EU fit55

Klimatpolitiken bygger på felaktiga antaganden

  Torbjörn Ripstrand gör en intressant och lärorik genomgång av klimatvetenskapen och den självdestruktiva klimatpolitik som vi hittills har fört i Sverige. Så här   →

EU jobbar vidare med att införa en grön planekonomi

BILD: https://www.skogsindustrierna.se/om-skogsindustrin/vad-gor-skogsindustrin/skogsbruk/ Det är inte helt lätt att hålla reda på alla program och lagförslag som EU vill genomföra för att genomföra världens strängaste   →