Klimathotarna tappar mark i Tyskland

Fritz Vahrenholt och Sebastian Lüning har skrivit boken Die kalte Sonne. Boken har varit 1:a på Spiegels bestseller lista. De har också givit ut en engelsk version ”The Neglected Sun” och den kostar 182 kronor på Adlibris.

Fritz Vahrenholt är kemiprofessor och en av fadersgestalterna i den moderna tyska miljörörelsen. Han har varnat för farliga miljöutsläpp och var till för några år sedan en troende klimathotare. Numera är han en klimathotsskeptiker. Fritz har varit miljöminister i Hessen som ligger mitt i Tyskland. Boken har haft en betydelse i omsvängningen i den tyska debatten. I Sverige råder ren censur mot de som ifrågasätter klimathotet men så är det inte längre i Tyskland.

Sebastian Lüning är geolog och sätter in AGW-hypotesen (att människans koldioxidutsläpp skulle kunna orsaka en farlig uppvärmning) i ett historiskt sammanhang. Geologer ser att det varit varmare förut än idag och då inga mänskliga koldioxidutsläpp fanns. Så vad berodde uppvärmningen då på? Klimatmodellerna ger inga svar.

Här är en intervju med Lüning från klimatkonferensen ICCC 9.

Lüning konstaterar att under romartiden och medeltida värmeperioden (950 – 1200 e.Kr)  var det lika varmt som nu utan mänskliga koldioxidursläpp. Temperaturen går upp och ned av naturliga orsaker. Så den stora frågan är hur mycket av uppvärmningen den senaste tiden beror på naturliga orsaker och hur mycket beror på koldioxidutsläpp? Vi är definitivt inte i närheten av en farlig uppvärmning enligt Lüning.

Lüning säger att Micheal Manns hockeyklubba, där medeltida värmeperioden var utraderad, var ett misstag med dåliga statistiska metoder samt att Mann i senare kurvor tagit med medeltida uppvärmningen. (Manns hockeyklubba var flaggskeppet i IPCC TAR 2001 – min anm). Idag är det nästan ingen i vetenskapliga världen som ifrågasätter medeltida uppvärmningen där data finns från sju kontinenter. Även IPCC AR5 har tagit med den.

En hel del påståenden från författare som IPCC tagit med är inte sanna (”A lot of claims are just not true”). T.ex. har det funnits avsmältning av isen på Grönland tidigare. Lüning konstaterar också att verkliga data inte säger något om ökande orkaner eller tornados vid ökande temperatur. Vad beträffar förnyelsebar energi var idén nog bra från början men nu är det totalt kaos i Tyskland. (Tyskland satsar hårt på sol- och vindkraft och ska avveckla kärnkraften, min anm). Elpriset har dubblats på tio år och alla vill ha subventioner. Även kolkraftverken vill ha subventioner för att stå i beredskap för att användas när det inte blåser eller solen lyser.

Den tyska satsningen på förnybar energi kommer att kollapsa men vi ser nu att media i Tyskland intar en mer klimathotskeptisk hållning. Klimatalarmisterna hade sin höjdpunkt 2007 men sen går det sakta mot det mer realistiska hållet. Uppvärmningen senaste hundra åren beror troligen i huvudsak på att solen blivit mer aktiv. Allt fler forskare stöder hypotesen att solen är den drivande faktorn för klimatförändringar. Boken ”Die kalte Sonne” är baserad på vetenskaplig litteratur precis som IPCC och har mer än 50 referenser.

__________________________________________________________________

För den som vill läsa mer om medeltida uppvärmningen kan jag rekommendera Mediaval Warm Period i Central Europe och Mediaval Warm Period in Northern Europe. Rapporterna är fyllda med referenser från vetenskapliga studier.

Geologer har kunskap som många klimatmodellerare saknar. Klimathotarna och klimatmodellerna som IPCC refererar till har ingen förklaring till att det skulle varit varmt tidigare. I svenska debatten hörs aldrig något om detta.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  ”Fritz Vahrenholt är kemiprofessor och en av fadersgestalterna i den moderna tyska miljörörelsen.”

  Ständigt dessa gamla kemiprofessorer! Hur mycket elände är de egentligen kapabla till? 😉

 2. Bim

  Bra och verklighetsnära inlägg Per Welander. Lätt att ta till sig och förstå och även att refera till vad man själv upplever.
  Tror detta är ett effektivt sätt att få människor att börja tänka själva.
  Vetenskapen runt klimatet orkar folk inte sätta sig in i, dessutom finns det ingen sann vetenskaplig förklaring till klimatets kaotiska system som går att bygga några långvariga prognoser på.
  Det är ju egentligen inte klimatet folk reagera mot, det är de otroligt kostsamma, verkningslösa och idiotiska motåtgärderna som får länder att gå på knäna som folk blir förbannade på. För att inte tala om miljöpartiets flummiga språkrör som gör att man ser fram mot valet i september med skräckblandad förundran.

 3. Johan Tisell

  Jag vet att du bara redogör för vad de skrivit, men att det var LIKA varmt under medeltiden och romartiden verkar vara en underdrift. Grönland är inte grönt i dag och det odlas inget vin i Vinland i dag!

 4. Hayek

  ”Lüning konstaterar att under romartiden och medeltida värmeperioden (950 – 1200 e.Kr) var det lika varmt som nu utan mänskliga koldioxidursläpp.”

  Allt tyder väl på att det var betydligt varmare? Speciellt under Romartiden. På nåt sätt så köper skeptikerna hela tiden AGW-folkets verklighetsbeskrivning. Varför är det så?

 5. Lennart bengtsson

  Hej

  Det är bra att nämna att klimatfrågan är mer komplex än vad som framkommer i dagens dominerande och endimensionella debatt men samtidigt är det viktigt att också behålla en kritisk distans till alla andra ”förenklade” förklaringar av ”experter” från andra områden. Svagheten med solhypoteserna är att vi saknar relevanta observationer förutom för de senaste 35 åren ( vilka faktiskt endast visar obetydliga variationer) samt bristen på uppvärmning i stratosfären där vi i stället haft en tydlig avkylning vilket framgår av bl a mikrovågmätningar. En temperatursignatur med troposfäruppvärmning och stratosfäravkylning är i stället vad man kan förvänta sig från ökande växthusgaser. Att denna effekt har varit ringa hittills och underkastad stokastiska variationer innebär inte att effekten inte existerar. Huvudproblemet är att vi inte kan uttala oss om en robust klimatuppvärmning förrän vi bättre kan separera en klimatsignal från ”noise” som beror på vädret. Därför får vi ges oss till tåls några decennier ytterligare. Att vi däremot haft en fortlöpande långsiktig avkylningstrend under de senaste 3-4000 åren är väl bestyrkt kombinerad med diverse interna, huvudsakligen regionala variationer på olika tidsskalor. En trolig förklaring till den långsiktiga avkylningtrenden är med stor sannolikhet sedan länge kända variationer i jordbanan, däremot är variationerna inte klarlagda men kan väl vara interna variationer i klimatsystemet främst kopplat till energiutbytet med haven. Det kan inte alls uteslutas att växthusgaserna bidragit till att bromsa avkylningstrenden för vilket vi kanske skall vara tacksamma åtminstone på våra latituder. Detta tycks emellertid inte vara fallet utan istället är skräcken för värmen större hos oss än i Saudiarabien och Indien. Detta är intressant också från ett sociologiskt perspektiv.

 6. Johan Tisell #3: Jag redogör bara för vad Lünung sa. Han sa ungefär lika varmt. Men det framgår inte om han syftar på hela jorden eller någon del. Gissar på det första och då ville han vara försiktig. Att det var varmare i Norden på vikingatiden är det nog inget tvekan om.

 7. Mikael W.

  Hayek #4, bra och viktig observation!

  Högern sväljer tyvärr vänsterns lögner. Dvs klimatrealisterna (kallas även oftast klimatskeptiker t ex) utgår ifrån någons påstående om ett växthus och växthusgaser. Vem hittade på detta trams som repeteras likt en hjärntvätt?! Samma lögner gäller rasister, islamofober….Tänk själva. Lita ej på lögnare!

 8. Ann LH

  Bom, det är nog bara gamla geologiprofessorer och statistikexperter som kan tävla med ”dessa gamla kemiprofessorer” på den fronten, förutom en och annan paleoklimatolog förståss.

 9. Mats G

  Kan bara hålla med LB. Att gå från CO2 till Solen är en dålig idé. Vi borde lärt oss något efter all dessa år med klimathot hängande över oss. Tycks finnas en mängd faktorer som påverkar vårt klimat. En del mer kända än andra. Det jag tycker mig se är att när något gör att det blir varmt kommer det in någon annan faktor som en kylande effekt. Det verkar finnas multipla system. Flera backups så att säga.

  Nu verkar det vara så att en del system reagerar långsammare andra. Så i övergångar så kan vi få varmare/kallare klimat. I slutändan så strävar klimatet mot ett speciellt klimat. Vilket vet jag ej. Det klimat som råder nu? Troligtvis inte. Men att det är över noll och under kokpunkten är ganska givet. Återigen så har homo sapiens utvecklats här. Detta är vårt hem. Klimatet är vår vän. Inte fiende.

  Kan bara konstatera att det är bättre med bra väder än dåligt väder. Rekordskördar på stora områden. Grattis världen. Kanske fler slipper gå hungriga ett tag framöver.

  Om inte någon klåfingrig politiker sätter stopp för det förstås.

 10. Thomas P

  Johan #3 Större delen av Grönland har varit istäckt i alla fall senaste istidscyklerna och gröna områden längs kusten hittar du nu också. Det odlades vad man vet inget vin i Vinland under vikingatiden heller utan namnet syftar troligen på vinbär eller liknande bär.

 11. Lennart #5: Oavsett orsak till temperaturändringarna tidigare (som inte kan bero på CO2) så är det bra att debatten är öppnare i Tyskland. Det är så forskning ger resultat. Hypoteser läggs fram och förkastas ofta senare när mer data blir kända eller andra rön kommer fram. Vetenskapen måste gå framåt genom att diskutera och pröva istället för personangrepp. Tyvärr har media och politiker bidragit till detta. Att media i Tyskland blivit sakligare är ett framsteg och bakslag för klimathotarna. Sverige framstår som ett varnande exempel med tokiga politiska partier och ensidig osaklig massmedia.

 12. Thomas P

  Per #10 Hur ofta avgörs forskning i massmedia?

 13. Slabadang

  Thomas P!

  För dem som inte har tillgång till annan information än medias får den BILD av ”forskningen” som denna återspeglar. Hur tycker du denna bild av ”klimatforskningen” som MSM-media sprider stämmer överens med verkligheten?

 14. Olav Gjelten

  Som alltid när Per Welander skriver är är det högintressant och enkelt för alla att ta till sig. Så även här.
  Sedan tror jag att vi får vänta mycket längre på den där vändningen i klimatfrågan än vad många andra tyckshoppas på. Ta Sverige, som vi bäst känner till, som exempel. Hela politikerkåren, all media, skolundervisningen, med mycket mera har satsat SÅ mycket prestige och pengar i klimathotet att det är totalt omöjligt att vända med hedern någorlunda i behåll. Här pratar vi inte om några enstaka år tills vändningen kommer, utan vi får kanske vänta till klimathotsgenerationen åtminstone gått i pension.
  Denna viktiga aspekt skulle jag gärna se att någon inläggsförfattare tar upp. Hoppas bara vi får slippa se det vanliga att nya hotbilder kommer att ta över så att klimathotet glöms bort. Så enkelt kommer det nog inte att vara.

 15. Björn

  Tveklöst är det solen som bestämmer vårt öde och inte CO2 som de okunniga har lyckats inbilla världen. Men med teknik kan vi överleva både värme och kyla. Visst, CO2 är en av ”växthusgaserna”, men ytterligare 100 ppm sedan industrialismens början, kan knappast förändra det interna klimatsystemet som de gröna påstår. Emissionen är så långsam att i praktiken är några års tillskott försumbart, vilket innebär att vi kan betrakta under denna tidsrymd, totala mängden CO2 som en konstant. Ändå så har vi under de senaste åren upplevt rätt stora svängningar i väder och vind och på en del håll upplevelsen av en klimatförändring. Inte kan det väl vara CO2 som ger upphov till denna dynamik? Däremot genomgår solen en förändring med avtagande aktivitet. Detta är en variabel som inte längre kan förträngas av snart de mest inbitna gröna AGW-are inklusive IPCC. Om CO2 under en viss tidsrymd kan betraktas som en konstant i kalkylerna, måste vi om vi är trogna en sann vetenskapstradition, fråga oss varför väder och vind och klimatutveckling, varierar ändå? Om vi hade en ökning av 100 ppm per år, borde man nog vara oroad, men så är inte fallet och dessutom är ökningen långt långt därifrån. På kort sikt är alltså solen den variabel som borde vara i fokus. Se solens utveckling från 1749 och fram t.o.m juni i år i nedanstående länk till NOAA. Man ser tydligt solens utveckling mot ett Grand maximum under 1900-talet och dess avtagande efter det utdragana solfläcksminimum 2008. Detta är en variabel att betrakta med respekt.

  http://www.ngdc.noaa.gov/stp/space-weather/solar-data/solar-indices/sunspot-numbers/international/tables/table_international-sunspot-numbers_monthly. txt

 16. Kenneth Mikaelsson

  Lite perspektiv..
  http://iceagenow.info/2014/07/ice-ages-triggered-solar-activity-video/

 17. Björn

  Blev något fel med länken i [14].

  http://www.ngdc.noaa.gov/stp/space-weather/solar-data/solar-indices/sunspot-numbers/international/tables/table_international-sunspot-numbers_monthly.txt

 18. Kenneth Mikaelsson

  Lite mer grafisk beskrivning..
  http://iceagenow.info/2014/05/comparing-solar-cycle-24-solar-cycle-5/

 19. Kenneth Mikaelsson

  Lite till..
  http://www.forbes.com/sites/brucedorminey/2014/01/20/sun-flatlining-into-grand-minimum-says-solar-physicist/

 20. Kenneth Mikaelsson

  Och..
  http://iceagenow.info/2014/05/kalte-sonne-cold-sun-scientists-forecast-cooling-ice-age/

 21. Johan, ThomasP och andra som eventuellt bryr sig. ”Vin-” i namnet Vinland är knappast uttryck för vindruvan, som aldrig funnits i nya världen innan européerna tog den dit. Inte heller andra bär är troliga.
  Däremot finns ett fornnordiskt uttryck för hed som fortfarande heter vin på några dialekter. Exempelvis finns det i norrländska uttryck något som heter tjädervin och alltså är en spelplats på en hed eller en naturligt öppen plats. Det är troligen det som avsågs med Vinland, hedlandskapet i New Foundland och närliggande områden.
  Kom ihåg att vikingarna döpte platser och folk efter sin tids referens hemifrån. Sålunda kallades indianerna för skrällingar, alltså ljudliga eller väsnande människor. De svarta i Afrika kallades blåmän, det är faktiskt oklart om vi hade ett ord för svart på den tiden. I vart fall kunde vi inte färga svart, mörkt blått var det närmaste vi kunde komma. De arabiska områdena kallades för särkland, efter hur de var klädda.

 22. Kenneth Mikaelsson

  Kolla sen upp Piers Corbyn
  Han har då fler hästar i stallet än de flesta…
  Speciellt om man jämför miffona på SMHI…

 23. Astrid Å

  OT kanske, men det tvistas en del om var Vinland låg, enligt Wikipedia.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Vinland

 24. Kenneth Mikaelsson

  Tjatigt men här kommer en färsking värd att läsa…
  http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-06/scp-hsa060414.php

 25. Lars Cornell

  MJ #20 mfl
  Namnbildning är intressant. Vanligtvis var det inte platsen som gav folkslaget namn utan tvärt om. Gotar gav Gotland sitt namn. Finnar gav Finland sitt namn. Garpar (Tyskar) gav Garphyttan sitt namn osv.
  Och folkslaget Theustes gav mitt land Tjust sitt namn. Sedan kan man fundera över varför folket här kallades Theustes, men det får jag berätta om en annan gång.

  Det var resenärerna som hade behov att ge folket de träffade ett namn vid berättandet när de kom hem. Resenären Jordanes, av Gotisk släkt, nämner 25 folkslag. Eftersom det inte fanns kartor var det inte mycket landområden som kunde ges namn.

 26. Svante

  Lennart Bengtsson

  ”Svagheten med solhypoteserna är att vi saknar relevanta observationer förutom för de senaste 35 åren ( vilka faktiskt endast visar obetydliga variationer) samt bristen på uppvärmning i stratosfären där vi i stället haft en tydlig avkylning vilket framgår av bl a mikrovågmätningar. En temperatursignatur med troposfäruppvärmning och stratosfäravkylning är i stället vad man kan förvänta sig från ökande växthusgaser.”

  Med dilettantens rätt att ställa dumma frågor passar jag på. Kan det finnas någon annan förklaring än ökande växthusgaser till korrelationen avkylning i stratosfären och uppvärmning i troposfären? Tex en större instrålning av TSI genom stratosfären pga tunnare ozonskikt eller andra kemiska variationer i stratosfären? Dvs. den energi som inte fångas upp i stratosfären värmer upp troposfären.

 27. AG

  Ang. Solen som förklaring. LB har pekat ut bristerna med att ensidigt låta Solen förklara allt. Det skulle isåfall kräva ett extremt känsligt klimatsystem om de små variationer som observerats ligger bakom. Det i sin tur ger också, indirekt, CO2 en stor betydelse. Nej, det verkar snarare vara variationer i alla möjliga parametrar som plötsligt samverkar positivt och skapar en uppvärmande trend. Men den bryts alltid förr eller senare. Currys ”stadium wave” kan åtminstone förklara kortare perioders trender. Inte ens Lindzén sätter någon högre tilltro att enbart Solen ska förklara allt. Där har vi någon som faktiskt kan en del om atmosfärsfysik. Att det sedan finns sekundära processer som triggas av Solen är något annat.

 28. Mats G

  Jag tittade på solfläcks statistiken. Det gick se mönster med bara ögat. De flesta av oss har levt under år med mycket solfläckar såväl som få. Vad för inverkan är de tänkt att ha utan ev marginella?

  Det som slog mig var att solfläckarna till stor del sammanföll med ekonomiska uppgångar och nedgångar. Mycket solfläckar = ekonomisk kris.

 29. Daniel Wiklund

  Klimathotarna verkar inte tappa mark i Sverige, dom är jämt på hugget. Idag har två representanter för kampanjen Köttskatt nu ett inlägg i Expressen där man utmålar ”den ohållbara köttkonsumtionen av kött” som ”en stor miljö och klimatbov”. Så får FI makten efter valet så kommer den skatten att införas. Här i Luleå hittade man för ett par veckor sedan två ungdomar döda på ett hotellrum,med all säkerthet avled dom av en överdos av knark. Önskar att man la ner kraft på att jaga dom gifter som verkligen förstör livet för många, och som ligger bakom mycket av kriminaliteten,ofta våldsam sådan. På vissa håll i världen håller man nu på att avkriminalisera bruket av vissa droger. Samtidigt höjs röster för att kriminalisera bruket av koldioxid(livets gas). Tala om att tiden är ur led.

 30. #22 Astrid
  I din wikipedialänk finns bland källhänvisningarna inte med den bok som jag huvudsakligen har min information om nordmännens resor i västerled från, Vera Henriksens Mot en Verdens ytterste grenser får 1988. Här finns rikligt med citat ur de gamla texterna och förslag till tolkningar.
  Följer man vidare länken på skrällingar får man en referens till en kort text som påstår att det skulle betyda skinklädda inuiter. Enda källan till den uppfattningen är Dick Harrison, honom litar jag inte på.

  Man kan i detta ärende inte fästa sig enbart vid samtida skriftliga källor (som är ytterst få) för att tolka språket. Gamla dialekter har fortfarande kvar uttryck som kan ge förtåelse av fornnordisk text och språk. Fråga på Gotland, i Älvdalen och i Piteå hur de gamla skulle tolka fornnordiska uttryck. Vissa akademiker skulle nog häpna över likheterna.
  Jag har läst mycket av såväl yrkeshistoriker och arkeologer samt amatördito, de flesta (om inte alla) av de isländska sagorna, dessutom har jag rätt god insikt i våra dialekter och praktisk efarenhet av jakt, segling på havet med liten på båt och av enkelt mekaniserat jordbruk. Det ger sammantaget en annan bild av vikingarnas resor än den som teoretikerna serverat oss genom kristendomens och stormaktstidens historieskrivning.
  Med ödmjuk insikt om att jag ändå kan ha fattat vissa saker fel.

  Samt med insikt om det ironiska i att vi hamnat OT med frågan hur vikingarna kom ur kurs och hamnade i okänt land!

 31. tty

  ThomasP #9, Mats Jangdal #20
  ”Det odlades vad man vet inget vin i Vinland under vikingatiden heller utan namnet syftar troligen på vinbär eller liknande bär.”

  Alldeles riktigt i så motto att vinodlingen infördes i Amerika av europeerna. Däremot växer faktiskt flera vilda druvarter (Vitis) i det aktuella området, men däremot inte vinbär.

  Exakt var Vinland låg är som bekant omstritt, själv tycker jag att Bay of Fundy passar bäst in på de gamla beskrivningarna, men det är helt klart att nordborna faktiskt kom tillräckligt långt söderut för att råka på vilda vindruvor. Man hittade skal av butternuts i L’Anse aux Meadows och ett norskt silvermynt har hittats på en indianboplats i Maine.

 32. Astrid Å

  Mats Jangdal # 28

  Tusen tack, Mats! Wikipedia är ju ofta lite ofullständigt.

  Passar på att tacka dig för bra talat i Danmarks röst, också.

 33. tty

  Att det faktiskt var klart varmare än idag på södra Grönland under MWP än idag framgår av att det (nätt och jämt) gick att odla korn där. Det framgår av en samtida norsk källa (Konungs skuggsjá) och har bekräftats arkeologiskt genom fynd av kornagnar (vilket är betydligt säkrare än sädeskorn – ingen skeppar agnar över Nordatlanten). Idag mognar inte korn på Grönland.
  Isländska beskrivningar av den ”gamla segelleden” till Grönland visar också att det under en period var mindre havsis sommartid utanför sydöstgrönland än i nutiden, men när uppgifterna skrevs ned på 12-1300-talet hade isen tydligen ungefär samma utsträckning som nu.

 34. Mats G

  ang Vinland.
  Faktum är att de odlat bananer på Island.

  http://www.islandsbloggen.com/2012/04/hverageri-och-bananboomen-som-uteblev.html

 35. Thomas P

  Mats G #26 Ögat är alldeles för bra på att hitta mönster – även där sådana inte finns.

  tty #29 Här var det många bud om namnets ursprung 🙂 I alla fall tycks alla överens om att det inte handlade om att man odlade vin med våra vindruvor som Johan Tisell var inne på.

  Man kan inte dra alltför stora växlar på ett hittat silvermynt. Man kan även tänka sig att indianstammar handlat med varandra och att då en kuriositet som ett sådant mynt kan vandra rätt långt från närmsta vikingabosättning. Hittade man ett romerskt mynt, skulle du förutsätta att romarna varit där eller att några vikingar handla ttill sig ett romersk mynt de haft med sig över Atlanten?

  Det finns annars legender ända nere från Centralamerika om besökare som liknar vikingar, och med tanke på hur bra dessa var på att segla är det ingen orimlighet att någon gav sig hela vägen ner längs kusten. Historien är full av sådana kuriositeter där det är svårt att säga vad som är slump och vad som är sant.

 36. Peter F

  Klimathotarna i Sverige borde tappa mark om våra media började rapportera om detta;

  http://iceagenow.info/2014/07/antarctica-sets-sea-ice-record/

  http://iceagenow.info/2014/07/coolest-summer-record-the-united-states/

 37. Kenneth Mikaelsson

  Peter F
  Skulle inte förvåna mig om de inte kör samma invanda ramsa ända till helvetet fryser över……..
  Typ till 2018 🙂

 38. Peter F

  #35

  Undrar om Thomas P, Wijkman, MP eller Rockan någonsin läser på sådana där hemska bloggar som iceagenow.

  Vad tänker de då ?

  Antagligen ,,,skit i det, we want the power

 39. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  OT för inlägget, men svenska biskopar har tydligen skrivit ett klimatbrev. På svenska kyrkans sajt står att läsa *(min emfas):

  Svenska kyrkans biskopar uppmanar  …

  Svenska beslutsfattare att införa styrmedel så att Sveriges inhemska klimatutsläpp minskar till ett ton per capita år 2050, verka för en höjd ambitionsnivå i EU:s klimatpolitik och stöd utvecklingsländers klimatarbete utöver biståndsmålet om 1 procent av Sveriges BNI.

  Nu är ju inte jag så där jättebildad, men om jag fattar det hela rätt så räknar då biskoparna in CO2 i klimatutsläppen. Ett ton per år motsvarar 2,74 kg/dag (2,73 kg/dag under skottår). Hur mycket utsläpp står en vuxen man för genom de rent biologiska livsfunktionerna (såsom att andas)? Kanske finns nån biskop här som kan låta mig veta om jag överstiger min kvot så det är dags för mig att bege mig, tillsammans med andra män, ”till närmaste självmordscenter där de snabbt, effektivt och smärtfritt gasas ihjäl.” (Evangelium enligt Valerie Solanas)

 40. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #37
  det som skulle vara emfas var ”ett ton per capita”, men eftersom hela blockquoten var i italics så föll det liksom bort …

 41. Ingvar

  dolf #38

  Det måste vara rejäla påtryckningar för att biskopar skall ge sig till att skriva sånt här. Kan inte tro att de hittat på det själva.

 42. Kenneth Mikaelsson

  Prosten och Prostratan har väll sällan gått i takt med omvärlden så varför göra det nu??

 43. Tommy Andersson

  AG #25
  ”Ang. Solen som förklaring. LB har pekat ut bristerna med att ensidigt låta Solen förklara allt. ”
  Det är som att förklara när det blir kallt på vintern och att pannan och värmesystem funkar ,när det är kallt inne att det kan inte vara så att pannan har tappat några grader?
  Vad är det som värmer jorden, inte fn är det miljöpartiet, med sina vindkraftverk
  Mats Jangdal, har vi träffats i kil Ks. ?

 44. tty

  Dolf #39
  Vi andas ut ca 400 kg koldioxid per år och person, så så länge man inte räknar in vattenångan (som är en betydligt starkare växthusgas än koldioxid) så anser tydligen svenska kyrkan att det skall vara tillåtet att andas även 2050.

 45. Tommy. Andersson

  Jag som bränner upp 500 liter diesel per dag, hur många liter CO2 blir det per år. Är cirka 4 veckor i spanien per år och flyger dit. Måste bli bättre att flyga och vara ledig än att vara hemma och bränna 500 liter per dag.
  Vem fan sa att det var miljö? förstörning att flyga ???

 46. Mikael W.

  Bob Carter är en otroligt duktig kille!
  http://www.breitbart.com/Breitbart-TV/2014/07/28/James-Delingpole-Interviews-Bob-Carter

 47. sibbe

  Av nån anledning, kanske av brådskan att få se Allsång på Skansen, placerade jag det här inlägget
  i Nordvästpassagen. Nytt försök:

  Att Tyskland så långsam smyger iväg från klimatalarmismen ser man tydligt när man kollar upp regeringens rådgivares positioner: Hade Schelllnhuber ännu under Merkels förra regering en direkt ”het tråd”, telefonförbindelse som han var mycket stolt på, så har hans ”Klimaausschuss“ degraderats till en 3 klassens rådgivningsbyrå som diskuterar med miljöministeriet- där den enda verkliga (rödgröna) politikern sitter som ännu tror på klimatkyrkans CO2 budskap, en person utan makt och inlytelse.
  Alla åtgärder som den här regeringen har satt igång är illa för alarmisterna: Stora ord om ”klimatmålen måste hållas” och helst ännu överträffas följs av aktioner och åtgärdar som är kontraproduktiva, som t.ex att storindustrin befrias från CO2 avgiften och att man kämpar för låga CO2 krav för bilavgasutsläpp. Regeringen skyller på EU, men jobbar gärna för att de klimatmålen som fanns, mjukas upp såtillvida att länderna själva får bestämma sina klimatmål.
  EU:s energikommissionär är tysk och skall så förbli, vad det hörs. Och han är ett rött skynke för oppositionen. De grön fick ju en ordentlig bakläxa av tyska väljarna: från att ha varit större än SPD kort efter Fukushimaolyckan med nära 30 % i galluparna men 2 år senare nedräkning till under 9 % , mindre än gammalstalinisterna som kallar sig Die Linke, vänsterpartiet. Tyska folket ville ha en annan klimatpolitik, det var ett klart budskap. Vilket den nya regeringen också tog i beaktande.
  Den regenerativa subventionerade energin har fått ett lock, som inte får överskridas längre vilket leder till att stora privata investerare har slutat investera i något som inte ger garantera subventioner. Och efter Prokons konkurs, finns inte heller längre några små investerare kvar.
  Trots detta så finns en hel del klimatalarmistisk kvar hos medierna. Der Spiegel:s chefalarmist Bojanowski med sina trogna SPON medarbetare var likaså som FAZ: Jung et al och Die Zeits: minns inte just namnet vid IPCC:s bönemöte i Stockholm och blev där åter nyfrälst. Även TV och radiogänget är fortfarande djupt religiös och sprider ut vilket skräp som helt (såsom maj och juni var de varmaste dagarna utan att kolla att det på sin höjd var 3 hundradedelar av en grad C) som ”bevisar” att jorden går mot sin undergång.
  Men, sannerligen: sakta men säkert så sjunker alarmisterna skepp. En hel del tyska klimatforskare har börjat ifrågasätta klimatalarmism. Som Hans von Storch, som säkert LB känner väl till. Även Mojib Latif, kanske den mest framträdande tyska klimatalarmist börjar tvivla på alltför höga temperaturhöjningsprognoser.
  Och om vi ser det globalt: enbart i de germansk-talande länderna norr om alperna samt i USA har växthusfenomenet förorsakat av CO2-utsläpp egentligen varit ett tema. Kanada och Australien/Nya Seeland har hoppat i en egen båt och styrt bort från dumhetens avgrund. I Kina går veckan efter vecka ett nytt kolkraftverk i drift, man bryr sig inte. Medan utvecklingsländernas regeringschefer väntar på sina utlovade klimatpengar, helst direkt på deras konto i Schweiz…

 48. Michael W, mycket bra intervju. Alla ggr jag har hört Bob Carter har han varit exemplariskt tydlig och korrekt i det han har om vetenskapen. Det är klart att alarmisterna hatar honom …

  Och jag hade hört även om denne mobbing och utfrysning som inne-gänget ägnar sig åt för att med alla medel hålla skeptikerna ute.

  Men det var ändå bra att höra honom beskriva detta helt nya fenomen, där han (efter påtryckningar) av-inviteras från vetenskapliga konferenser dit han har blivit bjuden. Eller hur rädda klimathotarsidan är för att debattera offentligt.

  Jag begriper inte att där kan finnas vuxna, upplysta, utbildade, tänkande människor, oavsett om de lutar åt problematisk AGW eller inte, som inte klarar av att ta avstånd från sådant och fördöma det reservationslöst! Och utropa det uppenbara: Att detta är närmast definitionen av anti-intellektualism, och precis raka motsatsen till vetenskap.

  Men troligen är det väl jag som har alldeles för höga förväntningar på att människor skall kunna stå upprätt och försvara integritet.

  Och inte bara är det beklämmande att så få står upp och försvarar vetenskap och öppen debatt om självklara frågor, det vore ju en sak. Men där finns massor med (förment) upplysta utbildade människor som tom försvarar mobbing-fasonerna och utan att blinka är delaktiga i just sådant.

  Som sagt, det verkar inte bättre än att många ändå helst skulle få vara med i pöbeln och därifrån och i skyddet av att man är många skrika okvädningsord och hoppas kunna sabba för alla dem man är rädd för att möta öppet och med rena vapen …

 49. Slabadang

  Den totalitära rödgröna sörjan tappar sin makt och kontroll allt mer !

  De rabiata vänsterfeminister med allsköns tillhörande diagnoser som kapat media får nu åka längs det långa mittfingret från deras systrar som ber dem dra….

  ”Kvinnor mot feminism” har blivit en skräll på internet/facebook. En äkta gräsrotsrörelse som fått nog!!

 50. Ann LH

  Jonas N. Det är kanske värt att påminna om att B. Carter var i Sverige för ett antal år sedan. Nu minns jag inte några detaljer men visst var det väl så att han talade i något sammanhang där riksdagsledamöterna var inbjuda och ytterst få ställde upp. Det var på Maggies tid och hon spelade in så vi ”därute” som det heter kunde lyssna. Jag minns det som att det var en mycket givande och avslöjande tillställning. Avslöjande för klimathotarnas del. Någon som har mer exakt info?

 51. Slabadang

  http://www.bbc.com/news/magazine-28446617

  WOW inte ens BBC kan tiga ihjäl tjejerna mot feminism. Från SVTs politbyrå meddelar de att det endast är ”genusexperter” som får kommentera feminismen! 😉

 52. Ann LH

  När du skrev så tänker jag på Roy Spencer, som höll ett seminarium i Riksdagshuset, och att Olle Häggström suttit i publiken och spytt sin sedvanliga galla (både under seminariet, och sedemera på bloggar där han vågar vistas).

  Så jag sökte på detta. Och voilá, tydligen var Spencer och Carter här samtidigt. Det hade jag glömt!

  Här är länken där jag hittade informationen. Jag vill minnas att det fanns en video (eller ljudupptagning) där man kunde höra Olle avbryta och bullra sin dynga … men jag hittade den inte i brådrasket.

  Men faktum är att just Olle H var en av de personerna jag först tänkte på när jag lyssnade på Carters berättelser om vad klimathotargänget använder för metoder … Jag tror nämligen också att de värsta svinen inte alls alltid måste vara riktiga klimatforskare (även om sådana finns där också) utan är just den sortens typer som vill få tala för klimathotet i ngt slags ’vetenskapens’ namn och mha det tysta alla andra.

 53. Ann LH

  Tack Jonas! För min del letade jag upp de anteckningar jag gjorde då jag lyssnade på inspelningen. Några axplock.
  Spencer: tänk om systemen styrs av neg. feedback, det är nog ingen på IPCC som tror på det, har ännu en studie på G, om resultaten stämmer är klimatkänsligheten 0,6, alla mätningar under positiv PDO, IPCC har aldrig utforskat andra alternativ än CO2. AGW ”statement of faith” mm
  S. Bodin (svensk! IPCC-förhandlare): IPCCs slutsatser oantastliga, har försiktighetsprincipen som ledstjärna !
  Carter: risken för climate change 100 % – ig, men hur? Nobody knows, vi måste förbereda oss för både och
  Källen: hög svansföring, allmänt oförskämd
  Fråga till S. Bodin: du kan ha bidragit till en massa onödiga utgifter. Svarslös.
  Detta var alltså 2009, strax före ClimateGate och det omskakande mötet i Köpenhamn runt vilket diskussionerna om Global Government tog fart.
  Nog har väl ändå Carter, Spencer M fl. flyttat fram sina positioner något sedan dess? Dessa två, inte minst genom sina strålande böcker.

 54. Sören F

  Ang sol-klimat: pga ocean lag måste man skilja på kort- (solfläckscykler) och lite längre klimattidsskala (multidecennier-sekler), som i litteraturen i början kallades ”historisk” klimatskala, fortfarande ett fungerande uttryck. Det har slarvats med detta genom hela sol-klimatkopplarhistorien som började ordentligt ca slutet av 1800-talet.

  Vin i Vinland: kan mycket riktigt syfta på gräs/betesmark. Det är nog historikernas gängse uppfattning (konsensus :-] ) – se gärna antologin ”Vinland Revisited..” från milleniesymposiet om det. Har själv ramlat in på den frågan i samband med ett konsertprojekt kring vittfarna Gudrid Thorbjarnardottir (Island-Grönland-Vinland-Norge-Rom)

 55. Mats G

  #39
  Om nu kyrkan skall hålla sig till traditionen så skall man väl kunna köpa sig ur allehanda trubbel. Må det vara själen eller pengar. Så jag hoppas kommer ut med ett fribrev. Jag är villig att använda pengar. Själen håller jag för mig själv.

 56. Mats G

  Kvinnliga Antifeminister.

  Nu har har jag inte riktigt hört deras argument men om de känner att de nåt målet så behövs inte feminism. Dvs att de upplever att kvinnor är jämställda män.

  Däremot om man är antifeminist för man gillar att bli bjuden på middag och det skall öppnas dörrar och dras ut stolar så är det en annan typ av antifeminism. Det är konservatism.

  Själv är jag för jämställdhet. Där ingår feminism så det det känns lite redundant för mig.

  wiki – en definition av feminism.
  – att kvinnor generellt sett är underordnade män.
  -att detta förhållande ska förändras.

  Jag tycker vi har kommit en lång väg i Sverige.

  Samma arbete samma lön borgar för ev löneskillnader.

  Sen.. Att kvinnor har generellt sätt har en sämre medellön. Kan bara konstatera att kvinnor i Sverige har all möjligheter att ändra på det.

 57. Mats G

  När vi ändå kör OT spåret.
  En intressant nyhet i skuggan av all sommar nyhetsankor.
  Markus Rehm. En tysk paralympiker har nu kvalat in i ”riktiga” EM för längdhoppare.

  Det intressanta är att nu när han har blivit en riktig konkurrent får han kanske inte få vara med längre.
  Plötsligt är det en fördel att ha ett ben amputerat.

  Här är en delikat fråga. Skall han godkännas?

  Om han gör det så ser jag framför mig ”frivilliga” amputeringar. Vissa är villiga att göra vad som helst för att nå framgång. Det visar all doping om inte annat.

  Välkommen till framtiden. Cyborger kommer dominera framtida OS.

 58. Mats, tveksamt om många skulle amputera ben för att ersätta dem med anordningar att lagra energi i. Pistorius /Bladerunner var ju samma sak, kunde springa klart snabbare mha fjädrande underben. Och hur skulle det sluta? Med allt mer tekniskt avancerade proteser? Så jag är helt för att sådant inte skall tillåtas. Och jag tror också att alla regler förbjuder olika tekniska hjälpmedel.

  Jag undrar tex om inte också hur tävlingsskor får vara beskaffade är tydligt reglerat?

 59. Håkan Bergman

  Inte bara inom idrotten, Douglas Bader, the legless wonder, brittisk stridpilot under slaget om England, har väl i efterhand ansetts ha haft en fördel i.o.m. att han tålde g-krafter bättre med proteser i.st.f. underben. 1941 sköts han ner över Frankrike och räddades faktiskt av sina proteser, en fot hade fastnat i en roderpedal men han kunde ändå ta sig ur planet genom att lämna protesen kvar.

 60. Björn E

  Två reflektioner infann sig när jag läste igenom inläggen:
  1 När jag var liten parvel i lågstadiet fick jag lära mig att på bronsålderna var människans (mannens) mdellellängd högre än när jag var barn (vilket geografiska område minns jag ej). Detta skulle bero på att det var varmare, 2-3 grader varmare på bronsåldern än nu. Detta förklarade läraren var väldigt mycket varmare trots att vi kanske tyckte 2-3 grader lät lite. Människan fick mycket mer mat och slapp svältperioder.
  Jag antar att barnen idag inte får lära sig samma saker om bronsåldern som jag fick, dagens barn slipper iofs sjunga psalmer på morgonen!
  2 Kunde man tänka sig en protes som ”laddas” upp med energi som ackumuleras i en fjädringsanordning varje löpsteg för att sedan utlösas i ett kraftigt avstamp? Kunde vara bra i höjd- och längd-hopp.

 61. Kenneth Mikaelsson

  Riktigt bra intervju …
  https://www.youtube.com/watch?v=hIzUDnNcyXs&list=PLgnnPnL9OL7H1_hH-MeHeLCZY1J3oFkBJ&index=10

 62. Håkan Bergman

  Björn E #60
  Såg just nåt på det temat, det kan väl kanske bli en sommarfluga nån gång.
  http://www.reuters.com/video/2014/07/29/a-new-boot-design-to-put-a-spring-in-you?videoId=328840246&videoChannel=118065&channelName=Moments+of+Innovation

 63. Peter Stilbs

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/johanhakelius/article19250816.ab

  Intressant om den intränade mentaliteten hos forna Östtyskar (som Merkel, Rahmstorf och Schellnhuber)…