Havsnivåstigningen accelererar inte

ClipA_Hus vid strand

Meteorologen Puls Klaus-Eckart har skrivit en analys på EIKEs (Europäisches Institut für Klima und Energie) hemsida.

Jag är inte så bra på tyska men de har översatt en del av texten till engelska och dessutom finns valda delar översatta på Pierre Gosselins blog.

”F a z i t :
Die ständigen Alarm-Meldungen zu angeblich dramatischen Meeres-Spiegel-Anstiegen in Gegenwart und Zukunft können durch Messungen nicht bestätigt werden, sondern sind durch die Datenlage sogar zu widerlegen. Weltweit zeigen weder die Pegel-Daten noch die Satelliten-Daten eine Beschleunigung des Meeres-Spiegel-Anstieges, statt dessen eine Abschwächung. Das steht in krassem Widerspruch zu früheren und derzeitigen Aussagen von etlichen Klima-Instituten, der Klima-Modelle sowie des Klimarates IPCC. Darüber hinaus gibt es Anhalts-Punkte dafür, daß die Satelliten-Daten zu höheren Beträgen hin ”über-korrigiert” wurden. ”

Sammanfattning

Den ständiga strömmen av larmrapporter om förment dramatiska havsnivåhöjningar, nu och i framtiden, kan inte bekräftas av observationer. Data i sin helhet motsäger snarare det. Varken tidvattenmätningar eller satellitdata indikerar en acceleration i havsnivåhöjningen världen över. Snarare visar de en försvagning. Det finns en uppenbar motsägelse mellan tidigare och nuvarande uttalanden från ett antal institut, klimatmodeller och IPCC. Dessutom finns det starka indikationer på att satellitdata som visar högre värden var ”över-korrigerade”. (min översättning från den engelska översättningen).

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. lennart bengtsson

  Hej

  Vi har nu satellitmätningar för 20 år vilka indikerar en jämn stigning på ca 3 mm/år och under denna tid ingen acceleration Se: http://sealevel.colorado.edu/

  Det är emellertid viktigt att ha klart för sig att detta är ett medelvärde och att det föreligger stora lokala variationer som har att göra med tektoniska ändringar bl a efter den senaste istiden. Den isostatiska anpassning som man måste göra för att få fram användbara data bedöms av experterna numera som tillförlitliga. Som man kan se från kurvan så är det klart att man behöver relativt lång tid för att få fram en realistisk trend, men 20 år är definitivt tillräckligt. Jag var involverad i en publik paneldebatt med Pachauri i måndags som insisterade att det rör sig om en acceleration. Jag konstaterade att jag tror mig veta mer om detta än Mr Pachauri. Referensen ovan tycks mig helt övertygande.
  LennartB
  LennartB

 2. Lasse

  #1 Satellitmätningar låter ju betryggande-men de är inte så problemfria. De måste kompensera för gravitationen mm. Något som sker och ger den höjning på 3 mm/år som Lennarts länk anger.
  Vi fick ju se hur NOOA räknade fram lägre värden baserat på Argusbojarna.
  http://ibis.grdl.noaa.gov/SAT/SeaLevelRise/documents/NOAA_NESDIS_Sea_Level_Rise_Budget_Report_2012.pdf
  Denna rapport har inte jag sett redovisad i andra sammanhang-den kom för sent för IPCC.

 3. L

  Jag har en fråga. När stora delar av norra halvklotet har en landhöjning, borde inte det generera högre vattenstånd på övriga ställen? Ungefär som Vättern. Där är landhöjningen högre i norra änden än i södra, 45 cm per hundra år jämfört med 30 cm. Detta innebär att södra delen översvämmas.

 4. Ingemar Nordin

  Lennart B #1,

  ”Jag var involverad i en publik paneldebatt med Pachauri i måndags som insisterade att det rör sig om en acceleration.”

  Det är precis den här förljugenheten hos IPCCs främste talesman (och som blev enhälligt vald förra gången trots IACs skarpa kritik) som gör att det enda vettiga är att lägga ned organisationen. Ledningen utnyttjar, förvränger och direkt ljuger om vad deras egen rapport (och de medarbetande forskarna) säger. Hur kan det här få fortgå?

 5. lennart bengtsson

  2
  Rapporterna strider inte mot varandra. Det är helt enkelt så att om Du räknar från 2005-2012 så får man en reducerad trend på grund av vattenutbyte med land. Perioden är lite för kort för att få en representativ trend. 1997 -2005 t ex har en trend som är större än 3 mm/år. Men jag håller med om att det är inte helt trivialt att binda samman in situ data för 1993 med satellitmätningarna. Det är också viktigt att veta att havsstigningen varierar mellan olika latituder på grund av regionala ismasseändringar.

  LennartB

 6. lennart bengtsson

  3
  Det är helt riktigt. Samma sak gäller för Vänern, liksom i mera komplex form i världshavet. Att helt besvara Din fråga skulle kräva åtskilliga sidor an någon som sysslar med dessa beräkningar. Du kan säkert hitta något läsvärt på nätet

  Lennart
  b

 7. lennart bengtsson

  4
  Ingemar
  Du är inte ensam om Din uppfattning

  Lennart

 8. Carl-Axel

  Oddsen för att denna undersökning i huvudtaget kommer att kommenteras av UI är i storleksordningen 1 på 10000.

 9. Pingback

  […] last post on sea level rise here led to Swedish blog site Stockholms Initiativet to post on the subject as […]

 10. Lennart B
  Så du menar att Pachauri sa emot dig ang om havsnivåhöjningen accelererar eller inte? Ska han inte lyssna på experterna?

 11. Lennart Bengtsson

  Nu skrev Pierre Gosselin ett nytt inlägg baserat på din kommentar här.
  Kul!
  http://notrickszone.com/2013/12/12/top-swedish-climate-scientist-also-confirms-no-sea-level-acceleration-desperate-pachauri-insisting-no-acceleration-is-an-acceleration/#

 12. Håkan Bergman

  Och en Trabant accelererar fortare än en Porsche.

 13. Håkan Bergman

  Vad jobbigt för reportern på Svenskan, en metereolog från SMHI som vägrar svara som förväntat.
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/svep-ivar-stormar-in-over-sverige_8819528.svd?sidan=1

 14. ThomasJ

  Test

 15. Olav Gjelten

  När ett antal människor drabbades av biverkningar av en svininfluensavaccin för några år sedan tilldömdes staten att betala ersättning till de drabbade. Också gällande andra händelser har staten tilldömts att utbetala ersättning till människor som på ena ellar andra viset drabbats av åtgärder där staten varit ansvarig.

  Hur förhåller det sig då med alla dem som, enligt hela samhällseliten, inkl. staten med riksdag och regering, drabbas av klimatförändringar orsakat av fullt lagliga CO2-utsläpp?
  Staten måste ju vara den ytterst ansvarige för CO2-utsläppen. Och staten själv är tillsammans med media mer drivande än alla andra på att vi redan grabbas av fler stormar, kraftigare översvämningar, voldsammare torka – med mera, med mera, just förorsakad CO2.

  Så vad gäller, när ”expertisen” med stöd av FN hävdar att människan bär skulden för det klimat vi har och människan har bara följd statens lagar och direktiv? Ni som är juridiskt kunniga; här borde det väl ligga väl tillrätta för att att klimatlögnen kan slå våldsamt tillbaka mot just de som hetskast av alla drivit påståenden om koldioxiden, ett förstört klimat och människans (d v s statens) skuld i den påstådda dramatiken?

 16. bom

  #14 Olav
  TV4 gjorde sin plikt i kväll också. Först bilder från Ålesund med folk som gick horisontellt i stormen Ivar. Därefter amatörbilder från Åre där gamla järnvägsstationens tak visst blåst av. Därefter bilder från Östersund visande tonårstjejer i blåst. Därefter bilder från Sundsvall där blåsten Ivar var rätt måttlig. Därefter en väderrapport där tjänstgörande meterorolog (Kondrup) berättade om 40m/s på Blåhammaren. Detta dög inte för alarmistredaktören som begärde en förklaring av Kondrup. Vi har haft fyra hemska stormar i Sverige i höst – detta är extremt och måste väl bero på värmen eller hur? Va va va!? Kondrup gjorde dock som räven i visan. Den där som slank ur näven Ni minns?

 17. LBt

  Att Ingemar N gärna vill bli befriad från IPCC är inget nytt mer överraskande kan vara att andra mer namnkunniga möjligen har liknande tankegångar.

  Om det är något vi behöver är det ett organ med uppdraget att sammanställa och öppet presenterar vad man uppfattar som det aktuella kunskapsläget. Att ett sådant organ naturligtvis fortlöpande skall granskas och kritiseras är lika självklart. IPCC är öppet för gränslös granskning och jag har ännu inte sett något förslag till alternativ konstruktion, bara tankegångar om nedläggelse. Bedrövligt enfaldigt från vem det vara månde.

 18. OBO

  Olav #14

  Det är intressant Olav. Atmosfären saknar gränser. Så vilken nation skall betala? Jo, det blir Sverige eftersom vi har störst nytta av koldioxidgödslingen. Den svenska skogen växer som aldrig förr och det anses att höjningen från 300 till 400 ppm medfört ökad jordbruksproduktion med 11% i en rapport och ca 20% i en annan.

  De som skall ha pengarna måste bli Kina och USA eftersom de länderna bidrar mest med koldioxidgödseln.

  Det går inte att se några klimatförändringar. Orkanerna har snarare minskat och nord- och sydpolernas isar är normala. Så de som skall ställas inför skrankat är de politiker som hårdast driver koldioxidhatet. Jag föreslår att det sker den 14:e september 2014. De som måste få bära det största ansvaret blir då Mp, V och C. Och det ansvar de skall få bära är att bli bortröstade från riksdagen nästa år.

 19. Christopher E

  #3, 6

  ”När stora delar av norra halvklotet har en landhöjning, borde inte det generera högre vattenstånd på övriga ställen? Ungefär som Vättern.”

  Nej, det är inte samma sak. L, din beskrivning av Vättern är helt korrekt, men detta är inte analogt med landhöjningen i stort och världshaven. Jordklotet kan inte bli större bara för att det är landhöjning. När tex Skandinavien flyter upp igen efter att isen smält undan ovanpå, fylls det ”tomrum” som bildas under av magma som rinner till från intilliggande områden. Då sjunker dessa något vilket kompenserar landhöjningen så att det blir en nollsumma. Landhöjningen är av naturliga skäl mest på land där det legat inlandsisar, och de sjunkande områdena främst havsbotten.

  De exakta värdena är inte kända utan detta är modellerade i isostatiska modeller. Av satellitaltimetrins omtalade 3,2 mm havshöjning per år är 0,4 mm tillagda för denna förmodade havsbottensänkning. Den riktiga höjningen av havsytan är alltså enligt satellituttolkarna 2,8 mm/år, inte 3,2.

  Observera att jag skrev ”enligt satellituttolkarna”. För satelliternas rådata är inte 2,8 mm/år heller, utan mycket mindre. Det är datamassage av ej helt redovisat slag som ger de högre siffrorna (Mörner har försökt få reda på hur det går till utan att lyckas).

  2,8 mm/år stöds inte av tidvattenmätare. Visst är detta nätverk glesare, sant, men å andra sidan sitter en stor andel av sådana mätare i urban omgivning där man kan förvänta sig lokal sänkning av fasta land med för höga värden som följd om det inte kompenseras med mätning av lokal markrörelse i höjdled.

  Vidare är det djupt misstänkt att havshöjningskurvan gör en skarp knyck uppåt precis där den nya satellitaltimetrin införs 1992. Se graferna på sid 3 här:

  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2012/10/poland-2012-p09-bar-sever-pr51.pdf

  Här diskuterar JPL hur en ny satellit ska bli av med fel i det terrestriska referenssystemet som ger ”spurious” – alltså falska – accelerationer av havshöjningstempot. Säger väl allt.

  Det är bra att den gode Lennart Bengtsson protesterar mot Pauchauris alarmism och ger sitt stöd till Klaus-Eckart ovan, men han missade tydligen hans passage om att satellitvärdena är ”överkompenserade”.

 20. Christopher E

  LBt #16

  Vi behöver inget ”alternativ” till IPCC. Det är inte möjligt att konstruera ett organ som helt objektivt samlar in data för att redovisa för politiker. Organet i fråga kommer att korrumperas och driva en agenda istället.

  Det har ju IPCC redan visat med alltför stor tydlighet.

 21. Perfekt

  LBt #16

  En sådan organisation finns redan, den heter NIPCC. Om man lägger IPCC kan man överföra resurser dit.

 22. Lars Cornell

  ChE #18. ”Då sjunker dessa något vilket kompenserar landhöjningen så att det blir en nollsumma.”
  Den slutsatsen kan inte vara helt rätt. Om den ”tillrinnande” magman kommer från havsområden sjunker havsytan eftersom havet blir djupare men om magman kommer från landområden blir det tvärt om.
  Sedan har vi oceanbottenspridningen, Europa och Amerika flyter isär, hur påverkar den?
  Jag är inte kunnig utan tänker bara.

 23. Lasse

  Att satelliter kommit in i bilden ger utrymme för global manipulation. Detta kan ju inte utnyttjas i samma utsträckning vid fasta peglar. Där har man i stället problem med justeringar på grund av landrörelser. Vattenytan är heller inte opåverkad av förändringar i gravitationen mellan olika platser och i geologisk tid även lokalt. Även satellitbanorna påverkas av gravitationen.
  När man använder GPS så är det Z som redovisas med lägst noggrannhet.

 24. LBt med dom långa raka extrapolerade (enfaldiga) temperaturstrecken …

  Det stämmer att många önskar sig en auktoritet som ’slår fast’ vad som är kunskapen om klimatet. Men de som önskar sig sådant är just enfaldiga och/eller vill ha ett sådant för helt andra agendor eller snarare förevändningar. Kännetecknande för väldigt många av dem är att de är närmast oförmögna att både läsa, värdera eller använda sådan kunskap. Alltså även den delen som är ganska okontroversiell och får bedömas som korrekt …

  Dessutom kan du vara säker på att det inte är sådan de främst hänvisar till när de säger att ett sådant organ och kunskapsläget är vad de behöver.

  Som redan påpekats är IPCC och hur det ’amvänds’ ett bra exempel på ovanstående. Och var har du frått ifrån att deras process är ’öppen’? Har du verkligen inte förstått ett dyft av allt som skett där under senaste decenniet?

 25. AOH

  LBt # 16

  ”—IPCC är öppet för gränslös granskning och jag har ännu inte sett något förslag till alternativ konstruktion, bara tankegångar om nedläggelse. —”

  Hasse Alfredsson ( Lindeman) skulle säkert säga : ” Här snackar du om öppenhet har du aldrig hört talas om Climategate? –” 🙂

  Eftersom du inte har varit med så länge både här och tidigare TCS, kan du kolla hur det resonerades för nära 6 år sedan ”IPCC efter Climategate”
  http://old.theclimatescam.se/2010/02/08/ipcc-efter-climategate/

 26. lennart bengtsson

  Om IPCC

  Trots flera nackdelar, som tydligt framkom vid den vetenskapliga granskningen för några år sedan, tror jag en internationell utvärdering av ledande forskare behövs annars skulle vi översvämmas av partsinlagor som den från Världsbanken eller från NIPCC. Problemet med dagens IPCC är att det politiska samhället påverkar den vetenskapliga utvärderingen i alldeles för hög grad vilken får till följd att IPCC förlorar vetenskaplig trovärdighet. En följd av det politiska inflytandet är att det vetenskapliga resultatet förenklas och tvingas in i ett politiskt handlingsprogram som alltmer avlägsnar sig från vetenskapen. Problemet är att vår kunskap om klimatsystemet fortfarande är alltför bristfälligt för att motivera diverse konkreta och tyvärr ofta ogenomtänkta och brådstörtade handlingsprogram. Det sk 2 graders målet saknar vetenskaplig substans och diverse extrema väderhändelser utnyttjas för att förstärka politiken genom att skrämma upp allmänheten. Vad som istället behövs är en långsiktig och klok politik som baseras på robusta vetenskapliga resultat och där klimatproblemet placeras i ett övergripande sammanhang.
  Mitt förslag är att transformera IPCC till ett rent vetenskapligt forum. Detta innebär sannolikt att IPCCs inflytande minskar på kort sikt men kommer att få fördelen att IPCC blir mer attraktivt för ledande och oberoende forskare som på lång sikt säkert innebär att den vetenskapliga auktoriteten och status förstärks. Den politiska handlingsprogrammet är en fråga för samhället i stort via sina normala kanaler.

  Om bestämning av havsvattenståndet

  Jag håller med om att detta är en komplicerad uppgift framför allt att bestämma den totala havsnivåhöjningen. Däremot hävdar jag att det inte föreligger någon mätbar eller representativ acceleration eller retardation under de 20 år som vi nu har altimetrimätningar från satellit. Ca 3 mm/år är en bestämd uppfattning bland alla de grupper som sysslar med dessa mätningar. Detta behöver inte innebära att sista ordet är sagt hur stort det totala värdet är men däremot finns det ingen grund att trenden inte är linjär. Vi vet nu också från gravitationsmätningar från GRACE för de senaste 8 åren att massökningen utgör ca 2 /3 eller 700 km3/år. Resten är expansion av havsvattnet genom uppvärmning. Det finns all anledning att anta att dessa uppgifter är trovärdiga då de också stöds av ARGOs bojarna.
  LennartB

 27. Lasse

  #25
  3 mm/år -varav 2mm från massökningen och 1mm från uppvärmningen.
  IPCC har följande tabell:
  1993- 2010 2,74mm High comfort
  Thermal expansion 1,1 High comfort
  Glaciers 0,76 High comfort
  Greenland 0,33 High comfort
  Antartic 0,27 High comfort
  Land water 0,28 High comfort

  Alltmedan NOAA klämmer i med :
  NOAA
  2005- 2012 7år 1,6 mm
  Steric 0,2 Argo ”+-0,8”
  Mass 1 Grace Paulsson ”+-0,2”
  Steric+mass 1,2 ”+-0,9”
  Total sealevel 1,6 Jason 1-2 ”+-0,8”

 28. Pär Green

  3 L 2013/12/12 kl. 16:47

  ”Ungefär som Vättern.”

  Själv tror jag att landhöjningen sker på större yta än norra Vättern!
  Har bott 20 år vid södra Vättern, och inte sett annat än att Sanna Udde minskar!
  Men det är ju bara sand!
  Vattendjupet har mig veterligen inte ökat!

 29. Jimmy

  #27
  Jag har fått lära mig att landhöjningen är och har varit högre vid norra delen av Vättern än den södra så att vattnet ”skvalpat” över söderut och att det skulle vara på samma sätt i Vänern.
  Jag har även hört att det gick en medeltida pilgrimsled från Nydala Kloster i Småland till Trondheim som gick tvärs över södra Vänern som på den tiden hade en massa öar. Kan det vara sant?

 30. Jimmy

  #28
  Undrar om jag inte fått det ifrån TV-serien, Svearikets Vagga, som visades 1981-82 av Dag Ståhlsjö?
  Han som var den första som fick utmärkelsen ”Årets förvillare”

 31. Christopher E

  #21 Lars Cornell

  Som jag skrev är landhöjningen givetvis på landmassor och i praktiken är de omgivna av hav. Därför kommer den mest magman från havsområden. Det blir underförstått så om nettot av isostasin på land är positiv. Klotet kan ju inte växa netto om det bara är en omfördelning.

  Platttektoniken är en nollsumma i detta perspektiv. Atlanten blir bredare, andra hav blir smalare. I längre perspektiv har dock även plattektoniken betydelse. Vid tider med stor spridningsaktivitet är oceanryggarna varmare och högre, och havet högre därför. Ett typexempel är de höga havsnivåerna under Kritaperioden.

  #27 Pär Green

  Det är onekligen landhöjning över hela Vättern, men den är snabbare i norra delen och ”tippar” därför vattnet söderut. Vi Rosenlunds klinter nedanför Elmia i Jönköping ser man den resulterande erosionen i arbete. En förutsättning är att södra Vättern är instängd av höjder och saknar utlopp. I Vänern är det lite annorlunda, då Göta älv finns.

 32. Lars Cornell

  ChE #30
  Jag är inte kunnig i det här området, men tanke och känsla säger mig något annat.
  Jorden bör närmast jämföras med en ballong. Sätter man tummen på ett ställe så putar det ut på hela ballongen, inte bara på omgivande ställen. Men det är klart, det är bara is som vilar på fast mark som påverkar.
  Är plattektoniken verkligen en nollsumma? Jag är inte övertygad.

 33. Jimmy

  #31 Lars
  Har du missat denna video om havsnivåer?
  Rätt så intressant faktiskt!
  https://www.youtube.com/watch?v=q65O3qA0-n4

 34. tty

  Lennart Bengtsson #1

  ”Den isostatiska anpassning som man måste göra för att få fram användbara data bedöms av experterna numera som tillförlitliga.”

  Inre den vanligen använda ICE-5G modellen i alla fall. Den ger grovt felaktiga resultat i Antarktis (som är det viktigaste området).
  Dessutom behövs inte alls några ”isostatiska anpassningar” för att mäta den relativa havsnivåförändringen, alltså i förhållande till land, vilket är den praktiskt intressanta siffran.

 35. tty

  L #3 & Lennart Bengtsson #6

  Så komplicerat är det egentligen inte.
  Landhöjningen i tidigare nedisade områden beror på att berg håller på att ”flyta tillbaka” till de ”gropar” som landisen orsakade. Samtidigt sjunker de ”valkar” (fore-bulges) som isen orsakade utanför de områden den täckte. Jordens volym förblir konstant. Frågan är hur de ”stigande” och ”sjunkande” områdena är fördelade, och om nettoeffekten blir att oceanernas volym ökar eller minskar.
  Den ”ortodoxa” versionen är att oceanernas volym ökar och att man därför skall ”plussa på” 0,4 mm/år på havsnivåhöjningen.
  Emellertid så medan vi vet någorlunda väl hur landhöjning/sänkning fördelar sig på norra halvklotet har vi bara ytterst vag uppfattning om hur det ligger till i och omkring Antarktis, och allra sämst i Östantarktis där den mesta isen finns.
  Både för att kunna avgöra om isarna ökar eller minskar och hur mycket oceanernas volym ökar eller minskar måste man veta hur berggrunden under Södra Ishavet och under inlandsisen rör sig i vertikal riktning, med en noggrannhet som ligger på någon millimeter per år eller bättre.
  Detta är naturligtvis omöjligt, utan man får bygga på teoretiska modeller och försöka att malla in dessa med resultaten från de fåtaliga mätpunkter som finns i Antarktis (varav inga alls på havsbottnen eller i Östantarktis inland). Osäkerheten är med andra ord mycket stor.
  Gravitationsmätningar (GRACE) kan i princip mäta landhöjning/landsänkning med mycket stor precision, men tyvärr inte över inlandsis, då det inte går att skilja ut förändringar av landnivån och förändringar av istjockleken, eftersom det inte finns någon unik relation mellan dem. Visste vi hur isen förändras skulle det gå lätt att mäta landhöjningen/sänkningen och vice versa, men det går inte att beräkna båda samtidigt.

 36. tty

  #27 och #28

  Sjööverstjälpningen (jo det finns ett sådant ord) i Vättern är ett väl dokumenterat faktum. Det finns dränkta skogar och järnåldersgravfält utanför Huskvarna. T. o. m. en kyrka (Sanda) har försvunnit vid Huskvarna.

 37. Lennart B #25

  Jag håller med dig om mycket där. Men inte om din inledning

  ”en internationell utvärdering av ledande forskare behövs annars skulle vi översvämmas av partsinlagor som den från Världsbanken eller från NIPCC”

  Båda de senare är konsekvenser av IPCCs existens och dess långtgående politisering och att politiska agendor eldar på och vill nyttja dem för ännu mer. Utan politiseringen och IPCC som dess redskap och försöken att upphöja en viss hypotes till ett eget FN-organ hade Välrsbanken aldrig skrivit en sådan rapport, eller NIPCC ansett sig föranlett att bildas och presentera en kompletterande eller mot-bild mot den politiserade …

 38. Pär Green

  30 Christopher E 2013/12/13 kl. 14:25

  #21 Lars Cornell

  ”Som jag skrev är landhöjningen givetvis på landmassor och i praktiken är de omgivna av hav. Därför kommer den mest magman från havsområden. Det blir underförstått så om nettot av isostasin på land är positiv. Klotet kan ju inte växa netto om det bara är en omfördelning”

  Men det är lite märkligt att ALL DENNA FÖRÄNDRING, INTE märks på stränder i Huskvarna eller i Jönköping??????????????????????

  Badstränder, hamnar i dessa båda städer har INGA spår av någon förändring av vattennivån!

  Men visst, nordliga vindar TÄR på, vad vi sa, SANNA udde! Och det går rykten om en kyrka!

  Men det går även rykten om en Jesus o Gud och minns jag rätt, en Muhammed!

  + 10.000 tusen till olika gudar o andar o faen o hans moster!
  Återgå till vetenskap o fakta nu!

  Men fira och gläds åt ungar o lusse!
  Men lite tragiskt att det inte är tillåtet att föreviga sina telningar på foto, eller att det inte får finnas tomtar i tåget!?

  Vad beror denna förändring på?

 39. Gunnar Strandell

  tty #34
  Stopp där!
  Citat:
  ”Den ”ortodoxa” versionen är att oceanernas volym ökar och att man därför skall ”plussa på” 0,4 mm/år på havsnivåhöjningen.”

  Om oceanernas volym ökar minskar väl havsnivån, om inte någon fyller på med mera vatten.
  Så fungerar det i alla fall hos mig sedan jag bytte till större badkar.

 40. Christopher E

  #38 Gunnar Strandell

  Vad avses är alltså att havet ”skulle” stigit 0,4 mm mer per år om inte havsbotten samtidigt sjunkit. Därför plussas det på satelliternas uppmätta höjning av vattenytans höjd. Vad man försöker ange är alltså den absoluta höjningen av själva vattenpelarens längd, från botten till yta.

  Som tty skriver finns mycket osäkerhet här, så jag menade inte ovan att jag skriver under på siffrornas storlek. Men jag tycker det är rimligt att effekten finns.

 41. Christopher E

  #37 Pär Green

  Det är en långsam effekt för dig att upptäcka. Sådär 40 meter stigning i Huskvarna på 9500 år.

  Det är en lika självklar och bekräftad effekt som själva landhöjningen. Finns mycket att läsa om du googlar. Lite småfakta här om arkeologin i populär form:

  http://www.popark.nu/lasa/962/vattern.html

  (Andra meningen om att Skåne sjunker är dock felaktig. Skåne stiger också, men havet stiger fortare.)

 42. Pär Green

  40 Christopher E 2013/12/13 kl. 22:10

  ”Det är en långsam effekt för dig att upptäcka. Sådär 40 meter stigning i Huskvarna på 9500 år.”

  Men vad bra, då är tidigare inlägg:

  Enbart fantasier och dumheter!

  #27 Pär Green

  Det är onekligen landhöjning över hela Vättern, men den är snabbare i norra delen och ”tippar” därför vattnet söderut. Vi Rosenlunds klinter nedanför Elmia i Jönköping ser man den resulterande erosionen i arbete. En förutsättning är att södra Vättern är instängd av höjder och saknar utlopp. I Vänern är det lite annorlunda, då Göta älv finns.

 43. Gunnar Strandell

  Christopher E #39

  Jag räknar med att både du och tty förstår att jag har glimten i ögat i min kommentar #38.
  Men efter diskussionen om alla korrigeringar kunde jag bara inte låta bli.

  Om jag fyller badkaret, sätter i proppen och flyttar det hela två våningar upp, dvs 6 meter.
  Hur mycket har nivån höjts i badkaret och vem törs man fråga om det innebär att en kris är under uppsegling? 😀

 44. Christopher E

  #41 Pär Green

  Jag anar en liten fredagskvällsbetingad envishet där 😉 men det är varken några dummheter eller fantasier över detta, jag försäkrar dig. Om du inte tror på tty eller mig så kanske några hårda siffror från SMHI hjälper:

  ”Utloppet som ligger vid Motala har en snabbare landhöjning (ca 2.7 mm/år) än Jönköping vid Vätterns sydspets (ca 1.3 mm/år). Sjöns strandlinje vid utloppet påverkas inte av landhöjningen men däremot sker en tippning av sjön mot söder.

  Det medför att Vätterns nivå vid Jönköping stiger ungefär 1.4 mm per år (skillnaden i landhöjning mellan Motala och Jönköping). Detta faktum har medfört att Jönköpings kommun allt oftare får problem med översvämmade vägar och fyllda dagvattensystem under högflödessituationer.”

  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/vattenstandsmatningar-i-vattern-1.4730

  Eller från Länsstyrelsen om Rosenlunds bankar:

  ”Rosenlunds bankar är en av Sveriges mest berömda istidsavlagringar och är ett mycket karaktäristiskt inslag i landskapsbilden. Erosionen av bankarna pågår ständigt och krönet flyttas 20-30 meter under en 100-årsperiod. Eftersom landhöjningen är större i norra än i södra Sverige, tippar Vätterns vattenyta långsamt mot söder och vattennivån stiger med ungefär 1,7 millimeter om året.”

  http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/jonkoping/rosenlunds-bankar/Pages/index.aspx

  Häng inte upp dig på tiondelarna, det kan röra sig om olika mätningar, referenssystem eller lokala skillnader. Blanda heller inte ihop bankarnas erosion i horisontell led med måttet på vattenhöjningen. Med ett snitt på sådär 25 cm om året är det ca 1500 år innan Elmia rasar i Vättern. Så skönt, då kan jag sova lugnt på Scandic Elmia när jag ska dit på kart- och mätkonferens till våren. 😉

 45. Lasse

  Ett fenomen som förknippas med Vättern är den vågrörelse eller seisning? som sker.
  Ett fenomen du kan testa när du bär vatten i en överfylld långpanna över parkettgolvet.
  Något som även sker i Genevesjön. Vilket fick nån att tro på en underjordisk förbindelse mellan dessa bägge sjöar.
  Skrock!
  Fakta om Vättern finns på SMHIs sida: http://www.smhi.se/kunskapsbanken/hydrologi/vattenstandsmatningar-i-vattern-1.4730

  Beträffande havsvolymen så sker det väl en erosion som för ner material från land till sjön , något som marginellt påverkar volymen av baljan.

 46. Christopher E

  #42 Gunnar Strandell

  Jo, nog hade du glimten i ögat, men det är lite förvirring om det här med referenssystem, så det skadar inte att vara tydlig.

  För att vara seriös är ju det enda som är praktiskt intressant för en kustbo hur strandlinjen förändras, inte de absoluta värdena. Med undantag för allra sydligaste Sverige slösas mycket tankemöda i onödan på att bekymra sig för havsnivån i de svenska kommunerna.

 47. Pär Green

  43 Christopher E 2013/12/14 kl. 10:15

  Tack för info, men SMHI och den klimatreligiösa Länsstyrelsen i jkpg ger jag inte mycket för!
  Hittar dock ingen förklaring till att vattennivån inte påverkar stränder, hamnar osv!
  Med tanke på vattendjupet i södra ändan av Vättern, ca 80 – 90 meter, borde den vikten det motsvara vara ungefärligen som under en istid!
  I södra delen av Vättern är skärgården obefintlig, enda ön på ca 5 mil norr om jkpg är Visingsö!
  Märks heller ingen nivåförändring på stränder och hamnar på Öa!

  Remmalagen kör sina trader som vanligt.

  Vätterns lynniga vatten, har många fått erfara, sjön blir väldig krabb och svår att hantera för sjöfarten!
  Utanför Omberg kan det vara rent ut sagt för dj….-ligt!

 48. Christopher E

  #44 Lasse

  ”Beträffande havsvolymen så sker det väl en erosion som för ner material från land till sjön , något som marginellt påverkar volymen av baljan.”

  Fast det jämnar ut i sig i längden. När lagren ansamlas på havsbotten, sjunker den av tyngden. Och så småningom blir dessa sediment nya berg i plattektoniken och allt börjar om.

 49. Pär Green

  Lite OT om Vättern!

  En dricksvattentäckt för några hundratusen!

  Var förorenad av avlopp och utsläpp en bit in på 60-talet!
  Var en sport för alla nybörjare att paddla ut ur Huskvarna utan att snurra vid avloppsröret!

  Men trots denna dricksvattentäckt vill flygvapnet utöka antalet ”skjutdagar” på mål i Vättern!

  Som det var skrivit i telefonkiosken på P6!

  De, som gud inte gav hjärnor, fick streck vinklar o stjärnor.

 50. Christopher E

  #46 Pär Green

  Visst finns det klimatreligiösa både på SMHI och länsstyrelser, men som tur är vilar både kvartärgeologin och geodesin (mätningen av jorden) på betydligt stabilare grund än klimatvetenskapen (och i synnerhet den politiskt influerade delen av klimatvetenskapen). Så dra inte allt över en kam.

  Vättern har sitt utlopp vid Motala. När detta stiger ca halvannan millimeter/år jämfört med Jönköping, är det helt ofrånkomligt att vattennivån i Jönköping måste stiga också, för det blir ju inte nedförsbacke på vattenytan söderut! Detta är uppmätt. Att du sedan inte märker det beror på att trots allt är 15 cm på hundra år inte så mycket i vårt perspektiv. Men de återkommande rasen utanför Elmia beror långsiktigt på denna effekt, och de märks. Och jag tror på att för den redan flacka dagvattenavrinningen i Jönköping spelar det roll att förlora 1,5 mm/år.

 51. Pingback

  […] tänker på detta när jag läste Lennart Bengtssons kommentar (nr 1) härförleden angående den förment accelererande havsnivån: ”Jag var involverad i en […]

 52. Pingback

  […] which indicate a steady rise of about 3 mm per year, and during that time no acceleration,” commented Lennart Bengtsson, a senior research fellow at the Environmental Systems Science Centre at the […]