terrorister

Klimatförnekare hjälper terrorister

Mycket har jag hört, men detta är onekligen nytt. Det faktum att s.k. ”klimatförnekare” påstår att vi inte står inför någon klimatkatastrof och att det därmed inte finns något akut behov att minska vårt oljeberoende sägs nu spela i händerna på terrorister! Jag gillar särskilt följande citat: ”These oil producers and others who profit from   →