värderingar

Klimatfrågan och mina allmänpolitiska värderingar

Jag känner mig störd av att man i vissa kretsar försöker få det till att klimatskepticism kan kopplas samman med att man har vissa allmänpolitiska värderingar. Mitt klimatskeptiska förhållningssätt är baserat på rationellt vetenskapligt tänkande efter bästa förmåga och har ingen koppling till mina allmänpolitiska värderingar. Jag deltar i klimatdebatten eftersom jag anser mig, genom   →