Klimatkompensera din köttkonsumtion

Ibland tror jag att jag hamnat mitt i ett Galenskaparna-program som aldrig tar slut. Det ena vansinniga förslaget avlöser det andra.
Idag kom Scan med en pressrelease där de uppmanar oss att äta kött med gott klimatsamvete. Svenskt kött är nämligen bra klimatval jämfört med utländskt. Och för dem som fortfarande har klimatsamvetskval kommer Scan i höst att införa en möjlighet att klimatkompensera sin köttkonsumtion.
Det sker genom att Scan satsar pengar i U&W:s ZeroMission trädplanteringsprojekt. Ett års köttkonsumtion kostar 150 kr i klimatkompensation och när du pungat ut med detta kan du alltså med gott samvete stoppa i dig hela din årliga köttkvot, vilket för svenskar uppgår till 62,4 kg.
Ja, vad säger man? Jag tror att jag åker och badar.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Det är ju för bedrövligt det här med kossorna.
  1. Scan driver detta av populism. Dom är ju böndernas organisation med uppdrag att sälja – just kött.
  2. En del av det foder kossan äter, som tagit upp koldioxid i fotosyntesen, omvandlas till metan eftersom så sker när organiskt material bryts ner i syrefria miljöer (kossans magar, och dim med f.ö).
  Att därifrån dra slutsatsen att en ko kan utgöra ett nettotillskott av växthusgaser  i atmosfären strider mot alla fysikaliska lagar. Om så vore, vore kon en perpetum mobile – och den är inte hittad ännu.
  Uppgifterna grundar sig på IPCC framförhandlade parametrar rörande kons metanavgång och ”koldioxidekvivaleneten” metan/koldioxid. Om man med de framförhandlade värdena på dessa parametrar kommer fram till att en ko är en nettobidragare av växthusgaser är det fel på parametrarna inte kon.
  Vi behöver våra idisslare. Ett samhälle som betraktar dom som ett klimatproblem – har andra problem.
  Vad med metanavgång från åldrande asfalt, komposter, mulltoaletter, avloppsverk, biogasanläggningar (biogas är inget annat n metan) och våtmarker som vi skapat i tusentals som ”kvävefällor”? Antropogent?

 2. Urban

  Ja, Maggie du har rätt. Inte en Claes Eriksson hade kunnat skriva något som kommer i närheten av det vi lever i nu.
  I dagens DN satsar riksbyggen på en helsida med budskapet att om man bor i deras bostäder är man klimatsmart. De erbjuder dessutom en klimatskola så att vi få lära oss hur vi ska leva.
  Jag åker också och badar…

 3. Joakim

  Åk och bada ni. Nästa vecka blir det kallt TROTS klimatuppvämningen.

 4. Thomas

  Wolter, du ignorerar t ex helt odlingen av kraftfoder till kor som kräver konstgödsel vars tillverkning kräver energi och ger utsläpp och vars användning orsakar utsläpp av den kraftiga växthusgasen N2O från åkrarna. Nog kan en ko i modern, industriell drift ge ett nettotillskott växthusgaser.

 5. L

  Det enda bevisligen ”klimatsmarta” är att flytta till sitt favoritklimat. 🙂

 6. Mikael

  L.
  Om inte du kan flytta till klimatet får klimatet flytta till dig!
  (Sura 45:2) 🙂

 7. Thomas

  L, vad sägs om att bygga sitt hus på en lastbil som rullar extremt långsamt norrut allteftersom klimatat blir varmare så man kan stanna exakt i sitt favoritklimat 🙂

 8. L

  Thomas #7, en segelbåt är i så fall ett enklare alternativ.

 9. Ingemar

  Wolter #1. Nog är det väl också så att den metan som kossorna släpper ut oxideras efterhand och producerar ny CO2, som sedan via fotosyntesen blir nytt gräs, etc? Mängden metan i atmosfären verkar i alla fall inte öka sedan ett antal år tillbaka.
  Thomas #4. Är det något speciellt med att odla just kraftfoder. All odling kräver ju energi och gödsling. Och i så fall bör människan inte bara sluta att äta kött. Hon bör sluta att äta. Punkt!

 10. Christopher E

  Eftersom ”klimatet” bara ändras med tiondels grader över 100 år eller så behöver det inte vara någon större fart på lastbilen…
  Blir nog svårt att känna någon skillnad i förhållande till väder- och årstidsändringar.
  —-
  Dagens dummaste; i morse på ABC-nytt berodde myggplågan uteslutande på ”klimatförändringen”. Dagens generation kommer verkligen att skämmas över all hysteri när de ska förklara i framtiden hur en hel värld stängde av förnuftet.

 11. JR

  Vad i Herrans namn har det tagit åt Thomas?#7
  Thomas +rolig = solsting. Eller har du äntligen fallit för Maggies charm och intelligenta tankeverksamhet?
  Inte en dag för tidigt.
  Gå å bada Maggie! Jag kommer just därifrån 22 grader i vattnet, 100 på land.

 12. Gunnar Littmarck

  JR
  Thomas har en bra humor, men han är så offta blockerad av förhöjd adrenalinhalt. (enstaka gånger  kan jag möjligen ha stimulerat den drogen)
   
  Thomas, jag funderar allvarligt på att bygga flytande villatomter i betong( vi har byggt fartyg av betong sedan 20:talet och de sista åren har givit enormt) störst 15x 40m, minst 5x 12m
  Så källeren med ögon i vattenbryn, innehåller verkstad föråd garage och hobbyrum.
  Ett hus med promenad runt, gräsmatta eller soldäck framför och tak över den aktre passagen.
   
  Så ett växthus på taket..
   
  Allt detta i moderna betong aluminium och glaskonstruktioner, med inslag av tryck och värmebehandlat nordiskt trä.
   
  Om några år kan jag bygga dessa billigare en hus med strandtomt och med egna energi, vatten avlopps system.
  Självklart ska fören likna en båt, så den går att transportera på öppet hav vid lugn sjögång.
  Visst blir det ball?
  Maud, Fredrik, FN och hela skiten kan bara packa ihop och dra, eller i vart fall inte få några mervärden från dessa boende.
  Jag kan tänka mig att många om 5-10 år vill bo så.
   
  Såklart med VLTO så vi kan spontanbesöka en storstad inom några hundra mils radie.

 13. Harry

  Det är ansvarslöst att åka och bada utan att reflektera över klimatkonsekvenserna. Många som åker och badar tar bilen till badstället, vilket bidrar till den globala uppvärmningen. Att cykla till badet är kanske något bättre ur klimatsynpunkt, men den som värnar om klimatet tar en extremt långsam promenad till badet, detta för att undvika snabb andhämtning, som bidrar till den globala uppvärmningen. Väl framme vid badet tar den klimatmedvetne fram sin värmemätare och mäter temperaturen på sin hud. Denna temperatur jämförs sedan med vattnets temperatur. Om hudens temperatur är högre än vattnets avstår den klimaträttfärdige från att sänka ner sin varma kropp i det kallare vattnet, eftersom den varma kroppen  värmer upp vattnet, som då avger koldioxid. Sannolikt skulle till och med Al Gore tycka att en enskild människas badande och dithörande koldioxidutsläpp saknar betydelse. Men så kan man inte tänka i rådande klimatkaos. Varje litet tillskott av koldioxid kan få klimatet att oåterkalleligen tippa över. Detta måste till varje pris förhindras, och därför har jag startat 27-klubben, en klubb för dom som tar klimatansvar i sitt badande. 27-klubbens medlemmar badar när vattnet är 27 grader och däröver. Min forskning har nämligen visat att ingen nettoöverföring av värme från kropp till vatten kan ske när vattnets temperatur är lika med eller högre än 27 grader. Maggies läsare är välkomna som medlemmar i klubben. Skicka ett mejl till: klimatkaos@pundhuvud.se och du har ansökningshandlingar inom några dagar. Eventuella frågor av vetenskaplig karaktär undanbedes vänligt men bestämt, men kan i undantagsfall besvaras av hedersmedlemmen David Jonstad.
   
   
   

 14. Håkan S

  Under mina psykologstudier i Lund och vidare utbildning inom näringslära, lärde jag mig att bristen på animaliskt protein är en grund för utvecklingen av ett fundamentalistiskt beteende (pga de förändringar i hjärnan som denna brist leder till). I Nordkorea efter koreakriget sattes amerikanska krigsfångar på en diet utan animaliskt protein för att det skulle bli lättare att indoktrinera dem i den rätta läran – och senare släppa dem fria som agenter i USA. Religiösa och andra sekter använder samma metod för att värva och behålla troende. Det skulle vara mycket intressant att veta hur många – i procent, antal eller individer på ledande befattningar – inom klimatläran som inte äter kött.

 15. Jag talar bara om kon, inte trensporter, odling etc.
  Man pådyvlar kon 7-8% av våra utsläpp och frågan är enkel. Kan verkligen en ko vara nettobidragare av växthusgaser?
  Kan man stoppa i 100 och få ut 120? Vore hon då inte en fantastisk maskin, en fantastisk upptäckt efter alla dessa åt?
  Snälla, kan inte någon hjälpa mig i denna fråga – alla bara svamlar när jag frågar. Ingen vet, ingen är överens – det har med avgränsningar och förhandlade värden på ingående parametrar att göra. Om dom inte vet och är överens om denna isolerade komponent i världsaltet – vad är dom då överens om?
  Kom inte med att odling, traktorkörning etc. bidrar med växthusgaser. Det vet jag, det gör dom f.ö även när man odlar grönsaker.

 16. Micke Johnsson

  Starta ett ”klimatsmart företag” 0ch du är ”hemma”. Gott om pengar på banken och bästa polare med Al…