger mellan 27 o h 29 grader kan inte vara en slump. Det bevisar att det finns en process som begränsar temperaturen till under 30 grader. Och det är kraftig molnbildning med nederbörd som kyler ner havsvattnet igen.”

  Inte helt sant men sant ändå. I Persiska viken och södra Röda Havet är temperaturer upp till 32-33 grader vanligt. Men det beror just på att den mellersta troposfären där är så torr att konvektiva moln inte kan bildas. Något som bara är möjligt i små havsområden omgivna av stora ökenområden.

 26. Ann Löfving-Henriksson

  # 25 tty, när man läser om Lindzens ”iriseffekt” t. ex i Climate Change The Facts 2020 verkar det rimligt att den åtminstone till viss del kan ligga bakom detta att temperaturen inte överskrider 30 grader i atmosfären över tropikerna.
  Den enkla förklaringen är att molnen på de allra högsta höjderna fungera som iris, pupillen i våra ögon (fastän tvärtom) Normalt värmer de det vill säga hindrar dessa moln värmeutstrålning, men blir det ”för varmt” öppnar de sig och släpper ut mer till rymden.
  Lindzen har ju fått svårt att få etablissemanget att ställa upp på den här idén, kanske till och med hypotesen. Kanske kan det vara som med plattektoniken, man har/hade ingen bra mekanism som kunde förklara hur det gick till. Om jag förstod det hela rätt finns det ingen metod för att mäta strålningen på ovansidan av de här molnen, vilket skulle kunna avgöra om hans tankar stämmer med fenomenet.

 27. jensen

  Sol och Vind.
  Kostbar och pinsam parentes beträffande mänsklighetens energiförsörjning.
  Hur lång tid kräves för makthavare att inse detta?
  Kanske 10 år, med tanke på Energy cliff, EROI. Motsatt utveckling än Äldre till Yngre …………

  https://klimarealisme.dk/2021/07/17/sol-og-vind-mere-om-lcoe/

  Vhttps://www.resilience.org/stories/2017-05-08/is-there-such-a-thing-as-a-net-energy-cliff/
  https://www.resilience.org/stories/2017-05-08/is-there-such-a-thing-as-a-net-energy-cliff/

 28. Anders

  Tack Lena K! Spontan reflektion: Solidariteten, så omhuldad av ”de politiskt medvetna”, har allt sina mörka fläckar…

 29. Björn

  Sören G [11]; Finns mycket att lära av historien bakåt. Nedan några exempel bara. Liknande skiftningar i lokala eller regionala väderförhållanden som skyfall med översvämningar, hög värme och oväntad kyla, har förkommit bakåt i tiden. Det visar historiska data. Jag är av den uppfattningen att de förändringar som vi nu ser i jetströmmarna är orsakat av långsamma förändringar i mottagen energi från solen, vilket i sig bara är en upprepning av solens historiska beteenden. I snart 20 år har solen minskat sitt energiflöde, i främst UV mot jorden, vilket tveklöst inte kan gå obemärkt förbi.

  https://principia-scientific.com/epic-and-massive-flooding-in-europe-during-the-little-ice-age/

  https://www.eh-resources.org/little-ice-age/

 30. Göran S

  #16 Göran Åkesson
  Kan du förklara vad de andra gör för fel när man ser att CO2 har en värmande effekt om än måttlig vid nuvarande mättningsgrad (Happer)?
  Man talar ju t.ex. om CO2:s logaritmiskt avtagande värmande effekt.

 31. Göran S

  #16 Göran Åkesson
  Kan du förklara vad de andra gör för fel när man ser att CO2 har en värmande effekt om än måttlig vid nuvarande mättningsgrad (Happer)?

 32. Ulf

  Hej hopp, Kina tackar och tar emot för Västs vidskeplighet. Det är bara att fortsätta köpa upp naturtillgångarna i Afrika. Och kanske lansera ett virus då och då för att hålla Väst på mattan. Datavirus fungerar det också. Visst släpper utvecklingsländerna ut merparten av koldioxiden, men det gör de framförallt för att deras ekonomier växer. De kanske struntar i västs klimattullar. Kanske de inför mottullar t o m.
  Världen ser inte längre ut som den gjorde. Europa krymper alltmer i betydelse.

 33. Hugo

  ”Alla” vet att en förändring från den svartvita indelning mellan länder med åtaganden (Annex 1) och de utan åtaganden som fanns i Kyotoprotokollet var tvungen att ändras inför Paris. De flesta förstår nog att John Kerry avsåg länder som Brasilien, Kina, Saudiarabien, Argentina, Förenade Arabemiraten, Malaysia, Mexico och andra icke Annex 1 länder som haft en kraftig ekonomisk utveckling sedan 1990. Utvecklingsländer är ett vitt begrepp och därför är det litet tendensiöst att lyfta fram detta som en fråga om Afrika söder om Sahara. Själv har jag full förståelse för att amerikanerna inte vill att länder med hög BNP/cap som Brunei, Qatar, Singapore, Arabemiraten etc ska slippa undan eller att andra länder ska få subventionerade lån för kolkraft om vi i västvärlden ska ta på oss att minska på kolkraft.

 34. PK

  Sigge 7
  Den ”afrikanska landsbygden” är en ganska stor landmassa. Kan du inte för ordningens skull lämna med en länk eller bifoga en källa? Eller är det som med de tekniska nämnderna lite ur minnet utan verklig förankring. Vetenskapen Sigge, det är ju vetenskapen. Ser fram emot lite fakta till ditt påstående.

  Tack Lena för en intressant artikel. När du får tid kan du inte uppdatera katastrofdatabassiffrorna från din tidigare alldeles lysande artikel?

 35. Adepten

  #27 jensen
  Genom din kommentar har du tydliggjort den verkliga gordiska knuten som ingen medelsvensons vill erkänna 😉

 36. #31 Göran S
  Tack för frågan. Så här blir svaret:
  • När jag beräknar solinstrålningen korrekt-enl Lamberts Cosinuslag- blir t.ex. den genomsnittliga dagstemperaturen inom hela det Tropiska området (+/-30° latitud) >+45° C. Det kräver rejäl avkylning genom konvektion, avdunstning och radiativ sådan, vilket sker dag som natt. Uppvärmningen ger inte utrymme för någon växthusgaseffekt, eftersom temperaturen då skulle uppgå till >+78° C dagtid, om jag använder gängse uppfattning om 33° ’växthusgaseffekt’. Inom Polära områden blir motsvarande temperatur från solinstrålningen <-44° C. Där sker istället temperaturutjämning genom vindars och havsströmmars försorg. Se vidare *
  • Eftersom enligt ovan ingen växthusgaseffekt kan finnas blev jag nödsakad att förstå på ett mer grundläggande sätt koldioxidens fysikaliska effekter. Detta anges i min ovan kommentar. Se vidare **

  *&**
  http://www.klimatsans.com
  *från 24/6: Solen utan 'växthuseffekt'
  **från 14/7: Koldioxid:Endast kylande!

 37. Adepten

  #36 Göran Åkesson
  De extremt intressanta hypoteser du framfört är deduktion från fysikaliska lagar om du sagt tidigare. De hypoteserna kan endast verifieras genom att du publicerar en artikel för sakkunnig granskning i någon allmän godkänd vetenskaplig tidskrift. Hur förklarar du att man med en kirurgisk koldioxidlaser som sänder ut elektromagnetisk strålning med de viktigaste våglängdsbanden centrerade på 9.6 och 10.6 mikrometer, där den fokuserade ljusenergin absorberas helt av huden och omvandlas till värmeenergi? Då är det inte fråga om -79 grader.
  Den vetenskapliga uppfattningen enligt IPCC har genom induktiva slutledningar falsifierat dina hypoteser som jag ser det.
  Själv har jag en egen hypotes varför IPCC driver den globala uppvärmningen och anger antropogent CO2 som orsak.

 38. Göran S

  #36 Göran Åkesson
  Tack för ytterligare redogörelse. Jag hoppas jag begripit ditt svar.
  Någon mer kunnig på bloggen får bemöta eller applådera det.
  Dina beräkningar är intressanta dock inte mainstream, som du nog vet, men det finns ju många forskare och teorier som initialt inte är mainstream, som sedan blir.
  Det gäller att kunna validera …

 39. Göran S

  #36 Göran Åkesson
  Dagliga åskväder vid ekvatorn speciellt över haven sägs enligt denna blogg ha en rejält avkylande effekt. Är detta något du beaktat i dina beräkningar?
  Hur ser då strålningsbalansen ut enligt dina teorier? Enligt Hardie/Salbys teorier blir en graf enligt IPCC typ svår att rita upp (klimatinsikt)

 40. Göran S

  #36 G Åkesson
  Nu har jag läst dina två referenser, det var ord och inga visor. Jag förstår hur du tänker där. All värmning sker i princip vid instrålning från solen enligt visade beräkningar. Dock var har ”alla” andra fått det ifrån att utstrålande infraröd strålnings avkylande effekt bromsas vid passage av vissa gaser (vattenånga, koldioxid, etc) och värmer enl. beskrivna strålningsbalans(er). Saknas detta i dina beräkningar?
  Andra borde titta på G. Å. beräkningar också.

 41. #36 Göran S
  Tack för återkoppling!
  Haven har genom avdunstning en rejäl avkylande effekt. Douglass & Christy ’verifierade’ redan 2008 mina hypoteser genom att från dataanalys konstatera att ENSO bäst korrelerar med uppmätta temperaturer inom det Tropiska området. Jag har inte explicit, beräkningsmässigt tagit i beaktande den genom regn, energimässigt omvandlade latenta värmen från avdunstning till avkylning. Jag har endast konstaterat att jorden har flera samverkande avkylande mekanismer, nämnda avdunstning, konvektion, som kanske är den viktigaste och radiativ strålning. Fördelningen dem emellan varierar beroende på klimatområde.
  Vad gäller frågan om varifrån ’alla’ har fått uppfattningen att ’utstrålande IR bromsas och återstrålas’ är den dominerande klimatreglerande effekten står för mig ’skrivet i stjärnorna’. Till en del kan det vara fysikaliska missförstånd, t.ex.
  • Ang. solinstrålningens Planck-kurva; till 52% avser den energimässgt UV plus IR, dvs denna kurva, som har högre temperatur än ’återstrålningens’, har större energipulser/fler fotoner över alla de våglängder som återstrålningens ’lägre temperatur Planck-kurva’ kan uppvisa. Därför kan vi fysikaliskt bestämt konstatera, att solinstrålningen redan före träff av jordytan med råge har uppfyllt en ’hypotetisk växthuseffekt’, något som jag tar upp i referens *.
  • Möjligen finns ett missförstånd betr. energiomsättning resp. uppvärmning. Schuster-Schwarzschild-Ekvationen (SSE) behandlar energiomsättning. Det finns ingen temperaturgradient eller temperaturfaktor i SSE. Det är naturligt, eftersom ekvationens resultat avser förändrad sannolik energidensitet, som följer Bolzmannfördelning. Förändrad sådan har ingen omedelbar ’temperaturforcing’. Det ev missförståndet härvidlag är dock min helt privata fundering. De som hävdar att t.ex. koldioxid fångar upp ett visst antal W/m^2 måste nog tänka efter en gång till. Det finns ingen naturlig referens till m^2 hos gaser, vars karaktäristika alltid måste relateras till m^3. Koldioxid kan endast fånga upp och återremittera energipulser/fotoner vid vissa våglängdsavsnitt. Fotonenergin vid en specifik våglängd är universellt bestämd av Plancks Konstant och Ljushastigheten. Om antalet W/m^2 ökar, ökar endast mängden sannolikt uppfångade och återremitterade fotoner. De har alla samma energimängd. Det är utgångspunkten för mitt konstaterande om koldioxidens effekt.
  • Slutligen kan vi fundera över den elektromagnetiska vågens egenskaper. Den avledes och får lägre amplituder vid träff av molekyler. Den tappar energi och får som resultat en längre karaktäristisk våglängd. Det är det som primärt inträffar vad gäller såväl solinstrålningens elektromagnetiska våg som den från jorden avgående elektromagnetiska vågen, genom atmosfären. Energin uppfångas av atmosfärens molekyler som får kinetisk energi och genom gravitationen/Allmänna Gaslagen ges värmehållande effekt. Denna värmehållande effekt ökar primärt inte jordytans värme. Den bestäms av solinstrålningens effekt.
  Du får ursäkta ett lite för långt svar!

 42. Göran S

  #36 G Å
  Det vore verkligen uppseendeväckande om hela veyenskapsetablissemanget räknat fel på solinstrolningen och missat Lambets Cosinuslag om solindtrålningsvinklar så totalt, som G Å hävdar. PK hävdar 1/4 av ytan men det blir inte så enligt G Å.
  Se nedan litet klipp från klimatsans och G Å.
  ” Den fysiska lag som beskriver hur vi ska beräkna solinstrålningen under denna förutsättning är Lamberts Cosinuslag.

  ● När denna lag tillämpas matematiskt/fysiskt blir resultatet att solinstrålningens tryck i genomsnitt är 40,53% av 1370 W/m^2 på halva jordklotets yta. Med borttag av 30% reflektion mm och användning av Stefan Bolzmanns Lag blir genomsnittstemperaturen på halva klotet alltid +14,6° C, efterhand som klotet snurrar med 463 m/sek. I en kompletterande analys erhålles värdet +16,1° C.

  ● Dessa temperaturer, närmevärden för jordens uppmätta medeltemperatur, är ca 33° C högre än växthusgasmodellens värde. Skillnaden är densamma som en hypotetisk VGE. Vi förstår därför att VGE inte finns. Om den funnes hade dagtid temperaturen varit +47 till +48° C i snitt på den solbelysta ytan.”
  Har G Å rätt i detta faller mycket annat som ett korthus vad jag kan förstå??

 43. Göran S

  #36 Gunnar Åkesson
  Tack för
  intressant nätkonversation som fysiker på siten borde fortsätta.
  GS

 44. #43 Göran S
  Ett tips för ytterligare ’klimatupplysning’: läs gärna också mitt inlägg på klimatsans.com från 7/7: Jordens ’energibudget’- ett fysikaliskt falsarium.