Klimatflagellanterna

flagellanter

Under 1300-talet när pesten drabbade Europa i olika omgångar så växte flagellantrörelsen fram. Det kunde gå flera tusen flagellanter i processionerna. Enligt en källa hade broderskapet Flagellanterna 800 000 medlemmar.

Under många årtionden så hade prästerskapet predikat skuld och domedag i kyrkorna och nu var menigheten redo för botgöring på allvar. Det som behövdes var en utlösande faktor som Digerdöden för att folk skulle samlas på gatorna där de kunde visa upp sin ångest. Rörelsen tog sig alltmer extrema former. Efterhand piskade Flagellanterna inte bara sig själva utan också åskådare vid sidan om. Även prästerskapet angreps. Till sist fördömdes flagellanterna av påven och prästerna, och myndigheterna fick ta i med hårdhandskarna för att sätta stopp för rörelsen.

På en SvD-blogg skriver Dick Harrisson: ”En av de mest berömda redogörelserna för flagellantrörelsen har lämnats av dominikanbrodern Heinrich von Herford (d. 1370). Enligt honom var gisslarna ”utan huvuden”, det vill säga utan ledning eller intelligens.”

Dagens Flagellantrörelse drivs av klimatreligiösa skäl. De piskar visserligen inte sig själva och andra rent fysiskt, men de skanderar och ropar på botgöring i form av hårdare tag från överheten.

Över Europa – ja, över hela världen – sprider sig rörelsen där skolelever likt de medeltida Flagellanterna lämnar sitt vardagsliv – dvs. skolorna – för att istället dra ut på gator och torg. De vill att överheten skall förbjuda flyg, bilar, kött och minska deras, och de vuxnas, konsumtion i allmänhet. Deras ångest inför uppvärmningen och för sin framtid när planeten hotas är påtaglig.

(Jag har själv varit med om en skolstrejk en gång i slutet på 60-talet. Men då var det inte eleverna som strejkade utan lärarna. Viss undervisning kunde då hållas igång tack vare att äldre elever gick in och tog hand om undervisningen. Jag minns att en av lärarnas fackliga representanter ringde hem till mig och varnade oss organisatörer för att ta över undervisningen eftersom det kunde betraktas som strejkbryteri. Vi fick vara där för att hålla ordning men inte undervisa. Det var då det.)

Nu är det alltså skolungdomarna som ”strejkar”. Inte för högre löner, bättre skolmat, bättre undervisning eller bättre arbetsförhållanden. Nej, nu handlar det som sagt om en sak som våra skolor och lärare själva predikat för sina elever i åratal, nämligen att det finns ett klimathot som kommer att krossa den unga generationens framtid. Och då ligger tanken nära att det är ganska meningslöst att gå i skolan om det ändå inte kommer att finnas någon framtid.

Att just återkommande skolstrejker blivit ”grejen” hänger förstås ihop med Greta Thunberg och den bakomliggande PR-firmans metod att få genomslag i massmedia. Greta har blivit något av en guru för hela rörelsen och hyllas naturligtvis av media och politiker.

Att rörelsen använder just skolstrejk som medel får åtminstone mig att se det som ett slags kunskapsförakt. Likt de medeltida Flagellanterna så förkastar ungdomarna lärdom och kunskap, och istället drivs det hela av fler och allt större känslostormar. Ingen verkar intresserad av att sätta sig in i vad klimatvetenskapen faktiskt säger. De är ”utan huvuden”, det vill säga utan ledning eller intelligens.

Till stor del har ju vuxenvärlden själv drivit fram detta kunskapsförakt genom sitt ständiga mässande om att ”Science is Settled”, att ”klimatförnekare” inte skall få komma till tals, att vi inte har tid med att diskutera sakfrågan, och att allt nu handlar om radikala och kraftfulla åtgärder. Att ta reda på fakta och att tänka själv betraktas snarast som hädelse. Man riktigt längtar efter att en stark man skall ta över och bestraffa mänskligheten för dess synder.

Vi får väl se vad som händer när klimatflagellanterna radikaliseras. Andra mer militanta grupper kommer att förena sig med barnen. Tanken slår mig att det inte är osannolikt att rörelsen kan gå överstyr på sina håll och att en hård hand från myndigheternas sida blir nödvändig. Och då blir nog den handen riktad mot rörelsen. Historien tenderar ju att upprepa sig.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. jensen

  Comprehensive sammanfattning av klimathysterin.

  https://wattsupwiththat.com/2019/03/16/%EF%BB%BFan-analysis-of-the-climate-change-hysteria/

  Sanningen kommer att segra.

 2. Lasse

  Historien svänger likt en pendel.
  Just nu tycks pendeln svängas väldigt långt ut i alarmismens höjder.
  Många kommer att överraskas när den stannar och med full kraft svingar åt andra hållet.
  Det finns många som har andra tankar om väder och klimatet. En jag lyssnar till beskriver vädersystemen över USA(1) men är även starkt övertygad om att vi skall njuta av vädret-det är det enda vi har.
  Snöslask utanför fönstret gör att det är svårt att göra det idag-ser fram emot våren och vårdagjämningen!
  (1) https://www.weatherbell.com/ Se saturday summary.

 3. Ivar Andersson

  Se https://www.frihetsportalen.se/2019/03/svanger-det-om-nu-eller-en-dag-pa-torget/
  I fredags, 15 mars, tog Jan Norlin och jag på oss Klimatsans ponchos för att gå ut på stan i Kristianstad i avsikt att kolla läget och se på skolungdomarnas klimatdemonstration.

 4. Peter

  Greta & Co. är aningslösa barnsoldater för implementeringen av Agenda 2030 och den nya globala ”uthålliga” (= teknokratiska) världsordningen. Det är avslöjande att Romklubben prisar klimatdemonstrationerna och ”Green New Deal”. Det finns ingenting som emotionell utpressning för att få som man vill….

  https://www.activistpost.com/2019/03/busted-club-of-rome-reveals-gushing-support-for-green-new-deal.html

 5. Håkan Bergman

  Åtminstone en sansad röst i media, öppnas i incognitofönster.
  https://www.svd.se/totalitara-miljodebattorer-ratar-demokratin

 6. Michael E

  Allan Savorys idéer (https://www.youtube.com/watch?v=vpTHi7O66pI&t=594s) om hur man kan få världen att bli grönare genom att föda fram fler boskapshjordar som man sedan driver för att efterlikna vilda boskapshjordar är intressanta. På så sätt skulle man också, enligt Savory, kunna binda kol i de gröna jordarna och på så sätt reducera atmosfärens CO2 koncentration, kanske mer effektivt än via reduktioner av förbränning av fossila bränslen. D.v.s. mer boskap och att vi äter mer kött bidrar alltså till både en grönare värd och reducerade CO2 koncentrationer.

  Den kritik som kommit fram, inte minst från Sverige och CTH, se http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/244566/local_244566.pdf, tycks i huvudsak gå ut på att det inte finns tillräckligt många vetenskapliga publikationer som stöder hans tes.

  Jag är nyfiken men kan mycket lite om just dessa idéer, känner någon här till denna Allan Savorys idéer och kan ni dela med er av era synpunkter?

 7. Olav

  Är inte klimatflagellanterna i vår del av världen en nästan exakt kopia på kulturrevolutionärerna i Kina för ca 50 år sedan?

  I båda fallen var det hjärntvättade barn och ungdomar som spred skräck omkring sig med Makten som ivrigt applåderade i bakgrunden.

 8. Lasse

  #6 Michael
  SVD har en debattartikel där SLU prisar korna som gör mat av grönskan.
  https://www.svd.se/idisslare-har-viktig-roll-ivart-livsmedelssystem
  I samma anda som Savory.
  Göteborgs Universitet har tittat på dagens väder-vårregn-som viktigt för grönskan.
  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190306110634.htm

  Har sett Savorys övertygande bevis på hur land som förbuskas ger av erosion förött land och tvärt om betande ger grönska som binder jorden.
  På den ö där jag gärna är på sommaren så röjs enebuskarna bort och korna sätts på bete för att bibehålla naturens öppna landskap. De sår som uppkommer när fler djur rör sig hyllades av insektsforskare. Det finns något för alla!

 9. Rolf Mellberg

  #6 Michel E

  Jag såg denna film för några månader sen och blev häpen!!! (d.v.s. positivt överaskad)

  Jag tror man främst ska se detta som naturvård, att ytterligare reducera öknarna, bidra till biologisk mångfald och finansiera det hela med köttproduktion. Lysande.

  Sådana U-hjälpprojekt kan jag nog tänka mig att stödja, de blir snabbt självfinansierande.

  Därtill kan man kanske använda det för att fånga lite CO2 möjligen också att få stopp på löjliga (om jag antar) projekt med samma syfte typ det på Island.

 10. Hur ryggradslösa vuxna kan vara inför ungdomars krav kan också åskådliggöras av min egen erfarenhet.
  På 60-talet skolstrejkade vi för att få en rökruta på skolgården. Det fick vi!

 11. Rolf Mellberg

  OT

  14 miljoner 777 tusen kvadratkilometer is blir kanske årets max-utbredning i arktis. (men det finns en chans att detta maxima slås under den kommande veckan eller två)

  Detta max innebär den högsta utbredningen på nästan 5 år. Personligen tror jag på att det kommer att fortsätta ligga högt framöver då Atlantic Multidecal Oscillation går nog in i en kylande fas. Vi får väl se.
  https://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

  Vad gäller isvolymen så når vi max om några veckor. Ökningen mattades av för några dar sen men nu har det tagit fart igen. Den röda kurvan korsas nog snart och då kan vi hävda att volymen inte varit större på ca 8-10 år. Stödjer min åsikt att smältande isar i arktis mycket väl kan vara ett minne blott.
  http://polarportal.dk/fileadmin/polarportal/sea/CICE_curve_thick_LA_DK_20190316.png

  This folks, is hard facts; Denial resistant!
  All the best for our cute Polar bears!

 12. Lars Cornell

  https://www.klimatupplysningen.se/2019/03/17/klimatflagellanterna/

  ”Varför gör inte politikerna sin plikt och räddar klimatet?”,
  det är väl ungefär så man kan sammanfatta Gretarörelsen.

  Svaret blir, anser jag, att de inte vet vad de skall göra. Politikerna har ett ansvar som Gretarörelsen saknar, nämligen ansvar för kostnad och konsekvens. Ett exempel är CCS där forskarna kan konsumera miljarder i forskning. Det kommer ändå inte att bli verklighet på grund av kostnad och konsekvens.

  Yttersta skälet är att forskarna är antingen lata eller politiserade och inte ger politikerna det underlag som de behöver för att fatta goda beslut.
  – Hur stort är värdet av MER koldioxid (fotosyntes) från ett ton kol?
  – Hur mycket påverkas klimatet av koldioxid från ett ton kol?
  – Hur stora blir skadorna av den klimatförbättring som ett kol medför?

  Det som ger oss problem är inte det vi inte vet.
  Det är vad vi säkert vet men som visar sig vara fel. / Mark Twain

  Nyligen har vi delat ut Nobelpris i Klimatekonomi. Trots det är ämnet ett skrikande tomrum vid universitet och i press. Samtidigt förmår eller vill inte SMHI tala om vilken klimatkänslighet de använder i sina modellberäkningar så vi kan jämföra med vad modern forskning har att säga om det.

  Vetenskapsmannen Nicholas Lewis höll en insiktsfull föreläsning om det och han landade på 1,2 grader vi en fördubbling av koldioxidhalten. Vi den föreläsningen deltog ett 40-tal män i ålder 40 år och uppåt. Inte en enda kvinna. Jämför det med Gretarörelsen där ungdomarna är helt övervägande flickor. Nu går mina tankar till medeltidens häxprocesser, o hemska tanke.

  Varför sysslar inte våra universitet med sådan forskning? Universiteten har blivit så politiserade att de tappat i trovärde.
  Där är Bjørn Lomborg en frisk fläkt med ny kunskap som motvikt mot det inifrån sönderfrätta Stockholm Resilience Centre.

  Vilka alternativ finns?
  Följande bild behöver knappast några kommentarer. Bara en fråga, var skall vi ta’t?
  http://www.tjust.com/2019/energi/energibalans-globe-6.jpg

  – Vindkraft och solkraft kan inte förse framtidens megastäder med energi.
  – Vattenkraft finns det inte så mycket ytterligare att bygga ut.
  – Bioenergi finns det inte så mycket mer av och konsekvenserna med miljöförstörelse blir stora.
  – Fossila bränslen kan det, konsekvens?
  – Kärnkraft Gen4 kan det, konsekvens?

  ”Utan ledning eller intelligens.”
  God ledning utan förmåga att räkna och förstå stora tal så att man får känsla för proportioner är mycket farligt eftersom det kan leda katastrofalt fel. Därför skall man vara mycket rädd för Gretarörelsen.
  Mer harmlöst är då utan ledning men med god intelligens som jag tycker kännetecknar det klimathotskeptiska gänget som även jag tillhör. Var finns det politiska parti som tillvaratar våra intressen och åsikter?

 13. Dan

  Såg ett uttryck någonstans: ”Klimatfjollor”… Rätt så träffande.

 14. Gunnar Juliusson

  Dubbelfel kan leda rätt – ett möjligt scenario.
  Klimatalarmistiska demonstrationer med massivt understöd av media världen över kommer rimligen medföra att dagens politiker i västvärlden känner stöd för fortsatta politiska insatser i syfte att reducera fossilförbränning och koldioxidnivåer. Dessa åtgärder är huvudsakligen verkningslösa symbolhandlingar, som elbilsstöd, men som skadar samhälle och välfärd, som bensinskatt och flygskatt, vindkraftsutbyggnad, kärnkraftsnedläggning (som visserligen inte minskar koldioxidutsläpp utan tvärtom ökar dessa), och allt ’klimatstöd’ till organisationer, institutioner, och suboptimal ’forskning’.

  Ändå kommer fossilförbränningen öka tills alternativ energi (=modern kärnkraft) är tillräckligt utbyggd, befolkningsökningen övergått till minskning även i Afrika, och nettoeffektiviseringen av energiåtgång överstiger ökande behov hos befolkningar som vill uppnå full levnadsstandard och välfärd.
  Med denna ökade fossilförbränning kommer rimligen koldioxidkoncentrationen i atmosfären öka, även om det är oklart i vilken utsträckning fossilförbränningen bidrar. Projekten med koldioxidfångst kommer förstås ge negativt netto då de kräver mer energi och koldioxidutsläpp än den infångade koldioxiden (undantag när koldioxid används för framtagning av naturgas som kan reducera kolbehovet, och förstås trädplanteringsprojekt.

  Samtidigt finns det ju stor risk att den globala temperaturen kommer att ha nått sin topp under detta decennium, och inträdet i den mycket svaga solcykeln medför fallande global medeltemperatur.

  Frågan är hur lång tid det kommer dröja innan den kloka allmänheten i gemen noterar den iögonfallande diskrepansen mellan 1) bristande avsedd effekt men betydande biverkningar av klimatpolitiken, med fortsatt ökande fossilförbränning, och 2) fallande (eller stabil eller inte fortsatt stigande) global temperatur.

  Det kommer dröja innan stora delar av det politiska etablissemanget, media, kulturelit, den av klimatalarmismen gynnade forskningen, och alla inom institutioner, förvaltning och industri med specialtjänster och titulatur som innehåller termen klimat kommer att retirera öppet. WWF och Greenpeace kommer fortsätta att blåljuga. Vissa kommer försöka hävda att man hela tiden varit skeptisk, men för de flesta kommer det nog gälla att ligga lågt med skademinimering och avledande aktiviteter, och att vänta på sin väl tilltagna pension. Frågan är hur länge det dröjer. Kan EU-valet vara en brytpunkt med framgång för anti-PK-partier i öst som vågar tala ur skägget. Vi ser ju dock inte mycket av detta i Sverige just nu, annat än att KD vill värna kärnkraft. Kan Nyamko tillträda och våga driva en ny linje i Liberalerna där Folkpartiet förut var kärnkraftspositivt.

 15. Lars-Göran Eriksson

  Dagens flagellanter låter bara piskan vina över andra inte sig själva. De ser bara att det är andra som syndar och driver världen mot undergångens brant. Det gör dem till hycklare och lydiga idioter i omedveten tjänst hos mycket mäktiga och mörka krafter. Initiativtagaren till dessa De goda intentionernas idealism med dess fascistiska ambitioner David Rockefeller verkar ha förläst sig på Ayn Rand och hennes teknofascism.

 16. Skogsmannen

  #6!
  Har läst din länk om Allan Savorys metoder tidigare. Tolkar en stor del av kritiken som att man hänger upp sig på att han hävdar att metoden binder så mycket kol att det skulle stoppa klimatförändringarna eller i alla fall CO2-ökningen i atmosfären. Finns kanske fog för denna kritik (brist på vetenskapliga referenser).
  Jämför man dessutom med modernt jordbruk är skillnaden kanske inte jättestor heller gällande hur mycket kol som binds i marken vid framför allt vallodling (grovfoder för köttdjur) men även vid odling av spannmål (t.ex havre som bl.a. används som kraftfoder till köttdjur).
  En egen reflektion kring vad jag tycker att kritikerna missar är att metoden synes passa väldigt väl i icke-industrialiserade områden som har en begränsad infrastruktur för modernt jordbruk. Att detta öppnar upp för köttproduktion i enormt stora områden där marken idag binder väldigt lite kol synes heller inte beaktas av kritikerna.

 17. Peter N

  #12 Lars
  Du ställer en del frågor om alternativ (till fossil energi).
  Oavsett hur vi ser på fossil energi så är alternativa källor och teknik intressant.
  Jag undrar om inte syntetiskt tillverkade bränslen (typ gas, diesel, flygbränsle) snart kommer att bli viktigare. De har högre energiinnehåll per volym/vikt än exempelvis vätgas.
  Problemet är bara att det krävs mycket energi för att tillverka syntetiska bränslen från exempelvis vatten och koldioxid (från luft eller havsvatten).

  Om vi kan få stora mängder billig energi från exempelvis vindkraft/solkraft(då efterfrågan är låg) och nya gen4 kärnkraftverk så kan vi producera syntetiska bränslen som med tiden kostnadsmässigt kan konkurrera med fossila bränslen.

  Våra raffinaderier som idag använder fossil råvara kan säkerligen utvecklas till att producera syntetiska produkter om vi kan försörja dessa med billig energi i form av el, vätgas eller media med höga temperaturer.

  Se en film med en demoanläggning som producerar metanol från koldioxid ur luft. https://www.youtube.com/watch?v=i5SqwSU8ns4

  https://singularityhub.com/2018/04/02/can-we-recycle-co2-emissions-to-make-carbon-neutral-fuel/#sm.001muza5q142efmtqjs2bhgfsophk
  https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(17)30076-4

 18. Håkan

  Dessa klimataktivister är mer att likna vid kulturrevolutionens rödgardister än flagellanter då de riktar anklagelserna mot makthavare och opposition som inte följer den rätta läran.

 19. Håkan Bergman

  Lars Cornell #12
  Utöver förmågan att räkna och förstå stora tal måste man också förstå att 0 och 100% som målsättningar bara kan användas i extremt enkla fall, som t.ex. nån liten delmängd av den egna hushållsekonomin. Vågar man föreslå att Isabella låter stenhuggarn hugga in klimatlagen i en EdStone.
  https://i.pinimg.com/originals/1a/d4/19/1ad41941778b3e456092b0c28286a416.jpg

 20. Bengt Abelsson

  Det finns goda anledningar till att det finns en rösträttsålder – omyndiga förväntas inte ha en tillräckligt utvecklad omdömesförmåga.
  Att en ung flicka är övertygad, och övertygande, betyder inte att hon har rätt i sakfrågan.
  Lennart Bengtsson sa för en tid sedan attungdomar skulle lägga mindre tid på klimatångest men mer tid på naturvetenskaplig utbildning. Klokt, tycker jag.

 21. Peter F

  https://anthropocene.live/2019/03/17/ett-forsok-att-forsta-den-pagaende-klimatgalenskapen/

 22. Fredrik S

  Här är lite liberal noll koll!

  Funkar att öppna länk som inkognitofönster.

  https://www.svd.se/liberalernas-annonsmiss-hanas-pa-natet

 23. Rolf Mellberg

  #17 Peter N

  4gen kärnkraft har en ofantlig potential, troligen främst ”Molten Salt Reactors”. Och inte ”bara” att producera el.

  Du kan börja kolla den här filmen:
  https://www.youtube.com/watch?v=bpSUX-g7Jug&t=1s

 24. Ingemar Nordin

  Olav #7 & Håkan #18,

  Är dagens klimatflagellanter som Maos rödgardister eller Hitlers Hitlerjugend? Ja, lite grand. Fast dagens skolstrejkande ungdomar får väl ändå sägas vara av en mer frivilligt slag? Jag tror inte att de direkt blivit beordrade att gå ut på gatorna och demonstrera. Många skolungdomar föredrog att stanna kvar i skolan. Ja, de flesta faktiskt. Så jag tycker nog att parallellen med medeltidens flagellanter ligger närmre.

  Skolungdomarna skiter i lektionerna helt frivilligt. Visst kan många dras till det för att det verkar coolt osv. Men det är ändå ett val de gör med ett visst motstånd från föräldrarna och andra. Önskan att bli bestraffad av en högre makt och önskan att denna högre makt också skall bestraffa föräldrarnas syndiga leverne verkar äkta, åtminstone på ytan.

 25. Gunnar Strandell

  Flagellanterna kan gå tillbaka till skolan.
  Apokalypsen är inställd.
  Willis Eschenbach har kl. 17 svensk tid publicerat sin rapport över vad som inte hänt , trots att medeltemperaturen i Europa höjts två grader sedan 1880.

  Länk:
  https://wattsupwiththat.com/2019/03/17/planet-sized-experiments/

 26. Håkan

  #24 Ingemar

  Studenter blev rödgardister frivilligt under kulturrevolutionen, skippade skolan och ägnade sig åt att offentligt mobba meningsmotståndare. De kunde verka oemotsagda då de hade högsta ledningens stöd.

  Ur Wikipedia om kulturrevolutionen:

  Rödgardisterna träder in

  Under tiden hade nyheten om maktkampen spridits till flera universitetscampus i huvudstaden, där anhängare till kulturrevolutionsgruppen uppmuntrade studenterna att stödja Mao i den politiska striden. I slutet på maj publicerade lärarassistenten Nie Yuanzi en väggtidning på Pekinguniversitetets campus, där hon kritiserade universitetsledningen för att förhindra studenterna att delta i kulturrevolutionen. Detta blev startskottet för en maoistisk studentrörelse som uppstod vid olika universitet, högskolor och gymnasier. Många av dessa radikala studentgrupper kallade sig ”rödgardister” och anklagade partiapparaten på sina skolor för att vara revisionister.

  Helt ovetande om att studentrörelsen hade Maos stöd, sände Liu Shaoqi och Deng Xiaoping ut ”arbetsgrupper” till de mest oroliga skolorna för att förmå studenterna att återgå till sina studier och att sluta angripa partiapparaten. Bland annat sände han sin fru Wang Guangmei för att leda en arbetsgrupp vid Tsinghuauniversitetet. Mao befann sig vid denna tid i södra Kina och gjorde inga offentliga framträdanden för att visa sin ståndpunkt.

  I juli bestämde sig Mao för att resa till Peking och vid Wuhan gjorde han en paus för att simma i Yangtze-floden för att visa att han fortfarande var vid god hälsa och deltar fullt ut i det politiska spelet. När han anlänt till Peking uttryckte han sitt motstånd mot Lius och Dengs sätt att hantera studentrörelsen och insisterade att arbetsgrupperna dras tillbaka. Maos personliga intervention gör att rödgardisterna släppte alla hämningar och nu övergick angreppen mot ”revisionister” till fysiskt våld. Den 5 augusti skördade rörelsen sitt första offer, då rektorn vid ett flickgymnasium avled i sviterna efter misshandel hennes studenter utsatt henne för. Under de följande veckor misshandlades ett stort antal lärare till döds i Peking.[4]

 27. Ingemar Nordin

  Håkan #26,

  Tack. OK, jag har ännu inte sett att vår ledare och store rorsman Löfvén klivit ut på någon balkong på Rosenbad och nådigt applåderar de hängivna klimatkrigarna som skolkar från skolan. Men det kanske kommer. Så se upp nu alla lärare i Stockholm så att ni inte hängs upp i lyktstolparna om ni står i vägen för historiens krafter!

 28. Håkan

  #27 Ingemar

  Vi har dock en skillnad i magnitud mellan dagens aktivister och kulturrevolutionens rödgardister, det ska inte låtas vara osagt. Vi har ett, i stort, intakt rättssystem och en fysisk misshandel av klimatskeptiker är fortfarande ett brott som skulle beivras. Men att neka folk försörjning, anslag, åsikter, positioner, åsikter, status, röst, tanke, etc. kan ju räcka långt.

 29. Rolf Mellberg

  Möjligen är någon av er intresserade av att höra Björn Wiman och Martin Hultman om sådant som klimatkris och maskulinitetsnormer?

  Ja, vad ska man säga? Det är en rätt märklig tid vi lerer i!
  https://www.youtube.com/watch?v=JS-q_g75y_s

 30. Svempa

  #29 Rolf

  Vilket gäng!

 31. Olav

  På 40-talet hade vi i Norge hjärntvättade barn- och ungdomar som samlades i barnhirden och ungdomshirden. De var oftast väluppsostrade, men fanatiska unga som inte gillade att bli motsagda.
  Den tyska motsvarigheten har nämnts här ovan.
  Inget nytt under solen när en liknande antidemokratisk ungdomsrörelse nu är tillbaka. Och stött av Makten, nu som då.

 32. Christer Eriksson

  Björn Wiman bör nog uppdatera sina kunskaper i biologi,han såg en björk som fällde sina löv i torkan förra sommaren och trodde att den var död.Det är en försvarsmekanism som växter gör under torka.
  Inget konstigt med det,har själv björkar som gjorde likadant,dom lever fortfarande.Kunskapsnivån är skrämmande låg.

 33. Håkan

  #24 Ingemar

  Du har dock en poäng i liknelsen med flagellanterna, det finns ett undergångstema i botten för båda.

 34. Roland Salomonsson

  Weidmo-Uvell gjorde ju en bra genomgång av bakgrunden till ”Greta”. Flickebarnet vet ju ingenting och är enbart skyltdocka. Alla de jippon som anordnas m anl av Greta finansieras via skattemedel, som tilldelas div föreningar, vilka sedan har styrelser med vänstermajoritét där kända fanatiska aktivister ingår.
  Greta är altså något som drivs indirekt av S/MP