Klimatfrågan och mina allmänpolitiska värderingar

Jag känner mig störd av att man i vissa kretsar försöker få det till att klimatskepticism kan kopplas samman med att man har vissa allmänpolitiska värderingar. Mitt klimatskeptiska förhållningssätt är baserat på rationellt vetenskapligt tänkande efter bästa förmåga och har ingen koppling till mina allmänpolitiska värderingar. Jag deltar i klimatdebatten eftersom jag anser mig, genom min bakgrund som forskare och professor vid KTH, ha förutsättningar för att kunna bidra konstruktivt till diskussionen.

Jag är inte allmänpolitisk debattör eller opinionsbildare. På grund av den situation som mitt deltagande i klimatdebatten har skapat ser jag mig ändå tvungen att redovisa vissa allmänpolitiska värderingar som ligger mig varmt om hjärtat, men jag är inte villig att diskutera dem offentligt om det inte gäller frågor som är direkt kopplade till klimatfrågan.

Jag är positiv till fri migration och mångkultur, inklusive den mångkultur som har med sexuell läggning att göra (Hbt-kultur med andra ord), samt positiv till feminism. Detta är mina personliga ställningstaganden men jag har inte den kunskap om frågorna som behövs för att kunna debattera dem offentligt och bidra med något substantiellt. Det är därför jag inte vill bli indragen i en debatt om invandringsfrågan, speciellt inte på en blogg vars syfte är att debattera klimatfrågan, men jag har ändå reagerat vid vissa tillfällen när jag känt att jag behöver visa var jag står. Detta blogginlägg är motiverat just så.

Jag har alltså därmed redovisat vilka värderingar jag står för i dessa frågor. Men jag kommer som sagt inte att här diskutera varför jag har dessa värderingar eller hur jag har kommit fram till dem.

Eftersom det här är en blogg som är ägnad åt klimatfrågan tycker jag att alla borde se till att så långt möjligt avstå från att ta upp och driva sina allmänpolitiska värderingar. Speciellt bör man vara försiktig med att angripa andras sådana. Klimatdebatten gäller vad klimatvetenskapen säger och hur trovärdigt detta är, vilka risker vi utsätts för enligt vad klimatvetenskapen hävdar, vilka företeelser i samhället som påverkar klimatpolitiken och klimatvetenskapen och vilka åtgärder en väl genomtänkt klimatpolitik bör innehålla. Detta har väldigt lite att göra med de allmänpolitiska värderingar som jag har nämnt ovan.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Errbe

  Visst finns det ett samband mellan väljarnas hållning i allmän politik och klimatpolitik.

  De som är skeptiska till klimatlarmen använder sitt sunda förnuft baserat på enkel logik och tillräckligt sinne för proportioner för att skilja mellan tiondelar och tiotusendelar. Samma förnuft och logik är grunden för borgerliga värderingar.

  Vänstern låter sig styras av känslomässiga argument och deras väljare tycks ha svårt för logik. Hur skall man annars förklara att fullvuxna, förmodat intelligenta medborgare i framträdande positioner i samhället tar IPCC på allvar, när de spår klimat om hundra år, fast de haft grundligt fel i 17 år. De medborgarna tycks använda intelligensen till att kväva logiken för att istället låta känslorna, eller den religiösa tron, ta över.

 2. Lasse

  Bra inlägg Pehr.
  Inte för att jag har samma inställning nödvändigtvis utan för att detta bör kunna hållas bort från denna sida.
  Men det finns moralister som fram-målar en god och en ond sida vilket lätt gör sakfrågor till moralfrågor.
  Klimatfrågan är en sådan!

 3. Klimatfrågan och i synnerhet den politik som den påstås nödvändiggöra, har allmänpolitiska konsekvenser för privat- och samhällsekonomi, den återverkar energipolitiken, industripolitiken, arbetsmarknadspolitiken, äganderättsfrågor etc.
  Jag har svårt att se hur man inte, som en konsekvens av sin förståelse av klimatfrågan och därav påkallat ställningstagande, tvingas ta allmänpolitisk ställning. Eller om man så vill, tvingas ta specifik ställning i en rad samhällsfrågor.
  Om man inte vill, inte anser sig kunna, eller av andra skäl inte vill delta i den debatten får vi andra respektera det. Men det minskar faktiskt styrkan i klimatfrågeargumenten att inte redovisa hur man tror (eller önskar) att de återverkar på allmänpolitiken.

 4. Sten Kaijser

  Tack Pehr,
  jag vill precis som du själv bara diskutera klimatfrågan på denna blogg. Jag har dock, också precis som du några enstaka gånger känt behov av att markera att jag är positiv till invandring och allmänt till migration.
  Om jag ser någonting i världen som viktigare än annat så är det i första hand utbildning av kvinnor och det som jag tror följer av detta nämligen fattigdomsbekämpning.

 5. Salasso

  Nej Pehr har rätt. Vi har just nu en sittande borgerlig regering som svalt klimatalarmismen med hull och hår. Detsamma gäller oppositionen.
  Skeptiker finns överallt och är ingen homogen samling politiskt. Jag känner t.ex. ett par miljöpartister som inte gillar vindkraft och som dessutom har kvar förmågan att kunna avläsa en termometer.
  Vi som följer denna blogg är nog inte intresserade av politisk pajkastning i andra frågor. Däremot är det oerhört intressant att ta del av ”senaste nytt” gällande insikter om klimatetet.

 6. Sigvard E

  Per, jag uppskattar dina klarlägganden i denna fråga. Visst är det så som flera säger att viss koppling mellan klimatfrågorna och allmänpolitiska frågor är ofrånkomlig. Detta följer av att IPCC ju faktiskt är ett politiskt och inte ett vetenskapligt organ. Men det blir fel när diskussionen. så som ibland sker helt övergår till allmänpolitisk debatt. Invandringspolitik t ex har mycket lite med klimatpolitik att göra och inget allas att göra med klimatvetenskap.

 7. Magnus Hansson

  Naturligtvis finns inget samband mellan inställning till klimatprognoser och politisk åskådning. Men det är ju ändå allmänt känt att förnuftet regerar bland mitten-liberaler, och att klimatvänstern besitter mindre logisk förmåga.

  Du hittar inte en enda skeptiker till vänster om sossarna, vilket inkluderar Miljöpartiet.

 8. Mats G

  Jag tycker meddelandet på denna blogg är ganska enkelt.

  – Kallar man något vetenskap så skall det vila på vetenskapliga premisser.

  Om nu klimatologi vill kalla sig vetenskap så var vetenskaplig.
  Om man tar avsteg så blir det ju meningslöst.

 9. Björn

  Errbe [1]; Mycket bra kommentar och analys! Mer eftertänksamhet ger mer skepticism. Det är lätt att följa med strömmen, men att var skeptisk kräver mod och kraft, alltså att stå emot strömmen. Vem skulle annars stå för förändringarna?

 10. Peter Stilbs

  Jag håller med Pehr i stor sett på allt, men vill tillägga att vi f.n 8 bloggförfattare högst troligen har ganska så olika åsikter om vissa politiska sakfrågor av den typ som nämnts i inlägget. Jag vet inte, men gissar det. Vi har mig veterligen inte diskuterat detta sinsemellan.

  Politik som dock enligt min mening hör hemma på denna blogg är exempelvis energiförsörjning och landskapsskydd, och givetvis ”klimatåtgärder” och allmänt politikerflum i dessas gränsområden.

 11. OR

  Håller med Mats Jangdal #3, och tycker att Pehr öppnar för det: ”– vilka företeelser i samhället som påverkar klimatpolitiken”. Jag är tacksam för att huvuddelen av bloggförfattarnas inlägg handlar om vetenskapliga frågor, det är det som ger mening åt bloggen tillsammans med flera kunniga kommentatorer. Men till den del grunden för ”klimatfrågan” är politisk, och spridningen av klimatfrågan är religiös, välkomnar jag också kunniga inlägg på dessa områden.

  Direkt koppling till klimatpolitik har väl den i dagarna aktuella höjningen av nätavgiften för el. I nyhetsrapporteringen har jag inte hört något om bakgrunden till kraven på höjda avgifter. Att säkerheten vid oväder och olyckor kan bli bättre och kräver investeringar är väl de flesta införstådda med, kanske på grund av klimatpolitiskt motiverad överrapportering . Att el-näten måste göras ”smarta” pga. vindkraften borde alla få reda på, för det kostar mycket. Men hur motiverar man att staten skaffar sig extra inkomster på 25% moms av det vi tvingas betala i ökade nätavgifter?

 12. Mats G

  #11

  ”. I nyhetsrapporteringen har jag inte hört något om bakgrunden till kraven på höjda avgifter.”

  För att dom kan.

 13. Lars Bern

  Dessvärre Pehr så tror jag du har fel. Klimatfrågan handlar bara i ringa utsträckning om vetenskap, alarmisterna är inte intresserade av vetande. Det är därför som de inte gärna ställer upp i offentliga debatter, klimatlarmandert har bara blivit ett instrument för olika makteliters och vänsterns ständiga kamp för att inskränka människors frihet. De använder allt som står tillbuds. Jag tror att den som kommit närmast sanningen är förre presidenten i Tjeckien Vaclav Klaus i sin bok Blue Planet in Green Shackles där han skriver att ”dagens debatt om global uppvärmning i huvudsak är en debatt om frihet. Miljöaktivisterna vill bestämma över varje möjlig (och omöjlig) aspekt av våra liv.”

 14. Mats G

  Yttre hot används traditionellt att kontrollera en population och inskränka fri och rättigheter. Jag tycker jag ser samma mönster här. Ganska tydligt tom.

  I det här fallet verkar det mer handla om finansiering. Efter Tobinsskattens misslyckande(kanske) så försöker man sig på utsläppsrätter och CO-2 skatt.

  Som jag har påpekat tidigare är den traditionella skattebasen uttömd.

  Min magkänsla sig mig att vinden har vänt. klimathotsbluffen kommer att misslyckas.

 15. Få frågor är så politiserade som klimatfrågan. IPCC är en politisk organisation. Klimatfrågan används för att införa köttfria dagar, koldioxidskatt, vindkraftutbyggnad, minska bilismen, styrda forskningsbidrag till ”rätt forskning”, satsning av våra pensionspengar på gröna företag, vilken mat vi ska äta, ofördelning av resurser mellan länder o.s.v.

  Författarna här har olika vinklingar och jag vet inte vad de står allmänpolitiskt. Jag är en av författarna som angripit politiken (oavsett partifärg) som baseras på klimatvetenskap som inte är fastlagd. Mitt senaste inlägg handlade om att det inte går att ersätta kärnkraften med vindkraft utan en massiv utbyggnad av kol- och gaskraftverk som backup. Dessutom leder det till ökade utsläpp.

  Man låtsas att man ”vet” vad globala temperaturen kommer att bli vid vissa växthusgasutsläpp för att rättfärdiga sin politik. Sen är det en avgränsning om bara ren klimatvetenskap ska förekomma på bloggen eller om även politiken kan tas upp.

  Sen finns det frågor som inte hör hemma här och det är t.ex. invandringspolitik och partipolitik som inte har med klimat eller energi att göra. Några ”klimatflyktingar” har ju inte synts till ännu 🙂

 16. Håkan Bergman

  Per W. #15
  Nja anledningen till att vi inte sett till några klimatflyktingar är väl att strömmen går i motsatt riktning till den officiellt förväntade.

 17. Håkan Bergman

  Test.

 18. Magnus Hansson

  Det är ju så, att så gott som samtliga klimataktivister befinner sig mellan center och extrem vänster, vilket automatisk gör att deras kritiker befinner sig till höger. Därmed kan så gott som samtliga alarmister angripa sina kritiker från vänster, med olika höger-tillmälen.

  En annan sak är, att eftersom det är politiskt inkorrekt att vara skeptisk klimat-alarm, så används ofta guilt by association – är man inte politiskt korrekt på det ena sättet, så försvarar man säkert det andra också. Sverigedemokraterna till exempel.

 19. Johnny

  Tycker det är bra om denna sajt kan hålla borta den drös av SD-anhängare som verkar ockupera de flesta forum. Hittils har det fungerat bra.
  Personligen har jag varit skeptisk till klimatalarmen från det att jag först hörde talas om dem i slutet på 90-talet. Skeptismen kom ifrån ett historieintresse där klimatförändringar varit ett återkommande tema under människans hela historia och jag såg förvisso en viss orsak till oro men inte panik. När jag sedan intresserade mig lite mer för själva frågeställningen insåg jag att de argument som användes av NGO´s och politiker saknade stöd i forskningen.
  För det första så anser jag att klimatmodeller som ska förutse framtidens klimat är värdelösa eftersom forskarvärlden är långt ifrån att förstå hur klimatet fungerar. Har man ofullständig data så får man ett ofullstädindigt resultat. Shit in, shit out.
  Sen så är de förutsägelser om vad ett varmare klimat leder till helt ogrundade. Det påstås ju tex att världen kommer bli sämmre om det blir varmare men historiskt sett så betyder varmare klimat bättre förutsättnigar för människan. Inte ens de mest extrema gissningarna antyder ju att jorden ska förvandlas till en karg öken?
  .

  En sak som jag dock har märkt är likheten mellan de invandringskritiska och de klimatalarmistiska.
  Klimatalarmisterna utgår från att det finns ett optimalt klimat som med politisk styrning ska bevaras. Sedan blir de upprörda över varje storm, torrperiod, eller översvämning. Har själv besökt sajter som ”sammanställer” tecken på den annalkande klimatkatastrofen med väderrapportering som ett återkommande tema.
  .
  De invandringskritiska utgår från att det finns en optimal mängd invandrare (ofta = 0…) som Sverige som land kan ta emot och vill påverka politikerna att kraftigt minska invandringen.
  Sedan blir de upprörda över varje brott begånget av en utlänning, varje rektor som faller för PK-trycket på Lucia eller skolavslutningen osv. Sedan ”sammanställs” detta på diverse sajter för att påvisa det svenska samhällets annalkande kollaps pga invandringen.
  .
  Enligt mitt sätt att se på saken är världen, den mänskliga och moder naturs i ständig förändring och det är hybris att tro att vi kan skapa perfekta samhällen. Vi kan dock alltid skapa bättre samhällen. Jag har en hel del kritik angående multikulturisterna också men de uppmålar allt som oftast inte upp en världsbild där en katastrof är kring hörnet om inte deras agenda får råda. När det gäller dem så är min kritik istället deras naivitet och ansvarslösa inställning till allt vad konsekvenser och kostnader heter.
  .
  Allmänpolitiskt vet jag inte längre vart jag hamnar. Gjorde testet på ”The political compass” och hamnade i mitten av mitten och det kanske är så. Därifrån har jag i alla fall fri sikt runt omkring mig…
  /johnny

 20. Gunnar Strandell

  Johnny #19
  Busbra kommentar!
  Jag har sparat den för att den är optimistisk utan att blunda för problemen.
  Tack!

 21. HansH

  Hade olja,gas och kol varit förstatligade industrier hade kritiken från ”vänster” uteblivit…ty från staten kommer allt gott…det är en uppdelare…liberaler,libertarianer och anarkister som inte ser statlig inblandning som något gott har lättare att förhålla sig kritiska i allmänhet…klassiskt konservativa måhända är emot alla större förändringar även om de skulle varit nödvändiga. Något entydigt höger/vänster tänk är nog inte det avgörande..utan bristen på empiri och höggradig spekulation hos klimatisterna.

 22. pekke

  johnny #19

  ”De invandringskritiska utgår från att det finns en optimal mängd invandrare (ofta = 0…) som Sverige som land kan ta emot och vill påverka politikerna att kraftigt minska invandringen.
  Sedan blir de upprörda över varje brott begånget av en utlänning, varje rektor som faller för PK-trycket på Lucia eller skolavslutningen osv. Sedan ”sammanställs” detta på diverse sajter för att påvisa det svenska samhällets annalkande kollaps pga invandringen.
  .
  Enligt mitt sätt att se på saken är världen, den mänskliga och moder naturs i ständig förändring och det är hybris att tro att vi kan skapa perfekta samhällen. Vi kan dock alltid skapa bättre samhällen. Jag har en hel del kritik angående multikulturisterna också men de uppmålar allt som oftast inte upp en världsbild där en katastrof är kring hörnet om inte deras agenda får råda. När det gäller dem så är min kritik istället deras naivitet och ansvarslösa inställning till allt vad konsekvenser och kostnader heter.”

  Begriper inte ett jota av vad du vill säga, du verkar motsäga dig i de två styckena.
  Begriper nada.

  Annars Perh B.
  Du har rätt i vissa saker, men den här bloggen har ett arv för att vara frispråkig inom klimatfrågan på ett sätt som täcker hela den alarmistiska delen av klimatvetenskapliga frågan, även den politiska och mediala.

  Stryp inte den sidan.

  F.ö. så begriper jag fortfarande inte vad #19 vill säga efter flera genomläsningar.

  Från en homofob som mig till er alla, den bästa å största ickehomofoben med en av den bästa låten nånsin !!
  Och jag menar det !!!!!!

  http://www.youtube.com/watch?v=xdCrZfTkG1c

 23. pekke

  Om ni verkligen undrar.

  Nej, jag är inte homofob.

  Men det såg bra ut va.

  Bryr mig icke om folk är homo, vegan eller Jehova eller vad de vill vara, så länge som de icke predikar för mig.

  För då blir jag ,,,,,

 24. Jag inser att jag bör förtydliga mitt inlägg #3. När jag talat om politik så avser jag just politik, det teoretiska och praktiska uttrycket för någon sorts filosofi eller ideologi.
  Men jag menar inte på något sätt partipolitik. För partipolitiken är oftare i otakt med den ideologi de säger sig ha som grund, än vad de är i takt med densamma. Hade jag menat partipolitik hade jag skrivit det.

  Jag är alltid haft stort intresse för, har lång träning och viss utbildning i resonemang kring politiska idéer. De flesta människor har inte det intresset och därmed inte den vanan. De tycks betrakta de politiska partierna dels som statiska i sina idéer och dels göra antagandet de enda politiska idéer som existerar återfinns hos de partier som är representerade i riksdagen. De har alltså fel på båda punkterna.
  För min egen del har jag demonstrerat mitt missnöje med Sveriges Riksdag genom att rösta på något annat parti än de som nu sitter eller någonsin har suttit i riksdagen, vid de senaste valen. Som jag ser det är det enda sättet att inte kasta bort sin röst. Att rösta på ett parti man är missnöjd med, bara för att de har chans att komma in i riksdagen, det är verkligen att kasta bort sin röst!

 25. Gunbo

  Pehr B,
  ”Eftersom det här är en blogg som är ägnad åt klimatfrågan tycker jag att alla borde se till att så långt möjligt avstå från att ta upp och driva sina allmänpolitiska värderingar. Speciellt bör man vara försiktig med att angripa andras sådana.”

  Tack för de orden! Förresten, tack för hela inlägget! En orsak till att jag allt mer sällan läser här är just ”politiseringen” av bloggen.

 26. Holmfrid

  Jag protesterar mot den språkliga anomalin ”klimatskeptiker”. Man kan väl inte vara skeptisk till klimatet, som ju är ett neutralt begrepp. Rätt måste ju vara skeptisk till klimathotet – mao begreppet klimatskeptiker bör ersättas med klimathotskeptiker.

 27. Totte

  Jag inser att jag är sent ute med en kommentar men också att det jag tänkt skriva redan blivit skrivet av andra. Men ändå … nog verkar det som att de som är mer försiktiga med att acceptera allt som sägs i klimatfrågan liksom i andra frågor, lutar åt det liberala hållet. Inte litar till vad politiker och journalister säger utan själva försöker hitta olika argument för och emot i frågan. Framförallt så tycks de på den liberala sidan inte ha så stora skygglappar. De läser om andra förklaringar än de som är de av politiker och journalister föreskrivna. De gäller klimatet, det gäller skillnader och olikheter mellan könen, det gäller genetiken, det gäller vad som driver oss människor osv, osv. De enögda har bestämt sig för hur de vill att det skall vara för om det är på något annat sätt, ja då kan inte deras drömsamhälle fungera. Så nog kan man generalisera och dra slutsatser om en grupp människors politiks a tillhörighet utifrån vad de tycker och tror om klimatet. Eller?