Chatten med klimatexperterna Johan och Erika

Erika och Johan
Efter Korrespondenternas program om problemen i Vietnams Mekongdelta anordnades en chat. Medverkade gjorde programledaren, Erika Bjerström tillsammans med professor Johan Rockström. Bägge uppträdde som experter på klimatet vad gäller orsakerna men framför allt angående vad de anser att vi ska göra åt saken. 
Jag har plockat ut och grupperat en del av frågorna och svaren:
 

Klimatforskning

Johan Rockström: Hej Homeros,
jag har stor respekt för Lennart Bengtsson, men han representerar en minoritet inom klimatvetenskapen. Han är en seriös forskare, och håller med om att människan värmer upp jorden genom utsläpp av växthusgaser. Det som skiljer honom från majoriteten av klimatforskare är att han bedömer att jorden är mindre känslig för utsläpp av växthusgaser än de flesta forskare. Anledningen är att han i huvudsak bedömer att förstärkande återkopplingar (där jorden självt förstärker uppvärmning) inte sker. Men vi ser redan att de sker, som exempelvis när Arktis smälter och byter färg från ljus till mörk yta, som gör att mindre värme från solen reflekteras tillbaka till rymden. Dessutom. Den prognos Lennart gör av risken, att vi kanske når 1-2 graders uppvärmning, är redan det ett STORT problem. Vittnesmålen från människor i Vietnam i programmet är ett tydligt exempel på det (vid 0.8 C uppvärmning). Risken är att vi når över 3 C uppvärmnign redan detta århundrade, vilket vore oerhört allvarligt. Det som skiljer Lennart och de flesta klimatforskare är således skillnaden mellan stora klimatproblem eller potentiellt katastrofala konsekvenser. Så, trots denna skillnad, råder lite osäkerhet att vi har ett problem som vi måste (och kan) lösa.
Helene: Johan, vad är dina bästa argument för att svara de klimatskeptiker som envist fortsätter att tvivla på din och dina kollegors klimat forskning?
Johan Rockström: Öppna fönstret och titta ut!
skämt och sidor. men faktum är att det vittnes mål som visas i den Vietnam film som Erika gjort är ju inte forskning, det är fattiga människor, som levt i generationer på samma plats, som berättar om de stora förändringar de upplever vid 0.8 C uppvärmning.
Sedan försöker jag påminna om att även klimatskeptiker (till skillnad från förnekare) erkänner växthuseffekten (annars kulle vi int ekunna bo på jorden!). Skeptiker menar ofta att vi maximalt kan nå 1-2 C uppvärmning (medan klimatforskning pekar på risker på 3-6 C). MEN, vi vet nu med mycket god säkerhet att även 1-2 C skapar stora stora problem. därmed finns det, enligt mig, inget mer att bråka om! varför lämna efter oss en värld med antingen stora problem eller katastrofala problem?!
Mattias: Varför har inte temperaturen stigit mer de sista 15 åren? Den globala medeltemp. har legat på en platå sedan 1998. Kan det inte vara så att ni har överskattat återkopplingsmekanimserna och underskattat de naturliga variationerna i väder och klimatsystemet? Vad säger ni om 10-20 år om vi fortfarande inte haft någon mer global temp.ökning?
Johan Rockström: Detta stämmer inte. Temperaturen ökar öven de senaste 15 åren. Det är ett statistiskt trix att hävda att den inte ökat. Anledningen är att 1998 var ett extremt El Nino år, med en extrem uppvärmning. Drar man en linje från denna värmetopp till idag, ser det ut som om uppvärmningen avstannat. Stefan Rahmstorf och andra forskare har tydligt visat att uppvärmningen fortsätter i linje med IPCC. OCH, kom ihåg att 90 % av den värme som våra utsläpp av växthusgaser orsakar tas upp av planetens verkliga termostat – nämligen haven!
Min kommentar: De två viktigaste synpunkterna från Johan Rockström är att han anser att Lennart Bengsson representerar en minioritet bland klimatforskarna samt att detta med att temperaturen inte har stigit sedan 15 år inte är något annat än ett statistiskt trick.
Det skulle vara intressant att få höra vad Lennart Bengtsson har att säga om saken?
 

Skatter och regleringar  

A.J.M: Hur ska man förhålla sig som privatperson till detta? Livsstilsförändringar krävs, hur tänker ni själva kring det?
Erika Bjerström: Livsstilförändringar behövs. Om vi alla avstår från en flygresa om året skulle det göra stor skillnad. Jag kämpar själv, har t ex en biogasbil men det är svårt! det finns en rättviseaspekt, vad spelar det för roll att jag kör min biogasbil om grannen kör en stor SUV och reser till thailand fyra gånger om året ? Det behövs tydliga politiska beslut som ställer samma krav på alla medborgare. Det finns spännande förslag om att införa koldioxidkvoter per person t ex.
Bosse B: Ett program son gör det omöjligt att inte ta ställning. Tack, men hur ska vi agera för att din slutkommentar i programmet kan bli en annan. Att sätta våra förhoppningar till yngre generationer tycks inte vara lösningen för Vietnam och sannolikt inte heller för andra utsatta områden i världen.
Erika Bjerström: Jag tror att politikerna kommer att agera den dag som opinionstrycket blir tillräckligt stort, t ex för att införa en koldioxidskatt på EU-nivå. Det är min bedömning att det vore rätt väg att gå.
Jürgen Linberg: Hej Johan Vilka, tror du, blir de tre viktigaste politiska ställningstaganden som skall till för att få till reell förändring?
Johan Rockström: Hej Jurgen,
Nummer ett, för klimatet, är ett globalt juridiskt bindande avtal (där alla länder sätter upp bindande mål för när de skall nå en fossil-fri ekonomi.
Nummer två är att sätta ett pris på kol – först regionalt, sedan knyta ihop regioner till ett globalt pris.
Nummer tre är att sätta ett ekonomiskt värde på naturkapital, skrota BNP, och därmed etablera ett nytt ekomoimskt mått på välfärd.
om jag får lägga till en 4e, så är det KUNSKAP
Anita : Varför kan vi inte införa ett kreditkort på koldioxidutsläpp? Säg att varje person får 6 ton att göra av med på ett år. Varje gång vi tankar bilen, köper en flygbiljett, handlar tropiska frukter etc. så dras den uträknade koldioxiden av. När allt är slut och man ändå vill flyga till Thailand, får man köpa ny koldioxid av de som inte förbrukar allt. Det skulle kanske gynna fattiga pensionärer att få ett extra tillskott i kassan.
Johan Rockström: Detta gillar jag!
Geog Monbiot från UK föreslog ett sådant system flera år sedan. UK övervägde att testa, men det ansågs för svårt. jag har talat med Svante Axelsson på SNF om att test köra något sådant i någon eller några kommuner i Sverige. Dags att testa kanske!
Min kommentar: Sammanfattningsvis vill ”klimatexperterna” att vi ska införa en gemensam koldioxidskatt, antingen inom EU men helst i hela världen. Och tänk om vi kunde införa personliga utsläppsrätter, vilken lycka! 

Orsakerna till problemen i Mekongdeltat

Marcus: Hej, jag tittade precis på korrespondenterna och situationen i Vietnam verkar minst sagt problematisk. Men jag undrar om inte majoriteten av problemen med försvinnande stränder och kanske även med inträngande saltvatten har att göra med att man byggt dammar(vattenkraft med mera) i Mekong floden? Liknande situation finns i Spanien där Ebrodeltat försvunnit i en rasande takt. Alltså, är det inte avsaknaden av sedimenttillförsel som förklarar att byn som visades försvunnit snarare än att havet stigit med 11cm? Jag är absolut ingen klimatskeptiker men just detta problem kanske är mer orsakat av vattenkraften?
Erika Bjerström: Hej Marcus! Bra fråga. Men man kan inte jämföra havskusten utanför Nam Dinh med Ebrodeltat. När havsnivån höjs får vågorna en väldig kraft och eroderar bort strandlinjen . Så du har rätt i att effekten av den slukade byn inte bara handlar om 11 centimeters höjning, utan flera klimatrelaterade orsaker, tex också att varmare vatten också får större volym…
Lars: Havet har höjts med 11 cm, men byn har sjunkit långt ute i havet och musselodlarnas hus måste höjas från två till FEM meter. Hur hänger det ihop? Mvh
Erika Bjerström: Hej Lars! Vid de tropiska stormarna får vågorna större och mer förödande kraft vid havsnivåhöjningarna och havet stiger mer när det är flod. När vi var där och filmade var det ebb!
Min kommentar: Marcus kommer med en högst relevant och viktig fråga tycker jag. Inte helt oväntat duckar Erika helt för den. Det intressanta är ju att hitta huvudorsaken till förändringarna i Mekongdeltat. Tydligen har man mycket riktigt byggt en rad vattenkraftverk längst Mekongfloden och dess bifloder. Om huvudorsaken till förändringarna i området inte alls handlar om de 11 centimetrarnas havshöjning utan istället på att deltat inte får lika mycket sedimenttillströmmning efter alla kraftverksbyggen, ja då framstår ju Erikas program som ett skämt.
En hederligt grävande journalist ska inte låta sina egna förutfattade meningar stå i vägen. Hon ska se förbi dem och jobba sig uppför Mekongflodens alla vindlingar tills hon hittar en sanning värd att presentera för tittarna. Om hon inte tycker sig kunna göra det av ideologiska, eller andra skäl kunde hon lika gärna stannat hemma och besparat oss licensbetalare denna kostnad.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Orm

  Bjerström och Rockström hade passat bättre i en annan tid; den gamla sovjetkommunismens.
  Tänk vad härligt att få gå till den lokala kommissarien och anmäla sin granne för att ha orsakat otillbörligt koldioxidutsläpp!

 2. bom

  Där fick Du problemet i kniptången! hederligt grävande journalist är precis det som Bjerström inte alls är. Hon är en journalist som producerar totalt felaktig rappakalja och hon är för en grön världsdiktatur. Enpartistater bör bli en enpartivärld för annars går vi ju under!

 3. bom

  PS Du vet säkert vad en bjära är? – ett tjuvdiande snyltdjur tillhörande en häxa.

 4. Christopher E

  Erikas program är verkligen ett (dåligt) skämt. Deltan är naturligt sjunkande och varje tänkande människa förstår att det som visas i filmen till ytterst liten del har med några centimeter högre vattenstånd att göra. Deltan har sin egen dynamik, och bosätter man sig där i ökande antal, bygger byar och dammar mm, kommer dessa problem som ett brev på posten, även om inte havet stiger en enda millimeter.
   
  Dessutom är väl siffran 11 cm knappast havsytehöjningen, utan strandlinjens förflyttning på den sjunkande kusten. Jag googlade lite på tidvattenmätardata för Vietnam, och sifrorna på andra ställen längs kusten är ofta betydligt lägre.
   
  Att dessa individer agerar ”klimatexperter” i media är något skrämmande. Rockström gör bort sig totalt genom att genomskåda lögnerna i programmet. Och han har regeringens öra, huga! Undrar vilken kommun han och Svante likt riddar Cato först ska peka på för att invånarna ska förbjudas semesterresor, bilkörning, köttätande mm?

 5. Ann L-H

  Petigt men ändå viktigt för sammanhanget. Christopher, visst missade Du ett litet inte i  …”Rockström gör bort sig totalt genom att genomskåda lögnerna i programmet” … ?

 6. Sailor

  Intersant tycker jag att Rockström förnekar att temperaturökningen stannat av.
  Han (och andra alarmister) verkar nu glida bort från 2 graders målet. Nu framhäver han flera gånger att ”vi vet nu med mycket god säkerhet att även 1-2 C skapar stora stora problem”.
  Dem börjar gardera sig för en konstaterad lägre klimatkänslighet. Katastrofscenariena måste upprätthållas vid alla eventualiteter. Dem är kusligt duktiga på detta. Känner igen resonemangen från min tid som jehovas vittne i ungdomen, hur än verkligheten betedde sig var det ett ”tecken på dem yttersta dagarna” krig eller fred. Också tekniken att skanna av alla händelser och välja ut dem som stärker tron.

 7. Lasse

  Erikas iver att skylla på klimatet visades när hon påpekade att ”Så du har rätt i att effekten av den slukade byn inte bara handlar om 11 centimeters höjning, utan flera klimatrelaterade orsaker, tex också att varmare vatten också får större volym…”
  Taftologi skulle man kunna kalla det för.
  Hon hade dock rätt i att programmet förhoppningsvis filmades i ebb.
  Ett verkligt lågvatten!

 8. Tege Tornvall

  Lena,kan du vänligen mejla över din reguljära mejladress? Jag vill ha med dig i mitt nätverk för ömsesidig information. TCS-herrarna har min mejladress. Tack!

 9. Christopher E

  Ann L-H #4
   
  Du har så rätt! 🙂
   
  Jag måste bli bättre på att korrekturläsa, brukar hoppa över ord när jag tänker i förväg på texten, har jag märkt. Slarvigt av mig.

 10. Ann L-H

  Tack Lena för denna ”lathund”. Det finns verkligen mycket att reagera mot. En sak som inte varit uppe så ofta är den positiva förstärkningen i Arktis som Rockström tar upp: ”Men vi ser redan att de sker, som exempelvis när Arktis smälter och byter färg från ljus till mörk yta, som gör att mindre värme från solen reflekteras tillbaka till rymden.”
  Sila mygg och svälja kameler eller? De ytor som ev. är aktuella måste vara obetydliga jämfört med ytan av molnen globalt sett och deras enorma betydelse i sammanhanget.  Andra invändningar är hur stor del av året dessa arktiska ytor blir frilagda och inte minst hur mycket solenergi det överhuvudtaget kan vara fråga om däruppe i norr.

 11. Lasse

  #9 Jag skulle vilja se en forskning om detta. Själv kan jag inte förstå hur de tänker. Öppna havsytan kommer sent under sensommaren och varar långt in i isläggningsperioden. Tyngdpunkten på avvikelsen ligger kring mitten av september. Vilken vinkel  ligger solen på då över arktis? Isläggning och avsmältning är rätt normal-vintertid-men temperaturen påverkar sommaravsmältningen!
  Jag tror att detta är en tidningsanka som tagits upp av dem som gärna vill undervisa oss om hur illa det är!
  Se gärna här: http://www.dmi.dk/dmi/index/hav/the_arctic/havisareal.htm

 12. Jan

  Erika säger: ”Så du har rätt i att effekten av den slukade byn inte bara handlar om 11 centimeters höjning, utan flera klimatrelaterade orsaker, tex också att varmare vatten också får större volym…”
  Jag trodde i min enfald att bidraget från värmeutvigdningen ingick  i de uppmätta siffrorna av havsnivån. Uppenbarligen hade jag fel. Man har tydligen mätt upp en höjning och sedan dragit ifrån det bidrag som man beräknar ökningen av vattentemperaturen har bidragit med.

 13. Jacob

  Rockström har sålt sig till den stora agendan. Då spelar inte fakta någon som helst roll. Allt kan vridas och vändas på det sätt som passar. I hans värld så helgar ändamålen medlen. Frågan är dock om han sover gott om natten. Men i de nätverk han ingår i så beskyddar man varandra. Lögnerna kan återanvändas gång på gång utan några konsekvenser när stödet kommer uppifrån. Rockström, Wijkman, Schellnhuber och deras visioner om globala klimatavtal och en global klimatregim har en mörk baksida. Vi har en värld där patologiska lögnare tillåts sprida sitt gift och befolka de högsta institutionerna. Vad händer när de har fått sitt världsinstitut och sin världsregering? Vem kommer att sköta spakarna till ”The World Sensorium”? http://books.google.se/books?id=UfMmh7R0O2AC&printsec=frontcover&hl=sv&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

 14. S. Andersson

  Jag  älskar Rockis sätt att avfärda de senaste 15 årens avstannade temperaturökning som statistiskt trixande. För att bevisa motsatsen sätter han självigång att oblygt ta bort 1998 års värde…

 15. Jan #11 Uttalandet visar enbart på att Erika B är en total svamlare, som blint och okunnigt kastar ihop sina talking points för att ’ljudamattan’ åtminståne skall låta tjock och tät ..
   
  För övrigt menar jag att alla som påstår att ’det viktigaste’ är att göra ’klimatåtgärder’, att dessa i alla lägen skall vara prioritet ett, att sådana uttalanden utgör definitionen av en ’relgion! Nämligen att utan några (ens försök till) observerbara belägg i sinnevärlden upphöja en sak till allt annat överskuggande.

 16. Bim

  Erika Bjerström är som grävande journalist en katastrof.
  Jag har letat efter tidigare  inslag av Korrespondenterna där jag har fått ett starkt intryck av att hon planterar uttalanden från befolkningen, bland annat ganska unga som uttalar sig om den globala uppvärmningen. ( Förut var det så, nu är det såhär och det beror på den globala uppvärmningen.) Det hörs på dom att de inte har en susning om vad de talar om.
  Hon borde granskas ordentligt.
   

 17. Sören G

  År 1816, året utan sommar, lär det också ha varit lite is Norra Ishavet enligt sjöfarare. Det förklaras väl genom kraftiga stormar och eventuellt inflöde av varmare havsströmmar. Uppvärmningen via luften är försumbar.

 18. Peter F

  Jacob #12
  Rockströms  drömvärld ?  ”Ett folk, ett rike, en ledare”. Jag får rysningar.

 19. Sören G

  #15 Folk har tutats i att klimatändringar är något onaturligt och att det är människor som är skulden genom utsläpp av växthusgaser. Och nu måste vi ändra vårt levnadssätt för att inte gå mot en katastrof. – Rapport och Aktuellt påminde om och kommenterade Bjerströms program (skröna).

 20. Tage Andersson

  Om inte vi meteorologer talat om för folk att vi haft 0.8 graders uppvärmning det senaste seklet hade folk knappast märkt det. De som ändå gjort det, med höjning av trädgränsen, lite längre vegetationsperiod osv, skulle tillskrivit det naturliga variationer om vi inte tipsat dem om koldioxidens förmåga att absorbera strålning. Utan denna kunskap skulle de kommit ihåg vad de lärde sej i skolan, att koldioxid är nödvändig för fotosyntesen och att mer av den gynnar växtligheten. Något de förträngt, men hoppfullt är att den insikten tycks vinna terräng. Naturligtvis inte hos våra Schellnhubar, men hos tänkande individer.

 21. Gunbo

  Lena,
  Bra att du postar delar av chatten efter programmet!
   
  När jag såg programmet blev jag förbluffad över Bjerströms okunskap och flera frågor dök upp. T ex hur kan havet på ett så pass litet geografiskt område stiga med 11 cm när det i övriga områden stiger mycket mindre? Det hon svarar i chatten om havets termiska expansion hör ju inte hit. Vattnet är väl lika varmt längs hela den vietnamesiska kusten, varför skulle det vara så mycket varmare i Mekongdeltat?
   
  Markus förklaring är ju den enda rätta: avsaknaden av sedimenttillförsel beroende på dammar längs floden.
   
  Och som Christopher skriver:  ”Deltan är naturligt sjunkande och varje tänkande människa förstår att det som visas i filmen till ytterst liten del har med några centimeter högre vattenstånd att göra.”
   
  Mitt intryck av både programmet och chatten är att det bygger på okunskap och ovilja att ta reda på fakta. Ett bottennapp med andra ord.
   
   

 22. Lejeune

  I DN är allt som vanligt, klimatlögnerna står som spön i backen:
   
  http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/klimatkrisens-offer-star-utan-skuld

 23. pekke

  Den chatten är verkligen skrämmande läsning !
  Hur tänker Rocken när han håller med det här ?:
   

  Anita : Varför kan vi inte införa ett kreditkort på koldioxidutsläpp? Säg att varje person får 6 ton att göra av med på ett år. Varje gång vi tankar bilen, köper en flygbiljett, handlar tropiska frukter etc. så dras den uträknade koldioxiden av. När allt är slut och man ändå vill flyga till Thailand, får man köpa ny koldioxid av de som inte förbrukar allt. Det skulle kanske gynna fattiga pensionärer att få ett extra tillskott i kassan.
  Johan Rockström: Detta gillar jag!
  Geog Monbiot från UK föreslog ett sådant system flera år sedan. UK övervägde att testa, men det ansågs för svårt. jag har talat med Svante Axelsson på SNF om att test köra något sådant i någon eller några kommuner i Sverige. Dags att testa kanske!
  Min kommentar: Sammanfattningsvis vill ”klimatexperterna” att vi ska införa en gemensam koldioxidskatt, antingen inom EU men helst i hela världen. Och tänk om vi kunde införa personliga utsläppsrätter, vilken lycka! 

   
  Så man ska kunna köpa sig ett vettigt/lyxigt liv om man har råd, medan den som är fattig får sälja sina andelar.
  Vad ska den fattige med pengar till om det inte går att köpa nåt över den basnivå som behövs för överlevnad eftersom man sålt sina extra kvoter ?
   
  I gamla Sovjet hade arbetarna faktiskt mycket pengar men inget att köpa vilket gynnade den svarta marknaden där man kunde köpa åtråvärda varor för överpriser, speciellt från väst.
  Gynnade det Sovjets ekonomi ?
  Knappast.
   
   
  Tänk om vi hejdade åldrandet och befolkningsökningen skenade, hur skulle man lösa det ?
  Kanske med en livstidskvot på ett antal år där du får köpa eller sälja livstid.
  Gissa vilka socialgrupper som kommer leva längst eller kortast !?
   
  http://sv.wikipedia.org/wiki/In_Time
   
   

 24. Slabadang

  Klimatpajaserna Rockström och Bjerström!
  Det hela har blivit helt ohållbart. Judith Curry har en ny artikel om ”pausen” som Rockström kallar för ”trix” 🙂 Så Rockström utgår alltså ifrån att Meto Nass Pauchari WMO  ”trixar” och då borde han väl också fråga sig om det ör första gången?
  Trenberth är dock en ”trixare” av magnitud.
  Först erkännandet:
  These increases are certainly less than the warming rates of the 1980s and first half of the 1990s of about 0.15 to 0.20 C (.27 and .36 F respectively) and per decade. The earlier period may have provided an unrealistic view of the global warming signal, says Kevin Trenberth, climate scientist with the National Center for Atmospheric Research in Boulder, Co.
   
  “One of the things emerging from several lines is that the IPCC has not paid enough attention to natural variability, on several time scales,” he says, especially El Niños and La Niñas, the Pacific Ocean phenomena that are not yet captured by climate models, and the longer term Pacific Decadal Oscillation (PDO) and Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) which have cycle lengths of about 60 years.
  From about 1975, when global warming resumed sharply, until the 1997-98 El Niño, the PDO was in its positive, warm phase, and heat did not penetrate as deeply into the ocean. The PDO has since changed to its negative, cooler phase.
  “It was a time when natural variability and global warming were going in the same direction, so it was much easier to find global warming,” Trenberth says. “Now the PDO has gone in the other direction, so some counter-effects are masking some of the global warming manifestations right at the surface.”
  Sen kommer bortförklarongen och en nu rökridå med den helt nya hypotesen baserad på ren skakig skitdata :
  Giving support to their finding is a forthcoming “reanalysis” by Magdalena Balmaseda and Erland Källén of the European Centre for Medium Range Weather Forecasts in the U.K., and Trenberth. Their research, by combining several sources of data with climate models, finds a sharp increase in ocean heating over the past decade, beginning shortly after the 1997-98 El Niño. “In the last decade, about 30 percent of the warming has occurred below 700 m, contributing significantly to an acceleration of the warming trend.”
  Kan ingen slå ihjäl hela skiten med en träklubba?. Nu har de helt plötligt inte en jävla aning om nånting och kommer med HELT NYA teorier och hur de kan tolka dessa skitdata till ”sharp increase” är klockren pseudovetenskap. Det borde vara förenat med straffansvar att hålla på med sån här ren skit på skattebetalarnas bekostnad och aldrig tidigare har väl så här lösa boliner fejkats och klätts ut till ”vetenskap” ?

 25. Slabadang

  Bortförklaringarna till varför modellerna pekar fel håller inte!
  Den som framför argumentet att det är ”naturliga förändrigar” som orsakat hiatusen erkänner i samma mening att klimatmodellerna är i konkurs! Det verkar vara tusen guldfiskar i stim som jobbar med klimatmodellerna. De har ju för helskotta redan inräknat ”naturliga förändringar” i sina scenarier och då kan de ju inte tillåtas räkna de naturliga förändringarna två ggr utan att samtidigt erkänna att modellernas hindcast/backrest inte är värda ett ruttet lingon.
  Det är ju inte så konsdtigt att det skiter sig när IPCC/klimatmodellerana bara skiter i 81 av 89 vetenskapliga priciper för prognostisering. Vem annat än en ”klimatforskare” kan bli överraskad av att modellerna pekar i tjottaheiti?
  Omfattningen av självbedrägeriets curvitting är obegripligt stor och inte ens när alla varningslampor blinkar alla larm tjuter och modellen själv hoppar brinnande ut ur datorerna så fattar de att det är nåt galet. 
  Enda skälet till att detta får fortsatta medel är för att det är skattemedel som går upp i rök. Sågspånstoaletter i Kina för trettio millar och trasiga modeller för miljarder kan inte existera när pengar investeras med vanliga anständiga krav på relevans funktion och avksatning. Ansvaret går upp i rök och det är bara de fortsatta matandet med skattestålar som prioriteras, inte resultat och ingen som helst utvärdering eller revision av nyttan med hela verksamheten.

 26. Sören G

  #21 Jag minns torka och svältkatastrofer i Afrika under 50-, 60- och 70-talen. Och översvämningen i Bangladesh 1970 med 100-tusentals dödsoffer. Och stormarna som dränkte Holland på 50-talet och när flera fartyg strandade långt upp på land vid Nordsjökusten. Även stormarna här hösten 1969. Och torra somrar utan regn och blöta somrar och höstar. – Men då pratades det om att vi var på väg mot en ny istid. – Nu skylls allt på AGW.

 27. Slabadang

  Är det inte lustigt!
  Det är tydligen tankeförbud mot att de helt missuppfattat och felberäknat vattenångans åtrekopplingar med molnen. Det gäller ku att ssöka under alla stenar man vet att svaren på varför modellerna inte fungerar inte ligger.

 28. Sören G

  Mitt inlägg gällde apropå DN-artikeln (#22) som skyller nutida svältkatastrofer i Afrika på AGW.

 29. Gunbo

  Vi är helt överens.

  Dramaturgin inspirerad av ”Waterworld” är så övertydlig att vem som helst borde förstå att det inte handlar om journalistik överhuvudtaget.

   

 30. Lennart Bengtsson

  Hej
  Lena har bett mig om ett inlägg. Här kommer det:
   
  Det är nog snarare så att Johan Rockström redovisar en minoritetsuppfattning som  uppenbarligen är baserat på Potsdaminstitutets rapport för Världsbanken från slutet av 2012. Detta gäller information om en enormt förväntat temperaturstegring under detta århundrade ( 4-10° C) i årsmedeltemperatur över land, ett ökat antal  förödande oväder samt en vattenståndsökning på upp till 2 m. Detta stöds inte  ens av IPCC. Du kan ju fråga Rockström varför  den globala temperaturökningen sedan slutet på 1800- talet  bara är  3/4° C, varför havsytan började stiga markant redan för 125 år sedan och varför ingen ökning i stigningstakten har skett under de senaste 20 åren(3 mm/år) samt hur han förklarar att de tropiska orkanerna har minskat i antal och i alla fall inte har blivit mätbart intensivare på 100 år. Han kanske också kunde förklara för mig varför inte de extra-tropiska stormarna har blivit mer intensiva samt varför stormarna vintertid när det är kallt än  är mer våldsamma än under sommaren när det bevisligen är varmare.
   
  Herr Rockström är säkert en utmärkt agronom och mycket i den allmänna debatten skulle vara vettigare om ”skomakare blevo vid sin sin läst”
   
  Här är den senaste sammanställningen av mina publikationer där samtliga läsare själva kan övertyga sig huruvuda jag representerar en minoritetsuppfattning eller. Jag tror väl snarare att jag representerar  en uppfattning baserat på fakta.
   
  <http://centaur.reading.ac.uk/view/creators/90000798.html>http://centaur.reading.ac.uk/view/creators/90000798.html
   
  Hälsningar
   
   
  Lennart
   

 31. Svend Ferdinandsen

  Det er ynkeligt at høre historien om at varmen optages i havet. Med samme logik kunne man påstå, at den store opvarmning før det stoppede op, kunne være kommet fra havet.
  Temperaturændringerne i havet er meget små og meget usikre, men indeholder vældige varmemængder, så det kan jo gå begge veje.

 32. Sören F

  Jag kom nu in på Bjerström och inslagen här på Gröna Liberalers forum: http://gronaliberaler.se/node/1192#comment-1171

 33. Björn

  Myter förändrar karaktär vartefter som dom sprids. De blir svulstigare med en inblandning av berättarens karaktär. Så och med klimatfrågan eftersom det som sprids inte längre har med vekligheten att göra, utan befinner sig långt från källorna. Bjerström och Rockström är inga klimatforskare, utan de är bara megafoner för sina egna missuppfattningar om orsak och verkan i klimatfrågan.
   
  Ingen debatt i klimatfrågan borde få diskuteras utan sin motpol, eftersom denna fråga har ett så långtgående krav på inskränkningar i människors liv. Man kan fråga sig om SVT har glömt bort vad objektivitet i den här frågan betyder. Att påstå att det och det beror på ”klimatförändringarna” kan vilken nolla som helst påstå, men Europas folk är inte betjänta av propaganda, utan av öppna diskussioner mellan parter med djupa kunskaper i ämnet och med motsatta uppfattningar.
   

 34. ThomasJ

  Tack för intressant inlägg, Lena!  😀 
  Bjerströms/Rockströms svar/uppfattningar är i sanning skrämmande och man baxnar över att slikt öht. får/kan förekomma! Fy ph**n för publika propagandan som vi dessutom betalar licenspengara till…  😡
   
  Här iaf ett mer än mindre ’måste-lyssna-på-intervju’ med Melanie Phillips, fd. ’tungviktare’ på The Guardian:
   
  http://www.c-spanvideo.org/program/311970-1
   
  Suveränt bra!  😀
   
  Mvh/TJ
  PS: rätt långt inslag – passar måhända vid sk*tväder, men när man börjar lyssna är det mkt svårt att sluta…  //DS

 35. Anders Persson

  #30 Lennart B: Du ställde den helt riktiga frågan ”varför [är] de extra-tropiska stormarna mer intensiva vintertid när det är kallt än [  ] under sommaren när det bevisligen är varmare.”
   
  Kanske måste du ytterligare förtydliga att intensiteten beror främst på de horisontella temperaturkonstrasterna mellan de deltagande luftmassorna (”fronter”) än luftmassornas allmänna temperatur. Dessa horisontella temperaturkontraster beror i sin tur ömsesidigt på och växelverkar med de omtalade ”jetströmmarna” på 6-12 km höjd.

 36. Lasse

  #34 Erikas moralistiska notering om resevanor var oxå rätt typisk.
  En utrikeskorrespondent med rätt att resa klagar över grannens Thailandsresa eller SUV.
  Vad de inte förstår är att de skapar en generation frustrerade unga som Cyklar och sparar men samtidigt tittar snett på dem som inte gör något. De skuldbelägger alla och därmed är det främst de sårbara som drabbas av sina egna samveten, som de ibland försöker vråla fram så andra hör det.
  Och detta med hjälp av rena lögner!

 37. S. Andersson

  Har ni läst det här på WUWT idag:
   
  http://wattsupwiththat.com/2013/05/08/the-effectiveness-of-co2-as-a-greenhouse-gas-becomes-ever-more-marginal-with-greater-concentration/
   
  Om jag förstår det hela rätt så skulle detta innebära att effekten av CO2-utsläpp är färdig. That’s it. Blir inte mer.

 38. Lennart Bengtsson

  Anders
   
  Detta var bara en ambition att framföra att värme i sig inte skapar energi utan det är som de flesta vet en följd av termodynamikens andra huvudsats, dvs värmeskillnader som bl annat utnyttjas i de utmärkta svenska värmepumparna. Detta innebär att om vi värmer upp Arktis mer än låga latituder så blir med andra ord våra vinter- och höststormar mindre aktiva än om motsatsen inträffar. Och det är precis därför som växthuseffekten inte alls kommer att ge upphov till mer uppfriskande stormcykloner vilket media  och den oskyldiga allmänheten fått för sig.

 39. Det är  farligt när medvetna   lögnare får bidrag från Bank monopolister som vill införa en kommunistisk ej folkvald utsugare CO2 POL POT Världsregering som  ges företräde utan  att vi medborgare har Svenska  SÄPO samt  grundlagar via nuremberg trial som skyddar oss från FNs politiska lögn IPCC.
  Allt  detta  skulle vara klockrent utan minsta tvivel olagligt i ett Sverige som inte var en kalle ankdamm media demokratur.

 40. Börje S.

  #37
  Länken ger en överskådlig repetition av koldioxidens avtagande förmåga att fördröja värmets resa genom atmosfären till världsrymden.
   
  Skattning av koldioxidens förhöjning av lufttemperaturen från IPCC:s Assessment Report nr 3.från 0 till 100 milliondelar i atmosfären: ≈ 2,22ºC100 till 200 ppm: + 0,29ºC ≈ 2,51ºC200 till 300 ppm: + 0,14ºC ≈ 2,65ºC300 till 400 ppm· + 0,06ºC ≈ 2,71ºC
  Enligt denna tabell har koldioxidhalthöjningen under 1900-talet således gett upphov till en höjning av världstemperaturen(?) på 0,06ºC. Det är ju helt i överensstämmlse med Håkan Sjögrens utsagor, för vilka han fått utstå en del spott och spe!
  400 till 600 ppm enligt samma källa: + 0,08ºC.
  Tala om att göra en höna av en fjäder. Av 0,08º på två sekel har Potsdaminstitutet och media fått ihop 4º på en fjärdedel av tiden!
   
  Det är mycket i den här frågan jag inte begriper. Enligt den mest auktoritativa källan, NOAA, så är havsnivåhöjningen 1,6mm/år (inkl 0,3º ”schablontillägg” för av glaciäravsmältning orsakad landhöjning tror jag).
   
  Där kommer hönaavenfjäder nr 2 in. SMHI spår havsnivåhöjningar på uppemot 2 meter på bara 50 år. Fantastiskt. Men HUR har SMHI räknat då?
   
  Jag begriper det inte. Om NOAA:s skattning stämmer så skulle det ta 1250 år med nuvarande höjningstakt innan ”tvåmetersmålet” vore uppnått.
   
  Vilken tur att vi har Anders Persson och Lennart Bengtsson här. De kan, om de vill förstås, kanske förklara för mig och andra som sitter undrande och inte vet vad de ska tro.
   

 41. Här finns grunder om  vad frihet är  i  en  rättsstat!! inte en demokratur.
  http://www.jonathangullible.com/PoL/philosophy_of_liberty.swf?language=Swedish

 42. Börje S.

  Hm, vagnreturen uteblev visst. Enligt AR 3 IPCC:
   
  o till 100 ppm ≈ 2,22ºC
   
  100 till 200 ppm: + 0,29ºC ≈ 2,51ºC
   
  200 till 300 ppm: + 0,14ºC ≈ 2,65ºC
   
  300 till 400 ppm: + 0,06ºC ≈ 2,71ºC
   
  400 till 600 ppm:  + 0,08ºC

 43. Lennart Bengtsson

  Stort tack!

  😀

   

 44. Lasse

  #42 Är detta vedertaget? Det finns väl samma typ av ekvation för kostnaden för att reducera CO2 utsläppen-fast omvänt.
  Kostnad/nyttan blir då enorm för de åtgärder som kan ta ner CO2 från 600 till 400 PPM.

 45. Om Mekongdeltat och vattenupptag:
  http://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn___groundwater_in_mekong_delta_25_may_11_w.pdf
  Saline and brackish groundwater is widespread in the delta and in many areas fresh and saline water tend to mix both within and between aquifer layers. The salty water is mostly derived from when the delta was forming in a marine environment during past interglacial periods when sea levels were higher than present day (Deltares, 2011).
  In the western and northern parts of the delta, groundwater is predominately fresh where salt water has, over millennia, been flushed from the system. In coastal areas groundwater is generally saline, both naturally and because of salt water intrusion caused by excessive pumping to serve the fresh water supply demands of the surrounding communities2(Phuc, 2008; Hung et al., 2000).
   
  A global comparison found that the Mekong Delta is currently sinking by as much as 6mm per year primarily as a result of groundwater extraction, overwhelming the rates of sea level rise (Syvitski et al., 2009).The Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE) web site also reports the unchecked use of bores has caused localised land subsidence and pollution problems in the delta.The end result will be increased vulnerability to natural disasters and climate change.
   
  Som jämförelse: For example, compaction in the Chao Phraya Delta in Thailand has ranged from 50 to 150 mm/year as a result of groundwater withdrawal (Saito, Y et al., 2007; USGS, 2009). Aquifer compaction as a result of regional groundwater level decline is a particularly serious risk in
   
   
  Om sedimenttranporten:
  http://deltas.usgs.gov/fm/docs/FMV3_script_english.pdf
  Jämförande studie mellan Mekong och Missisippi
   
  River sediment is the lifeblood of deltaic ecosystems, providing nutrients for agriculture and fisheries, and sustaining coastal wetlands. Sediment starvation caused by dams, navigation, and flood control structures compounds problems of subsidence, or sinking of the ground surface, that increases the vulnerability of deltas to sea-level rise. Capturing sediment before it reaches the delta can have unintended consequences, including high rates of land loss, coastal erosion, and sinking cities that are more vulnerable to flooding. In the Mississippi Delta, sediment delivery to the coast has decreased 50% in the 20th century, particularly after the construction of levees and major dams. With these essential minerals and nutrients no longer reaching the coast, the Mississippi Delta is experiencing a staggering rate of land loss, coastal erosion, and subsidence. Liknande för Mekongdeltat.
  Pågående studier: http://elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/2012/6846/pdf/Hung_Disertation16012012.pdf
   
   

 46. Lasse

  #45 Utmärkt sammanställning. Vill man vara sarkastisk så är det CO2 frågan som ligger bakom problemen som Erika ville visa.
  Dvs i ivern att få vattenkraft som ersättning för CO2 kolkraftverk så drabbas bönderna nedströms. Dax för ett program av Höglundskan?

 47. Börje S.

  #44 Lasse
   
  Jag har inte tidigare sett några direkta uppgifter om temperaturerna i siffror, men däremot stapeldiagram utan sifferangivelser som visar på samma sak.
   
  Jag ställer samma fråga som du: Enligt länken
   
  http://wattsupwiththat.com/2013/05/08/the-effectiveness-of-co2-as-a-greenhouse-gas-becomes-ever-more-marginal-with-greater-concentration/
   
  står uppgifterna i AR3. Då blir frågan: ”Är det 0,06ºC/sekel som allt ståhejet handlar om? (I så fall är det verkligen hög tid att lägga alla klimatskojeriresurserna på verkliga problem.)

 48. mängan

  Jag tror som Jakob att det är större krafter som rör i spakarna, Rockström har säkert själv ingen aning om det men får en klapp på axeln. Världsbanken FN WHO mfl är en del av New World Order. Sprida skräck via terror, influensa och klimat som skenar är en del av detta, styrda politiker och styrd media är en annan. Alla lyder och  ger sin bebis en spruta med kvicksilver..  Riktigt riktigt oroande.

 49. OR

  rutger #45
  Till sist detta klart lysande ljus; istället för den qvasireligiösa smörja som svt serverat!
  Man kan tycka att vi redan för länge sen har exploaterat Vietnam tillräckligt på grund av våra lokalpolitiska ambitioner. 

 50. Tack Thomas J #34
   
  Mycket bra länk och intervju! Hur stod damen ut i 20 år på Guardian?
   
  Pointman har en bra essä om delvis samma ämne

 51. Bo Carlsson

  För några år sedan åkte Erika Bjerström till Australien med flyg och konstaterade att det inte hade regnat på länge. Ung. ett halvår senare åkte hon tillbaka (Även då naturligtvis med flyg) och konstaterade, att nu hade regnet kommit.

 52. HenrikM

  Lysande, Thomas J #34. Har nu skapat bokmärke för  hennes ”förlag”: 
  https://www.embooks.com/books

 53. Claudius

  Tack, Lena K, för att Du åtagit Dig detta ställföreträdande lidande.
  Rockström & Bjerström — jag orkar inte längre.
   

 54. Skogsmannen

  Herr Rockström är säkert en utmärkt agronom och mycket i den allmänna debatten skulle vara vettigare om ”skomakare blevo vid sin sin läst”
   
  En sådan veritabel sågning av Herr Rockström lämnar inget annat utrymme (om denna har någon heder i kroppen) än att avkräva en ett svar från Lennart Bengtsson angående vapen, tid och plats! 

 55. Lennart Bengtsson

  Börje S
   
  Du får förlåta mig men jag kan omöjligt begripa hur Du har kommit fram till dessa värden. De approximativa formel som IPCC och alla använder är 
  5.35ln(C/Co) där Co där en referenskoncentration som 278 ppm och där C är den aktuella CO2 concentrationen. Enheten för beräkningen är W/m2 räknat vid tropopausen
   
  Numeriska värden ger
  200 ppm  – 1.762 W/m2
  300 ppm     0.407 W/m2
  400 ppm     1.947 W/m2
  500 ppm    3.140 W/m2
  600 ppm  4.116 W/m2
   700 ppm  4.941 W/m2   osv
   
  Vilken temperatur detta motsvarar kan inte utan vidare avgöras men utan någon återkoppling  bör  5 W/m2 approximativt vara lika med +1.33°C. Jag har använt referenstemperaturen 255K.
  Vore tacksam om Du kunde klargöra hur Du kommit fram till de numeriska värdena då det säkert inta bara är jag som inte förstår det

 56. KF

  Varför inte mejla rockis och säga er mening?
   
  johan.rockstrom@stockholmresilience.su.se

 57. Lasse

  #55 Kommer från en artikel skriven av
  Posted on May 8, 2013 by Anthony Watts
  😉
   
  http://wattsupwiththat.com/2013/05/08/the-effectiveness-of-co2-as-a-greenhouse-gas-becomes-ever-more-marginal-with-greater-concentration/

 58. Thomas P

  Lasse #57 Misstaget är att okritiskt plocka siffror från en blogg av den kalibern.

 59. Pelle L

  Thomas P #58
   
  Nu är du igång igen i ditt onyanserade sågande av uppgifter i bloggar,
  bara för att deras inriktning inte passar din agenda. 
   
  Seså Thomas, kom igen nu:
  Vad är fel i siffrorna i den refererade artikeln.
   
  VAD är fel?
  Lite kvalitativ analys skulle faktiskt pigga upp!
   
   
   

 60. LBt

  Utan att lägga mig i diskussionen i övrigt menar jag att 0,75 C på 100 år är ett anmärkningsvärt högt unikt belopp eftersom den avser ett globalt medelvärde.

 61. unikt hurdå, LBt?

 62. Inge

  http://www.di.se/#!/artiklar/2013/5/9/miljoministrarna-pressar-eu/
  Lena Ek är inte nöjd med EU för utsläppsrätterna.

 63. Ingemar Nordin

  Lena,

  Det är ju rena stolligheter som Rockström och Erika B för fram. Men det faktum att Rockström är en av Sveriges erkända och omhuldade klimatexperter, och att Erika B är en av dess erkända journalister i stormedia gör att det skratt som sådana här ståuppkomiker borde framkalla förbyts till sorg.

 64. LBt

  Börge S #47,
  0,06 C per sekel är är sett över hela klimatcykeln ca 60 C. Men över en begränsad period, några tusentals år, kanske tom det som är lämpligt för att förhindra övergången till en ny istid. Längre än så blir det emellertid direkt skadligt.

 65. ThomasJ

  Jonas N. #50: ”Hur stod damen ut i 20 år på Guardian?”
   
  Tja, det sägs ju att; ’sent ska syndaren vakna…’, oder? Huvudsaken är ju iaf ATT det ’vaknas’, eller hur?  😉 
  Du har ju bevisligen försökt ’väcka’ en & annan person – med bravur därtill! Även om känslan/intrycket uppstår, att det är som att försöka hälla dihydro-monoxid på teflonbelagd gås/gäss/ejder/jordgubbsodlare, oder wat… i förhoppning att det får ’fäste’ (=väter)…, så är min övertygelse fortsatt att verkligheten (=min bästa kompis!) kommer att [åter igen!] visa sin trofasthet!  😀
   
  Men, å andra sidan, kan ju ’tidsmätningen’ över hur lång tid en ’syndares’ uppvaknande tar säkerligen utgöra ett ’nytt’ forskningsområde/-tema, för vilket Skrockström etCons sannolikast blir utnämnda som ’experter’…
  What a screwered up world we live in! Up is down, black is white, sant är lögn, systematiskt! Jeez… !
   
  Arma Värld!
   
  Mvh/TJ 

 66. KF

  LBt #64
  Och du menar att det du säger är fakta? Eller är det vad du tror?

 67. LBt

  Rockström leder en högst angelägen forskning. Men på samma sätt som för IPCC är det en forskning vars resultat såväl som slutsatser noga måste granskas och värderas. TCS har här en angelägen uppgift, dock borde TCS för sin egen trovärdighets skull skaffa sig en våg med mer än en vågskål.

 68. ThomasJ

  Henrik M. #52: Bra!  😀
   
  Betänk oxo, att närhelst SvT/SR ’rapporterar’ ngt med utländsk referens så är näst intill uteslutande ’The Guardian’ tilltalspartner… Go figure…!  😉 
   
  Mvh/TJ

 69. ThomasJ

  #67: Vaddå ’högst angelägen forskning’ á la Skrockström???? Skrockis gör ingen, säger ingen, forskning – förutom möjligen/troligast hur hans lobotomerade idéer/institut kan erhålla ytterligare skattemedel (förra året fick ’han’ 100 mio sek av Gunilla Carlsson) – det enda där är, är ett stort, gigantiskt, bedrägeri, likt ett pyramidspel – var i den pyramiden befiner sig månne Skrockis?  👿 
   
  //TJ

 70. Vad för forskning leds av IPC,C LBt? Är det SPM-sammanfattningarna du syftar på? Och när dunu  nämner Rockström och IPCC … vad menar du då med ’trovärdighet’?

 71. Thomas P

  Pelle #59 Lennart Bengtsson hade ju just i #55 gett några lite rimligare siffror. Hur den där snubben på WUWT kommit fram till sina vete tusan. Redan i första stycket blir det fel:
  ”According to well understood physical parameters, the effectiveness of CO2 as a greenhouse gas diminishes logarithmically with increasing concentration and from the current level of ~390 ppmv, (parts per million by volume). Accordingly only ~5% of the effectiveness of CO2 as a greenhouse gas remains beyond the current level.”
   
  En logaritmisk funktion växer obegränsat, därför kan siffran 5% inte stämma med det han just sagt.

 72. Ingemar Nordin

  LBt #67,

  dock borde TCS för sin egen trovärdighets skull skaffa sig en våg med mer än en vågskål.

  Du menar ”trovärdighet” i SvTs och dina ögon antar jag. Saken är bara den att priset för att vara trovärdig i SvTs ögon skulle innebära att TCS lade ned all seriös verksamhet och istället ägnade sig åt samma klimatskojeri som dem. Det priset vore för högt för min del.

  Jag tror knappast heller att det råder någon brist på sådana alarmistsiter.

 73. Orm

  Maken till vansinne får man väl leta efter?
  http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/klimatkrisens-offer-star-utan-skuld

 74. Thomas p #71
  ”En logaritmisk funktion växer obegränsat, därför kan siffran 5% inte stämma med det han just sagt.”
  Det första ledet stämmer. Nu är det emellertid så att en logaritmisk funktion inte är verkligheten.
   
  Utan att ge mig in på siffrorna är det så att mängden kol på jorden bara medger en viss högsta CO2-koncentration. Denna kan ge upphov till ett maximalt värde av klimatpåverkan.
  Påståendet att 5% återstår av denna effekt är därför inte falskt i sig. Du får göra en kvantitativ analys av detta för att kunna uttala dig om utsagan.

 75. Thomas P

  Perfekt #74 Jag bedömde vad skribenten på WUWT skrivit. Han talade inte om några begränsade kolreserver utan det är något du hittat på som försvar, och det är dessutom en siffra som är uppåt väggarna fel. Du kan väl prova att ge dig in på siffrorna så får du se. Visserligen lär inte formeln från #55 vara speciellt relevant när man kommer så högt, men roa dig med att se var du hamnar om allt kol på jorden hamnade i atmosfären.

 76. LBt

  Ingemar N #72,
  SvT? Jag tror inte att jag nämnt dem. Och du tycker att en vågskål räcker för TCS kan jag förstå. 

 77. Börje S.

  #55 Lennart B.
   
  Jag läste slarvig och skrev helt enkelt av siffrorna från ett inlägg på WUWT av en Ed Hoskins, vilket var skrivet så att jag trodde uppgifterna var hämtade från AR3. Nu, när jag tittat efter i AR3 så fanns inga sådana angivelser. De är gjorda av David Archibald. Jag var lite för ivrig där.
   
  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/05/clip_image0027.jpg
   
  Den bild jag har på näthinnan ang koldioxidens avtagande verkan finns bl a här:
   
  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2010/03/heating_effect_of_co2.png
   
  där staplarna ser ut att motsvara siffrorna hos skribenten ovan. Men det är ju ingenting jag VET, det var därför jag bad om hjälp ty det var mindre än jag tidigare trott. 
   
  Lika intressant är ju skattningarna av havsnivån i framtiden. SR och SVT har ju tillgång till klimatexperterna Bjerström och Rockström och de har gemensamt kommit fram till att det lär bli minst 2 meter de närmaste 50 åren.
   
  NOAA säger klart och tydligt 1,6 mm/år, så de Public Services egna klimatexperter har kommit över något slags information som inte NOAA har tillgång till. Inte Metoffice heller vad jag har sett. Men Bjerström och Rockström har, kanske borde Metoffice och NOAA konsultera dem för att bättra på sina prognoser.
   
  Samma resultat har SMHI kommit fram till i sina prognoser för t ex Nyköping.Sisådär 1-2 meter lär det bli enligt SMHI:s expertis och då får väl Nyköping rusta sig efter detta. Det blir inte billigt, men har SMHI sagt det så…
   
  Det jag undrar över är HUR de kommit fram till denna enorma siffra. Bara tanken på hur mycket vatten det motsvarar gör att jag får svindel. Här krävs nog ordentlig avsmältning från Antarktis landis, men hur ska det gå till när medeltemperaturen där är mellan -18 till -55ºC?
   
   

 78. LBt

  Jonas N #70,
  blir det bättre så här:
  ”Men på samma sätt som för IPCC är det en verksamhet vars resultat såväl som slutsatser noga måste granskas och värderas.”

 79. Börje S.

  #64 LBt
   
  Jag tillhör också de som inte förstår hur du resonerar. Du tro att den trend som vi har just nu ska fortsätta för evigt. F n kan man möjligen klämma fram 0,03º/år under detta millenium. När blev världen statisk?
   
  Varken du eller jag eller ens klimatfantomexperten Rockström har den blekaste aning om åt vilket håll trenden kommer att ändra sig, men ändra sig kommer den att göra. Om vi tittar historiskt finner vi att först blir det förhållandevis varmt, sedan blir det förhållandevis kallt varefter värmen kommer tillbaka osv.
   
  Men någon gång blir det lite kallare än förr, vinterns snö hinner inte smälta bort under sommaren och inte nästa heller. Då är det dags, det är då istiden kommer och tar oss allihopa.
   
  Kung Bore har lovat att komma snart och han kommer, sannerligen han kommer! Sannerligen säger jag till dig: Han kommer att hålla sitt löfte! Han kommer snart! Är du redo?

 80. LBt
   
  Jag tycker kanske inte att IPCCs sammanställningar håller riktigt lika låg klass om Rockströms sk ’forskning’, för vad han gör är bara klippa och klistra ihop det värsta ur andras larmrapporter, och utropa: Hockeyklubbor, hockeyklubbor … dom anfaller!
   
  Men jag håller väl med dig: Ingendera produceras rapporter som håller måttet.

 81. Lbt #67,

   

  Rockströms forskning kan säkert betecknas som angelägen, se exempel på hans senaste publikationer:

   

  http://scholar.google.se/scholar?q=f%C3%B6rfattare%3A%22J+Rockstr%C3%B6m%22&hl=sv&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2012&as_yhi=

   

  Men hans ämnesområde är uppenbarligen inte klimatvetenskap …

   

  Jämför med följande exempel på Lennart Bengtssons publikationer:

   

  http://scholar.google.se/scholar?q=reading+climate+f%C3%B6rfattare%3A%22L+Bengtsson%22&hl=sv&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2011&as_yhi=

   

 82. Lbt #67 igen,

   

  Tyvärr fungerade inte länkarna

   

  Använd Google Scholar: http://scholar.google.se/

   

  För Rockström klistra in: författare:”J Rockström”

  För att begränsa till de senaste publikationerna klicka på sedan 2012 i vänstra kolumnen.

   

  För Bengtsson klistra in: reading climate författare:”L Bengtsson”

  För att begränsa till de senaste publikationerna klicka på sedan 2009 i vänstra kolumnen.

   

  Jag hoppas att detta skall fungera.

 83. Lennart Bengtsson

  Börje S
   
  Min uppfattning är att de vattenståndsökningar Du anger är grovt överdrivna och betraktas av de experter jag kontaktat ( som bl a skrivit  de senaste IPCC sammanfattningarna i ämnet) som högst osannolika. Jag tycker det är olyckligt att SMHI har bidragit till att blåsa upp detta och oroa folk i onödan. I Sverige dominerar ju faktiskt landhöjningen fortfarande markant. Under de 20 år som vi har haft radaraltimetrimätningar från satellit ligger ökningen på 3 mm/år i snitt med 1 mm från expansion och 2 mm från bergsglaciärer och inlandssisar.  Ett lokalt problem är marksubsidens som en följd av grundvattenändringar och andra aktiviteter som inte har det ringaste med klimatet att göra. Eftersom jag inte sett svensk TV de senaste veckorna känner jag inte till vad som framfördes  men min uppfattning är att problemen i Mekongdeltat är en följd av lokala subsidenseffekter precis som i Mississippis delta. Det är viktigt att ha klart för sig att vattenståndsvariationern till följd av väder och tidvatten är ett problem och har alltid varit så.

 84. Lasse

  Försöker få en bild av den avtagande effekten av ökande CO2 halt.
  Är denna modell mer trolig?
  http://www.burtonsys.com/climate/MODTRAN_etc.html
  Den är kalibrerad? till de 0,7 grader vi redan sett och antyder max 1 grad till vid dubbling av CO2 till 570 ppm, från pre industriell nivå.
   
  Men brasklapp för H2O ges:”However, this does not take into account negative feedbacks from increased evaporation: increased water-cycle cooling, and perhaps increased cloudiness, so that 65% is an upper bound. The real-world amplification of CO2’s warming by H2O is almost certainly less than that.”

 85. Lennart Bengtsson

  Pehr
   
  Jag har nog fått en del extra artiklar  på köpet i Din sammanställning eftersom L Bengtsson inte är ett ovanligt namn. Men det finns en granskad sammanställning som nyligen gjorts av en kollega vid Readinguniversitetet och som jag angav i en tidigare kommentar. Det saknas några där som kommer att läggas till. Några ytterligare och högst relevanta artiklar (klimatkänslighet och prediktabilitet) är i sista granskningsstadiet.
   
  Hsn
   
   
  Lennart

 86. LBt

  Börge S #79 bla
  nej jag tror inte vårt fossila bruk varar för evigt men jag vill sätta in 0,06 C per hundra år i sitt rätta perspektiv. Det är en klimatpåverkan som under några tusen år kan vara lämplig för att förhindra att nästa istid uppstår men den är förödande i ett längre perspektiv.
  Jag utgår dessutom inte från att mänskligheten funnit en alternativ energikälla med försumbar klimatpåverkan då vi glatt bränt den kol som finns att bränna och jag vill ge denna mänsklighet rimlig möjlighet att leva sitt liv, jag vill inte dra något rep vare sig om 500 eller 10000 år.
  Som bekant innebär detta att jag tänker mig utsläppsbegränsningar inom ramen för vad tillväxt och utveckling tål samt att jag stöder sådan forskning som syftar till att klarlägga hur en mänsklighet skall kunna finna en hållbar livsstil. Men också att jag tar del av den kritiska granskning forskningen utsätts för och jag väger detta för egen räkning på en våg med mer än en skål.

 87. Adolf Goreing

  #81 #82 för alla som inte är insatta i forskningens värld så kan det vara värt att veta att man som forskare rankas även i vilken ordning man står som författare för artiklar m.m
  Lägg märke till att L Bengtsson är försteförfattare på många av ”sina” artiklar medan J Rockström är det inte
  Ju längre bak man står desto mindre bidrag till alstret. (oftast men inte alltid, det kan vara bokstavsordning också)

 88. LBt

  Pehr B #82,
  jag valde att söka på dig vad man nu skall dra för slutsatser av det.

 89. Lennart Bengtsson

  Pehr
   
  Det är bara ett fåtal som inte är mina men här är den sammanställning som min kollega i Reading just gjort ( ett fåtal saknas  och kommer till senare)
  http://centaur.reading.ac.uk/view/creators/90000798.html

 90. Lasse

  #89 Har du en namne och proffessoremerituskollega som sysslat med näraliggande frågor,hydrologi ? Senast? på LTH och som gjort detta alster tex?
  http://m.iopscience.iop.org/1748-9326/5/2/025202?rel=sem&relno=6
   
   

 91. Lbt #88,

   

  Jag har inte varit så framgångsrik som forskare som Lennart Bengtsson och har därför färre publikationer. Jag har heller inte publicerat vetenskapliga artiklar efter att jag gick i pension medan Lennart fortfarande är mycket aktiv trots att han är äldre än mig. Därför kommer efter 2007 bara min senaste artikel, som är klimatvetenskaplig, upp när man söker på Google Scholar.

   

  Lägg dock märke till att mina publikationer med inriktning på alternativ energiteknik är minst lika klimatrelaterade som Johan Rockströms. Så med den väldigt lösliga användningen av termen klimatforskare som vi ofta ser idag så är jag också klimatforskare.

   

 92. Slabadang

  Pehr Björnbim!
   
  SVT och ”klimatexpert ! Johanna Björklund prenterades enligt följande:
  Klimatfrågor om mat

  #climatemondayMat- och klimatexperten Johanna Björklund svarar på våra följares frågor på Twitter.

  Publicerad 18 februari 2013 – 13:07–Uppdaterad 18 februari 2013 – 13:14
   
  Climatemonday
   
  Under två måndagar har vi haft en klimatexpert med på Twitter för att svara på frågor från våra läsare, tittare och följare. För att ställa en fråga markerar man den med #climatemonday på Twitter eller Instagram. Varje fråga och svar får max vara på 140 tecken. Så här såg det ut förra måndagen då det diskuterades mat och klimat.
  Jonas Nilsson: Går det att sätta likhetstecken mellan klimatsmart mat och ekologisk mat?
  Johanna Björklund: Nej inte alltid, LCA (livscykelanalys) visar att eko grönsaker spannmål en fördel för klimatet, kött ingen skillnad.
   
   
  Så vad kan då denna Johanna om klimatet?
  Tidigare verksamhet
  Disputerade 2000 inom den fakultetsövergripande forskarskolan ”Resurshushållande jord- och trädgårdsbruk”, på en avhandling som behandlade metoder att mäta resursanvändning och hållbarhet i jordbruket.
  ”Gemensamt lärande inom lokala distributionsnät – en drivkraft för ökad hållbarhet i lantbruket?” Forskningsprojektet har fokus på om vad som händer när konsumenter och producenter möts vid lokal försäljning av livsmedel.
  ”Mångfunktionella lantbruksföretags bidrag till landsbygden och möjligheter till samverkan med lokala bygder – ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv” Studien omfattade sex bygder inom projektet ”Hållbara bygder”. (http://www.cul.slu.se/publikationer/bygdeutveckling.pdf).
  ”Utveckling av ekologisk utsädesproduktion av vallfrö genom deltagardriven forskning” tillsammans med lantbrukare från Östergötland, Örebro, Sörmland och Västmanlands län, samt två rådgivare från Hushållningssällskapet i Örebro samt Östergötlands län. Johanna medverkade i gruppen, som startade i januari 2005, fram till. 2007. (http://ekoforsk.slu.se/Projekt05_07/Vallfro.htm)
  ”Vidareutveckling av nyckeltal för biologisk mångfald på gårdar med ekologisk respektive integrerad produktion”. Projektet drevs i tillsammans med rådgivare från Sigill Kvalitetssystem och odling i balans samt en två deltagardrivna grupper med lantbrukare och rådgivare, mellan 2005-2008 (www-nlfak.slu.se/faktajordbruk/pdf09/Jo09-01.pdf).
  Arbete inom deltagardriven forskningsgrupp för att ge svar på ”Vad är ekologisk tomatodling?” (http://www.cul.slu.se/publikationer/ekolantbruk42.pdf)
  Tycker om att göra på fritiden
  Det mesta av min fritid ägnar jag åt familjens ekologiska jordbruk norr om Askersund, får jag någon tid över vill jag gärna ut i naturen eller arbeta med lera.
  Senaste publikationer
  Björklund, J., Westberg, L., Geber, U., Milestad, R., Ahnström, J. 2009. Local Selling as a Driving Force for Increased On-Farm Biodiversity. Journal of Sustainable Agriculture.
  Eksvärd, K., Salomsson, L., Francis, C., Sriskandarajah, N,, Svanäng, K.,Lieblein, G., Björklund, J. and Geber, U. 2009. Paricipatory approaches and stakeholder involvement in sustainable agriculture research. In; Bolen, P. J. and House, G. Sustainable agroecosystem management. Integrating ecology, economics and society. CRC Press. Pp. 271-382.

 93. Börje S.

  #83 Lennart B
   
  Tack för ditt svar.
   
   
  Min undran om hur SMHI har kommit fram till sina enorma havsnivåhöjningar kvarstår dock. För perioden 2005 till 2011 hävdar NOAA 1,6mm/år.
   
  http://ibis.grdl.noaa.gov/SAT/SeaLevelRise/documents/NOAA_NESDIS_Sea_Level_Rise_Budget_Report_2012.pdf
   
  Jag kontaktade Sten Bergström med min undran. Han föreslog att jag skulle lyssna till Stefan Ramstorf på Real Climater för att förstå lite bättre. Det hjälpte inte mycket.
   
  Varifrån ska allt vatten till de gigantiska höjningarna komma ifrån?
   
  Och framför allt: Hur tänker SMHI?
   
   

 94. Slabadang

  Börje S!
   
  Bergströms logik är enkel. Du sak använda allt som redan visat sig vara fel. Skit i data och fokusera på de klimatmodeller som bryter mot alla vetenskalpga principer för hur man bugger modeller med progostiserande egenskaper. Bergström är en skam!

 95. bom

  #94 ”bugger modeller” Verkar som en Freudiansk felskrivning? 🙂

 96. Gustav

  En fråga som kanske redan besvarats i ett annat forum men baserat på den Hypotes Tranbeth och Kärlen m.fl. formuletat att värmen försvunnit ner i djuphaven, borde inte detta ge utslag lokalt (på de platser där värmen följt strömmen ner) i form av ökad havsnivå? Det kanske är för lite för att det sak mätas men det borde kanske gå att spåra om mycket värme lokalt försvinner ner med någon ström elelr dylikt? 

 97. Lennart #89,

   

  Bra att denna lista har sammanställts tack vare din kollega! Det är inte så lätt att få helt korrekta svar på Google Scholar, speciellt inte med vanliga namn, men tydligen blev kombinationen med söktermerna Reading och Climate ganska rättvisande ändå med endast ett par felträffar.

   

  För övrigt, tack för att Du tidigare i år skickade mig den först nämnda artikeln i listan från Tellus B i år! Den var mycket intressant att läsa.

 98. Gustav ..
   
   
  Den frågan är nog svårare än så. Lokala havsnivåvariationer beror mest på vindar. Ihållande vindar kan ge skillnader på uppemot metern (tex i Östersjön), över öppet hav (Stilla havet, trade winds) kan det skilja halvmetern.
  Att den sortens skillnader i temperatur skulle visa sig i nivå lokalt tror jag inte på. Sedan är det märkligt att (som det hypotetiseras om) att större mängder värme skulle försvinna nedåt förbi ythavet utan att först synas där. Bland annat för att värme inte sjunker så gärna. Men frågan är inte riktigt så enkel heller.

 99. Börje S.

  #94
   
  Frågan är bara VAD i prognosmakandet som ger sådana, som det verkar, absurda resultat: 0,55 till 2 meter! Om vi utgår från mitten på denna skattning 1275 mm så måste havet stiga 2,55 cm/år för att komma dit, förutsatt att landhöjningen upphör omedelbart. Jag tycker det verkar helt flippat.
   
  När man räknat på något så är ett gott råd att kolla om resultatet är rimligt.
  SMHI, expertorganisationen tycker tydligen inte att resultatet är orimligt. Därför vore det intressant att få reda på hur SMHI tänker.
   
  (Hoppstenen på min barndoms badplats sticker upp ett par decimeter (± 10 cm) precis som för 60 år sedan, när jag var liten grabb.)
   
   

 100. Gustav

  @Jonas N:
  Ok vindar och hög-/lågtryck påverkar såklart, det borde jag tänkt på. Men frågan kvarstår kanske även om man inte mäter lokalt? Om värme försvunnit ner i djuphaven (kasnke märkligt men inte omöjligt att strömmar uppstår på platser där inte ARGO finns) så borde det synas i form av högre havsnivå? Eller är värmemängderna i fråga för små för att ge mätbara resultat?

 101. Lasse

  #99 Då badar du söder om Småland/Halland! Eller på en strand som följer med havsytesänkningen norr därom! Även vi har sättningskänslig mark, vilket jag ser på kajer lagda när vattnet stod 0,5 m högre än idag. Dessa är numera en spegling av markens sättningsbenägenhet-där leran underlagrar följer kajkanten med nedåt i övriga sektioner så är det över 1 m ner till vattnet numera!
  SMHIs prognoser om havsnivån bygger inte på egna funderingar utan de sammanställer alarmen, senast världsbankens.
  Den övergång från 3 mm/år till 1,6 mm/år har inte slagit igenom någonstans trots att den bygger på nyare uppgifter om just temperaturfördelningen i havet via Argusbojar.

 102. Varför menar du att lokalt varierande temperaturer borde ge lokalt varierande havsnivåer?
   
  För de senare behöver du någon slags stadiga krafter, antingen hög/lögtryck, genom ett flöde (motståndet för en å som rinner) eller luftströmmar som pressar vattnet åt ett visst håll.
   
  Vad jag ville säga är att dessa värmemängder i djuphaven är ganska spekulativa. (Baseras bla på ’behovet’ att finna ’the missining heat’)

 103. Börje S.

  #101 Lasse
   
  Jag bor inte vid havet och kan därför inte som du följa utvecklingen dag från dag. Min barndoms hoppsten finns i Skälderviken, så din förmodan stämmer.
   
  Om din beskrivning av SMHI:s prognosmakeri är med verkligheten överensstämmande tyder det på ett nästintill obegripligt förakt för just verkligheten hos organisationen.

 104. Gustav

  #102:
  Menar att om värme försvinner ner med en ström till djuphaven lokalt (detta sker inte överallt då ARGO skulle upptäckt det i så fall) så borde det på just dessa ställen höja havsnivån lite extra innan värmen ”blandas ut” med andra vattenmassor? Om värmen försvinner ner vid ekvatorn exempelvis så borde nivån stiga mer där än på andra ställen allteftersom strömmen blandas och temperaturdifferensen minskar? Pelaren med vatten får där en högre temperatur som avtar ju längre ifråndenna plats man kommer?

 105. OK, det var även så jag ’förstod’ dig. Men nej, du behöver krafter, ett tillströmmande flöde, ihållande vindar, låg eller högtryck för att upprätthålla en nivåskillnad (även gravitationsskillnader kan åstadkomma det). Men inte densitetsvariationer …

 106. Gustav

  #105
  För att densitetsvariationer är för små i förhållande till övriga krafter?

 107. Börje S.

  #104 el #105 el någon annan
   
  Fråga (möjligen en dum sådan):
  Finns det något med ökning av salthalten som gör det varma havsytvattnet tyngre än underliggande kallare och därför sjunker när avdunstningen är stor? Och, om så är fallet, hur långt kan ett sådant vattenlager sjunka innan det blandat sig med omgivande (kallare men mindre salthaltiga) vatten? 
   
   

 108. Börje S #107,

   

  Jo, detta anser man kan vara en viktig orsak till att ytvatten blandar sig med vatten längre ned i havet i varmare regioner. Genom avdunstning blir salthalten större vid ytan och ytvattnet får en högre densitet och strävar att sjunka ned.

   

  Den avtagande salthalten uppifrån och ned kallas för haloklin på svenska. Mer om denna och hur den påverkar omblandningen i havet finns här:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Halocline

 109. Börje S.

  #108 Pehr 
   
  Tack!

 110. Sören F

  På sina håll föreslår man solinstrålning direkt ner i djuphavet som missing heat-mekanism , i tropiska östra Stilla havet då, där fönstret står öppet normalt, utom när det är El Nino. Men jag har nog förlorat länken, nån som vet vem det var, ganska nyligen?

 111. bom

  #110 Jag har inte kunnat luska ut något slags förlopp som skulle kunna förklara hur värmen skulle oobserverad kunna ta sig ner i havsdjupet! Har Du något förslag kanske?

 112. Inge

  Sören F
  Utan att ha kunskap om din fråga kom jag att tänka på att havens huvudsakliga uppvärmning bör ske just genom solinstrålning och en mindre del genom vattnets direktkontakt med en eventuellt varmare luft. Det har någon gång talats om att solinstrålningen når mindre djupt ner genom att vattnet är grumligare än förr vilket skulle minska uppvärmningen på större djup men öka på mindre.

 113. Sören F

  #111 bom. Nej, det hela kommer ju an på en beräkning ändå, om det fönstret när det är oppet räcker till eller inte. Men jag tolkade det som att problemet i alla fall erkänns, det att någon större ytvattenackumulering av energi inte avläses genom ARGO:s ytvattenmätningar.

 114. Sören F

  Det var i alla fall Balmaseda et al. mm jag tänkte på ser jag nu, diskuterat på bl a Currys blogg: http://judithcurry.com/2013/03/29/has-trenberth-found-the-missing-heat/#comment-307049

 115. Pingback

  […] som också var ett oerhört vinklat reportage med många felaktigheter, se här och här. Erika Bjerström glömde bort att hon var journalist och gjorde ett känslomässigt reportage om […]

 116. Lennart Bengtsson

  Lasse 90
   
  Hej 
  Denna artikel har jag skrivit
   
  LennartB