Klimatpolitiken bygger på felaktiga antaganden

 

tysk energikris

Torbjörn Ripstrand gör en intressant och lärorik genomgång av klimatvetenskapen och den självdestruktiva klimatpolitik som vi hittills har fört i Sverige. Så här skriver de på SwebbTV där intervjun har gjorts:

”I detta avsnitt av vår Vetenskaps-serie fortsätter vi, parallellt med Staffan Mörners serie, på temat KLIMATET. Här möter Mikael Willgert civilingenjören Torbjörn Ripstrand som har satt sig in ämnet.

Ripstrand menar, med hänvisning till officiella källor och mätdata (NASA m.fl.) att där inte föreligger någon klimatkris. De fluktuationer av temperatur, koldioxidhalt, väder mm. som förekommer har naturliga orsaker.

De datormodellerade prognoser som ligger till grund för den klimatpolitik som genomdrivs, i framförallt västvärlden, stämmer inte med faktiska data.

Det är sant att genomsnittstemperaturen har ökat sedan lilla istiden men mätdata av temperatur korrelerar inte med människans utsläpp av Co2 och den temperaturhöjning som hänt sedan dess är bara till godo för mänskligheten med bl a ökad växtlighet till följd.

Inte heller ger havsnivåernas höjning eller extremväders antal anledning till oro.

Tvärtom, så riskerar EU-projektet ”Fit for 55” att kraftigt skada våra ekonomier, miljön och människors livskvalitet samt kosta enorma belopp utan att ha någon reell inverkan på klimatet.

Sverige är dessutom, tack vara sina vidsträckta skogar, näst intill koldioxidneutralt vad gäller utsläpp.

Se även Staffan Mörners klimat-serie del 1: https://swebbtv.se/w/hiJFeZrVdQgp64TbD1aLAz

Lyssna och lär:

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Evert Andersson

  Torbjörn gör det så enkelt och bra att jag blir lite poetisk. Vår nya stjärna av förnuft bland klimathimlens mörka moln av meningslösa och destruktiva klimatåtgärder.

 2. iah

  Chris Morrison , DAGLIG SKEPTIKER

  Klimatvetenskapens värld är i chock efter att ett team av seniora NASA-forskare kom till den extraordinära slutsatsen att det mesta av den senaste tidens globala temperaturökning beror på införandet av drakoniska regler för bränsletransport som är utformade för att förhindra global uppvärmning. Fantasyvärlden Net Zero är naturligtvis full av oavsiktliga konsekvenser, men det hävdas att den plötsliga 80-procentiga minskningen av svaveldioxidutsläppen från internationell sjöfart till 2020 är ansvarig för 80 % av den globala uppvärmningen sedan millennieskiftet. Även om tillskottsvärmen beskrivs som ”övergående”, är uppvärmningen exceptionell och förväntas stiga med 0,24°C per decennium under 2020-talet, vilket är 20% över den påstådda uppvärmningstrenden sedan 1980.
  utdrag ur artikel i EIKE

 3. TorbjörnR

  #1 Evert Andersson

  Tack Evert. Fick mig ett gott skratt när du skrev poetisk då jag fick för mig att du menade mig. Poetisk är jag inte men du fick lite feeling förstår jag vilket är bra 😊

  Jag hade några saker jag velat få med men det blev ganska bra ändå utan dem. En timme intervju i ett svep går snabbt när man har roligt.

 4. enough

  #2 iah

  Om detta stämmer, kan den minskade temperaturen från 40 till 70-tal också förklaras med den kraftiga ökningen av SO2 från förbränning.

  Ännu mer intressant blir då att man kan mäta den egentliga genomsnittliga temperaturökningen från 1940 till 2020 genom ta medelvärdet av dessa. Om jag förstått det rätt, är det bara några 10-delar på 80 år, om ens det ( genomsnittsvärden före 1950-talet är ännu osäkrare än de vi har idag..).

  Denna kunskap borde trigga riktiga forskare att fortsätta undersöka molnbildning, molnmängd och dess inverkan på temperaturtrender.

 5. Joachim

  #2 iah
  Jag vill läsa originalet. Har du en länk?

 6. Ann lh

  Tack för denna intervju. Klart, tydligt och mjukt förklaras väsentliga bitar av klimatfrågan och klimatpolitiken. Borde vara ett vinnande koncept.
  Intressant att Torbjörn drog fram molnens betydelse för temperaturen. Han har nog stenkoll på Clauser…
  Ser fram emot ljusare tider!

 7. LeifR

  #5

  Gissar att det är denna.
  https://www.nature.com/articles/s43247-024-01442-3

 8. LeifR

  #4 enough

  Ja, aerosolfrågan är intressant.

  Om minskade aerosolutsläpp lett till minskad molnbildning och därmed drivit en stor del av observerad uppvärmning så sätter det ju kanske också fokus på i vilken utsträckning CO2-ökningen är en konsekvens av uppvärmningen istf en orsak.

 9. Lasse

  #8 LeifR
  Denna av Wild är gammal men helt förbigången av CO2 maffian:
  https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/usys/iac/iac-dam/documents/people-iac/wild/WildBAMS_2012.pdf

  Min röst är nu hörd men det är en massiv desinformation därute som tyvärr fördunklar himlen, en himmel som annars blir allt molnfriare. 😉

 10. Joachim

  #7 LeifR
  Ser så ut, tack!
  Om nu sjöfarten har bromsat uppvärmningen 0,15 K/decennium borde dom stora aerosol-utsläppen i samband med fossila och industriella explosionen efter andra världskriget kunna vara skyldig till en stor del eller hela ”nedkylningen” 1940-1980.
  Vilket återuppväcker min fråga om hur varmt det skulle varit idag utan nedkylningen?
  Jag tänker fyra decennier gånger 0,15 grader varmare plus 0,2-0,4 grader nedkylning. Det blir 0,8-1,0 grader varmare än idag. Verkar rimligt om uppvärmningen 1910-1940 fortsatt i samma takt.
  Samtidigt som man undrar om Jorden vid någon viss temperatur ökar utstrålningen av värme eller ökar molnigheten.

 11. Peter

  Affärsvärlden rapporterar att idiotprojektet Hybrit nu kommer lägga ner vätgas testerna…

  The difference between genius and stupidity is that genius has its limits.

  https://www.affarsvarlden.se/kronika/vatgas-rockstjarnan-avbryter-sverigeturnen?utm_source=Aff%C3%A4rsv%C3%A4rlden+-+NEW&utm_campaign=be4cf73cb8-EMAIL_CAMPAIGN_2024_06_08_08_03&utm_medium=email&utm_term=0_-be4cf73cb8-%5BLIST_EMAIL_ID%5D&mc_cid=be4cf73cb8&mc_eid=9da9223c55

 12. TorbjörnR

  #6 Ann Ih

  Tack så mycket.

  Molnen kommer från Clauser men också bla från ”vår” man Gabriel O som skrivit förnämliga inlägg om hur data från CERES ser ut map Albedo och ökad solinstrålning.

  Kunskap hämtar man bla från KU och WUWT som har många läsvärda inlägg byggda på vetenskaplig DATA och inte gissningar från ”gissningsskapen” (klimatmodeller).

 13. iah

  #5 joachim
  eike-klima-energie.eu

 14. Brutus

  OT på AB debatt , nås via hemsidan, långt ner:
  Ett antal akademiker yttrar sig om klimat. Retorik när den är som sämst. De har mage att ange vid vilket universitet de är anställda. Tror man att det ger bättre genomslag? Står universiteten bakom?
  Här är deras titlar : docent miljövetenskap, professor statsvetenskap, , docent internationell klimatpolitik, fil dr statsvetenskap, fil dr skogspolitik, fil dr kulturgeografi, fil dr sociologi, Uppsala universitet.
  Relevant bakgrund? Saknar de ingen självkritik?

 15. Lennart Svanberg

  Bedriver mitt lågintensiva ’krig’ mot den förda klimatpolitiken bland vänner och bekanta.

  Noterar att på mina 6 år så får jag allt färre mothugg från meningsmotståndare vilket känns oerhört positivt.

 16. Claes-Erik Simonsbacka

  Metaller växer inte på träd!!

  USA har inte öppnat en ny (hårdrocks) gruva sedan 2008, och bara under de senaste tre åren har i princip varje kopparprojekt av betydelse hindrats eller försenats.

  Förutom att gruvprojekt försenats, har 10 amerikanska raffinaderier/smältverk stängt i USA sedan 1970 och endast 2 är nu i drift. Som jämförelse har Kina byggt 41 kopparsmältverk/raffinaderier bara under de senaste 30 åren.

  Interview with Ryan Sistad of B.I.O.B.Y. (Better In Our Back Yard) – Advocating an America First Energy and Economic Policy

  https://www.youtube.com/watch?v=yhJ8WfDH4wQ

  https://betterinourbackyard.com/ .

  Mvh,

 17. #12 Torbjörn R
  Molnens betydelse inkl dess fundamentala orsaker härstammar från Svensmark et al och inte alls från Clauser eller Oxenstierna. Dessutom har Humlum datamässigt under lång tid beskrivet sambandet mellan molnighet och s.k. ’globaltemperatur’, härlett från albedoförändringar. Det är inte fel att senare ’hoppa på tåget’, som en del ’forskare’ gjort i visdom om naturliga sekvenser, som beskriver verkligheten, tvärtom. I sammanhanget är det dock viktigt att identifiera vad som är den korrekta klimatdeterminanten. Inte är det de meriodinala värmetransporterna, vilka likt koldioxidmängd är resultatvariabler av källans variationer, solen, i kombination med atmosfäriska gasers och substansers förändringar.

 18. Ann lh

  #17 Göran Å., ”alla rider på sina jättars axlar”, grejen med Clauser är såvitt jag förstått att han har gått in i IPCCs beräkningar och funnit att som han säger de som ligger bakom dessa ”kan inte räkna”. I hans egna beräkningar om molnen som termostat finns inget behov av co2.
  Se TWTW.
  Ser fram emot en spännande debatt!

 19. TorbjörnR

  #17 Göran Åkesson

  Tack för din kommentar som säkert är helt historiskt korrekt. För mig, som trots allt inte intresserat mig för klimatet förrän de senaste åren, har jag hittat information om molnen från många källor.
  Bla Humlum, Svensmark och WUWT men den största inspirationen (tillsammans med Humlum) har jag fått från KU och Gabriels artiklar som med tydliga data visat på minskande mängd moln som förklaring till tex Sveriges ökade solinstrålning via SMHI. Dessutom knutet till uppskattningar om effekter från IPCC AR6 vilket ger hög kredibilitet.

  Clauser bekräftar det och lanserar också sin hypotes om molnens negativa feedback.

  I am all about the data not the faulty Climate models predictions

  Därav vill jag personligen ge KU och Gabriel cred i första hand då de dessutom läser bloggen😊

 20. TorbjörnR

  #17 och 18 Ann och Göran

  Jag gjorde intervjun så enkel som möjligt och diskuterade därför bara ökad solinstrålning tack vare mindre moln.
  Att ge sig in i Svensmarks eller Clausers hypoteser gör sig inte i en sådan intervju då det blir för komplicerat.
  Som jag sa ”vi vet alla att när solen går i moln så blir det kallt och när molnet försvinner blir det varmt”

 21. mattias

  IPCC vill gärna förklara temperaturnedgången runt 1940-1970 med aerosoler som gav ökad molnighet. De senaste 40 åren har Europa värmts upp mer än andra kontinenter som då skulle bero på minskad andel aerosoler. Man vill inte gärna ge naturliga orsaker som AMO förändringar någon del i detta. Här blir det svårt att avgöra vad som är orsak och verkan. Hur ser solinstrålningen ut i Asien? Och minskad molnbildning pga minskade areosoler (SO2) – hur global är den effekten? Skandinavien har knappast nånsin varit så drabbat av några större SO2 utsläpp – ändå uppvisar Skandinavien en högre solinstrålning de senaste decennierna. Europeiska kontinenten däremot hade ju betydande luftföroreningsproblem på 1980-talet.

 22. Claes-Erik Simonsbacka

  Jim Rickards: Green New Scam Will Bankrupt America
  https://en.wikipedia.org/wiki/James_Rickards

  https://www.youtube.com/watch?v=-HgcKxTnI_M

  Mvh,

 23. Claes-Erik Simonsbacka

  GREEN ENERGY DECEPTION – The Collapse of the Green Scam…

  https://internationalman.com/green-energy-deception-video/?vgo_ee=JKIGymddaAdfT%2BYbEtU7g%2BS5IOmiru5Gy58qlxfPoQ%3D%3D%3AyBqp6TBbM6JBzSKdQl%2Ff3F2P5TWcHJP2

  Mvh,

 24. Lasse

  Skall bli skönt slippa EU valet.
  SR/SVT jobbar för fullt in i kaklet.
  Filosofiska rummet om klimatkrisen-kommer vi överleva om inte allt ändras.
  Filosoferna är tveksamma!
  Torbjörn Tännsjö vill avskaffa demokratin för att lösa klimatfrågan.

  Vilken rappakalja och så historielöst:
  https://ourworldindata.org/explorers/natural-disasters?facet=none&hideControls=false&Disaster+Type=All+disasters&Impact=Deaths&Timespan=Decadal+average&Per+capita=false&country=~OWID_WRL

  Något vi håller på med är i alla fall bättre än förr.

 25. Björn

  Nej, någon klimatkris har vi inte som beror på CO2, men däremot har vi en kris inom klimatvetenskapen som vägrar att inse solens storhet i drivandet av väder, vind och i förlängningen, klimatförändringar. Det som händer inom det klimatvetenskapliga samfundet, är det ständiga undvikandet av att nämna solen som den i princip nästan enda energigivaren. Förändringar i denna källa, eller att avståndet över tid ändras mellan solen och jorden, får naturligtvis konsekvenser. Dessa faktorer påverkar den interna kumulativa energitransporten här på jorden, som bland andra Javier Vinós hypotetiskt framkastar.

 26. Richard

  #16 En koppargruva tar minst femton år att få loppar ifrån med prospektering och byggande av gruva. Så gruvindustrin har inte trott på massiv elektrifiering på flera år.

 27. johannes

  #26
  Eller så väntar de in brist och kammar hem storvinsterna.

 28. foliehatt

  Lasse, #24,
  Filosofiska rummet idag var en utmärkt illustration till varför klimatkatastrofen för det första finns och för det andra vägrar att dö även när ställd inför dräpande bevis i form av data.

  Allt för många utan något intresse av själva sakfrågan (hur mycket påverkar CO₂ klimatet) har alltför mycket användning av katastrofnarrativet. De gör helt enkelt pengar på cirkusen.

  Dagens program var en lektion i mental masturbation, Tryfferad med godhetssignalering.

 29. Karl Erik R

  #11 Peter

  Den första fullskaliga anläggningen som nu byggs i Vitåfors ingår i Hybrit-projektet. Till den kommer inte att byggas något vätgaslager. Man förlitar sig på att Vattenfall kan kontinuerligt leverera elektricitet från Luleälven via den ledning som håller på att byggas.

  Om Hybrit fungerar som tänkt, så planerar LKAB att bygga ett antal likadana anläggningar som kommer att behöva vätgaslager. För att till dessa ska el-kraften komma från vindkraftverk som ännu inte är byggda. Eller från SMR, då den porten nu öppnats. Med SMR ska väl vätgaslager inte behövas.

 30. peter

  29,
  vad är din poäng?
  vätgaslager är dött, bevisades redan fysikaliskt på 70-talet att det är omöjligt ekonomiskt och praktiskt.
  hybrit kommer aldrig att fungera därför att det är sämre och dyrare än dagens teknik.
  om förbättringar görs kommer även dagens teknik att bli billigare.
  politiskt mumbojumbo skapat av okunskap och omöjliga idelogier.

 31. Jan-Åke

  Molnens vita ovansida reflekterar kortvåg med hög energi.
  Minskad molnbildning minskar albedot.
  Misstänker att detta vida överstiger koldioxidens absorption av långvågigt i IR avseende den marknära tempökningen sedan 1980.
  Därtill har vi solens interna variabilitet.

 32. TorbjörnR

  #31 Jan-Åke

  Som jag säger i intervjun så är effekten av den ökade solinstrålningen åtminstone 2 ggr större än ev effekt enligt IOCC för co2.

  Tror man IPCC överdriver med sina positiva återkopplingar så är det kanske 4-5 ggr!

 33. Jan-Åke

  #32 ja, och nytt inlägg finns nu här ovan där nobelpristagaren i fysik dr John Clauser ställer sig bakom det du säger.

 34. Jan-Åke

  Den verkliga klimatförnekelsen märker man tydligt hos de som tror på tex Radions program som Klotet.
  De utgår från ett helt stationärt klimat under hela perioden sedan senaste istiden.

 35. TorbjörnR

  #34 Jan-Åke

  Public Service och framförallt ”den vetenskapliga Vetenskapsradion” på SR är en ända stor propagandakanal.

  De har helt missat sin roll som oberoende granskare av makten och har nu dessutom kraftigt påverkat EU valet i Sverige. Jämför med övriga Europa så ser du hur stor effekt propagandan haft på svenskar framförallt i Stockholm

 36. Bubo

  #35 TorbjörnR

  ”ända stor propagandakanal”, är det en försvenskning av ”big ass” som förstärkningsord? typ that’s a big-ass engine för att beskriva en riktigt rejäl motor .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *