Klimatmetaforer

Klimatupplysningen tar tacksamt emot gästinlägg. Nedan följer ett välkommet bidrag från Mats Zetterberg, som beskriver sig själv så här:

Jag är ekonom, egenföretagare och entreprenör. När jag hamnade här på bloggen
för två år sedan tog jag för givet att klimatlarmen vilade på en solid vetenskaplig
grund och var därför skeptisk till allt som skrevs här. Nu är min ståndpunkt att den
breda klimatvetenskapen satsar alla tillgängliga resurser på två huvudspår och att
den är extremt politiserad. Det ena spåret är att försvara koldioxidhypotesen och
de alarmistiska klimatmodellerna in absurdum och det andra är att förlöjliga, förminska
och förneka alla vetenskapliga arbeten som motsäger hypotesen.
Det är möjligt att CO2 kan påverka jordens medeltemperatur något, men det den ökade
koldioxidhalten framförallt bidrar med är ökade skördar och en grönare jord.

Klimatmetaforer

Gästinlägg av Mats Zetterberg

Jag kom i samspråk med en miljöaktivist häromdagen och när jag nämnde det orimliga i Annie Lööfs Almedalstal, att Grönland skulle slukas av havet och att det skulle innebära en havsnivåhöjning på 2700 meter, blängde han på mig och sa att det var ju bara en metafor. Jag kände då att det var meningslöst att argumentera och säga att enligt vetenskapen stiger haven med mellan 1 och 3 mm per år, dvs. 1 till 3 dm per 100 år om det fortsätter i nuvarande takt. Började istället fundera på vilka metaforer som används av politiker och aktivister för att förklara planetens tillstånd och hur rimliga eller orimliga de är.

Annie sa också att Jorden har feber, typisk feber för en människa är att kroppstemperaturen ökar från normaltemperaturen 37 °C till 38 °C och eventuellt med några febertoppar på 39 till 40 °C. Om Annie och andra gröna aktivister har rätt och att det är korrekt att jämföra den globala dygnsmedeltemperaturhöjningen på c:a 1 grad sedan mitten på 1800-talet med att jorden har feber så borde jorden blivit hetare och den underliggande värmeökningen märkas i aktuella nutida värmerekord.

Det finns en hel del svårigheter med att beräkna globala medeltemperaturer på korrekt sätt, man måste ta hänsyn till skillnader mellan dag och natt, sommar och vinter, öknar med temperaturer på +50 °C och Antarktis med temperaturer på minus 90 °C, mätstationer som genom urbanisering hamnat i städer, att jorden till 70% består av vatten och osäkerheter med äldre mätserier för att nämna några komplikationer. Något som är enklare att mäta är enstaka temperaturrekord, en mätning, en termometer och ett tillfälle.

Den intensivaste värmeböljan som upplevts varade i 43 dygn i sträck med maxtemperaturer över 48 °C inträffade mellan juni och augusti 1917 i Death Valley, USA. I Marble Bar, Australien noterades 162 dagar i sträck med maxtemperaturer över 38 °C mellan oktober 1923 och april 1924. Det verkar som rekordartade värmeböljor senast inträffade för 100 år sedan, långt innan människan kan ha påverkat jordens temperatur med att tillföra koldioxid till atmosfären och de ger inget stöd för att jorden blivit hetare eller för febermetaforen. Den allmänt vetenskapliga uppfattningen är att människan inte kan ha påverkat temperaturen före 1950, genom att med fossil förbränning tillföra koldioxid till atmosfären.

På Wikipedia kan man hitta uppmätta temperaturrekord fördelat på sju kontinenter. Det senaste globala värmerekordet sattes för över 100 år sedan i Death Valley den 10 juli 1913 med 56,7 °C, sedan dess har ingen officiell temperatur över 54 °C uppmätts. Köldrekordet på -93,2 °C uppmättes i Antarktis den 10 augusti 2015.

I bilden nedan kan man se att värmerekord för fyra av de sju världsdelarna inträffade före 1950 och att det senaste rekordet för en enskild världsdel inträffade i Europa 1977 för snart 40 år sedan. Vidare kan man se att fem av sju köldrekord har uppmätts efter 1950 och att för samtliga kontinenter är värmetopparna tidigare än köldrekorden. Inget bra stöd för febermetaforen där heller.

Kanske är termoseffekt en bättre metafor, nybryggt kaffe blir inte hetare för att man slår det i en termos, däremot håller den värmen längre. Med en termoseffekt får vi på norra halvklotet varmare nätter, tidigare vår och längre sommar, men inte nödvändigtvis hetare dagar.

temperaturrekord

Med en extern värmekälla, solen och mer isolerande växthusgaser som absorberar och reflekterar värmestrålning åt alla håll, kan man då tänka sig att mindre värmestrålning tränger igenom ner till jordytan och att vi därför får lägre värmetoppar men att värmen stannar längre och dygnsmedeltemperaturen ökar?

Kan vi dessutom förvänta oss att extrema värmeböljor och värmerekord blir allt mer historiska medan nya köldrekord kommer att slås i närtid?

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Olav Gjelten

  Jag undrar varför Sevillas europarekord vad gäller temperaturer har strukits? 51- gradersnoteringen från 1940-talet (1947?) passade säkert inte in när det heter att jorden i dag har feber, vilket den givetvis inte hade för 70 år sedan. I dag har visst Aten europarekordet på 46 grader. Att både Sevilla och Cordoba ett flertal gånger förr i tiden uppmätt varmare spelar tydligtvis ingen roll.
  Mycket bättre med värmerekord som kommer att slås och ”bevisar” klimathotsteorin. Sevillas rekord skulle sannolikt bara motbevisa den uppgiften.

 2. Thomas P

  ” Det verkar som rekordartade värmeböljor senast inträffade för 100 år sedan, ”

  Kan ha att göra med att det var lite si och så med hur man satte upp sina termometrar på den tiden. Det behövs bara att man får aningen direkt sol på termometern eller att skyddet runt de inte är fullt så reflekterande som det borde vara så får man en för hög temperatur.

  ”Kanske är termoseffekt en bättre metafor, nybryggt kaffe blir inte hetare för att man slår det i en termos, däremot håller den värmen längre. ”

  Problemet med den analogin är att kaffet gradvis blir allt kallare vare sig det är i en termos eller inte medan jorden behåller sin temperatur eftersom solen alltid tillför ny.

  ” kan man då tänka sig att mindre värmestrålning tränger igenom ner till jordytan”

  Större delen av solens ljus ligger kring synliga delen av spektrum som växthusgaserna inte absorberar så minska instrålning av värme är en lite effekt. däremot har du ändå rätt i att man väntar sig mer uppvärmning på nätter och vintrar vilket också är vad som observeras.

 3. Peter F

  OT

  Den här konferensen vore det intressant att bevista.

  https://tallbloke.files.wordpress.com/2016/08/london-conference-volume.pdf

 4. GoranA

  #2
  Du har så klart en referens till hur slarviga de var förr.
  ”Kan ha att göra med att det var lite si och så med hur man satte upp sina termometrar på den tiden.”
  A Watts avhandling visar att man inte är i, vilket fall, speciellt noga idag heller.

  ”däremot har du ändå rätt i att man väntar sig mer uppvärmning på nätter och vintrar vilket också är vad som observeras.”
  Är vad man även kan förvänta sig av UHI.

 5. Mats Zetterberg

  #2 Tomas P. Tack för dina synpunkter. Jag trodde innan jag började leta efter värmerekord att de var mer aktuella och jag förstår att man inte kan förklara klimatet med en enkel metafor, men när jag sammanställt och tittat på diagrammet kändes det som termoseffekt var bättre än feber.

  Frän när kan man lita på att enskikda temperaturmätningar är korrekta?

 6. Sören G

  Jag har laddat ner temperaturdata från en isborrkärna från Grönland och lagt in i excel. Sedan har jag gjort några diagram där man kan följa temperaturutvecklingen 50 000 år tillbaka i tiden. Jag har lagt in dem på nätet. Årtalen var angivna i BP vilket brukar betyda före år 1950, så jag har sub traherat alla årtal från 1950 för att få kalenderår. Slutåret för tidsserien blir då 1855. Jag vet inte varför det inte finns värden för senare årtal. Mellan år 495 och 575 saknas också värden. Nu råkar enligt historiska och arkeologiska källor det ha förekommit två kraftiga vulkanutbrott med bara ett par års mellanrum på 530-talet, vilket ledde till en kraftig nedkylning och en stor del av Europas människor dog. Den avkylningen syns alltså inte här. Och temperaturen har tydligen så gott som återgått till det som rådde innan. Avkylningen kom först efter 575 och temperaturen var lägst kring 750.
  http://nas.stavgard.com/stavar/gronlandtemp/index.html

 7. Björn

  Först vill jag säga att ditt gästinlägg Mats var tankeväckande läsning. Sen vill jag kommentera Thomas P i kommentar [2]; Jag citerar ”Problemet med den analogin är att kaffet gradvis blir allt kallare vare sig det är i en termos eller inte medan jorden behåller sin temperatur eftersom solen alltid tillför ny”. Det är bra att Du tillstår att det är solen som modulerar temperaturen. För vad skulle det vara annars? Du kanske också borde tillstå att den dominerande faktorn som fördröjer utstrålningen är vattenånga mot en bakgrund av mycket färre CO2-molekyler. Solforskarna förväntar sig nu en avtagande solaktivitet, inte bara på grund av att vi går mot ett TSI-minimum (solfläcksminimum), utan också därför att solaktiviteten totalt minskar, vilket märks redan på en lägre amplitud på innevarande avklingande solcykel 24.

 8. Thomas P

  Mats #5 ”Frän när kan man lita på att enskikda temperaturmätningar är korrekta?”

  Bra fråga, tyvärr har jag inget bra svar och det torde dessutom variera med området. Sen är det inte fullt lika illa om vi pratar om medeltemperaturer. Även om de flesta termometrar vid en viss tidpunkt fungerade bra så räcker det med en dålig för att slå rekord.

  Det pågår en hel del arbete med att analysera och identifiera bias i gamla temperaturmätningar vilket somliga här på bloggen hatar. Här kan du läsa lite om det där rekordet från Death Valley och om ett ännu varmare från Libyen som ströks:
  http://www.kpbs.org/news/2013/jul/15/doubts-cloud-death-valleys-100-year-heat-record/

 9. Olav Gjelten

  # 1
  Om jag förstått rätt så har Sevillas gamla värmerekord tagits bort på grund av att det var otillförlitligt.
  Hur blir det då med nya tiders mätstationer, som mer än tidigare är belägna med värmealstrande asfaltytor och betongbyggnader runt omkring? I Sevilla var åtminstone husen vitkalkade på 1940-talet, vilket torde ha hållit temperaturen nere jämförd med modernare städer av i dag.

 10. Sigge

  #5 Mats Zetterberg

  I Sverige så är temperaturmätningarna mer korrekta efter 1950 ungefär. Att man blev noggrannare med skåpen för väderstationer då var att vid inspektion av mätarskåpet i Målilla efter temperaturrekordet 1947 så konstaterades det att det var smutsigt vilket kan ha påverkat temperaturen.
  1966 så är köldrekordet -52,6 grader i Sverige från SMHI mätstation i Vuoggatjålme. Den mätstation fanns från början på 50-talet fram till mitten på 90-talet. Det var troligen kallare vintern 1942 men på den tiden fanns inte så många mätstationer i Norrlands inland och många av de mätstationer som fanns var i städer eller tätorter.

  När det gäller köldrekorded vid Sydpolen så är det 2 rekord. Det ena med satellitmätning 2010 på -93,2 grader och det andra med termometer -89,2 grader från 1983. Termometermätningen är från Vostok forskningsstation som funnits där sedan 1957. Satellitmätningarna vid polerna har inte pågått så länge och det är ganska långt från Vostok forskningsstation till de område där satelliterna hittat de kallaste temperaturerna.

 11. latoba

  Jag föreställer mig även normala och låga temperaturer i så fall kan vara felmätta.

 12. Mats Zetterberg

  8# Tomas P. Det verkar vettigt att man stämmer av med närliggande områden och väderförhållanden i övrigt när ett äldre rekord granskas. Avslutningen på nedanstående citat från artikeln verkar inte stämma med min enkla sammanställning. Finns det några vetenskapliga belägg för att den underliggande temperaturen ökar?

  ”Individual records don’t mean much,” he said. ”That being said, if the world is getting warmer, you’d expect the baseline to be rising and therefore more and more extreme heat temperatures occurring and in fact that does seem to be happening.”

 13. Jan-Åke

  Mycket intressant Mats !
  Sveriges mest intensiva värmebölja är f.ö den i Värmland i juli 1901 då tex Karlstad hade hela 21,9 grader som dygnsmedel för månaden i sin helhet.

 14. Bim

  Thomas P
  Termos teorin stämmer bra in på dig också. Är man bara instängd i pk-follan så biter inga andra sanningar.

 15. Olav Gjelten

  Jag har länge funderat över varför just Norrköping har så varmt. Nu har jag fått veta att mätstationen där ligger intill en stor parkering som är belagd med asfalt. Observatoriet i Stockholm är säkert Sveriges varmaste mätstation under sommaren. Självklart för att det ligger inne i Sveriges största stad.
  Rättvisa mätningar?

 16. Thomas P

  Mats #12 ”Finns det några vetenskapliga belägg för att den underliggande temperaturen ökar?”

  Räcker inte typ GISS här, eller menar du något annat?
  http://data.giss.nasa.gov/gistemp/

 17. Mats Zetterberg

  #16 Tomas P. Du kanske är för insatt i frågan för att förstå mig på min nivå. Det jag menar är; beror temperaturrekord, plus som minus, på att det vid tillfället råkar vara i övrigt perfekta förhållanden för att ett rekord ska slås och inte på medeltemperaturökningen sedan mitten på 1800-talet?

 18. Sten I

  Olav Gjelten 15: Alldeles riktigt har Smhi en rejält stor asfalterad parkering. Men dessutom går gamla E4 precis utanför, på andra sidan, med avfarter till både Norrköping och Himmelstalund, som i sin tur har än större asfaltsytor. Nyligen så fick dom ytterligare en stor asfalterad yta alldeles intill mätstationen i form av ICA´s nya etablering. Smhi´s mätstation är omringad av asfalt….

 19. Björn

  Metaforer har sitt ursprung från begreppsvärlden som i sin tur har verklig anknytning som exv. jordens värme som liknas vid en febrig människa. En febrig människa är något konkret eller verkligt, varför det ur vetenskaplig beskrivning inte går att säga att jorden har feber. Som jag ser det används sådana här metaforer i brist på en vetenskaplig förståelse eller som en litterär beskrivning i skönlitteraturen, som i sig måste skiljas från just en vetenskaplig beskrivelse. En annan sak som jag uppmärksammade i samband med en kommentar till Thomas P i [12] där Du skriver ”Finns det några vetenskapliga belägg för att den underliggande temperaturen ökar?”. Jag vill bara påpeka att det inte finns några ”underliggande temperaturer” utan bara temperaturer. Temperaturen kan bara i sitt sammanhang ha ett visst värde och ingenting annat. Det finns allt för många förvirrande begrepp som används på ett felaktigt sätt. Exempelvis finns det ingen global temperatur i den reella verkligheten, för den är bara teoretisk eller syntetisk. Hur många journalister eller andra som skriver om klimatet, har detta klart för sig.

 20. Ojdå Thomas #8

  En lång artikel som beskriver hur ett gäng ’engagerade’ data-observatörer lobbar / jobbar för att få äldre tiders (höga) temperaturavläsningar ’ogiltigförklarade’. Tom skryter om att att man lyckades med det i Lybien.

  Det tycks mig fö som en ganska bra beskrivning av hur dessa justeringar och homogeniseringar går till:

  ’Det helt enkelt måste varit fel, det känner man ju på sig .. ’

  Men jag gillade också hur han omedelbart blev kritiserad och misstänkliggjord som ’avfälling’ i den gruppen, när han reste dit för att närvara vid 100-års-jubileet av det faktiska rekordet. Alltså att han därmed sas skulle bekräfta rekordet och hjälpa förnekarna att ’propagera deras myter’ (m detsamma) …

  Ja, jösses ..

 21. Thomas P

  Mats #17 Dessa ”perfekta förhållanden” återkommer lite nu och då och får adderas till den mer långsiktiga trenden. I och med att vi har en gradvis uppvärmning gör det att vi har fler värme- än köldrekord på senare tid.

 22. GoranA

  SMHI antar att trots korrigeringar av Uppsalas temperaturserie ligger de senaste värden upptill 0,5 grader C för högt p g a UHI omräknat till den globala temperaturserien blir det inte mycket till värmning efter 1950.

 23. Mats G

  Vad är det vi är ute efter?

  Är det den absoluta temperaturen eller trender?

  Normalt är det så att om en mätstation ligger lite över så gör den det med viss konstanthet. Den kommer bidra till att medelvärdet blir lite högre. Om man har tillräckligt många mätstationer så är tanken den att det skall jämna ut sig med de som ger lite för lågt.

  Jag erkänner att det med att mätstationer kan ha urbaniserats så vi kan ha fått en större ökning än normalt. Men där finns det en mättnad och trenden av denna effekt planar ut. Det kan naturligtvis tillkomma mer mätstationer som blir urbana.

  Det intressanta är trenden. Många mätstationer kommer göra urbaniseringseffekten mindre. Och… mätserierna behöver inte korrigeras för att följa trenden. Min absoluta känsla är att korreringen utförs för att trenden inte är tillräckligt ’bra’.

 24. GoranA

  # 23
  Poängen med Matz inlägg trog jag är att det är svårt att beräkna den globala medeltemperaturen om inte omöjligt eftersom allting ändrar sig hela tiden och det finns skäl att att tro att den globala temp serien är allvarligt smittad med UHI och korrigeringar som ger en falsk ökning av den samma.
  Istället skulle temperaturrekord kunna vara en indikator på den ökade globala temperaturen.
  Har vi den högsta medeltemperaturen på 150 år borde den vara korrelerad till att det sätts värmerekord på löpande band.
  I USA är 25 % av alla rekord satta på och runt det det varma trettiotalet medan det har bara satts enstaka under hela 2000-talet vilket skulle kunna tala emot att det är varmare nu än då.

 25. Mats Zetterberg

  #19 Björn, tack för att du reder ut begreppen. Som ekonom kan man ibland få höra märkliga vanföreställningar om företagsekonomiska samband av naturvetare, här gäller naturligtvis det omvända. Det jag föreställde mig var att när natt och morgontemperatur är högre uppstår förutsättningar för att nästa dags sol kan höja dagstemperaturen mer, dvs att det finns en underliggande temperatur som är högre.

  Därför blev jag förvånad när värmerekorden var så gamla.

 26. Mats Zetterberg

  #23 och #24. Mats G, jag tycker som du att trender är viktiga. I min andra fråga i inlägget menar jag om det är en trend att värmerekord blir mer historiska och köldrerekord kommer att bli vanligare och ja GöranA går det att istället mäta och följa upp rekord, om inte annat som en avstämning mot mer komplexa medelberäkningar.

 27. Mats G

  24
  GoranA
  ”borde den vara korrelerad till att det sätts värmerekord på löpande band.”

  Ja. det finns en logik i det här men det är inte givet. Enstaka toppar är egentligt sådant som man sorterar ut.

  Mats Z plottning är intressant och se. Men vad är det vi ser? Vi kan tro att vi ser en avkylning.

  Det vi skall ha väldigt klart för sig att för att uppvärmning skall ske på allvar så måste först haven och polerna värmas upp. För de som är duktiga på fysik kan räkna ut hur mycket energi det kommer gå åt för det.

  Vad är det som skall tillföra all denna energi. Jo mer isolering. Det vi pratar om är inte en termos utan vad som händer när man glömmer en hund i bilen fullt exponerad för solen med uppdragna fönster en varm sommardag.

  Som tur är är inte klimatet så hermetiskt som en bil. Det finns väldigt många funktioner, processer som häller det hela på plats.

  Fö, får man pengarna tillbaka när det visar sig att klimathotet bara var på lossas.

 28. Jan-Åke

  Tippar på att återhämtningen från Lilla Is nu övergår i stillastående temp ett årtionde till,sen kommer en svagt nedåtgående trend bla pga det solforskare säger.
  Ska bli intressant att se hur växtligheten tar fart bortåt 500 ppm co2 !

 29. Jan-Åke

  Såg nyligen nån film eller serie,minns ej namnet men den utspelades i 1680- talets England,Lilla Istiden korrekt återgivet med snöstorm och isbelagda sjöar !

 30. Jan-Åke

  IPCC säger i femte rapporten ”1983-2012 was likely the warmest 30 year period for 800 years” Intressant de säger därmed att Middleage Temperature Anomaly hade varmare 30-årsperioder

 31. Mats G

  30
  Jan-Åke
  ”IPCC säger i femte rapporten ”1983-2012 was likely the warmest 30 year period for 800 years”

  Det de egentligen säger är att det var varmare för 800 hundra år sedan med alla implikationer det medför.

 32. GoranA

  #27
  ”Ja. det finns en logik i det här men det är inte givet. Enstaka toppar är egentligt sådant som man sorterar ut.”

  Det är väl möjligt att man gör om vid beräkningar av den globala temperaturen.

  Om det verkligen slogs värmerekord så skulle man använda dem i propaganda syfte, den möjligheten skulle inte klimathotsalarmisterna missa.
  Idag missar man inte en storm, ett skyfall, en värmebölja eller ett snöfall utan att man skyller på CAGW.

 33. GoranA

  # 28

  Med PDO kvar i sin negativa fas, AMO på väg ner och en sol med historiskt långa 11-årscykler befarar jag en snabb återgång till minst 1800-tals klimat.

 34. Kenneth Mikaelsson

  Tar man sen in i beräkningen jordens och solens allt svagare magnetfält med ökande kosmisk strålning varvid ökande låga molnbildning = kallare klimat.. fuktigare klimat….
  https://www.youtube.com/watch?v=C7hpfFnr3Og
  https://www.youtube.com/watch?v=PCOaFnqk3IA
  https://www.youtube.com/watch?v=kT7TH1os8qY
  Bra början likvärdig början som på lilla istiden….

 35. Sören G

  OT
  Miljöorganisationer påstår att fram till i dag har man förbrukat en årsproduktion av Jordens resurser. Ett datum som tidigareläggs för varje år.

 36. Sigge

  #15 Olav Gjelten,
  #18 Sten I

  Här är en bild på väderstatonen i Norrköping.
  http://www.hitta.se/kartan!~58.58286,16.14742,16.548058916925644z/tr!i=zQmkkPRp/tileLayer!l=1/streetview!po=58.58285800:16.14742200!a=-129.58350!pi=-10.00000
  Man får vrida lite på bilden för att se mätstationen.

  Den ligger inte alls vi någon parkering eller ICA-affär och det är 75 m från en trafikerad väg som inte är E4 utan södra avfarten till Norrköping.

 37. Thomas P

  Jan-Åke #30 ” IPCC säger i femte rapporten ”1983-2012 was likely the warmest 30 year period for 800 years”

  Den formuleringen återfinns inte i rapporten vad jag kan se så du måste citerat fritt ur minnet, och då missuppfattat betydelsen. Närmast jag hittar är:
  ”For average annual NH temperatures, the period 1983–2012 was very likely the warmest 30-year period of the last 800 years (high confidence) and likely the warmest 30-year period of the last 1400 years (medium confidence).”

  ”Intressant de säger därmed att Middleage Temperature Anomaly hade varmare 30-årsperioder”

  Detta är inte ens vad som sägs i ditt styckeän mindre i verkligheten. Allt det handlar om är att osäkerheterna blir större ju längre bak i tiden man går så det är svårt att vara helt säker på någonting. Tittar man på tillgängliga rekonstruktioner tyder dock det mesta på att det var kallare då.

 38. Thomas P

  GoranA och Kenneth Alltid spännande att se vad forumets klimatalarmister har att skriva…

 39. verner

  36# Sigge

  Kan konstaera att du är ute och cyklar.

  Området där SMHI finns byggs det som aldrig tidigare. Jag åker ofta förbi där och alldeles självklart har förändringen i området påverkan på SMHI:s tempmätningar.

  Vad som påverkartemperaturen är alldeles självklart solinstrålningen, d.v.s. Globalstrålningen.
  Ökningen av globalstrålningen har sedan 1983 ökat med mera än 10%.

  SMHI har på sin hemsida ett diagram som visar detta men har på senare år inte uppdaterat värdena.
  Jag kan nu förstå varför!

  Ett uppdaterat digram med ökad globalstrålning kanske skulle visa en god korrelation med den lilla tempökning som varit de senaste åren. Och även om inte hela ökningen skulle härstamma från ökad globalstrålning så är jag övertygad att större delen åstadkommer den ökande globalstrålningen.

 40. GoranA

  #36
  En titt från ovan ger att platsen (SMHi)ligger innanför staden gränser och är påverkad av UHI. Området söder om motorvägen verkar vara nykommet med stora asfaltytor och byggnader. SMHI ligger öster om staden och förhärskande västvindar driver värme mot platsen. Inte alls bra…

 41. tty

  ThomasP #2

  ”Kan ha att göra med att det var lite si och så med hur man satte upp sina termometrar på den tiden. Det behövs bara att man får aningen direkt sol på termometern eller att skyddet runt de inte är fullt så reflekterande som det borde vara så får man en för hög temperatur.”

  Det är inte så noga numera heller (eller är det just det kanske?). Titta bara på den nya stationen i Death Valley t ex. Den ligger i Badwater, lägsta punkten i Nordamerika, ca 50 meter lägre än Furnace Creek, där världsrekordet sattes 1913. Dessutom är den extremt illa placerad, inne i en dal med eftermiddagssol och klippbranter på tre sidor som återutstrålar solvärmen och för säkerhets skull bara 20 meter i lä om en stor asfalterad parkeringsplats. Och lik förb–t har man inte kunnat få till ett nytt rekord!

  Stationen ligger i N 36,229519 W -116,766949 för den som vill kolla på Google Earth. Man ser egentligen bara skuggan, men jag vet att det är väderstationen eftersom jag gick alldeles förbi den senaste gången jag var i Dödsdalen.

 42. Sigge

  #39 Verner

  Jag är i Norrköping ibland och vet var SMHI ligger och dess mätstation. Den nybyggda ICA-affären med parkering ligger c:a 400 m från mätstationen. Någon byggnation intill mätstationen förkommer inte.

 43. Kenneth Mikaelsson

  Jo av riks pukkot TP får man ju bara nog av… Så ta till er när jag bjuder..

 44. Pär Green

  Är inget konstigt med klimatförändringar!
  Det tillhör denna planet,bara att se tillbaka för att få fakta!
  Men ingen har någon förmåga att se framåt i tiden!

  Några påstår att koldioxiden är det enkla svaret.
  Men det ligger stora ekonomiska förmåner att skrika om något som ingen kan säga något om.

  Dr Max skrev:

  Rädda klimatet? Vad händer om man skär radikalt i bilparken, lägger ner kärnkraften, jagar energikrävande industrier ur landet och sänker Sveriges koldioxidutsläpp med så mycket som femtio procent, säg avrundat 30 megaton? (Det vore en större nedskärning än något land i världen lyckats med.)

  Jo, det globala utsläppet minskar nominellt med 30 megaton. Det är en tusendel av världens 33 400 megaton. Ta bort alla svenska koldioxidutsläpp och det globala minskar med två tusendelar.

  Att prata om sådana obetydligheter med darr på rösten och dramatisk retorik motverkar sitt syfte. Som Alf Henriksson (1905-1995) skrev:

  Retar du upp dig på ting som är små
  
så är du väl inte större än så.

 45. tty

  GoranA #40

  SMHI har nu flyttat sin väderstation, men jag är extremt skeptisk till de nya värdena eftersom de sölade med flyttningen så att ”överlappningsperioden” som behövs för att någorlunda tillförlitligt kunna ”skarva” två stationer är av mycket tvivelaktig kvalitet. Den stora asfalterade parkeringsplatsen väster om (och i lovart om) den gamla stationen var t ex byggd redan långt före flytten.

  Västvindar kommer i och för sig inte från stadskärnan, men förorten Klockartorpet ligger väster om SMHI. UHI är mycket riktigt märkbar vid SMHI, jag kör förbi platsen relativt ofta nattetid och UHI märks ofta tydligt på bilens temperatursensor redan vid SMHI med någon halv grad, men är ju givetvis mycket mindre än i den centrala delen av staden.

 46. Lennart Bengtsson

  Extremvärden är vad som intresserar allmänhet, amatörmeteorologer och media mest med de är av ringa värde för att visa att klimatet ändras. För att göra detta får man vänta ända till helvetet fryser igen. Inte minst på våra breddgrader ger den dynamiska vädercirkulationen upphov till alla upptänkliga rekord av samtliga meteorologiska parametrar som i kombination med olika orter och månader är kapabelt att producera rekord i stort sett varje månad. I Uppsala, där man har en av de mest kontrollerade väderstationen i Sverige, visar det sig att det varmaste dygnet inträffade för 151 år sedan och den varmaste dagen den 9 juli 1933 med drygt +37°C. Regnigaste juli i Uppsala inträffade 1898 med 200 mm regn. Om +37°C skulle inträffa nästa år (i år är det dessvärre för sent) skulle tidningarnas klimatexperter säker få väderorgasm eller liknande, bensinen skulle försvinna från mackarna och köttet från ICA-butikerna mm mm. Alla partiledarnas skulle uttala sig och lova svalare väder. Det allra bästa vore om Gud och Allah tillsammans kunde fixa detta till nästa Almedal vilket säkert underlättas genom det goda samarbetet på högsta nivå.
  Det säkrast sättet att försäkra sig att jorden blir litet varmare är faktiskt att havsvattnet stiger och att vi numera mäter atmosfärens temperatur var 6-e timma på så där en dryg miljon mätpunkter. Dessa värden, systematiskt sammanställda och kontrollerade, visar att jordens temperatur har ökat med ca 1°C de senaste 100 åren.
  Det är dock inget att förlora nattsömnen över, inte minst i jämförelse med de övriga problem som den svenska nationen brottas med i dag.

 47. GoranA

  #38 Thomas P
  Kul att du tycker det är spännande.

  Det måste betyda att du inte tänkt den tanken att efter en uppvärmning p g a naturliga orsaker följer en avkylning p g a, ja du vet

  Det var inte menat vara alarmistiskt men jag gillar värme mer än kyla. Med fullt utnyttjande av energiresurser som kärnkraft, kol,olja och naturgas ska vi nog klara sjunkande temperaturer med någon grad. Med mera plast på åkrarna ska det väl gro i tid även om våren är sen och hjäper inte det får vi lägga ut värmeslingor.
  Dessutom blir det ju mindre med extrem väder och fästingarna försvinner väl också.

 48. tty

  Sigge #42

  Jag ger inte mycket för ditt ögonmått. Den närmsta delen av SMHI:s inhägnade mätplats ligger 20 m från ICA Kvantums parkeringsplats, den avlägsnaste ca 100 m. Jag vet visserligen inte vilken av mästationerna som tog temperaturen, men nästan alla låg utmed den västra (närmaste) kanten.

 49. tty #41

  Noterade du hur Thomas (själv, i #8) länkade till ansträngningarna att få till ett nytt och nyligt temperaturrekord i Death Valley. Men genom att det gamla skulle ogiltigförklaras. Det är läsvärt rakt igenom. Och jag måste säga (tex i #20) att jag förvånades över att Thomas själv förser oss med exempel för sådant han annars menar bara är våra fördomar.

 50. tty

  JonasN #48

  Jo jag vet att man gärna skulle vilja ”döda” rekordet. Men det blir nog svårt, för observatören var fullt medveten om hur extrem värmen var och dokumenterade därför händelserna i detalj.
  Detsamma gäller f ö det svenska värmerekordet 38,2 grader i Målilla 1947. Observatören förutsåg att det troligen skulle bli ett rekord och dokumenterade förloppet. Då är 38 grader i Ultuna 1933 svampigare, för den temperaturen togs bara på plus/minus en halv grad. Det kan alltså t o m ha varit varmare än 1947.
  Köldrekordet i Antarktis är ännu solidare. Eftersom det gäller temperaturer i en marknära inversion i vindstilla så bör yttemperaturen vara mycket nära 1,5-meterstemperaturen. Satellitmätningar av yttemperaturen visar att den vintertid rätt regelbundet går ned till ca -95 i några områden i Östantarktis, men tydligen sällan eller aldrig lägre.
  Det kan kanske vara värt att nämna att jag har en bekant i oljebranschen som påstår att han varit med om +61 grader i skuggan på ett oljefält i Rub-al-Khali-öknen i Oman i juli. Den tempen togs dock med en vanlig termometer i skugga men utan bur. Mitt personliga rekord, mätt på samma sätt, är 52 grader i Mojaveöknen.

 51. Ingemar Nordin

  Lennart B #45,

  🙂

  I SPM säger IPCC att risken för värmeböljor är ”likely”, ”more likely than not” … åtminstone i vissa regioner står det sedan i fotnoterna.

  https://www.klimatupplysningen.se/ipcc-rapporten-2013-09-27/#extremvader

  I klarspråk tycks det med andra ord inte finnas något klart samband mellan global uppvärmning och värmeböljor.

 52. GoranA

  #45 Lennart Bengtsson
  Menar du att alla de värmerekorden som är satta för USAs stater under trettiotalet är slumpartade och ingen koppling till att de hade en värmeperiod?

 53. tty

  GoranA #51

  Värmerekorden på 1930-talet hänger ihop med att det både var en extremt varm och en extremt torr period. Torr luft har lägre specifik värme och blir varmare för en given energimängd. Dessutom blir det ingen kylande konvektiv molnighet när det är torrt.
  Jag har varit mycket i Mellanvästern, och när man där talar om ”the Great Drought” är det alltid 1930-talet man menar. Det är i hög grad levande i folkminnet fortfarande.

 54. Lars Cornell

  För de som liksom jag inte vet så mycket så betyder UHI
  – urban heat island (UHI) phenomenon –
  eller med annat ord – mikroklimat dvs platsrelaterat väder.

  ”It consists in a significant increasing of the temperature in the urban area respect to the surrounding peri-urban and rural neighborhoods.”

  Sedan vill jag ännu en gång tacka Lennart B för den litterära kreativiteten – Slabadang ligger understundom på samma höga litterära nivå.

  ”tidningarnas klimatexperter säkert får väderorgasm” ger inget nobelpris men berömmelse.
  ”Alla partiledarna skulle … lova svalare väder.”

  ”Det allra bästa vore om Gud och Allah tillsammans kunde fixa detta till nästa Almedal vilket säkert underlättas genom det goda samarbetet på högsta nivå” känns som en spark i röven till vår ärkebiskop Antje Jackelén som kommer från samma land där Energiewende nu totalt kollapsat. Dessa prelater badar i okunnighet.

 55. Sten I

  36 Sigge: Jag skriv inte E4 utan gamla E4! Gör ingen skillnad då den är lika bred som den nya länge bort. Den bild Du länkar till visar precis det jag säger, asfalt runt om. Ica ligger precis intill inhägnaden av Smhi´s mätstationsområde. Säger som 39 Verner: Du är ute och cyklar! Kom till Norrköping så ska jag guida Dig i området 🙂

 56. Sten I

  54 Sten I: Ska vara ”Jag skrev inte…”

 57. Sören G

  #52 tty #50 Ingemar Nordin
  ”I klarspråk tycks det med andra ord inte finnas något klart samband mellan global uppvärmning och värmeböljor.”
  Värmeböljor hänger samman med högtryck och klart väder vilket ger stor instrålning från solen.
  Vad det skulle ha med t.ex. CO2 att göra kan man undra.

 58. Christopher E

  OT

  Tittade precis på andra avsnittet av den utmärkta serien ”Sanningen om vikingarna” på SVT Play.

  Oj, vad de hädade! När vikingarnas färder i västerled skildrades, konstaterade speakerrösten (trevligt nog själv arkeolog med viningatid som specialitet) helt naturligt att Island då var varmare och bördigare än nu.

  Klimatalarmister måste ha gått i taket av harm. 🙂

  Skönt att arkeologi är en riktig vetenskap till skillnad från politisk klimatförändringslära.

  Ett trevligt inslag i programmen är den framgångsrika tillämpningen av fjärranalys från satellit i arkeologiskt syfte. Det anknyter till mitt yrke, där vi bland annat just ägnar oss åt tolkning av satellitdata. Fast mer för geomorfologiska strukturer.

 59. Kenneth Mikaelsson

  Det är inte bara vädret som påverkas av ett allt svagare magnetfält
  https://room.eu.com/article/our-changing-world-and-the-mounting-risk-of-a-calamitous-solar-storm

 60. Sigge

  #47 tty
  #54 Sten I

  Det är inte på gräsplanen intill ICA:s parkering och SMHI:s parkring mätstationen är. Ibland ser det ut som det är mätutrustning där. Jag vet inte vad det är. Mätstationen som används ligger ungefär 200 m nordost om SMHI:s parkeringsplats på andra sidan bergklacken. Det är c:a 300 m från ICA Kvantum, Klockaretorpet när jag mäter på kartan. (400 m som jag skrev tidigare var ögonmått)

  Enligt SMHI:s hemsida är koordinaterna för mätstationen 58.5828 N, 16.1471 O. Det stämmer, det är där den är.
  Den plan där Ni verkar tro att mätstationen är har koordinaterna 58.5821 N, 16.1440 O och den är intill parkeringarna för SMHI och ICA och är c:a 200 m från mätstationen som används.

 61. tty

  Sigge #59

  Du har tyvärr fått det hela om bakfoten. Platsen du pekar ut (och som SMHI ger positionen för) är den NYA mätplatsen som man flyttade till ett bra tag efter att ICA Kvantum och dess parkering (och hela Västra Kneippen) byggdes.
  Att man inte lade mätplatsen där från början beror säkert på att den egentligen ligger alldeles för nära SMHI:s egna byggnader (30-60 m) och även Gamla E4/Söderleden (50-100 m) för att vara godkänd enligt WMO:s normer, men det finns helt enkelt inte längre något lämpligt område kvar i närheten.

  Gå gärna in i Google Earth Streetview så kan du se den gamla mätplatsen fortfarande i bruk och den nya inte ens påbörjad när det nya bostadsområdet redan till stora delar är byggt. Går du istället in på eniro.se kartfunktion ser du däremot båda mätplatserna i bruk samtidigt, men då är ICA Kvantum och asfaltplanen redan på plats.

  Problemet är alltså att det inte fanns någon överlappning mellan mätplatserna innan byggnader och asfaltytor kom till, och det är alltså omöjligt att tillförlitligt foga ihop mätvärden från de två platserna.

 62. Mats G

  57
  Christopher E

  Vikingatid

  Det här är intressant och jag drog ned brallorna på Thomas med vikingarna vid ett meningsutbyte. Man kan ju undra själv om klimathotarna klarar att göra kopplingarna. Stämmer Manns hockeyklubba -> inga vikingar. Som tur finns det en verklighet så klimathotarna kan inte hitta på vad som helst.

 63. Thomas P

  Mats G #61 Skryt du över dina inbillade segrar. Vad varken du eller Christopher kan ta till er är att MWP som fenomen i Nordatlanten inte är kontroversiellt.

 64. Sigge

  #60 tty

  Jag har besökt SMHI några gånger. Då fanns mätstationen på den plats där jag hela tiden påstår att den finns men ICA Kvantum fanns inte. Att den skulle vara flyttad var det ingen som sa något om. Första gången jag var där så såg jag inte mätutrustningen vid parkeringen utan den lade jag märke till när jag varit där ett par gånger.

  På Eniro så finns båda mätplatserna med men där ICA Kvantum nu ligger är det en rivningstomt.

  Du har kanske rätt i att mätstationen är flyttad men då är den flyttad innan ICA Kvantum byggdes. Min tanke när jag fick se att det var två mätstationer var att det kanske var tvärtom att den anläggning som var i drift när jag var där skulle flytta till planen vid parkeringen.

  Vad VMO har för normer för mätstationer vet jag inte. Det jag vet är att de önskar att de inte skall ligga i städer utan på landsbygden. I Sverige finns det ungefär 150 väderstationer varav över 100 ligger på landsbygden. När man räknar ut medeltemperaturen så viktas landsbygdsstationerna mer än de i städerna.

 65. Peter F

  METRO har en artikelserie under ”Debatt” där 5 olika skribenter skriver om klimat och hållbarhet. Nu är det dags för naturskadespecialisten (sic) Pär Holmgren som bl a säger att all fossil användning måste bort. Vore intressant veta hur han tänkt att det ska gå till. Och varför ska vi snart inte ha någonstans att bo ? Naturskadespecialisten skämmer verkligen ut sig.

  Det går tydligen att lämna ett debattsvar. Frågan är väl om den släpps fram.

  ”Klimatfrågan är egentligen lätt. Gör bara dessa tre saker: Upphör med fossila bränslen, minska köttätandet och låt jordens skogar växa till sig. Vi behöver alltså klara oss helt utan kolkraft, naturgas och olja, och därmed även bensin, diesel, flygfotogen och annat som vi får från det fossila”

  http://www.metro.se/metro-debatt/arets-naturresurser-ar-redan-slut-snart-har-vi-ingenstans-att-bo/EVHphh!Y8z9Nk2SLOc4M/

 66. Mats G

  64
  Peter F

  Klimathotarna har nu nått sin ’final destination’ – Absurdia.

 67. tty

  Sigge #63

  Nice try, but no luck. Du har helt enkelt fel. Jag råkar vara intresserad av botanik, och det finns flera trevliga växtlokaler i hagmarksfragmenten omkring SMHI, så jag besöker området rätt regelbundet och känner i princip till varenda kvadratmeter.
  Som jag sa förut, gå in på Google Earth Street View (som är äldre än satellitbilden) så kan du själv se att den nya mätplatsen inte ens var påbörjad när bygget av Västra Kneippen redan var i full gång. Du kan följa infartsvägen (du säger ju att du vet var den är) och titta först på det pågående bygget, sedan på den gamla mätplatsen, med termometerbur, anemometrar, regnmätare och allt, och sedan ”köra fram” till SMHI och konstatera att den nya mätplatsen fortfarande bara är en gammal igenvuxen åker.
  WMO:s norm säger bl a att det skall vara minst 100 meter till närmaste värmekälla som byggnad eller asfaltyta, och inga träd som går mer än 5 grader över horisonten i riktningar där solen kan gå upp eller ned (vilket är nästan horisonten runt här i Sverige). Den nya mätplatsen uppfyller troligen inte den senare regeln heller. SMHI har gjort vad de har kunnat och huggit undan träd på egen mark och sprängt bort en bergknalle, men träden längs gamla E4 står på kommunal parkmark.
  Och nej, ICA Kvantum är inte byggd på någon ”rivningstomt”. Det var öppen obebyggd gräsyta där tidigare (som det ska vara enligt normen), liksom i kvarteret söderut (som också ligger alldeles för nära den gamla mätplatsen). Jag har inte hittat någon flygbild från den tiden, men här är en stadskarta som visar hur det såg ut:

  http://www.norrkoping.se/kultur-fritid/bibliotek-arkiv/stadsarkiv/kartor/norrkopingskarta-1979/Norrkoping-Centrala-delen-3.jpg

 68. tty

  Sigge #64

  ”I Sverige finns det ungefär 150 väderstationer varav över 100 ligger på landsbygden.”

  Varav en mycket stor del numera ligger på flygplatser. Väderstationer på flygplatser har som huvuduppgift att lämna atmosfärdata som inställningsvärden till startande och landande flygplan, som behöver data som stämmer över landningsbanan. Sådana stationer är egentligen helt olämpliga ur klimatsynpunkt, men eftersom de är nödvändiga för flygverksamheten är de gratis för SMHI, och för prognosändamål duger de bra.

  Fråga vad har ”landsbygdsstationerna” Barkåkra, Bredåkra, Hagshult, Kosta, Tullinge, Frösön, Gunnarn, Jokkmokk, Arvidsjaur, Vidsel och Kallax gemensamt? Svar: flygfältet.

 69. LBt

  Skulle man här filtrera bort alla inlägg och kommentarer som tar lokal eller regional data som utgångspunkt för att visa att vårt fossila bruk inte utgör något hot mot framtida livsmiljöer blir det inte mycket kvar. Filtrerar man dessutom bort allt som har en ”temperaturplattform”, ”okända naturkrafter” eller diverse ”solaktiviteter” som stöd återstår väl just inget.

  Den enda väl underbyggda förklaringen till de senaste 100 årens globalt förhöja medeltemperatur om nära 1 C är fortfarande våra utsläpp av växthusgasen CO2. Detta innebär inget hot eller problem för närvarande men kan innebära ett allvarligt eller tom katastrofalt problem om ytterligare 100 år eller mer om känd utveckling, dvs vår påverkan, tillåts fortsätta.

  Men världens alla länder har förstått detta och i avtal kommit överens om att göra vad man kan för att begränsa de globala utsläppen. Utmärkt, man kan ju knappast begära mer, om det sen räcker kan bara kommande generationer uttala sig om.

  Ett intressant inslag här bland kommentatorer är att man uppenbarligen misstror Paris-avtalets möjligheter att nå sin målsättning att begränsa den globala temperaturhöjningen till något mellan 1,5 och 2 C, intressant eftersom dessa i övrigt företräder åtgärdsförnekelse, är det mer än 2 C man eftersträvar och vill ha?

 70. Lars Cornell

  69 LBt: Det där har du fått bakvänt, eller kanske du bara låtsas.
  Eliten av världens vetenskapsmän av facket anser att vårt klot kan komma att bli 0 – 1,5 grader varmare på 100 år och det är en klimatförbättring som inger hopp. Illröda politiker som Rockström, Lööf och Greenpeace har det tufft nu när inte jorden bär sig åt som de vill.

  Parisavtalet (som inte var något avtal) saknar helt betydelse för jordens temperatur och kommer ej att bli undertecknat av jordens folkrika stater. Det ”förnybara” räcker inte till så både kärnkraft och kolkraft måste förbli jordens basenergikällor.

  En likartad debatt om kol, klimat och Vattenfall finns just nu här
  http://www.nyteknik.se/energi/anmalan-kan-forsena-brunkolsaffar-6640331

 71. LBt

  Försöker du ännu en gång smyga in hela uppvärmningen de senaste 100 åren eller dina nära 1 C till CO2?

  Tror du att det funkar denna gång?

  Tror du vidare att ifall du också upprepar fraser som ’känd’ ’förklaring’ ’påverkan’ ’tom katastrafalt problem’ eller ’länder inser’ och även ’kommer överens’ etc … att det då blir så. Alltså pga uppepandet?

  Det är nämligen så femåriga barn resonerar. De upprepar vad de vill skall vara så … att så är det visst, sådéså.

  Mest fånigt (denna gång) är dock ditt sista stycke där du försöker intala dig själv att sunt skeptiska individer påpekar det meingslösa med Paris-proklamationen, ch därför skulle förorda ’mer än 2 C’!? Hur tänkte du där?

  Läsa innantill måste vara närmast ofattbart ansträngade för dig. Det var nog inte bara räkneförmågan och att kunna föra meningsfulla samtal där inlärningskurvan planade ut i femte klass …

 72. LBt

  De senaste kommentarerna står utmärkt bra på egen hand och all världens länder har fortfarande kommit överens om att göra vad man kan för att begränsa de globala utsläppen för att om möjligt hålla den globala temperaturhöjningen väl under 2 C. Här kan man verkligen tala om en fråga där konsensus råder.

 73. Gustav

  LBt:
  Du verkligen skrämmer mig! Jag brukar anstärnga mig för att förstå varje individs unika perspektiv och det är ofta inte så svårt men i ditt fall är det omöjligt. Vad som återstår efter dina oändliga instick här där jag aldrig hittills sett dig interagera med så mycket som ett endaste inlägg är att det enda du vill är att jävlas. Nu verkar det inte gå så bra för det verkar inte vara någon som bryr sig.

  Gör något vettigt med din tid snälla!

 74. Mats G

  73
  Gustav

  ”förstå varje individs unika perspektiv och det är ofta inte så svårt ”

  Jag tycker det är enkelt och förstå klimathotare. De är helt väck.

  Väck pga propaganda och socialt tryck. Att gå omkring vaken bland alla zombies är en märklig upplevelse på gränsen till surealistisk.

 75. Guy

  ”Skulle man här filtrera bort alla inlägg och kommentarer som tar lokal eller regional data som utgångspunkt för att visa att vårt fossila bruk inte utgör något hot mot framtida livsmiljöer blir det inte mycket kvar. Filtrerar man dessutom bort allt som har en ”temperaturplattform”, ”okända naturkrafter” eller diverse ”solaktiviteter” som stöd återstår väl just inget.”

  Skulle man filtrera bort LBt så behövde ingen här upprepa sig i det oändliga. Men så gör inte KU i motsats till somliga andra bloggar och kommentatorsfält.

 76. Christopher E

  #72

  LBt är bara ett internettroll som till varje pris vill bli matat. Syftet är givetvis att få bort diskussionen från faktafrågorna. Som tex i denna tråd när det går dåligt att skrämmas med extrema väderrekord för alarmisterna.

  Trots att man inte borde nappa är ändå vissa saker värda att belysa rent allmänt (LBt själv lyssnar dock aldrig på kritik).

  ”världens alla länder har förstått detta och i avtal kommit överens”

  Blir ju liksom inte mer sant för att det upprepas. Det finns till att börja med inget avtal, det är en fantasi från LBt. Det finns en frivillig överenskommelse, men den gäller inte förrän den ratificerats av minst 55 länder som står för 55% av utsläppen. Låt oss kolla hur det går med LBt:s sköna drömmar:

  http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php

  (Liten språkövning åt LBt: ”agreement”=övrensskommelse, ”treaty”=avtal.)

  Jaha… det har gått alltså 241 dagar sedan mani Paris kom överens om att kanske komma överens någon gång och jetplanen dånade hem med alla ”viktiga” pladdrare…

  … och 22 länder har ratificerat överenskommelsen, vilka tillsammans står för 1,08% av utsläppen. Det betyder att med den takten kanske de kommer i mål om drygt 33 och ett halvt år! Fast olyckligtvis stänger möjligheten att godkänna överenskommelsen 21april nästa år… och flera länder har meddelar att de inte avser ratificera alls (vad förhandlarna sade mellan drinkarna i Paris är ju inte bindande heller).

  Men spelar det något roll? Det är inte så att en ratificerad överenskommelse utan bindande krav minskar några utsläpp ändå. Och inte tror någon på allvar att det går att säga hur varmt eller kallt det blir oavsett små symboliska åtgärder här och var?

 77. Ingemar Nordin

  Christpher E #76,

  ”LBt är bara ett internettroll”

  Jo, förvisso. Men ensidigheten i hans inlägg får mig att misstänka att alias LBt är en internetrollrobot. Med en inte alltför avancerad programvara. De mekaniska svaren är avslöjande. 🙂

 78. Kenneth Mikaelsson

  ”The research suggests that the next three solar cycles will see solar activity reduce significantly into the middle of the century, producing conditions similar to those last seen in the 1600s – during the Maunder Minimum”

  http://climatechangedispatch.com/new-solar-research-raises-climate-questions-triggers-attacks/

 79. ChrE & Ingermar N

  När du skriver

  Syftet är givetvis att få bort diskussionen från faktafrågorna. Som tex i denna tråd när det går dåligt att skrämmas med extrema väderrekord för alarmisterna.

  så tillmäter du honom både motiv och syfte samt metod. Ingemar tror

  Jag själv är dockinte lika övertygad om att där skulle finnas någon genomtänkt strategi, några faktiska tankar bakom varför man monomant skriver samma tomma floskler gång på gång. Men jag tror heller inte att detta är en dåligt programerad bot vars upphovsman bara vill driva med oss.

  Tyvärr finns det en hel del människor vars förmåga ganska väl representeras av vad vi ser här. Det är typisk byrokrater och politiker-typer som lyckats leva hela sina liv i olika skyddade verkstäder. Där man kunna klara sig genom att upprepa floskler och tomma fraser, speciellt om dessa finner genklang bland andra i samma skyddade miljöer.

  Minns ni Gunnar Kjelldahl, också en politiker som rablade flosker (bara aningen annorlunda) och som var totalt oförmögen att interagera med andra eller ta till sig minsta lilla informationsbit, helt oavsett hur självklar och/eller välbelagd den var.

  Tyvärr finns det sådana typer .. och det som är gemensamt för dem är att de helt är beroende av att vara försörjda av hederligt arbetande människor, vars insikgter de dessutom helst skulle vilja slippa och skyddas från.

  Inhägnaden är ju heller inte så annorlunda. Upprepningar inför sig själva om hur rätt man ju har. Och samtidigt beröringsskräck inför allt andra säger. Och istället ’skygglapparna på’ … låtsas att man inte hört eller sett nåt.

  Jag tror vi får acceptera att den här typen av tompladdrare inte är så ovanliga i samhället.

 80. tty

  ThomasP #63

  ”Vad varken du eller Christopher kan ta till er är att MWP som fenomen i Nordatlanten inte är kontroversiellt.”

  Kan du kanske specificera var MWP är kontroversiellt?

 81. Christopher E

  #63 Thomas P

  ”Vad varken du eller Christopher kan ta till er är att MWP som fenomen i Nordatlanten inte är kontroversiellt.”

  Inte kontroversiellt för de flesta, nej. Men troligen för dem som upprepat försöker hävda att Island, Grönland mm är lika varma nu som under MWP med hjälp av jordgubbar, potatis och annat.

 82. Gustav

  Jonas N, Christopher E m.fl.
  Jag tycker iaf det är skrämmande med karaktärer som LBt och Gunnar K. Jag är övertygad om att de inte ser sig själva som ”ondskefulla” och alltså gör en nytta ur det egna perspektivet. Det läskiga är när jag, trots mycket god vilja, inte kan förstå hur de rättfärdigar sina inlägg här (ur deras eget perspektiv). Jag kan tom förstå nazisterna i detta avseende så det är inte så att jag inte försökt.

 83. Christopher E

  #82 Gustav

  Min synnerligen amatörpsykologiska bedömning av klimathotandet i aktivistkretsar är att det är ideologiskt drivet. Hotarna är väl egentligen inte särskilt oroliga för något klimat, utan känner mer att de är del av en rörelse. De upplever sig själva vara extremt rättfärdiga och står på den goda och ansvarsfulla sidan. En sådan individ är betydligt mer känslig för grupptryck och känner intuitivt vad man ”ska” tycka.

  De många inläggen här från alarmister här är intressanta i sig. Helt oavsett om vi skeptiskt lagda har rätt eller fel i vår tvekan om klimathotets realitet, är det en paradox vi ser. För är det något som de påstått klimatoroade är fullständigt överens om och ständigt vill påminna om, är det att de anser att vi klimathotsskeptiker är en fullständigt marginaliserad och oviktig grupp. Thomas brukar kalla oss ”en liten sekt”, enligt LBt är hela världen överens om risken med utsläpp och det finns absolut ingenting vi skeptiker kan göra åt det… och så vidare med lite olika variationer. Och ändå hänger de här ständigt… vad vill de åstadkomma?

  Jag tror de helt enkelt retar sig på oss. Att vi inte håller med, och hur mycket vi än ogillar samhälls- och miljöskadorna från klimatpolitik ändå möter larmandet och dystopin med en ironi och en munterhet som bara tycks öka ju värre hotretoriken skruvas upp. Det är naturligtvis vansinnigt irriterande. De drömmer nog om drakonisk klimatpolitik som ska stoppa våra flin i våra stora bilar och på våra fjärran flygresor. 🙂 I en allvarligare ton liknar detta revolutionsdrömmar från vänstern mot den onda högern, och inte överraskande finns ett tydligt höger/vänster-perspektiv i grupperna skeptiker/klimathotare också (utan att dra alla över en kam).

  Men inte vill jag bli av dem. Skulle vara bra tråkigt med en blogg där alla bara håller med varandra. LBt:s upprepningar tillför inget förstås, men andra kommer med synpunkter som fördjupar debatten på ett nyttigt sätt. Det är lite bara lite synd att alarmisterna här inte förstår att uppskatta att det höga taket vilket gör att de kan hålla på. En skeptiker som hade gjort något motsvarande på en klimathotarblogg hade blivit avstängd nästan omgående. Något jag tror du Gustav har personlig erfarenhet av, och då har du ändå en saklig och värdig ton fjärran från de tillmälen som haglar från vissa klimathotare.

 84. LBt

  #69 var uppenbarligen en bra sammanfattning men visst är det märkligt hur dessa vuxna som ”kallar sig skeptiker” anser sig veta hur framtiden om 50-100-200 år kommer att gestalta sig som följd av våra utsläpp av växthusgasen CO2 och som enda grund för detta troende har solaktiviteter och okända naturkrafter. En del menar dessutom att denna tro har naturvetenskaplig förankring.

 85. Christopher E

  #84 LBt

  ”#69 var uppenbarligen en bra sammanfattning ”

  Kul med någon som är sin egen trogna hejaklack ännu efter oräkneliga egna upprepningar av samma missuppfattningar. 🙂

 86. Mats Zetterberg

  #69 Lbt. Om man filtrerar bort havnivåhöjningen som förnärvarande är som mest 3 dm/100 år och risken för extremväder som både IPPC och NIPPC verkar vara överens om ( länk i #51 Ingemar) samt att det inte verkar finnas något samband mellan global uppvärmning och värmeböljor, vilka katastrofala problem ser du komma om 100 år?

 87. LBt

  Mats Z,
  2 C i förhöjd global medeltemperatur är extremt mycket, kanske nära 1/3-del av den totala variation i global medeltemperatur som skiljer strängt istidsklimat från vår mellanistidsperiod. Medeltemperaturen över landområden blir dessutom signifikant högre och eftersom vi talar om medelvärden kommer mindre regioner att uppnå än högre medeltemperaturer vilket i sin tur innebär ytterligare än högre lokala medeltemperaturer.

  Ur detta finns god anledning att förvänta sig nya regioner som svåra eller tom obeboeliga med folkvandring som följd. Jag tror med andra ord att okontrollerbara flyktingströmmar kan bli de tidigaste följderna av katastrofal natur och jag tror de kan komma betydligt tidigare än om 100 år.

  Men mitt huvudbudskap här har sen år tillbaka varit att vi faktiskt inte vet hur jordens klimatsystem fullt ut kommer att reagera på den påverkan vi genom fossil förbränning förorsakar, inte ens en katastrofal utveckling om 50-100-200 år kan uteslutas. Jag förordar därför medvetna utsläppsbegränsande åtgärder inom ramen för vad fortsatt utveckling och tillväxt tillåter tex energieffektivisering, naturgas och massiv satsning på kärnkraft. Om detta sen räcker återstår att se, själv tror jag ny teknologi kommer att krävas, att fasa ut fossil förbränning inom ramen för fortsatt utveckling är ingen enkel uppgift och det kommer i vilket fall som helst att ta tid.

  De som i stigande atmosfärisk CO2-halt enbart ser en grönare jord kan vara lugna, alldeles oberoende av vad vi gör kommer det att dröja länge, länge innan CO2-halten är tillbaka på de nivåer som präglat de senaste 100-tusentals åren om den nu någonsin tar sig tillbaka dit.

 88. Lars Cornell

  ”med folkvandring som följd. ”
  Det finns en lösning på det LBt.
  Den lösningen heter ’kondomer’.

 89. Mats Zetterberg

  #87 Lbt. Jag vet inte om det kan lugna dig med att vår förre statsminister redan har flygspanat över landet och kunde då konstatera att det finns plats för många människor i vårt avlånga land. Vår centerledare anser att vi kan ta emot minst 30 miljoner människor.

 90. Guy

  Du måste ha missat det LBt, men folkvandringen började redan för ett par år sedan och det är inte klimatflyktingar.

  Dessutom begriper jag inte varför du promt skall tillbaka till en istid?

  PS. 2C är inte nära en tredjedel av temperatursvängningarna.

 91. LBt

  Kommentarerna står utmärkt bra där på egen hand för allas räkning.

 92. LBt #87

  Det låter som du utlovar att vi inte skall gå in i någon istid (eg nedisning) igen under de kommande 100-tusentals åren.

  Jag tror inte du (eller någon av alla dessa ’klimatforskare’) kan utfärda sådana löften. Som det ser ut i dag kan de senare inte ens förklara varför vi går ur eller åter in i nedisningar.

  Du visste säkert inte om detta (heller) men vid alla tidigare temperaturnedfärder mot nedisning, och det vid temperaturer högre än dem vi har nu, har CO2-halten fortsatt att stiga (ifs långsamt) medan tempeaturen sjunkit under många hundra år. Dvs stick i stäv med klimatkyrkans dogmer idag.

 93. LBt

  Märkligt att en som gärna uttrycker naturvetenskapliga ambitioner har problem med enkel logisk utvärdering av text.

 94. tty

  #93

  De texter du producerar är inte alltid lätta att utvärdera logiskt, för att uttrycka sig försiktigt.

  Här har du förresten en rolig bild att titta på. Enligt ditt sätt att se det är detta en enkel spiral utan några hack:

  http://clivebest.com/blog/wp-content/uploads/2016/05/Square-3.gif

 95. LBt

  Men detta kanske ni klarar båda två:

  ”Kunskapsläget motiverar utsläppsbegränsande åtgärder men blott inom ramen för vad fortsatt tillväxt och utveckling tillåter och så länge kunskapsläget inte säger något annat

  För övrigt helt i linje med vad alla världens länder kom överens om i Paris, återstår dock att se om detta räcker.”

  Ni har ju haft tid att tänka efter.

 96. tty

  Eftersom Sverige numera har negativ tillväxt per capita så innebär det väl inga utsläppsbegränsande åtgärder alls?

  Vilket väl i och för sig stämmer rätt bra med ”Parisöverenskommelsen”

 97. Gustav

  LBt:
  Snälla försök att förstå att detta är en blogg och inte en dagbok. Utmärkande för kommentarsfälten är att de är avsedda för någon slags interaktion, alltså krävs att du iaf gör försök att läsa/bemöta vad andra skriver till dig i kommentarerna. Från dina senaste 100 inlägg finns det på sin höjd 10 variationer, annars ser de identiska ut. Snälla ändra på detta eller gör något annat med din tid.

 98. LBt

  Nu är vi där igen. Regionala tankegångar runt ett globalt problem. Paris-mötet handlade inte om lilla Sverige utan om all världens länder och vad de gemensamt bör eftersträva för att uppnå globala resultat.

 99. Håkan Bergman

  tty #96
  Men då har man inte räknat in prostitution samt vapen- och knark-handel.

 100. Mats Zetterberg

  #87 LBt. Hur tänker du dig att flyktingströmmarna kommer att utvecklas om medeltemperaturen ökar med 2°C. Kommer kenyaner som har nattemperaturer med mellan 12 och 15°C att fly till Egypten, kommer parisborna att inte stå ut med varmare nätter och flytta till Malmö, blir skånska den vanligaste dialekten i Söderhamn?

 101. Mats G

  99
  Håkan Bergman

  Man brukar säga att den svarta marknaden brukar ligga på 10% av BNP. Med mycket stor invandring kan per capita gå ned. Vilket då kanske inte säger så mycket om hur ekonomin går. BNP är ett bättre verktyg. Inköpsindex, reproränta och arbetslöshetssiffror är ockå intressanta att hålla ett öga på.

 102. Lars Cornell

  #101 mfl
  Om arbetslöshet
  http://www.thoralf.se
  http://data.bloggplatsen.se/bild/filnamn-d429495c53baea3b3535216500d105f357aba8bae33ed.jpg

 103. Ingemar Nordin

  Ännu ett köldrekord att lägga till listan: Kallaste augustidagen på 114 år:

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=6492002

 104. Mats Zetterberg

  #103 Ingemar. Tack, det skulle vara spännande om någon hade statistik över hur köldrekorden utvecklas under de senaste 100 åren. Finns det någon punkt när köldrekorden generellt blivit aktuellare än värmerekorden för motsvarande kontinent?

 105. tty

  #103

  På SMHI:s sida beskrivs det däremot såhär:

  ”Det är för årstiden relativt kall luft som täcker landet”

 106. Gustav

  LBt:
  Eftersom du endast har 10 standardsvar oavsett vad du blir tillfrågad kanske vi, för att förenkla för alla inblandade, kan numrera dem 1-10 och att du hädanefter endast behöver skriva 1, 2, 3… 10. Går snabbare för dig och klingar inte igen kommentarsfälten?