Klimatförnekare hjälper terrorister

Mycket har jag hört, men detta är onekligen nytt. Det faktum att s.k. ”klimatförnekare” påstår att vi inte står inför någon klimatkatastrof och att det därmed inte finns något akut behov att minska vårt oljeberoende sägs nu spela i händerna på terrorister!
Jag gillar särskilt följande citat:
”These oil producers and others who profit from oil usage spend huge sums on lobbyists to influence our government policies regarding both global warming science and greenhouse gas emission regulation. The fact that they have been able to attract very few scientists to their cause, despite the fact that they can outspend any other source of research grants, suggests that scientists studying global climate change are not generally in it for the money.” [min fetning]
Är vi måhända sponsrade av Usama & Co?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Micke Johnsson

  Först Moses och nu detta  🙂

 2. ANNONym xxx

  Det där ser ut som en konspirationsteori, skapad på ett internet forum av en sjuk hjärna.
  Mig veterligen sponsrar inte oljebolagen någon större lobbyverksamhet här i Sverige eller utomlands men är en större finansiär av exempelvis USA, svenska staten, Ryssland, Brasilien och mellanöstern staterna. I praktiken är oljeföretagen de absolut största bidragsgivarna (kanske ovilligt) till forskningen.
  Sedan kan Sverige snart vara en nettoexportör av olja, sett till den produktionsestimaten framöver för de svenska oljebolagen.
  Det är lite pinsamt att skribenten av artikeln inte ens vet vem som betalar hans lön. Å andra sidan har inget alternativ till oljan presenterats annat än en kopia av ethanolprogrammet från 1930 som resulterade i bland annat ”the dust bowl”.
  Kanske är det sista skriket innan döden?

 3. Thomas

  Maggie, logiken är att så länge världen konsumerar massor av olja så förblir oljepriset högt och oljepengar går till länder där det sponsras terrorism, inte att ni är direkt sponsrade av Usama.
  Jag vill inte säga att argumentet är så lysande, men det är inriktat mot amerikanska konservativa som själva ser sig som patrioter och ständigt anklagar ”liberaler” för att stödja terrorister. De får igen lite av sin egen medicin.

 4. Att använda ’klimathotet’ för att göra denna sorts argument är precis så uselt som man kan vänta sig av klimathotssekten. Att andra också arumenterar dåilgt ändrar inte detta faktum ..

 5. Hin Håle

  Men herre min skapare. Vad som sponsrar terrorismen är produktionen av och handeln med tung narkotika.

 6. Micke Johnsson

  Stoppa Heroinet och Usama kan packa ihop. Gratis Heroin för de som ligger så pass illa till är mitt förslag. Har en mycket nära vän som tyvärr ställer till det för andra då han är heroinist. Hade det varit gratis och kontrollerat så hade han och andra mått bättre.

 7. Maggie hittar länkar till både gott och ont när det gäller ett bättre liv för människor.
  En del länkar borde kräva lite av ”tänk själv” innan vidare spridning. 
  Inte censur, men lite mer av egna tankar menar jag. Ironi fungerar i sammanhanget, men betänk att det finns en del bloggläsare som har svårt för ironi… 

 8. Oljan har varit och är basen för vårt välstånd. Det är så löjligt att utmåla oljeutvinningen som satan. Om man inte vill stödja arabstater kan man köpa norsk statlig olja som heter Statoil.
  Hur mycket av världens energikonsumtion baseras på olja(ej fossil), stenkol, brunkol, oljeskiffer och naturgas? 80 %!!! Om vi nu slutade att göda satan ( oljeindustrin) vad skulle då hända?
  Vi skulle tvingas leva i armod! Hur verklighetfrånvarande kan man bli?

 9. J-O

  I VÅRT sammanhang hamnar en spottstyver i ”lakansgubbarnas” plånbok.  Om ni tittar på hur mycket som först hamnar i Europas finansministrars skattkista och sedan i oljebolagens fickor så är det rätt lite som beduinerna av klanen Saud får behålla. Men det är klart att lite av mycket kan bli enorma summor…
   
  Detta är väl dock det som främst får mig att vilja minska vårt , relativt sett ganska låga oljeberoende . Att säkra energiförsörjning och kunna stå utanför den huggsexa som förr eller senare kommer utspela sig runt fossilbränslen.  Även om Aleklett yrar om att det redan är peak hit och dit så kommer vi allt närmare den dagen då han har rätt.  Låt oss då vara klara i vår energiomställning – och då menar jag kärnkraft . Och dessutom kommer detta kosta stora summor och skall vi först strypa vår egen industri och sedan dessutom betala Kina och Indien för att de skall köra med full fart så kommer inga pengar finnas till en energiomställning. Vi är då åter på 1700-talet agrarsamhälle med svält oh sjukdomar. Det gäller att satsa för att behålla den levnadsstandard vi kämpat oss till. Det var ingen slump att vi lyckades i väst!

 10. ANNONym xxx

  Jag måste verkligen påpeka att det är viktigt att vara saklig när det gäller allvarliga saker som energikonsumtion och produktion.
  Nyckeln till att övervinna prischocker pga ökad oljekonsumtion, vilket i teorin skulle leda till peak-oil är inte energiomställning utan energieffektivisering. Dvs. att en bil drar 0,5L milen istället för 1L milen. Då kan vi dubbla antalet bilar. Dessutom måste vi satsa på att hitta mer olja att utvinna eftersom dagens reserver bara ska räcka i 40 år till med dagens produktionstakt. En del av energieffektiviseringen kan ske med vatten och kärnkraft. Dvs. att producera El så att oljeeldning kan minska och denna olja användas till transporter istället för el och värme.
  Däremot sker ingen sponsring av terror genom olja, snarare finansierar oljeföretagen massvis med säkerhetsfolk, poliskårer och arméer vars existens är förutsättningen för tillverkandet av gödsel, oljutvinning och bekämpandet av narkotika. Ett värre blidder-bludder än miljökonspiratörerna har man ju aldrig läst.

 11. Adolf Goreing

  Jag har alltid misstänkt norrmännen för att vara terrorister sedan de så fräckt sköt vår kung. (Visste ni att de gått om oss i BNP per capita nu? Man brukar säga att Sverige har en bra tillväxt i Europa men glömmer att man menar inom EU. Det går bättre för Norge)
  Vad gäller oljebolagen kan de inte förlora hur de än gör. Dessutom är det få som satsar så mycket i R&D och forskning i förnyelsebara energikällor som just oljebolagen. Det kanske kommer som en chock men olja används till annat än att elda med också.

 12. Staffan D.

  Gått om oss?  Sveriges BNP är ”$331.4 bill.”, per capita $36.600.   Norges är ”$267.4 bill.”, per capita $57.400.

 13. Rolf

  Tyvärr ! Maggie, så står vi inför en riktig klimatkatastrof. Titta på ett digram med uppskattade ! temperaturer de sista 1.000.000 åren. Säg sedan att vi inte har en istid framför oss och att det inte är en klimatkatastrof …. När ? är en annan fråga … Piers Corbyn, vågar till och med påstå att våra barn kommer att uppleva det. Hoppas han inte har rätt denna gången

 14. Jan-Erik

  Staffan D #34:
  Gått om oss har de ja.
  Man brukar räkna per Capita.

 15. Jan-Erik

  Staffan D. #12…skulle det vara.

 16. Inga bidrag från privata företag kan mäta sig med vad världens stater kan betala ut för att få politiskt korrekta forskningsresultat. Ändå är det förvånandsvärt få klimatforskare som offentligt uttrycker stöd för klimathotstron. De håller kanske tyst och tar emot pengarna och vågar inte säga vad de egentligen tycker, eftersom det vore att bita den hand som föder dem?

 17. Lars K
  Det stämmer … det är ganska få seriösa klimatforskare som offentligt tar ställning för det påstådda överhängande klimathotet. Det är snarare låtsasfigurer som Rockström, Azar, och ffa politiker/byråkrater som blåser upp hotet. Undantagen Mann och Hansen går ju inte att ta på fullt allvar. Även andra som (ärligt) tror på en stor klimatkänslighet låter sällan som stollar när de får tala själva.
  Det ligger nog en hel del i det du säger.

 18. Vi borde leta efter egen olja och ta hjälp av ryska specialister som vet hur man hittar. De känner till att oljan är ”a-biotic” – ej fossil. Deras kunskaper ( från 50-talet) har gjort att de nu är världsledande på utvinning och export av olja o naturgas. Rysslands hela ekonomi är helt beroende av ojeindustrin. Olje- och gasningar nu till Kina o Tyskland. Sverige tackade nej till att ansluta sig till detta ”syndiga beteende”.
  Men vi får ju inte leta olja eller utveckla kärnkraft!!! Vi skall leva på stillastående ”väderkvarnar” och ”vedeldning”!! Snacka om ”green hightech”!!! Jag taktikröstade på C i valet! Hur kunde jag vara så f-t idiotisk?
  Peak-oil är en lika stor bluff som AGW! Se hur Kina satsar för att klara sin energiförsörjning! Vad gör vi?

 19. Kent Forssgren

  Läs denna artikel med en annan tes i tankarna. Den om att det är USA som ligger bakom klimatlarmen. För att stoppa beroendet av energi från Mellersta Östern och dåvarande Sovjet. För att åstadkomma detta skulle energipriserna behöva höjas, då USA har stora olje- och gastillgångar vilka är betydligt kostsammare att utvinna än de i Mellersta Östern och Sovjet.  Detta vill man i USA givetvis inte erkänna. Enklare att anklaga klimathotssketikerna. Hela artikeln ett sammelsurium av ostyrkta syftningar och  nonsenskorrelationer

 20. Kent Forssgren

  M.Sc.Eng. # 18.
  Ja, hur kunde du rösta på Maud Olofsson och Andreas Carberg! Deras taktik är att värva röster från bönderna. Som i sin tur utlovas stora arremdeintäkter när de upplåter mark till vindsnurrorna: 150.000 kr/år/snurra i tjugo år.
  Men, inget parti mostätter sig vindkraften! Alla vill förståss ha böndernas röster. Det som förvånar mig är att inget parti tar ställning mot vindkraft med alla de olika negativa konsekvenser som följer med. Detta parti skulle kunna få alla villaägares röster när elräkningarna dimper ner i brevlådan efter vintrar som denna. Piers Corbyn menar att vi har 25 till av denna kaliber. Skall man kanske tro att SD törs gå emot även i denna fråga.

 21. Halvdansken

  Jag har varit inne på samma tankegång som Kent #19 i ett par år. Nämligen att hela Co2-problematiken är skapad av Bush (?) och Al Gore just för att bryta beroendet till Saudi-Arabien, förmodligen i kampen mot terrorristerna. S-A är ju faktiskt navet när det gäller terrorn, de skänker enorma summor till muslimska grupper som kan vara aningen tvivelaktiga. (Ja, jag är aningen icke PK nu).
  Att bara säga till folk att inte använda så mycket olja fungerar inte, men att visa bilder till barn på stackars svältande isbjörnar fungerar utmärkt. Sen var de ju tvugna att komma på nåt med oljan som påverkar klimatet, och då fick det bli Co2.

 22. Lars L

  Bygger väl på att klimathotet är skapat som ett motvapen till vårat beroende av oljeländerna. Hur ska annars den ”dumma” massan fås att lämna den bekväma oljan?
  Jag är absolut för att minska vårat beroende av oljan. Och att våran energi ska produceras lokalt. Men säg då det och kom inte dragande med lögner.
   

 23. ANNONym xxx

  Skulle inte tro på några konspirationsteorier om USA som bakomliggande faktor. Möjligtvis kan man tänka sig att Big Oil inte vill betala skatt och ska de betala skatt så gör de bästa att utvinna oljan där det är billigast. Reservestimaten för USA är 20 år idag, 300 år med tillfälligt blockerade resurser.
  De såkallade miljö satsningarna som initierades av Bush regimen hade främst som målsättning att skapa en del arbetstillfällen på landsbygden i USA, sedan kom Gore farande med miljöforskare och utökade de programmen trots total okunskap om vilken påverkan extensivt och uttömande jordbruk har på naturen, se ”The dust bowl” för det tidigare ethanol experimentet.
  Big Oil kan allt om ethanol och alternativa bränslen samt har i princip monopol på kunskapen om hanteringen av bränsle kedjan. Det är klart att Big Oil hellre odlar korn om det är lönsamt och hållbart istället för att oroa sig för stabiliteten i mellanöstern. Idag är det väl mest ett skatteavdrag genom massiva subventioner och ett sätt för Oljebolagen att visa upp en grön sida till de kunder som så önskar. Däremot är det tveksamt om det är hållbart med så stora skattesubventioner och alla de agrikulturella problem som i princip alltid följer på den sortens program. Sedan är det ju också som så att ethanolproduktion inte är överhuvudtaget miljövänlig. Istället för att förbruka 1L bensin förbrukas 1.1L bensin och 1.5L ethanol då det inte är gratis att producera ethanol såvida man inte gör allt för hand förstås. (Kan vara en anledning till att forskare inte fattar det där, de kan varken jordbruk, räkna eller förstår industriell produktion).