Kol kan bli räddningen för Europa

kolbrytning

EU har försatt hela kontinenten i ett prekärt läge genom sin gröna agenda: Ingen fossilkraft, nedläggning av kärnkraft och utbyggnad av vind och sol. Men plötsligt så begär man nu, med rätta, att importen från Ryssland skall stoppas eftersom denna finansierar Putins krig mot Ukraina. I Östeuropa så kör man nu igång med den egna produktionen av kol. Från Reuters:

”Balkanländerna i sydöstra Europa vänder sig till kol när de försöker ta itu med en global ökning av energipriserna, vilket ökar rädslan bland miljöaktivister för att länder backar tillbaka på åtaganden att fasa ut det mest förorenande fossila bränslet.”

”Nordmakedonien, en gång en föregångare när det gäller att attrahera investerare i förnybar energi, sa tidigare denna månad att de planerade att öppna två nya kolgruvor för att förse kraftverk med bränsle.”

”Energiministeriet sa också att det vill köpa 3 miljoner ton kol från grannlandet Kosovo, även om inget avtal har undertecknats.”

”I och med energikrisens början har inte bara vi utan alla nationer i Europa omedelbart ökat produktionen av el från kol eftersom det är den billigaste och säkraste (källan), säger Vasko Kovacevski, vd för statligt ägda kraftverk. Elektrani på Severna Makedonija (ESM).

”Stigande grossistpriser, låga lager och Rysslands invasion av Ukraina har fått energipriserna att skjuta i höjden och fått många länder att kämpa för att säkra leveranser.

Men miljöpartister säger att det inte är svaret att vända sig till kol.

”Dekarbonisering är en av pelarna i den gröna agendan och vi lägger fram en plan för en kolgruva? Detta är oacceptabelt”, säger Nevena Smilevska från miljögruppen Eko-svest i Skopje.”

”Kosovo sade samtidigt att utländska företag – inklusive från Tyskland – också hade frågat om att köpa kol. Kosovo har världens femte största brunkolsfyndigheter, ett mjukt kol vars relativt låga energiinnehåll leder till särskilt giftiga föroreningar vid förbränning.”

Ja, ja. Som man bäddar får man ligga. EUs envisa motstånd mot att föra en vettig, hållbar och långsiktig energipolitik leder till det rakt motsatta till vad man ville åstadkomma.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. I synnerhet

  Bra Ingemar! Mat och energiförsörjning, existentiella grundläggande nödvändigheter för människan, är omöjliga utan extrem produktion av olika ”konstgjorda” material: metaller, legeringar, icke-metalliska och syntetiska dito. Byggnader, infrastrukturer, transportsätt och kommunikationer kräver enorma mängder energi för att upprätthålla vår civilisation. Extremklimatisterna förstår inte detta. Till och med på denna sida verkar vissa ibland ifrågasätta effekterna av vad koldioxidutsläppen mänskligheten orsakar. Varför? Humanism är att verka för vår egen välfärd och överlevnad. Brunkål, olja och andra ”fossila” energikällor borde vara helt legitima för att värna om den nu levande och framtida befolkningen på jorden. Någon annan uppgift har vi inte om det överhuvudtaget ska bli några barn och barnbarn att överlämna ”planeten” till.

 2. Magma

  Blir vi förvånade?
  Man har pratat så mycket om hållbarhet utan att sätta sig in vad ordet hållbarhet betyder. Att fatta beslut om utbyggnad av en energislukande industri- och transportsektor samtidigt som man lägger ner tillförlitlig energiproduktion ger inte ett hållbart samhälle. Alla större omställningar kräver hållbara planer baserade på fakta och riskanalys.
  Problemet i nuläget är att några få personers drömmar tillåtits fritt spelfält samtidigt som dem som baserade sina synpunkter på realistiska bedömningar har utsatts spott, spe och censur. Ett steg framåt och två steg tillbaka.

 3. Evert+Andersson

  Bra påpekande Ingemar.

  Egentligen har det inte varit svårt att förutse, men klimathysterin har stängt ute alla invändningar. Med Armageddon väntande om tio år finns bara en sak.

  För den som orkade se Sverige möts med Magnus Thoren som programledare stod det klart som korvspad att alarmistsidan har ett lika flexibelt förhållande till verkligheten och sanningen som Putin.

 4. foliehatt

  Magma, #2,
  Legio äro de som talar med stora bokstäver utan att kunna räkna på det som de har åsikter om.

 5. Lasse

  Kolkraft skulle ersättas med gas från Ryssland.
  I USA har gas reducerat utsläppen radikalt.
  Men de producerar gas från fracking.
  Fracking som motarbetades av Ryssland (och demokrater i USA)

  #2 Hållbarhet:
  De som försöker reformera jordbruket snabbt kan lätt falla i onåd av hungriga jordbrukare. Ceylons risskördar är reducerade pga förbud mot konstgödsel.

 6. Lennart Bengtsson

  Som det heter i Dreigroschenoper (tolvskillingsoperan)

  ”Erst kommt das Essen, dann kommt die Moral”

  Som sagt fryser man och inte har någon el får man ta vad som finns. Inte ens klimataktivister kan klara sig utan el och värme. Och skall man leva på Ekomat blir det bara halva skörden. Det är en idag en realitet på Sri Lanka (Ceylon).

 7. Ivar Andersson

  Sunt förnuft är bättre än alla klimatmodeller. Skisser på en servett räcker för att förstå att klimatpolitiken inte är hållbar.
  Elbilar behöver subventioner för att säljas och laddstolparna behöver subventioner för att byggas. Om det behövs subventioner under mer än introduktionen finns ingen efterfrågan på produkten. Platt-TV och smartphones behövde inga subventioner för att ta över marknaden.

 8. I synnerhet

  #7
  Hur många människor som njuter av den senaste smarttelefonens format och smidighet är medvetna om alla energikrävande processer som gör innehavet av denna teknik möjlig? Rent kisel t ex är grunden för alla mikroprocessorer i såväl superdatorer som mobiltelefoner (enligt statistik såldes 1,3 miljarder mobiler 2019!).

 9. Peter

  Eftersom all denna fullkomligt absurda politik bygger på en lögn så kommer den att spricka.
  CO2 koncentration i luften är inte ett problem och har aldrig varit det för jordens klimat. Det är en mycket bra gas, livets gas.
  I varje andetag suger vi i oss syre och i utandningsluften finns 4% CO2, hundra gånger dagens koncentration i luften.

  Vad är rätt koncentration av CO2 i luften? Den har aldrig varit konstant under jordens snart 4,5 Mdr år långa liv…
  Vad är rätt temperatur på jorden? Den har inte heller varit konstant under jordens livstid…

  IPCC startades för att kunna styra världens energi politiskt och inte låta marknaden styra.

  Det är illa att organisationen själv går ut med att man har haft fel och att deras modeller inte håller…
  De har aldrig varit rätt eftersom de endast bygger på antaganden om vad man vill ska vara sant.
  Det finns ett amerikanskt uttryck;
  ’assumption is the mother of all fuckups’ vilket sammanfattar dårskapen, eller den sk. klimatvetenskapen på ett bra sätt.

  Om man som vetenskapman inte kan inse att man ska förkasta sin hypotes om de inte passar med uppmätta faktiska data istället för som dessa charlataner gör, ändrar data för att passa med deras politiskt passande hypotes…

  CO2 valdes ut som medel för att bygga en ny världsordning. Globalisterna är ute efter makt. Genom att ha fullkomlig makt över energin i världen kan man styra allt.

  Europa kommer att ha ett enormt problem med energi under minst 10 år pga tysklands ’energiwende’.

  Tyvärr kommer INGEN att lastas för dessa misstag förutom folket.

 10. JonasW

  Undrar hur länge det dröjer innan Tyskland och England börjar med fracking ?

 11. Björn

  Desto fetare löner till politikerna, desto sämre resultat. Energipolitiken har fullständigt havererat i EU och här hemma. Resultatet som vi ser beror på beslut utan konsekvensanalys i energifrågan. Var finns annars en vettig plan B? En rationell konsekvensanalys borde ha förutsett ett rysslandhaveri med stora konsekvenser för de livsviktiga energileveranserna. Nedmonteringen av kol- och kärnkraft har lett till det stora gasberoendet, men att då inte inse att det på ett tidigare stadium, hade varit bättre att återstarta eller förnya kol- och kärnkraften, visar på planlösheten. Nu är vi där, vilket man borde ha förutsett, bortfall av en stor del av energitillförseln. Först montera ned kolkraften tillsammans med kärnkraften, för att sedan täcka detta bortfall med gas och nu ingen gas. Hur är det möjligt att en diffus s.k klimatkris kan grumla våra politikers omdömen så till den grad, att de har låtit våra väl fungerande energisystem förfalla eller låtit dessa nedmonteras? För att överleva nästa vinter är vi tillbaka till kolberoendet istället för att man på ett tidigt stadium parallellt med övrig energiproduktion, hade planerat för den oundvikliga framtida kärntekniken med både fission och fusionskraft.

 12. Peter

  Björn #11,

  Fussionskraft är långt ifrån att fungera.
  De pseudovetenskapliga artiklarna som kommer med jämna mellanrum talar förvisso om att man lyckas med fussion i små mängder, typ koka kaffe men till astronomiska kostnader med en verkningsgrad som är starkt negativ.
  Att man stoltserar med att man får ut mer energi än vad man stoppar in är definitionen på att fussion har ägt rum, men man talar mycket lite om hur mycket energi som gått åt för att stoppa in och för att orsaka fussionen…
  Materialteknologin har långt kvar till att klara de krav som krävs…

 13. Hans H

  #10 Jonas W

  England har fracking som för ett par år sedan stoppades temporärt. Vet inte exakt hur långt gånger det är att i politiska kvarnen ändra beslutet och snabbt dra igång igen. Hästlängder före Tyskland i alla fall där någon ansökan ej ens finns inne för miljöprövning!

 14. Fredrik S

  JonasW #10

  Polen försökte ju för några år sedan men protesterna var hårda, tex från polska kolindustrin.

  Till slut tröttnade bolagen som provborrade på att bli ständigt kallade mördare av aktivister, främst från övriga EU och åkte hem till USA.

  Kanske ändrat läge idag?

 15. Lasse

  #12 Fussionskraften funkar bra 😉
  Vi lever alla av denna kraft!
  Frågan är om vi kan använda den bättre.
  https://www.youtube.com/watch?v=8qHFwJFAPzc
  Lite om olika sätt att nyttja solkraft.
  Metanol är att föredra framför väte.(Wasserstoft?)
  Lätt att transportera och att göra om till H2
  Kanske Gillberg får vatten på sin kvarn.
  Fö har suspisious observer en utmaning:
  Every Climate Study Fails | PROVE ME WRONG
  https://www.youtube.com/watch?v=9Fx11vmgcK0

 16. Paul Håkansson

  ”However, the West wants war and desperately needs war as stage TWO of the Great Reset for the days of Keynesian Economics are coming to an end. The West has been borrowing relentless since World War II with no intention of paying anything back. The ECB lowered interest rates to NEGATIVE in 2014, and now the entire European pension system is bankrupt. They need this war to blame the collapse of government on Putin as well.”

  https://www.armstrongeconomics.com/world-news/war/propaganda-from-a-warzone/

 17. Paul H #16,

  Denne Armstrong som du refererar till är en välkänd konspirationsteoretiker och Putinapologet. Håll honom utanför denna blogg!

 18. Lennart H

  Varför inte elda med halv-fossil och halvgrön torv istället för stenkol? Det låter inte lika illa.
  Dessutom skulle det gynna svensk export, eftersom Sverige har stora tillgångar på torv.
  Min gamla arbetsgivare har levererat flertalet torveldade pannor och skulle få mer arbete😄

 19. Lennart H #18,

  Jag mins att Finland försökte övertala EU om att torv skulle räknas som förnyelsebart. Men de fick nej.

 20. Ann Löfving-Henriksson

  Dagens Net Zero Watch skriver att Indien nu ska öppna, reopen 100 kolgruvor, vilket inte är unikt ute i stora världen.
  Men, Magdalena Andersson i villervallan, tänker rädda världen åt oss genom att vi kämpar på med vår klimatomställning.

 21. Sven M Nilsson

  50°C i Indien 2040.
  Jag mellanlandade i New Deli på resa till Tokyo i början av 1970.talet. Då var det också 50°C utetemperatur. Man kände det rätt tydligt när man gick från planet till flygstationen. På flygstationen hade indier av alla slag satt sig i trapporna och efter väggarna och på varje fri fläck för att njuta av ACn. Det var inget nytt för dem!
  Att dra fram Indien/50°C nu i Sverige visar vilken brist på argument klimathetsarna har!

 22. Björn

  Peter [12]; Nja, nu är det väl så att det inte är fusion i sig som är det tillgängliga utan det är fission där numera även SMR ingår som valmöjlighet. Hade man valt att satsa på utveckling av fissionstekniken för 10-15 år tillbaka i tiden tillsammans med en långsam avveckling av kolkraften, hade EU inte blivit beroende av gasen som nu är fallet. Det är det totala undvikandet av kärnkraften som har lett till den brist på energi för både uppvärmning och elektricitet som vi nu ser. Vindkraft kan aldrig ersätta baskraft som kol och kärnkraft. Det är obegripligt att de gröna i Tyskland och MP här hemma har lyckats dupera övriga politiker att följa denna irrationella och ideella avvecklingspolitik av baskraft, vilken nu har lett till energibrist.

 23. jensen

  A propå alla kommande levnadsomständigheter, noteras att åtskilliga fria ekonomiska analytiker i USA har flyttat från sina tidigare urbana vistelser , California, Chicago, Michigan till populationsmässigt lugnare bostadsområden, f.a. med odlingsmöjligheter, kända kontaktnät, gynnsammare skattebördor m.m.
  T,ex. Costa Rica, Texas, Florida .Puerto Rico Mellan Amerika, Vissa länder i Sydamerika.

  Stagflation, Energiproblem, Ökande Inflation, Enorma skuldbördor, Social oro och kanske även överväldigande problem angående förändringar till grönt samhälle tycks innebära alltför stora problem för fortsatt lugnt och behagligt leverne.

 24. Sten Kaijser

  Ett bekymmer när det diskuteras energi, speciellt elenergi, är att politiker och journalister tror att bara man ibland kan producera tillräckligt för att den totala elenergin skulle räcka så är alla problem borta. Det gäller inte bara den totala energin, det gäller att effekten finns när den behövs.

 25. Håkan Bergman

  Sten Kaijser #24
  Det blir så när man tror att tårtdiagram räcker för att visa verkligheten.

 26. Ivar Andersson

  Vilken nesa för den klimathotsreligiösa sekten om Västvärlden måste börja öka användningen av kol igen. Sol och vind skulle ersätta kol- och kärnkraft men då gjorde man sig beroende av rysk gas. Och när vi ska bojkotta rysk gas, kol och olja måste Västvärlden öka användningen kol för att ersätta de ryska leveranserna. Cirkulär energiproduktion?

 27. Lasse

  #24
  Off grid så funkar det bättre:
  https://www.jackery.com/?aff=1037

  Lockande för friluftslivet-för vem vill vara utan en stavmixer då?

  Kollar en del på ingenjörslösningar för båtar utan landström och tycker denna verkar vara enklare!
  Vi vet ju att vi får fler soltimmar.

  (Fredag)

 28. UWB

  På tal om kol, som blir mer populärt igen, så bra insändare i VLT.

  https://www.vlt.se/2022-05-06/vi-ar-pa-vag-in-i-1800-talet

 29. SatSapiente

  #27 Lasse
  Jag blir inte speciellt imponerad av Jackerys största modell.
  Kapaciteten uppges till 21 tim med 60W belastning= 1,26 KWh. Det motsvarar ungefär energin i ett 100 Ah 12V lastbilsbatteri. Den händige kan enkelt bygga sig en egen anläggning: En solcellspanel med regulator, ett lastbilsbatteri och en växelriktare. Lösningen blir förstås lite klumpigare än Jackerys modell. Tyvärr är det få av de enkla växelriktarna som förmår att mata apparater med hög startström, ett kylskåp t.ex. Jag har själv försökt att få igång en kyl/frys under ett längre strömavbrott (stormen Per) med hjälp av en växelriktare på 1000VA, med dåligt resultat. Den mäktade inte med kyl/frysens kompressorstartström även om den nominella effekten på kyl/frysen bara var 170 W.

  Tyvärr är en normal solcellsanläggning på ett villatak inte heller någon garanti för elförsörjning vid strömavbrott. Få, om någon, sådan anläggning kan producera el utan yttre nät, sk ö-drift. Försvinner yttre nät vid ett strömavbrott så spelar det ingen roll om solen vräker ner på dina solcellspaneler, du har ingen el ändå.

 30. Paul Håkansson

  Ingemar Nordin
  13:42, 2022-05-06

  Konspirationsteoretiker? givetvis nonsens.

 31. Fredrik S

  Just nu är elpriset 60 ggr högre i södra Sverige, elområde 4, än norrut. Om nu SVK’s siffror stämmer.

  Alla ledsna skåningar kan ju kanske tröstas av att vindproduktionen i landet står för 37 procent.

 32. #15 Lasse

  ”Fö har suspisious observer en utmaning:
  Every Climate Study Fails | PROVE ME WRONG
  https://www.youtube.com/watch?v=9Fx11vmgcK0

  Detta citat är grovt missledande. Vad som sägs är:
  ”Every Climate Study Fails to include Solar Particles & Interplanetary Magnetic fields, Ozone & Global Electric Circuit, & Weakening Magnetic Field | PROVE ME WRONG”

  Då blir påståendet som görs alldeles korrekt så vitt jag vet. Jag tror inte det finns experimentella data som kan ge en rimlig uppskattning av hur dessa fenomen påverkar klimatet. Att dom borde göra det tycker jag är rätt självklart – men man har letat utan att finna något av intresse vad jag vet. Slutsatsen måste bli att effekterna är små.

  Påståendet ”Every Climate Study Fails” är allmängods bland klimatskeptiker och det tycker jag är så oerhört tragiskt. Detta påstående lämnar walk-over till alarmisterna. Det blir deras övertolkningar av väderhändelser i kombination med äldre data från IPCCs utsagor om konsekvenserna av orealistiska prognoser av befolkningsutvecklingen i kombination med ohämmad tillväxt i utsläppen av växthusgaser.

  Modellresultaten i AR5 för scenariet RCP8.5 anger drygt 4 grader över temperaturen 1986-2005. Alltså ungefär 4,7 grader över pre-industrial. MEN det skrämmande är att andraderivatan är positiv. År 2150 skulle det bli ytterligare nästan 2 grader, cirka 6,5 grader över förindustriell tid. Jag tror att det är detta alarmisterna fortfarande är vettskrämda för.

  Tror man att det finns rimliga skäl att tro att risken är reell är inte kraven att utlysa ”klimatnödläge” orimliga. T.o.m SMHI utgisk ju från detta scenario bara för några år sedan.

  AR6 WGII ”Impacts, Adaption and Vulnerability” diskuterar huvudsakligen RCP8.5 – detta scenario nämns 564 gånger i texten medan det scenario som WGI anges som troligast endsat nämns 24 gånger. Detta är inte konstigt på något sätt. IPCC samlar in vad som publicerats. De som publicerat skrifter om ”Impacts, Adaption and Vulnerability” har inte haft tillgång till AR6. De har alla arbetat utifrån AR5. Det scenario som kommer nära SSP2-4,5 är RCP4.5 och det nämns 126 gånger. Jag har inte läst vad som sägs om konsekvenserna men att döma av FN-chefens uttalanden pratas det mest om de förfärliga konsekvenserna (Enligt gängse klimatmodeller) av RCP8.5.

  EXEMPEL:

  I WGII SPM kan man läsa: ”Widespread, pervasive impacts to ecosystems, people, settlements, and infrastructure have resulted from observed increases in the frequency and intensity of climate and weather extremes, including hot extremes on land and in the ocean, heavy precipitation events, drought and fire weather (high confidence).”

  Detta stämmer dåligt med vad WGI publicerat såvitt jag kan förstå.

  I WGII skrivs: ”High temperatures currently increase mortality and morbidity in North America (very high confidence), with impacts that vary by age, gender, location, and socioeconomic factors (very high confidence). Observed increases in heat-related mortality have been attributed to climate change in North America (Vicedo-Cabrera et al., 2021).”

  Cabrera et al, 2021 finns här: https://www.nature.com/articles/s41558-021-01058-x
  ”the mortality burdens associated with the additional heat exposure that has resulted from recent human-induced warming, during the period 1991–2018. Across all study countries, we find that 37.0% (range 20.5–76.3%) of warm-season heat-related deaths can be attributed to anthropogenic climate change”

  Ändringen 1991-2018, 27 år, 0,5 grader i global medeltemperatur har förorsakat 37% av alla dödsfall relaterade till värmeböljor. WGI nämner inte denna skrift. Är den för ny eller har WGI helt enkelt behandlat den korrekt och ignorerat den? Att tro att den kan vara vetenskapligt korrekt verkar helt orimligt i mina ögon.

  Även om texten skall tolkas som att dödligheten 1991-2018 till 35% är förorsakad av en hel grad, 1850 till modern tid tycker jag resultatet verkar helt orimligt. Nog måste väl tillgången till luftkonditionering och allmänt ökad levnadsstandard ha haft mycket stor inverkan. Hur har man tagit hänsyn till det?

  Där finns en länk hit: https://www.nature.com/articles/d41586-021-01475-0
  Rubrik: ”More than one-third of heat deaths blamed on climate change”

  Det finns allvarliga problem i klimatfrågan. Sätt fokus på rätt ställe! ”Every Climate Study Fails” är inte en bra strategi när man vill bromsa dagens knasiga politik.

 33. Pingback

  […] Kol kan bli räddningen för Europa […]

 34. foliehatt

  Leif Åsbrink, #32,
  ett mycket stort problem är att en överväldigande stor majoritet av befolkningen inte är vana att läsa vetenskapliga studier. Varken reviews eller än mindre primär forskningslitteratur.

  Som du påpekar så finns det gott om diskrepanser inom och mellan det som publiceras inom CAGW-gebitet. Min erfarenhet av att peka ut sådana skevheter i data och tolkningar är att de möts av dels ett oförstående som följs direkt av ett ointresse – ”alla forskare säger att det är sant” – är ett argument som ofta kommer upp. Så, även om just det argumentet är ett av de sämsta som CAGW-sidan har presterat så är det fruktansvärt effektivt.

  Tyvärr.

 35. Lasse

  #32 Leif Å
  Citatet är ett citat.
  Missar modellerna att ta med solens variabilitet så missar de väldigt mycket!
  Att i detalj kritisera helt felaktiga modeller överlåter jag till andra.
  Att värmeslag dödar känsliga är välbekant men dess motsats , kyla , drabbar och dödar fler!
  Men vi har fallande dödsfall tack vare god tillgång på kylning och uppvärmning baserad på energi från fossila källor!
  Lite läsning:
  https://wattsupwiththat.com/2022/05/05/wuwt-contest-winner-general-audience-second-place-is-there-really-a-climate-crisis/
  ”Climate models in the past have not predicted current temperature trends, so cannot be assumed to be accurate in the future.”

 36. tty

  #12

  ”Att man stoltserar med att man får ut mer energi än vad man stoppar in är definitionen på att fussion har ägt rum”

  Inte alls. Faktum är att fusion inte är så väldigt svårt att åstadkomma, det finns hobbybyggare som byggt små fusionsreaktorer i källaren. Googla ”fusor”.

  Att få en fusionreaktion som producerar ett nettoöverskott av energi är däremot riktigt svårt, och att göra det stabilt över längre tidperioder och i stor skala är ännu svårare.

 37. Håkan Bergman

  Att ersätta gasen med kol, och på längre sikt med kärnkraft, för elproduktion låter sig väl göras. Men det är inte där den stora gasförbrukningen i Europa finns. Industrin står för en del och hushållen för en del. För industrin avgör hur gasen används hur en omställning kan göras. För hushållen blir det nog värre, man ersätter inte utan vidare en gasspis med en kol dito och för värme och varmvatten lär ett byte av bränsle inte vara mindre problematiskt. Tillkommer ett nytt distributionsnät för kol som ersätter det gasnät man byggt upp.
  https://transparency.entsog.eu/#/map
  Nej, det blir till att bita i det sura äpplet och exploatera egna gastillgångar.