Korrespondenterna i Vietnam

Erika Bjerström och programmet Korrespondenterna kom tidigt upp bland kommentarer efter gårdagens interessanta inlägg. Först kom tidigt ett tips på morgonen och sedan med kommentarer efter att programmet startat. Jag själv såg det först sent i går kväll genom dessa tips via SVT play. Kanske som väntat var kommentarerna här inte nådiga.Peter Stilbs undrade i kommentar 39 om inte någon kunde anmäla SVT efter att en halvtimmes lögner kablats ut på bästa sändningstid. Jag antar att Korrespondenterna dock syftar till att ge en personlig och kanske annorlunda bild av en del av världen som vi sällan får en mer nära kontakt med. Erika vandrar också omkring i vad som möjligen är Ho Chi Minh-staden, eller före detta Saigon i södra Vietnam och intervjuar olika invånare i staden och en professor i meteorologi vid namn Tran Thuc.
Programmet har en röd tråd vilket handlar om att Vietnam är en av de länder som först drabbats av klimatförändringarna och att delar av staden översvämmas p.g.a havsnivåhöjningen. Erika börjar med en lång introduktion om de mänskligt orsakade klimatförändringarna som följer de mest alarmistiska tongångarna, fyra graders temperaturökning, flera meters havsnivåhöjning och spekulationer om människsans överlevnad. Jag lämnar dessa för vad de är. Det är dock intressant om de olika påståendena om vad som händer idag i Vietnam är relevanta.
Huvudtemat är att det stigande vattnet drabbar människor vid kusten och att det orsakats av klimatförändringar orsakade av människan. De intervjuade blir på så sätt vittnen som stärker de bild som presenteras. Frågan är om det sant eller ljuger Erika Bjerström medvetet? På den senare frågan kan jag naturligtvis inte svara, hon är kanske så övertygad över CAGW att detta är hennes personliga tolkning. I alla händelser finns det andra förklaringar och som även hänvisas till i kommentarerna. Vi fick t.ex en referens till VietnamNewsToday.com som påstår att delar av Ho Chi Min City sjunker p.g.a. av att allt för hårt utnyttjande av grundvattenkällor. Jag vet inte var Erika befinner sig exakt, och det är en brist i programmet, att vi inte får se en karta eller en förklaring om hur problemet ser ut geografiskt. Men jag antar att det är någonstans i Mekongfloden, kanske i närheten av Ho Chi Min-City.
 ”The overexploitation of underground water has been a large cause of land sinkage,” Le Van Trung, director of the Geomatics Centre of the National University- HCM City, said”
En andra bra referens var talkvietnam.com där jag kan läsa att ca 750 000 m3 vatten pumpas upp ur jorden och tillrinningen är enbart ca 200 000 m3 i ovannämda stad. Företrädare för det ovansagda Geomatic Centre i HCM-staden säger att ca 1% av stadens landareal har uppvisat en landsänkning och att detta sker i områden där det finns stora uttag av sötvatten ur marken.
Här påpekas också att Bangkok haft liknande geografiska förutsättningar och plågades av liknande landsänkningar och översvämningar. Efter att uttag av grundvatten förbjöds har de framgångsrikt vänt utvecklingen de senaste tio åren (i referensen står det felaktigt mellan 1999–2000). Intressant är att ett ”antiflooding” projekt som godkändes 2008 inte genomförts och att artikeln är snarast kritisk till stadens bristande planering och bristande avloppssystem. Kan vi mistänka att den kommunistiska diktatur som Erika i programmet ser som ”till en stor hjälp när det gäller att möta klimatförändringarnas följder”  kanske i själva verket är anledningen till att staden drabbats av dessa förändringar.
Som bakgrund skall man veta att HCM-staden har över 7 miljoner invånare och en våldsam utveckling under senare år. På Wikipedia kan vi läsa följande:
Stadsprovinsens yta är 2 095 km².Stadens klimat är tropiskt, med en genomsnittlig luftfuktighet på 75%. Regnperioden varar oftast från maj till november medan torrperioden pågår från december till april. Medeltemperaturen är 28 °C, med högsta temperaturen i april och den lägsta i slutet av december, men skillnaderna under året är små.
Nog är det väl sorgligt att en korrspondent i SVT inte har ambitionen att försöka analysera Vietnams, eller snarare huvudstadens problem på ett mer intressant plan. Hennes reportage snarare försvårar deras möjlighet att komma till rätta med problemen då hon anklagar klimatförändringarna för problemen. Det är svårt att se att SVT därmed bidrar till att upplysa oss om vad som händer i världen utan enbart tar ett allvarligt socialt problem i en del av världen som argument i en politiserad naturvetenskaplig debatt, den om klimatförändringarnas orsaker.
När man lyssnar på programmet slås man också av den trångsynthet som råder när risbonden berättar att de numera använder nya rissorter som ger snabbare och bättre skördar och som höjt levnadsstandarden för jordbrukarna behandlas som ett problem framtvingat av klimatförändringar. Jag känner inte till något om växtförädling av ris men det låter som samma ”problem” som västvärlden genomgått under efterkrigstiden, med härdigare, mer snabbväxande grödor som ger rikligare skördar.
Finns det inga klimatrelaterade problem i Vietnam, jovisst – frågan är bara vad som är dess orsaker. Variationen i nederbörd, med periodvis torka i centrala delar är ett stort problem och som kan lindras med hjälp av planering och vattenresovoarer. Denna problematik tas dock inte upp i programmet. Mycket av denna variation styrs av ENSO och att diskutera den vetenskapliga bakgrunden är ett annat ämne. När de livsviktiga flodsystemen får lägre vattenmängder och sjunker tränger havsvatten in längre under flod (high tide) och kan skapa stora problem för jordbruket. En möjlig orsak är att den mäktiga Mekongfloden dämts upp i olika omgångar och speciellt i Kina där floden har sin början.
Havsniåhöjningarna utmed Vietnams kust är i snitt 3 mm per år under perioden 1993–2008 vilket knappast kan ha orsakat att hela byar försvunnit under det stigande havet, vilket är den bild som vi tittare ges när en man sittande i en båt mer Erika pekar ner i vattnet och beskriver var hans by en gång låg. Kanske var byn bara 20 centimeter hög?
Vietnam har många problem, och ett skiftande klimat kan vara ett av dem. DE problem som Erika Bjerström beskriver är antagligen ett utslag av Vietnams dåliga stadsplanering i sin tur ett resultat av enpartisystemet.
 
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Sån tur att SVT chattade efter programmet med en exper som kunde klarlägga de verkliga orsakerna till landsänkningen!
  Johan Rockström kunde väl rätta till hennes värsta grodor och lugna lite?
  http://www.svt.se/nyheter/sverige/chatt-om-klimathotet

 2. Kopernikus

  För mig är det helt otroligt att SVT sänder sådana här program. En anmälan till granskningsnämnden är ju helt verkningslös ! Finns det inget annat sätt att framföra klagomål/anmäla SVT för ensidig/vilseledande information. Något måste hända !

 3. Lasse

  Läste igenom chatten och de missade möjligheten att lugna oss oroliga helt. Inte ett ord om landsänkning som orsak till högre vattenstånd.  Men en person påpekade på att det kan vara dammar som förhindrade slamm att nå kusten.
  Nja sade Erika ”Så du har rätt i att effekten av den slukade byn inte bara handlar om 11 centimeters höjning, utan flera klimatrelaterade orsaker, tex också att varmare vatten också får större volym…”
  Vilket visar på att ivern att få fram sitt budskap är hög!
  Långt högre än kunskapen bakom!

 4. Själv satt jag och skrattade. Det hela blev ju så alarmistiskt vansinnigt så att det blev parodi.

   

 5. Exotismen är ljuvlig..åka till Mekongdeltat för att övertyga oss svenskar om att havshöjningen äe ett problem 🙂 Hon kunde väl försökt med Stockhom istället, det är ju trots allt Nordpolen som dom påstår smälter. Men nordpolsvattnet rinner väl ned till Asien. Översvämmade deltaområden har man hört om så länge man levt…men i dagens värld är allt en klimatnyhet. SVTs ”miljöteam” får i alla fall åka till värmen när vi på Norra halvklotet fryser.

 6. John Silver

  # 5
  ”när vi på Norra halvklotet fryser.”
  Nähä, svalorna kom idag, det blir sommar.

 7. John du tror väl inte att Erika var där nu ?Teamet var väl där när vi andra hade snöplogning 🙂 När jag var barn var det stående repotage om Holland och alla sandsäckar vart år..de senaste 35 åren har man inte hört mycket. Då var det inget klimatrelaterat. Mekong där bodde man väl på båtar och i båthus för det mesta.Vad än problemen där handlar om så inte fasen är det klimatet 

 8. Sören G

  Erikas slutord var trots allt att hon inte tror att politikerna lyssnar på klimatalarmisterna. – Och det får vi verkligen hoppas att de inte gör.

 9. Ann L-H

  Lars J. – Den här drapan borde skickas direkt till de ansvariga för programmet och SVT.  
  Du skriver att du inte ”känner inte till något om växtförädling av ris”. I dagarna har jag fördjupat mig lite i ”Estimates of Global Food Production in the Year 2050: Will We Produce Enough to Adequately Feed the World?
  (Craig D. Idso)
  I denna lilla skrift kan man bl. a. läsa om forskningsresultat kring hur olika gentyper av ris svarar på en koldioxidhöjning. Vid en höjning av halten till 570 ppm kunde man under bästa säsongen få upp till 320 % höjning av risskörden i någon av dessa varianter. (Återkommer om detta) 

 10. Ann L-H

  Det heter genotyper, har i dagarna även provat ut nya glasögon.

 11. Det mest alarmerande är dettauttalande av Rockström:
  ”Det finns spännande förslag om att införa koldioxidkvoter per person t ex.”
  Hur gör de om man överskridit kvoten? Stoppar produktionen omedelbart med en miljövänlig kula i nacken?

 12. Björn

  Det verkar vara klimatförändrigar på ”loftet” på SVT.

 13. Pingback

  […] 2: TCS skriver bra om SVT:s […]

 14. Tege Tornvall

  Kanske Vietnam liksom t. ex. Bangladesh snarare sjunker under tektoniskt tryck? Det var ju samtidigt ett bra franskt program om tektonik.

 15. Tege Tornvall

  Ann L-H #9. Att mer CO2 får det att växa mer förtiger agronomen Rockström helt och varnar i stället för stora problem och risker. I sina ljusa stunder redovisar ändå Bjerströmskan vad hon faktiskt ser – om än med fel slutsatser.

 16. ces

  Läs sågningen av programmet på http://metrobloggen.se/faktavetdu/

 17. Björn

  Tege Tornvall [14]; En bra kommentar! Folk ser vad dom ser, men att därifrån dra slutsatser mellan orsak och verkan, kräver insikt, kunskap och erfarenhet. Är vi på väg att få en okunnig, naiv och idealistisk journalistkår på SVT?

 18. Lasse

  Man hade kunnat le lite åt programmet och dess ensidiga koncentration på klimatet som skuld till landsänkningen.
  Men genom att de ser åt ett håll så missar de den verkliga orsaken, samt skuldbelägger oss i vårt välstånd.
  Det är allvarligt nog när ett land ökar sitt välstånd och inte hänger med i miljöarbetet. Får de dessutom någon utomstående att skylla på så kan de fortsätta med denna politik. SVT-tack för den hjälpen (vänstern i Vietnam tackar vänstern i Sverige för hjälpen)

 19. Peter Stilbs

  Tack Lars, Dina förklaringar kastar ljus över saken. Jag orkade bara se ca första 5 minuterna innan blodtrycket blev för högt. Bjerström påstod ju rakt ut att havsnivån stiger olika mycket runt om i världen. Men inget om landhöjning eller sänkning. Och om hela samhällen nu låg under vatten så måste det ju vara minst 5 meter – på några decennier. Att jämföra med de ca 3 mm per år  man mätt upp I genomsnitt på globen.
  Frågan är väl om hon ljuger tittarna rakt upp i ansiktet, eller är så totalindoktrinerad att hon inte fattar bättre?
  tyvärr är det en stor procent av tittarna som går på det.

 20. bom

  Kanske var byn bara 20 centimeter hög?
  Lars jag tror att Du är en genuint snäll människa men där gnistrade det till en aning. Tack för det.

 21. Sirapsodlaren

  Mitt favoritcitat: ”Mot dumhet har intelligensen väl vapen, men saknar sköld”
   
  Sanning och fakta är vapnet. Publicera fakta om förhållandena Vietnam så sköter internets länkfunktionalitet resten.

 22. PAB

  Det är bra med internet när det dyker upp något intressant. Tydligen har massiv skogsavverkning  (Kambodja bla) ökat på vattenmängderna under den 6 mån långa regnperioden. Så mycket att en flodarm flyter baklänges från Vietnam till Kambodja. Den för med sig stora mängder slam som avsätts i en jättesjö, Tonle Sap, som under regnperioden är sydostasiens största sötvattensamling. ”Klimatförändringen” har många dimensioner.
  http://wol.jw.org/sv/wol/d/r14/lp-z/102008368

 23. Lasse Forss

  Andra korresnponers inslag brukar vara bra. Jag har inte hört Erika Bjärströms inslag. Men det är väl troligt att hon befinner sig på vänsterkanten. Då borde hon ha talat om Vietnams ekonomiska system. Jag var där för 1,5 år sedan. Vi hade en guide som kunde berätta att när han gick i skolan, så var det inte alla dagar som han ens fick lite ris på morgonen. ”Under socialisttiden svalt vi. Men sedan det blev marknadsekonomi har vi inte behövt svälta. Nu tjänar 2 procent av befolkningen så mycket att de kan skaffa vad som helst, privat helikopter till exempel. 30 procent har en mycket bra standard och ingen behöver svälta.”
  Det var alltså ett bra tag sedan som Vietnam passerade Sverige som ojämlikt land. Men eftersom man minns socilisttidens svält så blir det inga protester. Det är ju fascinerande att de länder, Vietnam och Kina, som omhuldades av 68-vänstern båda har marknadsekonomi just därför att man insåg att socialismen inte fungerade. Det är möjligt att Erika Bjärström är besviken över politiken och satsar på det andra benet, klimathysterin.
  Själv tycker jag att Vitnam är ett fantastiskt land och jag kommer att åka dit om ett år igen.

 24. Lasse Forss

  Kan inen göra någonting åt de svenska professorerna. I ny teknik säger man att elpriserna måste mångdubblas före 2020 för att rädda klimatet.
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3690252.ece
  Det är inte bara korrespondenter som är vilseledande.

 25. Sören F

  Bjerström uppvisar lika dålig research som i fallet med hennes liberiareportage 2011.
   
  Det fel Granskningsnämnden verkar göra är att man, förebärande ett överordnat ställningstagande i AGW-frågan, ignorerar stora, jättesakfel till synes enbart för att de kan tyckas kopplade till det området. Det är nåt systemfel där i hur de tänker.

 26. Christer Löfström

  Vietnam väcker många minnen. (från 68 till nu)
  Jag såg inte programmet. 
  På en längre arbetsresa för 5 år sedan till Haiphong, lärde jag mig att Vietnameserna är mycket arbetsamma och vänliga. 
  Skillnaden mellan de unga utbildade som pratade bra engelska, och de gamla utbildade som pratde tyska (DDR utbildade) var stor.
  Res gärna dit på ferie.
  Skickar Jonny Fageström några bilder som får användas av TCS.
  Resan har jag noterat som ”clean stacks”

 27. OT
  Framsteg inom plasma-fysiken
  http://www.redorbit.com/news/video/science_2/1112823954/plasma-device-could-revolutionize-energy-generation-04162013/

 28. Här kommer en chatomgång från gårdagen efter korrespondenterna med Christian och Erika Berström:

  Christian: kommer klimatförendringarna bli jordens undergång?

  Erika Bjerström: Inte jordens undergång. Ekosystemen klarar sig alltid, dvs anpassar sig- den har ju genomlevt många extrema klimat. men människan ? Jag vet inte, klimatförändringarna sker redan till priset av stort lidande och dödsfall och det kommer bli värre. Och det är de fattigaste i tropiska områden som drabbas först- och värst. Vi i de rika länderna har råd att anpassa oss.

 29. Stort lidande och dödsfall, hon är osäker om människorna kommer att överleva – jag tolkar det som att Erika är genuint rädd. Sedan tror hon att Ekosystemen klarar sig. Ekosysterm ändrar sig dom anpassar sig inte. Djur, växter och andra organismer kan möjligen anpassa sig, men systemet måste per defenition ändras om t.ex en savann blir en öken och en strand blir en havsbotten, svaret visar på stor okunskap-

 30. Johan

  Det gör mig lätt illamående att jag med påtvingad licensavgift har till bidragit till att finansiera denna vinklade propaganda.
   
  En detalj: länken till referens om ”3 mm per år” är trasig. Här är en fungerande länk: http://www.fig.net/pub/vietnam/ppt/ps02/ps02_tranthuc_ppt_3763.pdf
  Vietnam Institute of Hydro-Meteorology and Environment, se slide nr 12.

 31. Sirapsodlaren

  Lars Johnsson.
  Man blir uppriktigt sagt mörkrädd för den här typen av människor.
  Människan är den varelse som har allra högst anpassningsförmåga av alla organismer på jorden, Vi finns överallt från tropik till öken till tundra, kan äta allt och konservera mat så att det räcker då mattillgången är oregelbunden, tex på vintern. Vi kan bygga hus som håller oss varma, osv.
  Människa är med andra ord den sista varelsen som kommer gå under, så om ekosystemen klarar sig så ska vi nog göra det också.
  Att en journalist har så otroligt dålig kunskap om ett ämne, och sedan uttalar sig i det, är ofattbart.

 32. Sirapsodlaren

  Tillägg:
  De organismer som skulle drabbas värst av en eventuell temperaturökning är de som lever regionalt och är väldigt specialiserade. Inga djur eller växter i den tempererade klimatzonen riskerar att drabbas med andra ord.
  Däremot kanske man behöver flytta med en eventuell klimatändring. Som alla vet kommer den troliga temperaturökningen om en grad på hundra år leda till att man har samma klimat i Stockholm då som man har i Nynäshamn idag!
  Det kommer naturligtvis bli tufft för Stockholmarna att klara det klimatet.

 33. S. Andersson

  Sirapsodlaren: Jo, för Stockholmare kan konsekvenserna verkligen bli tragiska. De som bor söder om Folkungagatan nu tvingas flytta till Täby och Vasastans innevånare ända till Upplands Väsby. Bara för att härda ut alltså!

 34. Slabadang

  Johan och Lars J!
  Glöm inte att satellitmätningarna är inaktuella och är nu dessutom efter NOAAs korrigerig endast hälften av vad som framgår från de siffror som är hämtade ifrån 2008. JASON OCH tOPEX HAR HAFT PROBLEM MED REFERENSORIENTERINGEN.
   

 35. Ann L-H

  Hoppsan! Från # 27 Citat från Erika Bjerström: ”Ekosystemen klarar sig alltid, dvs anpassar sig- den har ju genomlevt många extrema klimat.”
  Att ekovänstern erkänner att ”ekosystemen” anpassar sig var oväntat. Felsägning i ett obevakat ögonblick eller insikt?

 36. bom

  #30 Sirapsodlaren
  Sade: Att en journalist har så otroligt dålig kunskap om ett ämne, och sedan uttalar sig i det, är ofattbart.
  Jag ber att få inlägga en mild protest. Det är inte ofattbart för det är vardagsmat – de utsätter oss för det vareviga dag. Det vore faktiskt bättre om de också gick ut på gatorna tillsammans med vrålarna i stället
   
  Dagens skämt är visst att LO-chefen heter Petter-Nicklas om jag förstod saken rätt – vi klarar oss utmärkt utan svensk journalistik. Må dom bli frilansare hela bunten!  Dra in presstödet och sälj av SVT!

 37. Kapitalist

  Snälla, använd inte ord som ”ambition”, ”okunskap”, ”ovett”, ”trångsynthet”.
  Journalister och politiker ljuger helt medvetet. Med sina lögner försöker de lura oss på pengar. Det är det de gör, så stava ut det rätt fram. De tar inte miste. De ljuger.

 38. Tege Tornvall

  Ann L-H. Tack för många läsvärda inlägg. Jag vore tacksam för att få din mejladress. Du kan få min genom Jonny, Peter, Ingemar eller annan på TCS. Glad helg!

 39. Sören F

  Erika Bjerström: ”Ekosystemen klarar sig alltid, dvs anpassar sig- den har ju genomlevt många extrema klimat.”
   
  Jag gissar att hon med ekosystemen syftade på livet utan människan, naturen om man säger, som har klarat många extrema klimat, som kollektiv betraktat, liksom för att precisera för någon som kanske tror att också den ska utrotas nu.

 40. Peter Stilbs

  Egentligen märkligt med Johan Rockströms deltagande i detta – han doktorerade ju i naturresurshushållning, och jag är ganska säker på att fokus var mot vattenförsörjning i Afrika. Att han inte kopplar sammanhangen i Vietnam ? Att havens stigning omöjligtvis kan röra sig om flera meter på gångna decennier måste han ju koppla. Alltså är det landsänkning av bl a anledningar Lars beskrivit. 

 41. Ingemar Nordin

  Peter S #40,

  Rockström vet nog att det här är en bluff och ovetenskapligt mumbojumbo. Men han drar ju in 100 miljoner per år från svenska forskningsråd för att vara drivande för det här tramset!

 42. Peter Stilbs

  Ja, Ingemar, Du har nog rätt. Höll annars på att smälla av av huvuvudarttikeln i Vetenskapsrådets nyhetsblad Campi. Vad är det för tomtar spm huserar överallt ? 

 43. Ingemar Nordin

  Peter S #42,

  Jag hittar inget om Campi på VRs hemsida. Däremot skriver Currie en artikel:

  Klimatförändringarna är skapade av oss människor, våra samhällen och sätt att leva. Ändå dominerar den naturvetenskapliga forskningen på området. Rolf Lidskog är professor i sociologi vid Örebro universitet och en av dem som tror att mer humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning måste till för att vända utvecklingen.

  – Att veta att temperaturen riskerar att stiga med fyra grader hjälper inte, vi måste också veta hur vi går från kunskap till handling. Vi behöver reflektera över varför samhället ser ut som det gör, och fundera på hur kunskap, värderingar och handlingar samspelar, säger Rolf Lidskog, som själv bidrar med viktiga pusselbitar. 

  Som miljösociolog undersöker han hur vetenskap och expertis påverkar politik och internationella avtal, och hur man kan skapa miljöbeslut i demokratisk anda.

  http://www.tidningencurie.se/22/nyheter/nyheter/2013-05-06-nya-perspektiv-pa-klimatforskning.html

  Det här är en mycket lukrativ affär för alla akademiker. Staten fullkomligt öser ut skattemedel på meningslös fosrkning. Du kan få pengar till att bygga din egen forkargrupp, med doktorander och pal-reviewade artiklar som publiceras i prestigefyllda tidskrifter som The Lancet, Nature och Science. Du kan bygga fantastiska nätverk och bli rikligt belönad från EU-fonderna. Du kan t.o.m. få det norska fredspriset om du är riktigt smart.

  Det är bara följande frågor som idag kan vara återhållande faktorer: Kan du se dig själv i spegeln, och veta att du lagt hela din tid, briljans och energi på en forskning som bygger på (som du förmodligen vet) felaktiga utgångspunkter. Var din karriär i forskarvärlden värt det priset? Trots allt så har du bara ett liv. Och det är din stund på jorden.

 44. Niklas L

  Asså, ser vi inte tydliga bevis på Darwin´s teorier om arternas uppkomst? Med nya habitat att anpassa sig till har den vanliga Miljötomten (Odorari Natura) som oftast var en engagerad, godhjärtad figur utvecklats till en ny art Supermiljötomten ( Grandis Numus Devorare) som kräver allt större tillgång till kontanta medel och upphöjda positioner och gör detta genom ren mytomani i kombination med dyskalkyli…

 45. Ingemar #43,

   

  Det här med att alltför tvärsäkert påstå att klimatförändringarna huvudsakligen beror på människan har blivit ett tveeggat svärd för klimatforskarna.

   

  Nu vill uppenbarligen humanister och samhällsvetare vara med och dela på forskningspengarna.

 46. Ingemar Nordin

  Pehr B #45,

  Precis. Humanister och samhällsvetare vill också vara med och plocka smulorna från klimatforskarnas överflöd. Sådana som t.ex. Sverker Sörlin har länge lobbat för detta. ”Vi kan också hjälpa till för att övertyga människorna”. Rolf Lidskog ovan är en annan sådan lobbyist. Det är absolut inte fråga om någon kritisk granskning eller att öka folks kritiska tänkande. Eller att dra idéhistoriska paralleller till Lysenkoism och rasbiologisk forskning från förra århundradet. Utan allt handlar om att följa strömmen (av skattepengar). De verkligt heta forkningsfrågorna är: Hur kommer det sig att det finns ”förnekare” som inte accepterar vetenskaplig konsensus? Hur skall vi göra för att övertyga politikerna? Är demokrati moraliskt försvarbart när katastrofen hotar? Etc, etc.

  Jag kan tänka mig massor med forskningsprojekt som ganska lätt skulle få (och får) medel från våra humanistiska och samhällvetenskapligt inriktade forskningsråd.

 47. Ingemar Nordin

  forts #46,

  glömde tråden från Curie:

  http://www.tidningencurie.se/22/kronikor/kronikor/2013-04-05-sverker-sorlin-humanisterna-har-de-intressanta-svaren.html

 48. Den karga ekonomiska verkligheten slår till mot de gröna drömmarna. (mardrömmarna)
  http://wattsupwiththat.com/2013/05/08/newsbytes-eu-turn-europe-may-roll-back-costly-green-agenda/
  gaspris USA  $3.32
  Europa $11.77

 49. Peter Stilbs

  Tack Ingemar. Ja tåkade skriva Campi (KTH.s motsvarighet – lika illa) istället för Curie …

 50. Karl-Oskar

  EU håller på att starta ett handelskrig med Kina genom ett hot om tull på billiga Kinesiska solpaneler. Är verkligen ett gäng med kraftigt subventionerade paneltillverkare värda detta?
  http://www.di.se/#!/artiklar/2013/5/8/kina-varnar-eu/

 51. Ingemar Nordin

  Karl-Oskar #50,

  Jasså, det är solpaneler som är krigsorsak den här gången. EUs militanta aggressivitet mot övriga världen är verkligen förbluffande. Senast hotade ett handelskrig då EU beslutat om att införa flygskatter till och från Europa, även för flygning över andra länders territorium, Tack och lov avvärjdes detta och EU fick dra sig ur med svansen mellan benen. Men nu är man alltså på väg att starta ett nytt handelskrig.

  Och jag som tycker mig höra att EU-filernas bästa argument för EU är att det är ett fredsprojekt.

 52. Håkan Bergman

  Ingvar E. #48
  Det börjar bli riktigt kärvt:
  http://bit.ly/11SWp5Z
  Man kanske skulle starta en insamling?

 53. Karl-Oskar

  Ingvar Engelbrecht # 48
  Enligt en glasarbetare jag pratade med är kostnaden för gasolen för 3 glasblåsare ca. 60 000:- i månaden. Om vi hade haft USA priser kunde sannolikt produktionen stannat kvar i Sverige.

 54. Gunnar Strandell

  När jag har försökt att förstå och ta till mig budskapet från den rödgröna rörelsen har det slutat i följande outtalade påstående:
   
  – Det bästa du kan göra för dina barn och barnbarn är att aldrig låta dem födas!  
   
  I mitt fall kommer budskapet för sent. Barn och barnbarn finns redan, och de förgyller mitt liv.
   
  Men Erika Bjerström kan tipsa Kungen om att miljön i Vietnam mår bättre om Madeleine gör abort.
  Kommer hon att göra det?
   
  Jag tvivlar!

 55. Thomas P

  Ingemar #51 EU tar bara efter USA:
  http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323894704578105123838714546.html
   

 56. Karl-Oskar #53
  Fy tusan!  Jag upprepar mitt mantra.
  Det Sverige behöver är tillförlitlig energi, gott om energi och vettigt prissatt energi. Det kan ju inte annat än gynna landet på alla sätt!

 57. Gunnar Strandell

  Karl-Oskar #53
  Jag tror att du har rätt.
  Mitt intryck kommer från en SAE-möte (Society of Automotive Engineers) om elektrifiering av bilar som hölls i april 2013.
   
  En representant för Saudisk oljeindustri höll ett anförande som utmynnade i en prognos om att 92% av transportindustrin kommer att drivas av fossila bränslen år 2040.
   
  Rätt eller fel?
  Låt oss konstatera att det är han som håller i kranen.
   
   
  EU:s åtgärder för att INTE utnyttja de resurser vi trots allt har är bara ett nytt sätt att få medborgare till självsvält. Och i verkligenheten är det inte lika kul:
  http://www.youtube.com/watch?v=JDCgNx0h5rQ
   

 58. OR

  Thomas P #55 m.fl.
  Tack för alla länkar om solpaneler. Sammantaget verkar det verkligen vara fråga om dumping. Kina har stor överkapacitet på tillverkning och då är det fråga om vilka länders tillverkare som kommer att slås ut. Synd! Kineserna har inte kommit på ett sätt att uthålligt kunna sälja solpaneler för 1000:-/kvm, varken med ny teknologi eller med nytt produktionssätt, utan med överinvestering i gammal teknologi. För 1000:-/kvm kan solpaneler löna sig utan subventioner i Sverige idag. Både med och utan skyddstullar kommer det att svida i alla tarmar på en gång.

 59. Karl-Oskar

  OR # 58
  Då ställer sig frågan är solpanelstillverkare värdefullare än glasarbetare och sågverksarbetare som står på tur att offras?

 60. Håkan Bergman

  Hela WSJ-artikeln här:
  http://bit.ly/11TfrZQ

 61. Orm

  Uppdrag granskning har haft en körare ikväll om förgiftad östersjölax och detta har följts upp i kvällens Aktuellt.
  Spontant känns det hela en smula tveksamt ur objektivitetssynpunkt.
  En fiskare berättade i reportaget att när man var ute på laxfiske i Östersjön var man tillsammans med finska, ryska, estniska, lettiska, polska, tyska och danska fiskare som inte hade några dubier beträffande för mycket dioxiner i fångsten.
  Härodagen hade jag ett lunchsamtal med några vänner som har för vana att referera till vad som sägs på Svt eller står att läsa i tidningarna.
  Dom och deras familjer hade slutat äta strömming eftersom det är så farligt med tanke på alla gifter dessa fiskar innehåller.
  En stilla undran; Hur många av de miljoner fiskkonsumenter som bor runt Östersjön har blivit sjuka eller dött av att äta exempelvis lax eller strömming?
  Efter vad jag har inhämtat är Östersjön på väg att återhämta sig efter sovjettidens ohämmade miljöförstöring.
  Tacksam för kloka svar i ett intressant ämne.
   
   

 62. Ingemar Nordin

  Kors i taket! Science, av alla tidskrifter, har en kritisk artikel om James Hansen. Från abstracten:

  http://www.sciencemag.org/content/340/6132/540.summary

  Few other figures in modern science have straddled—and for that matter blurred—the boundaries between science, policy, and advocacy quite like the homespun but outspoken climatologist. Now, with his impending retirement from NASA, the community asks: Is Hansen a role model to be emulated by younger researchers—or a polarizing figure whose tactics have proved counterproductive?

  Resten är bakom betalvägg, men The Hockey Schtick har fler citat här:

  http://hockeyschtick.blogspot.se/2013/05/opinion-published-in-science-hansen.html

  och här:

  http://hockeyschtick.blogspot.se/2013/05/science-james-hansen-fails-to-hedge-his.html

  Hansen ”fails to hedge his conclusions with the appropriate qualifiers that reflect the imprecise science of climate modeling.” 

  Hansen’s claims that recent heat waves in Russia and the US West were ”a consequence of global warming” drew fire from scientists who published a competing analysis that found no direct connection.

  And the ”sideshow” that his high profile sometimes created was growing difficult lately for NASA leaders to countenance, [Hansen] added.

 63. Jan

  Hur skulle det vara med ett brev (öppet?) till Erika Bjerström där de allvarligaste invändningarna mot programet tas upp med referencer och låta henne förklara vilken grund hon har till dessa påstående i programet?

 64. Brev…tja…som varandes i ständig kontakt med folk av Brohults,Ergons och Bjerströms kaliber kan jag meddela att det i dessa kretsar anses högst meriterande att ”fienden” klagar på dig. Anmärkningar om osaklighet hanteras som på reklambyråer som att propagandisten/reklammakaren gjort ett bra jobb. Deras värld är en annan, det är den som komma skall, där deras klena förnuft skall råda.SVT är tydligen helt infekterat av illdrömmarna hos de totalitära drönarna. Hela jäkla Mekong sjunker som tusan p.g.a. överbevattning, det visste Bjerstöm när hon for och Rockström och Wijkman också.

 65. Miljörörelsens motto:
  ”- Det bästa du kan göra för dina barn och barnbarn är att aldrig låta dem födas!  ”
  Intressant att veta om detta gäller oss normala eller dem själva. Jag misstänker att de har för avsikt att uppfylla jorden med en degenererad människoras som lever på stenåldersvis den dagen de kan släppa sina Iphones.

 66. Inge

  OT
  http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2013/20130415_Exaggerations.pdf
  Jim Hansen har mjuknat lite om Venus och hur fort uppvärmningen kommer att gå.

 67. Ulf L

  Niklas 44 😉
  Jag tror inte riktigt det är samma art. Grandis Numus Devorare är nog en övergrupp som bland annat innehåller arten Omni Regulati, en art som kännetecknas av ett enormt kontrollbehov i sitt revir samt en drift att alltid utsträcka sitt revir. En tidigare aggressiv ras, röd med svart teckning och och ett omisskänligt bröl, är numera så sällsynt att den inte kan upprätthålla revir. Den helröda rasen är också på stark tillbakagång och de kvarvarande exemplaren är inte lika aggressiva och högljudda. Nytt är att hjordar med gröna individer har dykt upp i diverse habitat. Deras läte är snarlikt hustomtens, men kontrollbehovet och expansionslustan går det inte att ta fel på.
  Intressantast är dock att under de senaste decennierna har ett ökat antal individer observerats med en tidigare okänd förmåga att ändra färg efter omgivningen. En individ med en lejonman, av oss benämd Anders, var för fyrtio års sedan var han en ljusblå medlem i en djupblå flock. Därefter övergick han till en ljusblå flock och hans egen färg fick en svag röd teckning. Därefter emigrerade han till en brokig mörk flock där han utvecklade en grön nyans som förstäkts de senaste åren. Artens kännetecken, kontrollbehov och expansion har dock varit konstanta.
  Denna möjlighet till färgskiftning har också gjort att grupper av Omnis Regulati har anslutit sig till hjordar av en annan djurart, Scientis Vulgaris, en vit fridsam art utan större geografisk expansionslusta trots deras anmärkningsvärda nyfikenhet. De små grupperna av Omnis Regulati som anlutits sig till Scientis Vulgaris tycka ha föredragit hjordar av rasen Biologicus.  Vilken hjord de än väljer att ansluta sig till tycks de ha accepterats av flocken utan några problem men flockens beteende har naturligtvis påverkats. Hjordar med individer av Omnis Regulati uppvisar ett ökat kontrollbehov och ett expansionsbehov. Om detta härhör sig ifrån de enskilda individerna av Omnis regulati eller om det är ett förändrat beteende hos arten Scientis Vulgaris är det för tidigt att säga. Teckan finns dock att detta ökade kontrollbehovet motarbetas av Scientisindivider i flocken. Någon uteslutning eller bortdrivning av Omnis Regi individer är dock inte att vänta av en sådan fridsam art.
  Mycket OT men vad ska man göra en vacker morgon 🙂
   

 68. Ulf L. #67
  🙂

 69. Inge, tack för den länken ..
  Jag noterar att Hansen (likt Thomas P) försöker sig på att likna klimatet, och dess känslighet vid en skalär, linjär beskrivning mha ett enda tal, som kan fås genom att addera alla effekter som ingår. Bland annat drar han också upp ’summan av geometriska serier’ som sitt centralargument över hur ’farligt känsligt’ klimatet är.
   
  OK, i slutet smyger han in ngn brakslapp, dvs att molnen kanske komplicerar hans föregående ’skattningar’ som han dock menar fortf måste accepteras i meningen att framtiden kan bli lite vad som helst.
   
  Men redan i allra första kapitlets inledning: 1. Exaggeration?  gör han bort sig när han hävdar att CO2 är dels den dominanta klimat-’forcing:en’ och att den stannar i atmosfären i tusentals år. Båda påståenden är klimatalarmistiskt skruvad icke-vetenskap, delvis emotsagt av honom själv mot slutet (vattenångan utgör en definitiv termostat mot ’runaway warming’)

 70. Niklas L

  Ulf L, jag tror att du är något på spåret här! 🙂 Vacker genomgång!

 71. Inge #66,

   

  Alldeles i början av artikeln skriver Hansen:

   

  CO2, the dominant climate forcing on the long run, will stay in the climate system for millennia.

   

  Detta anser jag är ett av klimatfrågans stora feltänk. Tanken som Hansen framför är att en del av den av människan utsläppta koldioxiden kommer att bli kvar i atmosfären i flera tusen år därför att hav och biosfär inte kan ta upp denna del (något avgörande bevis för att så är fallet finns egentligen inte men jag bortser från detta här).

   

  Men att med hjälp av systematisk odling av växter och även så kallad jordisering ta bort koldioxid ur atmosfären och binda den, om man verkligen vill det, är inte någon komplicerad teknologi, utan snarare tvärtom. Så om en ökad halt av koldioxid skulle visa sig vara ett stort problem som vållar stor skada för mänskligheten så kommer man att ta bort deb. Och man kommer inte att vänta tusen år på att genomföra detta, och förmodligen inte ens hundra år.

   

  Så överskottet av koldioxid kommer inte att bli kvar i klimatsystemet i flera tusen år om mänskligheten finner att den faktiskt är till mer skada än nytta.

 72. Pingback

  […] Läs mer: Korrespondenterna i Vietnam […]

 73. Pingback

  […] Korrespondenterna som också var ett oerhört vinklat reportage med många felaktigheter, se här och här. Erika Bjerström glömde bort att hon var journalist och gjorde ett känslomässigt […]

 74. Pingback

  […] kritisk till massmedia Kanske det är min ålder. Man har blivit sur gubbe. Sista veckan har dock SVT och SvD gjort rejäla bottennapp. Man får väl försöka hitta andra informationskällor som […]