Klotets film ”Kan den globala uppvärmningen bero på något annat?”

Klotets något annat

Klotet har en serie animerade filmer som ska beskriva klimatet på ett trevligt och kortfattat vis. Här kan du se filmen ”Kan den globala uppvärmningen bero på något annat?”

 

Speakerröstens text i sin helhet:
”Jordens klimat styrs främst av vår närmsta stjärna. Planetens lutning och bana runt solen varierar över årtusenden och ger ibland istider och ibland värmeperioder.

Fram till slutet av 1800-talet var jorden inne i en avkylningsperiod men de senaste 100 årens snabba temperaturökning har brutit den trenden.

Hur starkt solen lyser ändras också i perioder på 11 år och kan numera mätas med satelliter. Beräkningar visar att solaktiviteten kanske kan förklara en del av den globala uppvärmningen fram till 1950-talet men sen dess har solen lugnat sig igen medan temperaturen stigit brant.

Stora vulkanutbrott kan också påverka klimatet när partiklar kastas upp i atmosfären och skymmer solstrålarna. Men trots flera kylande vulkanutbrott under slutet av 1900-talet steg den globala medeltemperaturen.

Enorma mänskliga utsläpp av växthusgaser är den bästa förklaringen till det.”

Redan inledningen tycker jag ger en felaktig bild eftersom man lätt kan få intrycket av att istider och värmeperioder är ungefär lika långa. Den korrekta bilden är att perioder av kyla är de helt dominerande sedan ca 2,5 miljoner år tillbaka. De långa kalla perioderna bryts av med korta varmare perioder.

Sedan påstår man i filmen att jorden var inne i en avkylningsperiod fram till slutet av 1800-talet. Eftersom det inte finns temperaturmätningar så långt tillbaka (med få undantag) bör det handla om klimatrekonstruktioner. Här är den för Norra Hemisfären som presenteras i den senast IPCC-rapporten.

NH_AR5

Det ser ju verkligen inte ut som någon avkylningstrend från säg 1600-talet till slutet av 1800-talet. Å andra sidan gjordes filmen innan den senaste rapporten belv officiell så vi går vidare till IPCCs rapport från 2007, AR4.

NH_AR4

Det dippar ju ner lite under mitten av 1800-talet men det är allt. Vi fortsätter bakåt i rapporterna till 2001, TAR.

NH_TAR

Ja men här ser vi ju en tydlig lutning i trenden mot ett kallare klimat. Och precis som speakerrösten säger bryts trenden av en snabb uppvärmning. Vi kan alltså konstatera att klotets redaktion ännu håller ett fast grepp om den sk ”Hockeyklubban”. Alla nyare rekonstruktioner har de antingen inte sett eller förkastat av okänd anledning.Texten frossar dessutom i adjektiv som ”temperaturen stigit brant” och ”enorma mänskliga utsläpp av växthusgaser” vilket inte borde vara förenligt med god etik för vetenskapsjournalistik. Det är ju inte heller sakligt enligt reglerna för Public-Service.

Jag förstår inte heller varför IPCC presenterar rekonstruktionerna i en ”spagettigraf” på de sättet som de envisats med i de två senaste IPCC-rapporterna. Om jag har förstått saken rätt blandar de rekonstruktioner som innehåller flera proxydata med rekonstruktioner som handlar om en enda proxy. Det ger en otydlig och svårtydd bild. Om det nu gick bra att visa ”Hockeyklubban” som ”den bästa vi har i nuläget” en gång i tiden så borde de väl kunna presentera en liknande graf också nu. Varför inte Ljungqvist från 2010?

Ljungqvist 2010

Hänvisningar:

http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/

http://ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch6s6-6.html#6-6-1

http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5_WGI-12Doc2b_FinalDraft_Chapter05.pdf

http://www.medeltid.su.se/OmOss/Fredrik_Charpentier_Ljungqvist_publikationer.htm

http://sv.wikipedia.org/wiki/Weichsel_(nedisning)

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  #1
  Kanske borde de tillägga:
  ”första delen av 1900 talet steg temperaturen under 45 år med ca 0,4 grader och den senare delen av 1900 talet med lika mycket.
  Den senare stigningen är alla övertygade om att den beror på ökande utsläpp av CO2 till stor del.(0,2 grader?)
  Fortsätter den stigningen så blir det alltför varmt i framtiden.
  Men det tror vi vi kan undvika om vi slutar elda med fossil energi ”

  Vi måste agera nu eftersom det verkar som om stigningen inte fortsätter!

  Etanolhaveriet i Norrköping är en indikation på att vi inte bör agera alltför snabbt!

 2. Sören G

  På tal om etanol. Var det inte så att många bensinmackar på landsbygden tvingades att lägga ner p.g.a. krav att man måste ha en etanolpump (E85). Men det skulle bli för liten omsättning för att vara lönsamt.

 3. latoba

  Tack Lena! Du delger väl Klotet-redaktionen dina synpunkter?

 4. latoba
  Självklart gör jag det!
  😀

 5. Gunnar Juliusson

  OT. I dagens nummer av New England Journal of Medicine (impact factor 53) finns en artikel av en epidemiolog i Bryssel om ’Global health: Natural Disasters, Armed Conflict, and Public Health”, http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMra1109877 där det visas en graf med en fantastisk ökning av antalet hydrologiska katastrofer (översvämningar, laviner, våta jordskred) från 1950-1975 till 2000-2011. Grafens innehål ser väldigt likt ut den famösa bilden som Erika Bjerström visade i Rapport för några veckor sedan. Man refererar till databas på http://www.emdat.be. Möjligen är det detta som var källan till Bjerströms uppgifter. Om inte är det väl troligt att denna databas på samma sätt lider av att det rör sig om rapporterade snarare än inträffade katastrofer, även om man hävdar att man söker i många källor. Uppgifterna skiljer ju sig dock markant fråm de amerikanska uppgifterna om tornados och stormar. http://www.spc.noaa.gov/wcm/ http://www.aoml.noaa.gov/hrd/hurdat/All_U.S._Hurricanes.html
  Det är ju beklagligt att även NEJM sällat sig till klimatalarmisterna. Kommentarsfältet på nätet till NEJM-artikeln är öppen en vecka, och man har fyra veckor på sig att skriva en kommentar.

 6. Olav Gjelten

  Något som ständigt förundrar mig är att även klimatrealister i stor utsträckning har hakat på alarmisternas älsklingsuttryck som ”stor” och ”snabb” uppvärning när det handlar om att det krävts över hundra år att ändra den globala temperaturen med ynka 0,7 grader. Och då bör vi dessutom komma ihåg att de 0,7 grader inkluderar en återställning av temperaturen från den lilla istiden till mer likt de temperaturer som rådde innan.
  Det borde rimligtvis vara av större intresse att utforska varför den lilla istiden överhuvudtagit inträffade. Hela jönseriet med uppvärmingen på dessa 0,7 grader utgår ju dessutom från att det rådde ”normaltemperatur” när vi i själva värket var inne i en kallperiod.

 7. lennart bengtsson

  Lena

  EN ” spagettigraf” är egentligen bra.Problemet är att vi är synnerligen osäkra på den globala temperaturen före säg 1900, för att inte tala om temperaturen tusen år tillbaka i tiden. Problemet är både en fråga att korrekt tolka material från äldre tider även om man gjort goda framsteg här, men faktiskt ännu mer samplingen av temperaturen då man kräver en representativ fördelning av observationer. Risken är därför stor att man tolkar in sin allmänna uppfattning som kanske omedvetet påverkar hur man bedömer och värderar observationer. Ett exempel här är Mann men gäller i lika hög grad för de övriga. Gör tankeexperimentet att Du befinner Dig i en avlägsen framtid och skall bedöma 1900-talets temperatur baserat på samma material som vi nu har för att bedöma klimatet under säg högmedeltiden?
  Jag är oerhört tacksam att vi åtminstone efter 1979 har tillförlitlig information om jordens klimat, dvs inte bara för delar av Norra halvklotet och inte bara för det marknära skiktet. Detta innebär att spekulativa idéer kan närmast elimineras.

  LennartB

 8. lennart bengtssonn

  *5

  Bra. Det är precis vad klimatforskarna borde ägna sig åt i mycket högre grad. Tyvärr en följd av IPCCs ensidiga inriktning. Vetenskap skall hållas utanför politiken! Jag har några studier här som finns publicerade, några tillsammans med min begåvade unga kollega och doktorand, Bernhard Reichert.

  LennartB

 9. Slabadang

  Tim Ball påminner oss om vad M Crichton beskrev som vår största utmaning!

  ”I have been asked to talk about what I consider the most important challenge facing mankind, and I have a fundamental answer. The greatest challenge facing mankind is the challenge of distinguishing reality from fantasy, truth from propaganda. Perceiving the truth has always been a challenge to mankind, but in the information age (or as I think of it, the disinformation age) it takes on a special urgency and importance.”

 10. Slabadang

  Olav!

  Nu förstörde du ju hela CAGWstoryn med en enda sanningsenlig mening! 😉

 11. Är det alltså än en gång argument av typen ”Man måste fortsätta att höja värmen på spisplattan för att vattnet i kastrullen ska bli varmare”? Vilket översatt till klimat blir: ”Jorden slutar att bli varmare i samma ögonblick som solaktiviteten slutar att öka”.
  När jag kokar vatten, sätter jag plattan på max och vattnet fortsätter att bli varmare tills jag stänger av eller skruvar ned. Ja, uppvärmningen fortsätter nog några sekunder till, faktiskt. Tydligen har andra personer andra erfarenheter av vattenkokning? Eller funderar de inte över likheten mellan olika former av värmekällor?
  Gunnar Juliusson #5: International Disaster Database innehåller mycket riktigt rapporterade naturkatastrofer och olyckor. För att komma med finns vissa kriterier, som att ett visst antal människor ska ha drabbats eller att myndigheter har begärt hjälp från andra länder. Självklart har rapporteringsgraden ökat, så att naturkatastrofer nu har större sannolikhet att komma med nu än de hade i början av 1900-talet. Det är bara att titta på jordbävningar och vulkanutbrott, som har blivit vanligare enligt databasen. Det finns ingen fysikalisk grund för en tro att Jordens inre har blivit mer aktivt. Ökningen beror helt på ökande rapporteringsgrad. När det gäller starka jordbävningar (minsta magnitud 7), finns en helt annan databas som inte visar någon ökning. För så starka jordbävningar räcker det sannolikt att det finns en fungerande seismograf någonstans för att de ska upptäckas, oavsett om människor drabbas eller inte.

 12. Björn

  Berättaren i den animerade filmen lät förnuftig fram till 1950, då förklaringarna därefter fullständigt föll till fablernas värld. Solforskarna har en kontinuerlig berättelse om historien både före 1950 och efter. De talar om ett solens Grand maximum som inföll 1957, alltså en topp i solfläcksutvecklingen. Nu talar man i stället om att vi är på väg mot ett Grand minimum. Medelvärdet av solfläckarna över året i innevarande år med solfläcksmaximum, kommer att bli i paritet med 1905 års. Alltså, vi kan förvänta oss kalla år framöver som ingen av oss nu levande har upplevt. Detta är vad Klotet och IPCC och andra AGW-troende undanhåller. Sista år med solfläcksdata år 2000, markerar nedgången i solaktiviteten. Haven kommer härefter inte att ta emot mer värme än vad de avger och de kommer att svalna. Här är roten till de omtalade 17 åren av värmestagnation.

 13. Lars Cornell

  LarsK #9 Det där var en riktigt dålig jämförelse. Tillförseln av energi från solen är inte binär av till/från typ. I ditt hus, kan du inte påverka temperaturen genom att tex öppna ett fönster?

 14. Björn

  Lars Kamél [9]; Det framgår inte i ditt första stycke vem du fäktar mot. Men jag vill här bara infoga att det kokande vattnet kan naturligtvis inte ögonblickligt sluta att koka fast värmekällan avlägsnas. Detta beror på vattenmolekylernas kvarvarande höga rörelseenergi. Samma fenomen kan man uppleva på natten efter dagens absorberade solenergi. Rörelseenergin i omgivande materials molekyler återstrålar den ackumulerade värmen. I övrigt så minskar naturligtvis återstrålningen i intensitet från land och hav, när solaktiviteten över tiden minskar. Detta är för övrigt termodynamikens verkan.

 15. Peter F

  Nu uppmanas till domedagspredikningar under söndagsgudstjänsterna. Huka er i bänkarna….http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/article2016311/Klimatkrisen—en-uppgift-for-kyrkan.html

 16. lennart bengtssonn

  Björn*12

  Jag är alltid lika förvånad att finna djupt troende på en sk skeptikerblog. Att utan empirisk grund föra fram variationer i solemissionen ( som enligt satellitmätningar under de senaste 35 åren är försumbara) som drivande för jordens klimat gör mig ständigt lika förvånad. Bortsett från en svag långsiktig och positiv trend under de senaste 125 åren som är troligt kopplad till ökande växthusgaser så kan man inte finna någon som helst periodicitet varken i ytmedelvärden eller individuella mätserier. Detta har redovisats på denna blogg vid flera tillfällen. För de som är aktiva som prognosmakare är detta en besvikelse men dessvärre ett empiriskt faktum baserat på de data som vi idag har tillgång till.

  LennartB

 17. Slabadang

  Nyord!

  När media idag pratar om ”kommunikation” så menar de egentligen ensidig propaganda.

  Mediastrateger kan kallas för lite olika saker de mest framgångsrika är de direkt operativa till att bygga infastrukturer för den ”kommunikation” de vill föra ut och utgör ett allt större fokus för olika think tanks. De bygger nätverk genom samarbeten med olika media. Ett nätverk kunderna sedan kan köpa ”tjänster” ifrån. Inom denna bransch är inte en käft intresserad av sanningen utan hur mycket kunden är bereddd att betala för tjänsterna från nätverket. Du kan köpa dina ”gatekeepers” i media och även våra myndigheter köper dessa tjänster.

  Det finns en skrämmande effekt som byggts på en ohållbar strategi för att ”motverka” den fria informationen på nätet. Logiken ger att skall du föra ut ett ”budskap” så krävs det idag ett mycket starkare större och mer samordnat nätverk som åtar sig en större uppgift än tidigare att se till att budskapet inte störs av de argument som cirkulerar på nätet.

  Det otäcka är att den som har ett ”budskap” att sälja idag samtidigt träffar MSMmedia som hotas av nätet utifrån sitt minskade inflytande och makt över de ”budskap” de vill föra ut till allmänheten. Så när MSM då ingår i de nätverk som byggts så blir det en gemensam maktdemonstration i gemensamt intresse av att bibehålla sin makt och kontroll över samhällsdebatten. MSM klarar inte längre av detta på egen hand och har därför allt oftare och i allt större utsträckning lierat sig med de som betalar för att föra ut ett budskap istället för att liera sig med allmänhetens behov av och krav på jornalistiken. Politiker byråkrater och gröna maljarder är det som är kunderna bakom klimathotet. Starka kunder som ser till att allmänheten hålls under kontroll och uppsikt.

  Det är bakgrunden till den samgående isolering av vår journalistiskt aktivistiska och politiska nomenklatura vi nu upplever.Allmänheten genom nätet ses idag mer som ett hot mot nomenklaturan som skall utestängas och hållas under kontroll istället för att interaktera med , och om det sker så blir det på de villkor kunderna betalat för och som inte strider mot det gemensamma intresset.

  Så i diametral motsats till vad SVT/SR hävdar som skäl till varför de inte ”åsiktsregistrerar” sina medarbetare så jobbar nätverksbyggarna/mediastrategerna med just detta som fokus alltifrån redaktören ner till rekrytering av den enskilde journalisten. Ideologiskt lojala individer är värdefulla för dessa nätverksbyggare och de jobbar strategiskt långsktigt med att bygga sina nätverk genom påverkan och inflytande eller som ”rådgivare” till de som rekryterar journalister som är tydligt ideologiskt tatuerade och klara att placera ut på rätt redaktioner.

  Att dölja att det i själva verket är just den informella ”åsiktsregstreringen” som i första hand styr viktiga tillsättningar och utgör rekryteringsunderlag är av största vikt för MSM för när läsare lyssnare och tittare får redan på hur det går till så skulle förtroendet för journalismen sjunka ännu lägre. Allmänheten har ju redan upptäckt hur opålitliga och ideologiskt korrumperade journlaisterna är och när kunskapen om hur det går till bakom fasaderna så skulle de samtidigt förstå varför media inte går att lita på och varför SVT/SR medarbetare består av grönrödingar staplade från golv till tak.

  Sanningen om den svenska journalistkåren är att den är totalt genomkorrumperad. Det är inte hur duktig journalist du är som avgör utan vem av dem som bäst springer vissa organiserade särintressens ärenden och marknadsför det ”budskap” kunden betalat för som avgör rekryteringen. Ju fräckare och ju mer obalanserat rabiat ideologiskt lojal du är multiplicerat med den befattning du tillträder påverkar priset på tjänsten och värdet för kunden. Vill du köpa ett rekryteringunderlag av journalister … no problem … dvs vi måste ju samtidigt ta hänsyn till våra nuvarande kunder .. så vi kan ju inte leverera nån som strider mot deras särintressen. Att bygga ett förtroende hos allmänheten är mycket svårare och inte lika lönsamt som att springa ärenden och skapa förtroende hos kunden men det får sin konsekvens av att konsumenterna blir allt mer ointresserade av den ”kommunikation” nätverken säljer. Konsumenterna väljer andra produkter och nätet är en svår konkurrent när varumärket ”journalist” allt mer blir en försvårande omständighet för konsumentens förtroende och köpvanor.

 18. Vad använder de klimathotstroende för argument mot att solaktiviteten kan ligga bakom uppvärmningen sedan 1950? Jo, att solaktiviteten inte har ökat sedan 50-talet. Fast om spisplattan/Solen ligger kvar på hög nivå, kommer ju jordytan/vattnet att fortsätta värmas upp.
  Därav min liknelsen mellan solaktivitet och spisplatta.
  När det gäller växthusgasernas inverkan, är de troende inne på att det finns en tröghet. De påstår ju till exempel att världen skulle fortsätta att bli varmare under flera årtionden även om vi slutade att släppa ut växthusgaser. När det gäller Solens påverkan verkar de utesluta att det finns en tröghet, utan där sker allt visst ögonblickligen.

 19. Slabadang

  Lars Kamel!

  Gunilla Svensson klimatpolitruk hävdar att ”trögheten” (vad den nu är) i ”klimatet” gör att den uteblivna uppvämningen av CO2 inte synts till på sjutton år. Man kan ju undra då hurvida argumentet om ”trögheten” verkligen kan vara en svängdörr som kan öppnas åt de håll de önskar? Så trögheten gäller INTE vid solaktivitetens påverkan men av CO2s ? Hmmmm ??? Logik Hmmmm ? De har ingen susning om vad de pratar om, men helvete vad deras läppar fladdrar. Vi har bara att invänta ”ballongeffekten” när luften tagit slut och ballongen faller till golvet med ett litet ”smack” efter sin irrationella färd genom luftrummet.

 20. Salasso

  Karin Bojs blev intervjuad i morgonsoffan, SVT. Extremt snälla frågor från Micke L. Bojs argumentering föreföll verkligen krampaktig, desperat och osammanhängande.
  Intervjuaren såg faktiskt en aning skeptisk ut.
  Hur länge ska det dröja innan SVT vågar jämföra verkligheten med hypotesen. Man måste nog ta tag i detta om man inte ska gå till historien utan yrkeshedern i behåll!

 21. Thomas P

  Lars #18 Vad har du för argument FÖR att variationer i solaktivitet styr jordens klimat?

 22. Lasse

  #20
  Periodicitet gillar jag!
  Sen är det ju uppenbara svaret på frågan ovan att solen styr klimatet i stort-varför skulle då variationer inte påverka?
  Vi har ju sett artiklar om elektromagnetiska stormar som flyttar jetflöden med en regelbundenhet.
  Något som kanske kan diskuteras:
  http://wattsupwiththat.com/2013/11/06/cosmic-rays-and-climate-to-be-or-not-to-be/

  Hittade dock denna artikel om AMO som kan vara av intresse för Thomas P och Lennart B:
  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2028783/Icelandic-current-save-America-Europe-climate-change.html

 23. Björn

  Lennart Bengtsson [16]; Avvisar du det som solforskarna kallar för Grand maximum? Är det otroligt att denna period under 1900-talet skulle kunna ha tillfört land och främst haven, en ackumulerad värmeenergi som nu börjar avta när solens magnetiska aktivitet avtar. Att vi har genomgått ett Grand maximum och att solens aktivitet nu avtar och är i paritet med 1905 års, måste väl ses som fakta? En grundtes i termodynamiken är väl att allting avsvalnar om inte värme tillförs. Utan Solen tillförs väl ingen energi som kan återstråla som IR, förutom den ackumulerade värmen som fortfarande finns i haven. Jag hoppas att du inser att solens gigantiska och periodiska magnetska aktivitet inte kan gå förbi spårlöst utan verkan. Det skulle för mig vara som att påstå, att det jag inte har satt mig in i, existerar inte.

 24. Arthur pogosov

  skrämmande!

  http://www.litebilligare.se/

 25. Rosenhane

  Intressant i sammanhanget om granskningsnämnden. Är dom på väg att skärpa sig?http://timbro.se/timbro-medieinstitut/artiklar/kronika-att-granska-uppdrag-granksning?utm_source=Timbro&utm_campaign=aace7eaf0f-TMI_H_M_pr_var_den_svenska_pressetiken_v2&utm_medium=email&utm_term=0_98ffb7214d-aace7eaf0f-335220905

 26. svempa

  Thompa #21

  Tänk dig jordens klimat nu. Tänk dig sedan hur det skulle se ut om jorden låg på säg samma avstånd från Solen som Mars. Någon skillnad?

 27. Björn

  svempa [26]; Ja, det var en talande liknelse. Det är märkligt hur svårt en del har att acceptera och omvärdera, eller internalisera ny kunskap. Vi har ett gynnsamt klimat just därför att vårt avstånd till solen råkar vara ett varken för långt eller kort avstånd, helt enkelt verkar avståndet vara i det närmsta optimalt. Men ingenting är oföränderligt eller utan variationer som till exempel solens variabla avstånd till joden, eller dess interna process som cykliskt samvarierar med andra variabler. Varför är detta så svårt att acceptera av meteorologer och de klimatforskare som har fastnat i AGW-fällan? De resonerar inte ärligt utan försöker förtränga att kunskapen är en färskvara, där gamla obevisade hypoteser blir omkörda av nya friskare.

 28. lennart bengtssonn

  *26

  Jag tror nog ingen tänkande varelse bestrider att jordens temperatur skulle sjunka om vi som i ett jättelikt trolleri flyttade jorden till omloppsbanan för Mars. En bra räkneuppgift för grundskolan.

  Men nu har ju faktiskt inte detta hänt och dessutom har vi detaljerade mätningar av solemissionen från satellit för de senaste 35 åren. Skillnaden mellan minimum och maximum är ca 7 % av växthuseffektsökningen sedan slutet av 1800-talet. Detta kan Du lätt beräkna från publicerade data.

  *23 Jag håller mig till emissionsmätningar från satellit. Jag har inte sett några tillförlitliga mätningar från the Grand Maximum. Tacksam för en referens om detta

  LennartB

 29. Lasse

  #28 Lennart B Solen har sina fläckar. Som varierar med 11 årscykler.
  Detta påverkar tydligen mätbart solstrålningens intensitet direkt.
  http://www.woodfortrees.org/plot/pmod/from:1850/to
  Även antalet solfläckar varierar mellan cyklerna.
  http://www.woodfortrees.org/plot/sidc-ssn/from:1850/to

  Men därtill så hävdas att elektromagnetiska strålningen varierar och påverkar klimatet:
  http://wattsupwiththat.com/2013/11/06/cosmic-rays-and-climate-to-be-or-not-to-be/

 30. Thomas P

  svempa #26 Tänk dig jordens klimat nu. Tänk dig sedan hur det skulle se ut om jorden hade säg samma gravitation som Merkurius. Någon skillnad? Alltså måste det vara variationer i jordens gravitationsfält som styr klimatet, eller?

 31. Björn

  Lennart Bengtsson [28]; Studera solfläcksdata i länken nedan till NOAA, som omfattar åren 1749 t.o.m september i år då vi för närvarande är nära ett solfläcksmaximum som kan inträffa innan årets slut. Jämför dessa månatliga medelvärden under åren och begrunda om du tror att dessa variabla värden på den magnetiska solaktiviteten, inte skulle ha någon betydelse. Grand maximum räknas ha inträffat i oktober 1957 i samband med solfläcksmaximum då medelvärdet för denna månad var 253.8 solfläckar, alltså i medeltal varje dygn under oktober månad. Jämför sedan 1957 års månadsvärden med månadsvärdena för innevarande års diskreta månadsvärden. Denna solaktivitet utgör en del av Svensmarks hypotes om solaktivitetens påverkan på molnbildningen. Den höga solaktiviteten har enligt hypotesen medfört mer direktstrålning mot jordytan, dels på grund av färre avskärmande molnbildning som i sin tur hänger samman med mindre inträngning av kosmisk strålning. För övrigt så omfattar Grand maximum alla årens konsekutiva maxvärden från 40-talet fram t.o.m solfläckscykel 23 som hade sitt maximum år 2000. Märk väl i tabellen i länken nedan till NOAA, så representerar talvärdena, medelvärden av solfläckar månadsvis.

  ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/space-weather/solar-data/solar-indices/sunspot-numbers/international/tables/table_international-sunspot-numbers_monthly.txt

 32. tolou

  Although total solar irradiance (TSI) shows only a small variation ( 0.1% per solar cycle), significant (up to 100 %) variations are observed in the ultraviolet (UV) region of the solar spectrum. In a “top-down” mechanism, these UV changes are thought to modify middle atmospheric (lower mesospheric and stratospheric) O3 [ozone] production, thereby indirectly altering background temperatures.

  http://tallbloke.wordpress.com/2013/10/23/new-paper-finds-solar-uv-varies-up-to-100-percent-during-solar-cycles-confirms-solar-amplification-mechanism/

 33. Sven Östholm

  Tja man kan ju tänka sig mycket. Till exempel vilken temperatur skulle klimatet visa helt utan koldioxid, dvs med enbart växthusgasen diväteoxid.
  IPCC har ju slagit fast att koldioxid har marginell betydelse för vårt klimat. Finns verkligen påvisade samband mellan koldioxid halt förstärkning av växthusgasen diväteoxids växthusverkan?
  IPCC menar att kan finnas ett samband, men när får vi se att ”kan” ersätts med mer pålitliga besked. De senaste årens realiteter talar ju mot att samband finns.

 34. tolou

  More controversially, there is evidence to suggest that this Sun–weather coupling occurs via the global atmospheric electric circuit. The amplitude of the effect is comparable to typical initial analysis uncertainties in ensemble numerical weather prediction. Thus, a relatively localized small-amplitude solar influence on the upper atmosphere could have an important effect

  http://tallbloke.wordpress.com/2013/10/08/paper-solar-wind-linked-electrically-to-terrestrial-mid-latitude-atmospheric-pressure-variation/

 35. Håkan Sjögren

  Lena Krantz : När temperaturen inte ökat på 17 år med kraftiga utsläpp av koldioxid är det löjeväckande att AGW-arna påstår att temperaturen stiger brant. Tack Lena för Ditt förödande inlägg. Mvh, Håkan,

 36. Håkan Sjögren

  Lena Krantz
  Kommentar : I vart fall kan den ”kraftiga” globala uppvärmningen inte bero på ”växthusgasen in spe”. Mvh, Håkan.

 37. lennart bengtssonn

  Hej

  Vi vet helt enkelt inte med någon säkerhet varför den globala temperaturen i stort sett har legat stilla i ca 17 år och det var ett misstag att inte IPCC klargjorde detta utan i stället valde att bagatellisera det hela. Det är fortfarande mest troligt att det vi ser är en naturlig process i klimatet av samma slag som vi hade 1880-1910 och 1945-1975. Liksom nu följde dessa perioder massiva El Ninos 1876/78 och 1941/43, liksom 1997/98. Det är intressant att notera att den första perioder utgjorde en markant avkylning, den andra en svagare avkylning och den tredje som vi nu kanske befinner oss i, i stort sett oförändrad temperatur, dvs relativt likartade responser superponerade på en fortlöpande uppvärmning . Detta är min personliga hypotes som jag på olika sätt försöker att falsifiera innan jag börjar ta till externa effekter från sol och universum. Ett stöd för en sådan hypotes är liknande resultat från modellberäkningar. Hur som helst hur man än vrider och vänder på observationer så är den globala uppvärmningen hittills relativt ringa. Det är dock ingen garanti att detta kommer att fortsätta då vi ännu inte ser några möjligheter på global skala att minska utsläppen under de kommande 40-50 åren utan vi måste räkna med att de fossila utsläppen kommer att fortsätta att accelerera. Det finns helt enkelt inte ännu några realistiska alternativ.
  LennartB

 38. Lennart Bengtsson
  Jag håller helt med i de naturliga processer som du redovisar och det skulle ju kunna vara den mänskliga signalen just det där med minskad avkylning under de kalla faserna.
  Men det skulle ju också kunna innebära att den mänskliga signalen är mindre än vad man tidigare antagit under de varma faserna. Räknar man hela uppvärmningen som mänsklig när en del kan vara naturlig så blir det ju också fel i modellerna.

 39. tty

  Gunnar Juliusson #5

  emdat.be-databasen är rent blaj. Enligt den har det inträffat totalt 5 naturktastrofer i Sverige sedan 1900, samtliga efter 1977. Den största (enda) epidemin i Sverige under perioden var 2002 (SARS). Spanska sjukan och polioepidemierna 1950-talet inträffade tydligen aldrig.

 40. Börje S.

  #37 Lennart Bengtsson

  1.)

  Du menar således att det är uttalandet
  ”vi kan inte förklara det på annat sätt än att den ökande koldioxidhalten i atmosfären är orsaken till ökningen av världens uppmätta temperaturer under slutet på 1900-talet”
  som fortfarande gäller.

  I hypotesbygget ingår ökad vattenhalt i luften som ett tungt inslag. Men det verkar som om denna ökade halt inte gått att spåra.

  Detta plus det faktum att molnbildningen enligt IPCC inte kan kartläggas tillfredsställande gör att hypotesen om förstärkningseffekter f n inte står sig. Kvar blir den svaga uppvärmning som CO2 ensamt kan ge upphov till (enligt laboratorieexperiment, förmodar jag).

  • Ingen ökad fuktighet i atmosfären,
  • molnbildningen dåligt känd,
  • koldioxiden som enligt utsago blir mer och mer mättad i sina frekvensband,
  • temperaturen som inte stiger,
  • havsnivåerna som inte höjs mer än vad som kan förväntas under en interglacial som pågått i >10.000år
  • Isarnas mängd som i dagarna nått rekordnivåer…

  Vad finns det då kvar av klimathotet egentligen?

 41. Gunnar Strandell

  Lennart Bengtsson #37
  Citat:
  ”Det finns helt enkelt inte ännu några realistiska alternativ.”

  Jag är inte så säker pådet längre efter att ha läst Industrilittteratur: ”Bortom olja och gas”,
  ISBN978-91-7548-704-5, där tre kemister talar sig varma för ”metanolekonomin”.

  Enkelt uttryckt går det att ersätta de fossila bränslena bensin och diesel med metanol och dimetyleter som till en början kan framställas från naturgas, senare av kol och till sist från koldioxid och vatten. I det sista steget behöver energi tillföras men det är ingen begränsning på ett par tusen års sikt med kärnkraftsfission och på någon miljard år sikt med fusionskraft eller solenergi.

  I förbrukarledet ser bränsleceller ut att kunna nå verkningsgrader över 80% drivna av väte från metanol eller direkt från metanol. I slutänden betyder det att mänskilgheten har möjlighet att få kontroll över koldioxidhalten i atmosfären utan att behöva späka sig.

  Väteekonomi är också en möjlighet men den har inte samma smidiga övergång där befintlig infrastruktur och kolkemiindustri kan fortsätta att användas med mindre modifieringar.

  Politiska och kommersiella aktörer kommer att fortsätta krångla till det en tid, men i realiteten gäller Nike’s valspråk:

  ”-Just do it!”

 42. Sirapsodlaren

  #41.

  Just don’t do it with my tax money.

  Händelsekedjan är:
  – oljan blir dyrare tack vare högre konsumtion och att de lågt hängande frukterna i form av enkelt tillgänglig olja sinar.
  – Det blir då lönsamt att utvinna mera svårtillgängliga eller lågkoncentrerade oljefyndigheter, typiskt skifferolja eller oljesand.
  – Till sist så kommer även dessa dyrare oljeformer sina och oljepriset stiger. Då blir det lönsamt att börja med alternativa energislag eller energibärare.

  Under tiden blir all teknik billigare och bättre, tex så drar bilarna avsevärt mindre bränsle nu än bara för några år sedan.

  Det bästa är därför att fortsätta med oljeekonomin (eftersom olja är det billigaste energislaget) så länge det är lönsamt.
  När man i framtiden behöver hitta på en ersättning så sker det i mindre skala eftersom fordonen blivit bränslesnålare.
  Det bästa vi kan göra just nu om man vill bränna skattemedel är att satsa på att göra vägarna trafiksäkra, tex bygga mitträckesvägar. Det är nämligen säkerheten som ger hög vikt i en bil (och därmed bränslekrävande). Ju säkrare vägar, desto mindre säkra bilar.

 43. Lennart B #37: ”Det är dock ingen garanti att detta kommer att fortsätta då vi ännu inte ser några möjligheter på global skala att minska utsläppen under de kommande 40-50 åren utan vi måste räkna med att de fossila utsläppen kommer att fortsätta att accelerera. Det finns helt enkelt inte ännu några realistiska alternativ.”
  Men faktiskt har de globala utsläppen verkligen minskat: ”Med undantag för en nedgång året efter finanskraschen, 2009, har världens utsläpp stadigt ökat. Det senaste decenniet har genomsnittet för den årliga ökningen varit 2,9 procent. Men det visar sig att utsläppen i fjol bara ökade med 1,1 procent, trots att den globala ekonomiska tillväxten var 3,5 procent. Förklaringen finns hos alla de tre största utsläpparna, enligt rapporten. Kina, som släpper ut mest, ökade sina koldioxidutsläpp med 3 procent förra året. Det kan låta mycket, men snittökningen de senaste tio åren har varit hela 10 procent. I både EU och USA minskade CO2-utsläppen (med 1,6 respektive 4 procent).”
  Se Framstegsbloggen/Anders Bolling http://blogg.dn.se/framstegsbloggen/2013/11/07/ny-rapport-manskliga-utslapp-bromsar-in/

 44. Björn

  Lennart Bengtsson [37]; Om vi inte har någon uppvärmning längre, hur kan vi då ha ”responser superponerade på en fortlöpande uppvärmning”? Om solen minskar sin aktivitet, vad är det då som fortsätter att värma? Det måste ju alltid finnas brytpunkter där haven antingen börjar lagra energi eller avge den eller som nu antas att det handlar om en konstanthållning av värmen. Den enda faktor som kan skapa sådana här fluktuerande värmefenomen, är den variabla energi som når jordytan från solen. Det fatala är att AGW-hypotesen postulerar att det är CO2 som driver uppvärmningen av jorden, men denna molekyl har inte i sig något dynamiskt beteende som kan orsaka uppvärmning eller nedkylning av jorden. Den enda dynamiska faktorn som vi känner är solen som i sig är en variabel. Vi skulle kunna göra en liknelse mellan detta fenomen och vad som händer i ett lotterihjul. I ett sådant hjul ligger ett antal kulor som bara kan blandas om hjulet snurrar. Liknelsen är den att CO2-molekylerna kan endast ha någon funktion om de värmebestrålas. Kulorna i lotterhjulet är passiva och kan därför inte få hjulet att snurra, men tillförd energi till hjulet kan få det att snurra och därmed få kulorna att blandas. Koldioxiden är i likhet med kulorna lika passiva om inte energi tillförs. Detta säger oss att det är endast tillförd energi som kan stå för dynamiken och denna energi kan endast solen stå för. Minskar eller ökar denna energi över tiden, så blir konsekvensen minskad eller ökad temperatur och detta oberoende av närvaron av CO2.

 45. Håkan Bergman

  Kinas ekonomi är väl på väg bort från uppbyggnadsfasen, stora industri- och infrastruktur-satsningar, till en mera normal ekonomi, det kommer att ge utslag i form av minskade utsläpp.

 46. Börje S.

  2.)

  ! brist på heltäckande kunskap, har man utsett koldioxiden som orsak till den stigande temperaturen i slutet av förra seklet.

  Förr i tiden, när iakttagelser inte räckte för att förstå diverse fenomen, åska, utebliven nederbörd, vulkanutbrott, stjärnorna på himmelen, förklarade man att allt berodde på diverse gudomars skapelsarbete.

  I vårt vetenskapliga tidevarv har en uppvärmning som varade i några decennier inte förklarats med någon gudoms inflytande utan av förekomsten av en spårgas i atmosfären. Utan att på något vis vara vetenskapare tycker jag ändå att det är en ovetenskaplig förklaring. Under detta sekels första 13 år har denna förklaring inte kunnat verifieras, snarare tvärtom.

  Koldioxiden har övertagit en plats som var gudomars förr. Koldioxiden har blivit motsvarigheten till en ond gudom, genom vilkens verksamhet de för människan onda naturkrafterna verkar.

  Under klimathotspropagandans decennier har en mängd dåliga tecken, omen, förklarats med en kanske tillfällig uppvärmning under c:a 30 år. Orsak till denna kortvariga uppvärmning påstås vara koldioxiden, alltså denna spårgas som är grundorsaken till alla dåliga omen.

  Koldioxiden är vår tids syndabock. En syndabock var en utvald bock på vilken folket högljutt kunde påföra sina synder, sina olyckor orsakade av vädrets makter, torka, för mycket regn, skadedjurs ödeläggelse, falska grannars tjuvmjölkande av de egna kreaturen, häxors trolldom, byggmästares slarv, allt dåligt you name it.

  Sedan slaktade man under de förfördelades jubel den stackars oskyldiga bocken. (I det gamla demokratiska Grekland kunde man välja ut en lodis eller en bov (pharmakos!) att stena för samma ändamål.)

  Koldioxiden är den moderna rationella tidens syndabock! På denna stackars oskyldiga spårgas påförs allt ont som naturen har i beredskap åt oss.

  Vi har skrivit kontrakt med koldioxiden = djävulen genom att använda fossila energikällor som genererar mer koldioxid vid förbränning. Vi har därigenom avlägsnat korken i flaskan, där anden = djävulen varit instängd i millioner år. När vi öppnade flaskan fick vi bättre transporter, bättre handelsutbyte, bättre sjukvård och lindrigare arbetsförhållanden. Vi blev friskare, kunnigare, slapp att frysa, slapp att svälta, slapp utslitna kroppar att släpa på, vi lever längre och vi kan investera kärlek i våra barn eftersom inte tre fjärdedelar av dem dör, vilket var fallet på den tid vars förhållanden diverse miljövänner tydligen vill återvända till.

  Det som händer nu är att människor som inte längre har kontakt med den gamla dåliga tiden agerar allt avd orkar för att vi ska drabbas av dåligt samvete i princip för att vi mår bra. Det är symptomatiskt att kyrkans folk anslutit sig till detta fenomen. Prästerskapet har i alla tider utövat sin makt genom att påföra församlingen des syndfullhet. Genom att genom att ge församlingsmedlemmarna dåligt samvete så förminskar man dem, så att prästerna kan utlova att genom sina goda kontakter med de goda gudarna befrielse från begångna synder.

  Vår ”synd” är alltså att vi skrivit kontrakt med koldioxiden för att få det bra. Men därigenom har koldioxiden = hin håle fått fritt utbreda sig och nu håller den på att förstöra världen. Vad sägs t ex om att:

  koldioxiden orsakar varma vintrar
  koldioxiden orsakar kalla vintrar
  koldioxiden orsakar översvämningar (där det blev torka)
  koldioxiden orsakar torka (där det blev regn)
  koldioxiden orsakar ökenutbredning
  koldioxiden orsakar krympande öknar
  koldioxiden orsakar njursten
  koldioxiden orsakar mental ohälsa
  koldioxiden orsakar att malaria ökar
  koldioxiden orsakar att malaria minskar
  att LochNessodjuret dör
  att viner blir starkare
  att fransk vinproduktion slås ut
  att valarna minskar i vikt
  att valarna drar sig norrut
  att frigiditet ökar
  att promiskuitet ökar
  att glaciärerna ökar
  att glaciärerna minskar
  att jorden kommer att sprängas i småbitar

  Alla dessa och tusentals andra förskräckligheter kan vi slippa med hjälp av koldioxidens bane, de oförvitligt ädla krigarna som är redo att osjälviskt befria oss från djävulskontraktet vi tecknat. Dessa modiga kämpar går frivilligt i härnad mot vår tids största hot, ondskan persifionerad i gasform, koldioxiden!

  Här måste jag inflika ett uns av kritik mot våra annars så tappra koldioxidbekämpare i det skatteuppbärande aktiebolaget radiotjänst: Ondskans gas, koldioxiden som företaget avbildar som svart rök ser inte alls ut så. Det är värre än så: koldioxiden är OSYNLIG för blotta ögat! Den kan därmed finnas överallt där man minst väntar det, i bokhyllan, under sängen, i barnens sandlåda, överallt utan att vi vet det.

  Det gör våra hjältar, Rockström, Wijkman, Olofsson, Romson, Lööf, Ek, Sjöström och allt vad de heter plus EU och FN som ska genomföra det tunga, administrativa uppdraget ännu mer beundransvärda! Undra på att de vill ha rimlig ersättning för det hjältemodiga arbete med att bekämpa koldioxiden, speciellt som vi, i vårt land släpper ut hela 1 promille av all denna djävulusiska onda gas som släpps ut i världen. Så att de vill ha allt vi kan avvara, våra pensionspengar t ex har de ett speciellt gott öga till, det bara måste vi respektera.

  Och, för tusan, vad ska vi med pensionspengar till? Ni kanske tänker att dessa modiga män och kvinnor är snikna och pengahungriga? Bort det!

  Ingenting kan vara mer felaktigt. När våra hjältar lyckats i sitt nit att driva ut den onda anden, koldioxiden,, då har vi inte längre medel att bota sjukdomar, att lindra fattigdom, och att förse oss med tillräckligt närande föda. Vi kommer att, precis som på den gamla goda tiden, hopkrympta och ledbrutna, ge upp andan långt innan vi uppnått pensionsåldern!

  Ska då dessa pengar vi i ren och skär egoism sparat, ligga där till ingen nytta, när våra härliga koldioxidbekämpande hjältar så intensivt känner ett oemotståndligt behov av dem och längtar efter dem så förtvivlat mycket?

  Skäms på er, inte nog med att ni skrivit kontrakt med djävulen i osynlig gasform, ni är dessutom missunnsamma mot de som verkligen förtjänar att sätta på piedestal, de oförvägna krigarna mot allas vår gemensamma fiende, ondskans lömska gas, KODIOXIDEN!

 47. Börje S.

  Kodioxiden var ju ett ett häftigt tryckfel.

 48. Greger

  Visst är det så, att människans ökade utsläpp av CO2 motsvarar en pissdroppe i Atlanten. Allt pekar mot att det är helt andra faktorer som styr klimatet än ökningen av CO2 från 0,35 promille (0,00035) till 0,4 promille (0,0004).
  Växterna, däremot, har nog inget emot att tillgången till mat (CO2) ökar. Öknarna grönskar och växterna frodas. Allt till gagn för den växande populationen människor på jorden.

 49. Börje S.

  3.)

  Min tredje betraktelse börjar med en klagan, som alls inte med klimatet har att göra.
  I #47 skulle jag för att vara lite lustig skriva ordet tryckfel som, jag ska nu anstränga mig för att få det som jag vil: TYRKFEL. Men… det gick judanna gången! Tyrkfel, tyrkfel.
  Aha man klickar på krysset bredvid stavningskontrollens hopplöst tråkiga och fantasilösa ändringsförslag. En annan säregen sak; stavningskontrollen markerar ordet ”stavningskontroll” stavningskontrollens eget namn som felstavat! Och ja, ni har så rätt, det har inget med klimatfrågan att göra. Till saken:

  Att i vetenskapligt arbete utse en spårgas som roten till allt ont har sina konsekvenser. Det har lett till att debatten om ett eventuellt klimathot spårat ur totalt och blivit totalt venvettig. Religiös klimathysteri har tagit över och den som försöker flika in minsta ansats till sans och vett talar för döva öron.

  En gång i tiden deklarerade klimatforskarna hos IPCC inför den 2:a rapporten att i frågan om hur mycket av uppvärmningen under de föregående 20 åren som orsakades av naturliga fluktuationer och hur mycket som möjligen kunde härröra från människans användande av fossil energi så kunde de inte ge något säkert besked. ”Vi vet inte”, skrev de i sina rapporter.

  Dessa forskares utslag av ödmjukhet inför forskningens krav på god etik var inget som uppskattades av de hårdföra uppdragsgivarna, FN, EU och staterna som bekostade verksamheten. Ett rätt och räfstarting hölls i Madrid 1995 om jag inte minns fel. Ungefär så här tänker jag mig:

  ”Va in i glödheta…här har vi betalat er för att forska fram att koldioxidutsläppen leder till att hela världen blir en bastu, och nu påstår NI att er sketna forskning inte leder till något annat än att ni inte vet.”

  ”Inte vet? Vad fan är det för dj…a forskningsresultat? VI, som betalar, kan inte använda skitsnack som ”vi vet inte” till någonting! Lyssna j…it noga nu: vi betalar er för att ni ska forska fram resultat som VI kan använda oss av, ska det vara så dj…a svårt att fatta? Det är f…n ingen dj…a välgörenhet vi betalar er för, det är affärer! STORA affärer, begriper ni eller ska vi BANKA in det i era dumma skallar? ”Inte vet”…herrejösses…

  Och så tog klmathotarhjälten Ben Santer över. Han skrev om forskarrapporterna så att ”vi vet inte” huxflux förvandlades till ”det vet vi visst det”. Ändringarna, kompletterade han med ett diagram över temputvecklingen i troposfären över tropikerna, där han klippt bort vänstra och högra delen för att få fram en rakt uppstigande temperaturkurva.

  Om han bockade för uppdragsgivarna så att ryggkotorna krasade och så att han fick bulor i pannan när den slog i golvet förmäler inte historien, men åtgärderna han skriftligen genomförde är en gest av samma innebörd.

  Och det blev den av 110(?) stater sponsrade forskningsundersökningens vetenskapliga förfall. Sniken politisk vinning var resultatet. Det räcker att jämföra originalet till SPM 2013 med det politiskt förändrade slutresultatet för att inse detta.

  Mötet i Madrid, förmodar jag, blev inledningen till något som utvecklats till det vanvett som vi har runt om oss i form av föräldravrålare, vndkraftsmånglare, klimatsvaret-CCL, och t ex Aftonbladets rent hysteriska hållning i klimatfrågan.

  Jag sökte på ordet klimat hos Aftonbladet och ojojoj där dök de upp, den ena klimathysterin efter den andra, alla skrivna av s k journalister som tycks sky fakta som pesten, eftersom uppsökande av sådant lappri skulle förta den ljuva hysteriska känslan, utan vilken livet, såvitt jag förstår, skulle helt mista sin sälta för skribenterna i fråga.

  Som det ser ut liknar det…ne nej,j så får man inte skriva.

  Men för fanken, what the heck, jag skriver det i alla fall:

  Den grasserande klimathysterin är en mental sjukdom som spridit sig som en epidemi speciellt bland journalister som, utan att vi bett dem om det, känner så stort ansvar för den kommande generationen att de utan tvekan är beredda att offra allt som kan bidra till de efterkommandes väl och ve för att rädda dem för den förskräckliga koldioxidens aka den onda andens bidrag till bättre växtlighet och längre liv.

  Så är det. Och då har jag ändå varit rätt snäll när jag tecknat ner ovanstående rader.

 50. Börje S.

  Efter genomläsning av min nummer 3.)

  Jag fattar inte hur jag, som egentligen gäller för att vara modest, blyg och lite försagd har kunnat bli så himla arg.

  Jag får väl ringa radiopsykologen, nu när jag betalar avgift och allting.

 51. Börje S.

  #49 förtydligande

  Jag menar, varför i fridens namn, blir jag så opåkallat arg bara för en liten skitsak som att en självutnämnd elit proppar alla oss andra medborgare fulla med noggrant kalkylerade lögner om klimatet, för att på så vis kunna sno åt sig allt vi och våra efterkommande äger och har?

  Obegripligt, inte santi?

  Jag förstår mig inte på mig själv längre.

  Radiopsykologens är därför mitt sista hopp. Hans visdom kommer säkerligen att lösa min mentala misär.

 52. ThomasJ

  Från OZ kommer riktigt bra tips hur att agera i bedrägeri-religionen som (senast i morse i ’Tankar inför dagen, oder nåt.. togs upp av kvinnlig biskop) går under benämningen ’klimathotet’. Länk:

  http://australianclimatemadness.com/2013/11/08/coalition-to-un-climate-talks-f-off/

  Ta åt dig detta, Lena Ek etCons, det lilla fingret gäller i allra högsta grad er!

  Mvh/TJ

 53. Lasse

  #37 Lennart B
  Den ovilja till att se periodiska förändringar i klimatet som finns förbryllar mig.
  Varför skulle det inte finnas en periodicitet?
  Vi lever på en snurrande jord med en måne som roterar runt den. Den snurrande jorden roterar runt en sol i ett solsystem där planeter snurrar runt.
  Även solsystemet roterar i en vintergata som har olika intensitet.
  Solen i sin tur har en solfläckscykel på 11 år.
  Därtill har jorden ett magnetfält som oxå varierar och rör på sig.
  Varför skulle vi INTE ha en periodisk påverkan på klimatet av allt detta-förklara det den som kan!
  Om alla dessa roterande system påverkar ytterst marginellt så bör det finnas perioder då dessa samverkar eller tar ut varandra.

 54. Guy

  Björn S #46

  Alldeles underbart!

 55. Undrande

  Elbolagens gröna bluff!

  Konkurrensen om elkunderna hårdnar. Elbolagen lockar med kaffemaskiner och värdecheckar, men framför allt: Förnybar el.

  Sedan i somras ska all el ursprungsmärkas. Problemet är bara att konsumenterna inte har tillgång till en rättvis jämförelse mellan aktörerna. Och energiprofessor Björn Karlsson vid Linköpings universitet dömer ut hela systemet.

  – Vi får ändå betala för europeisk kolkraft. Det är falsk marknadsföring.

  http://www.expressen.se/nyheter/dokument/elbolagens-grona-bluff/

 56. Slabadang

  En obekväm sanning från NOAA!

  http://stevengoddard.wordpress.com/2013/11/06/global-sea-level-trend-1-08-mmyear/

  Vad de sysslar med på Boulder universitetet i Colorado är inget annat än medvetet bedrägeri.

  http://sealevel.colorado.edu/

  Till de absoluta höjdarna i falsk bokföring är resultatet av ”justeringarna” av rådata på Envisats mätdata markerad med gult i boulders klipp och klistragraf över havsnivåerna.

  http://stevengoddard.wordpress.com/2011/04/26/hiding-the-decline-envisat-sea-level-falling-since-2008/

 57. Ann L-H

  # 56 – Slabadang – Det var ju där borta i Boulder som den här klimathotshärvan en gång sjösattes. Än är de ju inte helt i mål så hotbildens måste underhållas. Frågan är vad som kommer att ske i Polen de kommande dagarna. I Köpenhamn lät ju BASIC-länderna sig inte luras och G77, de gamla u-länderna, var tidigt på sin vakt och krävde nationell självständighet (och u-hjälp), men nu ska tydligen Obama intensifiera ansträngningarna för att få vara med i centrum och skörda frukterna av det kommande världssamfundet med de bortsopade nationernas och den postindustriella människan som villigt underkastar sig vad samfundet kräver …
  Fam. Rockefeller mfl har verkligen använt sina oljepengar på ett intressant sätt.

 58. Håkan Bergman

  Undrande #55
  Se möjligheterna, jag har ett filter som filtrerar bort smutsig el, endast 150:- per elutag!

 59. Anders Mohlin

  Lena # 4, m fl.
  Tror någon att Klotet-redaktionen kan eller vill förstå någon som helst form av invändning mot den egna argumenteringen?
  🙂

 60. Håkan Sjögren

  Börje S # 40,46,49-51 : Mycket bra rutet. Jag kan bara inte förstå hur koldioxidmyten har kunnat få sådan allmän acceptans trots en förfärande brist på vetenskapligt stöd, bortsett från några uppsatser från artonhundratalets slut. Hela föreställningen om ”växthusgaser” har ju avlivats,som framgår av Siddons och Nikolovs skrifter,rörande tryck-temperatur- mätningar på kroppar i solsystemet. Det 17-åriga uppehållet av temperaturökning,trots kraftiga utsläpp av koldioxid styrker tesen att det inte finns några speciella ”växrhusgaser”. Vetenskapen sade tidigt att man inte visste orsaken till den ”kraftigt” hojda temperaturen med 0,7 grader sedan luftens halt av koldioxid ökat med 40 %. Dvs i stället för 3 molekyler koldioxid på 10 000 luftmolekyler så finns det nu 4 stycken. Det skulle alltså vara denna enda molekyl som skulle orsaka all förödelse på klotet. Mvh, Håkan.

 61. lennart bengtsson

  Jag kan tyvärr bara konstatera att tankeutbytet i denna tråd har förlorat all meningsfull substans. Jag beklagar detta då jag ändå anser att det finns behov av en kritisk debatt. Om det fortsätter på detta sätt borde man iallafall sluta använda begreppet ”klimatupplysning”.

 62. ThomasJ

  Är eg. ingen större ’fan’ av Noam Chomsky men där finns iaf d e l a r i hans ’tro’ som tarvar [viss] respekt, t.ex. detta:

  http://www.youtube.com/watch?v=FJUA4cm0Rck

  (Förutsatt han verkligen talar ur sin ’övertygelse’, asså… 😉 )

  Mvh/TJ

 63. ThomasJ

  LB #61: Tja, det é la inte sällan att ’substansen’ i en (vilken som helst!) debatt förloras, oder? Har idag spenderat 9x timmar åt att lyssna till & [vid tillfälle] kommentera hur det s.k. ’politiska klimatet’ ska kunna bättras. Ingen ’waste-of-time’ alls, frågan(-orna) gäller huruvida ’tro(-ende) öht. kan ha möjlighet att knyta an till verkligheten, vilken förblev obesvarad…

  Är ingen egentlig fan av Noam Chomsky, men även han finner ett/annat korn av verklighet…, Länk:

  http://www.youtube.com/watch?v=FJUA4cm0Rck

  Mvh/TJ

 64. Börje S.

  #61 Lennart B

  Det var nog jag som började, i ett anfall av ilska emot klimathotsindustrin, den som suktar efter pensionfonderna för att pumpa in ännu mer i vindkraftsindustrin, den som ingen vettig människa vill ha. Pensionsfonder ska placeras där de ger god och säker vinst och absolut inte i projekt av den här typen:

  http://www.frojdh.se/wp-content/uploads/2013/11/renixx_krasch.jpg

  Jag vill understryka att det inte är dig som jag riktat mina utfall mot. Det är panikmånglarna och miljöprofitörerna som gör mig så …

  Din medverkan i bloggen är något som jag mycket uppskattar.

  Från början skrev jag så här och var nyfiken på hur du skulle svara:

  #37 Lennart Bengtsson

  1.)

  Du menar således att det är uttalandet
  ”vi kan inte förklara det på annat sätt än att den ökande koldioxidhalten i atmosfären är orsaken till ökningen av världens uppmätta temperaturer under slutet på 1900-talet”
  som fortfarande gäller.

  I hypotesbygget ingår ökad vattenhalt i luften som ett tungt inslag. Men det verkar som om denna ökade halt inte gått att spåra.

  Detta plus det faktum att molnbildningen enligt IPCC inte kan kartläggas tillfredsställande gör att hypotesen om förstärkningseffekter f n inte tycks stå sig särskilt bra. Kvar blir den svaga uppvärmning som CO2 ensamt kan ge upphov till.

  • Ingen ökad fuktighet i atmosfären,
  • molnbildningen dåligt känd,
  • koldioxiden som enligt utsago blir mer och mer mättad i sina frekvensband,
  • temperaturen som inte stiger,
  • havsnivåerna som inte höjs mer än vad som kan förväntas under en interglacial som pågått i >10.000år
  • Isarnas mängd som i dagarna nått rekordnivåer…
  http://notrickszone.com/wp-content/uploads/2013/11/Antarc-sea-ice.png

  Vad finns det då kvar av klimathotet? Det ska ju återigen ska avhandlas av 1000-tals politiker, byrådirektörer, miljöstollar och Obama, denna gång i Polen?

  Jag är inte naturvetare, alltså är jag hänvisad till rapporter om klimatet från Public Service. Men ingenting av det som Sveriges Radio och TV berättar för mig tycks stämma, när jag jämför med vad NOAA, Cryosphere, Metoffice m fl redovisar. Jag förstår ju inte heller hur nuvarande havsnivåhöjning på mellan 1 till 3mm om året kan, trots landhöjning, bli 2 meter på 38 år i Nyköping, som SMHI räknat ut. HUR har man räknat?

 65. ThomasJ

  Nära på OT i denna tråd, but-never-the-less intressant från Judith Currys ’penna’:

  http://judithcurry.com/2013/11/08/practice-relevant-climate-adaptation-science/

  Vaddå? Anpassning? Dé é ju för böfvelen vad sunt förnuftigt tänkande/agerande/handlade människor (& djur!) gjort sedan sisådär 4+++ miljarder år, inkl. vissas utrotning. So, what/where’s the big fuss…? Vid sidan om faktorerna pengar & makt/inflytande, asså…?

  Go figure!

  Mvh/TJ

 66. ThomasJ

  Börje S. #64: + 1(00) o/e vad gällande… 😉 😀

  Mvh/TJ

 67. Undrande

  Vad nu? håller regeringen emot, trots FN!
  Är det ett tecken på sunt förnuft?

  Regeringen tycker att gruvintressena går före rennäringens intressen i Rönnbäcken utanför Tärnaby.

  Men nu får Sverige bakläxa av FN – som uppmanar regeringen att stoppa all verksamhet vid den planerade gruvan.

  Samerådet och Vapstens sameby har tidigare stämt Sverige för grovt brott mot mänskliga rättigheter eftersom de anser att en nickelgruva i Rönnbäcken utanför Tärnaby skulle innebära slutet för samebyn.

  – Ja, det är ju uppenbart. Om man delar samebyn i två delar kommer man inte kunna bedriva renskötseln. Gruvan kommer att förstöra de enda betesområdena som samebyn har tillgång till under hösten och våren, har Mattias Åhren, ordförande för Samerådets människorättsavdelning,

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article17811046.ab

 68. ThomasJ

  Kan ’nåt’ bero på ’nåt’ annat…?
  Tja, för den som har möjlighet torde ett närvarande vid nedan vara av intresse:

  http://www.regeringen.se/sb/d/17990/a/228089

  Vissa har uppenbarliga problem med ph-värden & dessas betydelser – i allra högsta grad då de som alarmerar om havens ’försurning’,,, None namned. none forgotten…

  Go figure!

  Mvh/TJ

 69. Gunnar Strandell

  ThomasJ #65
  Jag klimatanpassar min bil.
  Det ligger paraplyer i båda framdörranas fack.
  Mössa, handskar, täckbyxor och en filt i skuffen.
  På måndag byts till dubbfria vinterdäck.

  Var söker jag bidrag för mina åtgärder för att bemästra tre månader av ”klimatförändringarna” där jag bor? 😉

 70. Slabadang

  Skrattar när jag går igenom gamla klimathysteriska påståenden!

  Tänk vad alla påståenden om ”i allt snabbare takt” ”värre än forskarna trott” totalt packat ihop och åkt hem till Disneyland och våra journalister har nog alla sin redaktion baserad på samma adress. Nu låtsas de gemensamt att de glömt alla gamla tidigare fantasier och språket förändrats till defensiv gojja där de försöker orientera sig i den nya observationsbaserade fientliga omvärlden.

  ”Havsnivåerna stiger i allt snabbare takt” har blivit till ”havsnivåerna fortsätter att stiga” utan att berätta att de gjort så sedan 18000 år och i allt långsammre takt finns naturligtvis inte med på banan. Den globala uppvärmningen som sades ske ” i allt snabbare takt” är nu förskingrad i Disneylands lustiga hus.
  Mitt förakt för de klimatpajaser vi får dras med som den svenska demokratins parasiter och vetenskapens kapten krokar och Cruella De Villes är djupare än de hav de försöker inbilla oss att värmen försvunnit ned i.

 71. Pelle L

  Slabadang #70
  .
  .
  😀 😀 😀

 72. ThomasJ

  Gunnar S. #69: Så där adhoq har jag inget svar på varthän du ska vända dig för bidrag, men ’känslan’ ger vid handen att om du även genusanpassar fordonet, inkl. evtl. medförda prylar, trumpet t.ex., så torde chanserna till bidrag öka… 😉
  Kolla med Ekskans lakej Daniel Johansson, tror jag han heter…

  ————

  Glädjande nyheter från Down Under rapporterar JoNova om:

  http://joannenova.com.au/2013/11/good-news-australians-not-partying-in-poland-chopping-committees-at-home-instead-axing-the-tax/

  Betänk om där funnits möjlighet att klona Tony Abbot…? Kan ju för 17 bli en enorm exportsuccé för Australien, minst lika framgångsrik som deras gruvindustri. Behovet, internationellt, är ju snudd på oändligt stort… 😉

  Mvh/TJ

 73. Lennart Bengtsson: Det är nu hög tid att skriva om KVAs stöd till IPCCs koldioxidalarmism, som Du varit huvudförfattare av, och som skrevs inför Köpenhamnsmötet 2009:

  http://www.kva.se/Documents/Vetenskap_samhallet/Miljo_klimat/Yttranden/uttalande_klimat_en_090922.pdf

  Vad som nu finns som direkt vetenskapligt stöd för tesen om global uppvärmning av koldioxidutsläpp, är en liten uppvärmning 1976 – 96 och en lite mindre avkylning 1997 – 2013, allt under stadigt stigande utsläpp. Du beskriver detta själv på följande sätt

  ”Vi vet helt enkelt inte med någon säkerhet varför den globala temperaturen i stort sett har legat stilla i ca 17 år och det var ett misstag att inte IPCC klargjorde detta utan i stället valde att bagatellisera det hela”.

  Det var ett misstag av KVA att stödja IPCCs koldixidalarmism på mycket svag vetenskaplig grund. Det är oansvarigt av KVA att fortsätta med detta och därmed leda svensk klimatpolitik framåt mot kostsam meningslös koldioxidbegränsning. När kommer ett nytt utttalande av KVA som utgår från vad
  vetenskaplig observation visar eller inte visar, och inte bara är politiskt korrekt? Eller kommer Du att framhärda med att sända ett förtäckt alarmistiskt budskap genom att koppla hypotetisk (alarmerande) uppvärmning till observerade ökande koldioxidutsläpp:

  ”Hur som helst hur man än vrider och vänder på observationer så är den globala uppvärmningen hittills relativt ringa. Det är dock ingen garanti att detta kommer att fortsätta då vi ännu inte ser några möjligheter på global skala att minska utsläppen under de kommande 40-50 åren utan vi måste räkna med att de fossila utsläppen kommer att fortsätta att accelerera”.

  Jag har upprepade gånger uppmanat KVA att revidera sitt uttalade stöd till IPPC, men möts bara av kompakt tystnad. Skulle inte Du kunna lyssna på denna min begäran Lennart? KVA skall väl ändå värna vetenskapen och inte vara ett politiskt organ?

  Claes

 74. Lars Petersson

  Nu är vi som är kritiska till den globala uppvärmningen tydligen kapitalets springpojkar ?
  skratta eller gråta ?

  http://nyadagbladet.se/debatt/manga-klimatskeptiker-gar-kapitalets-arenden/